Hlavní navigace

Butadien Kralupy a.s.

Firma Butadien Kralupy a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11842, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 300 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27893995

Sídlo:

O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, 278 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 4. 2007

DIČ:

CZ27893995

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
20141 Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů
20510 Výroba výbušnin
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11842, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Butadien Kralupy a.s. od 1. 12. 2014

Obchodní firma

Butadien Kralupy a.s. do 1. 12. 2014 od 27. 4. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 27. 4. 2007

adresa

O.Wichterleho 810
Kralupy nad Vltavou 27801 od 27. 4. 2007

Předmět podnikání

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 18. 11. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 11. 2010

výroba chemických látek a chemických přípravků do 18. 11. 2010 od 8. 4. 2008

velkoobchod do 18. 11. 2010 od 8. 4. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 18. 11. 2010 od 8. 4. 2008

zprostředkování obchodu a služeb do 18. 11. 2010 od 8. 4. 2008

pronájem a půjčování věcí movitých do 18. 11. 2010 od 8. 4. 2008

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní přostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické do 18. 11. 2010 od 8. 4. 2008

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 27. 4. 2007

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 6. 2014

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 1.3.2010: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) ze současné výše 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých) na částku 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 300 (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.0 00,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 150.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů korun českých). Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii není stanoveno. Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Nové akcie budou primárně nabídnuty k úpisu s využitím přednostního práva dosavadním akcionářům ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Každý akcionář bude mít v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě, druhu, formě, podobě a emisním kurzu uvedených výše v tomto usnesení, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií činí dva týdny. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upisování akcií (tzn. informace představenstva o přednostním právu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami společn osti pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla akcionáře dle aktuálního seznamu akcionářů (dále též "lhůta pro uplatnění přednostního práva"). Počátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva bude akcionářům oznámen tak též v tomto oznámení. Za den doručení tohoto oznámení se považuje nejpozději pátý den ode dne, kdy bylo toto oznámení podáno doporučeně k poštovní přepravě. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro výkon přednostního práva se stanoví prostory sídla společnosti Butadien Kralupy a.s., Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 01. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené dvoutýdenní lhůtě pro uplatnění přednostního práv a v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); dosavadní akcionáři tak mají přednostní právo upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou nabídnuty k upsání vybraným zájemcům, kterými se určují dosavadní akcionáři společnosti, tedy společnost UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1 27, PSČ 140 00, a společnost SYNTHOS Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Lobeček, O. Wichterleho 810, PSČ 278 01, IČ: 28214790. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva (dále též "upsání akcií zájemcem"), bude činit čtrnáct dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako u upisování akcií s využitím přednostního práva uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Pro případ, že toto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude zapsáno do obchodního rejstříku již před úpisem nových akcií zájemcem, je taktéž upisování nových akcií zájemcem vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc ro zhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti Butadien Kralupy a.s., Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 01. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16. 00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Každý upisovatel je povinen splatit ve lhůtě pro upsání akcií (tj. ve lhůtě pro uplatnění přednostního práva, resp. ve lhůtě pro upsání akcií zájemcem) jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé vý ši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 436961510277/0100, vedený u Komerční banky, a.s. se sídlem na adrese Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07, pro účely splácení emisních kurzů dosavadními akcionáři bankovními přev ody ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ020100000000436961510277, BIC: KOMBCZPP. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti. do 29. 4. 2010 od 13. 4. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

od 29. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 29. 4. 2010 od 27. 4. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 600 od 29. 4. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 300 do 29. 4. 2010 od 27. 4. 2007

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Martin Letko

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

Tematínska 3/2006, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, Slovenská republika

Bogusław Stanisław Brandys

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 29. 9. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2018

ul. Bema 24, Oświęcim, Polská republika

Przemysław Wacławski

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 14. 12. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2018

ul. Profesora Bobrzyńskiego 39/83, Krakov, Polská republika

Další vztah k této osobě

Katarzyna Woś

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

Węgrzce Wielkie 412, Węgrzce Wielkie, Polská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Alexandra Křičková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

Kmochova 455, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Wojciech Gurgacz

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 28. 3. 2017

Gen. Maczka 39, Krosno, Polská republika

Další vztah k této osobě

  • předseda dozorčí rady, Předseda dozorčí rady

    SYNTHOS Kralupy a.s.

    O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, 278 01

Historické vztahy

Bogusław Stanisław Brandys

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2018 - Poslední vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 29. 9. 2018

Ul. Bema 24, Oświęcim, Małopolskie, Polská republika

Miroslaw Kastelik

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2018 - Poslední vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 24. 5. 2016

zánik členství: 17. 11. 2018

vznik funkce: 21. 12. 2016

zánik funkce: 17. 11. 2018

Zajaczka 3, Bielsko-Biala, Polská republika

Krzysztof Jerzy Zdziarski

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2017 - Poslední vztah: 23. 11. 2018

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 21. 6. 2018

Okęcka 8 m.28, Varšava, Polská republika

Krzysztof Jerzy Zdziarski

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2017 - Poslední vztah: 23. 11. 2018

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 21. 6. 2018

Okęcka 8 m.28, Varšava, Polská republika

Martin Letko

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 25. 5. 2016

zánik členství: 25. 5. 2019

Tematínska 3/2006, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, Slovenská republika

Miroslav Kastelik

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 24. 5. 2016

zánik členství: 24. 5. 2016

Zajaczka 3, Bielsko Biala, Polská republika

Miroslav Kastelik

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 24. 5. 2016

zánik členství: 24. 5. 2016

Zajaczka 3, Bielsko Biala, Polská republika

Bogusław Stanisław Brandys

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 23. 11. 2018

vznik členství: 28. 9. 2015

zánik členství: 28. 9. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2015

zánik funkce: 28. 9. 2018

Ul. Bema 24, Oświęcim, Małopolskie, Polská republika

Bogusław Stanisław Brandys

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik funkce: 18. 12. 2015

Ul. Bema 24, Oświęcim, Małopolskie, Polská republika

Bogusław Stanisław Brandys

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik funkce: 18. 12. 2015

Ul. Bema 24, Oświęcim, Małopolskie, Polská republika

Boguslaw Stanislaw Brandys

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 28. 9. 2015

vznik funkce: 28. 9. 2015

zánik funkce: 28. 9. 2015

Śniadeckiego 23/7, Osvětim, Polská republika

Boguslaw Stanislaw Brandys

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 28. 9. 2015

vznik funkce: 28. 9. 2015

zánik funkce: 28. 9. 2015

Śniadeckiego 23/7, Osvětim, Polská republika

Ing. Alexandra Křičková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 25. 9. 2014

zánik členství: 25. 9. 2017

Kmochova 455, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Alexandra Křičková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 25. 9. 2014

zánik členství: 25. 9. 2017

Kmochova 455, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Adam Wieslaw Janusz

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 26. 9. 2014

zánik členství: 24. 5. 2016

58-300 Walbrzych, Zamoyskiego 20/6, Polská republika

Adam Wieslaw Janusz

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 26. 9. 2014

zánik členství: 24. 5. 2016

58-300 Walbrzych, Zamoyskiego 20/6, Polská republika

Lukasz Piotrowski

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 26. 9. 2014

zánik členství: 28. 2. 2017

Gasiorowskich 9/19, Poznaň, 607 03, Polská republika

Lukasz Piotrowski

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 26. 9. 2014

zánik členství: 28. 2. 2017

Gasiorowskich 9/19, Poznaň, 607 03, Polská republika

Wojciech Gurgacz

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 27. 3. 2017

Ul. Gen. Maczka 39, Krosno, Polská republika

Wojciech Gurgacz

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 27. 3. 2017

Ul. Gen. Maczka 39, Krosno, Polská republika

Ing. Alexandra Křičková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 22. 9. 2014

Kmochova 455, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Dorota Smolarek-Szewczuk

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 28. 3. 2014

zánik členství: 25. 9. 2014

Klonowa 4, Maszewo Duze, Polská republika

Dorota Smolarek-Szewczuk

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 28. 3. 2014

zánik členství: 25. 9. 2014

Klonowa 4, Maszewo Duze, Polská republika

Miroslaw Kastelik

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 22. 5. 2013

zánik členství: 22. 5. 2016

vznik funkce: 3. 6. 2013

zánik funkce: 22. 5. 2016

Zajaczka 3, Bielsko Biala, Polská republika

Miroslaw Kastelik

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 22. 5. 2013

zánik členství: 22. 5. 2016

vznik funkce: 3. 6. 2013

zánik funkce: 22. 5. 2016

Zajaczka 3, Bielsko Biala, Polská republika

Boguslaw Stanislaw Brandys

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 27. 9. 2015

vznik funkce: 14. 12. 2012

zánik funkce: 27. 9. 2015

Sniadeckiego, Oswiecim, Polská republika

Boguslaw Stanislaw Brandys

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 27. 9. 2015

vznik funkce: 14. 12. 2012

zánik funkce: 27. 9. 2015

Sniadeckiego, Oswiecim, Polská republika

Joanna Katarzyna Glanc

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 23. 5. 2012

zánik členství: 25. 9. 2014

Stefana Bryly 3/246, Warszawa, Polská republika

Boguslaw Stanislaw Brandys

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 27. 9. 2012

Sniadeckiego 23/7, Oswiecim, Polská republika

Artur Slawomir Jabloński

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 23. 5. 2012

zánik členství: 27. 3. 2014

Kochanowskiego 27C, Tarnow, Polská republika

Joanna Katarzyna Glanc

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 23. 5. 2012

zánik členství: 25. 9. 2014

Stefana Bryly 3/246, Warszawa, Polská republika

Ing. Alexandra Křičková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 22. 9. 2011

Kmochova 455, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Mariusz Kedra

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 12. 1. 2011

zánik členství: 17. 3. 2013

vznik funkce: 16. 3. 2011

zánik funkce: 17. 3. 2013

Minoga 128, PSČ 32046, Polská republika

Tomasz Trela

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 21. 9. 2011

zánik členství: 23. 5. 2012

Pruszkow k/Warszawy, Rysia 17, PSČ 05-800, Polská republika

Marek Switajewski

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2011 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 12. 1. 2011

zánik členství: 20. 6. 2011

Lomza, Konarzyce, Lomzynska 208A, PSČ 18400, Polská republika

Mariusz Kedra

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2011 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 12. 1. 2011

Minoga 128, PSČ 32046, Polská republika

Wieslaw Tadeusz Ziembla

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 12. 1. 2011

zánik členství: 27. 3. 2014

Krakow, Lea 100/4, PSČ 30058, Polská republika

Bc. Ivan Babiak

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2010 - Poslední vztah: 20. 4. 2011

vznik členství: 21. 6. 2010

zánik členství: 3. 1. 2011

Gagarinova 517, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Dagmar Gorzelana - Królikowska

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2010 - Poslední vztah: 20. 4. 2011

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 3. 1. 2011

Warszava, Gorna Groda, 14/302, 02495, Polská republika

Ing. Jiří Roubík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 26. 10. 2009

zánik funkce: 27. 9. 2012

Josefa Janury 60, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Radomír Věk

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2009 - Poslední vztah: 20. 4. 2011

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 3. 1. 2011

vznik funkce: 26. 10. 2009

zánik funkce: 3. 1. 2011

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 00, Česká republika

Joanna Glanc

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 23. 5. 2012

Gliwice, S.Bryly 3/246, 02685, Polská republika

Ing. Katarína Sommerová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2009 - Poslední vztah: 18. 11. 2010

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 20. 6. 2010

Předmostí 703, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Joanna Glanc

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2009

vznik členství: 18. 12. 2008

zánik členství: 21. 5. 2009

Gliwice, S.Bryly 3/246, 02685, Polská republika

Ing. Radomír Věk

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2009

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 21. 5. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2009

zánik funkce: 21. 5. 2009

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 00, Česká republika

Ing. Rudolf Bureš

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 28. 4. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 24. 6. 2008

Strážovská 1550/74, Praha 5, 150 00, Česká republika

Bc. Ivan Babiak

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 30. 11. 2009

vznik členství: 28. 4. 2008

zánik členství: 21. 5. 2009

Gagarinova 517, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Alexandra Křičková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 30. 11. 2009

vznik členství: 28. 4. 2008

zánik členství: 21. 5. 2009

Kmochova 455, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Dagmar Gorzelana

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 18. 11. 2010

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 22. 6. 2010

Warszava, Górna Droga, 14M.302, 02495, Polská republika

Mgr. René Keller

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 28. 4. 2008

zánik členství: 21. 9. 2011

Ladova 792, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Mgr. Alena Langová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2008 - Poslední vztah: 18. 9. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 27. 4. 2008

vznik funkce: 3. 5. 2007

Do Struh 397, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Rudolf Bureš

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2008 - Poslední vztah: 18. 9. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 27. 4. 2008

vznik funkce: 3. 5. 2007

Komunardů 1365/7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Petr Sosík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 6. 10. 2008

Seydlerova 2149/7, Praha 5, 158 00, Česká republika

Mgr. René Keller

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 27. 4. 2008

vznik funkce: 27. 4. 2007

Ladova 792, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. René Karika

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 27. 4. 2007

zánik funkce: 21. 6. 2007

Hašlerova 325, Libčice, 252 66, Česká republika

Ing. Ivana Vyhnánková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 27. 4. 2007

zánik funkce: 21. 6. 2007

Zátiší 1013, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Bc. Ivan Babiak

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 27. 4. 2008

vznik funkce: 27. 4. 2007

Letecká 524, Libčice, 252 66, Česká republika

Mgr. Alena Langová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

vznik funkce: 27. 4. 2007

Do Struh 397, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Rudolf Bureš

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

vznik funkce: 27. 4. 2007

Komunardů 1365/7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Martin Komůrka

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 14. 12. 2018

Krajní 179, Postřižín, 250 70, Česká republika

Dorota Smolarek-Szewczuk

Předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 28. 9. 2017

vznik funkce: 24. 10. 2017

Klonowa 4, Maszewo Duze, Polská republika

Ing. Ladislav Varhaník

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 13. 6. 2017

Otvovice 16, 273 27, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Rościszewski

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 28. 3. 2017

vznik funkce: 28. 3. 2017

Ul. Powstańców 2D, Sośnicowice, Województwo Śląskie, Polská republika

Historické vztahy

Martin Komůrka

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 13. 12. 2015

zánik členství: 13. 12. 2018

Krajní 179, Postřižín, 250 70, Česká republika

Dorota Smolarek-Szewczuk

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 27. 9. 2014

zánik členství: 27. 9. 2017

vznik funkce: 22. 10. 2014

zánik funkce: 27. 9. 2017

Klonowa 4, Maszewo Duze, Polská republika

Dorota Smolarek-Szewczuk

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2014 - Poslední vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 27. 9. 2014

zánik členství: 27. 9. 2017

vznik funkce: 22. 10. 2014

zánik funkce: 27. 9. 2017

Klonowa 4, Maszewo Duze, Polská republika

Ing. Ladislav Varhaník

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 12. 6. 2017

Otvovice 16, 273 27, Česká republika

Ing. Ladislav Varhaník

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 12. 6. 2017

Otvovice 16, 273 27, Česká republika

Marek Rościszewski

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 27. 3. 2017

vznik funkce: 27. 3. 2014

zánik funkce: 27. 3. 2017

Ul. Powstańców 2D, Sośnicowice, Województwo Śląskie, Polská republika

Ing. Ladislav Varhaník

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2014

Otvovice 16, 273 27, Česká republika

Marek Rościszewski

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 27. 3. 2014

zánik členství: 27. 3. 2017

vznik funkce: 27. 3. 2014

zánik funkce: 27. 3. 2017

Ul. Powstańców 2D, Sośnicowice, Województwo Śląskie, Polská republika

Lubomír Lukáč

předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2014

vznik členství: 21. 8. 2013

zánik členství: 26. 9. 2014

vznik funkce: 21. 8. 2013

zánik funkce: 26. 9. 2014

Kollárova 364, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Martin Komůrka

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 12. 12. 2012

zánik členství: 12. 12. 2015

Krajní 179, Postřižín, 250 70, Česká republika

Martin Komůrka

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 12. 12. 2012

Krajní 179, Postřižín, 250 70, Česká republika

Zbigniew Warmuz

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 23. 5. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 23. 5. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2013

Czajki 6/8, Glivice, Polská republika

Ing. Ludmila Kameníčková

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 23. 5. 2012

zánik členství: 12. 12. 2012

Jedličkova 1181, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Varhaník

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 29. 4. 2011

Otvovice 16, 273 27, Česká republika

Ing. Lubomír Lukáč

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2010 - Poslední vztah: 8. 11. 2013

vznik členství: 21. 6. 2010

zánik členství: 21. 8. 2013

vznik funkce: 21. 6. 2010

zánik funkce: 21. 8. 2013

Kollárova 364, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Zbigniew Warmuz

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 23. 5. 2012

vznik funkce: 22. 5. 2009

zánik funkce: 23. 5. 2012

Gliwce, Czajki 6/8, 441 14, Polská republika

Ing. Ludmila Kameníčková

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 23. 5. 2012

Jedličkova 1181, Litvínov, 436 06, Česká republika

Zbigniew Warmuz

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2009

vznik členství: 17. 12. 2008

zánik členství: 21. 5. 2009

vznik funkce: 17. 12. 2008

zánik funkce: 21. 5. 2009

Gliwce, Czajki 6/8, 441 14, Polská republika

Zbigniew Warmuz

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 17. 12. 2008

Gliwce, Czajki 6/8, 441 14, Polská republika

Ing. Ludmila Kameníčková

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2009

zánik funkce: 21. 5. 2009

Jedličkova 1181, Litvínov, 436 06, Česká republika

Zbigniew Warmuz

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 18. 3. 2009

vznik členství: 17. 12. 2009

Gliwce, Czajki 6/8, 441 14, Polská republika

Ing. Ladislav Varhaník

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 28. 4. 2008

zánik členství: 28. 4. 2011

Otvovice 16, 273 27, Česká republika

Ing. Lubomír Lukáč

předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2008 - Poslední vztah: 18. 11. 2010

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 20. 6. 2010

vznik funkce: 3. 5. 2007

zánik funkce: 20. 6. 2010

Kollárova 364, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Ing. Jindřich Švec

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 17. 12. 2008

vznik funkce: 8. 1. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2008

Zátiší 1006, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Krzysztof Sobieraj

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 11. 3. 2009

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 27. 4. 2007

Krolowej bony 24, Grojec, 056 00, Polská republika

Ing. Jindřich Švec

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

vznik funkce: 27. 4. 2007

Zátiší 1006, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Radomír Věk

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

zánik členství: 8. 1. 2008

vznik funkce: 27. 4. 2007

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Lubomír Lukáč

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

vznik členství: 27. 4. 2007

vznik funkce: 27. 4. 2007

Kollárova 364, Dolní Rychnov, 356 04, Česká republika

Jménem společnosti jednají vždy tři členové představenstva společně nebo předseda a místopředseda představenstva vždy společně.

od 27. 4. 2007

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Marek Rościszewski

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 27. 3. 2014

vznik funkce: 27. 3. 2014

Ul. Powstańców 2D, Sośnicowice, Województwo Śląskie, Polská republika

Historické vztahy

Zbigniew Warmuz

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 23. 5. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 23. 5. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2013

Czajki 6/8, Glivice, Polská republika

Zbigniew Warmuz

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 22. 5. 2009

zánik členství: 23. 5. 2012

vznik funkce: 22. 5. 2009

zánik funkce: 23. 5. 2012

Gliwce, Czajki 6/8, 441 14, Polská republika

Zbigniew Warmuz

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2009

vznik členství: 17. 12. 2008

zánik členství: 21. 5. 2009

vznik funkce: 17. 12. 2008

zánik funkce: 21. 5. 2009

Gliwce, Czajki 6/8, 441 14, Polská republika

Zbigniew Warmuz

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 17. 12. 2008

Gliwce, Czajki 6/8, 441 14, Polská republika

Zbigniew Warmuz

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2009 - Poslední vztah: 18. 3. 2009

vznik členství: 17. 12. 2009

Gliwce, Czajki 6/8, 441 14, Polská republika

Další vztahy firmy Butadien Kralupy a.s.

Akcionáři

KAUČUK, a.s., IČ: 25053272

O.Wichterleho, Česká republika, Kralupy nad Vltavou, 278 52

do 8. 4. 2008 od 27. 4. 2007

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).