Hlavní navigace

BAUSET CZ, a.s.

Firma BAUSET CZ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1231, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 4 941 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63217139

Sídlo:

Pardubice

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 6. 1995

DIČ:

CZ63217139

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

16100 Výroba pilařská a impregnace dřeva
23690 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43120 Příprava staveniště
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
71110 Architektonické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1231, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

BAUSET CZ, a.s. od 26. 2. 1999

Obchodní firma

Akcent plus, a.s. do 26. 2. 1999 od 30. 6. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 30. 6. 1995

adresa

Nemošická 1495, Pardubice, 530 02 od 7. 5. 2004

adresa

Jezbořice 55, PSČ 533 22 Čepí, okres Pardubice do 7. 5. 2004 od 26. 2. 1999

adresa

Studentská 95
Pardubice - Polabiny 53009 do 26. 2. 1999 od 4. 11. 1996

adresa

Sladkovského 1531
Pardubice 53002 do 4. 11. 1996 od 30. 6. 1995

Předmět podnikání

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 1. 7. 2014

Projektová činnost ve výstavbě od 2. 2. 2012

Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků od 7. 6. 2005

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) od 7. 6. 2005

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy od 20. 6. 2002

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování od 27. 3. 1998

Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní od 27. 3. 1998

Pilařství od 27. 3. 1998

Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení do 26. 2. 1999 od 27. 3. 1998

Provádění výškových prací pomocí horolezecké a speleologické techniky do 8. 7. 2008 od 27. 3. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 30. 6. 1995

Elektroinstalatérství do 27. 3. 1998 od 30. 6. 1995

Provádění bytových a občanských staveb do 27. 3. 1998 od 30. 6. 1995

Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) do 27. 3. 1998 od 30. 6. 1995

Provádění průmyslových staveb do 27. 3. 1998 od 30. 6. 1995

Stavitel do 27. 3. 1998 od 30. 6. 1995

Provádění stavebních prací ve výškách pomocí horolezecké nebo speleologické techniky do 27. 3. 1998 od 30. 6. 1995

Ostatní skutečnosti

V důsledku rozdělení ve formě odštěpení se vznikem nové společnosti dle projektu ze dne 17.12.2020 došlo k odštěpení části jmění společnosti BAUSET CZ, a.s. uvedené v projektu a k přechodu této části jmění na nově vzniklou společnost SYNBAU a.s., identifi kační číslo 10715151, se sídlem Nemošická 1495, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. od 29. 3. 2021

Společnost BAUSET CZ, a.s., se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČO 632 17 139, se rozdělila odštěpením se vznikem nové společnosti dle projektu vyhotoveného dne 5. října 2017 společností BAUSET CZ, a.s. jako rozdělovanou společností, dle něhož r ozdělovaná společnost BAUSET CZ, a.s. nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněné části jmění rozdělované společnosti uvedené v projektu na odštěpením vzniklou nástupnickou společnost JCK Obalovna Chvaletice a.s., se sídlem Nemošická 1495, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 066 20 698. od 22. 11. 2017

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu od 16. 9. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 22. 11. 2017 od 1. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 22. 11. 2017 od 1. 7. 2014

Základní jmění společnosti Akcent plus, a.s., které nyní činí 4.536.000,- Kč se zvyšuje o částku 1.998.000,- Kč, slovy: jeden milion devětset devadesát osm tisíc korun českých, a to dohodou všech akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku za těchto podmínek: do 2. 7. 1999 od 26. 2. 1999

upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští do 2. 7. 1999 od 26. 2. 1999

bude vydáno 198 ks ackií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a dále 18 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a to v listinné podobě; akcie zajišťují majitelům stejného množství stejná členská práva a nebudou veřejně obchodovatelné; emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, do 2. 7. 1999 od 26. 2. 1999

všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, do 2. 7. 1999 od 26. 2. 1999

ke zvýšení základního jmění společnosti dojde: a) peněžitým vkladem ve výši celkem 1.148.000,- Kč, slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých, který akcionáři splatí do 30 dnů ode dne právní moci usnesení, kterým bude v obchodním rejstříku proveden zápis usnesení dnešní valné hromady o zvýšení základního jmění, a to na účet společnosti Akcent plus, a.s. číslo 19-2626570207/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Pardubice, pobočky Přelouč. b) nepeněžitým vkladem, a to domem čp. 55 v katastrálním území Jezbořice se stavební parcelou číslo 59 a zahradou číslo 180/10, který je zapsán u Katastrálního úřadu v Pardubicích na listu vlastnictví číslo 13 pro obec a katastrální území Jezbořice jako objekt bydlení čp. 55 se zastavěnou plochou číslo 59 o výměře 478 m2 a zahradou číslo 180/10 o výměře 474 m2, a který akcionáři splatí předáním společnosti písemného prohlášení podle § 60 odst. l obchodního zákoníku a předáním nemovitosti rovněž ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci usnesení, kterým bude v obchodním rejstříku proveden zápis usnesení dnešní valné hromady o zvýšení základního jmění. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 192-117/98 ze dne 7. 12. 1998, který vyhotovil znalec Milan Skřivánek a znaleckým posudkem číslo 115/145/98 ze dne 7. 12. 1998, který vyhotovil znalec Ing. Pavel Briatka. Tento nepeněžitý vklad nemovitostí čp. 55 v katastrálním území Jezbořice se stavební parcelou číslo 49 a zahradou číslo 180/10 se oceňuje v souladu se znaleckým posudkem Ing. Pavla Briatky ze 7. 12. 1998 částkou 850.000,- Kč. do 2. 7. 1999 od 26. 2. 1999

Stávající akcionáři upíší na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nově vydané akcie takto: - Ing. František Řanda 40 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč peněžitým vkladem, - Ing. Josef Cimburek 53 akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 3 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč peněžitým vkladem 250.000,- Kč a nepeněžitým vkladem v hodnotě 283.000,- Kč. - Ing. Štěpán Cimburek 53 akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 2 akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč peněžitým vkladem ve výši 249.000,- Kč a nepeněžitým vkladem v hodnotě 283.000,- Kč, - Ing. arch. Mariana Zmítková 52 akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 13 akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč peněžitým vkladem 249.000,- Kč a nepeněžitým vkladem 284.000,- Kč. - Ing. Jiří Zmítko 0 akcií. do 2. 7. 1999 od 26. 2. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 941 000 Kč

od 23. 5. 2016

Základní kapitál

vklad 6 534 000 Kč

do 23. 5. 2016 od 2. 7. 1999

Základní kapitál

vklad 4 536 000 Kč

do 2. 7. 1999 od 1. 2. 1996

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 1. 2. 1996 od 30. 6. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 480 od 18. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 141 od 18. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 638 do 18. 11. 2015 od 1. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 154 do 18. 11. 2015 od 1. 7. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 638 do 1. 7. 2014 od 2. 7. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 154 do 1. 7. 2014 od 2. 7. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 440 do 2. 7. 1999 od 22. 7. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 136 do 2. 7. 1999 od 22. 7. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 440 do 22. 7. 1997 od 4. 11. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 136 do 22. 7. 1997 od 4. 11. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 32 do 4. 11. 1996 od 1. 2. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 84 000 Kč, počet: 4 do 4. 11. 1996 od 1. 2. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 4. 11. 1996 od 30. 6. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Josef Cimburek

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 12. 9. 2016

Na Kopci 461, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jan Korejtko

předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 12. 9. 2016

vznik funkce: 12. 9. 2016

Za Sokolovnou 744, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Jansa

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 12. 9. 2016

Na Mýtě 1148, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Petr Jansa

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

Na Mýtě 1148, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

Petr Jansa

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

Na Mýtě 1148, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

Jan Korejtko

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

vznik funkce: 11. 11. 2011

zánik funkce: 12. 9. 2016

Za Sokolovnou 744, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Jan Korejtko

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

vznik funkce: 11. 11. 2011

zánik funkce: 12. 9. 2016

Za Sokolovnou 744, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Ing. Josef Cimburek

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2012 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

Na Kopci 461, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Josef Cimburek

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2012 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

Na Kopci 461, Pardubice, 530 03, Česká republika

Jan Korejtko

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2012 - Poslední vztah: 25. 5. 2014

vznik členství: 11. 11. 2011

vznik funkce: 11. 11. 2011

Za Sokolovnou 744, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Petr Jansa

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 11. 11. 2011

Na Mýtě 1148, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

Petr Jansa

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 11. 11. 2011

Na Mýtě 1148, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

Jan Korejtko

Předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2005 - Poslední vztah: 2. 2. 2012

vznik funkce: 4. 2. 2004

zánik funkce: 11. 11. 2011

Za Sokolovnou 744, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Ing. Josef Cimburek

Člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2005 - Poslední vztah: 2. 2. 2012

vznik členství: 25. 9. 2001

zánik členství: 11. 11. 2011

Na Kopci 461, Pardubice, 530 03, Česká republika

Petr Jansa

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 2. 2. 2012

vznik členství: 4. 2. 2004

zánik členství: 11. 11. 2011

ČSLA 560, Planá nad Lužnicí, Česká republika

Jan Korejtko

Předseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 7. 6. 2005

vznik funkce: 4. 2. 2004

Na Drážce 353, Pardubice-Bílé předměstí, Česká republika

Ing. Josef Cimburek

Člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2002 - Poslední vztah: 7. 6. 2005

vznik členství: 25. 9. 2001

K Presům 1059, Chrudim, 537 01, Česká republika

Jan Korejtko

Člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

zánik funkce: 4. 2. 2004

Na Drážce 353, Pardubice-Bílé předměstí, Česká republika

Ing. Štěpán Cimburek

Předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

zánik funkce: 4. 2. 2004

Dašická 1750, Pardubice-Bílé Předměstí, Česká republika

Ing. Jiří Zmítko

Předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 1999 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

Pardubice-Zelené Předměstí, Nábř. Závodu Míru 1823, Česká republika

Ing. Josef Cimburek

Člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1999 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

Pardubice-Bílé Předměstí, Dašická 1758, Česká republika

Ing. František Řanda

Člen představenstva

První vztah: 26. 2. 1999 - Poslední vztah: 20. 6. 2002

Višňová 23, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Maroušek

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 1998 - Poslední vztah: 26. 2. 1999

Kubatova 5, České Budějovice, Česká republika

Ing. František Řanda

Předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 26. 2. 1999

Višňová 23, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jaroslav Nedobitý

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 26. 2. 1999

Palackého 211, Chvaletice, 533 12, Česká republika

Ing. Zdeněk Daněk

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 27. 3. 1998

Bezděkov 67, 533 61 Choltice, Česká republika

Václav Alinč

Předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

17.listopadu 1236, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Jiří Kadavý

Člen představenstva

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Žižkova 214, Chvaletice, 533 12, Česká republika

Marie Kadavá

Člen představenstva

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Žižkova 214, Chvaletice, 533 12, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo společnosti jako statutární orgán. Za představenstvo jednají navenek společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí dva člen ové představenstva, jednající za společnost, své podpisy a údaj o členství v představenstvu.

od 1. 7. 2014

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná vůči třetím osobám ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán, a to každý člen představenstva samostatně do výše plnění 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých). Nad tento limit jednají vždy dva členové pře dstavenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jeden nebo dva členové představenstva.

do 1. 7. 2014 od 7. 6. 2005

Zastupování a podepisování: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán, a to vždy dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují jménem představenstva vždy dva členové společně.

do 7. 6. 2005 od 4. 11. 1996

Zastupování a podepisování: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán, a to vždy předseda a jeden člen představenstva společně. Za společnost podepisuje společně předseda a člen představenstva.

do 4. 11. 1996 od 30. 6. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Štěpán Cimburek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 12. 9. 2016

Spojilská 494, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Ryšina

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 12. 9. 2016

Staré Hradiště 25, 533 52, Česká republika

Michael Mlateček

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 12. 9. 2016

vznik funkce: 12. 9. 2016

Jana Zajíce 985, Pardubice, 530 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Michael Mlateček

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

Jana Zajíce 985, Pardubice, 530 12, Česká republika

Michael Mlateček

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

Jana Zajíce 985, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Vladimír Ryšina

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

Staré Hradiště 25, 533 52, Česká republika

Ing. Vladimír Ryšina

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

Staré Hradiště 25, 533 52, Česká republika

Ing. Štěpán Cimburek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2012 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

Spojilská 494, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Štěpán Cimburek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2012 - Poslední vztah: 9. 3. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 12. 9. 2016

Spojilská 494, Pardubice, 530 03, Česká republika

Michael Mlateček

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 11. 11. 2011

Jungmannova 760, Pardubice, 530 02, Česká republika

Michael Mlateček

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 11. 11. 2011

Jungmannova 760, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Vladimír Ryšina

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 11. 11. 2011

Staré Hradiště 25, 533 52, Česká republika

Ing. Vladimír Ryšina

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 11. 11. 2011

Staré Hradiště 25, 533 52, Česká republika

Ing. Štěpán Cimburek

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2005 - Poslední vztah: 2. 2. 2012

vznik členství: 4. 2. 2004

zánik členství: 11. 11. 2011

Spojilská 494, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Štěpán Cimburek

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 7. 6. 2005

vznik členství: 4. 2. 2004

Dašická 1750, Pardubice-Bílé Předměstí, Česká republika

Petr Jansa

První vztah: 27. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

vznik členství: 10. 6. 2003

zánik členství: 4. 2. 2004

ČSLA 560, Planá nad Lužnicí, Česká republika

Michael Mlateček

První vztah: 20. 6. 2002 - Poslední vztah: 2. 2. 2012

vznik členství: 25. 9. 2001

zánik členství: 11. 11. 2011

Jungmannova 760, Pardubice, 530 00, Česká republika

František Hromádko

První vztah: 20. 6. 2002 - Poslední vztah: 27. 1. 2004

vznik členství: 25. 9. 2001

zánik členství: 10. 6. 2003

Kunětická 103, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Josef Cimburek

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 20. 6. 2002

Dašická 1758, Pardubice-Bílé předměstí, Česká republika

Ing. Štěpán Cimburek

První vztah: 26. 2. 1999 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

Dašická 1750, Pardubice-Bílé Předměstí, Česká republika

Ing. Josef Cimburek

První vztah: 27. 3. 1998 - Poslední vztah: 26. 2. 1999

Dašická 1758, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Klír

První vztah: 27. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 2. 2012

zánik funkce: 11. 11. 2011

Horova 1290, Hradec Králové, Česká republika

Václav Vlk

První vztah: 27. 3. 1998 - Poslední vztah: 20. 6. 2002

Chlístovice 107, 285 41, Česká republika

Daniel I M R A M O V S K Ý

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 27. 3. 1998

Sladkovského 1531, Pardubice, 530 02, Česká republika

Luboš Bednář

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 27. 3. 1998

Budovatelů 403, Chvaletice, 533 12, Česká republika

Miroslav Volejník

První vztah: 30. 6. 1995 - Poslední vztah: 27. 3. 1998

Smetanova 117/4, Chvaletice, 533 12, Česká republika

Další vztahy firmy BAUSET CZ, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 6. 1995

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 26. 3. 2014
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 31. 1. 2012
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 2. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 6. 1995
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 6. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).