Hlavní navigace

BEMAGRO s.r.o.

Firma BEMAGRO s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 29803, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 65 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60071222

Sídlo:

Malonty 101, 382 91

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ60071222

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
10110 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
43210 Elektrické instalace
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 29803, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

BEMAGRO, a.s. od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

101
Malonty 38291 od 28. 11. 2016

adresa

1
Malonty 38291 do 24. 4. 2002 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

silniční motorová doprava nákladní od 21. 5. 2013

zámečnictví, nástrojářství od 25. 2. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 25. 2. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 2. 2009

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní nákladní SMD do 21. 5. 2013 od 25. 2. 2009

zemědělská výroba od 7. 9. 2002

silniční motorová doprava nákladní do 25. 2. 2009 od 7. 9. 2002

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 25. 2. 2009 od 7. 9. 2002

opravy pracovních strojů do 25. 2. 2009 od 7. 9. 2002

zámečnictví do 25. 2. 2009 od 7. 9. 2002

povrchové úpravy a svařování kovů do 25. 2. 2009 od 7. 9. 2002

Řeznictví a uzenářství do 12. 1. 1999 od 2. 10. 1997

Hostinská činnost do 12. 6. 2000 od 2. 10. 1997

Výroba a opravy zemědělských strojů do 7. 9. 2002 od 2. 10. 1997

Zámečnictví do 7. 9. 2002 od 2. 10. 1997

Povrchová úprava kovů - komaxit do 7. 9. 2002 od 2. 10. 1997

Zemědělská výroba do 7. 9. 2002 od 2. 10. 1997

Silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny vydané dne 23.12.1992 okresním živnostenským úřadem v Českém Krumlově pod č.j. 00092/02314 a přílohy k ní do 7. 9. 2002 od 2. 10. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příloze živnostenského zákona do 7. 9. 2002 od 2. 10. 1997

9. vodoinstalatérství do 2. 10. 1997 od 7. 1. 1994

9. elektroinstalatérství do 7. 1. 1994 od 1. 1. 1994

4. řeznictví a uzenářství do 2. 10. 1997 od 1. 1. 1994

5. opravy motorových vozidel do 2. 10. 1997 od 1. 1. 1994

6. výroba a opravy zemědělských strojů do 2. 10. 1997 od 1. 1. 1994

7. zámečnictví do 2. 10. 1997 od 1. 1. 1994

8. elektrionstalatérství do 2. 10. 1997 od 1. 1. 1994

10. povrchová úprava kovů - komaxit do 2. 10. 1997 od 1. 1. 1994

11. zemědělská výroba do 2. 10. 1997 od 1. 1. 1994

1. silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny vydané dne 23.12.1992 okresním živnostenským úřadem v Českém Krumlově pod č.j. 00092/02314 a přílohy k ní do 2. 10. 1997 od 1. 1. 1994

2. hostinská činnost do 2. 10. 1997 od 1. 1. 1994

3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příloze živnostenského zákona do 2. 10. 1997 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Společnost BEMAGRO, a.s., IČO 60071222, se sídlem č.p. 101, 382 91 Malonty, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce č. 621, změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením om ezeným. od 1. 4. 2020

Valná hromada společnosti konaná dne 27.listopadu 2019 schválila následující rozhodnutí: (A) Valná hromada společnosti BEMAGRO, a.s., v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích rozhoduje o přechodu všech účastnických cenných papírů, jejichž vlastníkem není hlavní akcionář, na hlavního akcionáře, a to v souladu s § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 měsíce od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. (B) Valná hromada společnosti BEMAGRO, a.s., podle § 382 odst. 2 in principio určuje, že hlavním akcionářem společnosti BEMAGRO, a.s., je společnost HOPI FARMS s.r.o., IČO: 08476471, se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec n ad Ohří, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44109, neboť ve společnosti BEMAGRO, a.s. vlastní 35 ks kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč a 26 581 ks kmenových akcií na jméno, o jme novité hodnotě 1 000 Kč, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,74% a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech o velikosti 94,74% a tudíž splňuje podmínky uvedené v § 375 písm. a) a současně i b) zákon o obchodních korporacích. (C) Valná hromada společnosti BEMAGRO, a.s. podle § 382 odst. 2 in medio, ve spojení s § 376 odst. 1 věta první, zákona o obchodních korporacích určuje, že vlastníci účastnických cenných papírů mají právo na přiměřené protiplnění ve výši 1 951 Kč za každo u kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je podle § 376 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 1252/177/2019, ze dne 7. 11. 2019, který vypracoval znalecký ústav Moor e Stephens ZNALEX, s.r.o., IČO 26099306, se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5. (D) Valná hromada společnosti BEMAGRO, a.s. podle § 382 odst. 2 in fine určuje, že protiplnění bude vlastníkům ostatních účastnických cenných papírů poskytováno ve lhůtě 2 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k ostatním účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře (k němuž dojde uplynutím 1 měsíce od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku). Právo na zaplacení protiplnění vlastníkům ostatních účastnických cenných papírů podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vzniká dnem předá ní cenných papírů společnosti BEMAGRO, a.s. Vlastník ostatních účastnických cenný papírů je povinen cenné papíry předat společnosti BEMAGRO, a.s. prostřednictvím banky Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, jež podle § 378 odst. 1 zákona o obchodních korporacích provádí výplatu protiplnění, a to na její pobočce na adrese náměstí Přemysla Otakara II. 13, 370 63 České Budějovice. Banka neprodleně po převzetí účastnických cenných papírů zajistí výplatu protiplnění dle dohody banky a vlastníka účastnického cenného papíru v hotovosti, nebo převodem na bankovní účet sdělený vlastníkem účastnického cenného papíru. Po uplynutí lhůty 2 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k ostatním účastnickým cenným papírům na h lavního akcionáře (k němuž dojde uplynutím 1 měsíce od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku) banka podle § 378 zákona o obchodních korporacích zbylé peníze určené k výplatě protiplnění vrátí hlavnímu akcionáři. Vlastníkům ostatních účastnických cenných papírů, jež ve stanovené lhůtě cenné papíry společnosti BEMAGRO, a.s., způsobem podle tohoto bodu nepředají, vrácením peněz hlavnímu akcionáři právo na protiplnění nezaniká; toto právo jsou však poté povinni uplatnit spolu s předáním účastnických cenných papírů v sídle společnosti BEMAGRO, a.s., a to v pracovní dny v čase od 9:00 do 13:00, přičemž přesné datum a čas předání účastnických cenných papírů je jejich vlastník povinen společnosti BEMAGRO, a.s., oznámit s předstihem alespoň 5 pracovních d nů. Předchozí větou není dotčeno právo a zároveň povinnost společnosti BEMAGRO, a.s., postupovat podle § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. od 28. 11. 2019

Při upisování akcií na základě rozhodnutí představenstva ze dne 19.8.2015 bylo upsáno 5.000 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v listinné podobě. To znamená zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5.000.000 Kč na 65.000.000 Kč. Emisní kurz akcií byl splacen v plné výši. od 27. 2. 2016

Představenstvo dne 19.8.2015 rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti nejvýše o částku 10.000.000 Kč. K úpisu bude nabídnuto 10.000 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v listinné podobě. Každý stávající akcionář má právo na ups ání jedné akcie na každých 6.000 Kč jmenovité hodnoty akcií, které v okamžiku počátku lhůty pro zvýšení základního kapitálu drží. Lhůta pro využití předkupního práva se stanoví na jeden měsíc od okamžiku doručení oznámení této skutečnosti představenstvem . Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Upisovací lhůta je stanovena na tři měsíce od okamžiku zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově emitovaných akcií činí 1.000 Kč a bude splácen na účet BEMAGRO, a.s. číslo 5112 02-544/0600. od 23. 9. 2015

Valná hromada dne 23.června 2015 pověřila představenstvo, aby za podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami zvýšilo základní kapitál společnosti upisováním nových akcií, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit. Budou vydány nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč v listinné podobě. Pověření se uděluje na dobu čtyř let, t o znamená do 23.6.2019. od 19. 8. 2015

Zapisuje se dle § 211 odst. 4 obch. zák. rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 4. 3. 2008 směřující ke snížení základního kapitálu takto: Rozsah snížení: Základní kapitál snižuje se o pevnou částku 26,795.000,- Kč (tedy ze stávající výše 86,795.000,- Kč na novou výši 60,000.000,- Kč). Důvody snížení základního kapitálu: Změna podnikatelského záměru společnosti. Způsob snížení základního kapitálu: Úplatné vzetí akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům učiněného dle § 213c obch. zák., když za každou akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě bude vyplaceno 500,- Kč a za každou akcii v hodnotě 1,000.000,- Kč bude vyplaceno 500.000,- Kč. Akcie vzaté z oběhu na základě přijatého veřejného návrhu, které se dostanou do držení společnosti, budou po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničeny. Veřejný návrh smlouvy akcionářům bude uveřejněn v souladu s § 183a obch. zák. způsobem v zákoně a stanovami určeným. Bude učiněn nejpozději do 30 dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy činí 1 měsíc ode dne uveřejnění oznámení tohoto veřejného návrhu. Kupní cena za a kcie bude společností akcionářům, kteří veřejný návrh přijmou, vyplacena dle dohody, nejpozději však do tří měsíců od předložení akcií akcionářem společnosti, avšak ne dříve, než dojde k zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v důsle dku jeho snížení. Lhůta pro předložení akcií společnosti v důsledku přijetí veřejného návrhu stanoví se v díle 1 měsíc ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář, který veřejný návrh přijal, ve stanovené lhů tě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu přesáhne stanovenou částku, bude společnost postupovat dle § 183a odst. 6 písm. b/ obch. zák. do 31. 7. 2008 od 28. 3. 2008

Valnou hromadou dne 12.12.2001 byla schválena změna stanov společnosti. do 21. 5. 2013 od 24. 4. 2002

Usnesení valné hromady ze dne 30.5.2001 o snížení základního kapitálu společnosti: Snižuje se základní kapitál akciové společnosti BEMAGRO, a.s. se sídlem Malonty l o částku 126,000.000,-- Kč, tedy z původní výše 212,795.000,-- Kč na novou výši 86,795.000,-- Kč. Valná hromada souhlasí s důvodem pro toto snížení, kterým je změna podniktalského záměru společnosti. Valná hromada určuje způsob snížení základního kapitálu tak, že budou zničeny akcie společnosti, kterou má společnost ve vlastnictví a údržbě ve skladbě 126 kusu listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč kus č. 001 až 041, č. 51 až 112, č. 129 až 136, č. 143 až 153, č. 158 až 161. Tyto akcie má společnost ve vlastnictví v důsledku provedení povinného odkupu od akcionářů. Nová výše základního kapitálu po snížení bude činit 86,795.000,-- Kč a tento bude tvořen 35 kusy akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč a 51.795 kusy akcií na majitele o jmenovité hodnotě l.000,-- Kč všechny v listinné podobě. do 14. 1. 2002 od 20. 12. 2001

Mimořádná valná hromada konaná dne 10.12.1998 schválila změnu stanov společnosti. do 21. 5. 2013 od 12. 1. 1999

Valná hromada konaná dne 2O.6.l996 schválila změnu stanov společnosti. do 21. 5. 2013 od 23. 8. 1996

Valná hromada konaná dne 29.6.1995 přijala nové stanovy společnosti, které tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného o průběhu uvedené valné hromady. do 21. 5. 2013 od 21. 11. 1995

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jedinným zakladatelem společnosti je Pozemkový fond ČR se sídlem v Praze. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zá- pisu ze dne 22.11.1993 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení stanov a.s. a jmenování členů předsta- venstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Statek Malonty, státní podnik. od 1. 1. 1994

Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy a.s. byly přiloženy. do 21. 5. 2013 od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 65 000 000 Kč

od 1. 4. 2020

Základní kapitál

vklad 65 000 000 Kč

do 1. 4. 2020 od 27. 2. 2016

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 27. 2. 2016 od 31. 7. 2008

Základní kapitál

vklad 86 795 000 Kč

do 31. 7. 2008 od 14. 1. 2002

Základní kapitál

vklad 212 795 000 Kč

do 14. 1. 2002 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 000 do 1. 4. 2020 od 27. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 25 000 do 27. 2. 2016 od 21. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 25 000 do 21. 5. 2013 od 31. 7. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 35 do 1. 4. 2020 od 31. 7. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 35 do 31. 7. 2008 od 14. 1. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 161 do 14. 1. 2002 od 12. 1. 1999
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 51 795 do 31. 7. 2008 od 12. 1. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 212 795 do 12. 1. 1999 od 1. 1. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Martin Všechovský

jednatel

První vztah: 19. 11. 2020

vznik funkce: 1. 11. 2020

Topolová 577, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Petr Novák

jednatel

První vztah: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2020

Chadalíkova 403, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Richard Tintěra

jednatel

První vztah: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2020

Slaný 155, 274 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • Jednatel

    HOPI FARMS s.r.o.

    Pražská 673, Klášterec nad Ohří Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51

Historické vztahy

Václav Hes

jednatel

První vztah: 1. 4. 2020 - Poslední vztah: 19. 11. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2020

zánik funkce: 30. 9. 2020

Vlachovo Březí 1, 383 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Hes

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2020 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Vlachovo Březí 1, 383 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Sýkora

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 9. 11. 2018

zánik členství: 31. 12. 2019

Na Pomezí 1198/25, Opava, 747 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Richard Tintěra

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2019 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 17. 10. 2019

Slaný 155, 274 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2019 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 16. 10. 2019

Chadalíkova 403, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Sýkora

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 21. 10. 2019

vznik členství: 9. 11. 2018

vznik funkce: 6. 12. 2018

zánik funkce: 16. 10. 2019

Na Pomezí 1198/25, Opava, 747 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslava Kříhová

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 21. 10. 2019

vznik členství: 29. 6. 2018

zánik členství: 15. 10. 2019

Hlinice 308, Besednice, 382 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Hana Kýbusová

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 21. 10. 2019

vznik členství: 29. 6. 2018

zánik členství: 15. 10. 2019

Střítež 124, 382 42, Česká republika

Martina Vilma Kovářová

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 29. 6. 2018

Východní 486/8, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Jaroslava Kříhová

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 29. 6. 2018

vznik funkce: 3. 7. 2018

zánik funkce: 6. 12. 2018

Hlinice 308, Besednice, 382 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Knížek

statutární ředitel

První vztah: 18. 4. 2018 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 28. 3. 2018

Jedlová 354, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Martin Bednárik

statutární ředitel

První vztah: 6. 4. 2018 - Poslední vztah: 18. 4. 2018

vznik funkce: 27. 2. 2018

zánik funkce: 28. 3. 2018

Sokolská 104, Klíčany, 250 69, Česká republika

Ing. Miloslav Knížek

předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2018 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 27. 2. 2018

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 27. 2. 2018

Jedlová 354, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Knížek

předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2018 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 27. 2. 2018

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 27. 2. 2018

Jedlová 354, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Gabriela Karlachová

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 10. 8. 2016

zánik členství: 27. 2. 2018

Malonty 81, 382 41, Česká republika

Ing. Gabriela Karlachová

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 10. 8. 2016

zánik členství: 27. 2. 2018

Malonty 81, 382 41, Česká republika

Jaroslava Kříhová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 27. 2. 2018

vznik funkce: 10. 8. 2016

zánik funkce: 27. 2. 2018

Hlinice 308, Besednice, 382 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslava Kříhová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 27. 2. 2018

vznik funkce: 10. 8. 2016

zánik funkce: 27. 2. 2018

Hlinice 308, Besednice, 382 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Knížek

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 17. 1. 2018

vznik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 11. 5. 2011

Malonty 250, 382 91, Česká republika

Jaroslava Kříhová

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

Hlinice 308, Besednice, 382 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Knížek

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 17. 1. 2018

vznik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 11. 5. 2011

Malonty 250, 382 91, Česká republika

Jaroslava Kříhová

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

Hlinice 308, Besednice, 382 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Lebeda

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 10. 8. 2016

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 10. 8. 2016

Šumavská 727, Kaplice, 382 41, Česká republika

Ing. Karel Lebeda

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 10. 8. 2016

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 10. 8. 2016

Šumavská 727, Kaplice, 382 41, Česká republika

Ing. Miloslav Knížek

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 11. 5. 2011

Jedlová 354, Zruč-Senec, Česká republika

Ing. Karel Lebeda

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 11. 5. 2011

Šumavská 727, Kaplice, 382 41, Česká republika

Jaroslava Kříhová

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

Besednice 308, 382 81, Česká republika

ing. Miloslav Knížek

předseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 20. 6. 1996

zánik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 20. 6. 1996

zánik funkce: 11. 5. 2011

Zruč-Senec, Jedlová 354, Česká republika

Ing. Karel Lebeda

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 10. 4. 2007

zánik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 10. 4. 2007

zánik funkce: 11. 5. 2011

Šumavská 727, Kaplice, 382 41, Česká republika

Jiří Pešl

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 20. 6. 2006

zánik členství: 11. 5. 2011

Malonty 187, 382 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Pešl

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2007

vznik členství: 20. 6. 2006

vznik funkce: 20. 6. 2006

zánik funkce: 10. 4. 2007

Malonty 187, 382 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Holub

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2003 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 17. 6. 2003

zánik členství: 20. 6. 2006

vznik funkce: 17. 6. 2003

zánik funkce: 20. 6. 2006

M. Vydrové 19, České Budějovice, 370 01, Česká republika

ing. Miloslav Knížek

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2002 - Poslední vztah: 18. 6. 2007

Zruč-Senec, Jedlová 354, Česká republika

Ing. Milan Šujanec

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2001 - Poslední vztah: 18. 6. 2007

vznik členství: 29. 12. 2000

zánik členství: 10. 4. 2007

Nezvěstice 161, 332 04, Česká republika

prof. ing. Jan Frelich CSc.

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 1997

J.Boreckého 1, České Budějovice, Česká republika

Ing. Stanislav Rojdl

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 2003

Ke střelnici 778, Trhové Sviny, Česká republika

Ing. Václav Tětek

člen představenstvo

První vztah: 11. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 7. 2001

Partyzánská 18, Plzeň- město, Česká republika

ing. Miloslav Knížek

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 1996 - Poslední vztah: 24. 4. 2002

Zahradní 8, Plzeň, Česká republika

Ing. Jiří Gregor

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Na dlouhých 67, Plzeň, Česká republika

Ing. Libor Probošt

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 8. 1996 - Poslední vztah: 11. 2. 1997

Luční 555, Kaplice, Česká republika

doc. ing. Jan Frelich CSc.

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 1995 - Poslední vztah: 10. 7. 1997

J.Boreckého 1, České Budějovice, Česká republika

ing. Karel Pobuda

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 1995 - Poslední vztah: 23. 8. 1996

Matúškova 795, Praha 4, Česká republika

Ing. Libor Probošt

předseda

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 23. 8. 1996

Luční 555, Kaplice, Česká republika

Ing. Ladislav Tichý

místopředseda

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 11. 1995

Luční 553, Kalice, Česká republika

Vladimír Malý

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 11. 1995

Malonty 11, Česká republika

Společnost zastupuje každý jednatel samostatně v následujících záležitostech: a) jakékoliv právní jednání pracovněprávní povahy vůči zaměstnanci společnosti, jehož základní mzda nepřesahuje 50 000 Kč hrubého měsíčně b) jakékoliv právní jednání, které samo o sobě nebo v součtu s právními jednáními souvisejícími nepřesahují hodnotu 100 000 Kč, přičemž v ostatních záležitostech zastupují společnost dva jednatelé společně

od 1. 4. 2020

Společnost zastupuje vůči třetím osobám samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva tak, že k napsané či vytištěné obchod ní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 4. 2020 od 23. 8. 2018

Společnost zastupuje vůči třetím osobám statutární ředitel nebo prokurista. Za společnost podepisuje samostatně statutární ředitel nebo prokurista tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis, prokurista navíc údaj označuj ící prokuru.

do 23. 8. 2018 od 6. 4. 2018

Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 6. 4. 2018 od 31. 7. 2008

Za společnost jedná vůči třetím osobám představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 31. 7. 2008 od 2. 10. 1997

Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo, a to samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis.

do 2. 10. 1997 od 23. 8. 1996

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v plném rozsahu předseda představenstva samostatně, dva členové představenstva společně a člen představenstva ve funkci ředitele samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost k napsanému či natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 23. 8. 1996 od 21. 11. 1995

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo zmocněný člen představenstva a uvede svoji funkci.

do 21. 11. 1995 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

Historické vztahy

František Piškanin

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2019 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 15. 10. 2019

vznik funkce: 15. 10. 2019

zánik funkce: 1. 4. 2020

Česká 155, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. David Piškanin

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2019 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 15. 10. 2019

zánik funkce: 1. 4. 2020

Česká 155, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Mgr. Martin Piškanin LL.M.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2019 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 15. 10. 2019

zánik funkce: 1. 4. 2020

Česká 155, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

František Piškanin

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2019 - Poslední vztah: 21. 10. 2019

vznik členství: 15. 10. 2019

Česká 155, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 14. 10. 2019

Jeřabinová 290, Rokycany, 337 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Miloslav Knížek

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2018 - Poslední vztah: 15. 10. 2019

vznik členství: 28. 6. 2018

zánik členství: 14. 10. 2019

vznik funkce: 29. 6. 2018

zánik funkce: 14. 10. 2019

Jedlová 354, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jana Vimrová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 27. 2. 2018

Šumavská 728, Kaplice, 382 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Vimrová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 27. 2. 2018

Šumavská 728, Kaplice, 382 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Hana Kýbusová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 10. 8. 2016

zánik členství: 27. 2. 2018

Střítež 124, 382 42, Česká republika

Ing. Hana Kýbusová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 10. 8. 2016

zánik členství: 27. 2. 2018

Střítež 124, 382 42, Česká republika

Ing. Gabriela Karlachová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 10. 8. 2016

Malonty 81, 382 41, Česká republika

Ing. Gabriela Karlachová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 10. 8. 2016

Malonty 81, 382 41, Česká republika

Ing. Jana Brychtová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 11. 5. 2011

Šumavská 728, Kaplice, 382 41, Česká republika

Ing. Jana Brychtová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 11. 5. 2011

Šumavská 728, Kaplice, 382 41, Česká republika

Ing. Gabriela Karlachová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

Dolní Dvořiště 173, 382 72, Česká republika

Jiří Pešl

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 27. 2. 2018

Malonty 187, 382 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Pešl

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 27. 2. 2018

Malonty 187, 382 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Brychtová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

Nové Hrady 298, 373 33, Česká republika

Jiří Pešl

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

Malonty 187, 382 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Gabriela Karlachová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 11. 5. 2011

Dolní Dvořiště 173, 382 72, Česká republika

Ing. Gabriela Karlachová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2008 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 10. 4. 2007

zánik členství: 11. 5. 2011

Dolní Dvořiště 173, 382 72, Česká republika

Ing. Milan Šujanec

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 10. 4. 2007

zánik členství: 11. 5. 2011

Nezvěstice 161, 332 04, Česká republika

Ing. Gabriela Walicová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2007 - Poslední vztah: 31. 7. 2008

vznik členství: 10. 4. 2007

Němče 66, Větřní, 382 11, Česká republika

Jaroslava Kříhová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2002 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 24. 6. 2002

zánik členství: 11. 5. 2011

Besednice 308, 382 81, Česká republika

Ing. Karel Lebeda

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 7. 9. 2002

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 24. 6. 2002

Šumavská 727, Kaplice, 382 41, Česká republika

Aleš Barth

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2001 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

vznik členství: 29. 12. 2000

Thámova 5, Plzeň, 320 25, Česká republika

Jana Barthová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2001 - Poslední vztah: 18. 6. 2007

vznik členství: 29. 12. 2000

zánik členství: 10. 4. 2007

Thámova 5, Plzeň, 320 25, Česká republika

Jana Mikulová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2001

Thámova 5, Plzeň, Česká republika

ing. Milan Šujanec

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 1997 - Poslední vztah: 4. 7. 2001

Jablonského 51, Plzeň, Česká republika

Prof.ing. Jan Frelich CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 1997 - Poslední vztah: 12. 1. 1999

J. Boreckého 10, České Budějovice, Česká republika

ing. Ladislav Tichý

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 6. 2007

zánik členství: 10. 4. 2007

zánik funkce: 10. 4. 2007

Luční 553, Kaplice, Česká republika

ing. Bohumil Štěrba

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 1995 - Poslední vztah: 2. 10. 1997

Chmelenského 8, České Budějovice, Česká republika

Zbyněk Máca

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 1995 - Poslední vztah: 2. 10. 1997

Železniční 196, Český Krumlov, Česká republika

Ing. Marie Grenarová

předsedkyně

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 11. 1995

Na vyhlídce 500, Kaplice, Česká republika

Marie Jörková

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 11. 1995

Malonty 154, Česká republika

Ing. Karel Lebeda

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 11. 1995

ŠUmavská 727, Kaplice, Česká republika

Další vztahy firmy BEMAGRO s.r.o.

Historické vztahy

Ing. Jiří Vaněk

člen správní rady

První vztah: 6. 4. 2018 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik členství: 27. 2. 2018

zánik členství: 28. 6. 2018

Jeřabinová 290, Rokycany, 337 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Miloslav Knížek

předseda správní rady

První vztah: 6. 4. 2018 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

vznik členství: 27. 2. 2018

zánik členství: 28. 6. 2018

vznik funkce: 27. 2. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

Jedlová 354, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jaroslava Kříhová

První vztah: 6. 4. 2018 - Poslední vztah: 23. 8. 2018

Hlinice 308, Besednice, 382 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

HOPI FARMS s.r.o.

První vztah: 1. 4. 2020

Pražská 673, Klášterec nad Ohří Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

HOPI FARMS s.r.o.

První vztah: 8. 1. 2020 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

Pražská 673, Klášterec nad Ohří Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51

Akcionáři

HOPI FARMS s.r.o., IČ: 08476471

Pražská 673, Česká republika, Klášterec nad Ohří, 431 51

do 1. 4. 2020 od 8. 1. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 3. 1994

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 4. 1995
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 12. 1994
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 12. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 9. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).