Hlavní navigace

ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

Firma ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4736, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 19 271 550 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25313461

Sídlo:

Žukovského 888/2, Praha, 161 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 10. 1996

DIČ:

CZ25313461

Aktuální kontaktní údaje ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4725 Maloobchod s nápoji
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4736, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s. od 4. 4. 2015

Obchodní firma

ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s. do 4. 4. 2015 od 9. 10. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 9. 10. 1996

adresa

Žukovského 888/2
Praha 16100 od 12. 11. 2014

adresa

Žukovského 888
Praha 6 16100 do 12. 11. 2014 od 14. 8. 2012

adresa

U Prioru č.p. 804/1
Praha 6 - Ruzyně 16100 do 14. 8. 2012 od 28. 12. 2002

adresa

Pod cihelnou 23/352
Praha 6 - Ruzyně 16000 do 28. 12. 2002 od 11. 10. 1999

adresa

Evropská 178
Praha 6 - Vokovice do 11. 10. 1999 od 30. 4. 1997

adresa

Na špitálce 1066
Bzenec do 30. 4. 1997 od 9. 10. 1996

Předmět podnikání

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 21. 8. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 15. 11. 2016 od 18. 9. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 29. 7. 2009

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 29. 7. 2009 od 17. 6. 2003

činnost účetních poradců, vedení účetnictví od 28. 12. 2002

velkoochod do 29. 7. 2009 od 28. 12. 2002

maloobchod se smíšeným zbožím do 29. 7. 2009 od 28. 12. 2002

zprostředkování obchodu do 29. 7. 2009 od 28. 12. 2002

zprostředkování služeb do 29. 7. 2009 od 28. 12. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 29. 7. 2009 od 28. 12. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 28. 12. 2002 od 9. 10. 1996

Ostatní skutečnosti

Valná hromada schválila 17.8.2017 snížení základního kapitálu společnosti tímto způsobem: a) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií a úmysl naložit s vlastními akciemi způsobem předpokládaným zákonem b) Účelem snížení základního kapitálu je dosažení snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií a následné zrušení vlastních akcií osobou oprávněnou vést jejich evidenci. c) Základní kapitál společnosti se snižuje o akcie ve vlastním majetku společnosti o částku v rozmezí od 9.078.050,- Kč do 17.814.050,- Kč, tedy hodnota základního kapitálu po snížení bude v rozmezí od 28.007.550,- Kč do 19.271.550,- Kč. d) Snížení základního kapitálu bude provedeno výlučně použitím vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, které společnost po nabytí akcií bude mít ve vlastním majetku. Tyto akcie budou následně zrušeny na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. e) S částkou odpovídající snížení bude naloženo v souladu s účetními předpisy. O částku odpovídající snížení bude snížen základní kapitál společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. Částk a odpovídající rozdílu mezi částkou, o níž se snižuje základní kapitál a pořizovací cenou vlastních akcií bude proúčtována proti nerozdělenému zisku. f) V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění. g) Představenstvo společnosti rozhodne o konečné výši základního kapitálu dle hodnoty vlastních akcií v majetku společnosti. do 31. 1. 2018 od 23. 8. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 15. 11. 2016 od 21. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 15. 11. 2016 od 21. 8. 2014

Valná hromada rozhodla dne 25.9.2012 takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje nejméně o částku 13,000.500,- Kč (slovy: třináct milionů pět set korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak maximálně do výše 26,015.850,- Kč (slovy: dvacet šest milionů patnáct t isíc osm set padesát korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 19,271.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů dvě sta sedmdesát jeden tisíc korun českých) na částku nejméně 32,271.500,- Kč (slovy: třicet dva milionů dvě sta sedmdesát jeden tisí c pět set korun českých) a nejvýše na částku 45,286.850,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě sta osmdesát šest tisíc osm set padesát korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu ú pisu a splacení emisního kurzu akcií. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 45,286.850,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě sta osmdesát šest tisíc osm set padesát korun českých). Upsáním nových akcií při zvýšení základního kapitálu o celkov é jmenovité hodnotě 26,015.850,-Kč (slovy: dvacet šest milionů patnáct tisíc osm set padesát korun českých) končí upisování akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje. 2) Počet nově upisovaných akcií společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady činí nejméně 9.630 kusů a nejvýše 19.271 kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a sp lacení emisního kurzu akcií, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí dále. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) a emisní kurz těchto akcií je roven její jmenovité hodnotě. Všechny nově upi sované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno v listinné podobě. 3) Upisování akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle ust. § 204 a obch. zák. a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům, kteří budou představenst vem určeni způsobem uvedeným v bodě 8) dále. První kolo upisování 4) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápi su usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo odešle každému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů oznámení o jeho přednostním právu upsat nové akcie společnosti. V rámci tohoto oznámení budou rovněž uvedeny s kutečnosti dle § 204a odst. 2 obch. zák. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o úpisu akcií, který bude obsahovat náležitosti dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák. 5) Na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) je každý akcionář oprávněn upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) při emisním kurzu, který je roven této jmenovité hodnotě, tzn. 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých). 6) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a tedy pro jeho vykonání činí 15 dní a začne běžet 15. den ode dne nabytí právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7) Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti na sekretariátu generálního ředitele, a to v každé pracovní pondělí až pátek od 10,00 hod. do 14,00 hod. po dobu běhu lhůty pro upisování akcií v prvním kole. K úpisu akci í dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Druhé kolo upisování 8) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 6 tohoto rozhodnutí, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným záj emcům. Těmito předem vybranými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takov ý počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči celkovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrou hluje na celé číslo směrem dolů. 9) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole činí 15 dní a začne běžet 15. den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. Akcie budou upisovány způsobem shodným, jako je popsán o v odst. 7 tohoto rozhodnutí. 10) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům oznámen představenstvem doporučeným dopisem adresovaným na adresu těchto zájemců, která bude uvedena ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené v rámci pr vního kola úpisu akcií s tím, že tento doporučený dopis musí být odeslán nejpozději tři dny před začátkem běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole. Emisní kurz akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kurzem akcií upisovaných v p rvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 1.350,- Kč/kmenová listinná akcie (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých) na jméno ve jmenovité hodnotě 1.350,- Kč (slovy: tisíc tři sta padesát korun českých). Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole 11) Upisovat lze pouze celé akcie. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem, a to nejpozději do 10ti dnů ode dne úpisu akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. 12) Emisní kurs upsaných akcií, musí být ve lhůtě deseti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií splacen převodem finančních prostředků ve výši odpovídající emisnímu kurzu na zvláštní bankovní účet společnosti, který bude uveden ve smlouvě o úpisu akcií, a t o pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem a uveden ve smlouvě o úpisu akcií. Za okamžik splacení emisního kurzu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurz akcií, na uvedený účet spo lečnosti. Nepřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. 13) Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurz byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 měsíce od skončení běhu lhůty pro upisování akcií dle tohoto rozhodnutí, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v odst. 1) tohoto rozhodnutí. 14) Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30ti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 15) Představenstvu společnosti se ukládá, aby po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a po splnění ostatních zákonných podmínek, splnilo povinnost dle ust. § 204a odst. 2 obch. zák. do 4. 3. 2013 od 20. 11. 2012

1. Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 18,701.000,--Kč navyšuje o částku 570.000,--Kč na novou výši 19,271.000,--Kč, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno . 2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně - žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií. 3. Zvýšení základního kapitálu o částku 570.000,--Kč bude provedeno úpisem nových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 570 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Emisní kurz každé akcie je roven její jme novité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. 4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci, a to společnosti FLOSMAN a.s., se sídlem Tábor, Chýnovská 1917/9, PSČ 390 02, IČ 251 88 445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, odd. B vložka 973. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č.p. 804/1, PSČ 161 00. 6. Akcie budou předem vybranému zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění. 7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. 8. Předem vybraný zájemce je povinnen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upiso vateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští. 9. Mimořádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena této valné hromadě. 10. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 12. 5. 2011 od 22. 2. 2011

1. Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 17,030.000,--Kč,--Kč navyšuje o částku 1,671.000,--Kč na novou výši 18,701.000,--Kč a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude při puštěno. 2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně ? žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií. 3. Zvýšení základního kapitálu o částku 1,671.000,- Kč bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 1.672 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs každé ak cie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. 4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci, a to společnosti RAPO Brno s.r.o., se sídlem Tišnov, Mrštíkova 356, PSČ 666 01, IČ : 607 38 677, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném KS Brno, odd. C vložka 18120. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 ? Ruzyně, U Prioru č. p. 804/1, PSČ 161 00. 6. Akcie budou předem vybranými zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném zněn í. 7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. 8. Předem vybraný zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisov ateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští. 9. Řádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena této valné hromadě. 10. Řádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 19. 10. 2009 od 29. 7. 2009

1. Základní kapitál společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s. se zvyšuje ze stávající výše 14,168.000,- Kč o částku 2,862.000,- Kč na částku 17,030.000,-Kč, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšen í základního kapitálu se nepřipouští. 2. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se z důležitého zájmu společnosti vylučuje, a to ve vztahu ke všem akcionářům stejně ? žádnému z akcionářů nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií. 3. Zvýšení základního kapitálu o částku 2,862.000,-Kč (slovy: dvamilionyosmsetšedesátdvatisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 2 86 2 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. 4. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům takto: - 1.671 ks akcií bude nabídnuto k úpisu zájemci společnosti EKOSTYL CZ, s.r.o., se sídlem Praha 3, Jana Želivského 35/1790, IČ : 624 12 078, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném MS Praha, odd. C vložka 34260, - 1.191 ks akcií bude nabídnuto k úpisu zájemci společnosti ZAVA CZ spol. s r.o. , se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ : 254 10 865, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném MS Praha, odd. C vložka 117452. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS ? Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6 ? Ruzyně, U Prioru č. p. 804/1, PSČ 161 00. 6. Akcie budou předem vybranými zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném zněn í. 7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 60 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 20ti dnů od zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. 8. Předem vybraní zájemci jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvlá štní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisovateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští. 9. Řádná valná hromada sch valuje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena na mimořádné valné hromadě. 10. Řádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 10. 11. 2008 od 2. 7. 2008

Dne 29.11.1999 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti Čepos - Česká potravinářská obchodní a.s., se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Pod cihelnou 23/532, IČO: 25313461, o zvýšení základního jmění společnosti ze stávající výše 1,012.000,-Kč o 13,156.000,- Kč na 14,168.000,-Kč. Upisování akcií nad částku narvhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 13 156 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč při emisním kursu 1.000,-Kč za 1 akcii. Akcie shora uvedené budou vydány v listinné podobě. Akcie budou upsány peněžitými vklady a upisování nových akcií proběhne bez veřejné výzvy k upisování akcií postupně ve 2 kolech, nedojde-li k jejich úpisu v kole 1., a to následovně: 1. kolo Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Přednostní právo lze vykonat v místě sídla společnosti ve lhůtě 30-ti dnů počínaje dnem právní moci zápisu usnesení valné hromady o záměru navýšení základního jmění. Oznámení akcionářům, že usnesení Krajského obchodního soudu v Praze - obchodního rejstříku nabylo právní moci, bude provedeno představenstvem osobně nebo dopisem. Na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 13 nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, za stanovení emisního kurzu 1.000,-Kč na jednu akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování akcií je 10. den následující po oznámení představenstva akcionářům, že usnesení nabylo právní moci a lhůta končí sedmým dnem. Peněžitý vklad bue splacen na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s.,Praha 6, č.ú. 19-6025430207/0100 a to tak, že alespoň 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií bude splaceno ve lhůtě stanovené pro jejich upsaní a zbývající část emisního kurzu jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci usnesení o oznámení usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. 2.kolo Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou bez předchozí výzvy k upisování akcií nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům bez ohledu na rozsah jejich podílů na základním jmění společnosti. V případě zájmu akcionářů o úpis akcií nad rámec zbytku dosud neupsané částky zvýšení zákaldního jmění, bude umožněno upsání akcií v poměru odpovídajícímu poměru prezentovaného zájmu akcionářů o úpis těchto akcií. Úpis těchto akcií bude proveden rovněž v místě sídla společnosti počínaje dnem následujícím po dni uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. Lhůta pro toto upsání akcií činí 15 dnů. Emisní kurs takto upsaných akcií je stanoven ve výši 1.000,-Kč za jednu akcii. Upsané akcie budou splaceny peněžními vklady na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., Praha 6, č.ú. 19-6025430207/0100, a to tak, že 30% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií bude splaceno ve lhůtě stanovené pro jejich upsání a zbývající část emisního kurzu jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci usnesení o oznámení usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním restříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s., Praha 6, Pod Cihelnou 23/532. do 30. 3. 2000 od 31. 12. 1999

Společnost se zapisuje u Krajského obchodního soudu v Praze do oddílu B vložky číslo 4736 k 22.5.1997. do 15. 11. 2016 od 22. 5. 1997

Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím mimořádné valné hromady konané 26.10.1996. do 15. 11. 2016 od 30. 4. 1997

Základní jmění: 1,012.000 Kč, splaceno 303.600 Kč do 8. 4. 1998 od 9. 10. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 19 271 550 Kč

od 31. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 37 085 600 Kč

do 31. 1. 2018 od 4. 3. 2013

Základní kapitál

vklad 19 271 000 Kč

do 4. 3. 2013 od 12. 5. 2011

Základní kapitál

vklad 18 701 000 Kč

do 12. 5. 2011 od 19. 10. 2009

Základní kapitál

vklad 17 030 000 Kč

do 19. 10. 2009 od 10. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 14 168 000 Kč

do 10. 11. 2008 od 30. 1. 2001

Základní kapitál

vklad 14 168 000 Kč

do 30. 1. 2001 od 30. 3. 2000

Základní kapitál

vklad 1 012 000 Kč

do 30. 3. 2000 od 8. 4. 1998

Základní kapitál

vklad 1 012 000 Kč

do 8. 4. 1998 od 9. 10. 1996
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 350 Kč, počet: 11 793 od 31. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 351 od 31. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 350 Kč, počet: 13 196 do 31. 1. 2018 od 15. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 271 do 31. 1. 2018 od 15. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 350 Kč, počet: 13 196 do 15. 11. 2016 od 21. 8. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 350 Kč, počet: 13 196 do 21. 8. 2014 od 4. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 271 do 15. 11. 2016 od 12. 5. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 18 701 do 12. 5. 2011 od 19. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 17 030 do 19. 10. 2009 od 10. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 14 168 do 10. 11. 2008 od 30. 3. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 012 do 30. 3. 2000 od 11. 10. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 012 do 11. 10. 1999 od 9. 10. 1996

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Tomáš Koudelka

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2023

vznik členství: 1. 1. 2023

Ječná 4005, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Michal Procházka

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 20. 6. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2021

Supíkovice 223, 790 51, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Bc. Michal Felix Kedršt

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Hlízov 92, 285 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Vašica

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 20. 6. 2019

Příční 683, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Martin Kubík

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 20. 6. 2019

Týnská ulička 611/10, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Pavel Okurek

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 20. 6. 2019

Újezd u Boskovic 617, 680 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Lubomír Kedršt

předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2019 - Poslední vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 20. 6. 2019

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 20. 6. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2020

Nová 255, Nové Dvory, 285 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michal Procházka

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2019 - Poslední vztah: 28. 1. 2021

vznik členství: 20. 6. 2019

vznik funkce: 20. 6. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2020

Supíkovice 223, 790 51, Česká republika

Ing. Milan Koudelka

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2023

vznik členství: 20. 6. 2019

zánik členství: 31. 12. 2022

vznik funkce: 20. 6. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2022

Nad Parkem 3439, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Pavel Okurek

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 21. 1. 2015

zánik členství: 19. 6. 2019

Újezd u Boskovic 617, 680 01, Česká republika

Ing. Michal Procházka

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 21. 1. 2015

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 21. 1. 2015

zánik funkce: 19. 6. 2019

Supíkovice 223, 790 51, Česká republika

Ing. Martin Kubík

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 21. 1. 2015

zánik členství: 19. 6. 2019

Týnská ulička 611/10, Praha, 110 00, Česká republika

Pavel Okurek

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 21. 1. 2015

Merhautova 1051/194, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Okurek

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 21. 1. 2015

Merhautova 1051/194, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubomír Kedršt

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 21. 1. 2015

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 21. 1. 2015

zánik funkce: 19. 6. 2019

Nová 255, Nové Dvory, 285 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Koudelka

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 21. 1. 2015

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 21. 1. 2015

zánik funkce: 19. 6. 2019

Nad Parkem 3439, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Vladimír Vašica

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 11. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Příční 683, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Milan Koudelka

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 21. 7. 2011

zánik členství: 21. 1. 2015

vznik funkce: 11. 6. 2014

zánik funkce: 21. 1. 2015

Nad Parkem 3439, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Lubomír Kedršt

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

zánik členství: 23. 9. 2009

vznik funkce: 23. 6. 2004

zánik funkce: 23. 9. 2009

Nová 255, Nové Dvory, 285 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Rudolf Zgoda

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

zánik členství: 21. 1. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2012

J. Wolkra 1105, Bzenec, 696 81, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Koudelka

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 21. 7. 2011

Nad Parkem 3439, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Vladimír Vašica

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 21. 12. 2010

zánik členství: 24. 6. 2011

Příční 683, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Michal Procházka

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 3. 12. 2001

zánik členství: 21. 1. 2015

vznik funkce: 21. 12. 2010

zánik funkce: 21. 1. 2015

Supíkovice 223, Česká republika

Michal Andrle

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 21. 12. 2010

zánik členství: 20. 6. 2012

Nábřeží 228, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Petr Morava

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 21. 12. 2010

zánik funkce: 11. 6. 2014

Chrudimská 7, Praha 6, Česká republika

Ing. Milan Koudelka

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 21. 12. 2010

Nad Parkem 3439, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Pavel Jaroš

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 28. 1. 2010

zánik členství: 21. 12. 2010

Jánošíkova 343/3, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Pavel Okurek

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 24. 9. 2014

Merhautova 194, Brno, 613 00, Česká republika

Josef Zavadil

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 3. 2010

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 28. 1. 2010

Hlavní 95, Pernštejn, Česká republika

Ing. Jiří Vokurka

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 3. 2010

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 28. 1. 2010

Pavlovská 586, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Lubomír Kedršt

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2004 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2004

Nová 255, Nové Dvory, Česká republika

Martin Kubík

člen

První vztah: 30. 12. 2004 - Poslední vztah: 30. 12. 2004

vznik členství: 27. 6. 2001

vznik funkce: 15. 8. 2001

zánik funkce: 2. 10. 2002

Kozí 9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Martin Kubík

člen

První vztah: 30. 12. 2004 - Poslední vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 27. 6. 2001

zánik členství: 26. 9. 2006

Kozí 9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Radek Černý

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2003 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik funkce: 26. 6. 2002

zánik funkce: 21. 12. 2010

Ratiboř 81, 756 21, Česká republika

Ing. Michal Procházka

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 3. 12. 2001

Supíkovice 223, Česká republika

Jaroslav Uhírek

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2002 - Poslední vztah: 17. 6. 2003

zánik funkce: 26. 6. 2002

Lešany 2, 798 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • jednatel

    ROSPOL s.r.o.

    Povelská 284/1, Olomouc Nemilany, 783 01

Alena Farkašová

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2002 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik členství: 27. 6. 2001

zánik členství: 3. 12. 2001

Plickova 1623, Strážnice, Česká republika

Pavel Jaroš

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2002 - Poslední vztah: 29. 7. 2009

vznik členství: 27. 6. 2001

zánik členství: 24. 6. 2009

Jánošíkova 343/3, Karlovy Vary, Česká republika

Miroslav Podzimek

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2002 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 12. 2. 2000

zánik členství: 21. 12. 2010

Římská 491, Příbram V, Česká republika

Martin Kubík

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2002 - Poslední vztah: 30. 12. 2004

vznik členství: 27. 6. 2001

vznik funkce: 15. 8. 2001

Kozí 9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Lubomír Kedršt

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1999 - Poslední vztah: 30. 12. 2004

Slévárenská 294, Malín, 284 05, Česká republika

Ing. Petr Dobrovolný

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1999 - Poslední vztah: 17. 9. 2002

zánik členství: 12. 2. 2000

Vítězná 1743, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Kubík

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1999 - Poslední vztah: 17. 9. 2002

zánik členství: 12. 2. 2000

Kozí 9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Hrdina

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1997 - Poslední vztah: 11. 10. 1999

Čimelická 963, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Starý

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1997 - Poslední vztah: 11. 10. 1999

Bořivojova 1746, Roudnice nad Labem, Česká republika

Ing. Petr Morava

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1997 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

Chrudimská 7, Praha 6, Česká republika

Jaroslav Uhírek

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 2002

zánik funkce: 24. 11. 2000

Lešany 2, Česká republika

Dagmar Dedková

členka představenstva

První vztah: 9. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 10. 1999

Hornopolní 45, Ostrava l, Česká republika

Jiří Sloupenský

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 1996 - Poslední vztah: 30. 4. 1997

E. Krásnohorské 247, Frýdek-Místek, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: i) ve všech záležitostech společnosti vždy buď předseda představenstva společně s kterýmkoliv ze členů představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s kterýmkoliv ze členů představenstva; ii) samostatně pověřený člen představenstva, byl-li k tomuto jednání v určitém rozsahu a na určitou dobu zmocněn.

od 21. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. - ve všech záležitostech společnosti vždy buď předsedou představenstva společně s kterýmkoliv ze členů představenstva, nebo místopředsedou představenstva společně s kterýmkoliv ze členů představenstva; - ve všech záležitostech společnosti, ke kterým obvykle dochází při provozu podniku, samostatně jedním členem představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření.

do 21. 8. 2014 od 22. 2. 2011

Způsob jednání statutárního orgánu: - ve všech záležitostech společnosti společně dvěma členy představenstva; - ve všech záležitostech společnosti, ke kterým obvykle dochází při provozu podniku, samostatně jedním členem představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření.

do 22. 2. 2011 od 29. 7. 2009

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují vždy dva členové představenstva tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti společně připojí své podpisy.

do 29. 7. 2009 od 9. 10. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Chytílek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 20. 6. 2019

vznik funkce: 20. 6. 2019

Holešov 17, 769 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Morava

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 20. 6. 2019

Chrudimská 2157/7, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Dušan Kerhart

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 20. 6. 2019

Bártlova 2767/19b, Praha, 193 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Chytílek

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 19. 6. 2019

vznik funkce: 11. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2019

Holešov 17, 769 01, Česká republika

Ing. Petr Morava

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 11. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2019

Chrudimská 2157/7, Praha, 130 00, Česká republika

Dušan Kerhart

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 3. 10. 2019

vznik členství: 26. 6. 2013

zánik členství: 19. 6. 2019

Bártlova 2767/19b, Praha, 193 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Kvapil

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 21. 7. 2011

zánik členství: 26. 6. 2013

Přepeře 299, 512 61, Česká republika

Ing. Vladimír Vašica

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 25. 7. 2012

zánik funkce: 11. 6. 2014

Příční 683, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Chytílek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 28. 6. 2012

Holešov 17, 769 01, Česká republika

Ing. Vladimír Vašica

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 25. 7. 2012

zánik funkce: 11. 6. 2014

Příční 683, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Jiří Kvapil

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 21. 7. 2011

zánik členství: 26. 6. 2013

Přepeře 299, 512 61, Česká republika

Petr Flosman

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 20. 6. 2012

Dubné 223, 373 84, Česká republika

Ing. Vladimír Vašica

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 24. 6. 2011

Příční 683, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Rudolf Zgoda

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 26. 6. 2002

zánik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 23. 6. 2010

zánik funkce: 21. 12. 2010

J. Wolkera č.p.1105, Bzenec, 696 81, Česká republika

Miroslav Podzimek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 21. 12. 2010

zánik členství: 24. 6. 2011

Římská 491, Příbram V, Česká republika

Ing. Dušan Kerhart

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 21. 12. 2010

zánik členství: 28. 6. 2012

Bártlova 2767/19b, Praha 9, 193 00, Česká republika

Pavel Flosman

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 21. 12. 2010

zánik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 21. 12. 2010

zánik funkce: 20. 6. 2012

Josefa Bricha 442, Mladá Vožice, 391 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Koudelka

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 21. 12. 2010

zánik členství: 21. 7. 2011

Nad Parkem 3439, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Chytílek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 21. 12. 2010

Holešov 17, 769 01, Česká republika

Rudolf Zgoda

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 23. 6. 2010

J. Wolkera č.p.1105, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Vladimír Vašica

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2007 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 21. 12. 2010

Příční 683, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Milan Koudelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2007 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 23. 6. 2010

vznik funkce: 25. 10. 2006

zánik funkce: 23. 6. 2010

Nad Parkem 3439, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Rudolf Zgoda

člen

První vztah: 17. 6. 2003 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik funkce: 26. 6. 2002

J. Wolkera č.p.1105, Bzenec, 696 81, Česká republika

Alena Farkašová

člen

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 17. 6. 2003

vznik členství: 3. 12. 2001

zánik funkce: 26. 6. 2003

Plickova 1623, Strážnice, Česká republika

Ing. Jaroslav Tischer

předseda

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 17. 1. 2007

vznik členství: 27. 6. 2001

zánik členství: 21. 6. 2006

vznik funkce: 1. 11. 2001

zánik funkce: 21. 6. 2006

U Koupaliště 915/7, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Michal Dobrovolný

člen

První vztah: 17. 9. 2002 - Poslední vztah: 17. 1. 2007

vznik členství: 27. 6. 2001

zánik členství: 22. 6. 2005

ul. 5. května 1558, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Ing. Jaroslav Tischer

člen

První vztah: 17. 9. 2002 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

vznik členství: 27. 6. 2001

U Koupaliště 915/7, Karlovy Vary, Česká republika

Dagmar Dedková

člen

První vztah: 11. 10. 1999 - Poslední vztah: 17. 9. 2002

zánik členství: 27. 6. 2001

Hornopolní 45, Ostrava, 702 00, Česká republika

František Formánek

člen

První vztah: 11. 10. 1999 - Poslední vztah: 17. 9. 2002

zánik členství: 12. 2. 2000

Jasmínova 2136, Nymburk, 288 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Pála

člen

První vztah: 11. 10. 1999 - Poslední vztah: 17. 9. 2002

zánik členství: 12. 2. 2000

Heydukova 1097, Strakonice, 386 01, Česká republika

Jaromír Hejl

člen

První vztah: 30. 4. 1997 - Poslední vztah: 11. 10. 1999

Dobrovského 60, Lanškroun, Česká republika

Ing. Michal Procházka

předseda

První vztah: 9. 10. 1996 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

zánik členství: 3. 12. 2001

zánik funkce: 1. 11. 2001

Supíkovice 223, Česká republika

Pavel Jaroš

člen

První vztah: 9. 10. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 2002

zánik členství: 27. 6. 2001

Vítězná 39, Karlovy Vary, Česká republika

JUDr. Květoslav Hlína

člen

První vztah: 9. 10. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 2002

zánik členství: 12. 2. 2000

Teličkova 3, Přerov, Česká republika

Jan Bezchleb

člen

První vztah: 9. 10. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 2002

zánik členství: 12. 2. 2000

Na špitálce 1066, Bzenec, Česká republika

Ing. Helena Kvapilová

členka

První vztah: 9. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 10. 1999

Květinova 1541, Turnov, Česká republika

Ing. Lubomír Kedršt

člen

První vztah: 9. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 10. 1999

Slévárenská 294, Malín, Česká republika

Ing. Jaroslav Starý

člen

První vztah: 9. 10. 1996 - Poslední vztah: 30. 4. 1997

Bořivojova 1746, Roudnice nad Labem, Česká republika

Další vztahy firmy ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 8. 1996

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 25. 11. 2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 8. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 8. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).