Hlavní navigace

Berounská sportovní, a.s.

Firma Berounská sportovní, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5060, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 111 800 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25627406

Sídlo:

Na Ostrově 900, Beroun, 266 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 12. 1997

DIČ:

CZ25627406

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
93110 Provozování sportovních zařízení
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5060, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Vodní svět Beroun, a.s. od 1. 12. 1997

Obchodní firma

Aquapark Beroun, a.s. od 5. 11. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 1. 12. 1997

adresa

Na Ostrově 900
Beroun 26601 od 5. 11. 2009

adresa

Husovo nám. 68
Beroun 26601 do 5. 11. 2009 od 7. 6. 2005

adresa

Na Ostrově 816
Beroun 26601 do 7. 6. 2005 od 1. 12. 1997

Předmět podnikání

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodních sportů od 5. 11. 2009

Masérské, rekondiční a regenerační služby od 5. 11. 2009

Hostinská činnost od 5. 11. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 11. 2009

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 5. 11. 2009 od 17. 5. 2006

Pronájem a půjčování věcí movitých do 5. 11. 2009 od 17. 5. 2006

Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě do 5. 11. 2009 od 17. 5. 2006

Organizování sportovních soutěží do 5. 11. 2009 od 17. 5. 2006

Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob do 5. 11. 2009 od 17. 5. 2006

Reklamní činnost a marketing do 5. 11. 2009 od 17. 5. 2006

Realitní činnost do 5. 11. 2009 od 17. 5. 2006

Zprostředkování obchodu a služeb do 5. 11. 2009 od 17. 5. 2006

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. do 17. 5. 2006 od 1. 12. 1997

Provozování bazénů a zařízení pro vodní sporty. do 5. 11. 2009 od 1. 12. 1997

Relaxační a masážní služby. do 5. 11. 2009 od 1. 12. 1997

Služby spojené se sportovně rekreačními aktivitami. do 5. 11. 2009 od 1. 12. 1997

Hostinská činnost. do 5. 11. 2009 od 1. 12. 1997

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí Rady města Beroun, přijaté v působnosti valné hromady dne 23.6. 2008 v notářském zápisu notáře JUDr. Vladimíra Maurera z téhož dne, NZ 203/2008 o zvýšení základního kapitálu a zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vl. č . 5060 se mění tak, že: Základní kapitál společnosti Vodní svět Beroun a.s. se zvyšuje z dosavadní hodnoty 87.200.000,- Kč, (osmdesát sedm miliónů dvě stě tisíc korun českých) o částku 24.600.000,- Kč (dvacet čtyři milióny šest set tisíc korun českých) na 111.800.000,- Kč (jedno sto jedenáct miliónů osm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 246 (dvě stě čtyřicet šest) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurz všech upisovaných akcií je stejný a činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Určuje se, že všechny nové akcie upíše jediný akcionář společnosti Město Beroun tak, že po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku podepíše se společností smlouvu o úpisu akcií, a to do třiceti (30) dnů poté , co mu bude společností předložen její návrh. Připouští se splacení upsaných akcií započtením pohledávek. Emisní kurz upisovaných akcií splatí jediný akcionář Město Beroun započtením své peněžité pohledávky za společností ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 25.11. 2005 ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 2 7.6. 2006 a dále ze smlouvy o úvěru ze dne 13.3. 2007, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 z téhož dne, včetně jejího příslušenství proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude zcela splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o započtení pohledávky Města Beroun za společností Vodní svět Beroun a.s. ze smlouvy o úvěru ze dne 25.11. 2005 a ze dne 13.7. 2007 ve znění dodatků, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Představenstvo společnosti uvede ve smlouvě vedle údajů o druhu a výši započítávaných pohledávek den, ke kter ému dochází k započtení a k splacení emisního kurzu akcií. Návrh smlouvy předloží upisovateli ihned po podpisu smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu je oddlužení společnosti Vodní svět Beroun a.s. kapitalizací pohledávky Města Beroun jako jejího jediného akcionáře s cílem umožnit financování provozu a případných ztrát v hospodaření městského plaveckého areálu v důsl edku zvyšování nákladů energetických a jiných vstupů. do 3. 2. 2009 od 21. 10. 2008

Rada města Beroun jako jediného akcionáře obchodní společnosti Vodní svět Beroun, a.s., se sídlem Beroun - Centrum, Husovo nám. 68, PSČ: 266 01 přijala při výkonu působnosti valné hromady společnosti Vodní svět Beroun, a.s. podle § 190 obchodního zákoníku následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Vodní svět Beroun a.s. se zvyšuje z dosavadní hodnoty 87.200.000,- Kč, (osmdesát sedm miliónů dvě stě tisíc korun českých) o částku 28.100.000,- Kč, slovy dvacet osm miliónů sto tisíc korun českých na 115.300.000,- Kč, (slovy sto patnáct miliónů tři sta tisíc korun českých). Připouští se úpis akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o další až 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo, přičemž její výše bude dána jistinou a splatnými úroky z pohled ávky Města Beroun za společností Vodní svět Beroun a.s. ze smluv o úvěru, a to ke dni úpisu akcií, nejvýše však o částku 28.600.000,- Kč (dvacet osm miliónů šest set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 281 (dvě stě osmdesát jedna) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Při úpisu akcií nad navrhované zvýšení základního kapitá lu může být upsáno nanejvýše dalších 5 (pět) akcií. Emisní kurz všech upisovaných akcií je stejný a činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Určuje se, že všechny nové akcie upíše jediný akcionář společnosti Město Beroun tak, že podepíše se společností smlouvu o úpisu akcií po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku, a to do sedmnácti dnů poté, c o mu bude společností předložen návrh této smlouvy. Upíše-li tento jediný akcionář akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší, než je navrhované zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen jen v rozsahu jmenovitých hodnot upsaných akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude zcela splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o započtení pohledávky Města Beroun za společností Vodní svět Beroun a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Představenstvo společnosti uvede ve smlouvě vedle údajů o druhu a výši započítávaných pohledávek den, ke kterému dochází k započtení a k splacení emisního kurzu akcií. Návrh smlouvy předloží upis ovateli ihned po podpisu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných akcií splatí jediný akcionář Město Beroun započtením své peněžité pohledávky za společností ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 25.11. 2005 ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 27.6. 2006 a dále ze smlouvy o úvěru ze dne 13.3. 2007 ve zně ní dodatků č. 1 a č. 2 z téhož dne včetně jejího příslušenství proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu je oddlužení společností Vodní svět Beroun a.s. kapitalizací pohledávky Města Beroun jako jejího jediného akcionáře, s cílem umožnit financování provozu a případných ztrát v hospodaření městského plaveckého areálu v důs ledku zvyšování nákladů energetických a jiných vstupů. do 3. 2. 2009 od 14. 7. 2008

Rada města Beroun jako jediného akcionáře obchodní společnosti Vodní svět Beroun, a.s., se sídlem Beroun - Centrum, Husovo nám. 68, PSČ: 266 01 přijala při výkonu působnosti valné hromady společnosti Vodní svět Beroun, a.s. podle § 190 obchodního zákoníku následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Vodní svět Beroun a.s. se zvyšuje z dosavadní hodnoty 16.700.000,- Kč ( šestnáctmiliónůsedmset-tisíc korun českých) o částku 70.500.000,- Kč ( sedmdesátmiliónůpětsettisíc korun českých) na 87.200.000,- Kč ( osmdesát-sedmmilión ůdvěstětisíc korun českých). Připouští se úpis akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o dalších 500.000.- Kč ( pětsettisící korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo, přičemž její výše bude dána jistino a splatnými úroky z pohledáv ky Města Beroun za společností Vodní svět Beroun a.s. ke dni úpisu akcií, nejvýše však 71.000.000,- Kč ( sedmdesát-jedenmilión korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 705 ( sedmsetpět) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jmé no, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( jednostotisíc korun českých). Při úpisu akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu může být upsáno nanejvýš dalších 5 ( pět) ks těchto akcií. Emisní kurz všech upisovaných akcií je stejný a činí 100.000,- Kč ( jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. Určuje se, že všechny nové akcie upíše jediný akcionář společnosti Město Beroun po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku tak, že podepíše se společností smlouvu o úpisu akcií, a to do sedmi ( 7) dnů poté, co mu bude společností předložen návrh smlouvy o úpisu. Společnost předloží upisovateli návrh smlouvy nejpozději do 40 dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upsaných akcií bude zcela splacen nejpozději do 60 dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o započtení pohledávky Města Beroun za společností Vodní svět Beroun a.s. proti pohledávc e na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Představenstvo společnosti uvede ve smlouvě vedle údajů o druhu a výši započítávaných pohledávek den, ke kterému dochází k započtení a k splacení emisního kurzu akcií. Návrh smlouvy předloží upisovateli ihned p o podpisu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných akcií splatí jediný akcionář Město Beroun započtením své peněžité pohledávky za společností ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 25.11.2005 ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 27.6.2006 proti pohledávce společnosti na splacení emisního ku rzu upsaných akcií. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitalizace pohledávky Města Beroun jako jediného akcionáře z úvěrové smlouvy a tím oddlužení společnosti s cílem zvýšit úvěrovou bonitu a umožnit tak přijímání dalších úvěrů k financování výstavby a zprovoznění měs tského plaveckého areálu. do 14. 7. 2008 od 2. 2. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 111 800 000 Kč

od 3. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 87 200 000 Kč

do 3. 2. 2009 od 21. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 16 700 000 Kč

do 21. 6. 2007 od 19. 12. 2001

Základní kapitál

vklad 16 700 000 Kč

do 19. 12. 2001 od 1. 12. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 118 od 3. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 872 do 3. 2. 2009 od 21. 6. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 167 do 21. 6. 2007 od 11. 7. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 167 do 11. 7. 2003 od 1. 12. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Antonín Marx

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2019

vznik členství: 20. 3. 2019

Na Máchovně 2001, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jiří Chalupecký

předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2015

vznik členství: 30. 4. 2003

vznik funkce: 7. 5. 2003

Kublov 276, 267 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Berounsko, z. s.

  Husovo nám. 69, Beroun Beroun-Centrum, 266 01

Ing. Vojtěch Matějček

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2010

vznik členství: 4. 9. 2006

Vorlova 412, Beroun, 266 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Antonín Marx

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2019 - Poslední vztah: 23. 11. 2019

vznik členství: 20. 3. 2019

Nerudova 1521, Beroun, 266 01, Česká republika

Mgr. Antonín Marx

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2019 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 20. 3. 2019

Branislavova 1412/2, Beroun, 266 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Urbánek

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2015 - Poslední vztah: 27. 4. 2019

vznik členství: 5. 3. 2015

zánik členství: 18. 3. 2019

Puchmajerova 1020, Beroun, 266 01, Česká republika

Mgr. Ivan Kůs

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2012 - Poslední vztah: 8. 4. 2015

vznik členství: 22. 7. 2011

zánik členství: 4. 3. 2015

V Zahradách 1869, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jiří Chalupecký

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2010 - Poslední vztah: 13. 11. 2015

vznik členství: 30. 4. 2003

vznik funkce: 7. 5. 2003

Kublov 276, 267 41, Česká republika

Ing. Vojtěch Matějček

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 10. 2010

vznik členství: 4. 9. 2006

Široká 76, Hostomice, 267 24, Česká republika

Ing. Tomáš Havel

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2005 - Poslední vztah: 20. 6. 2012

vznik členství: 10. 1. 2005

zánik členství: 22. 7. 2011

Česká 56, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jiří Chalupecký

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2003 - Poslední vztah: 4. 10. 2010

vznik členství: 30. 4. 2003

vznik funkce: 7. 5. 2003

Havlíčkova 4, Beroun 2, 266 01, Česká republika

Ing. Jarmila Literová

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2003 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

zánik členství: 4. 9. 2006

vznik funkce: 30. 4. 2003

Švermova 1381, Beroun 2, 266 01, Česká republika

Ing. Karel Přibyl

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2003 - Poslední vztah: 7. 6. 2005

zánik členství: 10. 1. 2005

vznik funkce: 30. 4. 2003

Na Náhonu 55, Beroun 2, 266 01, Česká republika

ing. Vladimír Keprta

Člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 7. 2003

vznik funkce: 1. 12. 1997

zánik funkce: 1. 3. 2001

Sichrovského 182, Praha 6 - Nebušice, Česká republika

Ing. Martin Sýkora

Člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 7. 2003

vznik funkce: 1. 12. 1997

zánik funkce: 1. 3. 2001

Jungmannova 677, Beroun 2, Česká republika

JUDr. Václav Beznoska

Předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 7. 2003

vznik funkce: 1. 12. 1997

zánik funkce: 1. 3. 2001

Svatojánská 334, Beroun 3, Česká republika

Jménem společnost jsou oprávněni jednat a ji zavazovat všichni členové představenstva. Za společnost a představenstvo podepisují dva členové představenstva společně.

od 1. 12. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Dušan Tomčo

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2019

vznik členství: 7. 3. 2019

K Dědu 434, Beroun, 266 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bc. Ondřej Šimon

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 5. 10. 2017

Merhautova 636/4, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Vratislav Randa

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2013

vznik funkce: 30. 4. 2003

Na Vinici 877/28, Beroun, 266 01, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Historické vztahy

František Ečer

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2017 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 10. 1. 2005

zánik členství: 5. 10. 2017

Malé sídliště 1059/10, Beroun, 266 01, Česká republika

František Ečer

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2017 - Poslední vztah: 19. 12. 2017

vznik členství: 10. 1. 2005

zánik členství: 5. 10. 2017

Malé sídliště 1059/10, Beroun, 266 01, Česká republika

Patrik Brodan

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2019

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 6. 3. 2019

Okrajová 608, Beroun, 266 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jiří Holub

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2010 - Poslední vztah: 14. 2. 2013

vznik členství: 9. 8. 2010

zánik členství: 18. 8. 2012

Vojanova 598/21, Beroun, 266 01, Česká republika

František Ečer

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2005 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 10. 1. 2005

Malé Sídliště 1059, Beroun, 266 01, Česká republika

František Ečer

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2005 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 10. 1. 2005

Malé Sídliště 1059, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Vratislav Randa

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2003 - Poslední vztah: 1. 12. 2013

vznik funkce: 30. 4. 2003

V Pražské bráně 74, Beroun 1, 266 01, Česká republika

Mgr. Ivana Součková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2003 - Poslední vztah: 7. 6. 2005

zánik členství: 10. 1. 2005

vznik funkce: 30. 4. 2003

Třída Míru 1280, Beroun 2, 266 01, Česká republika

MUDr. Jiří Besser

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2003 - Poslední vztah: 4. 10. 2010

vznik funkce: 30. 4. 2003

zánik funkce: 9. 8. 2010

Pod vodojemem 1582, Beroun, Česká republika

MUDr. Jiří Besser

První vztah: 16. 1. 1998 - Poslední vztah: 11. 7. 2003

vznik funkce: 1. 12. 1997

zánik funkce: 1. 3. 2003

Pod vodojemem 1582, Beroun, Česká republika

Jan Jež

První vztah: 1. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 7. 2003

vznik funkce: 1. 12. 1997

zánik funkce: 1. 3. 2003

Loděnice 115, Česká republika

Ing. Vratislav Randa

První vztah: 1. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 7. 2003

vznik funkce: 1. 12. 1997

zánik funkce: 1. 3. 2003

Tovární 39, Beroun 2, Česká republika

ing. Pavel Němec

První vztah: 1. 12. 1997 - Poslední vztah: 11. 7. 2003

vznik funkce: 1. 12. 1997

zánik funkce: 1. 3. 2003

Na Pankráci 949/34, Praha 4, Česká republika

MUDr. Martin Besser

První vztah: 1. 12. 1997 - Poslední vztah: 16. 1. 1998

Pod vodojemem 1582, Beroun, Česká republika

Další vztahy firmy Berounská sportovní, a.s.

Akcionáři

Město Beroun, IČ: 00233129

Husovo nám. 68, Česká republika, Beroun, 266 01

od 14. 11. 2018

Město Beroun, IČ: 00233129

Husovo nám., Česká republika, Beroun, 266 43

do 14. 11. 2018 od 27. 10. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 12. 1997

Živnosti

Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 3. 2007
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodních sportů
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 3. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 12. 1997
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 12. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).