Hlavní navigace

Banka CREDITAS a.s.

Firma Banka CREDITAS a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 23903, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 202 753 203 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63492555

Sídlo:

Sokolovská 675/9, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 2. 1996

DIČ:

CZ63492555

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
649 Ostatní finanční zprostředkování
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 23903, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo od 15. 1. 2010

Obchodní firma

1. TZ, družstevní záložna do 15. 1. 2010 od 3. 9. 2004

Obchodní firma

1.Třebíčská záložna, "spořitelní a úvěrní družstvo" do 3. 9. 2004 od 26. 2. 1996

Právní forma

Družstvo od 26. 2. 1996

adresa

Sokolovská 675/9
Praha 18600 od 1. 9. 2018

adresa

tř. Svobody 1194/12
Olomouc 77900 do 1. 9. 2018 od 16. 11. 2016

adresa

Hněvotínská 241/52
Olomouc 77900 do 14. 9. 2010 od 15. 1. 2010

adresa

Hasskova 22
Třebíč 67401 do 15. 1. 2010 od 27. 9. 2000

adresa

Hasskova 16
Třebíč 67401 do 27. 9. 2000 od 10. 11. 1997

adresa

Hasskova 9
Třebíč 67401 do 10. 11. 1997 od 26. 2. 1996

Předmět podnikání

Předmětem podnikání banky jsou následující činnosti v souladu s platnou bankovní licencí vydanou Českou národní bankou: A. činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 1: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, B. následující činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 3: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) platební styk a zúčtování, c) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, d) poskytování záruk, e) finanční makléřství, f) směnárenská činnost, g) poskytování bankovních informací, h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem, i) poskytování investičních služeb v rozsahu: - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. i) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona; - doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) téhož zákona; - doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, j) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše. od 31. 1. 2019

Předmětem podnikání banky jsou následující činnosti v souladu s platnou bankovní licencí vydanou Českou národní bankou: A. činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 1: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, B. následující činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 3: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) platební styk a zúčtování, c) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, d) poskytování záruk, e) finanční makléřství, f) směnárenská činnost, g) poskytování bankovních informací, h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem, i) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci. do 31. 1. 2019 od 1. 1. 2017

přijímání vkladů od svých členů do 1. 1. 2017 od 6. 6. 2013

poskytování úvěrů svým členům do 1. 1. 2017 od 6. 6. 2013

otvírání akreditivů pro členy do 1. 1. 2017 od 6. 6. 2013

nákup a prodej cizí měny pro členy do 1. 1. 2017 od 6. 6. 2013

Výlučně za účelem zajištění povolených činností je záložna oprávněna: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek pro účely zajištění vlastního provozu a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností, e) obchodovat na vlastní účet s cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, dluhopisy, za které převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, které je Česká republika členem, g) provádět obchody s Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České národní banky. do 1. 1. 2017 od 6. 6. 2013

Výlučně za účelem zajištění povolených činností je záložna oprávněna vykonávat tyto činnosti: - ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank - přijímat úvěry od družstevních záložen a bank - nabývat majetek a disponovat s ním - obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů - obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak do 6. 6. 2013 od 24. 7. 2012

poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky pro členy do 1. 1. 2017 od 17. 7. 2008

poskytování ručení za úvěry a půjčky členů do 17. 7. 2008 od 6. 11. 2006

ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank do 17. 7. 2008 od 6. 11. 2006

přijímat úvěry od družstevních záložen a bank do 17. 7. 2008 od 6. 11. 2006

nabývat majetek a disponovat sním do 17. 7. 2008 od 6. 11. 2006

obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů do 17. 7. 2008 od 6. 11. 2006

obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nastanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak do 17. 7. 2008 od 6. 11. 2006

přijímání vkladů od členů do 6. 6. 2013 od 6. 11. 2006

poskytování úvěrů členům do 6. 6. 2013 od 6. 11. 2006

otevírání akreditivů pro členy do 6. 6. 2013 od 6. 11. 2006

finanční leasing pro členy do 1. 1. 2017 od 6. 11. 2006

platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy do 1. 1. 2017 od 6. 11. 2006

obstarání inkasa pro členy do 1. 1. 2017 od 6. 11. 2006

pronájem bezpečnostních schránek členům do 1. 1. 2017 od 6. 11. 2006

poskytovat svým členům tyto peněžní služby: - vedení účtů a provádění plateb z pověření člena - ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami do 6. 11. 2006 od 27. 9. 2000

nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž eminentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy zároku. Jiné dluhopisy je družstevní záložna oprávněna nabývat jen po předchozím souhlasu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami /dále jen "Úřad"/, který posoudí rizikovost nabytí dluhopisů ve vztahu k návratnosti členů a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny do 6. 11. 2006 od 27. 9. 2000

po předchozím souhlasu Úřadu a z podmínek jím stanovených přijímat vklady od jiných právnických osob, vést těmto osobám účty a provádět platby z jejich pověření do 6. 11. 2006 od 27. 9. 2000

po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek jím stanovených poskytovat úvěry obcím v ČR do 6. 11. 2006 od 27. 9. 2000

poskytovat půjčky Zajišťovacímu fondu družstevních záložen do 6. 11. 2006 od 27. 9. 2000

poskytovat svým členům tyto peněžní služby: - vedení účtů a provádění plateb z pověření člena - obstarávání kreditních karet - ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami do 27. 9. 2000 od 26. 2. 1996

nabývat státní dluhopisy a komunální obligace a hypoteční zástavní listy, jiné cenné papíry nesmí družstevní záložna nabývat do 27. 9. 2000 od 26. 2. 1996

založit právnickou osobu za účelem podnikání, popř. se majetkově účastnitv právnické osobě za účelem podnikání, jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce do 27. 9. 2000 od 26. 2. 1996

založit právnickou osobu, popř. se účastnit v právnické osobě, která není založená za účelem podnikání do 27. 9. 2000 od 26. 2. 1996

poskytovat návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen do 27. 9. 2000 od 26. 2. 1996

přijímat vklady od svých členů do 6. 11. 2006 od 26. 2. 1996

poskytovat úvěry svým členům do 6. 11. 2006 od 26. 2. 1996

poskytovat svým členům tyto další služby: - zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb - obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb a služeb - poskytování příspěvku na sociální, zdravotní a vzdělávací účely - organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací do 6. 11. 2006 od 26. 2. 1996

přijímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od nich úvěry do 6. 11. 2006 od 26. 2. 1996

ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry do 6. 11. 2006 od 26. 2. 1996

nabývat majetek, který slouží jen k výkonu činností družstevní záložny, a nakládat s ním do 6. 11. 2006 od 26. 2. 1996

přijímat dary a dědictví do 6. 11. 2006 od 26. 2. 1996

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti dne 14.1.2019 přijala usnesení následujícího obsahu: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 2.482.298.618,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů dvě stě devadesát osm tisíc šest set osmnáct korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.071,- Kč (slovy: jedno sto milionů sedmdesát jedna korun če ských). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 2.482.298.618,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů dvě stě devadesát osm tisíc šest set osmnáct korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.482.298.618,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů dvě stě devadesát osm tisíc šest set osmnáct korun českých) na částku nejméně 2.582.298.689,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set osmde sát dva milionů dvě stě devadesát osm tisíc šest set osmdesát devět korun českých) a nejvýše na částku 4.964.597.236,- Kč (slovy: čtyři miliardy devět set šedesát čtyři milionů pět set devadesát sedm tisíc dvě stě třicet šest korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všec hny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také "nové akcie"). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.053 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát tři) kusů a nejvýše 43.069.166 (slovy: čtyřicet tři milionů šedesát devět tisíc sto šedesát šest) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 a pobočka Banky na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 43.069.166 (slovy: čtyřicet tři milionů šedesát devět tisíc sto šedesát šest) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cen né papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "zákon o obchodních korporacích") den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen "Vybraný zájemce"). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. do 31. 1. 2019 od 14. 1. 2019

Valná hromada společnosti dne 24.9.2018 přijala usnesení následujícího obsahu: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 2.267.953.313,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě šedesát sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta třináct korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.071,- Kč (slovy: jedno sto milionů sedmdesát jedna korun český ch). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 2.267.953.313,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě šedesát sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta třináct korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.267.953.313,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě šedesát sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta třináct korun českých) na částku nejméně 2.367.953.384,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta šedesát sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých) a nejvýše na částku 4.535.906.626,- Kč (slovy: čtyři miliardy pět set třicet pět milionů devět set šest tisíc šest set dvacet šest korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všec hny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.053 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát tři) kusů a nejvýše 39.350.164 (slovy: třicet devět milionů tři sta padesát tisíc sto šedesát čtyři) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 a pobočka Banky na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 39.350.164 (slovy: třicet devět milionů tři sta padesát tisíc sto šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do pěti dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm korun a šest tři pět jedna šest osm haléřů) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do pěti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jme novité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. do 25. 10. 2018 od 1. 10. 2018

Dne 22.02.2018 přijala valná hromada společnosti Banka CREDITAS a.s. toto usnesení: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.787.616.117,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto sedmnáct korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.787.616.117,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto sedmnáct korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1.787.616.117,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto sedmnáct korun českých) na částku nejméně 1.887.616.130,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto třicet korun českých) a nejvýše na částku 3.575.232.234,- Kč (slovy: tři miliardy pět set sedmdesát pět milionů dvě stě třicet dva tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všec hny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát dva) kusů a nejvýše 31.016.065 (slovy: třicet jedna milionů šestnáct tisíc šedesát pět) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc a pobočka Banky na adrese Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 31.016.065 (slovy: třicet jeden milion šestnáct tisíc šedesát pět) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do pěti (5) dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří (3) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. do 5. 4. 2018 od 23. 2. 2018

Dne 20.12.2017 přijala valná hromada společnosti Banka CREDITAS a.s. toto usnesení: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.470.000.060,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů šedesát korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.470.000.060,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů šedesát korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1.470.000.060,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů šedesát korun českých) na částku nejméně 1.570.000.074,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set sedmdesát milionů sedmdesát čtyři korun č eských) a nejvýše na částku 2.940.000.121,- Kč (slovy: dvě miliardy devět set čtyřicet milionů sto dvacet jedna korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všec hny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát dva) kusů a nejvýše 25.505.262 (slovy: dvacet pět milionů pět set pět tisíc dvě stě šedesát dva) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc a pobočka Banky na adrese Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 25.505.262 (slovy: dvacet pět milionů pět set pět tisíc dvě stě šedesát dva) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenn é papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. do 12. 1. 2018 od 20. 12. 2017

Valná hromada společnosti Banka CREDITAS a.s. přijala dne 25.10.2017 usnesení následujícího obsahu: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.284.582.249,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun čes kých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.284.582.249,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1.284.582.249,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých) na částku nejméně 1.384.582.263,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě šedesát tři korun českých) a nejvýše na částku 2.569.164.499,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set šedesát devět milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát dva) kusů a nejvýše 22.288.167 (slovy: dvacet dva milionů dvě stě osmdesát osm tisíc jedno sto šedesát sedm) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc a pobočka společnosti na adrese Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 22.288.167 (slovy: dvacet dva milionů dvě stě osmdesát osm tisíc jedno sto šedesát sedm) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zakn ihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. do 20. 11. 2017 od 27. 10. 2017

Valná hromada dne 25.7.2017 přijala toto usnesení: a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.091.566.856,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set padesát šest korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun českých). Př ipouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.091.566.856,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set padesát šest korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1 .091.566.856,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set padesát šest korun českých) na částku nejméně 1.191.566.869,- Kč (slovy: jedna miliarda sto devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set šede sát devět korun českých) a nejvýše na částku 2.183.133.711,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto osmdesát tři milionů jedno sto třicet tři tisíc sedm set jedenáct korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnos ti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc pades át dva) kusů a nejvýše 18.939.250 (slovy: osmnáct milionů devět set třicet devět tisíc dvě stě padesát) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí př edstavenstva společnosti. b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář , se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního p ráva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýš ení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět j edna šest osm korun českých) je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 1 8.939.250 (slovy: osmnáct milionů devět set třicet devět tisíc dvě stě padesát) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vyd ány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do pěti dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních k orporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáče k, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c. Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití předn ostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát s edm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie u pisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využ ití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do pěti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podl e §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. do 22. 8. 2017 od 28. 7. 2017

Dne 28.04.2017 přijala valná hromada společnosti toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 865 246 000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 200 000 027,- Kč (slovy: dvě stě milionů dvacet sedm korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 865 246 000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 865.246.000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) na částku nejméně 1.065.246.027,- Kč (slovy: jedna miliarda šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisí c dvacet sedm korun českých) a nejvýše na částku 1.730.492.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všec hny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 3.470.104 (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát tisíc jedno sto čtyři) kusů a nejvýše 15.012.466 (slovy: patnáct milionů dvanáct tisíc čtyři sta šedesát šest) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých) je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 15.012.466 (slovy: patnáct milionů dvanáct tisíc čtyři sta šedesát šest) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jme novité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. do 19. 5. 2017 od 2. 5. 2017

Družstvo s firmou Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, identifikační číslo 634 92 555, změnilo právní formu z družstva na akciovou společnost s firmou Banka CREDITAS a.s. a to na základě rozhodnutí náh radní členské schůze družstva ze dne 24. 06. 2015 o schválení projektu změny právní formy ze dne 14. 05. 2015. od 1. 1. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 1. 2017 od 2. 5. 2014

Počet členů kontrolní komise: 3 do 1. 1. 2017 od 2. 5. 2014

Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené náhradní členskou schůzí dne 10.12.2013 s účinností ode dne 1.1.2014. Změnou stanov se Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních spo lečnostech a družtvech, a zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako celku. do 1. 1. 2017 od 7. 2. 2014

Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 20.5.2013. do 6. 6. 2013 od 6. 6. 2013

Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí dne 5.3.1999. do 7. 2. 2014 od 6. 6. 2013

Činnost družstevní záložny je povolena rozhodnutím o udělení povolení působit jako družstevní záložna ze dne 26.5.2000, č.j. 2621/2000,na dobu neurčitou, vydané Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami. do 7. 2. 2014 od 6. 6. 2013

Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí 16.6.2005. do 7. 2. 2014 od 6. 6. 2013

Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 20.5.2013. do 7. 2. 2014 od 6. 6. 2013

Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 12.11.2012. do 6. 6. 2013 od 27. 11. 2012

Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 05.06.2012. do 6. 6. 2013 od 19. 6. 2012

Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 22.09.2011 do 6. 6. 2013 od 20. 10. 2011

Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 20.05.2011 do 6. 6. 2013 od 9. 6. 2011

Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 13.04.2010 do 6. 6. 2013 od 27. 5. 2010

Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 26. 5. 2008. do 6. 6. 2013 od 17. 7. 2008

Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 14.6.2007. do 6. 6. 2013 od 25. 7. 2007

Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí 16.6.2005. do 6. 6. 2013 od 15. 7. 2005

Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí dne 5.3.1999 a členskou schůzí dne 24.6.2004. do 6. 6. 2013 od 3. 9. 2004

Činnost družstevní záložny je povolena rozhodnutím o udělení povolení působit jako družstevní záložna ze dne 26.5.2000, č.j. 2621/2000,na dobu neurčitou, vydané Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami. do 6. 6. 2013 od 27. 9. 2000

Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí dne 5.3.1999. . do 6. 6. 2013 od 26. 5. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 202 753 203 Kč

od 31. 1. 2019

Základní kapitál

vklad 2 482 298 618 Kč

do 31. 1. 2019 od 25. 10. 2018

Základní kapitál

vklad 2 267 953 313 Kč

do 25. 10. 2018 od 5. 4. 2018

Základní kapitál

vklad 1 787 616 117 Kč

do 5. 4. 2018 od 12. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 1 470 000 060 Kč

do 12. 1. 2018 od 20. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 1 284 582 249 Kč

do 20. 11. 2017 od 22. 8. 2017

Základní kapitál

vklad 1 091 566 856 Kč

do 22. 8. 2017 od 19. 5. 2017

Základní kapitál

vklad 865 246 000 Kč

do 19. 5. 2017 od 1. 1. 2017

Základní kapitál

vklad 500 000 Kč

do 1. 1. 2017 od 27. 9. 2000

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 27. 9. 2000 od 26. 2. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 57 Kč, počet: 55 569 426 od 31. 1. 2019
Akcie na jméno, hodnota: 57 Kč, počet: 43 069 166 do 31. 1. 2019 od 25. 10. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 57 Kč, počet: 39 350 164 do 25. 10. 2018 od 5. 4. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 57 Kč, počet: 31 016 065 do 5. 4. 2018 od 12. 1. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 57 Kč, počet: 25 505 262 do 12. 1. 2018 od 20. 11. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 57 Kč, počet: 22 288 167 do 20. 11. 2017 od 22. 8. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 57 Kč, počet: 18 939 250 do 22. 8. 2017 od 19. 5. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 57 Kč, počet: 15 012 466 do 19. 5. 2017 od 1. 1. 2017

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jitka Plášilová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Boční 527, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Ing. Kamila Valštýnová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

Kněžpole 306, 687 12, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

JUDr. Alena Sikorová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2017

Topolová 421/4, Olomouc, 783 01, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Radim Synek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2017 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 26. 7. 2017

zánik členství: 31. 1. 2019

zánik funkce: 31. 1. 2019

Příčná 310, Lety, 252 29, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jitka Plášilová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2017 - Poslední vztah: 11. 8. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 25. 7. 2017

Boční 527, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Jitka Plášilová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2017 - Poslední vztah: 11. 8. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 25. 7. 2017

Boční 527, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Miroslav Morháč

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

Vyhlídka 1695/4, Praha, 153 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kamil Rataj

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2017

Tršice 292, 783 57, Česká republika

Ing. Josef Holub

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

Hornomlýnská 1239/2, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Vladimír Hořejší

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2017

Skorkov 46, 294 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Witowski

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2017 - Poslední vztah: 21. 3. 2018

vznik členství: 26. 7. 2017

zánik členství: 31. 10. 2017

Okořská 78/21, Praha, 181 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Witowski

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2017 - Poslední vztah: 21. 3. 2018

vznik členství: 26. 7. 2017

zánik členství: 31. 10. 2017

Okořská 78/21, Praha, 181 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miroslav Morháč

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2017 - Poslední vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

Sadová 2001, Hostivice, 253 01, Česká republika

Miroslav Morháč

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2017 - Poslední vztah: 19. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

Sadová 2001, Hostivice, 253 01, Česká republika

Radim Synek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2017 - Poslední vztah: 11. 8. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 25. 7. 2017

Příčná 310, Lety, 252 29, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Radim Synek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2017 - Poslední vztah: 11. 8. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 25. 7. 2017

Příčná 310, Lety, 252 29, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Kamil Rataj

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

Tršice 292, 783 57, Česká republika

Radim Synek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Příčná 310, Lety, 252 29, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Radim Synek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Příčná 310, Lety, 252 29, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Kamil Rataj

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

Tršice 292, 783 57, Česká republika

Vladimír Hořejší

předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 4. 9. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 2. 5. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Skorkov 46, 294 74, Česká republika

Vladimír Hořejší

předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 4. 9. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 2. 5. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Skorkov 46, 294 74, Česká republika

Kamil Rataj

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 5. 6. 2012

Tršice 292, 783 57, Česká republika

Daniel Skarpíšek

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 2. 5. 2014

vznik členství: 27. 1. 2012

zánik členství: 26. 2. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2013

zánik funkce: 26. 2. 2014

Fügnerova 18/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Vladimír Hořejší MBA

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2012 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 4. 9. 2012

Skorkov 46, 294 74, Česká republika

Kamil Rataj

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2012 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 5. 6. 2012

zánik funkce: 2. 5. 2013

Tršice 292, 783 57, Česká republika

Daniel Skarpíšek

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 27. 1. 2012

vznik funkce: 27. 1. 2012

zánik funkce: 2. 5. 2013

Fügnerova 18/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Karel Bureš

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2012

vznik členství: 2. 11. 2011

zánik členství: 18. 1. 2012

vznik funkce: 2. 11. 2011

zánik funkce: 18. 1. 2012

Břasy 23, 338 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Rasocha

předseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2010 - Poslední vztah: 8. 12. 2011

vznik členství: 13. 4. 2010

zánik členství: 2. 11. 2011

vznik funkce: 13. 4. 2010

zánik funkce: 2. 11. 2011

Stachy 22, 384 73, Česká republika

JUDr. Alena Sikorová

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2010 - Poslední vztah: 19. 6. 2012

vznik členství: 13. 4. 2010

zánik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 13. 4. 2010

zánik funkce: 5. 6. 2012

Topolová 421/4, Olomouc, 793 01, Česká republika

Jaromír Hošek

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2010 - Poslední vztah: 14. 9. 2012

vznik členství: 13. 4. 2010

zánik členství: 4. 9. 2012

Dělnická 875, Chotěboř, 583 01, Česká republika

JUDr. Alena Sikorová

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 5. 2010

vznik členství: 26. 5. 2008

zánik členství: 13. 4. 2010

vznik funkce: 26. 5. 2008

zánik funkce: 13. 4. 2010

Topolová 4, Olomouc, 783 01, Česká republika

Jaromír Hošek

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 5. 2010

vznik členství: 26. 5. 2008

zánik členství: 13. 4. 2010

vznik funkce: 26. 5. 2008

zánik funkce: 13. 4. 2010

Dělnická 875, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. František Novák

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 5. 2010

vznik členství: 26. 5. 2008

zánik členství: 13. 4. 2010

vznik funkce: 26. 5. 2008

zánik funkce: 13. 4. 2010

Týnská 58, Třebíč, 674 01, Česká republika

Jaromír Hošek

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 17. 7. 2008

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2008

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 25. 5. 2008

Dělnická 875, Chotěboř, 583 01, Česká republika

JUDr. Alena Sikorová

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 17. 7. 2008

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2008

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 25. 5. 2008

Topolová 4, Olomouc - Slavonín, 783 01, Česká republika

JUDr. Ivanka Posádková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 17. 7. 2008

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2008

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 25. 5. 2008

U Obůrky 1006, Třebíč, 674 01, Česká republika

Jan Vacek

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 17. 7. 2008

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2008

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 25. 5. 2008

Družstevní 1062/45, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. František Novák

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 17. 7. 2008

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 25. 5. 2008

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 25. 5. 2008

Týnská 58, Třebíč, 674 01, Česká republika

JUDr. Ivanka Posádková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 25. 11. 2004

vznik funkce: 25. 11. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2007

U Obůrky 1006, Třebíč, Česká republika

Ing. Jiří Vrbka

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 6. 11. 2006

vznik funkce: 25. 11. 2004

zánik funkce: 27. 6. 2006

U Hřiště 438, Stařeč, 675 22, Česká republika

Jan Vacek

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik funkce: 25. 11. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2007

Družstevní 1062/45, Třebíč, Česká republika

Ing. Jiří Zmítko

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik funkce: 25. 11. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2007

Žižkova 884, Pardubice, Česká republika

Ing. František Novák

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 25. 11. 2004

vznik funkce: 25. 11. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2007

Týnská 58, Třebíč, Česká republika

Ing. Miroslav Cejpek

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 25. 11. 2004

Smrk 85, Vladislav, 675 21, Česká republika

Ing. Miroslav Čermák

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 25. 11. 2004

Čáslavice 211, Česká republika

JUDr. Ivanka Posádková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik členství: 13. 6. 2002

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 25. 11. 2004

U Obůrky 1006, Třebíč, Česká republika

Ing. František Novák

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik členství: 13. 6. 2002

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 25. 11. 2004

Týnská 58, Třebíč, Česká republika

Pavel Šabatka

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 25. 11. 2005

Kubišova 1169, Třebíč, Česká republika

JUDr. Ivanka Posádková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 26. 5. 1999 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2002

U Obůrky 1006, Třebíč, Česká republika

Pavel Šabatka

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2002

Kubišova 1169, Třebíč, Česká republika

Ing. Jan Kirchdorfer

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2003

Přibyslavice 72, Česká republika

Ing. František Novák

předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2002

Týnská 58, Třebíč, Česká republika

Ing. Miroslav Čermák

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2002

Čáslavice 211, Česká republika

JUDr. Ivanka Posádková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 10. 11. 1997 - Poslední vztah: 26. 5. 1999

Čeloudova 1110, Třebíč, Česká republika

Ing. Miroslav Čermák

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Čáslavice 211, Česká republika

JUDr. Ivanka Posádková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 26. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Čeloudova 1110, Třebíč, Česká republika

Ing. Jan Kirchdorfer

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Přibyslavice 72, Česká republika

Pavel Šabatka

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Kubišova 1169, Třebíč, Česká republika

Ing. František Novák

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1997

Týnská 58, Třebíč, Česká republika

Za banku jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně.

od 1. 1. 2017

Způsob zastupování: Za představenstvo jedná předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

do 1. 1. 2017 od 26. 2. 1996

Další vztahy firmy Banka CREDITAS a.s.

3 fyzické osoby

Kamila Valštýnová

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 9. 2015

vznik členství: 24. 6. 2015

Kněžpole 306, 687 12, Česká republika

Jitka Plášilová

člen kontrolní komise

První vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 26. 6. 2014

Boční 527, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Alena Sikorová

předseda kontolní komise

První vztah: 2. 5. 2014

vznik členství: 3. 10. 2013

vznik funkce: 3. 10. 2013

Topolová 421/4, Olomouc, 783 01, Česká republika

Historické vztahy

Kamila Valštýnová

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Kněžpole 306, 687 12, Česká republika

Jitka Plášilová

člen kontrolní komise

První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Boční 527, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Martin Tomeš

člen kontrolní komise

První vztah: 2. 5. 2014 - Poslední vztah: 16. 9. 2015

vznik členství: 12. 11. 2012

zánik členství: 24. 6. 2015

Rooseveltova 752/122, Olomouc, 779 00, Česká republika

Alena Sikorová

předseda kontolní komise

První vztah: 2. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2017

vznik členství: 3. 10. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Topolová 421/4, Olomouc, 783 01, Česká republika

Martin Tomeš

člen kontrolní komise

První vztah: 2. 5. 2014 - Poslední vztah: 16. 9. 2015

vznik členství: 12. 11. 2012

Rooseveltova 752/122, Olomouc, 779 00, Česká republika

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).