Hlavní navigace

Bohemian Marketing & Promotion a.s.

Firma Bohemian Marketing & Promotion a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4173, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25069764

Sídlo:

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 8. 1996

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

1820 Rozmnožování nahraných nosičů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4690 Nespecializovaný velkoobchod
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
931 Sportovní činnosti
9311 Provozování sportovních zařízení
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4173, Městský soud v Praze

Obchodní firma

BPA sport marketing a.s. od 12. 12. 2001

Obchodní firma

BPA sport marketing a.s. od 17. 3. 2015

Obchodní firma

BOHEMIAN PROMOTION AGENCY,a.s. do 17. 3. 2015 od 6. 8. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 6. 8. 1996

adresa

Těšnov 1059/1
Praha 11000 od 8. 12. 2016

adresa

Těšnov 1/1059
Praha 1 11000 do 8. 12. 2016 od 12. 12. 2001

adresa

Těšnov 1
Praha 1 do 12. 12. 2001 od 6. 8. 1996

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 4. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 14. 3. 2016 od 3. 4. 2009

hostinská činnost do 14. 3. 2016 od 1. 11. 2004

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz do 3. 4. 2009 od 2. 4. 2003

pronájem a půjčování věcí movitých do 3. 4. 2009 od 2. 4. 2003

provozování společenského klubu do 3. 4. 2009 od 18. 3. 1999

agenturní činnost v oblasti kultury do 3. 4. 2009 od 18. 3. 1999

zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti pojišťovnictví do 3. 4. 2009 od 2. 10. 1998

provozování cestovní kanceláře do 11. 12. 2001 od 7. 8. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 3. 4. 2009 od 6. 8. 1996

reklamní agentura do 3. 4. 2009 od 6. 8. 1996

pořádání sportovních akcí do 3. 4. 2009 od 6. 8. 1996

organizační zajištění kulturních akcí do 3. 4. 2009 od 6. 8. 1996

výroba audiovizuálních programů do 3. 4. 2009 od 6. 8. 1996

pronájem motorových vozidel do 3. 4. 2009 od 6. 8. 1996

zprostředkování v reklamě do 3. 4. 2009 od 6. 8. 1996

vydavatelství a nakladatelství do 3. 4. 2009 od 6. 8. 1996

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 3. 4. 2009

Ostatní skutečnosti

V důsledku realizace rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost TIPSPORT-hockey a.s., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21139, IČ 04597605, odštěpená č ást jmění společnosti BPA sport marketing a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 11000, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4173, IČ 250 69 764, definovaná v projektu rozdělení vypracovaném statutá rními orgány zúčastněných společností dne 22.1.2016. od 26. 2. 2016

Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení ekonomické stability společnosti, a to o částku 471 935 000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 471 ks kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 187 ks kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč. Emisn í kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1 000.000,- Kč bude činit 1 000 000,- Kč a emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč bude činit 5 000,- Kč. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyloučil své přednostního práva k upsání nových akcií společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností HENDON a.s., 120 00 Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, IČ 271 92 237, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, rej stříkové vložce B 9640. Upisovatel upíše a splatí 471 ks kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 187 ks kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcion áře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude rozhodnutí jediného akcionář e v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce za společností proti pohledávce společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nových akcií společnosti. Předem určený zájemce má za společností následující pohledávky: a) pohledávku ve výši 132 087 740,48 Kč (ke dni 22. 11. 2006, z toho jistina ve výši 112 462 894,44 Kč), která má svůj právní základ jednak ve smlouvě, která byla uzavřena o převodu obchodního podílu na společnosti CH-REAL, s.r.o. dne 27.10.1999 mez i Společností a společností Charouz Holding, a.s. a doplněna dodatkem č. 1 ze dne 1.11.1999, a jednak ve smlouvě, která byla uzavřena o uzavření budoucí smlouvy o převodu obchodního podílu na společnosti Exclusive Cars, s.r.o. dne 29.10.1999 rovněž mezi s polečností a společností Charouz Holding, a.s. a která byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 1.11.1999, s tím, že takto formovaná pohledávka byla nejprve smlouvou ze dne 22.12.1999 postoupena na INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKU, a.s. (dále IPB), poté částečně mod ifikována smlouvou uzavřenou 22.12.1999 mezi společností a IPB o zajištění pohledávky IPB, dále nabyta dne 19.5.2000 Československou obchodní bankou, a.s., (dále ČSOB) na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi ČSOB a IPB, poté postoupena na zákla dě Smlouvy o postoupení pohledávky č. IPB 1021415 uzavřené mezi ČSOB a Českou konsolidační agenturou, IČ 701 09 966 (dále ČKA) dne 28.5.2002, která tuto pohledávku postoupila na základě Smlouvy o postoupení pohledávky č. P ČKA07_009_ 5323271 uzavřené dne 29.7.2003 mezi ČKA a společností ACT Investment B.V., se sídlem Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Nizozemské království (dříve sídlem Locatelikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam). Následně byla tato pohledávka několikrát postoupena a předem určený zájem ce ji nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 7.11.2006 (dále pohledávka 1); b) pohledávku ve výši 317 642 128,81 Kč (ke dni 30.9.2006), jejíž výchozí struktura vyplývá z uznání závazku učiněného společností dne 30.9.2006 vůči společnosti Charouz Group s.r.o. se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ 604 68 017. Následně b yla tato pohledávka několikrát postoupena a předem určený zájemce ji nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 7.11.2006 (dále pohledávka 2); c) pohledávku ve výši 5 075 000 Kč, která vznikla na základě plnění smlouvy o spolupráci č. 25/04/10/43 uzavřené dne 16. 1. 2004 mezi společností a společností MILLENNIUM, a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ 610 57 703, ve znění dodatk u ze dne 16.12.2004. předem určený zájemce tuto pohledávku nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.11.2006 (dále pohledávka 3); d) pohledávku v celkové výši jistiny 15 795 945,03 Kč plus příslušenství (příslušenství celkem ke dni 20.9.2006 ve výši 1 850 281,01 Kč), která se skládá z následujících pohledávek: - z pohledávky ve výši jistiny 8 636 000 Kč plus příslušenství, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 19.7.2005 mezi ABA-AIR, a.s., se sídlem Těšnov 1, Praha 1, IČ 610 57 983 jako věřitelem a společností jako dlužníkem; - z pohledávky ve výši 6 370 972,- Kč plus příslušenství, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 31.1.2005 mezi ABA-AIR, a. s. jako věřitelem a společností jako dlužníkem (měnou, ve které tato pohledávka vznikla jsou americké dolary, přičem ž pro přepočet na české koruny byl použit kurz 1 USD/22,433 Kč); - z pohledávky ve výši 501 187,63 Kč plus příslušenství, která vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 27.5.2005 mezi společností ABA-AIR, a. s. jako postupitelem a společností jako postupníkem, jejímž předmětem bylo postoupení poh ledávky za ABS Jets, a.s.; - z pohledávky ve výši Kč 287 785,40 Kč plus příslušenství, která vznikla na základě obchodního styku ABA-AIR, a.s. a společnosti a představuje nezaplacenou část úplaty za plnění poskytnutá ABA-AIR, a.s. společnosti (jde o zůstatek z faktury č. 4143 vysta vené dne 24.11.2004 s datem splatnosti 8.12.2004). (dále pohledávky 4). Pohledávku 4 nabyl předem určený zájemce postoupením na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.9.2006. Proti pohledávce společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 471 935.000,- Kč budou započteny: pohledávka 1, pohledávka 2 a pohledávka 4 v plné výši a pohledávka 3 pouze částečně. Připouští se možnost vydat všechny akcie jako hromadnou listinu, pokud o to upisovatel společnost bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu akcií požádá. do 14. 12. 2006 od 28. 11. 2006

Na společnost BPA sport marketing a.s., IČ 250 69 764, jako jediného společníka zanikající společnosti 3 S Agency s.r.o., 110 00 Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 479 11 051, přešlo jmění této zanikající společnosti, a to včetně práv a povinností z pracovněpráv ních vztahů. od 1. 11. 2004

"Mimořádná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti BOHEMIAN PROMOTION AGENCY, a.s. o 320,000.000,- Kč (slovy třistadvacetmilionů korun českých) ze stávajícího základního jmění 5,065.000,- Kč (slovy pětmilionůšedesátpěttisíc korunčeských) na 325,065.000,- Kč (slovy třistadvacetpětmilionůšedesátpěttisíc korun českých) z důvodu kapitálového posílení a zabezpečení finanční soběstačnosti společnosti. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 320 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč(slovy jedenmilion korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs bude stanoven ve výši 1.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku 320,000.000,- Kč se nepřipouští. Nově vydané akcie budou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů a to tak, že budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů. Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě do 1 měsíce ode dne, kdy bude zapsáno usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Číslo účtu, na nějž má být emisní kurs nově emitovaných akcií splacen, bude akcionářům sděleno při podpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku." do 30. 5. 2000 od 27. 3. 2000

Obchodní společnost BOHEMIAN PROMOTION AGENCY, a.s. se sídlem Praha 1, Těšnov 1 IČO: 250 69 764 je právním nástupcem obchodní společnosti BOHEMIAN PROMOTION AGENCY, s.r.o. se sídlem Praha 1, Těšnov 1, IČO: 485 89 624 zapsané v oddíle C, vložce 18274. od 6. 8. 1996

Základní jmění bylo zcela splaceno. od 6. 8. 1996

Akcie jsou vydány v listinné podobě. od 6. 8. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 26. 2. 2016

Základní kapitál

vklad 797 000 000 Kč

do 26. 2. 2016 od 14. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 325 065 000 Kč

do 14. 12. 2006 od 30. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 5 065 000 Kč

do 30. 5. 2000 od 6. 8. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 od 26. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 200 do 26. 2. 2016 od 27. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 791 do 26. 2. 2016 od 27. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 200 do 27. 1. 2015 od 14. 12. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 791 do 27. 1. 2015 od 14. 12. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 320 do 14. 12. 2006 od 30. 5. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 013 do 14. 12. 2006 od 6. 8. 1996

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Antonín Charouz

statutární ředitel

První vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 4. 3. 2016

vznik funkce: 4. 3. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Jana Obermajerová

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

Na Valech 45/32, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Pígl

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

Lucinková 584/4, Praha 9, 198 00, Česká republika

Historické vztahy

Lukáš Strnad

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 20. 6. 2011

Pod tratí 1419, Vlašim, 258 01, Česká republika

Jana Obermajerová

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

Na valech 45/32, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Obermajerová

předseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

Na Valech 45/32, Praha 6, 160 00, Česká republika

Lukáš Strnad

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 20. 6. 2011

Pod tratí 1419, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Jan Pígl

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

Lucinková 584/4, Praha 9, 198 00, Česká republika

Jana Obermajerová

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2009 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2006

zánik funkce: 20. 6. 2011

Na Valech 45/32, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Pígl

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 8. 12. 2006

zánik funkce: 20. 6. 2011

Lucinková 584/4, Praha 9, 198 00, Česká republika

Petra Pavelková

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2007 - Poslední vztah: 6. 2. 2007

vznik členství: 8. 12. 2006

zánik členství: 25. 12. 2006

Tajovského 1259/7, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petra Pavelková

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 25. 1. 2007

zánik členství: 20. 6. 2011

Tajovského 1259/7, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jana Obermajerová

předseda

První vztah: 13. 12. 2006 - Poslední vztah: 3. 4. 2009

vznik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 30. 6. 2006

Hřebečská 586/62, Bustěhrad, 272 43, Česká republika

Ing. Jan Pígl

člen

První vztah: 13. 12. 2006 - Poslední vztah: 6. 2. 2007

vznik členství: 30. 6. 2006

Lucinková 584/4, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Jan Pígl

člen

První vztah: 9. 3. 2005 - Poslední vztah: 13. 12. 2006

vznik členství: 19. 11. 2001

zánik členství: 30. 6. 2006

Mendelova 738/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda

  REDEMPTOR a.s.

  Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Jacques Raymond Sicotte

místopředseda

První vztah: 9. 3. 2005 - Poslední vztah: 6. 2. 2007

vznik členství: 3. 1. 2005

zánik členství: 8. 12. 2006

vznik funkce: 1. 2. 2005

zánik funkce: 8. 12. 2006

bytem: Les Verriéres, 80 Berlioz - Apt.201, Nun's Islands, Verdun, Provence of Quebec, Kanada

Drtikolova 507/14, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Jan Pígl

člen

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 3. 2005

vznik členství: 19. 11. 2001

Blažovského 738/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jana Obermajerová

předseda

První vztah: 11. 12. 2001 - Poslední vztah: 13. 12. 2006

vznik členství: 20. 9. 2001

zánik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 20. 9. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2006

Hřebečská 586/62, Buštěhrad, 272 43, Česká republika

Mgr. Luboš Koželuh

člen

První vztah: 6. 9. 2000 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

vznik členství: 9. 5. 2000

zánik členství: 19. 11. 2001

Pod Švabinami 44, Plzeň, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 9. 3. 2005

zánik funkce: 3. 1. 2005

Kalmánova 5, Praha 4, Česká republika

JUDr. Vladimír Zavadil

člen

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 11. 9. 1997

Petržílkova 3303, Praha 4-Modřany, 143 00, Česká republika

Jaroslava Tomášková

předseda

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 11. 12. 2001

vznik členství: 6. 8. 1996

zánik členství: 20. 9. 2001

vznik funkce: 6. 8. 1996

Ruská 84, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jaroslava Borovičková

člen

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 6. 9. 2000

K zahrádkám 1024/43, Praha 5-Stodůlky, 150 00, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

od 14. 3. 2016

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva.

do 14. 3. 2016 od 16. 7. 2015

Předseda představenstva zastupuje společnost samostatně, místopředseda představenstva nebo člen představenstva zastupují společnost vždy společně s dalším členem představenstva.

do 16. 7. 2015 od 27. 1. 2015

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, místopředseda nebo člen představenstva jednají vždy společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednající osoba svůj podpis.

do 27. 1. 2015 od 6. 2. 2007

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, místopředseda nebo člen představenstva jednají vždy společně s předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednající osoba svůj podpis.

do 6. 2. 2007 od 9. 3. 2005

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednající člen představenstva svůj podpis.

do 9. 3. 2005 od 12. 12. 2001

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 12. 12. 2001 od 6. 8. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Luboš Pázler

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

Pospíchalova 1129/3, Praha, 198 00, Česká republika

Petra Pavelková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2014

vznik členství: 29. 11. 2013

K Rozcestí 209, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Hýbl

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 20. 6. 2011

Luštěnická 720/7, Praha 9, 197 00, Česká republika

Historické vztahy

Luboš Pázler

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

Pospíchalova 1129/3, Praha, 198 00, Česká republika

Petra Pavelková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 1. 2014

vznik členství: 29. 12. 2013

K Rozcestí 209, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Petra Pavelková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2014 - Poslední vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 29. 11. 2013

K Rozcestí 209, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

František Hýbl

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

Luštěnická 720/7, Praha 9, 197 00, Česká republika

Luboš Pázler

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

Zacharská 1269, Praha 9, 198 00, Česká republika

Dita Trajboldová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 13. 1. 2014

vznik členství: 25. 1. 2010

zánik členství: 29. 11. 2013

V podhájí 614/26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SPEED LEASE a.s.

  Benediktská 690/7, Praha Staré Město, 110 00

Luboš Pázler

předseda

První vztah: 13. 12. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2006

zánik funkce: 20. 6. 2011

Zacharská 1269, Praha 9, 198 00, Česká republika

Lukáš Strnad

člen

První vztah: 13. 12. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

Pod tratí 1419, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Michal Vodrážka

předseda

První vztah: 13. 1. 2006 - Poslední vztah: 13. 12. 2006

zánik členství: 30. 6. 2006

vznik funkce: 16. 12. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2006

Holšická 1130, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Zdeněk Hrouda

člen

První vztah: 13. 1. 2006 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik funkce: 16. 12. 2005

zánik funkce: 25. 1. 2010

Prachatická 211, Praha 9, 190 00, Česká republika

Luboš Pázler

člen

První vztah: 13. 1. 2006 - Poslední vztah: 13. 12. 2006

vznik funkce: 16. 12. 2005

Zacharská 1269, Praha 9, 198 00, Česká republika

Lukáš Strnad

člen

První vztah: 20. 8. 2003 - Poslední vztah: 13. 1. 2006

vznik členství: 30. 6. 2003

zánik členství: 16. 12. 2005

Pod tratí 1419, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Luboš Pázler

předseda

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 13. 1. 2006

vznik členství: 22. 2. 2000

zánik členství: 16. 12. 2005

vznik funkce: 19. 11. 2001

zánik funkce: 16. 12. 2005

Zacharská 1269, Praha 9, 198 00, Česká republika

PhDr. Martin Čapek

člen

První vztah: 12. 12. 2001 - Poslední vztah: 1. 11. 2004

vznik členství: 19. 11. 2001

zánik členství: 30. 6. 2003

Zborovská 1074/30, Praha 5, 150 00, Česká republika

Petra Pavelková

člen

První vztah: 11. 12. 2001 - Poslední vztah: 13. 1. 2006

vznik členství: 20. 9. 2001

zánik členství: 16. 12. 2005

Tajovského 1259/7, Praha 4, 140 00, Česká republika

Luboš Pázler

První vztah: 27. 3. 2000 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

Zacharská 1269, Praha 9, Česká republika

Jan Trajbold

předseda

První vztah: 2. 10. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

vznik členství: 23. 3. 1998

zánik členství: 22. 10. 2001

vznik funkce: 23. 3. 1998

V Podhájí 26/614, Praha 4, Česká republika

Ing. Petra Světlíková

První vztah: 2. 10. 1998 - Poslední vztah: 27. 3. 2000

Pod Rapidem 10, Praha 10, Česká republika

Mgr. Prokop Beneš

předseda

První vztah: 4. 6. 1998 - Poslední vztah: 2. 10. 1998

Prosecká 679/123, Praha 9, Česká republika

Ing. Jan Pígl

člen

První vztah: 4. 6. 1998 - Poslední vztah: 2. 10. 1998

Mendlova 738/1, Praha 4, Česká republika

Ing. Vladimír Adamec

předseda

První vztah: 3. 3. 1997 - Poslední vztah: 4. 6. 1998

Letňanská 329/17, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jana Obermajerová

člen

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 11. 12. 2001

vznik členství: 6. 8. 1996

zánik členství: 20. 9. 2001

Hřebečská 586, Buštěhrad, 273 43, Česká republika

Dr. Aleš Rozehnal

člen

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 4. 6. 1998

Krakovská 15, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jiří Adamec

předseda

První vztah: 6. 8. 1996 - Poslední vztah: 3. 3. 1997

Letňanská 329/17, Praha 9, 190 00, Česká republika

Další vztahy firmy Bohemian Marketing & Promotion a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Antonín Charouz

člen správní rady

První vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 4. 3. 2016

vznik funkce: 4. 3. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Ing. Antonín Charouz

První vztah: 14. 3. 2016

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Jana Obermajerová

První vztah: 11. 1. 2013

Na Valech 45/32, Praha 6, 160 00, Česká republika

Historické vztahy

Jana Obermajerová

První vztah: 11. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 3. 2016

Na valech 45/32, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Pígl

První vztah: 18. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 12. 2001

Prokurista bude jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem, že se jedná o prokuru.

Mendlova 738/1, Praha 4, Česká republika

Akcionáři

Ing. ANTONÍN CHAROUZ

Kálmánova 1025/5, Česká republika, Praha, 148 00

od 14. 3. 2016

JANA OBERMAJEROVÁ

Na valech 45/32, Česká republika, Praha, 160 00

do 14. 3. 2016 od 11. 1. 2013

E l a n a Anstalt

Lichtenštejnské knížectví, Vaduz

do 14. 12. 2006 od 9. 3. 2005

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).