Hlavní navigace

Československé úvěrní družstvo v likvidaci

Firma Československé úvěrní družstvo v likvidaci, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou Dr 1358, Krajský soud v Hradci Králové.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

64946851

Sídlo:

Gočárova třída 312/52, Hradec Králové, 500 02

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

20. 2. 1996

DIČ:

CZ64946851

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
64910 Finanční leasing
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
69100 Právní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

Dr 1358, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo od 11. 8. 2008

Obchodní firma

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo od 14. 4. 2015

Obchodní firma

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo od 23. 6. 2015

Obchodní firma

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo do 23. 6. 2015 od 26. 5. 2015

Obchodní firma

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo do 26. 5. 2015 od 21. 5. 2015

Obchodní firma

Vinohradská vzájemná družstevní záložna do 21. 5. 2015 od 20. 2. 1996

Obchodní firma

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo do 14. 4. 2015 od 20. 3. 2015

Právní forma

Družstvo od 20. 2. 1996

adresa

Gočárova třída 312/52
Hradec Králové 50002 od 29. 10. 2013

adresa

Gočárova třída 312
Hradec Králové 50002 do 29. 10. 2013 od 11. 8. 2008

adresa

Vinohradská 105
Praha 3 do 11. 8. 2008 od 20. 2. 1996

Předmět podnikání

Družstevní záložna je oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené činnosti dle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů: a)přijímaní vkladů od členů b)poskytování úvěrů členům c)finanční leasing pro členy d)platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy e)poskytování ručení za úvěry a půjčky členů f)otvírání akreditivů pro členy g)obstarání inkasa pro členy h)pronájem bezpečnostních schránek členům i) nákup a prodej cizí měny pro členy od 26. 5. 2006

Družstevní záložna je výlučně za účelem zajištění povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, které jsou uvedeny v odst. 1), oprávněna: od 7. 6. 2005

a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, od 7. 6. 2005

b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, od 7. 6. 2005

c) nabývat majetek a disponovat s ním od 7. 6. 2005

d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění povolených činností dle §3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v odst. 1), od 7. 6. 2005

e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak. od 7. 6. 2005

Družstevní záložna je oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené činnosti dle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů: a)přijímaní vkladů od členů b)poskytování úvěrů členům c)finanční leasing pro členy d)platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy e)poskytování ručení za úvěry a půjčky členů f)otvírání akreditivů pro členy g)obstarání inkasa pro členy h)pronájem bezpečnostních schránek členům. do 26. 5. 2006 od 7. 6. 2005

Družstevní záložna je oprávněna vykonávat tyto činnosti dle § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 87/1995: do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

a) Přijímat vklady od svých členů. do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

b) Poskytovat úvěry svým členům. do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

c) Poskytovat svým členům tyto peněžní služby: ca) vedení účtů a provádění plateb z pověření člena cb) ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami. do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

d) Poskytovat svým členům tyto další služby: da) zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb db) obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb a služeb dc) poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací účely dd) organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací. do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

e) Příjímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od nich úvěry. do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

f) Ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry. do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

g) Nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy jejichž emitentem je Česká národní banka, hypotéční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. Jiné dluhopisy je družstevní záložna oprávněna nabývat jen po předchozím souhlasu Úřadu. do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

h) Nabývat majetek, který slouží jen k výkonu činností družstva, a nakládat s ním. do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

i) Přijímat dary a dědictví. do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

j) Poskytovat půjčky Zajišťovacímu fondu družstevních záložen. do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

k) Po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek jim stanovených přijímat vklady od jiných právnických osob, vést těmto osobám účty a provádět platby z jejich pověření a poskytovat úvěry obcím v České republice. do 7. 6. 2005 od 6. 12. 2000

Družstvo je oprávněno vykonávat tyto činnosti a služby: do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

a) přijímat vklady od svých členů do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

b) poskytovat úvěry svým členům do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

c) poskytovat svým členům tyto peněžní služby: do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

ca) vedení účtů a provádění plateb z pověření člena do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

cb) obstarávání kreditních karet do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

cc) ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

d) poskytovat svým členům tyto další služby: do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

da) zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

db) obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb a služeb do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

dc) poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací účely do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

f) ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

g) nabývat státní dluhopisy a komunální obligace a hypotéční zástavní listy, jiné cenné papíry nesmí družstvo nabývat do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

h) nabývat majetek, který slouží jen k výkonu činností družstva, a nakládat s ním. Toto ustanovení se však na věci nesplňující uvedenou podmínku, kterými byly zajištěny pohledávky družstva, nevztahuje po dobu šesti měsíců od jejich nabytí do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

i) přijímat dary a dědictví do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

j) založit právnickou osobu za účelem podnikání, popř. majetkově se účastnit v právnické osobě za účelem podnikání, jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

k) založit právnickou osobu, popř. se účastnit v právnické osobě, která není založena za účelem podnikání do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

l) poskytovat návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen ( dále jen Fond ) do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

dd) organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

e) přijímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od nich úvěry do 6. 12. 2000 od 20. 2. 1996

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutím shromáždění delegátů Československého úvěrního družstva, IČO: 649 46 851, se sídlem Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové (dále jako "Družstvo") ze dne 25. března 2021 bylo ve smyslu ustanovení článku IX oddílu A bodu 18. písm. k) ve spojení s článkem IX oddílem B bodem 1 stanov a v souladu s ustanovením § 656 písm. q) a § 669 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, rozhodnuto o zrušení Družstva s likvidací s okamžitou účinností. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. dubna 2021, č.j. 34 Cm 65/2021-15 (dále jako "Usnesení"), byl likvidátorem Družstva jmenován Ing. Lukáš Vlašaný, nar. 28. října 1974, bytem Palackého 351/6, 390 01 Tábor (dále jako "Likvidátor"). Vyvěše ním Usnesení na úřední desce soudu dne 6. dubna 2021 nastaly pro každého účinky uvedené ve výroku Usnesení. Likvidátor tímto v souladu s ustanovením § 198 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), oznamuje, že dnem 25. března 2021 vstoupilo Družstvo do likvidace a věřitelé Družstva se vyzývají, aby přihlá sili své pohledávky nejpozději ve lhůtě třech měsíců ode dne druhého zveřejnění výzvy pro věřitele v obchodním věstníku podle ustanovení § 198 odst. 2 Občanského zákoníku. od 30. 4. 2021

družstvo od 14. 5. 2014

Statutární orgán

Historické vztahy

Ing. Aleš Pospíšil MBA

předseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2021 - Poslední vztah: 8. 7. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

zánik členství: 11. 4. 2021

vznik funkce: 5. 1. 2021

zánik funkce: 11. 4. 2021

Ondřejovská 219, Struhařov, 251 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Věra Bártová

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2021 - Poslední vztah: 8. 7. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

zánik členství: 11. 2. 2021

Za Dvorem 184, Kolín, 280 02, Česká republika

Mgr. Ing. Ivana Pátková LL.M.

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2021 - Poslední vztah: 8. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 11. 4. 2021

vznik funkce: 5. 1. 2021

zánik funkce: 11. 4. 2021

Tůmy Přeloučského 563, Přelouč, 535 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Zuzana Stehlíková

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2020 - Poslední vztah: 8. 7. 2021

vznik členství: 27. 12. 2019

zánik členství: 11. 4. 2021

Ke hřišti 776/24, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Anton Halúska

Předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2018 - Poslední vztah: 5. 2. 2021

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 3. 7. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2020

Podstránie 244/33, Konská, 013 13, Slovenská republika

Ing. Anton Halúska

Předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2018 - Poslední vztah: 20. 10. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 3. 7. 2018

Konská 244, Rajecké Teplice, Slovenská republika

Ing. Anton Halúska

Předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2018 - Poslední vztah: 20. 10. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 3. 7. 2018

Konská 244, Rajecké Teplice, Slovenská republika

Ing. Ivana Pátková

Člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2018 - Poslední vztah: 5. 2. 2021

vznik členství: 1. 7. 2018

Tůmy Přeloučského 563, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Dušan Ježík

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2018 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 31. 8. 2020

vznik funkce: 3. 7. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2020

Dukelských hrdinov 801/12, Čadca, Slovenská republika

PaedDr. František Štofila

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 13. 12. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

U jeslí 2264/10, Praha, 193 00, Česká republika

PaedDr. František Štofila

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 13. 12. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

U jeslí 2264/10, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Dušan Ježík

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 22. 12. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2018

Dukelských hrdinov 801/12, Čadca, Slovenská republika

Ing. Dušan Ježík

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 22. 12. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2018

Dukelských hrdinov 801/12, Čadca, Slovenská republika

Ing. Dušan Ježík

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 1. 5. 2016

Dukelských hrdinov 801/12, Čadca, Slovenská republika

Ing. Anton Halúska

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 19. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 5. 5. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2018

Konská 244, Rajecké Teplice, Slovenská republika

Ing. Anton Halúska

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 19. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 5. 5. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2018

Konská 244, Rajecké Teplice, Slovenská republika

František Kolínský

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2016 - Poslední vztah: 16. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 5. 5. 2016

zánik funkce: 31. 10. 2016

Pěnčín 12, 463 45, Česká republika

Ing. Dušan Ježík

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 1. 5. 2016

Dukelských hrdinov 801/12, Čadca, Slovenská republika

František Kolínský

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2016 - Poslední vztah: 16. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 5. 5. 2016

zánik funkce: 31. 10. 2016

Pěnčín 12, 463 45, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2016 - Poslední vztah: 26. 7. 2016

vznik členství: 15. 3. 2016

zánik členství: 29. 4. 2016

vznik funkce: 16. 3. 2016

zánik funkce: 29. 4. 2016

Nad Jenerálkou 768/13, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Dušan Baran

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2016 - Poslední vztah: 26. 7. 2016

vznik členství: 15. 3. 2016

zánik členství: 29. 4. 2016

vznik funkce: 16. 3. 2016

zánik funkce: 29. 4. 2016

Nad Jenerálkou 768/13, Praha, 160 00, Česká republika

František Kolínský

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik funkce: 4. 5. 2016

Pěnčín 12, 463 45, Česká republika

František Kolínský

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik funkce: 4. 5. 2016

Pěnčín 12, 463 45, Česká republika

Ing. Anton Halúska

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2016

vznik členství: 19. 5. 2015

vznik funkce: 18. 9. 2015

zánik funkce: 4. 5. 2016

Konská 244, Rajecké Teplice, Slovenská republika

Ing. Anton Halúska

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2016

vznik členství: 19. 5. 2015

vznik funkce: 18. 9. 2015

zánik funkce: 4. 5. 2016

Konská 244, Rajecké Teplice, Slovenská republika

Ing. Anton Halúska

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 19. 5. 2015

Konská 244, Rajecké Teplice, Slovenská republika

Anton Halúska

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2015

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 7. 5. 2015

Konská 244, Rajecké Teplice, Slovenská republika

Ing. Bořivoj Přemysl Pražák

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2015 - Poslední vztah: 18. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 14. 3. 2016

vznik funkce: 6. 1. 2015

zánik funkce: 14. 3. 2016

Kovanecká 2284/21, Praha, 190 00, Česká republika

František Štofila

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 5. 2016

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 14. 3. 2016

U jeslí 2264/10, Praha, 193 00, Česká republika

František Kolínský

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2014

zánik funkce: 17. 9. 2015

Pěnčín 12, 463 45, Česká republika

Petr Pištěk

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 1. 2015

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 11. 2014

Prorektorská 662/2, Praha 10, 108 00, Česká republika

Radovan Martínek

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 1. 2015

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2014

Růžová 177, Neratovice, 277 11, Česká republika

Tomáš Brouček

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 3. 2014

Chalabalova 1596/37, Praha 5, 155 00, Česká republika

Bc. Jiří Macek

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2013

Bož. Němcové 141, České Meziříčí, 517 71, Česká republika

Dr. Ing. Radovan Martínek MBA

předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 29. 12. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2013

Růžová 177, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

PaedDr. František Štofila

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

U Jeslí 2264/10, Praha 9, 193 00, Česká republika

Tomáš Brouček

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 4. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

V Aleji 1124/30, Rudná, 252 19, Česká republika

PaedDr. František Štofila

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

U Jeslí 2264/10, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2011 - Poslední vztah: 27. 10. 2011

vznik členství: 26. 7. 2011

zánik členství: 22. 9. 2011

Na Hřebenkách 2779, Praha 5, 150 00, Česká republika

Dr. Ing. Radovan Martínek MBA

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 29. 12. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2013

Růžová 177, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr. Ing. Radovan Martínek MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 29. 12. 2009

vznik funkce: 29. 3. 2011

Růžová 177, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Jiří Macek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2013

Bož. Němcové 141, České Meziříčí, 517 71, Česká republika

JUDr. Dalibor Michalko

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 16. 3. 2011

zánik členství: 19. 4. 2011

Matuškova 22, Košice, 040 11, Slovenská republika

Dr. Ing. Radovan Martínek MBA

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2010 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 29. 12. 2009

Růžová 177, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr. Ing. Radovan Martínek MBA

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 24. 6. 2010

vznik členství: 29. 12. 2009

Dr. E. Beneše 1111, Neratovice, 277 11, Česká republika

Bc. Jiří Macek

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 16. 3. 2011

vznik funkce: 25. 6. 2008

zánik funkce: 16. 3. 2011

Bož. Němcové 141, České Meziříčí, 517 71, Česká republika

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 9. 5. 2011

vznik funkce: 25. 6. 2008

zánik funkce: 9. 5. 2011

U Teplárny 1211/7, Praha 5, 158 00, Česká republika

Petra Nová

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 25. 6. 2008

zánik členství: 29. 6. 2010

E.Beneše 1797, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Jaromír Blažek

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 16. 7. 2008

vznik členství: 23. 2. 2006

zánik členství: 25. 6. 2008

Sad Míru 787, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Ing.arch. Petr Kneissl

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 16. 7. 2008

vznik členství: 23. 2. 2006

zánik členství: 25. 6. 2008

K. Šafáře 56, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jana Výborná

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 16. 7. 2008

vznik členství: 23. 2. 2006

zánik členství: 25. 6. 2008

Na Pohoří 798, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Mgr. Karel Drášil

člen

První vztah: 15. 9. 2004 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 29. 6. 2004

zánik členství: 22. 2. 2006

Lukavice 133, Česká republika

Ing. František Plíhal

člen

První vztah: 6. 12. 2000 - Poslední vztah: 15. 9. 2004

zánik členství: 29. 6. 2004

Všebořice 19, Bernartice, 257 59, Česká republika

Ing. Roman Výborný

člen

První vztah: 6. 12. 2000 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

zánik členství: 22. 2. 2006

Na Pohoří 798, Zruč nad Sázavou, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 2000

Krynická 504, Praha 8, Česká republika

JUDr. Jaroslav Tvrdík

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

zánik členství: 22. 2. 2006

Hanusova 24, Praha 4, Česká republika

Mgr. Karel Drášil

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 6. 12. 2000

Lukavice 133, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva družstva nebo jiný člen představenstva družstva. Je-li však pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva. Představenstvo zavazuje družstvo tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu družstva připojí svůj podpis společně dva členové představenstva družstva.

od 10. 1. 2020

Za představenstvo jedná navenek předseda družstva nebo libovolný člen představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva družstva. Představenstvo zavazuje družstvo tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu družstva připojí svůj podpis společně dva členové představenstva družstva.

do 10. 1. 2020 od 20. 2. 1996

Další vztahy firmy Československé úvěrní družstvo v likvidaci

5 fyzických osob

Ing. Lukáš Vlašaný

První vztah: 30. 4. 2021

Palackého 351/6, Tábor, 390 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jiří Macek

předseda kontrolní komise

První vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 28. 1. 2014

Nerudova 837/14, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předsda představenstva

  TreNori SE

  Gočárova třída 227/50, Hradec Králové Pražské Předměstí, 500 02

 • předseda představenstva

  TreNori Gočárova a.s.

  Gočárova třída 227/50, Hradec Králové, 500 02

Milan Lacina

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 5. 2016

vznik členství: 15. 3. 2016

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Petra Nová

člen kontrolní komise

První vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

Jasmínová 125/4, Hradec Králové, 503 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Macek

předseda kontrolní komise

První vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 28. 1. 2014

Bož. Němcové 141, České Meziříčí, 517 71, Česká republika

Historické vztahy

Dipl. Ing. Martin Melkowitsch

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 1. 2020 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 27. 12. 2019

zánik členství: 30. 6. 2020

Wiener Strasse 13/5, Laxenburg, 2 361, Rakouská republika

KR. Dkfm. Dr. Herbert Stepic

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 1. 2020 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 27. 12. 2019

zánik členství: 30. 6. 2020

Zahnradbahnstrasse 6/5, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

Milan Lacina

Člen kontrolní komise

První vztah: 18. 8. 2018 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 30. 6. 2020

Černá v Pošumaví 186, 382 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Jiří Macek

Předseda kontrolní komise

První vztah: 18. 8. 2018 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 30. 6. 2020

vznik funkce: 11. 7. 2018

zánik funkce: 30. 6. 2020

Nerudova 837/14, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Petr Doležal

Člen kontrolní komise

První vztah: 18. 8. 2018 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 30. 6. 2020

Soukenická 838, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Dipl. Ing. Petr Doležal

člen kontrolní komise

První vztah: 23. 2. 2018 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 30. 6. 2018

Soukenická 838, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Dipl. Ing. Petr Doležal

člen kontrolní komise

První vztah: 23. 2. 2018 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 30. 6. 2018

Soukenická 838, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Milan Lacina

člen kontrolní komise

První vztah: 11. 6. 2017 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 15. 3. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

Černá v Pošumaví 186, 382 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Milan Lacina

člen kontrolní komise

První vztah: 11. 6. 2017 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 15. 3. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

Černá v Pošumaví 186, 382 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Krejčí

člen kontrolní komise

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 23. 2. 2018

vznik členství: 29. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

Větrná 1769, Choceň, 565 01, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Ing. Josef Krejčí

člen kontrolní komise

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 23. 2. 2018

vznik členství: 29. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

Větrná 1769, Choceň, 565 01, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

PaedDr. František Štofila

První vztah: 25. 8. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

Prokurista zastupuje družstvo vždy společně s jedním členem představenstva. Podepisování se děje tak, že k firmě připojí svůj vlastnoruční podpis společně s dodatkem označujícím prokuru. Prokurista je oprávněn i ke zcizování a zatěžování nemovitostí. do 9. 3. 2017 od 25. 8. 2016

U jeslí 2264/10, Praha, 193 00, Česká republika

PaedDr. František Štofila

První vztah: 25. 8. 2016 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

Prokurista zastupuje družstvo vždy společně s jedním členem představenstva. Podepisování se děje tak, že k firmě připojí svůj vlastnoruční podpis společně s dodatkem označujícím prokuru. Prokurista je oprávněn i ke zcizování a zatěžování nemovitostí. do 9. 3. 2017 od 25. 8. 2016

U jeslí 2264/10, Praha, 193 00, Česká republika

PaedDr. František Štofila

První vztah: 26. 7. 2016 - Poslední vztah: 25. 8. 2016

U jeslí 2264/10, Praha, 193 00, Česká republika

PaedDr. František Štofila

První vztah: 26. 7. 2016 - Poslední vztah: 25. 8. 2016

U jeslí 2264/10, Praha, 193 00, Česká republika

Jiří Macek

předseda kontrolní komise

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 28. 1. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2018

Nerudova 837/14, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Jiří Macek

předseda kontrolní komise

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 28. 1. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2018

Nerudova 837/14, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Milan Lacina

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 5. 2016 - Poslední vztah: 11. 6. 2017

vznik členství: 15. 3. 2016

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Milan Lacina

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 5. 2016 - Poslední vztah: 11. 6. 2017

vznik členství: 15. 3. 2016

Čekanická 325, Tábor, 391 56, Česká republika

Dr. Ing. Radovan Martínek MBA

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 5. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Růžová 177, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dr. Ing. Radovan Martínek MBA

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 5. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 11. 2. 2015

Růžová 177, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Nová

člen kontrolní komise

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 28. 12. 2016

Jasmínová 125/4, Hradec Králové, 503 32, Česká republika

Martin Bříza

člen kontrolní komise

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 3. 2015

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 31. 12. 2014

Nové náměstí 1741, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Martin Bříza

člen kontrolní komise

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 3. 2015

vznik členství: 1. 1. 2014

Nové náměstí 1741, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Jiří Macek

předseda kontrolní komise

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 28. 1. 2014

Bož. Němcové 141, České Meziříčí, 517 71, Česká republika

Jiří Macek

předseda kontrolní komise

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 28. 1. 2014

Bož. Němcové 141, České Meziříčí, 517 71, Česká republika

Petra Nová

První vztah: 20. 6. 2011 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

Jasmínová 125/4, Hradec Králové, 503 32, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

První vztah: 5. 4. 2006 - Poslední vztah: 28. 8. 2008

Krynická 504/27, Praha 8, 181 00, Česká republika

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).