Hlavní navigace

Bytové družstvo Český Krumlov

Firma Bytové družstvo Český Krumlov, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXXIII 23, Krajský soud v Českých Budějovicích.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00038041

Sídlo:

U Trojice 120, Český Krumlov, 381 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1981

DIČ:

CZ00038041

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXXIII 23, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Český Krumlov od 31. 12. 1980

Právní forma

Družstvo od 31. 12. 1980

adresa

U Trojice 120
Český Krumlov 38101 od 6. 8. 2013

adresa

Domoradice 120
Český Krumlov 38101 do 15. 6. 2005 od 27. 7. 2001

adresa

Domoradice 120
Český Krumlov do 27. 7. 2001 od 31. 12. 1980

Předmět podnikání

Projektová činnost ve výstavbě do 1. 9. 2014 od 27. 7. 2001

Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, rodinných domků, objektů s nebytovými prostorami, na správě a provozu bytů, které jsou ve vlastnictví jiných osob, než členů družstva a na osobním majetku družstva. od 3. 9. 1996

Přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a nebytových prostor do nájmu svým členům. od 3. 9. 1996

Provádění popř. zabezpečování údržby, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy. od 3. 9. 1996

Poskytování popř. zapezpečování plnění spojené s bydlením a to pro své členy. od 3. 9. 1996

Provádění investorské a inženýrské činnosti včetně technické pomoci při investiční bytové a nebytové výstavbě. od 3. 9. 1996

Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, rodinných domků, objektů s nebytovými prostorami, na správě a provozu bytů, které nejsou ve vlastnictví jiných osob, než členů družstva a na osobním majetku družstva. do 3. 9. 1996 od 3. 9. 1996

4/ Družstvo může vykonávat jen činnost zapsanou v podnikovém rejstříku stanoví-li tak zvláštní předpis, musí mít družstvo povolení nebo souhlas jiných orgánů. od 24. 2. 1989

1. Předmět činnosti družstva je organizování přípravy a provádění výstavby provoz bytových a nebytových objektů a služby spojené s bydlením. 2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje zejména: a/ výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení v obytných domech včetně rodinných domků a výstavbu nebytových objektů b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místnos tí nesloužicích k bydlení do osobního užívání, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví. do 3. 9. 1996 od 24. 2. 1989

i/ inženýrská a technická pomoc při investiční výstavbě nebytových staveb nad 2 mil Kčs, avšak v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k výkonu inženýrské činnosti j/ poskytování pomoci a služeb administrativních prací, pŕípadně při strojovém zpracování podkladů jiným socialistickým organizacím k/ zpracování projektové a předprojektové dokumentace pro socialistické organizace v rozsahu platného oprávnění k projektové činnosti l/ provádění poradenské činnosti pro stavebníky rodinných domků do 3. 9. 1996 od 24. 2. 1989

m/ poskytování služen stavebníkům rodinných domků o/ v rámci činnosti údržby a oprav bytového fondu provádění kovotěsu p/ vložkování komínových těles nafukovací vložkou KALEFOL do 3. 9. 1996 od 24. 2. 1989

c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor. d/ poskytování služeb spojených s bydlením svých členů e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím. f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením do 3. 9. 1996 od 24. 2. 1989

3/ Družstvo provádí jinou hospodářskou činnost v tomto rozsahu: a/ přípravou a projektovou činnost v rozsahu a za podmínek platného oprávně ní k projektové činnosti b/ investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci a v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k výkony inženýrské činnosti c/ výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vy bavenosti zlepšní životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé akce nepřesáhnou částku 2 mil. korun d/ prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou do 3. 9. 1996 od 24. 2. 1989

e/ autodopravu, výkony strojů a mechanizace pro zajišťování výstavby a údrž bu f/ provádění předepsaných revizních zkoušek elektrozařízení a plyn. zařízení g/ materiálně technické zásobování a výkony skladového hospodářství h/ speciální stavební práce pro socialistické organizace o rozpočtovém nákladu přes 0,5 mil Kčs do 3. 9. 1996 od 24. 2. 1989

Ostatní skutečnosti

Představenstvo má 5 členů. od 1. 9. 2014

Družstvo se podrobilo změnou svých stanov zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 9. 2014

Na základě usnesení ze shromáždění delegátů SBD Č.Krumlov ze dne 25.4.2002, zapisujíse stanovy přijaté shromážděním delegátů ze dne 24.dubna 1996 od 31. 7. 2002

Na základě usensení ze shromáždění delegátů SBD Č. Krumlov ze dne 25.11.1992 zapisují se tyto změny a doplňky stanov: 1/ změna čl. 5 odst. 1, čl. 7 odst. 1,2 změna čl. 14 odst. 3, doplněk čl. 14 o odst. 4,5,6, změna čl. 15 odst. 3, doplněk čl. 21 o odst. f/, doplněk č. 31 o odst. 5, změna čl. 47 odst. 6, doplněk čl. 59 o odst. 4, zapisují se nové články 59 a, 59 b, 59 c, změna čl. 74 odst. 2 písm. j/, změna nadpisu čl. 100, změna čl. 100 odst. 2,3, změna čl. 102 odst. 1, doplněk čl. 103 o odst. 4, zména čl. 104 včetně nadpisu. Změny se týkají vnitřních poměrů v družstvu. do 31. 7. 2002 od 14. 1. 1993

Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 16.12.1988 a to s účinností od 1.1.1989. od 24. 2. 1989

Uhrazovací povinnost: Člen družstva je povinnen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidacční schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. od 24. 2. 1989

I. Podle usnesení shromáždění delegátů OSBD Český Krumlov ze dne 26.4.1979, SBD Kaplice ze dne 8.11.1980 a rozhodnutí JKV ČSBD v Českých Budějovicích ze dne 16.12.1980 č.j. 765/80-101/Pe slučují se ku dni 1.1.1981 Okresní stavební bytové družstvo Český Krumlov jako družstvo slučující se Stavebním bytovým družstvem Kaplice, Okresním bytovým družstvem Český Krumlov jako družstvy slučovanými. Sloučením zaniklo Stavební bytové družstvo Kaplice a Okresní výstavbové bytové družstvo Český Krumlov bez likvidace, když veškerá práva, majetek a závazky přechází na družstvo slučující, t.j. Okresní stavební bytové družstvo Č. Krumlov. od 31. 12. 1980

Statutární orgán

5 fyzických osob

Bohumil Tikal

člen

První vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

Na Vyhlídce 519, Kaplice, 382 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Finfrle

předseda

První vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2016

Míru 774, Kaplice, 382 41, Česká republika

Vít Študlar

člen

První vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

Nad Cihelnou 599, Velešín, 382 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Muk

člen

První vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

Sídliště Plešivec 383, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslava Jiroutová

místopředseda

První vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2016

U Sáňkařské dráhy 613, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jaroslava Jiroutová

místopředseda

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2011

zánik funkce: 27. 4. 2016

U Sáňkařské dráhy 613, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Zdeněk Muk

člen

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

Sídliště Plešivec 383, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Vít Študlar

člen

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

zánik funkce: 27. 4. 2016

Nad Cihelnou 599, Velešín, 382 32, Česká republika

Jaroslav Finfrle

předseda

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 27. 4. 2011

zánik funkce: 27. 4. 2016

Míru 774, Kaplice, 382 41, Česká republika

Bohumil Tikal

člen

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 27. 4. 2016

Na Vyhlídce 519, Kaplice, 382 41, Česká republika

Vít Študlar

člen

První vztah: 25. 5. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 27. 4. 2011

Nad Cihelnou 599, Velešín, 382 32, Česká republika

Ing. Jaroslava Jiroutová

místopředseda

První vztah: 25. 5. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 27. 4. 2011

vznik funkce: 27. 4. 2011

Za Tiskárnou 592, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Jaroslav Finfrle

předseda

První vztah: 25. 5. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 27. 4. 2011

Míru 774, Kaplice, 382 41, Česká republika

Bohumil Tikal

člen

První vztah: 25. 5. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 27. 4. 2011

Na Vyhlídce 519, Kaplice, 382 41, Česká republika

Jaroslav Finfrle

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 25. 5. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

Míru 774, Kaplice, 382 41, Česká republika

Ladislav Fáč

předseda

První vztah: 29. 5. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2011

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 27. 4. 2011

vznik funkce: 26. 4. 2006

zánik funkce: 27. 4. 2011

Sídliště Vyšný 229, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Stanislava Kůzlová

člen

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 5. 2011

vznik členství: 24. 4. 2002

zánik členství: 27. 4. 2011

vznik funkce: 24. 4. 2002

zánik funkce: 27. 4. 2011

Plešivec 380, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Bohumil Tikal

člen

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 5. 2011

vznik členství: 24. 4. 2002

vznik funkce: 24. 4. 2002

Na Vyhlídce 519, Kaplice, 382 41, Česká republika

Stanislav Zoun

místopředseda

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 25. 5. 2011

vznik funkce: 29. 5. 2002

zánik funkce: 27. 4. 2011

nám. 1. máje 762, Kaplice, Česká republika

Ing. Bohumil Daňha

místopředseda

První vztah: 27. 7. 2001 - Poslední vztah: 25. 5. 2011

Českobratrská 63, Český Krumlov, Česká republika

Zdeněk Muk

člen

První vztah: 27. 7. 2001 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 27. 4. 2011

Plešivec 383, Český Krumlov, Česká republika

Milan Kavalír

člen

První vztah: 27. 7. 2001 - Poslední vztah: 25. 5. 2011

Za Školou 337, Velešín, Česká republika

Josef Klečka

člen

První vztah: 27. 7. 2001 - Poslední vztah: 25. 5. 2011

Za Nádražím 205, Český Krumlov, Česká republika

Ladislav Kadlec

člen

První vztah: 27. 7. 2001 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2009

1. máje 767, Kaplice, Česká republika

Ladislav Fáč

předseda

První vztah: 27. 7. 2001 - Poslední vztah: 29. 5. 2007

Jírovcova 1449/25, České Budějovice 3, Česká republika

Ladislav Bielik

člen

První vztah: 3. 9. 1996 - Poslední vztah: 27. 7. 2001

Plešivec 375, Český Krumlov, Česká republika

Eva Dušáková

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 25. 5. 2011

Urbinská 140, Český Krumlov, Česká republika

Ing. Marian Lauko

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 3. 9. 1996

Větřní 303, Česká republika

ing. Pavel Kupka

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 3. 9. 1996

Křemže 211, Česká republika

Běla Kalkušová

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 25. 5. 2011

Velešín 385, Česká republika

JUDr. Jiří Hrádek

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

Havlíčkova 3, České Budějovice, Česká republika

Stanislav Zoun

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

nám. 1. máje 762, Kaplice, Česká republika

František Klíma

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 27. 7. 2001

Železniční 192, Český Krumlvo, Česká republika

Bohuslav Kolář

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 27. 7. 2001

Velešín 381, Česká republika

Ladislav Kadlec

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 27. 7. 2001

sídl.9. května 767, Kaplice, Česká republika

Milan Semerád

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 3. 9. 1996

Plešivec 380, Český Krumlov, Česká republika

Miroslava Kurzová

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

Za nádražím 214, Č. Krumlov, Česká republika

Petr Vachta

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 3. 9. 1996

Plešivec 349, Č. Krumlov ., Česká republika

František Klimeš

člen

První vztah: 24. 6. 1991 - Poslední vztah: 3. 9. 1996

Špičák 123, Český Krumlov, Česká republika

Josef Ciner

nemá

První vztah: 2. 8. 1990 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

Plešivec 384, Český Krumlov, Česká republika

Stanislav Zoun

nemá

První vztah: 2. 8. 1990 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

nám. 1. máje 762, Kaplice, Česká republika

Jan Černý

nemá

První vztah: 2. 8. 1990 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

Urbinská 140, Č. Krumlov, Česká republika

ing. Pavel Kupka

nemá

První vztah: 2. 8. 1990 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

Křemže 211, Česká republika

Stanislav Kadlec

nemá

První vztah: 2. 8. 1990 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

sídl.9. května 767, Kaplice, Česká republika

Ing. Marian Lauko

nemá

První vztah: 2. 8. 1990 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

Větřní 303, Česká republika

Bohumil Daňha

místopředseda

První vztah: 2. 8. 1990 - Poslední vztah: 27. 7. 2001

Českobratrská 63, Český Krumlov, Česká republika

JUDr. Jiří Hrádek

nemá

První vztah: 2. 8. 1990 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

Havlíčkova 3, České Budějovice, Česká republika

Petr Vachta

nemá

První vztah: 10. 5. 1988 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

Plešivec 349, Č. Krumlov ., Česká republika

František Klimeš

nemá

První vztah: 10. 5. 1988 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

Špičák 123, Český Krumlov, Česká republika

Miroslava Kurcová

nemá

První vztah: 24. 4. 1984 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

Za nádražím 214, Č. Krumlov, Česká republika

František Havlíček

místopředseda

První vztah: 24. 4. 1984 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

Na vyhlídce 511, Kaplice, Česká republika

Ladislav Fáč

předseda

První vztah: 24. 4. 1984 - Poslední vztah: 27. 7. 2001

Plešivec 364, Č. Krumlov, Česká republika

Běla Kalkušová

nemá

První vztah: 24. 4. 1984 - Poslední vztah: 24. 6. 1991

Velešín 385, Česká republika

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti, nebo zaneprázdnění, místopředseda nebo jiný člen představenstva ve stanoveném pořadí. Právní úkony představenstva , pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popř. místopředseda/ a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva.

od 29. 5. 2007

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představnstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popř. místopředseda/ a další člen představenstva.

do 29. 5. 2007 od 25. 6. 1992

Další vztahy firmy Bytové družstvo Český Krumlov

3 fyzické osoby

Jaroslava Žižková

předseda

První vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2016

Míru 774, Kaplice, 382 41, Česká republika

Jitka Sekyrová

místopředseda

První vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

Sídliště 507, Velešín, 382 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Bína

člen

První vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

Nový Doubek 205, Křemže, 382 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 8. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 7. 2011

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).