Hlavní navigace

BPA sport marketing a.s.

Firma BPA sport marketing a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21139, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 235 164 595 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04597605

Sídlo:

Českomoravská 2420/15, Praha, 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 11. 2015

DIČ:

CZ04597605

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
73110 Činnosti reklamních agentur
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21139, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TIPSPORT-hockey a.s. od 27. 11. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 27. 11. 2015

adresa

Českomoravská 2420/15
Praha 19000 od 26. 2. 2016

adresa

Muchova 240/6
Praha 16000 do 26. 2. 2016 od 27. 11. 2015

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. od 15. 3. 2016

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 26. 2. 2016

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 27. 11. 2015

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 22.05.2017 ve formě notářského zápisu sepsaného Mgr. Monikou Kubalíkovou, zástupkyní Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku N 250/2017, NZ 296/2017, následující rozhodnutí: 1.Zvyšuje základní kapitál z dosava dní výše ...................................................2 000 000,- Kč, (slovy: dva miliony korun českých), upsáním nových akcií o částku ................................................................233 164 595,- Kč, (slovy: dvě stě třicet tři mili onů jedno sto šedesát čtyři tisíc pět set devadesát pět korun českých), na částku .................................................................................................. 235 164 595,- Kč, (slovy: dvě stě třicet pět milionů jedno sto šedesát čty ři tisíc pět set devadesát pět korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu bude nově upsáno 233 164 595 (slovy: dvě stě třicet tři milionů jedno sto šedesát čt yři tisíc pět set devadesát pět) kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie. 2.Akcionáři Společnosti společnosti CHANCE a.s., IČ 281 78 815, a společnost Berounská servisní a.s., I Č 284 71 008, prohlašují, že se ve smyslu ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdávají svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitým vkladem. 3.K upsání nových akcií jsou určeni tito zájemci: a)společnost CHANCE a.s. se sídle m Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 281 78 815, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12550 (dále též jen CHANCE a.s.), která upíše 46 632 919 (slovy: čtyřicet šest milionů šest set třicet dva tisíc dev ět set devatenáct) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, b) xxx, který upíše 30 8 33 687 (slovy: třicet milionů osm set třicet tři tisíc šest set osmdesát sedm) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií b ude roven jejich jmenovité hodnotě, c) xxx, který upíše 26 729 990 (slovy: dvacet šest milionů sedm set dvacet devět tisíc devět set devadesát) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v li stinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, d) xxx, který upíše 24 118 546 (slovy: dvacet čtyři milionů jedno sto osmnáct tisíc pět set čtyřicet šest) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, e) xxx, který upíše 17 067 648 (slovy: sedmnáct milionů šedesát sedm tisíc šest set čtyřic et osm) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, f) xxx, který upíše 15 165 025 (slo vy: patnáct milionů jedno sto šedesát pět tisíc dvacet pět) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jm enovité hodnotě, g) xxx, která upíše 14 549 471 (slovy: čtrnáct milionů pět set čtyřicet devět tisíc čtyři sta sedmdesát jedna) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě zn ějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, h) xxx, který upíše 12 553 582 (slovy: dvanáct milionů pět set padesát tři tisíc pět set osmdesát dva) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, i) xxx, který upíše 11 938 027 (slovy: jedenáct milionů devět set třicet osm tisíc dvacet sedm) akcií o jmenov ité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, j) xxx, která upíše 11 564 964 (slovy: jedenáct milionů p ět set šedesát čtyři tisíc devět set šedesát čtyři) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, k) xxx, který upíše 1 492 253 (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát dva tisíc dvě stě padesát tři) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, e misní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, l) xxx, která upíše 6 839 497 (slovy: šest milionů osm set třicet devět tisíc čtyři sta devadesát sedm) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny a kcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, m) xxx, který upíše 6 839 493 (slovy: šest milionů osm set třicet devět tisíc čtyři sta devadesát tři) akcií o jmenovité hodno tě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, n) xxx, která upíše 6 839 493 (slovy: šest milionů osm set třicet devět tisíc čtyři sta devadesát tři) akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé akcie; všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 4.Přip ouští se možnost započtení pohledávek upisovatelů za Společností oproti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu za jednotlivými upisovateli. 5.Stanoví pravidla postupu o uzavření smluv o započtení pohledávky za Společností proti pohledávce na s placení emisního kursu takto: a)smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, b)smlouva o započtení musí být podepsána nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před po dáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c)dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 6.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a společností CHANCE a.s. 7.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavře na mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 8.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 9.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 10.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 11.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a zap očtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 12.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 13.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 14.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 15.Schvaluj e se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 16.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 17.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. 18.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA s port marketing a.s. a xxx. 19.Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií a započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi společností BPA sport marketing a.s. a xxx. od 1. 6. 2017

V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti TRANSMIT s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 275 94 556, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost BPA sport marketing a.s. se sídlem Praha 9, Li beň, Českomoravská 2420/15, PSČ 190 00, IČ 045 97 605 tak, jak je uvedeno v projektu fúze ze dne 19.10.2016. od 1. 1. 2017

V důsledku realizace rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost TIPSPORT-hockey a.s., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21139, IČ 04597605, odštěpená č ást jmění společnosti BPA sport marketing a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 11000, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4173, IČ 250 69 764, definovaná v projektu rozdělení vypracovaném statutá rními orgány zúčastněných společností dne 22.1.2016. od 26. 2. 2016

Kapitál

Základní kapitál

vklad 235 164 595 Kč

od 23. 5. 2017

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 5. 2017 od 27. 11. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 235 164 595 od 23. 5. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 000 000 do 23. 5. 2017 od 27. 11. 2015

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Luboš Pázler

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 20. 5. 2020

vznik funkce: 20. 5. 2020

Pospíchalova 1129/3, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Pavelková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 20. 5. 2020

K Rozcestí 209, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Petra Pavelková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2018 - Poslední vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 3. 5. 2018

zánik členství: 20. 5. 2020

K Rozcestí 209, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kulhánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 27. 9. 2018

zánik členství: 4. 2. 2018

vznik funkce: 26. 2. 2016

zánik funkce: 4. 2. 2018

Komenského 1050, Vizovice, 763 12, Česká republika

Ing. Jaroslav Kulhánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 27. 9. 2018

zánik členství: 4. 2. 2018

vznik funkce: 26. 2. 2016

zánik funkce: 4. 2. 2018

Komenského 1050, Vizovice, 763 12, Česká republika

Ing. Jaroslav Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2016

zánik funkce: 26. 2. 2016

Komenského 1050, Vizovice, 763 12, Česká republika

Ing. Luboš Pázler

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 27. 11. 2015

zánik členství: 20. 5. 2020

vznik funkce: 27. 11. 2015

Pospíchalova 1129/3, Praha, 198 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jana Obermajerová

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 20. 5. 2020

vznik funkce: 20. 5. 2020

Na valech 45/32, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Havel

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 20. 5. 2020

Pod školkou 372, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  CZ Poker a.s.

  Politických vězňů 156/21, Beroun Beroun-Centrum, 266 01

 • člen představenstva

  DIGONLABS a.s.

  Jana Zajíce 216/29, Praha, 170 00

 • člen představenstva

  SAFINELA SE

  Muchova 240/6, Praha, 160 00

Historické vztahy

Ing. Jan Havel

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2018 - Poslední vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 26. 2. 2016

zánik členství: 20. 5. 2020

vznik funkce: 26. 2. 2016

Pod školkou 372, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Jana Obermajerová

předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2020

zánik členství: 20. 5. 2020

vznik funkce: 26. 2. 2016

zánik funkce: 20. 5. 2020

Na valech 45/32, Praha, 160 00, Česká republika

Jana Obermajerová

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 15. 3. 2016

vznik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2016

zánik funkce: 26. 2. 2016

Na valech 45/32, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Havel

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 5. 1. 2018

vznik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2016

Velké Popovice 372, 251 69, Česká republika

Ing. Jan Havel

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 5. 1. 2018

vznik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2016

Velké Popovice 372, 251 69, Česká republika

Ing. Vratislav Randa

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2015

zánik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 27. 11. 2015

zánik funkce: 26. 2. 2016

Na Vinici 877/28, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Vratislav Randa

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2015

zánik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 27. 11. 2015

zánik funkce: 26. 2. 2016

Na Vinici 877/28, Beroun, 266 01, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 27. 11. 2015

Další vztahy firmy BPA sport marketing a.s.

TERESINA SE

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

Politických vězňů 156/21, Beroun, 266 01

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Jaroslav Nosek

  člen představenstva

  K Dědu 1647, Beroun, 266 01, Česká republika

 • Milan Havelka

  člen dozorčí rady

  Švermova 1396, Beroun, 266 01, Česká republika

 • Jiří Dragoun

  člen představenstva

  K Dědu 1644, Beroun, 266 01, Česká republika

 • Ing. Vratislav Randa

  předseda představenstva

  Na Vinici 877/28, Beroun, 266 01, Česká republika

 • Ing. Václav Havlíček

  člen dozorčí rady

  Nerudova 811/3, Beroun, 266 01, Česká republika

 • Mgr. Jana Havlíčková

  člen dozorčí rady

  Nerudova 811/3, Beroun, 266 01, Česká republika

Akcionáři

TERESINA SE, IČ: 01437071

Politických vězňů 156/21, Česká republika, Beroun, 266 01

do 4. 1. 2017 od 27. 11. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 11. 2015

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 2. 2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 11. 2015

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).