Hlavní navigace

Basketbalový klub NH Ostrava a.s.

Firma Basketbalový klub NH Ostrava a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2750, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 16 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26823314

Sídlo:

Cingrova 1627/10, Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 12. 2003

DIČ:

CZ26823314

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
93120 Činnosti sportovních klubů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2750, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Basketbalový klub NH Ostrava a.s. od 5. 12. 2014

Obchodní firma

Basketbalový klub NH Ostrava a.s. od 9. 6. 2015

Obchodní firma

Basketbalový klub NH Ostrava a.s. do 9. 6. 2015 od 23. 4. 2015

Obchodní firma

Basketbalový klub NH Ostrava a.s. do 5. 12. 2014 od 12. 12. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 12. 12. 2003

adresa

Cingrova 1627/10
Ostrava 70200 od 5. 12. 2014

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 8. 2009

organizování sportovních soutěží do 24. 8. 2009 od 12. 12. 2003

reklamní činnost a marketing do 24. 8. 2009 od 12. 12. 2003

specializovaný maloobchod do 24. 8. 2009 od 12. 12. 2003

realitní činnost do 24. 8. 2009 od 12. 12. 2003

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 17.08.2009: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti Basketbalový klub NH Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cingrova 1627/10, PSČ 702 00, identifikační číslo: 268 23 314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2750 ( dále též jen "Společnost" ) ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku ve výši 14.000.000,- Kč ( slovy: čtrnáctmilionů korun českých ) na 16.000.000,- Kč ( slovy : šestnáctmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 14 ks ( slovy: čtrnácti kusů ) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ); emisní kurs všech upisovaných akcií bude čini t částku ve výši 14.000.000,- Kč ( slovy: čtrnáctmilionů korun českých ), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých ). c) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo: 258 29 653, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 2079 (dále též jen "předem určený zájemce"). d) bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle Společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Cingrova 1627/10, PSČ 702 00; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápis u tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně před aným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnou t lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; e) připouští započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, tedy společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s., vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií; tato pohledávka bude započtena proti peněžité pohledá vce předem určeného zájemce za Společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků vyplývajících z tohoto závazku: z titulu Dohody o privativní novaci závazků uzavřené mezi obchodní společností ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. jako věřitelem a společností Basketbalový klub NH Ostrava a.s. jako dlužníkem dne 17.8.2009; f) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 15 ( patnácti ) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozděj i první den běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo Společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení. g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění poz dějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve 14.000.000,- Kč ( slovy: čtrnáctmilionů korun českých ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 14.000.000,- Kč ( slovy: čtrnáctmilion ů korun českých ) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. do 16. 9. 2009 od 24. 8. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 16 000 000 Kč

od 16. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 16. 9. 2009 od 26. 1. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 26. 1. 2005 od 12. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 14 od 5. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 50 od 5. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 195 od 5. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 14 do 5. 12. 2014 od 16. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 50 do 5. 12. 2014 od 12. 12. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 195 do 5. 12. 2014 od 12. 12. 2003

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Martin Berka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 16. 9. 2019

Sadová 3324/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Vrátný

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 5. 12. 2014

vznik funkce: 5. 12. 2014

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Petr Nemrava

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 5. 12. 2014

Štramberská 1091/8, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Dušan Medvecký

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 5. 12. 2014

zánik členství: 16. 9. 2019

Orebitská 859/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Nemrava

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 29. 5. 2010

zánik členství: 5. 12. 2014

Štramberská 1091/8, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Dušan Medvecký

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 29. 5. 2010

zánik členství: 5. 12. 2014

Orebitská 859/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Vrátný

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 29. 5. 2010

zánik členství: 5. 12. 2014

vznik funkce: 29. 5. 2010

zánik funkce: 5. 12. 2014

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vrátný

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 10. 1. 2008

zánik členství: 29. 5. 2010

vznik funkce: 10. 1. 2008

zánik funkce: 29. 5. 2010

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Petr Nemrava

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 10. 1. 2008

zánik členství: 29. 5. 2010

Štramberská 1091/8, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Dušan Medvecký

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 10. 1. 2008

zánik členství: 29. 5. 2010

Orebitská 859/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Vrátný

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 12. 2014

vznik členství: 10. 1. 2008

vznik funkce: 10. 1. 2008

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Petr Nemrava

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 12. 2014

vznik členství: 10. 1. 2008

Štramberská 1091/8, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Ing. Tomáš Vrátný

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 9. 8. 2013

vznik členství: 10. 1. 2008

vznik funkce: 10. 1. 2008

Keltíčkova 1905/44, Ostrava, Česká republika

Ing. Petr Nemrava

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 9. 8. 2013

vznik členství: 10. 1. 2008

Štramberská 1091/8, Kopřivnice, Česká republika

Dušan Medvecký

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 5. 12. 2014

vznik členství: 10. 1. 2008

Prokešovo náměstí 618/3, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vrátný

předseda

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 12. 12. 2003

zánik členství: 27. 9. 2006

vznik funkce: 12. 12. 2003

zánik funkce: 27. 9. 2006

Zakončená 1589/6, Ostrava, Česká republika

Ing. Milan Kostka

člen

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 12. 12. 2003

zánik členství: 27. 9. 2006

Malenovice 122, Česká republika

Ing. Dalibor Šplíchal

člen

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 12. 12. 2003

zánik členství: 27. 9. 2006

Pavlovova 2628/27, Ostrava, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Tomáš Ostarek

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2019

vznik členství: 23. 10. 2017

Komerční 1613/14, Ostrava, 710 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Ostarek

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 1. 2019

vznik členství: 23. 10. 2017

Vítězná 2606/6, Ostrava, 702 00, Česká republika

Tomáš Ostarek

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2017 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 23. 10. 2017

Komerční 1613/14, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Ladislav Kudela

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 11. 2017

vznik členství: 5. 12. 2014

zánik členství: 23. 10. 2017

Keltičkova 1906/46, Ostrava, 710 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Stuchlý

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 29. 5. 2010

zánik členství: 5. 12. 2014

Nový Malín 593, 788 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Němec

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 29. 5. 2010

zánik členství: 5. 12. 2014

Františka Formana 275/55, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Ladislav Kudela

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 29. 5. 2010

zánik členství: 5. 12. 2014

vznik funkce: 29. 5. 2010

zánik funkce: 5. 12. 2014

Keltičkova 1906/46, Ostrava, 710 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Kudela

předseda přestavenstva

První vztah: 5. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 12. 12. 2008

zánik členství: 29. 5. 2010

vznik funkce: 12. 12. 2008

zánik funkce: 29. 5. 2010

Keltičkova 1906/46, Ostrava, 710 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Kudela

předseda přestavenstva

První vztah: 5. 11. 2009 - Poslední vztah: 5. 12. 2014

vznik členství: 12. 12. 2008

vznik funkce: 12. 12. 2008

Sokolská třída 2402/96, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Ladislav Kudela

předseda přestavenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 11. 2009

vznik členství: 12. 12. 2003

zánik členství: 12. 12. 2008

vznik funkce: 12. 12. 2003

zánik funkce: 12. 12. 2008

Sokolská třída 2402/96, Ostrava, Česká republika

Miroslav Kocián

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 12. 12. 2003

zánik členství: 27. 9. 2006

Šeříkova 709/4, Ostrava, Česká republika

Ing. Břetislav Hodan

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 12. 12. 2003

zánik členství: 27. 9. 2006

Ludvíka Podéště 1859/32, Ostrava, Česká republika

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

od 5. 12. 2014

Jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva v plném rozsahu samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 5. 12. 2014 od 12. 12. 2003

Další vztahy firmy Basketbalový klub NH Ostrava a.s.

Historické vztahy

Ing. Tomáš Vrátný

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 21. 9. 2010

Keltíčkova 1905/44, Ostrava, Česká republika

Akcionáři

Ing. Tomáš Vrátný

Keltičkova, Česká republika, Ostrava

do 21. 9. 2010 od 19. 3. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 12. 2003

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 12. 2003

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).