Hlavní navigace

Bohemia Iuris Kapitál a.s.  (zkráceně BIK a.s.)

Firma Bohemia Iuris Kapitál a.s.  (zkráceně BIK a.s.), akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3100, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 22 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63078724

Sídlo:

V jámě 699/5, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 3. 1995

DIČ:

CZ63078724

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
63 Informační činnosti
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
900 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3100, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Bohemia Iuris Kapitál a.s.  (zkráceně BIK a.s.) od 30. 3. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 30. 3. 1995

adresa

V jámě 699/5
Praha 11000 od 6. 2. 2019

adresa

V Jámě 5 čp. 699
Praha 1 11000 do 6. 2. 2019 od 4. 2. 2004

adresa

Politických vězňů 21/č.p. 1272
Praha 1 11000 do 4. 2. 2004 od 29. 5. 2002

adresa

Kaprova 13
Praha 1 do 29. 5. 2002 od 16. 12. 1999

adresa

Celetná 38
Praha 1 11000 do 16. 12. 1999 od 30. 3. 1995

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 27. 3. 2012

oceňování majetku pro: a) věci movité, b) věci nemovité, c) nehmotný majetek, d) finanční majetek, e) podnik od 27. 3. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 3. 2012

Oceňování majetku pro: a) věci movité b) věci nemovité c) nehmotný majetek d) finanční majetek e) podnik do 27. 3. 2012 od 3. 8. 2007

reklamní činnost a marketing do 27. 3. 2012 od 2. 7. 2007

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří do 27. 3. 2012 od 2. 7. 2007

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 27. 3. 2012 od 2. 7. 2007

vedení účetnictví do 27. 3. 2012 od 4. 2. 2004

vedení účetnictví do 3. 6. 2003 od 16. 12. 1999

vydavatelství do 27. 3. 2012 od 16. 12. 1999

organizování školení a seminářů do 27. 3. 2012 od 16. 12. 1999

organizačně - ekonomické poradenství do 27. 3. 2012 od 2. 3. 1999

správa movitého a nemovitého majetku do 27. 3. 2012 od 30. 3. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 27. 3. 2012 od 30. 3. 1995

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 9. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 9. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 6. 2014

1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), tj. ze 2.000.000,- Kč na 22.000.000,- Kč, 2) upisování akcií nad částku 20.000.000,- Kč se nepřipouští 3) základní kapitál bude zvýšen upsáním 200 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), 4) emisní kurs nových akcií činí 160.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven 1,6 násobku jmenovité hodnoty akcie. Emisní kurs činí celkem u 200 ks nových kmenových akcií částku 32.000.000,- Kč, z čehož 20.000.000,- Kč je vkladem do základ ního kapitálu a 12.000.000,- Kč příjmem ážiového fondu, zřízeného ve společnosti podle čl. 33 odst. 6 stanov, 5) nové akcie budou mít stejná práva jako dosud vydané akcie dle stanov společnosti o nominální hodnotě 10.000,- Kč s výjimkou počtu hlasů při hlasování na valné hromadě (půjde o desetinásobek počtu hlasů dosud vydaných akcií), 6) veškeré nové akcie upíše jediný akcionář ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obchod. zák., 7) k upsání akcií poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu jedinému akcionáři na uzavření smlouvy o upsání akcií, 8) smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností připuštění započtení pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce společnosti na úhrad u emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit jedinému akcionáři doporučeně na jeho adresu, nejpozději do 30 dní po zápisu rozhodnutí. 9) připouští se, aby zvýšení základního kapitálu, bylo provedeno započtením pohledávky ve výši 32.000.000,- Kč, kterou bude mít společnost za jediným akcionářem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (nárok společnosti na splacení emis ního kursu akcií) proti pohledávce, kterou má jediný akcionář za společností, vyjádřenou v účetnictví společnosti na účtu 325.08- ostatní závazky ve stejné výši 32.000.000,- Kč ke dni rozhodnutí. Osvědčení auditora o existenci a výši této pohledávky je př ílohou notářského zápisu. 10) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto: - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 8 tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - dohoda o započtení uvede vznik a splatnost započítávaných pohledávek jediného akcionáře za společností v celé jejich struktuře včetně příslušenství, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za jediným akcionářem na splacení emisního kursu upisovaných akcií, - dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy - dohoda zahrne celý upsaný emisní kurs akcií do 27. 3. 2012 od 4. 2. 2004

Dne 21.12.2001 jediný společník, tj. firma Bohemia Iuris Kapitál a.s., společností HZ - Bohemia Adviser, spol.s.r.o., IČO 60488239, sídlo: Praha 1, Politických vězňů 21 a F & P & O, s.r.o., IČO 45808635, sídlo:Praha 1, Politických vězňů 21 (společnosti zanikající) rozhodl o fúzi se společností Bohemia Iuris Kapitál a.s., IČO: 63078724, sídlo: Praha 1, Kaprova 13, (společnost nástupnická). Dne 21.12.2001 jediný akcionář, tj. firma Bohemia Travel Management, s.r.o., společnosti Bohemia Iuris Kapitál a.s., IČO: 63078724, sídlo: Praha 1, Kaprova 13 rozhodl o fúzi se společnostmi HZ - Bohemia Adviser, spol.s.r.o., IČO: 60488239, sídlo: Praha 1, Politických vězňů 21 a F & P & O, s.r.o., IČO: 45808635, sídlo: Praha 1, Politických vězňů 21 (společnosti zanikající). Bohemia Iuris Kapitál, a.s.jako společnost nástupnická přejímá jmění uvedených zanikajících společností. do 9. 6. 2014 od 29. 5. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

od 19. 1. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 1. 2005 od 30. 3. 1995
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 od 9. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 od 9. 6. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 9. 6. 2014 od 19. 1. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 9. 6. 2014 od 30. 3. 1995

Statutární orgán

1 fyzická osoba

JUDr. Olga Šlehoferová

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Kafkova 1456/49, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Vlastimil Vondráček

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 13. 7. 2010

zánik členství: 31. 12. 2018

Hurbanova 1305/11, Praha 4, 142 00, Česká republika

JUDr. Vlastimil Vondráček

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 17. 8. 1998

zánik členství: 1. 8. 2001

Hurbanova 1305/11, Praha 4, 142 00, Česká republika

JUDr. Vlastimil Vondráček

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1999 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

Hurbanova 1305/11, Praha 4, Česká republika

JUDr. Štefan Tomolya

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 1995 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

zánik členství: 31. 7. 2007

r.č.: 55.04.05/0329 do 3. 8. 2007 od 30. 3. 1995

Pod Slovany 10, Praha 2, Česká republika

ing. Leoš Kmoníček CSc.

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 1995 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

zánik členství: 31. 7. 2007

r.č.: 60.10.05/0673 do 3. 8. 2007 od 30. 3. 1995

Maroldova 1321, Úvaly, Česká republika

Vladimír Váňa

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1999

r.č.: 48.09.21/371 do 2. 3. 1999 od 30. 3. 1995

Vrbova 640, Praha 4, Česká republika

Za společnost jedná samostatně jediný člen představenstva.

od 9. 6. 2014

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje předseda představenstva nebo jednotliví čle- nové představenstva samostatně. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo jednotliví členové představenstva samostatně. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 9. 6. 2014 od 30. 3. 1995

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Vítězslav Martan

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 9. 6. 2009

Divadelní 736/19, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 13. 7. 2010

zánik členství: 30. 5. 2014

pplk. Sochora 435/5, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Ludmila Filandová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 13. 7. 2010

zánik členství: 30. 5. 2014

Jordana Jovkova 3256/11, Praha 4, 143 00, Česká republika

Vítězslav Martan

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 12. 6. 2006

zánik členství: 9. 6. 2009

Divadelní 736/19, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Ludmila Filandová

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 17. 8. 1998

zánik členství: 1. 8. 2001

Jordana Jovkova 3256/11, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2007 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

vznik členství: 26. 7. 2007

zánik členství: 13. 7. 2010

Pplk Sochora 435/5, Praha, 170 00, Česká republika

Vítězslav Martan

První vztah: 4. 2. 2004 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 17. 6. 2003

zánik členství: 12. 6. 2006

vznik funkce: 17. 6. 2003

zánik funkce: 12. 6. 2006

Divadelní 736/19, Karlovy Vary, Česká republika

JUDr. Otto Novotný

První vztah: 4. 2. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

vznik členství: 17. 6. 2003

zánik členství: 2. 7. 2007

vznik funkce: 17. 6. 2003

zánik funkce: 2. 7. 2007

Národní tř. 59/30, Praha 1, Česká republika

Ing. Ludmila Filandová

První vztah: 2. 3. 1999 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

Jordana Jovkova 3256/11, Praha 4-Modřany, Česká republika

Zdeněk Šimůnek

První vztah: 2. 3. 1999 - Poslední vztah: 4. 2. 2004

Žandovská 3, Praha 9, Česká republika

JUDr. Renáta Sladká

První vztah: 30. 3. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1999

Nad vodovodem 2028/63, Praha 10, Česká republika

JUDr. Vlastimil Vondráček

První vztah: 30. 3. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1999

Hurbanova 1305/11, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Kocourek

První vztah: 30. 3. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1999

U jezera 2044, Praha 5, Česká republika

Další vztahy firmy Bohemia Iuris Kapitál a.s.  (zkráceně BIK a.s.)

Bohemia Trust Management s.r.o.

První vztah: 16. 9. 2013

V jámě 699/5, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další vztah k tomuto subjektu

Bohemia Trust Management s.r.o.

První vztah: 27. 3. 2012 - Poslední vztah: 16. 9. 2013

V jámě 699/5, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Bohemia Trust Management s.r.o.

První vztah: 4. 2. 2004 - Poslední vztah: 27. 3. 2012

V jámě 699/5, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

Bohemia Trust Management s.r.o., IČ: 60203731

V Jámě, Česká republika, Praha 1, 110 00

od 16. 9. 2013

Bohemia Travel Management, s.r.o., IČ: 60203731

V Jámě 699/5, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 27. 3. 2012 od 27. 3. 2012

Bohemia Trade Management, s.r.o., IČ: 60203731

V Jámě 699/5, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 16. 9. 2013 od 27. 3. 2012

Bohemia Travel Management, s.r.o., IČ: 60203731

Politických vězňů, Česká republika, Praha 1

do 27. 3. 2012 od 4. 2. 2004

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).