Hlavní navigace

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Firma Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1329, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 631 626 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

44848943

Sídlo:

Jeruzalémská 964/4, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 12. 1991

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
649 Ostatní finanční zprostředkování
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1329, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. od 19. 12. 2001

Obchodní firma

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. od 27. 1. 2015

Obchodní firma

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. do 27. 1. 2015 od 10. 11. 2014

Obchodní firma

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. do 10. 11. 2014 od 17. 10. 2014

Obchodní firma

Česká záruční a rozvojová banka, akciová společnost, zkráceně Česká záruční a rozvojová banka, a.s. do 17. 10. 2014 od 28. 1. 1992

Obchodní firma

Českomoravská záruční a rozvojová banka, akciová společnost, zkráceně Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. do 19. 12. 2001 od 10. 3. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 28. 1. 1992

adresa

Jeruzalémská 964/4
Praha 1 11000 od 19. 12. 2001

adresa

Jeruzalémská 4
Praha 1 11000 do 19. 12. 2001 od 7. 9. 1994

adresa

Na POříčí 12
Praha 1 11000 do 7. 9. 1994 od 22. 7. 1992

adresa

Vršovická 65
Praha 10 10000 do 22. 7. 1992 od 28. 1. 1992

Předmět podnikání

poskytování bankovních záruk od 20. 11. 2012

Poskytování investičních služeb zahrnující: a) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástro jů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, b) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnik ání na kapitálovém trhu, c) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém t rhu, d) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podn ikání na kapitálovém trhu, e) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona o podniká ní na kapitálovém trhu, f) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investič ním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, g) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přemě n společností nebo převodu podniků, h) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o pod nikání na kapitálovém trhu, i) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve v ztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, j) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. od 20. 11. 2012

činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci banky. od 20. 11. 2012

Banka vykonává předmět podnikání v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejímu poslání. od 20. 11. 2012

doplňková činnost podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPKT"), úschova investičních nástrojů, a to vevztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. c) Z PKT. do 20. 11. 2012 od 24. 5. 2006

přijímání vkladů od 24. 4. 2004

poskytování úvěrů od 24. 4. 2004

investování do cenných papírů na vlastní účet od 24. 4. 2004

finanční pronájem (finanční leasing) od 24. 4. 2004

platební styk a zúčtování od 24. 4. 2004

vydávání a správa platebních prostředků od 24. 4. 2004

otevírání akreditivů od 24. 4. 2004

obstarávání inkasa od 24. 4. 2004

finanční makléřství od 24. 4. 2004

výkon funkce depozitáře od 24. 4. 2004

směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) od 24. 4. 2004

poskytování bankovních informací od 24. 4. 2004

obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem od 24. 4. 2004

pronájem bezpečnostních schránek od 24. 4. 2004

poskytování záruk do 20. 11. 2012 od 24. 4. 2004

poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a  to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo jejich umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, ato ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu a t o ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech , poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podni ků, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zá kona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům pod § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech , - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb do 20. 11. 2012 od 24. 4. 2004

činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci společnosti do 20. 11. 2012 od 24. 4. 2004

je provádění bankovních obchodů, poskytování bankovních, finančních a investičních služeb, služeb s těmito službami souvisejících a provozování dalších činností v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách a zákonem o cenných papírech, na základě a v rozsahu bankovní licence udělené Českou národní bankou do 24. 4. 2004 od 6. 12. 2002

je provádění bankovních obchodů, poskytování bankovních, finančních a investičních služeb, služeb s těmito službami souvisejících a provozování dalších činností v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách a zákonem o cenných papírech, na základě a v rozsahu bankovní licence uděůlené Českou národní bankou do 6. 12. 2002 od 31. 7. 2002

je provádění bankovních obchodů, poskytování bankovních, finančních a investičních služeb, služeb s těmito službami souvisejících a provozování dalších činností v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách a zákonem o cenných papírech, na základě povolení České národní banky nebo Komise pro cenné papíry, pokud je jich k některým činnostem zapotřebí do 31. 7. 2002 od 19. 12. 2001

h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta (s výjimkou obchodování s deriváty dle § 8a zákona č. 591/92 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů), 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových do 31. 3. 2000 od 31. 3. 2000

h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta (s výjimkou obchodování s deriváty dle § 8a zákona č. 591/92 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů), 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry do 19. 12. 2001 od 31. 3. 2000

h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry do 31. 3. 2000 od 22. 7. 1992

1/ bankovní činnost zaměřená na podporu podnikání v ČR, zej- ména podporu vzniku a rozvoje malých a středních podniků. K tomuto účelu společnost provádí tyto základní činnosti: do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

a) přijímá vklady od veřejnosti do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

b) poskytuje všechny druhy úvěrů do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

2/ provádí další bankovní činnosti v rizsahu stanoveném § 1, odst. 3 zák. č. 21/92 Sb. o bankách, zejména: do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

a) investování do cenných papírů na vlastní účet do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

b) finanční pronájem (finanční leasing) do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

c) platební styk a zúčtování do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

d) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

e) poskytování záruk do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

g) obstarávání inkasa do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

i) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služe do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

j) finanční makléřství do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

k) poskytování porad ve věcech podnikání do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

l) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včet- ně poradenství do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

m) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

n) výkon funkce depozitáře investičního fondu do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

o) poskytování bankovních informací do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

p) pronájem bezpečnostních schránek do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

Činnosti, které vyžadují povolení podle zvláštního zákona, provádí až po udělení tohoto povolení. do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

3/ podpora rozvoje podnikatelské činnosti se provádí na zá- kladě programů podpory vyhlašovaných společností v dohodě s poskytovatelem prostředků určených k tomuto účelu. Podpora podnikatelské činnosti v rámci vyhlášených programů se poskytuje zejména formou: do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

a) bankovní záruky do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

b) příspěvku na úhradu části úroku z úvěru do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

c) úvěrových výpomocí za zvýhodněných podmínek, do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

popřípadě jinými formami dohodnutými s poskytovateli pros- tředků účelově určených pro vyhlášené programy podpory podnikání do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

4/ Společnost emituje dluhopisy dle zvláštního zákona do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

5/ Společnost vykonává některé další činnosti, které bez- prostředně souvisejí s jejím hlavním předmětem činnosti do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

6/ Společnost vykonává svoji podnikatelskou činnost dle zák. č. 21/92 Sb., a na základě povolení vydaného Státní bankou československou do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

činnosti, které vyžadují povolení dle zvláštního zákona, provádí až po udělení tohoto povolení do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

f) otevírání akreditivů do 19. 12. 2001 od 22. 7. 1992

1. Předmětem podnikání společnosti je podpora rozvoje podni- katelské činnosti v ČR, zejména podpora vzniku a rozvoje ma- lých a středních podniků. K tomuto účelu akciová společnost: do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

a) přijímá vklady od právnických a fyzických osob, určené na finanční podporu malých a středních podniků a poskytuje úvěry do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

b) provádí emisi dluhopisů k zídkání dalších zdrojů pro podn kání do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

c) poskytuje podporu podnikání v souladu s pravidly svého hospodaření uvedenými dále v těchto stanovách, zejména poskytováním bankovních záruk, úhradou části úroků z úvěrů poskytnutých peněžními ústavy, zvýhodněnými úvěry a nenávrat nými finančními příspěvky do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

d) vypracovává, vyhlašuje, realizuje a vyhodnocuje programy podpory podnikání v souladu s pravidly a zásadami dohodnutý- mi s právnickými a fyzickými osobami, které své prostředky u společnosti uložily nebo jí je jiným způsobem poskytly do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

e) provádí poradenskou činnost pro podnikatele při získávání prostředků určených na podporu podnikání do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

2. Společnost uskutečňuje další podnikatelskou činnost v rozsahu stanoveném v ! 1 odst. 4 tohoto zákona, tj. zejména: do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

a) investování do cenných papírů na vlastní účet do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

b) finanční pronájem (finanční leasing) do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

d) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

e) otevírání akreditivů do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

f) obstarávání inkasa do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

g) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů 2. s převoditelnými cennými papíry do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

h) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících slu- žeb do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

i) finanční makléřství do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

j) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

k) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

l) výkon funkce depozitáře investičního fondu do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

m) poskytování bankovních informací do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

n) pronájem bezpečnostních schránek do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

c) platební styk a zůčtování do 22. 7. 1992 od 10. 3. 1992

1. Podpora rozvoje podnikatelské činnosti v ČR zejména podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků. K tomuto účelu společnost: do 10. 3. 1992 od 28. 1. 1992

a) přijímá vklady od právnických a fyzických osob, určených na finanční podporu malých a střednich podniků a poskytuje úvěry do 10. 3. 1992 od 28. 1. 1992

b) provádí emisi dluhopisů k získání dalších zdrojů pro podnikání do 10. 3. 1992 od 28. 1. 1992

c) poskytuje podporu podnikání v souladu s pravidly svého fungo- vání uvedenými ve stanovách, zejména poskytování záruk peněžním ústavům při úvěrování podnikatelských záměrů, úhradou části úroků z úvěrů poskytnutých peněžními ústavy, zvýhodněnými peněžními půjčkami a nenávratnými finančními výpomocemi do 10. 3. 1992 od 28. 1. 1992

d) vypracovává, vyhlašuje, realizuje a vyhodnocuje programy pod- pory podnikání v souladu s pravidly a zásadami dohodnutými s právnickými a fyzickými osobami, které své prostředky u společ- nosti uložily nebo jí je jiným způsobem poskytly do 10. 3. 1992 od 28. 1. 1992

e) provádí poradenskou činnost při získávání prostředků určených na podporu podnikání do 10. 3. 1992 od 28. 1. 1992

2. společnost uskutečňuje další podnikatelskou činnost, zejména deponování dočasně volných finančních prostředků u jiných peněžních ústavů a jejich ukládání do cenných papírů při dodržení zásady zachování dostatečné likvidity a jistoty a další operace v souladu se zákonem 158/89 Sb. o bankách a spořitelnách do 10. 3. 1992 od 28. 1. 1992

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 Počet členů dozorčí rady: 9 od 28. 1. 2017

Jediný akcionář rozhodl dne 1.11.2016 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 500.076.000,- Kč (slovy: pět set milionů sedmdesát šest tisíc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 2088 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 239.500,-Kč (slovy: dvě stě třicet d evět tisíc pět set korun českých), 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií a to formou prohlášení obsaženém notářském zápise o tomto rozhodnutí, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií,nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s př ihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozh odnutí), budou nabídnuty určenému zájemci, a to státu Česká republika s tím, že mezi jednotlivá ministerstva jako organizační složky státu hospodařící s jeho majetkem budou tyto akcie rozděleny takto: -Ministerstvo financí: 688 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, -Ministerstvo průmyslu a obchodu: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, -Ministerstvo pro místní rozvoj: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář (předem určený zájemce) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na adrese Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) d nů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost předem určenému osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to neprodleně po přijetí tohoto rozhodnutí; emisní kurs upisovaných akcií je vždy roven jejich jmenovité hodnotě uvedené shora v bodě 2 tohoto rozhodnutí, 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet č. 0222001308/4300 ve lhůtě 4 (slovy: čtyř) týdnů ode dne upsání akcií, 11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 2.631.626.000,-Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů šest set dvacet šest korun českých). od 28. 11. 2016

Jediný akcionář: Česká republika od 3. 9. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 Počet členů dozorčí rady: 9 do 28. 1. 2017 od 17. 9. 2014

změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 3. 9. 2013 do 17. 9. 2014 od 11. 11. 2013

změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 23.10.2012 do 17. 9. 2014 od 20. 11. 2012

změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 10.9.2003 do 20. 11. 2012 od 19. 11. 2003

dne 26.4.1994 schválila valná hromada nové znění stanov do 17. 9. 2014 od 7. 9. 1994

akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 z.č. 104/90 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne 28.11.1991 bylo upraveno složení představenstva, dozorčí rady a schváleny stanovy od 28. 1. 1992

základní kapitál společnosti byl splacen ze 100% do 7. 9. 1994 od 28. 1. 1992

název společnosti v cizích jazycích: anglicky Czech Guarantee and Development Bank, Stock Company německy Tschchische Garantie- und Entwicklungsbank, Aktiengeselschaft francouzsky Bangue Tchegue de Garantie et Developpement, société anonyme španělsky Banco Checo de Fianza y Desarrollo, Sociedad Anónima do 24. 6. 1999 od 28. 1. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 631 626 000 Kč

od 28. 11. 2016

Základní kapitál

vklad 2 131 550 000 Kč

do 28. 11. 2016 od 19. 11. 2003

Základní kapitál

vklad 1 975 800 000 Kč

do 19. 11. 2003 od 31. 7. 2002

Základní kapitál

vklad 1 780 000 000 Kč

do 31. 7. 2002 od 18. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 1 399 970 000 Kč

do 18. 3. 2002 od 23. 5. 2001

Základní kapitál

vklad 890 000 000 Kč

do 23. 5. 2001 od 24. 6. 1999

Základní kapitál

vklad 685 000 000 Kč

do 24. 6. 1999 od 28. 1. 1998

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 28. 1. 1998 od 7. 9. 1994

Základní kapitál

vklad 305 000 000 Kč

do 7. 9. 1994 od 28. 1. 1992
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 239 500 Kč, počet: 10 988 od 28. 11. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 239 500 Kč, počet: 8 900 do 28. 11. 2016 od 19. 11. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 222 000 Kč, počet: 8 900 do 19. 11. 2003 od 31. 7. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 8 900 do 31. 7. 2002 od 18. 3. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 157 300 Kč, počet: 8 900 do 18. 3. 2002 od 23. 5. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 900 do 23. 5. 2001 od 6. 2. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 900 do 6. 2. 2001 od 1. 2. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 884 do 1. 2. 2001 od 24. 6. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 1. 2. 2001 od 24. 6. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 682 do 24. 6. 1999 od 28. 1. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 do 24. 6. 1999 od 28. 1. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 499 do 28. 1. 1998 od 7. 9. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 28. 1. 1998 od 7. 9. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 305 do 7. 9. 1994 od 28. 1. 1992

Statutární orgán

5 fyzických osob

Pavel Křivonožka MBA

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2020

vznik členství: 1. 9. 2020

Sadová 55, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Pavel Fiala

člen představenstva

První vztah: 8. 5. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

Nad Koupadly 260/10, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jiří Jirásek

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2020

Dr. Horákové 467/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Weiss

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 28. 4. 2014

vznik funkce: 28. 4. 2014

Nušlova 2278/21, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Ladislav Macka

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 28. 4. 2014

vznik funkce: 28. 4. 2014

Zelená 1743/18, Praha 6, 160 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ivo Škrabal

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2016 - Poslední vztah: 10. 6. 2020

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 30. 4. 2020

Na průhonu 321, Vědomice, 413 01, Česká republika

Ing. Ivan Duda

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2016 - Poslední vztah: 8. 5. 2020

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 31. 3. 2020

U strouhy 221/8, Praha, 196 00, Česká republika

Ing. Jiří Jirásek

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2016 - Poslední vztah: 9. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2019

Dr. Horákové 467/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Pavel Weiss

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2017

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 28. 4. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

Nušlova 2278/21, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Jirásek

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

Dr. Horákové 467/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jiří Jirásek

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

Dr. Horákové 467/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Ladislav Macka

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 28. 4. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2015

Zelená 1743/18, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Ulip

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 31. 3. 2016

Krausova 606, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Pavel Weiss

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2017

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 28. 4. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2016

Nušlova 2278/21, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lubomír Rajdl CSc.

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2017

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Místecká 438, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Lubomír Rajdl CSc.

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2017

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Místecká 438, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Pavel Weiss

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2014 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2014

vznik funkce: 6. 5. 2010

zánik funkce: 27. 4. 2014

Nušlova 2278/21, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Jirásek

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2014

Dr. Horákové 467/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Ladislav Macka

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2014

vznik funkce: 6. 5. 2010

zánik funkce: 27. 4. 2014

Zelená 1743/18, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Jirásek

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2014

Dr. Horákové 467/28, Poděbrady II, 290 01, Česká republika

Ing. Pavel Weiss

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 15. 2. 2014

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2014

vznik funkce: 6. 5. 2010

zánik funkce: 27. 4. 2014

Nušlova 2278/21, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Lubomír Rajdl CSc.

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2014

Místecká 438, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Ulip

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2014

Krausova 606, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Ladislav Macka

předseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 27. 4. 2010

vznik funkce: 25. 4. 2006

zánik funkce: 6. 5. 2010

Zelená 1743/18, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Jirásek

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 27. 4. 2010

vznik funkce: 25. 4. 2006

Dr. Horákové 467/28, Poděbrady II, 290 01, Česká republika

Ing. Pavel Weiss

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 27. 4. 2010

vznik funkce: 25. 4. 2006

zánik funkce: 6. 5. 2010

Nušlova 2278/21, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Jan Ulip

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 27. 4. 2010

vznik funkce: 25. 4. 2006

Krausova 606, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Lubomír Rajdl CSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 27. 4. 2010

vznik funkce: 25. 4. 2006

Místecká 438, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Weiss

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2002 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 25. 4. 2006

vznik funkce: 9. 6. 1998

zánik funkce: 25. 4. 2006

Nušlova 2278/21, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Jirásek

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

vznik členství: 9. 6. 1998

zánik členství: 25. 4. 2006

zánik funkce: 25. 4. 2006

Dr. Horákové 467, Poděbrady II, 290 01, Česká republika

Ing. Jiří Jirásek

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 1997 - Poslední vztah: 6. 4. 2000

Voskovcova 24/1036, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Jiří Jirásek

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 1996 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

Cihlářova 653, Praha 4, 142 00, Česká republika

ing. Jitka Vágnerová

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1995 - Poslední vztah: 28. 4. 1995

Vrchlického 49, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Weiss

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Havanská 784, Ostava, 708 00, Česká republika

Ing. Ladislav Macka

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 25. 4. 2006

vznik funkce: 9. 6. 1998

zánik funkce: 25. 4. 2006

vykonává současně funkci generálního ředitele do 24. 5. 2006 od 7. 9. 1994

Zelená 18, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Weiss

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 6. 12. 2002

vznik funkce: 9. 6. 1998

Havanská 784, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Jan Ulip

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

vznik členství: 9. 6. 1998

zánik členství: 25. 4. 2006

zánik funkce: 25. 4. 2006

Krausova 606, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Lubomír Rajdl CSc.

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

vznik členství: 9. 6. 1998

zánik členství: 25. 4. 2006

zánik funkce: 25. 4. 2006

Místecká 438, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Ladislav Macka

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Zelená 18, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Karel Čáp

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Hrdličkova 2177, Praha 4, 149 00, Česká republika

ing. Ladislav Chrudina CSc.

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Pražská 1006, Černošice, 252 28, Česká republika

JUDr. Olga Polánecká

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Květnového vítězství 491, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Lubomír Štěpáník

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Vilímovská 17, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Pavel Ševčík

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Brdičkova 1913, Praha 5, 155 00, Česká republika

ing. Vladimír Staňura

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Bechyňova 5, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Pavel Janda

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Dreyerova 625, Praha 5, 152 00, Česká republika

ing. Pavel Kysilka CSc.

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1992 - Poslední vztah: 10. 3. 1992

Pražského 601/28, Prha 5, 150 00, Česká republika

Za banku je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Zaměstnanci banky a členové představenstva ve výkonné řídicí funkci jsou oprávněni za banku jednat v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Podrobnosti jednání a podepisování zaměstnanců banky a členů představenstva ve výkonné řídicí fun kci stanoví Podpisový řád banky. Právním jednáním vůči zaměstnancům jménem banky je ve smyslu ust. § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pověřen předseda představenstva. Osoby jednající za banku dle příslušného ustanovení Stanov uvedou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinný dokument; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se kvalifikovaným zaručený m elektronickým podpisem.

od 14. 6. 2017

Jménem banky je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Právním jednáním vůči zaměstnancům jménem banky je ve smyslu ust. § 164 odst. 3 z ákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pověřen předseda představenstva a pro případ nemožnosti pověřeného předsedy představenstva takto právně jednat delší než tři pracovní dny, je jeho náhradníkem místopředseda představenstva. Zaměstnanci banky pověř ení určitou činností jsou oprávněni jednat jménem banky v rozsahu tohoto pověření. Podrobnosti jednání a podepisování zaměstnanců banky stanoví Podpisový řád banky. Osoby jednající jménem banky podle Stanov uvedou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinný dokument; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se zaměstnaneckým kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisem.

do 14. 6. 2017 od 13. 2. 2016

Jménem banky je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Zaměstnanci banky pověření určitou činností jsou oprávněni jednat jménem banky v  rozsahu tohoto pověření. Podrobnosti jednání a podepisování zaměstnanců banky stanoví Podpisový řád banky. Osoby jednající jménem banky podle Stanov uvedou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinný dokument; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se zaměstnaneckým kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisem.

do 13. 2. 2016 od 20. 11. 2012

Jménem banky je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Zaměstnanci banky pověření určitou činností jsou oprávněni jednat jménem banky v  rozsahu tohoto pověření. Příslušné podrobnosti stanoví podpisový řád banky. Osoby jednající jménem banky uvedenou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinné dokumenty; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se zaměstnaneckým kvalifikovaným zaručeným elektronic kým podpisem.

do 20. 11. 2012 od 23. 5. 2011

Způsob jednání za společnost: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech předsta- venstvo společnosti jako jeho statutární orgán a to buď společně všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, kteří byli k tomu představenstvem písemně zmocněni. V rozsahu svého zmocnění představenstvem zastupu- je společnost a jedná jejím jménem generální ředitel a jím zmocnění podřízení pracovníci. Za společnost se podepisují jménem představenstva buď všich- ni členové představenstva nebo dva členové představenstva, kteří byli k tomu písemně představenstvem pověřeni. Na základě svého zplnomocnění představenstvem se podepisuje za společnost generální ředitel a v mezích své působnosti jím zplnomocnění podřízení pracovníci společnosti.

do 23. 5. 2011 od 7. 9. 1994

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému ne- bo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvede- ním jména a funkce -předseda představenstva -generální ředitel jako člen představenstva -dva členové představenstva

do 7. 9. 1994 od 22. 7. 1992

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo na- psanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce -předseda představenstva -místopředseda představenstva a další člen představenstva -generální ředitel v rozsahu udělené plné moci -prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci

do 22. 7. 1992 od 28. 1. 1992

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Ing. Pavel Kysilka CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2020

vznik členství: 29. 4. 2020

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Lenka Dupáková Ph.D.

členka dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2020

vznik členství: 28. 4. 2020

Holandská 1398/8, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Ing. Pavel Závitkovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2020

vznik členství: 25. 4. 2017

vznik funkce: 10. 12. 2019

Hyacintová 3266/9, Praha, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Olga Nebeská

členka dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2020

vznik členství: 19. 11. 2019

Na Panenské 1978, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Martin Hanzlík LL.M.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2020

vznik členství: 20. 11. 2019

vznik funkce: 11. 2. 2020

Hasičská 50, Jíloviště, 252 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. et Mgr. Marie Kotrlá

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2018

vznik členství: 23. 1. 2018

Široká 64/12, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Ladislav Koděra

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 5. 8. 2014

Drahelická 199/8, Praha 9, 190 15, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Dejl

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2019 - Poslední vztah: 10. 6. 2020

vznik členství: 20. 6. 2019

zánik členství: 28. 4. 2020

Hnězdenská 767/2a, Praha, 181 00, Česká republika

ing. Jan Dejl

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2019 - Poslední vztah: 27. 11. 2019

vznik členství: 20. 6. 2019

Doležalova 1036/2, Praha, 198 00, Česká republika

JUDr. Olga Nebeská

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2019 - Poslední vztah: 8. 6. 2019

vznik členství: 21. 4. 2015

zánik členství: 21. 4. 2019

Na Panenské 1978, Roztoky, 252 63, Česká republika

JUDr. Olga Nebeská

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2018 - Poslední vztah: 19. 1. 2019

vznik členství: 21. 4. 2015

Rychtářská 2004/8, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Olga Nebeská

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2018 - Poslední vztah: 19. 1. 2019

vznik členství: 21. 4. 2015

Rychtářská 2004/8, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Ing. Robert Szurman

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2018 - Poslední vztah: 9. 4. 2020

vznik členství: 29. 4. 2018

zánik členství: 19. 11. 2019

vznik funkce: 12. 6. 2018

zánik funkce: 19. 11. 2019

Zámecká 101/2, Karviná, 733 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Ing. Robert Szurman

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2018 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 29. 4. 2018

Zámecká 101/2, Karviná, 733 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Ing. Robert Szurman

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2018 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 29. 4. 2018

Zámecká 101/2, Karviná, 733 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Luděk Šrein

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2017 - Poslední vztah: 15. 11. 2018

vznik členství: 29. 8. 2017

zánik členství: 9. 10. 2018

Výletní 366/2, Praha, 142 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Luděk Šrein

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2017 - Poslední vztah: 15. 11. 2018

vznik členství: 29. 8. 2017

zánik členství: 9. 10. 2018

Výletní 366/2, Praha, 142 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Ing. Robert Szurman

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2017 - Poslední vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 28. 4. 2018

vznik funkce: 7. 10. 2014

zánik funkce: 28. 4. 2018

Zámecká 101/2, Karviná, 733 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Ing. Robert Szurman

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2017 - Poslední vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 28. 4. 2014

zánik členství: 28. 4. 2018

vznik funkce: 7. 10. 2014

zánik funkce: 28. 4. 2018

Zámecká 101/2, Karviná, 733 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Závitkovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2017 - Poslední vztah: 9. 4. 2020

vznik členství: 25. 4. 2017

vznik funkce: 13. 6. 2017

Hyacintová 3266/9, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Pavel Závitkovský

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 25. 4. 2017

Hyacintová 3266/9, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Pavel Závitkovský

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 25. 4. 2017

Hyacintová 3266/9, Praha, 106 00, Česká republika

JUDr. Ing. Lenka Dupáková Ph.D.

členka dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 10. 6. 2020

vznik členství: 26. 4. 2016

zánik členství: 26. 4. 2020

vznik funkce: 26. 4. 2016

zánik funkce: 26. 4. 2020

Holandská 1398/8, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

JUDr. Ing. Lenka Jurošková Ph.D.

členka dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 26. 4. 2016

vznik funkce: 26. 4. 2016

Holandská 1398/8, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

JUDr. Ing. Lenka Jurošková Ph.D.

členka dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 26. 4. 2016

vznik funkce: 26. 4. 2016

Holandská 1398/8, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Ing. Pavel Kysilka CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 28. 1. 2017

vznik členství: 26. 4. 2016

zánik členství: 13. 12. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

zánik funkce: 13. 12. 2016

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Pavel Kysilka CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016 - Poslední vztah: 28. 1. 2017

vznik členství: 26. 4. 2016

zánik členství: 13. 12. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

zánik funkce: 13. 12. 2016

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

JUDr. Olga Letáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 7. 10. 2018

vznik členství: 21. 4. 2015

Rychtářská 2004/8, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Olga Letáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 7. 10. 2018

vznik členství: 21. 4. 2015

Rychtářská 2004/8, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Gregor

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 26. 4. 2016

vznik funkce: 7. 10. 2014

zánik funkce: 26. 4. 2016

U háječku 495, Nučice, 252 16, Česká republika

JUDr. Ing. Robert Szurman

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2014 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 28. 4. 2014

vznik funkce: 7. 10. 2014

Františka Čechury 4467/20, Ostrava, 708 00, Česká republika

JUDr. Ing. Robert Szurman

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2014 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 28. 4. 2014

vznik funkce: 7. 10. 2014

Františka Čechury 4467/20, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Jan Gregor

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 26. 4. 2016

vznik funkce: 7. 10. 2014

zánik funkce: 26. 4. 2016

U háječku 495, Nučice, 252 16, Česká republika

Ing. Jan Gregor

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

U háječku 495, Nučice, 252 16, Česká republika

Ing. Martin Pros

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

V Rohu 434/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

JUDr. Martin Pros Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2016

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 13. 10. 2015

V rohu 434/3, Praha, 142 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Ing. Tomáš Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 24. 4. 2018

Štíbrova 1218/8, Praha, 182 00, Česká republika

JUDr. Ing. Tomáš Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 24. 4. 2018

Štíbrova 1218/8, Praha, 182 00, Česká republika

JUDr. Ing. Robert Szurman

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2014

vznik členství: 28. 4. 2014

Františka Čechury 4467/20, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 5. 8. 2018

Stěžery 47, 503 12, Česká republika

Ing. Ladislav Koděra

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 5. 8. 2018

Drahelická 199/8, Praha, 190 15, Česká republika

Ing. Ladislav Koděra

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 5. 8. 2018

Drahelická 199/8, Praha, 190 15, Česká republika

Ing. Zdeněk Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 5. 8. 2018

Stěžery 47, 503 12, Česká republika

Marie Kotrlá

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 28. 11. 2017

vznik členství: 3. 9. 2013

zánik členství: 3. 9. 2017

Široká 64/12, Praha, 110 00, Česká republika

Marie Kotrlá

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 28. 11. 2017

vznik členství: 3. 9. 2013

zánik členství: 3. 9. 2017

Široká 64/12, Praha, 110 00, Česká republika

Jana Šindelářová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 5. 6. 2017

Nad vodovodem 202/46, Praha, 108 00, Česká republika

Jana Šindelářová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 5. 6. 2017

Nad vodovodem 202/46, Praha, 108 00, Česká republika

Josef Hájek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2013 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2014

vznik funkce: 27. 4. 2010

zánik funkce: 27. 4. 2014

Družstevní 819, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Ladislav Koděra

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2013 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 4. 8. 2010

zánik členství: 4. 8. 2014

Drahelická 199/8, Praha 9, 190 15, Česká republika

Ing. Vladimír Bártl MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 26. 4. 2011

zánik členství: 22. 4. 2014

Průběžná 3140, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Daniel Braun M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 1. 2015

vznik členství: 26. 4. 2011

zánik členství: 9. 12. 2014

Vlachova 1514/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Daniel Braun M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 23. 5. 2011

vznik členství: 7. 12. 2010

Vlachova 1514/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Ladislav Koděra

člen

První vztah: 18. 8. 2010 - Poslední vztah: 20. 5. 2013

vznik členství: 4. 8. 2010

zánik členství: 4. 8. 2014

Drahelická 199/8, Praha 9, 190 15, Česká republika

Ing. Zdeněk Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 4. 8. 2010

zánik členství: 4. 8. 2014

Stěžírky 47, 503 21, Česká republika

Ing. Martin Plachý

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 12. 2010

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 7. 12. 2010

V kapslovně 2770/3, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Josef Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 20. 5. 2013

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2014

vznik funkce: 27. 4. 2010

zánik funkce: 27. 4. 2014

Družstevní 819, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Ing. Růžena Kabilková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 20. 5. 2013

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 23. 4. 2013

zánik funkce: 23. 4. 2013

Na Homolce 23, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Ing. Robert Szurman

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2014

vznik funkce: 27. 4. 2010

zánik funkce: 27. 4. 2014

Františka Čechury 4467/20, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Ing. Josef Doruška CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2014

Na hlinách 1786/16, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Josef Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2009 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 27. 4. 2010

Družstevní 819, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Ing. Růžena Kabilková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2009 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 8. 12. 2009

zánik členství: 27. 4. 2010

Na Homolce 23, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Josef Dobruška CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2009 - Poslední vztah: 9. 10. 2009

vznik členství: 29. 9. 2009

Na hlinách 1786/16, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Josef Doruška CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2009 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 29. 9. 2009

zánik členství: 27. 4. 2010

Na hlinách 1786/16, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Jana Šindelářová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 24. 6. 2013

vznik členství: 2. 7. 2009

zánik členství: 5. 6. 2013

Nad vodovodem 202/46, Praha 10, 108 00, Česká republika

Ing. Martin Plachý

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 9. 6. 2009

zánik členství: 27. 4. 2010

V kapslovně 2770/3, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ladislav Dvořák CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2008 - Poslední vztah: 17. 12. 2009

vznik členství: 22. 4. 2008

zánik členství: 8. 12. 2009

vznik funkce: 10. 6. 2008

zánik funkce: 8. 12. 2009

Antonínská 56/II, Dačice, 380 01, Česká republika

Ing. Ladislav Dvořák CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2008

vznik členství: 22. 4. 2008

Antonínská 56/II, Dačice, 380 01, Česká republika

Ing. Daniel Toušek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2007 - Poslední vztah: 4. 5. 2009

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 21. 4. 2009

Bruslařská 8, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Milan Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2007 - Poslední vztah: 23. 5. 2011

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 26. 4. 2011

Pardubická 675, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mareš

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2006 - Poslední vztah: 18. 8. 2010

vznik členství: 2. 8. 2006

vznik funkce: 2. 8. 2006

Stěžírky 47, 503 21, Česká republika

Ing. Ladislav Koděra

člen

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 18. 8. 2010

vznik členství: 10. 5. 2006

zánik členství: 10. 5. 2010

vznik funkce: 10. 5. 2006

Drahelická 199/8, Praha 9, 190 15, Česká republika

Ing. Vlastimil Czabe

člen

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 17. 12. 2009

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 8. 12. 2009

vznik funkce: 25. 4. 2006

Tylova 3, Olomouc, 771 00, Česká republika

JUDr. Ing. Robert Szurman

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 4. 6. 2010

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 27. 4. 2010

vznik funkce: 25. 4. 2006

zánik funkce: 27. 4. 2010

Františka Čechury 4467/20, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Ing. Eduard Janota

člen

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 9. 10. 2009

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 29. 9. 2009

vznik funkce: 25. 4. 2006

Nikoly Vapcarova 3267/1, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Mgr. Jiří Nováček

člen

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 11. 5. 2007

vznik členství: 25. 4. 2006

zánik členství: 24. 4. 2007

vznik funkce: 25. 4. 2006

zánik funkce: 24. 4. 2007

Tyršova 887/7, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Ing. Vlastimil Czabe

člen

První vztah: 19. 1. 2006 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

vznik členství: 13. 12. 2005

zánik členství: 25. 4. 2006

vznik funkce: 13. 12. 2005

zánik funkce: 25. 4. 2006

Ing. Vlastimil Czabe, byl na základě návrhu akcionáře, na jednání dozorčí rady dne 13. prosince 2005 kooptován v souladu s § 13 odst. 3 Stanov společnosti do dozorčí rady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. do 24. 5. 2006 od 19. 1. 2006

Tylova 3, Olomouc, 771 00, Česká republika

Ing. Ladislav Dvořák CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2006 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 8. 6. 2004

zánik členství: 22. 4. 2008

vznik funkce: 13. 12. 2005

zánik funkce: 22. 4. 2008

Antonínská 56/II, Dačice, 380 01, Česká republika

Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček CSc.

člen

První vztah: 20. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 5. 2007

vznik členství: 27. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2007

Trávníčkova 1778/33, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Pavel Jirák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2004 - Poslední vztah: 22. 12. 2005

zánik členství: 4. 10. 2005

vznik funkce: 21. 9. 2004

zánik funkce: 4. 10. 2005

Žitná 599, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Dvořák CSc.

člen

První vztah: 31. 7. 2004 - Poslední vztah: 19. 1. 2006

vznik členství: 8. 6. 2004

Antonínská 56/II, Dačice, 380 01, Česká republika

Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček CSc.

člen

První vztah: 31. 7. 2004 - Poslední vztah: 20. 11. 2004

vznik členství: 27. 4. 2004

Galandova 17/1240, Praha 6 - Řepy, 163 00, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

místopředseda

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 31. 7. 2004

zánik členství: 8. 6. 2004

vznik funkce: 11. 6. 2002

V Malých Domech I 5/583, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

místopředseda

První vztah: 6. 12. 2002 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

vznik funkce: 11. 6. 2002

Psohlavců 26b, Praha 4, Česká republika

ing. Václav Kupka CSc.

člen

První vztah: 27. 9. 2002 - Poslední vztah: 2. 8. 2006

vznik členství: 11. 7. 2002

zánik členství: 1. 8. 2006

Lýskova 1591, Praha 5, 150 00, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

místopředseda

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 6. 12. 2002

vznik funkce: 11. 6. 2000

Psohlavců 26b, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Jirák

člen

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 20. 11. 2004

vznik členství: 11. 6. 2002

Žitná 599, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Komrska

člen

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 24. 4. 2004

vznik členství: 11. 6. 2002

zánik členství: 24. 2. 2004

Štědřík čp. 157, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Jiří Eigel

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

vznik členství: 29. 9. 1998

zánik členství: 11. 6. 2002

Svojetice 161, 251 62, Česká republika

Ing. Josef Vaník

člen

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

vznik členství: 11. 7. 2001

zánik členství: 25. 4. 2006

zánik funkce: 25. 4. 2006

Přecechtělova 2405/23, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Jana Šindelářová

člen

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik členství: 11. 7. 2001

zánik členství: 27. 6. 2009

Nad vodovodem 46/202, Praha 10, 108 00, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

člen

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

vznik členství: 5. 6. 2001

Psohlavců 26b, Praha 4, Česká republika

ing. Václav Kupka CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2000 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

vznik členství: 26. 9. 2000

zánik členství: 11. 6. 2002

Lýskova 1591, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Václav Polák

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2000 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 25. 4. 2006

vznik funkce: 6. 6. 2000

zánik funkce: 25. 4. 2006

Jarníkova 1894/21, Praha 4, 149 00, Česká republika

PhDr. Jaroslav Gacka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2000 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

vznik členství: 6. 6. 2000

zánik členství: 25. 4. 2006

zánik funkce: 25. 4. 2006

Levského 3189, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Václav Polák

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 12. 2000

Jarníkova 1894/21, Praha 4, 149 00, Česká republika

Milada Vlasáková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2000 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

vznik členství: 28. 9. 1999

zánik členství: 11. 6. 2002

Masarykova 20, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Milan Kupka

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2000 - Poslední vztah: 25. 8. 2000

Husova 12/210, Říčany, Radošovice, 251 01, Česká republika

Ing. Václav Kupka CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 1999 - Poslední vztah: 25. 8. 2000

Lýskova 1591, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 1999 - Poslední vztah: 24. 6. 1999

Suchý vršek 2122, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Věra Jechová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 1999 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

Pujmanové 1755/D, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Kruliš CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 1999 - Poslední vztah: 12. 12. 2000

Pšenčíkova 675/22, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Jiří Eigel

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 1999 - Poslední vztah: 21. 1. 2002

vznik členství: 29. 9. 1998

Svojetice 161, 251 62, Česká republika

RNDr. Zdeněk Somr

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

volen zaměstnanci do 19. 12. 2001 od 28. 1. 1998

Palackého 116, Nymburk, Česká republika

Ing. Milan Bochenek

člen

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 24. 6. 1999

Pod Lysinami 464/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Karel Hrdý

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 24. 6. 1999

U Koupaliště 647, Hrádek n. Nisou, 643 34, Česká republika

Ing. Eduard Janota

člen

První vztah: 21. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

vznik členství: 9. 6. 1998

zánik členství: 25. 4. 2006

zánik funkce: 25. 4. 2006

Nikoly Vapcarova 3267, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Petr Dvořák

člen

První vztah: 21. 8. 1997 - Poslední vztah: 25. 8. 2000

U Gabrielky 569, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura

člen

První vztah: 21. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 6. 1999

Požárnická 160, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

člen

První vztah: 21. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 6. 1999

Suchý vršek 2122, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Luboš Fridrich

člen

První vztah: 3. 9. 1996 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

Blattného 2313, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Olga Polánecká

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 3. 9. 1996

Květnového vítězství 491, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Vladimír Staňura

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

Bechyňova 5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

Brdičkova 1913, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Janda

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

Dreyerova 625, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Petr Dvořák

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

U Gabrielky 565, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Eduard Janota

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

N.Vabcarova 3267, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Oldřich Dědek

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 21. 8. 1997

Přímětická 1195/22, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Václav Polák

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Jarníkova 1894, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Lubomír Štěpáník

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 24. 6. 1999

Vilímovská 17, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Alena Kysilková

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 24. 6. 1999

Milady Horákové 24, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Václav Kupka CSc.

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 24. 6. 1999

Lýskova 1591, Praha 5, 150 00, Česká republika

RNDr. Miloš Gregar

člen

První vztah: 7. 9. 1994 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

Kopanina 365, Praha 5, 155 00, Česká republika

ing. Eduard Janota

První vztah: 22. 7. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Varcanova 3267, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Zdenka Rodová

První vztah: 10. 3. 1992 - Poslední vztah: 22. 7. 1992

Sudánská 596, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Jan Pluskal

První vztah: 10. 3. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Karafiátova 18, Olomouc, 771 00, Česká republika

JUDr. Otakar Koutský

První vztah: 10. 3. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Na Cikorce 1607, Praha 4, 143 00, Česká republika

ing. Jiří Kalfus

První vztah: 10. 3. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Malá Skála 117, 468 31, Česká republika

ing. Eva Čiháková

První vztah: 10. 3. 1992 - Poslední vztah: 7. 9. 1994

Osvoboditelů 1366, Praha 5, Radotín, 150 00, Česká republika

Další vztahy firmy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).