Hlavní navigace

BLUECHEM a.s.

Firma BLUECHEM a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2576, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 6 800 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

03146341

Sídlo:

Terezínská 57, Lovosice, 410 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 6. 2014

DIČ:

CZ03146341

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

28 Výroba strojů a zařízení j. n.
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
332 Instalace průmyslových strojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
432 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
71110 Architektonické činnosti
72 Výzkum a vývoj
749 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
8211 Univerzální administrativní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2576, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

FARMTEC EXPORT, a.s. od 13. 2. 2015

Obchodní firma

FARMTEC EXPORT, a.s. do 13. 2. 2015 od 30. 6. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 30. 6. 2014

adresa

Terezínská 57
Lovosice 41002 od 31. 3. 2016

adresa

Tisová 326
Jistebnice 39133 do 31. 3. 2016 od 28. 7. 2015

adresa

Růžová 41
Jindřichův Hradec 37701 do 28. 7. 2015 od 30. 6. 2014

Předmět podnikání

Projektová činnost ve výstavbě od 30. 6. 2014

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 30. 6. 2014

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 30. 6. 2014

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 30. 6. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 6. 2014

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2020 při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 4.000.000,- Kč o částku 2.800.000,- Kč na novou hodnotu 6.800.000,- Kč, a to upsáním 1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2.800.000,- Kč, vydané jako cenný papír, představující peněži tý vklad, přičemž - se nepřipouští novou akcii upsat nad nebo pod navrhovanou částku; - se nepřipouští novou akcii upsat nepeněžitými vklady; - nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu a její převod na jinou osobu než na jediného akcionáře společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva společnosti; - nová akcie bude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 484 a násl. z.o.k., když a) lhůta pro upisování nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 z.o.k., činí 1 měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy jedinému akcionáři, tj. obchodní společnosti Lovochemie, a.s.; statutární orgán společnosti je povinen odeslat návrh smlouvy jedinému akcionáři do 1 měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; b) upisování nové akcie bude provedeno na adrese 149 00 Praha 4, Babická 2329/2, v kanceláři notářky JUDr. Věry Dundové, notářky v Praze; c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč připadá podíl na nové akcii o velikosti 1/2 s tím, že lze upsat pouze celé akcie; d) emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě; - nová akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky, ale postupem dle ustanovení § 479 z.o.k.; - lhůta pro splacení emisního kursu upsané nové akcie činí 1 měsíc ode dne jejího upsání s tím, že jediný akcionář jej splatí na účet č. 100003532/0800, vedený u České spořitelny, a.s., na jméno BLUECHEM a.s., nevyužije-li možnosti započtení, uvedené níže ; - připouští se možnost započtení pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nové akcie vůči jedinému akcionáři, a to pohledávky z titulu smlouvy o peněžité zápůjčce ze dne 7.4.2016, ve znění doda tků č. 1 ze dne 30.12.2016, č. 2 ze dne 24.11.2017, č. 3 ze dne 31.12.2018 a č. 4 ze dne 20.12.2019, v celkové výši 2.800.000,- Kč, uzavřené mezi obchodní společností Lovochemie, a.s., jako zapůjčitelem a obchodní společností BLUECHEM a.s. jako vydlužitel em (dále jen jako pohledávka jediného akcionáře) - dohoda o započtení pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu musí být uzavřena ve lhůtě 1 měsíce ode dne upsání nové akcie, a to před podáním návrhu na záp is nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; statutární orgán obchodní společnosti BLUECHEM a.s. je povinen odeslat návrh dohody o započtení pohledávky obchodní společnosti Lovochemie, a.s., do 5 dnů ode dne upsání akcie. do 29. 6. 2020 od 29. 6. 2020

Jediný akcionář rozhodl dne 8.11.2017 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto. zvyšuje základní kapitál Společnosti o částku 2.000.000,-- Kč (dva milióny korun českých) ze stávající zapsané výše 2.000.000,-- Kč (dva milióny korun českých) na novou výši 4.000.000,-- Kč (čtyři milióny korun českých), a to upsáním 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 2.000.000,-- Kč (dva milióny korun českých), vydané jako cenný papír (dále jen Nová akcie), představující peněžitý vklad, přičemž - se nepřipouští upisovat Novou akcii nad nebo pod navrhovanou částku; - není možné upisovat Novou akcii nepeněžitými vklady; - Nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu a její převod na jinou osobu, než na akcionáře Společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva Společnosti; - Nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 484 a následujících ZOK vzhledem k tomu, že se Jediný akcionář svého přednostního práva na upsání nových akcií Společnosti vzdal. - Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 479 ZOK, když o Nová akcie bude nabídnuta v souladu s ust. § 488 ZOK k úpisu předem určenému zájemci, Jedinému akcionáři, společnosti s obchodní firmou Lovochemie, a.s., se sídlem na adrese Terezínská 57, 410 02 Lovosice, identifikační číslo 49100262, kterému bude nab ídnut k úpisu 1 kus Nové akcie; o lhůta pro upisování Nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) Jedinému akcionáři; statutární orgán Společnosti je povinen odeslat Návrh Jediné mu akcionáři do 30 (třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; o upisování Nové akcie bude provedeno v sídle Společnosti na adrese Terezínská 57, 410 02 Lovosice; o emisní kurs Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě; - Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK, - lhůta pro splacení emisního kursu upsané Nové akcie činí 1 (jeden) měsíc ode dne jejího upsání, - dle ustanovení § 475 písm. 1) ZOK se připouští možnost započtení části pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie ve výši 2.000.000,- Kč (dva milióny korun českých) (dále jen Pohledá vka Společnosti), když o pohledávka Jediného akcionáře z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 7. 4. 2016,vznikla vůči Společnosti v celkové výši 4.000.000,-- Kč (čtyři milióny korun českých) s daty jednotlivých čerpání 11.4.2016, 27.4.2016, 13.6.2016, 13.7.2016 a částečného splace ní pohledávky ze dne 30.9.2016, bude částečně započtena ve výši 2.000.000,-- Kč (dva milióny korun českých) (dále jen Pohledávka Jediného akcionáře), - dohoda o započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti (dále jen Dohoda o započtení) musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; návrh Dohody o započtení je pov inno představenstvo Společnosti zaslat Jedinému akcionáři do pěti (5) dnů ode dne upsání Nové akcie; lhůta pro uzavření Dohody o započtení činí 1 (jeden) měsíc ode dne upsání Nové akcie; - započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti je výhradní formou splacení emisního kursu Nové akcie; usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti proto neobsahuje určení účtu u banky pro splacení emisního kursu Nové akcie. do 29. 6. 2020 od 1. 12. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 29. 6. 2020 od 30. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 29. 6. 2020 od 30. 6. 2014

Společnost byla založena rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti a přijetí stanov ze dne 8. dubna 2014 ve formě veřejné listiny. do 29. 6. 2020 od 30. 6. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 6 800 000 Kč

od 29. 6. 2020

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 29. 6. 2020 od 1. 12. 2017

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 12. 2017 od 30. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 6 800 000 Kč, počet: 1 od 29. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 2 do 29. 6. 2020 od 1. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 1 do 1. 12. 2017 od 30. 6. 2014

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jan Stoklasa

Předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 5. 6. 2021

vznik funkce: 5. 6. 2021

Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Lisa

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2021

vznik členství: 22. 2. 2021

Máchova 539/9, Lovosice, 410 02, Česká republika

Václav Havlík

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2021

vznik členství: 22. 2. 2021

vznik funkce: 1. 3. 2021

Pudlovská 1379, Louny, 440 01, Česká republika

Historické vztahy

Jan Stoklasa

Předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 4. 6. 2016

zánik členství: 4. 6. 2021

vznik funkce: 6. 6. 2016

zánik funkce: 4. 6. 2021

Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

Jan Lisa

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 6. 5. 2021

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 16. 2. 2021

Máchova 539/9, Lovosice, 410 02, Česká republika

Václav Havlík

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 6. 5. 2021

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 16. 2. 2021

vznik funkce: 29. 2. 2016

zánik funkce: 16. 2. 2021

Pudlovská 1379, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Jiří Fiala

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 13. 1. 2015

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 13. 1. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2016

Golovinova 1318, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Jiří Fiala

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 13. 1. 2015

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 13. 1. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2016

Golovinova 1318, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Václav Škeřík

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 12. 1. 2015

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 12. 1. 2015

Řídký 10, 570 01, Česká republika

Ing. Martin Kubů

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 15. 2. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 15. 2. 2016

Ve Žlábkách 3596, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Pavel Zárybnický

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 15. 2. 2016

Horosedly 1, 398 04, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 19. 3. 2021

Členové představenstva zastupují společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jednotlivý člen představenstva může v určitém rozsahu nebo po určitou dobu zastupovat společnost samostatně, jen j estliže ho k tomu představenstvo pověří svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

do 19. 3. 2021 od 29. 6. 2020

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 29. 6. 2020 od 27. 12. 2016

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

do 27. 12. 2016 od 31. 3. 2016

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně všemi členy představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně členem představenstva nebo společně členy představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoby připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

do 31. 3. 2016 od 30. 6. 2014

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Michal Kurka

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 5. 6. 2021

Janáčkova 354, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Michal Kurka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2017 - Poslední vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 4. 6. 2016

zánik členství: 4. 6. 2021

Janáčkova 354, Litvínov, 436 03, Česká republika

Michal Kurka

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 10. 2017

vznik členství: 4. 6. 2016

Jedličkova 1120, Litvínov, 436 01, Česká republika

Michal Kurka

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2016 - Poslední vztah: 7. 10. 2017

vznik členství: 4. 6. 2016

Jedličkova 1120, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Jan Stoklasa

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 3. 6. 2016

Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Stoklasa

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2016 - Poslední vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 3. 6. 2016

Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Otčenášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 15. 2. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2014

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztahy firmy BLUECHEM a.s.

Lovochemie, a.s.

První vztah: 31. 3. 2016

Terezínská 57, Lovosice, 410 02

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

 • Člen představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • Člen představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • Jan Stoklasa

  Místopředseda představenstva

  Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

 • Radomír Věk

  Místopředseda představenstva

  Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

 • Michal Kurka

  Člen dozorčí rady

  Janáčkova 354, Litvínov, 436 03, Česká republika

 • Jiří Veselý

  Předseda dozorčí rady

  Žitenice 96, 412 01, Česká republika

 • Milan Martínek

  Člen dozorčí rady

  Žalhostice 102, 411 01, Česká republika

 • Miloslav Spěváček

  Člen představenstva

  Řecká 1450/12, Děčín, 405 02, Česká republika

 • Petr Cingr

  Předseda představenstva

  K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

 • Tomáš Tesařík

  Člen představenstva

  Na Zdolnici 327, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

FARMTEC a.s.

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 31. 3. 2016

Tisová 326, Jistebnice, 391 33

Akcionáři

Lovochemie, a.s., IČ: 49100262

Terezínská 57, Česká republika, Lovosice, 410 02

od 31. 3. 2016

FARMTEC a.s., IČ: 63908522

Tisová 326, Česká republika, Jistebnice, 391 33

do 31. 3. 2016 od 30. 6. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 6. 2014

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 6. 2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 6. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 6. 2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 6. 2014
Přerušeno od 21. 3. 2018
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 6. 2014
Přerušeno od 21. 3. 2018
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).