Hlavní navigace

BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR s.r.o.

Firma BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 30556, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46678158

Sídlo:

Lidická tř. 458/51, České Budějovice České Budějovice 7, 370 01

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

30. 4. 1992

DIČ:

CZ46678158

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

109 Výroba průmyslových krmiv
11050 Výroba piva
11060 Výroba sladu
11070 Výroba nealkoholických nápojů&#59^ stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
63 Informační činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 30556, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. od 2. 7. 2001

Obchodní firma

Jihočeské pivovary, a.s. do 2. 7. 2001 od 1. 5. 1992

Obchodní firma

BUDĚJOVICK´Y MĚŠŤANSK´Y PIVOVAR a.s. do 2. 7. 2001 od 2. 7. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Lidická tř. 458/51
České Budějovice 37001 od 7. 12. 2016

adresa

Lidická 458/51
České Budějovice do 7. 12. 2016 od 2. 10. 2000

adresa

Lidická 51/110
České Budějovice do 2. 10. 2000 od 30. 5. 2000

adresa

Karoliny Světlé 4
České Budějovice do 30. 5. 2000 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

Pivovarnictví a sladovnictví od 3. 2. 2009

Hostinská činnost od 3. 2. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 2. 2009

výroba krmiv a krmných směsí do 3. 2. 2009 od 26. 8. 2002

1. výroba piva a sladu 2. výroba sirupů, nealko a spec. nápojů 3. výroba umělého ledu a CO 2 4. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5. poskytování software 6. automatizované zpracování dat 7. hostinská činnost 8. testování, měření a analýzy do 3. 2. 2009 od 2. 10. 2000

1. Výroba piva a sladu 2. Výroba sirupů, nealko a spec. nápojů 3. výroba umělého ledu a CO 2 4. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5. poskytování software 6. automatizované zpracování dat 7. hostinská činnost do 2. 10. 2000 od 11. 12. 1992

1. výroba piva a sladu 2. výroba sirupů, nealkoholických a speciálních nápojů 3. výroba umělého ledu a oxidu uhličitého 4. výroba preparátů, přípravků, pomocných látek a dalších výrobků odvozených od hlavní výroby 5. výroba testovacích a laboratorních přístrojů daného oboru 6. výroba reklamních a propagačních předmětů a materiálů 7. nákup sladovnického ječmene a dalších surovin a materiálů pro výrobní činnost do 11. 12. 1992 od 1. 5. 1992

8. poskytování prací a služeb výpočetní techniky 9. výroba doplňkových zařízení do technologických souborů daného oboru 10.integrace s výrobci základních surovin pro výrobní činnost 11.obchodní činnost 12.provozování bytového hospodářství, sociálních ubytovacích a stravovacích zařízení 13.poskytování prací a služeb nár. výborům, soc. org. a obč., 14.zajišťování přípravy mládeže pro dělnická povolání 15. evidenční a statistické informace pro odvětvovy systém 16. zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání do 11. 12. 1992 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Na základě Projektu změny právní formy ze dne 19.10.2020, schváleného jediným akcionářem v působnosti valné hromady dne 30.11.2020, změnila společnost BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s., se sídlem Lidická tř. 458/51, České Budějovice 7, 370 01 České Buděj ovice, IČO: 46678158, svoji právní formu z původní právní formy akciová společnost na novou právní formu společnost s ručením omezeným, s obchodní firmou BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR s.r.o. od 1. 1. 2021

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 8. 2014

Společnost BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. se rozdělila odštěpením, když část jejího jmění vymezená v Projektu rozdělení ze dne 21.10.2011, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešla na novvě vzniklou společnost Pivovar Samson a.s. se s ídlem České Budějovice, Lidická 458/51, IČ 281 43 345, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 2014. Rozhodným dnem rozdělení je 1.10.2011. od 1. 12. 2011

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. dne 28.6.2011 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 27.276.200,- Kč na 30.000.000,- Kč, tedy o 2.723.800,- Kč (slovy dvamilionyse dmsetdvacettřitisícosmset korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se upisování akcií nad uvedenou částku nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to celkem 272.380 ks (slovy dvěstěsedmdesátdvatisíctřistaosmdesát kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy deset korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované. Emisní kurs upsaných akcií činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Jediný akcionář při zvýšení základního kapitálu využije v plném rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií, tedy že všechny shora blíže určené nové akcie upíše jediný akcionář. Místem pro upisování nových akcií bude sídlo společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. na adrese České Budějovice, Lidická tř. 458/51. Úpis akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem JD BEER INVEST a.s., jako upisovatelem a společností BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. s tím, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat 27238/272762 nové akcie. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení představenstva společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému ak cionáři JD BEER INVEST a.s., když počátek této lhůty bude upisovateli písemně oznámen představenstvem nejpozději do 3 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem a jejich emisní kurs ve výši 100 % jmenovité hodnoty jím bude plně splacen peněžitým vkladem ve výši 2.723.800,- Kč (slovy dvamilionysedmsetdvacettřitisícosmset korun českých) na účet společnosti č. 1010 426018/2700, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení oznámení představenstva společnosti jedinému akcionáři, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za uvedený peněžitý vklad bude upisovateli vydáno celkem 272.380 ks (slovy dvěstěsedmdesátdvatisíctřistaosmdesát kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy deset korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované, a to do jednoho měsíce od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 30. 6. 2011 od 29. 6. 2011

Mimořádná valná hromada společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s., konaná dne 17.5.2011, rozhodla takto: I.určuje, že na základě skutečnosti uvedených v listině přítomných akcionářů a doložených výpisem z Centrálního depozitáře cenných papírů je vlastníkem 2668725 ks akcií v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč JD BEER INVEST a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, identifikační číslo : 290 39 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 15986, s podílem na hlasovacích právech 97,84 %. II. konstatuje, že akcionář společnosti, společnost JD BEER INVEST a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, identifikační číslo : 290 39 924 ( dále též " hlavní akcionář "), je hlavním akcionářem oprávněným k přechodu akcií od všech ostatních akcionářů na jeho osobu dle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění. III. schvaluje, návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti (akcií) takto: zakni-hované akcie ve formě na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 10,-Kč, které nejsou v e vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře, tj. společnost JD BEER INVEST a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, identifikační číslo : 290 39 924 , za podmínek stanovených §§ 183i až 183m zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku ( § 183 pdst.3). IV. určuje, že výše protiplnění činí 18,- Kč.(slovy osmnáct korun českých)(podle § 183i odst.4)za každou jednu zaknihovanou akcií společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč(deset korun českých) a že výše protiplnění je doložena na z ákladě znaleckého posudku č.1838-53/2011 ze dne 31.3.2011 vypracovaného znaleckým ústavem Bohemian Appraisal, a.s. se sídlem České Buděovijovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, identifikační číslo 26065703. V. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 dnů od splnění podmínek stanovených § 183 odst. 2 Obchodního zákoníku v platném znění a sdělení účtu oprávněným akcionářem hlavnímu akcionáři. do 25. 6. 2011 od 19. 5. 2011

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 2. 11. 2000 o zvýšení základního jmění společnosti: Z důvodu posílení kapitálové situace ve společnosti podle § 216b obch. zák. se zvyšuje základní jmění takto: Základní jmění bude zvýšeno v rozsahu o 15,000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionůkorunčeských), a to upsáním nových akcií, přičemž upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení se připouští až do výše 200,000.000,- Kč. Navrhovaný způsob zvýšení základního jmění, druh, podoba, forma a počet akcií: Nové akcie budou vydány o jmenovité hodnotě 10,- Kč jako veřejně obchodovatelné akcie znějící na majitele v zaknihované podobě s tím, že jejich emisní kurz bude činit 10,- Kč za každou jednu novou akcii a bude roven její jmenovité hodnotě. Nové akcie budou vydány v počtu 1,500.000 ks s tím, že tento počet bude případně zvýšen o počet odpovídající upsaným akciím nad navrhované zvýšení základního jmění. Všechny nově emitované akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva akcionáře v souladu s ust. § 204a obch. zák. a příslušných ustanovení stanov společnosti v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat [42.13] nových akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Přednostní právo je možno vykonat v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti Jihočeské pivovary, a. s., tj. na adrese Lidická 458/51, České Budějovice, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod. a ve lhůtě 15 dnů, která začne běžet ode dne nabytí právní moci usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku nebo od právní moci usnesení soudu o zápisu sníženého základního jmění společnosti podle toho, která z právních mocí usnesení nastane později. Nebudou-li s využitím přednostního práva upsány všechny nově emitované akcie, může ten akcionář, který zcela nebo zčásti využil přednostního práva k úpisu akcií, upsat zbývající akcie až do výše maximálního přípustného zvýšení základního jmění (tj. do výše Kč 200,000.000,-) v sekretariátu generálního ředitele společnosti v sídle společnosti na adrese Lidická 458/51, České Budějovice v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod. ve lhůtě 14 dní následujících po skončení úpisu akcií s využitím přednostního práva s tím, že bude-li takovýchto akcionářů více, bude jejich úpis přípustný pouze v poměru podílu akcií, které upsali při využití svého přednostního práva. Upisovatelé jsou povinni splatit alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsané akcie v hotovosti při úpisu akcií proti vydání příjmového pokladního dokladu nebo na účet společnosti číslo 30001004/2700 vedený u Bank Austria Creditanstalt s var. symbolem odpovídajícím rodnému číslu akcionáře, je-li jím fyzická osoba a v případě právnické osoby s uvedením identifikačního čísla, ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však tak, aby platba byla připsána na účet společnosti do konce 15 denní lhůty, ve které byl úpis zahájen, resp. do konce 14 denní lhůty určené pro úpis akcií, které nebyly upsány ve lhůtě do 15 dnů od zahájení úpisu akcií. Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír a registrovány ve Středisku cenných papírů. Upisovateli, který splatí alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcie, bude vydán po zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku zatímní list. Emisní kurz nově upsané akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí tak 10,- Kč, když počet nově upsaných akcií bude případně zvýšen o počet odpovídající upsaným akciím nad navrhované zvýšení základního jmění. Emisní kurz je stanoven s ohledem na současnou hospodářskou situaci společnosti a potřebu jejího kapitálového posílení. O konečné částce zvýšení základního jmění společnosti nad navrhované zvýšení základního jmění společnosti je oprávněno rozhodnout představenstvo společnosti. do 15. 12. 2000 od 7. 11. 2000

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 2. 11. 2000 o snížení základního jmění společnosti: Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztrát společnosti za minulá období. Základní jmění bude sníženo v rozsahu o 469,954.980,- Kč (slovy: čtyřistašedesátdevětmilionůdevětsetpadesátčtyřitisícedevětsetosmd esátkorunčeských) z původních 474,702.000,- Kč (slovy: čtyřistasedmdesátčtyřimilionysedmsetdvatisícekorunčeských) na novou výši 4,747.020,- Kč (slovy: čtyřimilionysedmsetčtyřicetsedmtisícdvacetkorunčeských). Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původní výše 1.000,- Kč na novou nominální hodnotu 10,- Kč změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty všech akcií v zákonem stanovené evidenci cenných papírů u SCP na základě příkazu společnosti. do 19. 5. 2011 od 6. 11. 2000

Výše základního jmění společnosti činí 237,351.000,- kč. do 21. 8. 1995 od 30. 5. 1994

Dozorčí rada: l. předseda dozorčí rady: ing.Václav Holoubek Láskova 1794, Praha 4 2. Mgr.Václav Štajner, Jáchymovská 260, Liberec lO 3. Milan Hejda, Ježkova 33, České Budějovice do 25. 10. 1994 od 17. 1. 1994

Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: základní jmění společnosti je rozděleno na 237.351 akcií na jméno po l.OOO,-Kč jmenovité hodnoty, z toho je vydáno 23.735 akcií zaměstnaneckých. do 21. 8. 1995 od 17. 1. 1994

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo sa- mostatně jeden člen představenstva nebo prokurista, kteří k tomu představenstvem byli písemně pověřeni. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představaenstva, nebo - místopředseda představenstva, nebo do 27. 2. 1997 od 17. 1. 1994

- člen představenstva v rozsahu svého zmocnění - generální ředitel - prokurista do 27. 2. 1997 od 17. 1. 1994

generální ředitel může k podepisování za společnost zmocnit případně i další zaměstnance společnosti. O svém rozhodnutí informuje představenstvo na nejbližším zasedání. do 27. 2. 1997 od 17. 1. 1994

Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 237.351 akcií na jméno po 1.000, Kčs jmenovité hodnoty. do 17. 1. 1994 od 11. 12. 1992

Výše základního jmění společnosti činí 237,531.000,- Kčs, slovy dvěstštřicetsedmmilionůpětsettřicetjeden tisíc korun čsl. do 30. 5. 1994 od 11. 12. 1992

Základní jmění společnosti je rozděleno na 235 115 akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. do 11. 12. 1992 od 1. 5. 1992

Den zápisu: 1.5.1992 Právní forma společnosti: akciová společnost Dozorčí radu společnosti tvoří: Ing. Vladimír Ambrož, České Budějovice, O. Ostrčila 18, 370 05 Vojtěch Tvrdek, Protivín, Pivovarská 236, 398 11 Milan Hejda, České Budějovice, Ježkova 33, 370 06 do 17. 1. 1994 od 1. 5. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 17. 1. 1994 od 1. 5. 1992

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího najetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Pivovary České Budějovice, s.p.. do 19. 5. 2011 od 1. 5. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. do 19. 5. 2011 od 1. 5. 1992

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 19. 5. 2011 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 1. 1. 2021

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 1. 2021 od 1. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 1. 12. 2011 od 30. 6. 2011

Základní kapitál

vklad 27 276 200 Kč

do 30. 6. 2011 od 25. 2. 2002

Základní kapitál

vklad 27 276 200 Kč

do 25. 2. 2002 od 5. 2. 2001

Základní kapitál

vklad 4 747 020 Kč

do 5. 2. 2001 od 15. 12. 2000

Základní kapitál

vklad 474 702 000 Kč

do 15. 12. 2000 od 21. 8. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 1. 1. 2021 od 6. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 6. 8. 2014 od 1. 12. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 3 000 000 do 25. 7. 2011 od 25. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 3 000 000 Kč, počet: 10 do 1. 12. 2011 od 25. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 3 000 000 do 25. 7. 2011 od 30. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 2 727 620 do 30. 6. 2011 od 29. 6. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 Kč, počet: 2 727 620 do 29. 6. 2011 od 5. 2. 2001
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 Kč, počet: 474 702 do 5. 2. 2001 od 15. 12. 2000
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 474 702 do 15. 12. 2000 od 11. 11. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 474 702 do 11. 11. 1998 od 21. 8. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Miroslav Leština

jednatel

První vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Máchova 598/1, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Angel Corbacho Muro

jednatel

První vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Zborovská 575/41, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Benjamin Bolay John Graham

jednatel

První vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Sint-Hubertuslaan 47, Wezembeek-Oppem, 1 970, Belgické království

Historické vztahy

Angel Corbacho Muro

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 3. 4. 2020

zánik členství: 1. 1. 2021

Zborovská 575/41, Praha, 150 00, Česká republika

Konstantin Artyukhov

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2019 - Poslední vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 27. 3. 2019

zánik členství: 3. 4. 2020

Okhotnichiy pr. 10, Istra, Moskevský region, 143 500, Ruská federace

Frank Jaak Maria Scheepers

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 4. 2019

vznik členství: 16. 11. 2016

zánik členství: 27. 3. 2019

Eisdenweg 70a, Maasmechelen, 3 630, Belgické království

Thomas Leschinski

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 10. 3. 2016

zánik členství: 16. 11. 2016

Wildpad 13, Schwanewede, 287 90, Spolková republika Německo

Thomas Leschinski

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 10. 3. 2016

zánik členství: 16. 11. 2016

Wildpad 13, Schwanewede, 287 90, Spolková republika Německo

John James Blood

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2011 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 10. 3. 2016

Ridgefield, Barnum Place 27, Connecticut, Spojené státy americké

Ing. Michael Dědeček

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 12. 2011

vznik členství: 1. 4. 2011

zánik členství: 15. 12. 2011

Prunarova 2388, Hostivice, 253 01, Česká republika

Miroslav Leština

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 25. 7. 2011

vznik členství: 15. 9. 1999

zánik členství: 15. 7. 2011

Máchova 598/1, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Miroslav Leština

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2011 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 15. 9. 1999

vznik funkce: 4. 4. 2011

zánik funkce: 17. 5. 2011

Máchova 1, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Michael Dědeček

předseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2011 - Poslední vztah: 25. 7. 2011

vznik členství: 1. 4. 2011

vznik funkce: 4. 4. 2011

zánik funkce: 15. 7. 2011

Prunarova 2388, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Jiří Oubrecht

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2010 - Poslední vztah: 12. 4. 2011

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 31. 3. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2011

České Budějovice 2197, 370 01, Česká republika

Luboš Martiš

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2011

vznik členství: 22. 1. 2007

zánik členství: 15. 7. 2011

V. Volfa 13, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Miroslav Zeman

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2009

vznik členství: 10. 10. 2005

zánik členství: 6. 5. 2009

vznik funkce: 10. 10. 2005

zánik funkce: 6. 5. 2009

Šindlovy Dvory 97, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Miloslav Valenta

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2002 - Poslední vztah: 4. 4. 2007

vznik členství: 15. 10. 2001

zánik členství: 31. 12. 2006

Čéčova 2, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Jiří Nekola

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2005

vznik členství: 28. 4. 2000

zánik členství: 10. 10. 2005

vznik funkce: 9. 11. 2001

zánik funkce: 10. 10. 2005

Dobrá Voda u Českých Budějovic, Sadová 8, 37316, Česká republika

Ing. Martin Trešl

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2000 - Poslední vztah: 25. 2. 2002

Komenského 32, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Jiří Nekola

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2000 - Poslední vztah: 25. 2. 2002

Sadová 8, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16, Česká republika

Miroslav Leština

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 1999 - Poslední vztah: 12. 4. 2011

vznik členství: 15. 9. 1999

vznik funkce: 15. 11. 1999

zánik funkce: 4. 4. 2011

Máchova 1, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Milan Kent Demilan

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 1999 - Poslední vztah: 30. 5. 2000

nar. 23. 6. 1956 do 30. 5. 2000 od 19. 11. 1999

Sadová 458, Průhonice, Česká republika

Ing. Petr Kratochvíle

místopředseda předst.

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 5. 2000

Pekárenská 37, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Jiří Petřík

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 1999

Havlíčkova 5, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Milan Kent Demillan, Nar. 23.6.1956

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 1999

Sadová 458, Průhonice, 252 43, Česká republika

Pavel Hoffman

člen předstvenstva

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Fráni Šrámka 35, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Fencl

předseda předst. a gen. ředitel a.s

První vztah: 25. 11. 1997 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Kubatova 18, České Budějovice, 370 01, Česká republika

JUDr. Ján Vinter

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 1997 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Pujmanové 877/33, Praha 4, Česká republika

Mgr. Václav Štajner

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 1997 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Zbudovská 767, Praha 4, Česká republika

JUDr. Ján Vinter

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 25. 11. 1997

Pujmanové 877/33, Praha 4, Česká republika

Ing. Ladislav Bartoníček

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 25. 11. 1997

Slepá II/458, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Horák

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Londýnská 20, Praha 2, Česká republika

Ing. Hynek Jan

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Jindřicha Jindřicha 6, České Budějovice, Česká republika

Ing. Miroslav Vaněk

místopředseda předst.

První vztah: 25. 10. 1994 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Vavřinova 1168, Praha 4, Česká republika

JUDr. Martin Kryl

člen

První vztah: 17. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

V Zápolí 29, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Kerouš

člen

První vztah: 17. 1. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Jana Želivského 20, Praha 3, Česká republika

ing. Pavol Brunner

člen

První vztah: 17. 1. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Boučkova 1814, Praha 6, Česká republika

ing. Ctibor Lusk

místopředseda

První vztah: 17. 1. 1994 - Poslední vztah: 25. 10. 1994

Na Lužci 6, Praha 6, Česká republika

ing. Miroslav Vaněk

člen

První vztah: 17. 1. 1994 - Poslední vztah: 25. 10. 1994

Vavřinova 1168, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Petřík

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1992 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Havlíčkova 1404/5, České Budějovice, Česká republika

Václav Mára

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1992 - Poslední vztah: 17. 1. 1994

Husova 639, Protivín, Česká republika

Ing. Ivan Dufek

člen představenstva spol.

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 1. 1994

Hliník 825, Třeboň II, Česká republika

Ing. Petr Fencl

předseda předst. a ředitel a.s

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 25. 11. 1997

Kubatova 18, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Václav Moravec

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 1. 1994

V. Volfa 15, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Za společnost jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně.

od 1. 1. 2021

Jménem společnosti jedná předseda představenstva; má-li společnost jediného akcionáře, jménem společnosti jedná jediný člen představenstva.

do 1. 1. 2021 od 25. 7. 2011

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva.

do 25. 7. 2011 od 19. 5. 2011

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo jím pověřený místopředseda představenstva nebo člen představenstva. Místopředseda představenstva a člen představenstva jsou oprávněni jednat za společnost vždy společně. Předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně však s členem představenstva se za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 19. 5. 2011 od 2. 7. 2001

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda. Člen představenstva je oprávněn jednat za společnost pouze společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou povinni se vzájemně informovat o svých jednáních za společnost. Předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva společně však s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva se za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti mohou připojit svou funkci a připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 2. 7. 2001 od 2. 10. 2000

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně v šichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn, případně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí dva členové představenstva svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.

do 2. 10. 2000 od 30. 5. 2000

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn, případně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představenstva nebo - místopředseda a jeden člen nebo - člen představenstva v rozsahu svého zmocnění.

do 30. 5. 2000 od 25. 11. 1997

Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo prokurista, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představenstva, nebo - místopředseda představenstva, nebo - člen představenstva v rozsahu svého zmocnění, - generální ředitel, - prokurista Generální ředitel může k podepisování za společnost zmocnit případně i další zaměstnance společnosti. O svém rozhodnutí informuje představenstvo na nejbližším zasedání.

do 25. 11. 1997 od 27. 2. 1997

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

John James Blood

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2011

vznik členství: 15. 12. 2011

Ridgefield, Barnum Place 27, Connecticut, Spojené státy americké

Dozorčí rada

Historické vztahy

Vladimir Iliev

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 3. 4. 2020

zánik členství: 1. 1. 2021

Jašíkova 1533/4, Praha, 149 00, Česká republika

Benjamin Bolay John Graham

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 29. 7. 2019

zánik členství: 1. 1. 2021

Sint-Hubertuslaan 47, Wezembeek-Oppem, 1 970, Belgické království

Angel Corbacho Muro

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2018 - Poslední vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 22. 8. 2018

zánik členství: 3. 4. 2020

Zborovská 575/41, Praha, 150 00, Česká republika

Anna Tolley

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2018 - Poslední vztah: 20. 3. 2020

vznik členství: 22. 8. 2018

zánik členství: 29. 7. 2019

Clifton Campville, Potters Croft, Clifton Campville, Staffordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Heinz Beekmann

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 10. 3. 2016

zánik členství: 22. 8. 2018

Am Markt 1, Brémy, 281 95, Spolková republika Německo

Heinz Beekmann

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 10. 3. 2016

zánik členství: 22. 8. 2018

Am Markt 1, Brémy, 281 95, Spolková republika Německo

Tymur Miretskyy

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 10. 3. 2016

zánik členství: 1. 8. 2017

Knyazhyy Zaton 12/20, Kyjev, 020 95, Ukrajina

Tymur Miretskyy

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 14. 11. 2018

vznik členství: 10. 3. 2016

zánik členství: 1. 8. 2017

Knyazhyy Zaton 12/20, Kyjev, 020 95, Ukrajina

Miroslav Leština

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 17. 8. 2015

zánik členství: 1. 1. 2021

Máchova 598/1, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Francis Zielinski Hellwig

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2011 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 10. 3. 2016

10016 New York, 33. Street 303, Apartment 9C, Spojené státy americké

Robert John Golden

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2011 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 10. 3. 2016

105 80 New York, Hillside Road 72, Spojené státy americké

Robert John Golden

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2011 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 10. 3. 2016

105 80 New York, Hillside Road 72, Spojené státy americké

Ian Roderick Stephens

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2011 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 17. 8. 2015

NN6 9UJ Northapmtonshire, Salt Pike Brixworth 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ian Roderick Stephens

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2011 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 17. 8. 2015

NN6 9UJ Northapmtonshire, Salt Pike Brixworth 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dana Machová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 12. 2011

vznik členství: 17. 5. 2011

zánik členství: 15. 12. 2011

Pražská tř. 959/77, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Knot

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 12. 2011

vznik členství: 17. 5. 2011

zánik členství: 15. 12. 2011

M.Chlajna 1397/12, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Daniel Dřevikovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 12. 2011

vznik členství: 8. 3. 2006

zánik členství: 15. 12. 2011

vznik funkce: 17. 5. 2011

zánik funkce: 15. 12. 2011

Klaricova 2, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Jan Hofbauer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2010 - Poslední vztah: 19. 5. 2011

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 31. 3. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2011

37, Stříbřec, 378 18, Česká republika

Ing. Daniel Dřevikovský

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2006 - Poslední vztah: 19. 5. 2011

vznik členství: 8. 3. 2006

Klaricova 2, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Jiří Oubrecht

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2002 - Poslední vztah: 14. 10. 2010

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2010

České Vrbné 2197, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Ing. Jan Diviš

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2002 - Poslední vztah: 19. 5. 2011

vznik členství: 21. 3. 2000

zánik členství: 17. 5. 2011

vznik funkce: 5. 1. 2001

zánik funkce: 17. 5. 2011

Světlíky 5, České Budějovice, 370 10, Česká republika

Ing. Štěpánka Kolářová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2000 - Poslední vztah: 20. 4. 2006

vznik členství: 5. 4. 2000

zánik členství: 8. 3. 2006

vznik funkce: 19. 4. 2006

J. Plachty 1100/36, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Josef Zeman

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2000 - Poslední vztah: 25. 2. 2002

J.F.Pachtova 8, Bezno, 294 20, Česká republika

Ing. Jan Diviš

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2000 - Poslední vztah: 25. 2. 2002

Světlíky 5, České Budějovice, 370 10, Česká republika

Ing. Petr Brabenec

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 1999 - Poslední vztah: 30. 5. 2000

Podolská 138, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Ladislav Filip

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 28. 7. 1999

Pavlovská 588, Praha 6 - Liboc, 160 00, Česká republika

Milan Hejda

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 5. 2000

Ježkova 33, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Andrea Rozumová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 5. 2000

Ke hřbitovu 282, Všenory, 252 31, Česká republika

Ing. Fratnišek Ureš

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 5. 2000

Zelenečská 504/47, Praha 9, 194 00, Česká republika

Mgr. Václav Štajner

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 5. 2000

Zbudovská 767, Praha 4, 140 00, Česká republika

RNDr. Jan Zahradník

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Bohumila Kafky 17, České Budějovice, Česká republika

Ing. Fratnišek Ureš

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Řež u Prahy 243, Řež u Prahy, Česká republika

Milan Hejda

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Ježkova 33, České Budějovice, Česká republika

Ing. Viktor Vlášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Vězeňská 8, Praha 1, Česká republika

Ing. Ladislav Rosmmüller

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Mokré 46, Česká republika

Ing. Ladislav Rosmmüller

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Mokré 46, Česká republika

Mgr. Václav Štajner

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 25. 11. 1997

Jáchymovská 260, Liberec 10, Česká republika

Ing. Viktor Vlášek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Vězeňská 8, Praha 1, Česká republika

RNDr. Jan Zahradník

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Bohumila Kafky 17, České Budějovice, Česká republika

Ing. Vlasta Dolanská

členka dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 1997 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Soběslavská 1625, Tábor, Česká republika

Mgr. Václav Štajner

První vztah: 25. 10. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Jáchymovská 260, Liberec 10, Česká republika

Rndr. Jan Zahradník

První vztah: 25. 10. 1994 - Poslední vztah: 27. 2. 1997

Bohumila Kafky 17, České Budějovice, Česká republika

Milan Hejda

První vztah: 25. 10. 1994 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Ježkova 33, České Budějovice, Česká republika

Další vztahy firmy BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR s.r.o.

Akcionáři

AB InBev America Holdings Limited

Bureau, 90 Fetter Lane, EC4A 1EN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn

do 1. 1. 2021 od 6. 8. 2019

AB Inbev Investments Holdings Company 2 Limited

Porter Tun House, 500 Capability Green, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Luton, Bedfordshire

do 6. 8. 2019 od 2. 1. 2019

ANHEUSER-BUSCH WORLDWIDE INVESTMENTS, INC.

1013 Centre Road, Suite 403-A, Spojené státy americké, Wilmington, Delaware, 198 05

do 2. 1. 2019 od 15. 2. 2017

ANHEUSER-BUSCH INTERNATIONAL, INC

Spojené státy americké

do 15. 2. 2017 od 28. 12. 2011

HARVESTOR LIMITED

Kyperská republika

do 28. 12. 2011 od 1. 12. 2011

JD BEER INVEST a.s., IČ: 29039924

Bozděchova 1840/7, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 1. 12. 2011 od 25. 6. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 1992

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 11. 1992
Přerušeno od 25. 7. 2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba sirupů, nealkoholických a speciálních nápojů
  • Výroba umělého ledu a CO2
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Automatizované zpracování dat
  • Poskytování software
  • Testování, měření a analýzy
  • Výroba krmiv a krmných směsí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Pivovarnictví a sladovnictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).