Hlavní navigace

BAYTON Gama, a.s.

Firma BAYTON Gama, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17779, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 13 993 773 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24199044

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 12. 2011

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6499 Ostatní finanční zprostředkování j. n.
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17779, Městský soud v Praze

Obchodní firma

BAYTON Gama, a.s. od 31. 12. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 31. 12. 2011

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 14. 11. 2015

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 1 11000 do 14. 11. 2015 od 3. 7. 2014

adresa

Pohořelec 112/24
Praha 1 11800 do 3. 7. 2014 od 31. 12. 2011

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 3. 7. 2014

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 3. 7. 2014 od 31. 12. 2011

Ostatní skutečnosti

Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti BAYTON Gama, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, IČO 241 99 044, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17779 (dál e jen Společnost), takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 5 526 123,-- Kč (pět milionů pět set dvacet šest tisíc jedno sto dvacet tři koruny české). Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku, avšak minimální částka zvýšení základního kapitálu musí či nit 4 783 000,-- Kč (čtyři miliony sedm set osmdesát tři tisíce korun českých), tzn. nebude-li ve lhůtě pro upsání akcií upsáno všech 5 526 123 (pět milionů pět set dvacet šest tisíc jedno sto dvacet tři) akcií a bude-li upsáno alespoň 4 783 000 (čtyři mi liony sedm set osmdesát tři tisíce) akcií, bude základní kapitál Společnosti zvýšen právě jen v rozsahu upsaných akcií. 2. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie takto: Počet upisovaných akcií bude nejméně 4 783 000 (čtyři miliony sedm set osmdesát tři tisíce) akcií a nejvýše 5 526 123 (pět milionů pět set dvacet šest tisíc jedno sto dvacet tři) akcií. Konečný počet nových akcií je dán počtem upsaných akcií při splnění p odmínky uvedené v odstavci 1 tohoto usnesení. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1,- Kč (jedna koruna česká), Druh akcií: kmenové, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako (listinné) cenné papíry, Emisní kurs jedné akcie: 81,- Kč (osmdesát jedna koruna česká), (dále společně též Akcie nebo každá jednotlivě jen Akcie); 3. Akcionáři mohou uplatnit přednostní právo na upsání nových Akcií v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARNEŘI na adrese Praha 1, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00, a to ve lhůtě od 25. května 2018 (včetně) do 8. června 2018 (včetně) v pracovních dnech v dob ě od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) připadá podíl ve výši 0,60 na jedné nové Akcii o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká). Upisovat lze pouze celé Akcie. Všechny nové Akcie, tj. 5 526 123 (pět milionů pět set dvacet šest tisíc jedno sto dvacet tři) kusy kmenových akcií vydaných jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) každá, mohou být upsány výhradně s využitím přednostníh o práva, a to pouze v jednom upisovacím kole. Emisní kurs jedné Akcie činí 81,-- Kč (osmdesát jedna koruna česká). Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných Akcií na bankovní účet číslo 0002124592/5800, IBAN CZ67 5800 0000 0000 0212 4592, vedený u obchodní společnosti J & T BANKA, a.s., a to nejpozději do 21 (dvaceti jednoho) dne ode dne upsání Akcií. Nebudou-li ve lhůtě stanovené pro úpis Akcií upsány Akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného minimálního zvýšení základního kapitálu, tj. o jmenovité hodnotě alespoň 4 783 000 Kč (čtyři miliony sedm set osmdesát tři tisíce korun českých), usn esení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká. do 13. 6. 2018 od 19. 4. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 2. 8. 2017 od 3. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 2. 8. 2017 od 3. 7. 2014

V souladu s projektem kombinovaného rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem přešla část jmění rozdělované společnosti BAYTON, a.s., se sídlem Praha 9, Slévačská 744/1, PSČ 198 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 243, jenž v rámci rozdělení zanikla, sloučením na společnost LD Praha, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ 278 71 991, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11670, a části jmění rozdělova né společnosti na čtyři nově vzniklé společnosti BAYTON Alfa, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, BAYTON Beta, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, BAYTON Gama, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00 a B AYTON Delta, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00. od 31. 12. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 13 993 773 Kč

od 13. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 9 210 206 Kč

do 13. 6. 2018 od 31. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 Kč, počet: 13 993 773 od 13. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 Kč, počet: 9 210 206 do 13. 6. 2018 od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 Kč, počet: 9 210 206 do 3. 7. 2014 od 31. 12. 2011

Statutární orgán

5 fyzických osob

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2017

vznik členství: 25. 7. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2017

vznik členství: 25. 7. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 130 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2016

vznik členství: 16. 8. 2012

vznik funkce: 16. 8. 2012

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2015

vznik členství: 16. 8. 2012

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 90 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 16. 8. 2012

vznik funkce: 16. 8. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 36 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Havelka

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2016 - Poslední vztah: 2. 8. 2017

vznik členství: 16. 8. 2012

zánik členství: 25. 7. 2017

vznik funkce: 16. 8. 2012

zánik funkce: 25. 7. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2017

vznik členství: 16. 8. 2012

zánik členství: 25. 7. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

zánik členství: 19. 6. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 11. 2016

vznik členství: 16. 8. 2012

vznik funkce: 16. 8. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2012 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 16. 8. 2012

vznik funkce: 16. 8. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2012 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

zánik členství: 19. 6. 2014

Bellova 355/16, Brno-Kohoutovice, 623 00, Česká republika

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2012 - Poslední vztah: 14. 11. 2015

vznik členství: 16. 8. 2012

Jakubská 649/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Miloš Hladík

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2012

vznik členství: 31. 12. 2011

zánik členství: 16. 8. 2012

Turkova 1341, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Jana Šádková

předseda představenstva

První vztah: 31. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2012

vznik členství: 31. 12. 2011

zánik členství: 16. 8. 2012

vznik funkce: 31. 12. 2011

zánik funkce: 16. 8. 2012

Pickova 1488/8, Praha 5, 156 00, Česká republika

MUDr. Vít Urbanec

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2012

vznik členství: 31. 12. 2011

zánik členství: 16. 8. 2012

Jakubská 649, Praha 1, 110 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 3. 7. 2014

Jménem společnosti jednají společně předseda představenstva a člen představenstva.

do 3. 7. 2014 od 31. 12. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 19. 6. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 146 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 16. 8. 2012

zánik členství: 19. 6. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 16. 8. 2012

zánik členství: 19. 6. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2012 - Poslední vztah: 19. 3. 2013

vznik členství: 16. 8. 2012

zánik členství: 19. 6. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2012 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 16. 8. 2012

zánik členství: 19. 6. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Radan Kamenický

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 16. 8. 2012

zánik členství: 19. 6. 2014

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Erik Morgenstern

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2012

vznik členství: 31. 12. 2011

zánik členství: 16. 8. 2012

vznik funkce: 31. 12. 2011

zánik funkce: 16. 8. 2012

Na Plužině 353/10, Praha 8, 182 00, Česká republika

Lukáš Hudeček

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2012

vznik členství: 31. 12. 2011

zánik členství: 16. 8. 2012

Místecká 438/28, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Tomáš Tajer

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2012

vznik členství: 31. 12. 2011

zánik členství: 16. 8. 2012

Brunclíkova 1878/8, Praha 6, 162 00, Česká republika

Další vztahy firmy BAYTON Gama, a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).