Hlavní navigace

Capital Management Company, a.s.

Firma Capital Management Company, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3245, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 987 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63079992

Sídlo:

Na struze 227/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 6. 1995

DIČ:

CZ63079992

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70100 Činnosti vedení podniků
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3245, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Česká úrazová pojišťovna,a.s. od 16. 6. 1995

Obchodní firma

Capital Management Company, a.s. od 13. 2. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 16. 6. 1995

adresa

Na struze 227/1
Praha 11000 od 7. 2. 2020

adresa

Masarykovo nábřeží 235/28
Praha 11000 do 7. 2. 2020 od 7. 12. 2016

adresa

Masarykovo nábřeží 28
Praha 1 do 7. 12. 2016 od 23. 10. 2001

adresa

Budějovická 5/64
Praha 4 do 23. 10. 2001 od 30. 5. 1997

adresa

Mezibranská 23/808
Praha 1 do 30. 5. 1997 od 16. 6. 1995

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 8. 2009

realitní činnost do 11. 8. 2009 od 18. 1. 2006

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 11. 8. 2009 od 2. 11. 2005

zprostředkování obchodu do 11. 8. 2009 od 13. 2. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 11. 8. 2009 od 13. 2. 2002

zajištovací činnost ve smyslu odevzdání části převzatého rizika zajistiteli (§ 7 ost. 2 zák. o pojišťovnictví) do 13. 2. 2002 od 24. 2. 1998

činost související s pojištovací a zajišťovací činností (§ 7 odst. 3 zák. o pojišťovnictví) do 13. 2. 2002 od 24. 2. 1998

zábranná činnost (§ 7 ost. 4 zák. o pojišťpvnictví) do 13. 2. 2002 od 24. 2. 1998

uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území ČR na sjednávání pojištění ve svůj prospěch (§ 8 odst. 3 zák. o pojišťovnictví) do 13. 2. 2002 od 24. 2. 1998

pojišťovací činnost (§ 7 odst. 1 zák. o pojišťovnictví) do 13. 2. 2002 od 24. 2. 1998

poradenská činnost v oblasti pojišťovnictví do 13. 2. 2002 od 16. 6. 1995

poradenství v prevenci v oblasti úrazového pojištění do 13. 2. 2002 od 16. 6. 1995

zprostředkování pojištění pro tuzemské subjekty do 13. 2. 2002 od 16. 6. 1995

Ostatní skutečnosti

V důsledku realizace rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti přešla na nově vzniklou společnost Climate Real s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí l C, vložka 317799, IČ: 08369836, odštěpená část jmění společnosti Capital Management Company, a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 63079992, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl ožka 3245, definovaná v projektu rozdělení vypracovaném dne 27. června 2019. od 5. 8. 2019

1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 672.000.000,-- Kč (slovy: Šestsetsedmdesátdvamiliony korun českých) na celkovou částku 987.000.000,-- Kč (slovy: Devětsetosmdesátsedmmilionů korun českých) s tím, že upisování a kcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 6.720 kusů nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a budou s nimi spojena stejná práv a podle stanov. Emisní kurs nově vydaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. 3. Všechny akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti, kterým je společnost SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ 63 07 85 71. 4. Navrhovaný úpis bude proveden v pracovních dnech po dobu 5-ti dnů, vždy od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti počínaje 21. dnem od nabytí právní moci usnesení, kterým Městský soud v Praze, oddělení obchodního rejstříku rozhodne o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. O počátku běhu lhůty pro upsání akcií bude jediný akcionář vyrozuměn doporučeným dopisem na adresu uvedenou v knize akcionářů. 5. Předem určený zájemce, tj. společnost SPGroup a.s. jako jediný akcionář, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ 63 07 85 71, splatí všechny nově upisované akcie nepeněžitým vkladem a je povinen splatit celý emisní kurs nově upisovaných akcií ve lhů tě do 15 dnů ode dne zápisu do listiny upisovatelů v sídle společnosti, které předá písemné prohlášení vkaldatele a předmět nepeněžitého vkladu. Předem určený zájemce, tj. společnost SPGroup a.s., splatí emisní kurs nově vydaných akcií nepeněžitým vkladem , kterým je 3.000 ks akcií společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., se sídlem Budějovická 5, Praha 4, Česká republika, IČ 63 99 85 30, zapsané v obchodním rejstříkuv edeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433 (dále jen "Společnost"), v celkové jmenovité hodnotě 300.000.000,-- Kč, a zatímní list č. 2/2003 nahrazující 950 ks upsaných akcií Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 95.000.000,- - Kč. Tento nepeněžitý vklad je oceněn ve znaleckém posudku č. 031006 vypracovaném znaleckým ústav em BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., se sídlem křižíkova 1, praha 8, IČ 25 64 05 85. V tomto znaleckém posudku je uvedený nepeněžitý vklad oceněn částkou 1.376.587.000,-- Kč (slovy: Jednamiliardatřistasedmdesátšestmilionůpětsetosmdesátsedmtisíc korun českých). 6. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkaldu uvedeného výše pod bodem 5. a jmenovitou hodnotou akcií, které budou upsány na zvýšení základního kapitálu společnosti Capital Management Company, a.s., činí částku ve výši 704.587.000,-- Kč (slovy: Sedmsetčtyři milionypětsetosmdesátsedmtisíc korun českých). Tato částka představuje emisní ážio takto upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti Capital Management Company, a.s. 7. Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák. vzdává přednostního práva na upisování akcií. do 24. 3. 2004 od 5. 12. 2003

V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valmé hromady ze dne 23.8.2000: - se zaměstnanecké akcie přemění na kmenové takto: 1 500 kusů zaměstnaneckých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč bude přeměněno na 150 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč.Důvodem přeměny je nezájem zaměstnanců o jejich držení a změna strategie jediného akcionáře. Přeměna akcií bude provedena na výzvu představenstva společnosti ve lhůtě a způsobem, který upravuje svolání valné hromady společnosti, a to po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu, oddělení obchodního rejstříku o provedení této změny. od 23. 10. 2001

V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valmé hromady ze dne 23.8.2000: - se zaměstnanecké akcie přemění na kmenové takto: 1 500 kusů zaměstnaneckých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč bude přeměněno na 150 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč.Důvodem přeměny je nezájem zaměstnanců o jejich držení a změna strategie jediného akcionáře. Přeměna akcií bude provedena na výzvu představenstva společnosti ve lhůtě a způsobem, který upravuje svolání valné hromady společnosti, a to po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu, oddělení obchodního rejstříku o provedení této změny. Dle ust.stanov společnosti a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění a spřihlédnutím k obsahu zákona č. 363/1999 Sb. o pojištovnictví jediný akcionář snižuje základní jmění o 94 500 000 Kč na 220 500 000 Kč. Toto rozhodnutí je zdůvodněno tím, že bude usnadněna finanční transakce spojená s prodejem České úrazové pojišťovny.Snížení základního jmění na výši 220 500 000 Kč je plně v souladu s novelou zákona č.363/1999Sb. o pojišťovnictví a souhlas MF ČR dle ust.§ 9 odst. 7 zákona č.363 /1999 Sb. byl vydán dne 7.8. 2000 pod č.j. 321/59220/2000 a tvoří přílohu not. zápisu N 397/2000 NZ 349/2000. Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 100 000 Kč na jmenovitou hodnotu jedné akcie 70 000 Kč.Snížení základního jmění bude provedeno tak, že společnost vezme z oběhu akcie o jmenovité hodnotě 100 000 Kč a vydá nové akcie o jmenovité hodnotě 70 000 Kč.Akcionáři za jednu akcii 100 000 Kč jmenovité hodnoty náleží jedna akcie jmenovité hodnoty 70 000 Kč a částka 19 500 Kč, představující rozdíl mezi vlastním jměním připadajícím na jednu akcii a jmenovitou hodnotu akcie 70 000 Kč. Po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku dle ust.§ 213 a) obch. zák. a v souladu se stanovami společnosti bude provedena výměna akcií za nižší jmenovitou hodnotu na výzvu představenstva společnosti. Pokud bude akcionář v prodlení s předložením akcií za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, stanoví představenstvo dle ust.§ 214 obch. zák. dodatečnou přiměřenou lhůtu.Po marném uplynutí lhůty budou akcie prohlášeny za neplatné.Představenstvo je povinno rozhodnutí o neplatnosti akcií, které nebyly předloženy v dodatečné určené lhůtě zveřejnit. do 23. 10. 2001 od 7. 11. 2000

Základní jmění bylo ke dni zápisu do obchodního rejstříku splaceno v rozsahu 31,75%. do 24. 2. 1998 od 16. 6. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 987 000 000 Kč

od 24. 3. 2004

Základní kapitál

vklad 315 000 000 Kč

do 24. 3. 2004 od 24. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 315 000 000 Kč

do 24. 2. 1998 od 16. 6. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 9 870 od 24. 3. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 150 do 24. 3. 2004 od 7. 11. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 000 do 7. 11. 2000 od 16. 6. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 500 do 7. 11. 2000 od 16. 6. 1995

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing Pavel Balák

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 17. 8. 2020

Pod Radinama 154, Čerčany, 257 22, Česká republika

Historické vztahy

Pavel Drabina

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2020 - Poslední vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 26. 6. 2017

zánik členství: 17. 8. 2020

Podolská 48/156, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Drabina

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2017 - Poslední vztah: 19. 8. 2020

vznik členství: 26. 6. 2017

Bílov 5, 743 01, Česká republika

Mgr. Pavel Drabina

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 26. 8. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

Bílov 5, 743 01, Česká republika

Mgr. Pavel Drabina

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 26. 8. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

Bílov 5, 743 01, Česká republika

Mgr. Pavel Drabina

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 29. 6. 2012

Bílov 12, 743 01, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 15. 8. 2014

Černíny 1, 284 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Milan Kolanda

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2010 - Poslední vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 29. 6. 2012

Za Černým mostem 1519, Praha 14, 198 00, Česká republika

Ing. Bohumil Vrhel

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2009 - Poslední vztah: 11. 12. 2014

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 15. 8. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2009

zánik funkce: 15. 8. 2014

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Bohumil Vrhel

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 8. 2009

vznik členství: 30. 6. 2008

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2007 - Poslední vztah: 21. 10. 2011

vznik členství: 9. 8. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

Táborská 934, Říčany, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2005 - Poslední vztah: 26. 8. 2010

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2005

zánik funkce: 20. 5. 2010

Za Černým mostem 1519, Praha 14, 198 00, Česká republika

Ing. Petr Ryska Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2008

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2008

Na Kozačce 4, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Jana Petráková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 19. 10. 2005

zánik členství: 29. 6. 2005

vznik funkce: 8. 8. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2005

Ohrobecké údolí 59, Jarov, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 19. 10. 2005

zánik členství: 29. 6. 2005

vznik funkce: 8. 8. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2005

Za Zahradami 398, Praha 10, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 28. 8. 2007

zánik členství: 8. 8. 2006

vznik funkce: 8. 8. 2001

Táborská 934, Říčany, Česká republika

Ing. Karel Galgonek

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 1999 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 8. 8. 2001

V Horkách 16, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Ouředník

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 1998 - Poslední vztah: 19. 2. 1999

Španielova 1253, Praha 6, Česká republika

RNDr Rudolf Mišurec

člen

První vztah: 30. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 8. 8. 2001

Na Petynce 62, Praha 6, Česká republika

Ing. Miloš Paleček

člen

První vztah: 30. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 8. 8. 2001

Rašínovo nábř. 62, Praha 2, Česká republika

JUDr. Jana Petráková

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 1995 - Poslední vztah: 24. 2. 1998

Jarov 59, Ohrobec, Česká republika

Ing. Pavel Rucki

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Sadová 32, Prostějov, Česká republika

Ing. Antonín Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Kukelská 928/20, Praha 8, Česká republika

RNDr. Michal Resl

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Karmelitská 23, Praha 1, Česká republika

Ing. Josef Fantík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Vyšehořovice 90, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 20. 5. 2015

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 20. 5. 2015

vznik funkce: 20. 5. 2015

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 20. 5. 2015

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2018 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 20. 5. 2015

Chlebovická 732/14, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 20. 5. 2015

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 20. 5. 2015

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 20. 5. 2015

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 20. 5. 2015

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 20. 5. 2015

vznik funkce: 20. 5. 2015

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 20. 5. 2015

vznik funkce: 20. 5. 2015

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 20. 8. 2015

vznik členství: 20. 5. 2010

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 20. 8. 2015

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 20. 5. 2015

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 20. 8. 2015

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 20. 5. 2015

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 20. 8. 2015

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 20. 5. 2015

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 20. 5. 2015

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Vavřenova 1440, Praha 4, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2010 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 20. 5. 2010

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 20. 5. 2010

Za zahradami 398, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2007 - Poslední vztah: 21. 10. 2011

vznik členství: 9. 8. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 9. 8. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2011

Vavřenova 1440, Praha 4, Česká republika

Ing. Miloš Buršík

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2005 - Poslední vztah: 26. 8. 2010

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2005

zánik funkce: 20. 5. 2010

Za vodárnou 1624/19, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2005 - Poslední vztah: 26. 8. 2010

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2005

zánik funkce: 20. 5. 2010

Za zahradami 398, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 28. 8. 2007

vznik členství: 8. 8. 2001

zánik členství: 8. 8. 2006

vznik funkce: 8. 8. 2001

zánik funkce: 8. 8. 2006

Vavřenova 1440, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslava Šrubařová

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 19. 10. 2005

zánik členství: 29. 6. 2005

vznik funkce: 8. 8. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2005

SPC G/32, Krnov, Česká republika

Ing. Petr Brabenec

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 19. 10. 2005

zánik členství: 29. 6. 2005

vznik funkce: 8. 8. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2005

Podolská 138, Praha 4, Česká republika

Ing. Ivo Kaplán

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 8. 8. 2001

Na Bělidle 10, Praha 5, Česká republika

Ing. Ivo Kaplán

člen

První vztah: 25. 2. 2000 - Poslední vztah: 7. 11. 2000

Na Bělidle 10, Praha 5, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen

První vztah: 19. 2. 1999 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 8. 8. 2001

Táborská 934, Říčany, Česká republika

Ing. Ivona Přečková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 19. 2. 1999 - Poslední vztah: 7. 11. 2000

Dlouhá tř. 87/c, Havířov, Česká republika

MUDr. Martin Syka

člen

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 25. 2. 2000

V zahradách 304, Dobšice, Česká republika

Ing. Ivona Přečková

člen

První vztah: 24. 2. 1998 - Poslední vztah: 19. 2. 1999

Dlouhá tř. 87/c, Havířov, Česká republika

JUDr. Martin Syka

člen

První vztah: 30. 5. 1997 - Poslední vztah: 21. 7. 1998

V zahradách 304, Dobšice, Česká republika

Ing. Miloš Zdeněk

člen

První vztah: 30. 5. 1997 - Poslední vztah: 24. 2. 1998

Prosluněná 556/3, Praha 5, Česká republika

Ing. Antonín Kajzr

člen

První vztah: 30. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 2. 1999

Kubelíkova 506, Liberec 7, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Vavřenova 1440, Praha 4, Česká republika

RNDr. Bohuslav Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 16. 6. 1995 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 8. 8. 2001

Hrubínova 15, Praha 4, Česká republika

Ing. Vladimír Janoušek

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 1995 - Poslední vztah: 7. 11. 2000

Zlatnická 4, Praha 1, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Jugoslávských partyzánů 30, Praha 6, Česká republika

Ing. Eduard Bejček

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Janovského 51, Praha 7, Česká republika

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva.

od 11. 12. 2014

1) Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva. 2) Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu firmy připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva.

do 11. 12. 2014 od 13. 2. 2002

Způsob jednání za společnost: - za společnost jednají a podepisují dva členové představenstva,z nichž alespoň jeden musí být předseda či místopředseda. Za společnost podepisují tak, že k vytištěnému či vypsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis.

do 13. 2. 2002 od 16. 6. 1995

Další vztahy firmy Capital Management Company, a.s.

Historické vztahy

Ing. Pavel Sehnal

První vztah: 16. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Vavřenova 1440, Praha 4, Česká republika

SPGroup a.s.

První vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Staněk

  člen představenstva

  U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

 • Pavel Sehnal

  předseda představenstva

  Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

 • Petr Kachlík

  místopředseda představenstva

  Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

 • Ing. Petr Pořízek

  Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

SPGroup a.s.

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha, 110 00

SPGroup a.s.

První vztah: 7. 11. 2000 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Akcionáři

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Na struze 227/1, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 3. 2020

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Masarykovo nábřeží 235/28, Česká republika, Praha, 110 00

do 3. 3. 2020 od 31. 7. 2013

SP GROUP,a.s., IČ: 63078571

Masarykovo nábř., Česká republika, Praha 1

do 31. 7. 2013 od 7. 11. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 10. 2001

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 10. 2001

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).