Hlavní navigace

Bytové družstvo Žižkov

Firma Bytové družstvo Žižkov, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXCVIII 36, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00033529

Sídlo:

Pod lipami 2511/64, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 10. 1976

DIČ:

CZ00033529

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXCVIII 36, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo občanů v Praze - Žižkově. od 9. 7. 1959

Obchodní firma

Bytové družstvo Žižkov od 21. 12. 1992

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo VÝCHOD do 21. 12. 1992 od 1. 10. 1976

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo občanů v Praze 3. do 1. 10. 1976 od 13. 4. 1965

Právní forma

Družstvo od 9. 7. 1959

adresa

Pod lipami 2511/64
Praha 3 13000 od 15. 11. 1999

adresa

Lukášova 184/1
Praha 3 do 15. 11. 1999 od 24. 6. 1988

adresa

Pod lipami 2511/64
Praha 3 - Žižkov do 24. 6. 1988 od 2. 12. 1969

adresa

Husinecká ul. 15
Praha 3 do 2. 12. 1969 od 21. 12. 1966

adresa

Kalininova ul. 47
Praha 3 do 21. 12. 1966 od 21. 2. 1964

adresa

Havlíčkovo nám. čp. 700
Praha 11 - Žižkov do 21. 2. 1964 od 9. 7. 1959

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 18. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 6. 2009

správa a zajišťování provozu a oprav bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak ve vlastnictví fyzických, popř. právnických osob a zabezpečení služeb a plnění souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor od 10. 6. 2002

přiděluje družstevní bytové a nebytové prostory svým členům od 10. 6. 2002

hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami od 10. 6. 2002

zabezpečuje správu bytových domů a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví třetích fyzických, popř. právnických osob od 10. 6. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 18. 6. 2009 od 10. 6. 2002

správa a údržba nemovitostí do 18. 6. 2009 od 10. 6. 2002

organizování přípravy a zajišťování výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů, jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví fyzických popř. právnických osob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor do 10. 6. 2002 od 21. 12. 1992

přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům do 10. 6. 2002 od 21. 12. 1992

zabezpečuje údržbu, opravy a rekonstrukce a modernizaci bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i fyzických popř. právnických osob do 10. 6. 2002 od 21. 12. 1992

hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami do 10. 6. 2002 od 21. 12. 1992

Shora uvedený předmět činnosti bude vykonáván bez dosahování zisku. do 10. 6. 2002 od 21. 12. 1992

1/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz a údržba bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb zejména spojených s bydlením. do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpe- čuje zejména: do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

a/ investiční výstavbu, výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívá ní svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobní- ho vlastnictví, do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

e/ poskytování služeb včetně dopravy za úplatu občanům a organizacím, do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

f/ materiálně-výrobní základnu pro výstavbu, údržbu a opravy a pro poskytování služeb, do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

g/ přípravnou a projektovou činnost, investorskou a inženýr- skou činnost včetně technické pomoci, do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

h/ výrobu a prodej výrobků souvisejících převážně s provozem a údržbou bytového a nebytového majetku a s poskytovanými službami, do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

ch/ právně-poradenskou službu. do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

c/ provádění stavebních prací, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového a nebytového majetku, do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního pro- středí členů družstva a občanů a to: a/ přípravná a projetková činnost b/ investorsko-inženýrská činnost včetně technické pomoci do 9. 3. 1989 od 13. 9. 1984

výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs do 9. 3. 1989 od 13. 9. 1984

údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsí- cích u prací sezónního charakteru i údržbu a opravy nebytové ho fondu do 9. 3. 1989 od 13. 9. 1984

prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou do 9. 3. 1989 od 13. 9. 1984

činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu / např. výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůj- čování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně -technické zásobování a výkony skladového hospodářství / do 9. 3. 1989 od 13. 9. 1984

činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva / jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem neby- tových prostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, admi- nistrativní práce a pod. / do 9. 3. 1989 od 13. 9. 1984

Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Orga nizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností neslou žících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inže- nýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž do 9. 3. 1989 od 8. 11. 1978

by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vysta- věné objekty užívat. do 9. 3. 1989 od 8. 11. 1978

provádění údržby a oprav bytového fondu pro jiné soc. organizace do 9. 3. 1989 od 22. 6. 1978

Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu vestavě- ných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajiš- ťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených. do 8. 11. 1978 od 31. 12. 1970

. do 31. 12. 1970 od 9. 7. 1959

Ostatní skutečnosti

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 5. 11. 2012 byly přijaty nové stanovy družstva v souladu se zákonem číslo 90/2012 Sb. od 16. 12. 2019

právnické osoby: 2.000,- Kčs do 21. 12. 1992 od 21. 12. 1992

Výše základních členských vkladů: do 21. 12. 1992 od 21. 12. 1992

fyzické osoby: 200,- Kčs do 21. 12. 1992 od 21. 12. 1992

Základní členský vklad členů družstva činí 3.000,- Kčs. do 21. 12. 1992 od 9. 3. 1989

Ručení: Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnou část ztráty / z hospodaření střediska bytového hospodářství v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Ručební povinnost není omezena. Vykázaná ztráta z hospodaření střediska /středisek/ bytového hospodářství bude uhrazena: a/ z fondu bytového hospodářství b/ v rámci ručební povinnosti členů - poměrným zvýšením úhrad za úžívání bytů / místností neslou do 20. 7. 1993 od 9. 3. 1989

žících k bydlení / - jednorázovou úhradou podle vyúčtování úhrad za užívání bytů členy, kteří se na vzniku ztráty podíleli. do 20. 7. 1993 od 9. 3. 1989

Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnou část ztráty / družstva ve výši a lhůtě stanovené shromáždě- ním delegátů. Za vykázanou ztrátu družstva / mimo středisek bytového hospodářství / ručí člen pouze do výše 500,- Kčs v jednom roce. do 20. 7. 1993 od 9. 3. 1989

Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. Ztrátu družstva a likvidační schodek hradí poměrně všichni členové družstva podle zůstatkové hodnoty členských podílů a základ- ního členského vkladu. do 20. 7. 1993 od 9. 3. 1989

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 14. 12. 1988 byly přijaty nové stanovy družstva. do 16. 12. 2019 od 9. 3. 1989

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 21. 11. 1983 byl přijat doplněk čl. 6 stanov schválený opatřením předsedy Českého svazu bytových družstev v Praze pod č. 3/83. do 9. 3. 1989 od 13. 9. 1984

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 byly přijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 3. 11. 1975, čj. MV ČSBD/1975 Dr Ko. do 9. 3. 1989 od 8. 11. 1978

Stanovy jsou pro družstvo platné od 3. 11. 1975. do 9. 3. 1989 od 8. 11. 1978

Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních člen- ských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hod- not členských podílů. Člen družstva jest v jednom roce povi- nen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 9. 3. 1989 od 8. 11. 1978

Představenstvo má 5 - 15 členů. do 9. 3. 1989 od 8. 11. 1978

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 1. 11. 1977 byl přijat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových druž- stev dne 5. 9. 1977, čj. 3747/8/77-Něm/Hj. do 8. 11. 1978 od 22. 6. 1978

Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 19. 12. 1977 čj. MV ČSBD/ 201/C sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. Ke dni 1. 1. 1978 družstvo: Stavební by- tové družstvo občanů v Praze 3 - Kněžská Luka jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo VÝCHOD, Pra- ha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64 jako družstvem přejímají- cím. do 31. 12. 1977 od 31. 12. 1977

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 byla přijata změna čl. 1 stanov schválená městským výborem Českého svazu bytových družstev dne 10. 9. 1976, čj. MV ČSBD/76-Dr Ko-3739. do 8. 11. 1978 od 1. 10. 1976

Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 19. 6. 1975 č.j. 8291/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 7. 1975 družstvo: Družstvo pro výstavbu a správu garáží v Praze 3, Praha 3, Malešická ul. jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo občanů Prahy 3, Pod lipami 2511/64, Praha 3 jako družstvem přejímajícím. do 3. 7. 1975 od 3. 7. 1975

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12. 12. 1973 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 10. 7. 1974 čj. 201/74, ze dne 14. 11. 1974 čj. 201/74, 4472-4474/74 a ze dne 30. 11. 1974 čj. 4250-1/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 1. 1975 družstva: do 2. 1. 1975 od 2. 1. 1975

1/ Stavební bytové družstvo pracovníků Ústředního ústavu geologického Praha 1, Malostranské nám. 19 se sídlem tamtéž, 2/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku Tesla, závod J. Hakena se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 6, 3/ Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Průmstav 06-In- stalace se sídlem Praha 1, Truhlářská ul. 9, 4/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců Pražských papíren n.p. a sektoru ministerstva chemického průmyslu se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 190, do 2. 1. 1975 od 2. 1. 1975

5/ Stavební bytové družstvo, sídliště Chmelnice Praha 3 se sídlem Praha 1, Celetná 29, do 2. 1. 1975 od 2. 1. 1975

jako družstva přejímaná s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím. do 2. 1. 1975 od 2. 1. 1975

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 17. 12. 1973 ve smyslu dohody o sloučení a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 24. 6. 1974 sloučilo se Stavební bytové družstvo zaměstnanců resortu spojů v Praze, se sídlem Praha 3, Fibichova 21 bez likvidace podle § 91 odst. 1 hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 30. 6. 1974, jako družstvo přejímané s tímto družstvem, jako družstvem přejímajícím. do 24. 7. 1974 od 24. 7. 1974

Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 ve smyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstev v Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2316/73 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 30. 11. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst- nanců při n.p. TESLA Holešovice se sídlem Praha 7, Jankov- cova 15 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo občanů v Praze 3 se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64 jako družstvem přejímajícím. do 21. 2. 1974 od 21. 2. 1974

Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 ve smyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstev v Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2282/73 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 9. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst- nanců SUPRO se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Hradecká 6 jako družstvo přejímané s tímto družstvem, jako přejímajícím. do 21. 2. 1974 od 21. 2. 1974

Usnesením členské schůze ze dne 24. 11. 1969 byl změněn článek 1 stanov družstva. do 8. 11. 1978 od 2. 12. 1969

Usnesením členské schůze ze dne 30. 11. 1966 byly přijaty nové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64, typ " B ". do 8. 11. 1978 od 21. 12. 1966

Usnesením členské schůze ze dne 8. září 1964 byly přijaty nové stanovy družstva podle vlád. usn. č. 277/64, které byly schváleny ÚRD v Praze dne 16. 2. 1965 pod č.j. 51718/111/65. do 21. 12. 1966 od 13. 4. 1965

Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstat- kové hodnoty členského podílu. do 8. 11. 1978 od 13. 4. 1965

Usnesením členské schůze ze dne 15. 10. 1963 byly změněny resp. doplněny články 2, 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43 stanov družstva. do 13. 4. 1965 od 21. 2. 1964

Představenstvo má 3 - 15 členů. do 8. 11. 1978 od 21. 2. 1964

Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 11 ze dne 7. 7. 1959 č.j. OPK 3913/59. od 9. 7. 1959

Představenstvo má 5 - 15 členů. do 21. 2. 1964 od 9. 7. 1959

Usnesením ustavující členské schůze byly dne 23. 6. 1959 přijaty stanovy družstva. do 13. 4. 1965 od 9. 7. 1959

Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členské- ho podílu. do 13. 4. 1965 od 9. 7. 1959

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Ivona Teislerová

členka představenstva

První vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 19. 11. 2018

Koněvova 2452/233, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Ullrich

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 19. 11. 2018

vznik funkce: 26. 11. 2018

Křivá 2621/4, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Strejcovský

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 19. 11. 2018

Pod lipami 2565/25, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Železný

předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 19. 11. 2018

vznik funkce: 19. 11. 2018

U průhonu 1514/17, Praha, 170 00, Česká republika

Jan Kuděj

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 19. 11. 2018

Křivá 2621/4, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jan Kuděj

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 24. 11. 2014

zánik členství: 19. 11. 2018

Křivá 2621/4, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Železný

předseda představenstva

První vztah: 25. 3. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 24. 11. 2014

zánik členství: 19. 11. 2018

vznik funkce: 24. 11. 2014

zánik funkce: 19. 11. 2018

U průhonu 1514/17, Praha, 170 00, Česká republika

Zdeněk Strejcovský

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 24. 11. 2014

zánik členství: 19. 11. 2018

Pod lipami 2565/25, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Ullrich

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 3. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 24. 11. 2014

zánik členství: 19. 11. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2014

zánik funkce: 19. 11. 2018

Křivá 2621/4, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Ivona Teislerová

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 24. 11. 2014

zánik členství: 19. 11. 2018

Koněvova 2452/233, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Ullrich

místopředseda

První vztah: 7. 3. 2012 - Poslední vztah: 25. 3. 2015

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 24. 11. 2014

vznik funkce: 24. 1. 2012

zánik funkce: 24. 11. 2014

Křivá 4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Rudolf Foglar

člen

První vztah: 7. 3. 2012 - Poslední vztah: 25. 3. 2015

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 24. 11. 2014

U Kněžské louky 1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ivona Teislerová

člen

První vztah: 7. 3. 2012 - Poslední vztah: 25. 3. 2015

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 24. 11. 2014

Koněvova 233, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Železný

předseda

První vztah: 7. 3. 2012 - Poslední vztah: 25. 3. 2015

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 24. 11. 2014

vznik funkce: 21. 11. 2011

zánik funkce: 24. 11. 2014

U průhonu 17, Praha 7, 170 00, Česká republika

Zdeněk Strejcovský

člen

První vztah: 7. 3. 2012 - Poslední vztah: 25. 3. 2015

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 24. 11. 2014

Pod lipami 25, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Rudolf Foglar

člen

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 20. 11. 2008

zánik členství: 21. 11. 2011

vznik funkce: 20. 11. 2008

zánik funkce: 21. 11. 2011

U Kněžské louky 1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Železný

předseda

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 20. 11. 2008

zánik členství: 21. 11. 2011

vznik funkce: 20. 11. 2008

zánik funkce: 21. 11. 2011

U průhonu 17, Praha 7, 170 00, Česká republika

Zdeněk Strejcovský

člen

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 20. 11. 2008

zánik členství: 21. 11. 2011

vznik funkce: 20. 11. 2008

zánik funkce: 21. 11. 2011

Pod lipami 25, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Ullrich

místopředseda

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 20. 11. 2008

zánik členství: 21. 11. 2011

vznik funkce: 9. 12. 2008

zánik funkce: 21. 11. 2011

Křivá 4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ivona Teislerová

člen

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 20. 11. 2008

zánik členství: 21. 11. 2011

vznik funkce: 20. 11. 2008

zánik funkce: 21. 11. 2011

Koněvova 233, Praha 3, 130 00, Česká republika

Miroslav Ruda

člen

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 20. 11. 2008

zánik členství: 21. 11. 2011

vznik funkce: 20. 11. 2008

zánik funkce: 21. 11. 2011

Spojovací 46, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Ulma

člen

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 7. 3. 2012

vznik členství: 20. 11. 2008

zánik členství: 21. 11. 2011

vznik funkce: 20. 11. 2008

zánik funkce: 21. 11. 2011

Přeštická 14, Praha 10, 102 00, Česká republika

Miroslav Ruda

člen

První vztah: 28. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik členství: 28. 11. 2005

zánik členství: 20. 11. 2008

vznik funkce: 28. 11. 2005

zánik funkce: 20. 11. 2008

Spojovací 46, Praha 3, 130 00, Česká republika

Zdeněk Strejcovský

člen

První vztah: 28. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik členství: 28. 11. 2005

zánik členství: 20. 11. 2008

vznik funkce: 28. 11. 2005

zánik funkce: 20. 11. 2008

Pod lipami 25, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ivona Teislerová

člen

První vztah: 28. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik členství: 28. 11. 2005

zánik členství: 20. 11. 2008

vznik funkce: 28. 11. 2005

zánik funkce: 20. 11. 2008

Koněvova 233, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Železný

předseda

První vztah: 28. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik členství: 28. 11. 2005

zánik členství: 20. 11. 2008

vznik funkce: 28. 11. 2005

zánik funkce: 20. 11. 2008

U průhonu 17, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Tomáš Ullrich

člen

První vztah: 28. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik členství: 28. 11. 2005

zánik členství: 20. 11. 2008

vznik funkce: 28. 11. 2005

zánik funkce: 20. 11. 2008

Křivá 4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Ulma

člen

První vztah: 28. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik členství: 28. 11. 2005

zánik členství: 20. 11. 2008

vznik funkce: 28. 11. 2005

zánik funkce: 20. 11. 2008

Přeštická 14, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Rudolf Foglar

člen

První vztah: 28. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2009

vznik členství: 28. 11. 2005

zánik členství: 20. 11. 2008

vznik funkce: 28. 11. 2005

zánik funkce: 20. 11. 2008

U Kněžské louky 1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Miroslav Ruda

člen

První vztah: 21. 1. 2004 - Poslední vztah: 28. 6. 2006

vznik členství: 3. 12. 2002

zánik členství: 28. 11. 2005

vznik funkce: 3. 12. 2002

zánik funkce: 28. 11. 2005

Spojovací 46, Praha 3, 130 00, Česká republika

Miroslav Ruda

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 21. 1. 2004

zánik funkce: 3. 12. 2002

Spojovací 46, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Vladimíra Horecká

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 28. 6. 2006

vznik členství: 3. 12. 2002

zánik členství: 28. 11. 2005

vznik funkce: 3. 12. 2002

zánik funkce: 28. 11. 2005

Křivá 8, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jiří Reindl

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2001 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik funkce: 11. 12. 2000

zánik funkce: 3. 12. 2002

Luční 17, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Ullrich

místopředseda

První vztah: 30. 5. 2001 - Poslední vztah: 28. 6. 2006

vznik členství: 11. 12. 2000

zánik členství: 28. 11. 2005

vznik funkce: 11. 12. 2000

zánik funkce: 28. 11. 2005

Křivá 4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Železný

předseda

První vztah: 30. 5. 2001 - Poslední vztah: 28. 6. 2006

vznik členství: 11. 12. 2000

zánik členství: 28. 11. 2005

vznik funkce: 11. 12. 2000

zánik funkce: 28. 11. 2005

U průhonu 17, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Rudolf Foglar

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2001 - Poslední vztah: 28. 6. 2006

vznik členství: 11. 12. 2000

zánik členství: 28. 11. 2005

vznik funkce: 11. 12. 2000

zánik funkce: 28. 11. 2005

U Kněžské louky 1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Zdeněk Strejcovský

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2001 - Poslední vztah: 28. 6. 2006

vznik členství: 11. 12. 2000

zánik členství: 28. 11. 2005

vznik funkce: 11. 12. 2000

zánik funkce: 28. 11. 2005

Pod lipami 25, Praha 3, 130 00, Česká republika

JUDr. Jiří Kašpar

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2001 - Poslední vztah: 28. 6. 2006

vznik členství: 11. 12. 2000

zánik členství: 28. 11. 2005

vznik funkce: 11. 12. 2000

zánik funkce: 28. 11. 2005

Na vrcholu 34, Praha 3, 130 00, Česká republika

Zdeněk Kurka

předseda

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

Lukášova 184/1, Praha 3, Česká republika

Ing. Milan Protze

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

Na vrcholu 2484/6, Praha 3, Česká republika

Ing. Miloš Karnovský

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

Na vrcholu 3, Praha 3, Česká republika

Ing. Jan Železný

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

U průhonu 17, Praha 7, Česká republika

JUDr. Jaroslav Oehm

místopředseda

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

Bohrová 10, Praha 4, Česká republika

Dr. Rudolf Stolejda

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

Ke Krči 1043/17, Praha 4, Česká republika

ing. Tomáš Ullrich

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

Křivá 2620-4, Praha 3, Česká republika

Ing. Josef Votruba

místopředseda

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

Nad ohradou 2630, Praha 3, Česká republika

Jiří Saska

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

Jeseniova 103, Praha 3, Česká republika

Vladimír Duben

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

Na Vrcholu 2588/5, Praha 3, Česká republika

ing. Roman Zoufal

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

Pod Hybšmankou 2818/3, Praha 5, Česká republika

Ing. Hana Horálková

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2000

Vinohradská 33, Praha 3, Česká republika

Ing. Václav Kubík

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

zánik funkce: 3. 12. 2002

Janovského 1512/53, Praha 7, Česká republika

ing. Tomáš Ullrich

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1996 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Křivá 2620-4, Praha 3, Česká republika

JUDr. Jaroslav Oehm

místopředseda

První vztah: 20. 7. 1993 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Bohrová 10, Praha 4, Česká republika

Zdeněk Kurka

předseda

První vztah: 20. 7. 1993 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Lukášova 184/1, Praha 3, Česká republika

ing. Roman Zoufal

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 1993 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Pod Hybšmankou 2818/3, Praha 5, Česká republika

Alena Suchánková

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Květinková 23, Praha 3, Česká republika

Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 2. 4. 1996

U Kněžské louky 2676, Praha 3, Česká republika

ing. Josef Votruba

místopředseda

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Nad ohradou 2630, Praha 3, Česká republika

ing. Václav Kubík

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Janovského 1512/53, Praha 7, Česká republika

ing. Miloš Karnovský

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Na vrcholu 3, Praha 3, Česká republika

ing. Petr Protze

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Na vrcholu 2484/6, Praha 3, Česká republika

ing. Hana Horálková

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Vinohradská 33, Praha 3, Česká republika

Vladimír Duben

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Na Vrcholu 2588/5, Praha 3, Česká republika

Dr. Rudolf Stolejda

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1991 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Ke Krči 1043/17, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Rýdl

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1988 - Poslední vztah: 23. 12. 1991

Pujmanové 1583, Praha 4 - Nusle, Česká republika

Ivana Petříková

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1988 - Poslední vztah: 23. 12. 1991

Jičínská 8/2349, Praha 3, Česká republika

ing. Miloš Karnovský

místopředseda

První vztah: 24. 6. 1988 - Poslední vztah: 23. 12. 1991

Na vrcholu 3, Praha 3, Česká republika

ing. Petr Zagalak CSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1988 - Poslední vztah: 23. 12. 1991

Pod lipami 49/2555, Praha 3, Česká republika

ing. Jan Železný

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1988 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

U průhonu 17, Praha 7, Česká republika

ing. Václava Navrátilová

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1984 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Vratislavova 32, Praha 2, Česká republika

Jiří Vobr

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1984 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

V mokřinách 157, Praha 4, Česká republika

Miroslava Doležalová

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1984 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Studnická 2125, Praha 9, Česká republika

Jiřina Fuksová

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1984 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Nad Ohradou 2632/5, Praha 3, Česká republika

Elena Řádová

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1984 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Svidnická 507, Praha 8, Česká republika

Miloslava Hájková

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1981 - Poslední vztah: 23. 12. 1991

Chlumova č. 9, Praha 3, Česká republika

Věra Svobodová

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1981 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Zelená 3, Praha 6 - Dejvice, Česká republika

Jiřina Moravcová

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1981 - Poslední vztah: 14. 9. 1984

Nad Ohradou 2632/5, Praha 3, Česká republika

Zdeněk Kurka

předseda

První vztah: 27. 8. 1980 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Pujmanové 1583, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Rýdl

místopředseda

První vztah: 27. 8. 1980 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Pujmanové 1583, Praha 4 - Nusle, Česká republika

ing. Milan Průša

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1978 - Poslední vztah: 23. 12. 1991

Křivá 2676, Praha 3, Česká republika

Dr. Marie Hajná

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1978 - Poslední vztah: 22. 4. 1981

Jaromírova 22, Praha 2, Česká republika

ing. Miloš Karnovský

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1976 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Na vrcholu 3, Praha 3, Česká republika

Alena Kotrbová

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1976 - Poslední vztah: 22. 4. 1981

K. Zetkinové 881, Praha 2, Česká republika

Marie Nechvátalová

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1976 - Poslední vztah: 22. 4. 1981

Husova 557, Uhřiněves, okr. Praha - východ, Česká republika

ing. Josef Vacl

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1976 - Poslední vztah: 8. 11. 1978

Jinočanská 108, Praha 6, Česká republika

Dr. Marie Plívová

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1976 - Poslední vztah: 8. 11. 1978

Jaromírova 22, Praha 2, Česká republika

ing. Josef Rýdl

předseda

První vztah: 6. 4. 1976 - Poslední vztah: 27. 8. 1980

Pujmanové 1583, Praha 4 - Nusle, Česká republika

JUDr. Ladislav Chromec

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1976 - Poslední vztah: 1. 10. 1976

Vyžlovská 2245, Praha 10, Česká republika

JUDr. Eduard Burget

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1976 - Poslední vztah: 27. 8. 1980

V zápolí 1262, Praha 4, Česká republika

ing. Petr Kotýnek

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1976 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Pod strání 2168, Praha 10, Česká republika

JUDr. Jiří Pipek

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1976 - Poslední vztah: 23. 12. 1991

Horní Stromky 6, Praha 3, Česká republika

Dr. Jaroslav Oehm

místopředseda

První vztah: 6. 4. 1976 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

V rovinách 869, Praha 4, Pankrác I, Česká republika

ing. Roman Zoufal CSc.

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1973 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Pod lipami 62, Praha 3 - Jarov, Česká republika

Ladislav Cetl

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1973 - Poslední vztah: 1. 10. 1976

Koněvova 246, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

JUDr. Alena Čepková

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1973 - Poslední vztah: 6. 4. 1976

Pod strání 2168, Praha 10 - Skalka, Česká republika

JUDr. Ludmila Bernášková

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1973 - Poslední vztah: 6. 4. 1976

Na bitevní pláni 46, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Rýdl

místopředseda

První vztah: 18. 6. 1973 - Poslední vztah: 6. 4. 1976

Pujmanové 1583, Praha 4 - Nusle, Česká republika

Marie Čápová

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1971 - Poslední vztah: 1. 10. 1976

Husova 557, Uhřiněves, okr. Praha - východ, Česká republika

Zdenko Mužík

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1971 - Poslední vztah: 18. 6. 1973

Na Plzeňce 3, Praha 5, Česká republika

ing. Jiří Hudek

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1971 - Poslední vztah: 18. 6. 1973

Italská 1, Praha 2, Česká republika

Miloslava Bláhová

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1971 - Poslední vztah: 22. 4. 1981

Chlumova č. 9, Praha 3, Česká republika

JUDr. Jiří Bedrna

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1971 - Poslední vztah: 14. 9. 1984

Pujmanové 1583, Praha 4, Česká republika

JUDr. František Houška

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1971 - Poslední vztah: 18. 6. 1973

Třístoličná 123, Praha 5, Česká republika

Milan Tůma

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 1970 - Poslední vztah: 22. 4. 1981

Pension čp. 2916, Praha 10 - Zahradní město, Česká republika

ing. Jiří Kraus

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 1970 - Poslední vztah: 18. 6. 1973

Hlavní č. 2730, Praha 4 - Spořilov II, Česká republika

Marcela Dřevová

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 1970 - Poslední vztah: 3. 6. 1971

Blanická 17, Praha 2, Česká republika

Jana Marková

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 1970 - Poslední vztah: 3. 6. 1971

Vlastislavova 4, Praha 4, Česká republika

ing. Antonín Baláš

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1969 - Poslední vztah: 3. 6. 1971

Na Strži 1225, Praha 4 - Pankrác, Česká republika

JUDr. Alena Čepková

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1969 - Poslední vztah: 3. 6. 1971

Na Hřebenkách 72, Praha 5, Česká republika

ing. Karel Doležal

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1969 - Poslední vztah: 3. 6. 1971

Řehořova 5, Praha 3, Česká republika

Marcela Kliková

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1969 - Poslední vztah: 5. 6. 1970

Blanická 17, Praha 2, Česká republika

JUDr. Jan Fořt

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1969 - Poslední vztah: 3. 6. 1971

Počernická 15, Praha 10, Česká republika

JUDr. Miloš Housa

místopředseda

První vztah: 22. 5. 1969 - Poslední vztah: 18. 6. 1973

Na Pahounce 10, Praha 6, Česká republika

JUDr. Milan Oppelt

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1969 - Poslední vztah: 6. 4. 1976

Lešanská 2928, Praha 4 - Spořilov II, Česká republika

Věra Bezoušková

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 1968 - Poslední vztah: 22. 4. 1981

Husova 557, Uhříněves, Česká republika

Karel Görlich

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 1968 - Poslední vztah: 3. 6. 1971

Na Podkovce č. 126/14, Praha 4 - Podolí, Česká republika

ing. Karel Vrána

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 1968 - Poslední vztah: 5. 6. 1970

Přemyslovská ul. č. 37, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

ing. Zdeněk Sauer

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 1968 - Poslední vztah: 5. 6. 1970

Laubova 6, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

ing. Petr Kotýnek

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 1968 - Poslední vztah: 5. 6. 1970

Průhonice 126, okr. Praha - západ, Česká republika

ing. Igor Ohnisko

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 1968 - Poslední vztah: 22. 5. 1969

Ve Střešovičkách 39, Praha 6, Česká republika

ing. Antonín Baláš

místopředseda

První vztah: 16. 5. 1968 - Poslední vztah: 22. 5. 1969

Jeseniova 33, Praha 3, Česká republika

JUDr. Milan Oppelt

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 1967 - Poslední vztah: 22. 5. 1969

Vyšehradská 27, Praha 2, Česká republika

ing. Antonín Baláš

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 1967 - Poslední vztah: 16. 5. 1968

Jeseniova 33, Praha 3, Česká republika

Emilie Bulánková

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 1967 - Poslední vztah: 16. 5. 1968

Kremličkova 988, Praha 4, Česká republika

Jiří Formánek

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 1967 - Poslední vztah: 16. 5. 1968

Újezd n. Lesy, Klánovická 185, okres Praha - východ, Česká republika

JUDr. Eduard Burget

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 1967 - Poslední vztah: 22. 5. 1969

Pod Zvonařkou 4, Praha 2, Česká republika

ing. Jiří Palivec

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 1967 - Poslední vztah: 22. 5. 1969

Tř. SNB 47, Praha 10, Česká republika

Květoslava Záběhlická

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 1967 - Poslední vztah: 22. 5. 1969

Malešická 14, Praha 3, Česká republika

Marie Vlachová

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 1967 - Poslední vztah: 22. 5. 1969

Jeseniova 21, Praha 3, Česká republika

JUDr. Jiří Bedrna

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 1967 - Poslední vztah: 22. 5. 1969

Praha 4 , čp. 1583, Česká republika

JUDr. Jaroslav Oehm

předseda

První vztah: 26. 4. 1967 - Poslední vztah: 6. 4. 1976

V rovinách 869, Praha 4, Pankrác I, Česká republika

Zdeněk Kurka

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 1967 - Poslední vztah: 6. 4. 1976

Praha 4 , čp. 1583, Česká republika

Hana Vítková

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 26. 4. 1967

Bubenská 13, Praha 7, Česká republika

Václav Kapalín

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 26. 4. 1967

Prokopova 11, Praha 3, Česká republika

ing. Miloslav Josefovič

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 26. 4. 1967

U Vinohradské nem. 8, Praha 3, Česká republika

Bohumila Procházková

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 26. 4. 1967

Viklefova 14, Praha 3, Česká republika

Dr. Jaroslav Oehm

předseda

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 26. 4. 1967

Na Hřebenkách 23, Praha 5, Česká republika

ing. Boris Tjulenev

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 26. 4. 1967

Tovární 287, Satalice u Prahy, Česká republika

Zdeněk Kurka

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 26. 4. 1967

Jeseniova 153, Praha 3, Česká republika

Josef Kočička

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 26. 4. 1967

Praha 4, Spořilov II, čp. 2714, Česká republika

Dr. Stanislav Reif

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 16. 5. 1968

Obránců míru 18, Modřany u Prahy, Česká republika

Jiří Svoboda

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 16. 5. 1968

Čapajevovo n. 4, Praha 3, Česká republika

Jindřiška Housková

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 16. 5. 1968

Praha 4, Spořilov II, čp. 2712, Česká republika

ing. Antonín Schauer

místopředseda

První vztah: 23. 7. 1966 - Poslední vztah: 16. 5. 1968

Starostrašnická 41, Praha 10, Česká republika

Miloslav Prágr

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

W. Piecka 123, Praha 3, Česká republika

Josef Kočička

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

Čajkovského 30, Praha 3, Česká republika

Antonín Schirl

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

Jiřího z Poděbrad 715, Uhříněves, Česká republika

Jindřiška Housková

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

Příběnická 12, Praha 3, Česká republika

Vladimír Frýpes

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

Koněvova 183, Praha 3, Česká republika

Jan Konvalinka

předseda

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

Stříbrná Skalice 301, Česká republika

Zdeněk Kurka

místopředseda

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

Jeseniova 153, Praha 3, Česká republika

Helena Kuncová

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

Na hlídce 13, Praha 3, Česká republika

Boris Tjulenev

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

Dukelská 916, Přeštice, Česká republika

Marcela Křížová

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

Anglická 319, Dobřichovice, Česká republika

Jaroslav Šuchman

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

Levá 5, Praha 4, Česká republika

Hana Vítková

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 23. 7. 1966

Roháčova 13, Praha 3, Česká republika

Josef Polák

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 26. 4. 1967

Víta Nejedlého 4, Praha 3, Česká republika

Vlasta Havlová

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 26. 4. 1967

Řehořova 6, Praha 3, Česká republika

Jiří Bedrna

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1965 - Poslední vztah: 26. 4. 1967

Jagelonská 18, Praha 3, Česká republika

Jaroslav Štraus

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 1964 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Květinková 2579, Praha 3, Česká republika

Libuše Lamková

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 1964 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Mečislavova 22, Praha 4, Česká republika

Vladimír Hrubý

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 1964 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Pod lipami 2556, Praha 3, Česká republika

Oldřich Tulach

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Pod lipami 2511, Jarov, Česká republika

Milena Vaňková

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 28. 2. 1964

Šumavská 31, Praha 2, Česká republika

JUDr. Lev Vokáč

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 28. 2. 1964

Mánesova 5, Praha 2, Česká republika

Miloslava Dvořáková

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 28. 2. 1964

Schnirchova 3, Praha 7, Česká republika

Alena Suchánková

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Jeseniova 79, Praha 3, Česká republika

Zdeněk Benda

předseda

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Vicliffova ul. 5, Praha 3, Česká republika

ing. Jan Pavlíček

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Koněvova 161, Praha 3, Česká republika

Jiří Jančík

místopředseda

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Ježkova 14, Praha 3, Česká republika

ing. Josef Vaško

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Riegrova 103, Roztoky u Prahy, Česká republika

ing. Miroslav Jelínek

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Kodaňská 42, Praha 10, Česká republika

Vladimír Fojt

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Táboritská 14, Praha 3, Česká republika

ing. Miroslav Vosecký

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Malešická 11, Praha 3, Česká republika

ing. Jiří Chomát

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Černokostelecká 103, Praha 10, Česká republika

Josef Valeš

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

K vrcholu 12, Praha 3, Česká republika

Robert Bubník

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1963 - Poslední vztah: 13. 4. 1965

Želivského 29, Praha 3, Česká republika

Miroslav Anselm

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Koněvova 80, Praha 3, Česká republika

Alois Dobroslávek

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Na Švihance 2, Praha 12, Česká republika

Marie Kuťáková

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Ostrovského 3/253, Praha 5, Česká republika

Dalibor Preininger

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Na Moráni 5, Praha 2, Česká republika

ing. Eduard Proněk

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Levá 5, Praha 4, Česká republika

Jaroslav Havlíček

předseda

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Kalininova 39, Praha 3, Česká republika

František Šícha

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Komunardů 12/431, Praha 7, Česká republika

Danuše Helbichová

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Šafaříkova 14, Praha 2, Česká republika

ing. Emil Drahoš

místopředseda

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Na Balkáně 116, Praha 3, Česká republika

Eva Wagnerová

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Na Rybníčku 16, Praha 2, Česká republika

Pavel Veleminský

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Dukelská 160, Třeboň, Česká republika

Rudolf Bláha

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Koněvova 100, Praha 3, Česká republika

ing. Josef Žák

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Slezské předm. 375, Hradec Králové, Česká republika

Karel Brantl

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Jeseniova 31, Praha 3, Česká republika

Bohuslav Macků

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1961 - Poslední vztah: 23. 4. 1963

Strašínská 248, Říčany, Česká republika

Antonín Křepela

místopředseda

První vztah: 9. 7. 1959 - Poslední vztah: 7. 5. 1961

Pod Vítkovem 4, Praha 11, Česká republika

Alois Dobroslávek

předseda

První vztah: 9. 7. 1959 - Poslední vztah: 7. 5. 1961

Na Švihance 2, Praha 12, Česká republika

ing. Otto Charvát

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1959 - Poslední vztah: 7. 5. 1961

Škroupovo nám. 4, Praha 11, Česká republika

František Rampa

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1959 - Poslední vztah: 7. 5. 1961

Strážní ul. 10, Praha 11, Česká republika

Marie Hromádková

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1959 - Poslední vztah: 7. 5. 1961

Křišťanova 17, Praha 11, Česká republika

ing. Karel Wachtl

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1959 - Poslední vztah: 7. 5. 1961

Jilmová 9, Praha 11, Česká republika

Zdeňka Rozehnalová

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1959 - Poslední vztah: 7. 5. 1961

Žerotínova 11, Praha 11, Česká republika

Dr. Jiří Špét

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1959 - Poslední vztah: 7. 5. 1961

Kubelíkova 17, Praha 11, Česká republika

Bohuslav Chvátal

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1959 - Poslední vztah: 7. 5. 1961

Bořivojova 44, Praha 11, Česká republika

Jiří Šmíd

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1959 - Poslední vztah: 7. 5. 1961

Hájkova 12, Praha 11, Česká republika

Rudolf Martínek

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1959 - Poslední vztah: 7. 5. 1961

Havlíčkovo nám. 2, Praha 11, Česká republika

Zastupování a podpisování za družstvo: Představenstvo jest oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda / popřípadě místopředseda / a další člen představenstva.

od 8. 11. 1978

Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a podpisují tím způsobem, že k názvu družstva připojí své podpisy.

do 8. 11. 1978 od 9. 7. 1959

Další vztahy firmy Bytové družstvo Žižkov

3 fyzické osoby

Mgr. Luboš Řezníček

předseda kontrolní komise

První vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 19. 11. 2018

vznik funkce: 26. 11. 2018

Nad Ohradou 2634/9, Praha, 130 00, Česká republika

Jaroslava Svobodová

členka kontrolní komise

První vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 19. 11. 2018

Luční 2619/17, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Yvona Žahourová

členka kontrolní komise

První vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 19. 11. 2018

Koněvova 2451/231, Praha, 130 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 3. 2002

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 3. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 3. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).