Hlavní navigace

BORGERS CS spol. s r.o.

Firma BORGERS CS spol. s r.o., společnost s ručením omezeným, vznikla dne 06. 12. 1993. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 4546, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 623 760 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

49787365

Sídlo:

Mánesova 2150/81, Plzeň, 301 00

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

6. 12. 1993

DIČ:

CZ49787365

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 2000 - 2499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

13930 Výroba koberců a kobercových předložek
29320 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
47590 Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 4546, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

BORGERS CS spol. s r.o. od 14. 1. 2015

Obchodní firma

BORGERS CS spol. s r.o. do 14. 1. 2015 od 6. 12. 1993

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 6. 12. 1993

adresa

Mánesova 2150/81
Plzeň 30100 od 23. 7. 2014

adresa

Mánesova 81
Plzeň 30100 do 23. 7. 2014 od 31. 1. 2003

adresa

Palackého tř. 12
Plzeň 30116 do 31. 1. 2003 od 28. 3. 1997

adresa

Brojova 15
Plzeň 30704 do 28. 3. 1997 od 6. 12. 1993

Předmět podnikání

výroba textilních potahovin a výrobků, stejně jako výroba průmyslových a užitkových textilií, parou lisovaných mate- riálů, protkávaných filců, spřádaných tkanin a textilních podlahových krytin od 18. 7. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 6. 12. 1993

Ostatní skutečnosti

Závod společnosti BORGERS CS spol. s r.o. je zastaven ve prospěch Commerzbank Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstraße 16, 60311, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném místním soudem ve Frankfurtu nad M ohanem pod registračním číslem HRB 32000 (dále jen "Commerzbank Aktiengesellschaft"), na základě: (i) zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu uzavřené ve formě notářského zápisu NZ 1045/2019, N 819/2019, sepsaného paní Mgr. Evou Královou, dne 24. 7. 20 19 mezi Commerzbank Aktiengesellschaft, jako zástavním věřitelem, a BORGERS CS spol. s r.o., jako zástavcem (dále jen "Zástavní smlouva 1"), k zajištění veškerých dluhů, které mají být uhrazeny Zástavnímu věřiteli Povinnými (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě 1) na základě Finančních dokumentů (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě 1) či v souvislosti s nimi, ať již současných či budoucích, existujících či podmíněných, včetně dluhů ohledně: a) splacení čerpání poskytnutých dle Finan čních dokumentů; b) zaplacení úroků a jakékoli jiné částky splatné dle Finančních dokumentů; c) zaplacení jakékoli částky na základě či v souvislosti s hedgingovou smlouvou; d) náhrady nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou či vymáháním jeho práv dle Finančních dokumentů; e) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody či jiné kompenzace v souvislosti s Finančními dokumenty; f) zaplacení smluvní pokuty sjednané ve Finančních dokumentec h; g) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti či nevymahatelnosti Finančních dokumentů či jakéhokoli práva Zástavního věřitele dle Finančních dokumentů; přičemž dluhy Povinných vůči Zástavnímu věřiteli na základě S mlouvy o úvěrech (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě 1) či v souvislosti s ní budou zahrnuty do definice "Zajištěné dluhy" (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě 1) pouze v rozsahu, v jakém vzniknou v souvislosti s Úvěrovou linkou B 2, B3 a B4 (jak jsou tyto pojmy definovány v Zástavní smlouvě 1) či jejich čerpáním, přičemž Zajištěné dluhy musí vzniknout (pokud již neexistují) nejpozději do 19. 12. 2026 a maximální celková výše jistiny Zajištěných dluhů nepřekročí v jakékoli měně čás tku 62.500.000 EUR; a (ii) zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu uzavřené ve formě notářského zápisu NZ 1046/2019, N 821/2019, sepsaného paní Mgr. Evou Královou, dne 24. 7. 2019 mezi Commerzbank Aktiengesellschaft, jako zástavním věřitelem, a BORGERS CS spol. s r.o., jako zástavcem (dále jen "Zástavní smlouva 2"), k zajištění veškerých dluhů, které mají být uhrazeny Zástavnímu věřiteli Povinnými (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě 2) na základě Finančních dokumentů (jak je tento pojem de finován v Zástavní smlouvě 2) či v souvislosti s nimi, ať již současných či budoucích, existujících či podmíněných, včetně dluhů ohledně: a) splacení čerpání poskytnutých dle Finančních dokumentů; b) zaplacení úroků a jakékoli jiné částky splatné dle Fina nčních dokumentů; c) zaplacení jakékoli částky na základě či v souvislosti s hedgingovou smlouvou; d) náhrady nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou či vymáháním jeho práv dle Finančních dokumentů; e) zaplacení j akékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody či jiné kompenzace v souvislosti s Finančními dokumenty; f) zaplacení smluvní pokuty sjednané ve Finančních dokumentech; g) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti či nevymahatelnosti Finančních dokumentů či jakéhokoli práva Zástavního věřitele dle Finančních dokumentů; přičemž dluhy Povinných vůči Zástavnímu věřiteli na základě Smlouvy o úvěrech (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě 2) či v s ouvislosti s ní budou zahrnuty do definice "Zajištěné dluhy" (jak je tento pojem definován v Zástavní smlouvě 2) pouze v rozsahu, v jakém vzniknou v souvislosti s Úvěrovou linkou A1, A2, A3 a B1 (jak jsou tyto pojmy definovány v Zástavní smlouvě 2) či jej ich čerpáním, přičemž Zajištěné dluhy musí vzniknout (pokud již neexistují) nejpozději do 19. 12. 2026 a maximální celková výše jistiny Zajištěných dluhů nepřekročí v jakékoli měně částku 580.000.000 EUR. od 20. 9. 2019

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 26. 11. 2014 od 23. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. od 12. 3. 2014

V rámci vnitrostátní fúze sloučením společnosti BORGERS CS spol. s r.o. se společností BORGERS Immobiliengesellschaft Rokycany s.r.o. přešlo na společnost BORGERS CS spol. s r.o. jmění zrušené společnosti BORGERS Immobiliengesellschaft Rokycany s.r.o., IČ : 25756044, se sídlem Dušní 112/16, Staré Město, 110 00 Praha 1. Společnost BORGERS CS spol. s r.o. je nástupnickou společností zrušené společnosti. od 15. 1. 2014

V rámci vnitrostátní fúze sloučením společnosti BORGERS CS spol. s r.o. se společností BORGERS Immobiliengesellschaft Volduchy s.r.o. přešlo na společnost BORGERS CS spol. s r.o. jmění zrušené společnosti BORGERS Immobiliengesellschaft Volduchy s.r.o., IČ : 264 70 748, se sídlem Dušní 112/16, Staré Město, 110 00 Praha 1. Společnost BORGERS CS spol. s r.o. je nástupnickou společností zrušené společnosti. od 9. 1. 2014

V rámci vnitrostátní fúze sloučením společnosti BORGERS CS spol. s r.o. se společností ASSET RENT - STOREHOUSE s.r.o. přešlo na společnost BORGERS CS spol. s r.o. jmění zrušené společnosti ASSET RENT - STOREHOUSE s.r.o., IČ: 28420870, se sídlem Praha 1, K limentská 1207/10, PSČ 110 00. Společnost BORGERS CS spol. s r.o. je nástupnickou společností zrušené společnosti. od 8. 1. 2014

Na základě smlouvy o fúzi sloučením přešlo na společnost BORGERS CS  spol. s r.o. jmění zrušené společnosti Rensing CZ s.r.o., se sídlem Plzeň, Sedláčkova 11, PSČ 301 00, IČ 263 40 895. Společnost BORGERS CS  spol. s r.o. je nástupnickou společností spole čnosti Rensing CZ s.r.o., se sídlem Plzeň, Sedláčkova 11, PSČ 301 00, IČ 263 40 895. od 23. 7. 2008

Prokura: nebyla udělena do 11. 10. 1995 od 6. 12. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 623 760 000 Kč

od 26. 6. 2012

Základní kapitál

vklad 223 740 000 Kč

do 26. 6. 2012 od 22. 6. 2005

Základní kapitál

vklad 22 600 000 Kč

do 22. 6. 2005 od 9. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 9. 9. 2002 od 6. 12. 1993

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Vladimír Pašek

jednatel

První vztah: 7. 12. 2019

vznik funkce: 6. 12. 2019

Heřmánková 248, Jenišov, 360 01, Česká republika

Uwe Hengstermann

Jednatel

První vztah: 23. 7. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2014

Münsterstrasse 26, Rhede, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Lubor Šabacký

Jednatel

První vztah: 23. 8. 2019 - Poslední vztah: 6. 9. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2014

zánik funkce: 30. 8. 2019

V Obilí 1221/26, Plzeň, 326 00, Česká republika

Lubor Šabacký

Jednatel

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2014

Doudlevecká 241/16, Plzeň, 301 00, Česká republika

Lubor Šabacký

jednatel

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2014

Doudlevecká 241/16, Plzeň, 301 00, Česká republika

Uwe Hengstermann

jednatel

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2014

Münsterstrasse 26, Rhede, Spolková republika Německo

Rudolf Altrogge

Jednatel

První vztah: 6. 1. 1995 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

zánik funkce: 20. 11. 2014

povolení k pobytu vydáno O CPPS Plzeň pod č. PKP 120475, pobyt v ČR na adrese Plzeň, Schwarzova 46 do 26. 11. 2014 od 6. 1. 1995

Cranachweg 21, Bocholt, 463 99, Spolková republika Německo

JUDr. Monika Zemanová

Jednatel

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

zánik funkce: 1. 2. 2014

Schwarzova 46, Plzeň, 320 15, Česká republika

Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.

od 7. 12. 2019

Jednatel zastupuje společnost samostatně.

do 7. 12. 2019 od 6. 9. 2019

Společnost zastupují dva jednatelé společně, nebo jeden jednatel společně s prokuristou.

do 6. 9. 2019 od 26. 11. 2014

Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně.

do 26. 11. 2014 od 12. 3. 2014

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech jednatel b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis jednatel s uvedením svého jména a funkce

do 12. 3. 2014 od 6. 12. 1993

Další vztahy firmy BORGERS CS spol. s r.o.

4 fyzické osoby

Walter Franz Schneiders

První vztah: 2. 10. 2019

Buchenweg 10A, Rhede, 464 14, Spolková republika Německo

Ing. Václav Mastný

První vztah: 19. 8. 2019

Hůrky 17, 337 01, Česká republika

Gabriela Parlásková

První vztah: 19. 8. 2019

V Lomech 737/6a, Plzeň, 323 00, Česká republika

Monika Zemanová

První vztah: 26. 11. 2014

Schwarzova 1884/46, Plzeň, 301 00, Česká republika

Historické vztahy

Uwe Hengstermann

První vztah: 31. 1. 2003 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

pobyt v Čr povolen na adrese Osek u Rokycan, č.p. 292, PSČ 338 21 do 12. 3. 2014 od 31. 1. 2003

D-46414 Rhede, Münsterstr. 26, Spolková republika Německo

Lothar Vering

První vztah: 31. 1. 2003 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

pobyt v ČR povolen na adrese Osek u Rokycan, č.p. 292, PSČ 338 21 do 26. 11. 2014 od 31. 1. 2003

D-46395 Bocholt, Wilhelm-Buss-Stiege 12, Spolková republika Německo

Lothar Vering

První vztah: 31. 1. 2003 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

pobyt v ČR povolen na adrese Osek u Rokycan, č.p. 292, PSČ 338 21 do 26. 11. 2014 od 31. 1. 2003

D-46395 Bocholt, Wilhelm-Buss-Stiege 12, Spolková republika Německo

Bernhard Wilhelm Epping

První vztah: 31. 1. 2003 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

pobyt v ČR povolen na adrese Osek u Rokycan, č.p. 292, PSČ 338 21 do 26. 11. 2014 od 31. 1. 2003

D-46397 Bocholt, Grosse Allee 20, Spolková republika Německo

Bernhard Wilhelm Epping

První vztah: 31. 1. 2003 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

pobyt v ČR povolen na adrese Osek u Rokycan, č.p. 292, PSČ 338 21 do 26. 11. 2014 od 31. 1. 2003

D-46397 Bocholt, Grosse Allee 20, Spolková republika Německo

Ing. Miroslava Ottová

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 4. 5. 2000

r.č. 685505/1555 do 4. 5. 2000 od 11. 10. 1995

Borská 45, Plzeň, 320 23, Česká republika

Josef Kieweg

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 26. 11. 2014

Benešova třída 1119, Nýřany, 330 23, Česká republika

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).