Hlavní navigace

BEČVÁŘOVA, a. s.

Firma BEČVÁŘOVA, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9158, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 40 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27124371

Sídlo:

Londýnská 674/55, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 2. 2004

DIČ:

CZ27124371

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9158, Městský soud v Praze

Obchodní firma

OPCO CORPORATION, a. s. od 11. 2. 2004

Obchodní firma

BEČVÁŘOVA, a. s. od 15. 11. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 11. 2. 2004

adresa

Londýnská 674/55
Praha 2 12000 od 11. 2. 2004

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním výlučně základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 11. 2. 2004

Ostatní skutečnosti

Valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: A. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 36.000.000,- Kč, tj. z částky ve výši 4.000.000,- Kč na částku ve výši 40.000.000,- Kč, peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitá lu Společnosti se nepřipouští. B. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 90 kusů kmenových akcií, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 400.000,- Kč. Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie nebudou vydány jako zaknihovaný cenný papír. C. Úpis předem určenými zájemci: Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 ZOK. Veškeré no vě upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům následujícím způsobem: - Daniel Honzík, dat. nar. 25. června 1961, bytem Nad lomem 285/17, Braník, 147 00 Praha 4, upíše 36 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 400.000,- Kč (dále jen Daniel Honzík); - JAME invest s.r.o., IČ: 08763682, se sídlem Durychova 101/66, Lhotka, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 324271, upíše 27 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedn é akcie ve výši 400.000,- Kč (dále jen JAME invest s.r.o.); a - GOLIANT PROJEKT, s.r.o., IČ: 24678635, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 165478, upíše 27 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité ho dnotě jedné akcie ve výši 400.000,- Kč (dále jen GOLIANT PROJEKT, s.r.o.). (Daniel Honzík, JAME invest s.r.o. a GOLIANT PROJEKT, s.r.o. společně dále jako Zájemci a jednotlivě jako Zájemce). D. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 400.000,- Kč a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami Společnosti a zákonem. E. Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro úpis akcií předem určeným Zájemcem bude činit 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 ZOK, a návrh bude doručen předem určenému Zájemci do 30-ti dnů ode dne s epsání tohoto notářského zápisu. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií předem určené mu Zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. F. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu v plné výši za (a) panem Danielem Honzíkem, jakožto předem určeným zájemcem, proti pohledávce pana Daniela Honzíka za Společností ve výši 14.400.000,- Kč; (b) společností JAME invest s.r.o., jakožto předem určeným zájemcem, proti pohledávce společnosti JAME invest s.r.o. za Společností ve výši 10.800.000,- Kč; (c) společností GOLIANT PROJEKT, s.r.o. jakožto předem určeným zájemcem, proti pohledávce společnosti GOLIANT PROJEKT, s.r.o. za Společností ve výši 10.800.000,- Kč; G. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení, pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Předem určený Zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti, v plné výši dnem, kdy se Společností uzavře smlouvu o započtení, a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. H. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení: Společnost zašle předem určenému Zájemci návrh smlouvy o započtení nejpozději do 30 ti dnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a předem určený Zájemce je povinen Smlouvu o započtení uzavřít n ejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti. CH. Schválení dohod o započtení Valná hromada schvaluje uzavření dohod o započtení pohledávek předem určených zájemců proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kurzu v plné výši, a to ve znění vypracovaném ke dni konání valné hromady. od 6. 2. 2020

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 23. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 23. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 7. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

od 6. 2. 2020

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 6. 2. 2020 od 11. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 400 000 Kč, počet: 100 od 6. 2. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 80 do 6. 2. 2020 od 23. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 80 do 23. 7. 2014 od 7. 4. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 40 do 7. 4. 2011 od 16. 8. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 000 do 16. 8. 2006 od 11. 2. 2004

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Pavel Pražák

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2019

vznik členství: 21. 3. 2018

Podléšková 1229/24, Praha, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Daniel Honzík

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2019

vznik členství: 21. 3. 2018

vznik funkce: 21. 3. 2018

Nad lomem 285/17, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jaroslav Mejstřík

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 1. 9. 2015

Zaječí Důl 55, Mníšek, 463 31, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jaroslav Mejstřík

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2016 - Poslední vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 1. 9. 2015

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jaroslav Mejstřík

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2016 - Poslední vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 1. 9. 2015

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Pražák

člen představentva

První vztah: 24. 9. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2019

vznik členství: 6. 2. 2013

zánik členství: 6. 2. 2018

Podléšková 1229/24, Praha, 106 00, Česká republika

Jaroslav Mejstřík

Člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2015

Zaječí Důl 55, Mníšek, 463 31, Česká republika

Jaroslav Mejstřík

Člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2015

Zaječí Důl 55, Mníšek, 463 31, Česká republika

Vítězslav Štumpf

člen

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 5. 2015

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 13. 5. 2015

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Igor Horník

člen

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 6. 2. 2013

zánik členství: 26. 6. 2014

Čížková 359, Jesenice, 252 42, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Daniel Honzík

předseda

První vztah: 3. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2019

vznik členství: 6. 2. 2013

zánik členství: 6. 2. 2018

vznik funkce: 6. 2. 2013

zánik funkce: 6. 2. 2018

Nad lomem 285/17, Praha, 147 00, Česká republika

Daniel Honzík

předseda

První vztah: 19. 2. 2013 - Poslední vztah: 3. 8. 2013

vznik členství: 6. 2. 2013

vznik funkce: 6. 2. 2013

Nad lomem, Praha 4, 147 00, Česká republika

Pavel Pražák

člen

První vztah: 19. 2. 2013 - Poslední vztah: 24. 9. 2015

vznik členství: 6. 2. 2013

Podléšková 1229/24, Praha, 106 00, Česká republika

Igor Horník

člen

První vztah: 19. 2. 2013 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 6. 2. 2013

zánik členství: 26. 6. 2014

Čížková 359, Jesenice, 252 43, Česká republika

JUDr. Daniel Honzík

Předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2011 - Poslední vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 12. 2. 2009

zánik členství: 6. 2. 2013

vznik funkce: 12. 2. 2009

zánik funkce: 6. 2. 2013

Nad lomem 285/17, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Předseda představenstva

  LONDÝNSKÁ, a.s.

  Londýnská 674/55, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Ing. Zdeněk Činčera

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 3. 11. 2010

zánik členství: 7. 11. 2012

Ke Hřbitovu 484, Všenory, 252 31, Česká republika

Igor Horník

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 3. 11. 2010

zánik členství: 6. 2. 2013

Semická 2026/10, Praha 4, 143 00, Česká republika

JUDr. Daniel Honzík

Předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 15. 3. 2011

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 11. 2. 2009

vznik funkce: 11. 2. 2004

zánik funkce: 11. 2. 2009

Nad lomem 285/17, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Předseda představenstva

  LONDÝNSKÁ, a.s.

  Londýnská 674/55, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Jana Paříková

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 15. 11. 2010

vznik členství: 19. 7. 2006

zánik členství: 3. 11. 2010

Zdeňka Lhoty 466, Černošice, 252 28, Česká republika

JUDr. Jan Šula

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 15. 11. 2010

vznik členství: 19. 7. 2006

zánik členství: 3. 11. 2010

U Starého hřbitova 40/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Danuše Pošvová

Člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 19. 7. 2006

Moučná 1300, Poděbrady, 290 01, Česká republika

JUDr. Daniel Honzík

Předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 11. 2. 2004

vznik funkce: 11. 2. 2004

Korunní 6, Kamenice, 251 68, Česká republika

Ing. Jan Mleziva

Člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 19. 7. 2006

U tvrze 14/9, Praha 10, 100 00, Česká republika

Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně, nebo předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva, s výjimkou uzavírání smluv s hodnotou plnění ve výši do 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), kdy je k jednání za představenstvo oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 23. 7. 2014

Za představenstvo jednají navenek společně dva členové představenstva, nebo předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva, s výjimkou uzavírání smluv s hodnotou plnění ve výši do 1.000.000,- Kč, to jest slovy jednoho milionu korun českých, kdy je k jednání za představenstvo oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 23. 7. 2014 od 19. 2. 2013

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společně.

do 19. 2. 2013 od 16. 8. 2006

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď předseda představenstva samostatně anebo dva členové představenstva společně. Uvedené osoby podepisují za společnost tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.

do 16. 8. 2006 od 11. 2. 2004

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Alice Fikeisová

předseda

První vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 6. 2. 2013

vznik funkce: 6. 2. 2013

Londýnská 608/52, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  LONDÝNSKÁ Realitní, SE

  Londýnská 674/55, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • člen dozorčí rady

  COVERTIA a.s.

  Londýnská 674/55, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Ladislav Svoboda

člen

První vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 6. 2. 2013

Londýnská 608/52, Praha, 120 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jaroslav Mejstřík

člen

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2015

vznik členství: 6. 2. 2013

zánik členství: 31. 8. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2015

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jaroslav Mejstřík

člen

První vztah: 19. 2. 2013 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 6. 2. 2013

Zaječí Důl 55, Mníšek, 463 31, Česká republika

Alice Fikeisová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2011 - Poslední vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 12. 2. 2009

zánik členství: 6. 2. 2013

vznik funkce: 12. 2. 2009

zánik funkce: 6. 2. 2013

Londýnská 52/608, Praha 2, 120 21, Česká republika

Ladislav Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 3. 11. 2010

zánik členství: 6. 2. 2013

Černokostelecká 908/12, Praha 10, 100 00, Česká republika

JUDr. Josef Šanda CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 20. 8. 2007

zánik členství: 20. 11. 2012

Růženínská 909/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

Alice Fikeisová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 15. 3. 2011

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 11. 2. 2009

vznik funkce: 11. 2. 2004

zánik funkce: 11. 2. 2009

Londýnská 52/608, Praha 2, 120 21, Česká republika

Mgr. Martin Straka

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 15. 11. 2010

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 3. 11. 2010

Londýnská 52/608, Praha 2, 120 21, Česká republika

JUDr. Josef Skácel

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 20. 8. 2007

Sládkovičova 1306/11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztahy firmy BEČVÁŘOVA, a. s.

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).