Hlavní navigace

Bytové družstvo Morseova

Firma Bytové družstvo Morseova, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou Dr 4005, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25663429

Sídlo:

Morseova 246/27, Praha Petrovice, 109 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

29. 4. 1998

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

Dr 4005, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Bytové družstvo Morseova od 29. 4. 1998

Právní forma

Družstvo od 29. 4. 1998

adresa

Morseova 246/27
Praha 10900 od 3. 8. 2018

adresa

Morseova 246
Praha 10900 do 3. 8. 2018 od 13. 12. 2014

adresa

Morseova 246
Praha 10 - Petrovice do 13. 12. 2014 od 29. 4. 1998

Předmět podnikání

1) Základním účelem založení a předmětem činnosti družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů podle stanov od 13. 12. 2014

2) Družstvo zajišťuje veškeré činnosti příslušející vlastníkovi nemovitostí a pronajímateli, včetně uzavírání příslušných smluv, spolu s veškerou správou a zajišťováním provozu domu a bytů pro své členy jako nájemce, včetně zajišťování služeb spojených s bydlením a spolu s činnostmi spojenými s organizováním a řízením záležitostí družstva a s činností jeho orgánů od 13. 12. 2014

3) Při zajišťování bytových potřeb svých členů zajišťuje družstvo zejména tyto činnosti a) provoz a správu bytového domu, bytových a nebytových jednotek a dalších staveb (mj. i 3 garážových stání) ve vlastnictví družstva, sloužících k provozu a správě bytového domu a pozemku, včetně zajišťování údržby, oprav, případně provádění změny stavby, modernizace či rekonstrukce, zajišťování činností s tím bezprostředně souvisejících a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely b) pronájem družstevních bytů a zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů členům družstva-nájemcům podle stanov, s tím, spojené uzavírání nájemních smluv, popřípadě pronajímání bytů jiným osobám než členům a s tím spojené uzavírání nájemních smluv v případech schválených usnesením členské schůze od 13. 12. 2014

4) K zajišťování provozních, technických, správních a obdobných činností spojených s předmětem činnosti podle odst. 1 až 3 je oprávněno družstvo sjednat smlouvu s jinou osobou, jejímž předmětem podnikání je správa nemovitostí a činnosti s tím spojené; sje dnání takové smlouvy nebo její změny podléhající předchozímu schválení členskou schůzí od 13. 12. 2014

5) Ustanovení těchto stanov, která se týkají družstevních bytů, se obdobně vztahují také na družstevní nebytové prostory, neplyne-li výslovně z jednotlivých ustanovení stanov nebo povahy věci něco jiného od 13. 12. 2014

6) Družstvo spolu s činností podle odst. 1 až 3 může zajišťovat správu domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob nebo správu domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek na základě sjednané smlouvy o právě nemovitostí od 13. 12. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajimatelem nejsou poskytvány jiné, než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 13. 12. 2014 od 29. 4. 1998

Ostatní skutečnosti

Bytové družstvo se podřídilo zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 12. 2014

Statutární orgán

9 fyzických osob

JuDr. André Němec

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2017

Morseova 245/25, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Alena Řeháková

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2017

Morseova 247/29, Praha, 109 00, Česká republika

Hana Minaříková

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2017

Morseova 247/29, Praha, 109 00, Česká republika

Hana Minaříková

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2017

Morseova 247, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Alena Řeháková

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2017

Morseova 247, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. André Němec

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2017

Morseova 245, Praha, 109 00, Česká republika

JUDr. André Němec

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

Morseova 245, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Alena Řeháková

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2012

vznik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

Morseova 247, Praha 10, 109 00, Česká republika

Hana Minaříková

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2012

vznik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

Morseova 247, Praha 10, 109 00, Česká republika

Historické vztahy

Hana Minaříková

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2017

Morseova 247, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Alena Řeháková

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2017

Morseova 247, Praha, 109 00, Česká republika

JUDr. André Němec

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2017

Morseova 245, Praha, 109 00, Česká republika

JUDr. André Němec

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 24. 5. 2017

vznik funkce: 30. 5. 2012

zánik funkce: 24. 5. 2017

Morseova 245, Praha, 109 00, Česká republika

JUDr. André Němec

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2012 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

Morseova 245, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Alena Řeháková

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 24. 5. 2017

vznik funkce: 30. 5. 2012

zánik funkce: 24. 5. 2017

Morseova 247, Praha 10, 109 00, Česká republika

Hana Minaříková

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 24. 5. 2017

vznik funkce: 30. 5. 2012

zánik funkce: 24. 5. 2017

Morseova 247, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ivan Fedorov

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2006 - Poslední vztah: 24. 7. 2012

vznik funkce: 14. 12. 2005

zánik funkce: 30. 5. 2012

Morseova 246, Praha 10, 109 00, Česká republika

Mgr. Alena Hrubá

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2006 - Poslední vztah: 24. 7. 2012

vznik funkce: 14. 12. 2005

zánik funkce: 30. 5. 2012

Morseova 247, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Dalibor Malík

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2006 - Poslední vztah: 24. 7. 2012

vznik funkce: 14. 12. 2005

zánik funkce: 30. 5. 2012

Morseova 247, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Alena Hrubá

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2006 - Poslední vztah: 5. 10. 2006

vznik funkce: 14. 12. 2005

Morseova 247, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ivan Fedorov

předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2006 - Poslední vztah: 5. 10. 2006

vznik funkce: 14. 12. 2005

Morseova 246, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Jiří John

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2006

zánik funkce: 14. 12. 2005

Kožlany 88, 331 44, Česká republika

Ing. Miroslav Kopáček

místopředseda představestva

První vztah: 10. 8. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2006

zánik funkce: 14. 12. 2005

Morseova 245, Praha 10 - Petrovice, Česká republika

Ing. Alena Řeháková

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2006

zánik funkce: 14. 12. 2005

Morseova 247, Praha 10 - Petrovice, Česká republika

Ing. Miroslav Kopáček

místopředseda představestva

První vztah: 10. 8. 1999 - Poslední vztah: 10. 8. 1999

Morseova 246, Praha 10 - Petrovice, Česká republika

ing. Václav Matoušek DrSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 4. 1998 - Poslední vztah: 10. 8. 1999

Morseova 247, Praha 10 - Petrovice, Česká republika

Dr.ing. Miroslav Kubů

místopředseda představestva

První vztah: 29. 4. 1998 - Poslední vztah: 10. 8. 1999

Morseova 246, Praha 10 - Petrovice, Česká republika

JUDr. André Němec

předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 1998 - Poslední vztah: 10. 8. 1999

Morseova 245, Praha 10 - Petrovice, Česká republika

Za družstvo jedná představenstvo navenek tak, že jednají vždy dva členové představenstva společně. Písemné právní jednání představenstva za družstvo podepisují vždy dva členové představenstva společně.

od 13. 12. 2014

Způsob jednání za družstvo : Jménem družstva jedná navenek ve všech věcech představenstvo. Jménem představenstva jednají vždy dva členové představenstva. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, podepisují za družstvo společně vždy alespoň dva členové představenstva.

do 13. 12. 2014 od 29. 4. 1998

Další vztahy firmy Bytové družstvo Morseova

8 fyzických osob

Ing. Petr Říha

1. místopředseda

První vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

Morseova 245/25, Praha, 109 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Alena Hrubá

2. místopředseda

První vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

Morseova 247/29, Praha, 109 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kopáček

předseda

První vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

Morseova 245/25, Praha, 109 00, Česká republika

Mgr. Alena Hrubá

2. místopředseda

První vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

Morseova 247, Praha, 109 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kopáček

předseda

První vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

Morseova 245, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Petr Říha

1. místopředseda

První vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

Morseova 245, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Ladislava Vavroušková

Předseda kontrolní komise

První vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

Písečná 325, Jirny, 250 90, Česká republika

Ing. Dalibor Malík

Člen kontrolní komise

První vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 30. 5. 2012

Morseova 247, Praha, 109 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Alena Hrubá

2. místopředseda

První vztah: 9. 12. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

Morseova 247, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kopáček

předseda

První vztah: 9. 12. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

Morseova 245, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Petr Říha

1. místopředseda

První vztah: 9. 12. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 25. 5. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

Morseova 245, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Ladislava Vavroušková

Předseda kontrolní komise

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 24. 5. 2017

vznik funkce: 30. 5. 2012

zánik funkce: 24. 5. 2017

Písečná 325, Jirny, 250 90, Česká republika

Ing. Ladislava Vavroušková

Předseda kontrolní komise

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

Morseova 246, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Ladislava Vavroušková

Předseda kontrolní komise

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

Morseova 246, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Dalibor Malík

Člen kontrolní komise

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2017

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 24. 5. 2017

Morseova 247, Praha, 109 00, Česká republika

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).