Hlavní navigace

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Firma BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4327, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 240 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25080954

Sídlo:

Boudníkova 2506/1, Praha, 180 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 10. 1996

DIČ:

CZ25080954

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65110 Životní pojištění
65120 Neživotní pojištění

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4327, Městský soud v Praze

Obchodní firma

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. od 28. 6. 2011

Obchodní firma

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. od 28. 3. 2015

Obchodní firma

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. od 16. 4. 2015

Obchodní firma

CARDIF PROVITA, a.s. do 16. 4. 2015 od 11. 10. 1996

Obchodní firma

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. do 28. 6. 2011 od 24. 7. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 11. 10. 1996

adresa

Plzeňská 3217/16
Praha 5 15000 od 1. 3. 2014

adresa

Boudníkova 2506/1
Praha 18000 od 1. 10. 2019

adresa

Plzeňská 3217/16
Praha 15000 do 1. 10. 2019 od 1. 3. 2014

adresa

Na Rybníčku č.p.1329/5
Praha 2 do 1. 3. 2014 od 20. 6. 2001

adresa

Lazarská 5
Praha 1 do 20. 6. 2001 od 24. 7. 1997

adresa

Biskupská 13/1137
Praha 1 11000 do 24. 7. 1997 od 11. 10. 1996

Předmět podnikání

3. Zajišťovací činnost pro všechny typy zajišťovacích činností podle zákona o pojišťovnictví. od 28. 12. 2017

1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., opojišťovnictví: - vrozsahu pojistných odvětví životních pojištění bod I. písm. a), c) uvedených včásti Apřílohy č. 1 kzákonu opojišťovnictví - vrozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění bod 1, 2, 3, 8, 9, 13, 16, 18 uvedených včásti Bpřílohy č. 1 kzákonu opojišťovnictví od 18. 9. 2015

1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví: - v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění bod I. písm. a), c) uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění bod 1, 2, 3, 9, 16, 18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví do 18. 9. 2015 od 15. 6. 2012

3. Zajišťovací činnost pro neživotní zajištění podle zákona o pojišťovnictví do 28. 12. 2017 od 17. 12. 2010

Předmětem podnikání společnosti je v rozsahu povolení České národní banky jako orgánu dohledu v pojišťovnictví: od 27. 5. 2010

2. Činnosti související s pojišťovací činností - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění, - provozování vzdělávací činnosti pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. od 27. 5. 2010

2. Činnosti související s pojišťovací činností - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění, - provozování vzdělávací činnosti pro pojišťovací činnosti pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. do 27. 5. 2010 od 27. 5. 2010

3. Zajišťovací činnost dle § 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle ustanovení § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 2, 16 neživotných pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o p ojišťovnictví. do 17. 12. 2010 od 27. 5. 2010

1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví: - v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění bod I. písm. a), c) uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění bod 1, 2, 16, 18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví do 15. 6. 2012 od 27. 5. 2010

3. Zajišťovací činnost dle § 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle ustanovení § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 2, 16 neživotných pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o p ojišťovnictví. do 27. 5. 2010 od 27. 1. 2010

Předmětem podnikání společnosti je v rozsahu povolení České národní banky jako orgánu vykonávajícího státní dozor v pojišťovnictví: do 27. 5. 2010 od 28. 5. 2009

1. Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví 1,2 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, do 27. 5. 2010 od 28. 5. 2009

2. Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění, - provozování vzdělávací činnosti pro pojšťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí do 27. 5. 2010 od 28. 5. 2009

Předmětem podnikání společnosti je v rozsahu povolení Ministerstva financí České republiky jako orgánu vykonávajícího státní dozor v pojišťovnictví: do 28. 5. 2009 od 3. 7. 2002

1. Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví 1,2 16 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, do 28. 5. 2009 od 3. 7. 2002

2. Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zkona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzilního připojištění. do 28. 5. 2009 od 3. 7. 2002

V rozsahu povolení Ministerstva financí České republiky č.j. 321/55022/1997 ze dne 18.7.1997: - pojišťovací činnost (§ 7 odst. 1 zákona o pojišťovnictví), - zajišťovací činnost ve smyslu odevzdání části převzatého rizika zajistiteli (§ 7 odst. 2 zákona o pojišťovnictví), - činnosti související s pojišťovací a zábrannou činností (§ 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví), - uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávávní pojištění ve svůj prospěch (§ 8 odst. 3 zákona o pojišťovnictví). V rámci uvedeného povolení byly schváleny: Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Všeobecné pojistné podmínky pro připojištění k životnímu pojištění. do 3. 7. 2002 od 24. 7. 1997

Propagační činnost. do 24. 7. 1997 od 11. 10. 1996

Průzkum trhu. do 24. 7. 1997 od 11. 10. 1996

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 250 80 954, rozhodl dne 1.12.2015 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: -o zvýšení základního kapitálu ze 620.000.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetmilionů korun českých) o částku 620.000.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetmilionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 1.240.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstěčtyři cetmilionů korun českých) formou peněžitého vkladu jediného akcionáře, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; -o tom, že upsáno bude 620.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) s emisním kursem 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých); -veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva; žádné akcie nebudou upisovány formou veřejné nabídky; -stanovuje, že místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS CARDIF, 1 boulevard Haussmann, 750 09, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 (slovy: třice t) dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií; -upisovatel splatí 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u The Royal Bank of Scotland, se sídlem Praha 1, Jungmanova 745/24, č.ú. 206682/5400, IBAN CZ02 5400 0000 0000 0020 6682 ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. do 18. 12. 2015 od 2. 12. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 30. 1. 2016 od 3. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 12. 1. 2017 od 3. 7. 2014

Dne 24.6.2013 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akcionáře: do 30. 8. 2013 od 22. 7. 2013

I. Základní kapitál obchodní společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře z částky 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) o částku 120.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacet milionů korun českých) na výslednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 620.000.000,-Kč (slovy: šestsetdvacetmilionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. do 30. 8. 2013 od 22. 7. 2013

II. Jediný akcionář tímto prohlašuje, že se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu o částku 120.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetmili onů korun českých). do 30. 8. 2013 od 22. 7. 2013

III. Jediný akcionář konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákon íku. do 30. 8. 2013 od 22. 7. 2013

IV. Na zvýšení základního kapiátlu bude vydáno 120.000 kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč na jednu akcii. do 30. 8. 2013 od 22. 7. 2013

V. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. do 30. 8. 2013 od 22. 7. 2013

VI. Určuje se, že místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS CARDIF, 1 boulevard Haussmann, 750 09, Paříž, Francouzská republika, kdy lhůta úpisu počíná dnem zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akcionáře o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 (slovy: třicet) dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií; emisní kurs akcií činí 1.000,-Kč na jednu upisovanou akcii. do 30. 8. 2013 od 22. 7. 2013

VII. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u The Royal Bank of Scotland, se sídlem Praha 1, Jungmanova 745/24, č.ú. 206682/5400, IBAN CZ02 5400 0000 0000 0020 6682 ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. do 30. 8. 2013 od 22. 7. 2013

Dne 4.2.2010 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akcionáře: I. Základní kapitál obchodní společnosti POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře z částky 339.000.000,-Kč (slovy: třistatřicetdevětmilionů korun českých) o částku 161.000.000,-Kč (slovy: jednos tošedestátjedenmilionů korun českých) na výslednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Jediný akcionář tímto prohlašuje, že se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu o částku 161.000.000,-Kč (slovy: jednostošedestátje denmilionů korun českých). III. Jediný akcionář konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.c) obchodního zákoní ku. IV. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 161.000 kmenových akcií v zaknihované podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč s emisním kursem 1.000,-Kč na jednu akcii. V. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. VI. Určuje se, že místem úpisu akcií je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS ASSURANCE, 1 boulevard Haussmann, 750 09, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akciionáře o zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku a trvá 30 (slovy: třicet) dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií; emisní kurs akcií činí 1.000,-Kč na jednu upisovanou akcii. VII. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank N.V. (nově bude název The Royal Bank of Scotland N.V.), se sídlem české organizační složky Praha 1, Jungmannova 745/24, č.ú. 206682/5400, BIC CODE ABNACZPP, IBAN CZ02 5400 0000 0000 0020 6682 ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. do 22. 3. 2010 od 10. 2. 2010

Dne 10.2.2009 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akionárře: I. Základní kapitál obchodní společnosti POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem jediného akcionáře z částky 239,000.000,-Kč (dvě stě třicet devět milionů korun českých) o částku 100,000.000,-Kč (jedno sto milionů korun českých) na vý slednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 339,000.000,-Kč (tři sta třicet devět milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100.000 (jedno sto tisíc) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ( jeden tisíc korun českých) s emisním kursem 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Při hlasování na valné hromadě je s každou akcií spojen jeden hlas. III. Nové akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by přednostního práva mohla využí t. IV. Určuje se, že místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS ASURANCE, boulevard Haussman 1, 750 09, Paříž, Franciem, a lhůta k úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 (třice) dnů. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lh ůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. V. Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., se slídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, č.ú. 206682/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií p eněžitým vkladem. VI. Jediný akcionář současně tímto prohlašuje, že ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu, o němž bylo rozhodnuto. do 26. 3. 2009 od 19. 2. 2009

Rozhodnutím jediného akcionáře dne 4.7.2005 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti ze 154,000.000,- Kč (jednostopadesátčtyři miliony korun českých) o částku 85,000.000,- Kč (osmdesátpět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 239,000.000,- Kč (dvěstětřicetdevět milionů korun českých) formou peněžitého vkladu jediného akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude celkem 85.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva. Místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese CARDIF S.A. 5 av. Kleber, 750 16, Paris, kdy l hůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením náv rhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., sídlem Praha 1, Lazarská 3, č.ú. 206682/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. do 14. 7. 2006 od 14. 7. 2006

Rozhodnutím jediného akcionáře dne 4.7.2006 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti ze 154,000.000,- Kč (jednostopadesátčtyři miliony korun českých) o částku 85,000.000,- Kč (osmdesátpět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 239,000.000,- Kč (dvěstětřicetdevět milionů korun českých) formou peněžitého vkladu jediného akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude celkem 85.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva. Místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese CARDIF S.A. 5 av. Kleber, 750 16, Paris, kdy l hůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením náv rhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., sídlem Praha 1, Lazarská 3, č.ú. 206682/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. do 31. 8. 2006 od 14. 7. 2006

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 10.6.2005 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti ze 106,000.000,- Kč o částku 48,000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 154,000.000,- Kč formou peněžitého vkladu jediného akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upsáno bude celkem 48 000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč. Veškeré akcie budou upsány jediným, akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 O bchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva. Místem úpisuje sídlo jediného akcionáře na adrese CARDIF S.A. 5 av. Kleber, 750 16, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., sídlem Praha 1, Lazarská 3, č.ú. 194888/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. do 14. 7. 2006 od 29. 6. 2005

Dne 10.11.1998 rozhodl jediný akcionář, společnost CARDIF SA se sídlem 5, avenue Kleber, 75016 Paris, Francie o zvýšení základního jmění. Základní jmění společnosti ve výši 70.000.000,- Kč se zvyšuje na částku 106.000.000,- Kč a to o částku 36.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na navržené zvýšení základního jmění má být upsáno 36.000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, emisní kurs každé takové akcie je 1.000,- Kč. Veškeré akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Přednostní právo k upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění podle tohoto rozhodnutí se v souladu s § 204a, odst. 5 obchodního zákoníku vylučuje pro všechny majitele akcií společnosti z toho důvodu, že společnost má pouze jediného akcionáře a tudíž neexistuje žádná jiná osoba, která by mohla přednostního práva využít a v případě nevyloučení přednostního práva by se neúměrně a zbytečně zvýšily náklady společnosti související se zvýšením základního jmění. Akcie, které mají být upsány na zvýšení základního jmění podle tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty k upsání jedinému zájemci, a to společnosti CARDIF S.A. se sídlem CARDIF S.A. se sídlem 5, avenue Kleber, 75016 Paris, Francie. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tj. v Praze 1, Lazarská 5, a to ve lhůtě 30 dní ode dne doručení nabídky k upsání akcií společnosti CARDIF S.A., nikoli však dříve než dne následujícího po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč při upisování činí 1.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných na účet společnosti vedený u ABN AMRO Bank, pobočka Praha, Lazarská 3, Praha 1, č.ú. 000.00.00.79.273/5400, a to nejpozději v den jejich upsání. do 3. 7. 2002 od 4. 1. 1999

Základní jmění ve výši 70 000 000,- Kč splaceno. do 9. 4. 1999 od 24. 7. 1997

Základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč splacenoo. do 24. 7. 1997 od 11. 10. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 240 000 000 Kč

od 18. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 620 000 000 Kč

do 18. 12. 2015 od 30. 8. 2013

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 30. 8. 2013 od 22. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 339 000 000 Kč

do 22. 3. 2010 od 26. 3. 2009

Základní kapitál

vklad 239 000 000 Kč

do 26. 3. 2009 od 31. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 154 000 000 Kč

do 31. 8. 2006 od 1. 9. 2005

Základní kapitál

vklad 106 000 000 Kč

do 1. 9. 2005 od 14. 12. 1999

Základní kapitál

vklad 106 000 000 Kč

do 14. 12. 1999 od 9. 4. 1999

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 9. 4. 1999 od 24. 7. 1997

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 24. 7. 1997 od 11. 10. 1996
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 240 000 od 18. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 620 000 do 18. 12. 2015 od 30. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 500 000 do 30. 8. 2013 od 22. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 339 000 do 22. 3. 2010 od 26. 3. 2009
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 239 000 do 26. 3. 2009 od 31. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 154 000 do 31. 8. 2006 od 1. 9. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 106 000 do 1. 9. 2005 od 20. 2. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 106 000 do 20. 2. 2002 od 9. 4. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 70 000 do 9. 4. 1999 od 24. 7. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 24. 7. 1997 od 11. 10. 1996

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Miroslav Šalša

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2017

Na Krupičárně 1673/7, Praha, 153 00, Česká republika

Zdeněk Jaroš

předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2021

vznik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 31. 12. 2020

Farská 748, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Řehák

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 1. 1. 2017

V Čeňku 1018, Praha, 190 12, Česká republika

Martin Steiner

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

Polská 1261/34, Praha, 120 00, Česká republika

Historické vztahy

Zdeněk Jaroš

předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 6. 2. 2021

vznik členství: 31. 12. 2015

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 9. 1. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2020

Farská 748, Praha, 198 00, Česká republika

Miroslav Šalša

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2017

V Štíhlách 1311/3, Praha, 142 00, Česká republika

Jaroslav Řehák

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2017 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 1. 1. 2017

Východní 142, Větrušice, 250 67, Česká republika

Zdeněk Jaroš

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 31. 12. 2015

Farská 748, Praha, 198 00, Česká republika

Zdeněk Jaroš

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 31. 12. 2015

Farská 748, Praha, 198 00, Česká republika

Martin Steiner

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 1. 6. 2012

zánik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 6. 1. 2016

zánik funkce: 1. 6. 2017

Polská 1261/34, Praha, 120 00, Česká republika

Martin Steiner

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 23. 6. 2017

vznik členství: 1. 6. 2012

zánik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 6. 1. 2016

zánik funkce: 1. 6. 2017

Polská 1261/34, Praha, 120 00, Česká republika

Martin Steiner

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 1. 6. 2012

Polská 1261/34, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Jaroš

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 31. 12. 2010

Farská 748, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Jaroš

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 31. 12. 2010

zánik členství: 31. 12. 2015

Farská 748, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. David Wolski

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 21. 3. 2012

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2015

Na vršku 1543/10, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Předseda představenstva

  ECHIS a.s.

  Pernerova 2819/2a, Praha, 130 00

 • předseda představenstva

  ČD - Telematika a.s.

  Pernerova 2819/2a, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Tomáš Kadlec

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2013 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 25. 3. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Randova 3167/5, Praha, 150 00, Česká republika

Tomáš Kadlec

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2013 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 25. 3. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Randova 3167/5, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Jaroš

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 31. 12. 2010

Lesní 123, Postřižín, 250 70, Česká republika

Martin Steiner

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2012

Polská 1261/34, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. David Wolski

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2012 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 21. 3. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2012

Na Maninách 32, Praha 7, 170 00, Česká republika

Martin Steiner

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2012

Polská 1261/34, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. David Wolski

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2012 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 21. 3. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2012

Jaurisova 1502/17, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Jaroš

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 4. 2013

vznik členství: 31. 12. 2010

vznik funkce: 10. 1. 2011

Lesní 123, Postřižín, 250 70, Česká republika

Ing. David Wolski

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 21. 3. 2007

zánik členství: 21. 3. 2012

vznik funkce: 10. 1. 2011

zánik funkce: 21. 3. 2012

Jaurisova 1502/17, Praha 4, 140 00, Česká republika

Andrea Tedone

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2010 - Poslední vztah: 15. 6. 2012

vznik členství: 1. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2012

Peschiera Borromeo, Via Caduti di Nassieiya 4/E, Italská republika

Andrea Tedone

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 7. 2010

vznik členství: 1. 6. 2010

Peschiera Borromero, Via Caduti di Nassieiya 4/E, Italská republika

Ing. David Wolski

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 21. 3. 2007

Jaurisova 1502/17, Praha 4, 140 00, Česká republika

Fabrice Louis Charles-Marie Pomiers

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2010

vznik členství: 1. 11. 2007

zánik členství: 31. 5. 2010

Krkonošská 5, Praha 2, 120 00, Česká republika

Fabrice Louis Charels-Marie Pomiers

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2008 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

vznik členství: 1. 11. 2007

Krkonošská 5, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Jaroš

předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2008 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 30. 12. 2005

zánik členství: 30. 12. 2010

vznik funkce: 1. 11. 2007

zánik funkce: 30. 12. 2010

Lesní 123, Postřižín, 250 70, Česká republika

Ing. Richard Sumann

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2006 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

vznik členství: 30. 12. 2005

zánik členství: 31. 10. 2007

vznik funkce: 2. 1. 2006

zánik funkce: 31. 10. 2007

Bořivojova 1073/42, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Jaroš

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2006 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

vznik členství: 30. 12. 2005

Lesní 123, Postřižín, 250 70, Česká republika

Ing. David Wolski

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 6. 10. 2009

vznik členství: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 3. 2007

Jaurisova 1502/17, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Illetško

Předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2006

vznik členství: 4. 1. 2002

zánik členství: 30. 12. 2005

vznik funkce: 4. 1. 2002

zánik funkce: 30. 12. 2005

Kloboukova 2190/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ivana Bohatcová

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 16. 1. 2006

vznik členství: 4. 9. 2001

zánik členství: 30. 12. 2005

vznik funkce: 22. 4. 2002

zánik funkce: 30. 12. 2005

V.Boleslavce 476, Klecany, Česká republika

Ing. David Wolski

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik členství: 20. 3. 2002

Na Maninách 32, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ivana Bohatcová

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

vznik členství: 4. 9. 2001

vznik funkce: 22. 4. 2002

Makovského 1140/13, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Illetško

Předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2005

vznik členství: 4. 1. 2002

vznik funkce: 4. 1. 2002

Kunínova 1719/1, Praha 4, Česká republika

Ivana Bohatcová

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2001 - Poslední vztah: 3. 7. 2002

vznik funkce: 4. 9. 2001

Makovského 1140/13, Praha 6, Česká republika

Ing. Tomáš Vlček

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 4. 1999 - Poslední vztah: 3. 7. 2002

zánik členství: 20. 3. 2002

zánik funkce: 20. 3. 2002

Mládeže 3, Praha 6, Česká republika

JUDr. Viktor Petrus

Člen představenstva

První vztah: 9. 4. 1999 - Poslední vztah: 22. 12. 2001

zánik funkce: 29. 11. 2000

Kaplická 854, Praha 4, Česká republika

Jean Luc Richard Steinhäuslin, Nar. 31.10.1955

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 1997 - Poslední vztah: 9. 4. 1999

Letenská 2, Praha 1, Česká republika

ing. Richard Sumann

Předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 8. 4. 2002

zánik členství: 4. 1. 2002

zánik funkce: 4. 1. 2002

Na Rymáni 1, Praha 5, Česká republika

PhDr. Vladimíra Daňková

Člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 4. 1999

Karafiátova 46/2311, Praha 10, Česká republika

JUDr. Tomáš Jindra

Člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 24. 7. 1997

Pod dálnicí 6, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí společně svůj podpis dva členové představenstva.

od 15. 4. 2013

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, člen představenstva jedná a podepisuje za společnost vždy společně s předsedou představenstva.

do 15. 4. 2013 od 11. 10. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Dominique Barthalon

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2020

vznik členství: 22. 12. 2019

vznik funkce: 6. 2. 2020

rue Voltaire 73, Levalois-Perret, 923 00, Francouzská republika

Vivien Berbigier

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2020

vznik členství: 1. 2. 2020

vznik funkce: 6. 2. 2020

rue Boileau 49, Paříž, 750 16, Francouzská republika

Florian Korallus

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

Laubova 1709/5, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Dominique Barthalon

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2020 - Poslední vztah: 31. 3. 2020

vznik členství: 22. 12. 2019

rue Voltaire 73, Levalois-Perret, 923 00, Francouzská republika

Pier-Paolo Dipaola

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2017 - Poslední vztah: 31. 3. 2020

vznik členství: 3. 12. 2017

zánik členství: 31. 1. 2020

vznik funkce: 3. 12. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2020

Rue Charles Rhôné 12, Saint Germain en Laye, 781 00, Francouzská republika

Georgi Dimitrov Georgiev

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 30. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

člen dozorčí rady do 12. 1. 2017 od 28. 3. 2015

Senovážné náměstí 1465/7, Praha, 110 00, Česká republika

Georgi Dimitrov Georgiev

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2017

vznik členství: 30. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

člen dozorčí rady do 12. 1. 2017 od 28. 3. 2015

Senovážné náměstí 1465/7, Praha, 110 00, Česká republika

Dominique Barthalon

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 22. 12. 2014

zánik členství: 22. 12. 2019

vznik funkce: 22. 12. 2014

zánik funkce: 22. 12. 2019

Rue Voltaire 73, Levallois-Perret, 923 00, Francouzská republika

Radek Palivec

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 6. 4. 2017

Purkyňova 1562/13, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pier-Paolo Dipaola

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 3. 12. 2012

vznik funkce: 7. 1. 2013

Rue Charles Rhoné 12, Saint Germain en Laye, 781 00, Francouzská republika

Pier-Paolo Dipaola

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 3. 12. 2017

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 3. 12. 2017

vznik funkce: 7. 1. 2013

zánik funkce: 3. 12. 2017

Rue Charles Rhoné 12, Saint Germain en Laye, 781 00, Francouzská republika

Pier-Paolo Dipaola

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 3. 12. 2017

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 3. 12. 2017

vznik funkce: 7. 1. 2013

zánik funkce: 3. 12. 2017

Rue Charles Rhoné 12, Saint Germain en Laye, 781 00, Francouzská republika

Radek Palivec

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 6. 4. 2017

Purkyňova 1562/13, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dominique Barthalon

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 22. 12. 2009

zánik členství: 22. 12. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2013

zánik funkce: 22. 12. 2014

Levallois-Perret, rue Voltaire 73, 92300, Francouzská republika

Dominique Barthalon

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 22. 12. 2009

Levallois-Perret, rue Voltaire 73, 92300, Francouzská republika

Jean-Bertrand Marie Laroche

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 22. 12. 2009

zánik členství: 3. 12. 2012

Paříž, Av. Suffren 137, 75008, Francouzská republika

Isabella Fumagalli

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2009 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 14. 5. 2009

zánik členství: 3. 12. 2012

Milán, Piazza Durante 24, 20133, Italská republika

Claude Sarcia

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2009 - Poslední vztah: 8. 1. 2010

vznik členství: 14. 5. 2009

zánik členství: 21. 12. 2009

Paříž, rue du docteur Blanche 34, 750 16, Francouzská republika

Xavier Guilmineau

člen

První vztah: 22. 9. 2006 - Poslední vztah: 28. 5. 2009

vznik členství: 17. 7. 2006

zánik členství: 14. 5. 2009

rue St. Germain 15 bis, Le Pecq, 782 30, Francouzská republika

Jean-Bertrand Marie Laroche

člen

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 8. 1. 2010

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 15. 12. 2009

Av. Suffren 137, 750 08 Paříž, Francouzská republika

Dominique Barthalon-Guergadic

člen

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 22. 9. 2006

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 17. 7. 2006

rue Voltaire 73, 923 00 Levallois Perret, Francouzská republika

Francois-Xavier Hussenot

První vztah: 20. 6. 2001 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

vznik funkce: 8. 3. 2001

zánik funkce: 15. 9. 2003

Paris 15, Lecourbe 3, Francouzská republika

Thierry Lachaux nar. 7.5.1961

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 20. 6. 2001

zánik funkce: 8. 3. 2001

62 bis, boulevard de la Mission, Marchand 9200 Courbevoie, Francouzská republika

Gérard Binet nar. 30.4.1953

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

vznik členství: 11. 10. 1996

zánik členství: 15. 9. 2003

111, rue des Landes, Chatou, Francouzská republika

Pierre de Villeneuve

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 28. 5. 2009

vznik členství: 11. 10. 1996

zánik členství: 14. 5. 2009

nar. 26.8.1948 do 28. 5. 2009 od 11. 10. 1996

5A, rue Quinault, St. Germain en Laye, Francouzská republika

Další vztahy firmy BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Historické vztahy

BNP PARIBAS ASSURANCE

První vztah: 1. 4. 2008 - Poslední vztah: 28. 5. 2009

75016 Paris, 5 avenue Kleber, Francouzská republika

BNP PARIBASS ASSSURANCE

První vztah: 10. 3. 2008 - Poslední vztah: 1. 4. 2008

75016 Paris, 5 avenue Kleber, Francouzská republika

CARDIF SA

První vztah: 20. 6. 2001 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

75016 Paris, 5 avenue Kleber, Francouzská republika

Akcionáři

BNP PARIBAS CARDIF

Francouzská republika

od 28. 6. 2011

BNP PARIBAS ASSURANCE

Francouzská republika

do 28. 6. 2011 od 28. 5. 2009

BNP PARIBAS ASSURANCE

Francouzská republika

do 28. 5. 2009 od 1. 4. 2008

BNP PARIBASS ASSSURANCE

Francouzská republika

do 1. 4. 2008 od 10. 3. 2008

CARDIF SA

Francouzská republika

do 10. 3. 2008 od 20. 6. 2001

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).