Hlavní navigace

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Firma Cestovní kancelář FISCHER, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6304, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 52 184 195 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26141647

Sídlo:

Babákova 2390/2, Praha, 148 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 12. 1999

DIČ:

CZ26141647

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
79120 Činnosti cestovních kanceláří

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6304, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Cestovní kancelář FISCHER, a.s. od 24. 3. 2015

Obchodní firma

Cestovní kancelář FISCHER, a.s. od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Cestovní kancelář FISCHER, a.s. do 16. 4. 2015 od 21. 12. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 21. 12. 1999

adresa

Babákova 2390/2
Praha 14800 od 10. 7. 2020

adresa

Na Strži 65/1702
Praha 4 14062 do 10. 7. 2020 od 1. 1. 2010

adresa

Milešovská 1136/5
Praha 3 13000 do 1. 1. 2010 od 1. 7. 2006

adresa

Provaznická 13, čp.397
Praha l 11000 do 1. 7. 2006 od 14. 10. 2002

adresa

Provaznická 13
Praha l do 14. 10. 2002 od 21. 12. 1999

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 4. 5. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 5. 2009

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 4. 5. 2009 od 20. 11. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 4. 5. 2009 od 20. 11. 2002

směnárenská činnost do 4. 5. 2009 od 20. 11. 2002

provozování cestovní kanceláře od 21. 12. 1999

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej do 4. 5. 2009 od 21. 12. 1999

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 31. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 18. 7. 2015 od 31. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 18. 7. 2015 od 31. 7. 2014

Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, IČ: 261 41 647, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností: (i) CKF Servisní s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, IČ: 290 38 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161893; (ii) eTra vel 2004 s. r. o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 268 33 107, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210385; a (iii) SKI TRAVEL, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, IČ: 242 00 883, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17799, které byly zrušeny bez likvidace. od 1. 1. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ: 26141647, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Milešovská 1136/5, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 6304, konaná dne 18.5.2007 rozh odla takto: 1. Konstatuje se, že společnost KKCG Investments B.V., se sídlem Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "hlavní akcionář") je vlastníkem akcií společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Milešov ská 1136/5, Praha 3 - Vinohrady, IČ: 261 41 647 (dále jen "společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 97,89% podíl na základním kapitálu a hlasovacích práech společnosti , a je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 183i obc hodního zákoníku. Hlavní akcionář je vlastníkem těchto akcií společnosti: 10.750.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-Kč, 265.757 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč, 4.4 83 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč, 160 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Výše uvedené bylo prokázáno smlouvou o koupi akcií ze 22.1.2007, opisem ze sezna mu akcionářů společnosti, vyhotoveném k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, pokud se jedná o listinné akcie na jméno, výpisem z evidence vedené centrálním depozitářem (SCP) k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, pokud se jedná o zaknihované akcie na jméno a předložením hromadné akcie při registraci účastníků na této valné hromadě, pokud se jedná o listinné akcie na majitele. 2. Valná hromada tímto schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti, tedy 250.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-Kč, 6.155 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč, 2.819 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč, které náleží ostatním akcionářům odlišným od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. 3. Dosavadním vlastníkům všech ostatních akcií společnosti, jejichž akcie přechází na hlavního akcionáře, nebo dalším oprávněným osobám, náleží přiměřené protiplnění v částce 0,8041,-Kč na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,-kč, v částce 1.014,73,-Kč za j ednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč a v částce 846,68,-Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč. Uvedené přiměřené protiplnění bylo hlavním akcionářem určeno na základě znaleckého posudku společnosti TACOMA Consulting a.s., se sídlem Bredovs ký dvůr, Olivova 4, Praha 1, č. 36-1/2007 ze dne 19.3.2007 (dále jen "znalecký posudek") a schváleno rozhodnutím České národní banky o předchozím souhlasu ze dne 19.4.2004 č.j. Sp/544/111/2007, 2007/6467/540. Představenstvo společnosti se seznámilo se zna leckým posudkem a s rozhodnutím České národní banky, projednalo s hlavním akcionářem navrhovanou výši protiplnění, přičemž ji považuje za spravedlivou a přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ustanovení § 183j odst.2 obchodní ho zákoníku. 4. Protiplění bude obchodníkem s cennými papíry, společností ATLANTIK, finanční trhy, a.s., IČ: 262 18 062, se sídlem Praha 10, Vinohradská 230, PSČ 100 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7328, dosavadním v lastníkům všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti vyplaceno poukázáním na účet, který sdělí (popř. poštovní poukázkou na adresu, kterou uvedou), a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatní m účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, pokud se jedná o dosavadní vlastníky zaknihovaných účastnických cvenných papírů, a nejpozději do 30 dnů ode dnepředání akcií společnosti Cestovní ka ncelář FISCHER, a.s., pokud se jedná o dosavadní vlastníky listinných cenných papírů. do 26. 9. 2007 od 15. 6. 2007

Základní kapitál společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. (dále jen společnost) se zvyšuje o částku ve výši 160.000.000,- Kč (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 361.841.950,- Kč (slovy: třistašedesá tjednamilionůosmsetčtyřicetjednatisícdevětsetpadesát korun českých) na částku ve výši 521.841.950,- Kč (slovy : pětsetdvacetjednamilionůosmsetčtyřicetjednatisícdevětsetpadesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 160.000.000,- Kč (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 160.000.000,- (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na majitele, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 16 0 (jednostošedesát) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií a to pro všechny akcionáře a to z důvodu, že vyloučení přednostního práva všech akcionářů je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve vstup u nového investora do společnosti, jako předem určeného zájemce, který do společnosti vloží potřebné finanční prostředky, neboť předchozí zvyšování základního kapitálu s využitím přednostního práva akcionářů nebylo úspěšné. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů. Tímto předem určeným zájemcem je společnost Atlantik Financial Holding B.V., se sídlem Rokin 55, 1012KK Amsterdam. Akcie budou p ředem určeným zájemcem upsány způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou for mu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku. Místo úpisu akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, je na adrese Praha 3, Milešovská 5, v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, a to do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti podá návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí valné hromady týkající se zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem je stanovena v délce dvou týdnů. Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen takto : nejméně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do deseti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku, zbývající část emisního kursu bude uhrazena do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Předem urč ený zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základníko kapitálu číslo účtu 17597923/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 4. 10. 2006 od 11. 7. 2006

Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s. přešlo obchodní jmění zanikajících společností 1.jihočeská finanční, a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČO: 60827874, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Bud ějovicích, oddíl B, vložce 634, 2.jihočeská finanční, a.s., se sídlem Prachatice, Žernovická 257, PSČ 383 01, IČO: 60070854, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 612, TOP CAR Leasing a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČO: 25173472, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 912, které byly zrušeny bez likvidace sloučením se společností Cestovní kancelář FISCHER, a.s.. od 18. 3. 2005

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 3.3.2004 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál obchodní společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na část ku ve výši 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých) b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím, že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. d) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), upisované akcice budou kmenové, znějící na majitele, neregistrované k obchodování na veřejných trzích, které b udou vydány v zaknihované podobě, v počtu 10.000.000 kusů (slovy: deset milionů). Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). e) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). f) Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je vyloučeno. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je záměr nabídnout úpis akcií určitému zájemci za účelem posílení vnitřních zdrojů společnosti. g) Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů. Tímto určitým zájemcem je společnost Kapitálová společnost K&K a.s., Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČO: 27107744. h) Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu akcií, je sídlo společnosti, a to na adrese Praha 1, Provaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9,00 hod. do 16,00 hod. i) Lhůta pro úpis nové emise akcií předem určeným zájemcem začne běžet sedmý den po právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude doručeno oznámení o počátku běhu lhůty a její délka se stanovuje na 14 dnů. j) Počátek běhu lhůt k úpisu akcií bude předem určenému zájemci oznámen společností písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. k) Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akciíí. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současně předem určenému zájemci k dispozici v sídle společnosti, a to na adrese Praha 1, Pro vaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. l) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 30 % emisního kursu je povinen splatit do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs ak cií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č. 17298683/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. - Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha III, Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1. do 29. 4. 2004 od 31. 3. 2004

Valná hromada jednomyslně rozhodla o zvýšení základního jmění z částky 1.000.000,- Kč o 20.000.000,- Kč na částku 21.000.000,- Kč, a to peněžitými vklady. Valná hromada dále schválila, že zvýšení základního jmění bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování upsáním 2.000.000 kusů kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního jmění nad tuto částku je nepřípustné. Nově upsané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Počet celých nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč činí dva kusy akcií. Přednostní právo na úpis akcií bez emisního ážia akcionáři využijí v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti v pracovních dnech po dobu 15-ti dnů, vždy v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. v sídle společnosti, počínaje prvním dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, takto: VÁCLAV FISCHER upíše peněžitým vkladem 19.800.000,- Kč, a to 1.980.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč za kus, FISCHER, s.r.o. upíše peněžitým vkladem 200.000,- Kč, a to 20.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč za kus. Jmenovitá hodnota akcií bude po jejich účinném upsání akcionáři splacena do 10-ti dnů po skončení doby pro jejich úpis na účet společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchod. zák. do 6. 1. 2003 od 13. 6. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 52 184 195 Kč

od 1. 1. 2014

Základní kapitál

vklad 521 841 950 Kč

do 1. 1. 2014 od 19. 2. 2007

Základní kapitál

vklad 521 841 950 Kč

do 19. 2. 2007 od 4. 10. 2006

Základní kapitál

vklad 361 841 950 Kč

do 4. 10. 2006 od 18. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 11 000 000 Kč

do 18. 3. 2005 od 29. 4. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 29. 4. 2004 od 21. 12. 1999
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 52 184 195 od 4. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 52 184 195 do 4. 5. 2020 od 1. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 52 184 195 do 1. 1. 2014 od 26. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 160 do 26. 10. 2007 od 4. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 053 Kč, počet: 7 302 do 26. 10. 2007 od 7. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 053 Kč, počet: 7 302 do 7. 11. 2005 od 18. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 11 000 000 do 26. 10. 2007 od 18. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 262 Kč, počet: 271 912 do 26. 10. 2007 od 18. 3. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 1 Kč, počet: 11 000 000 do 18. 3. 2005 od 29. 4. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 Kč, počet: 1 000 000 do 29. 4. 2004 od 21. 12. 1999

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jiří Jelínek

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 13. 5. 2020

U studánky 120, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ferid Nasr

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 13. 5. 2020

vznik funkce: 13. 5. 2020

Kořenov 925, 468 49, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Aleš Vítek

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 13. 5. 2020

Masarykovo náměstí 109, Lány, 270 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Martin Škopek

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2020 - Poslední vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 15. 1. 2020

zánik členství: 13. 5. 2020

Vrbová 737, Jesenice, 252 42, Česká republika

Jiří Jelínek

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2020 - Poslední vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 1. 1. 2017

U studánky 120, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Pavel Šaroch

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2019 - Poslední vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 4. 12. 2018

zánik členství: 13. 5. 2020

Ke Kulišce 2303/7, Praha, 164 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Pavel Šaroch

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2017 - Poslední vztah: 7. 2. 2019

vznik členství: 11. 10. 2013

zánik členství: 10. 10. 2018

Ke Kulišce 2303/7, Praha, 164 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Jiří Jelínek

člen představenstva a výkonný ředitel

První vztah: 21. 4. 2017 - Poslední vztah: 4. 5. 2020

vznik členství: 1. 1. 2017

U studánky 120, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Jiří Jelínek

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2017 - Poslední vztah: 21. 4. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

U studánky 120, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Jiří Jelínek

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2017 - Poslední vztah: 21. 4. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

U studánky 120, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Jan Štěrba

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 13. 5. 2020

U strouhy 217/31, Praha, 196 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Škopek

Předseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2020

vznik členství: 14. 1. 2015

zánik členství: 14. 1. 2020

vznik funkce: 26. 2. 2016

zánik funkce: 14. 1. 2020

Vrbová 737, Jesenice, 252 42, Česká republika

Radek Dyntar

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 12. 2012

zánik členství: 31. 5. 2015

Velké Kunratické 1322/45, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Škopek

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2015 - Poslední vztah: 23. 3. 2016

vznik členství: 14. 1. 2015

Vrbová 737, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Jan Štěrba

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 3. 2015

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 14. 1. 2015

Kašeho 244/1, Praha 9, 196 00, Česká republika

Martin Chládek

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2017

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Mjr. Kašlíka 2063, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Chládek

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2017

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Mjr. Kašlíka 2063, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Pavel Šaroch

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 25. 8. 2017

vznik členství: 11. 10. 2013

Nepálská 803/3, Praha, 160 00, Česká republika

Pavel Šaroch

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 25. 8. 2017

vznik členství: 11. 10. 2013

Nepálská 803/3, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 23. 2. 2016

vznik členství: 26. 6. 2013

zánik členství: 4. 1. 2016

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 4. 1. 2016

K Babímu dolu 423, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Jiří Jelínek

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 10. 12. 2012

zánik členství: 13. 6. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 13. 6. 2014

U studánky 120, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2013

vznik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 1. 4. 2008

K Babímu dolu 423, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Radek Dyntar

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2013 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 10. 12. 2012

Velké Kunratické 1322/45, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jiří Radoch

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 10. 12. 2012

zánik členství: 13. 6. 2014

Karlova 455/48, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jiří Jelínek

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2013

vznik členství: 10. 12. 2012

zánik členství: 13. 6. 2014

zánik funkce: 13. 6. 2014

U studánky 120, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 13. 2. 2013

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 10. 12. 2012

Větrná 501, Staré Hradiště, 533 52, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Šaroch

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2011 - Poslední vztah: 13. 2. 2013

vznik členství: 1. 2. 2011

zánik členství: 10. 12. 2012

Nepálská 803/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Petr Švarc

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2009 - Poslední vztah: 3. 2. 2011

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 25. 1. 2011

Šlitrova 2007, Praha 9, 190 16, Česká republika

Petr Švarc

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 5. 2009

vznik členství: 1. 4. 2008

Rohožnická 1606, Praha 9, 190 16, Česká republika

Jiří Jelínek

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 3. 2. 2011

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 25. 1. 2011

U studánky 120, Myšlín, 251 64, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 10. 8. 2013

vznik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 1. 4. 2008

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 1. 4. 2008

nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 30. 5. 2007

zánik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 1. 4. 2008

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 16. 7. 2007

zánik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 16. 7. 2007

nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice, 530 02, Česká republika

Petr Švarc

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 10. 1. 2007

zánik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 10. 1. 2007

Rohožnická 1606, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2005 - Poslední vztah: 19. 2. 2007

vznik členství: 2. 7. 2004

zánik členství: 10. 1. 2007

vznik funkce: 2. 7. 2004

zánik funkce: 10. 1. 2007

Donovalská 1758/41, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Miloslav Vyhnal

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2005 - Poslední vztah: 26. 9. 2007

vznik členství: 18. 12. 2003

vznik funkce: 18. 12. 2003

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

Jiří Jelínek

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 1. 4. 2008

U studánky 120, Myšlín, 251 64, Česká republika

Ing. Miroslav Jestřabík

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2005

vznik členství: 2. 7. 2004

zánik členství: 27. 5. 2005

vznik funkce: 2. 7. 2004

zánik funkce: 27. 5. 2005

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Dvořák

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2005

vznik členství: 2. 7. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2004

Donovalská 1758/41, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2004 - Poslední vztah: 26. 9. 2007

vznik členství: 2. 7. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2004

nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice, 530 02, Česká republika

Miloslav Vyhnal

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 7. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2005

vznik členství: 18. 12. 2003

vznik funkce: 18. 12. 2003

Velké Popovice 423, 251 69, Česká republika

Ing. Miroslav Jestřabík

člen představenstva

První vztah: 6. 7. 2004 - Poslední vztah: 23. 9. 2004

vznik členství: 16. 4. 2004

zánik členství: 2. 7. 2004

zánik funkce: 2. 7. 2004

K Potokům 173, Řitka, 252 03, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Tomáš Kozubek

člen představenstva

První vztah: 6. 7. 2004 - Poslední vztah: 23. 9. 2004

vznik členství: 18. 12. 2003

zánik členství: 2. 7. 2004

zánik funkce: 2. 7. 2004

Svážná 6, Brno, 634 00, Česká republika

Kamila Čermáková

člen představenstva

První vztah: 6. 7. 2004 - Poslední vztah: 23. 9. 2004

vznik členství: 18. 12. 2003

zánik členství: 2. 7. 2004

zánik funkce: 2. 7. 2004

V Jámě 1644/18, Děčín IV., 405 02, Česká republika

Ing. Lenka Šťovíčková

člen

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 6. 7. 2004

vznik členství: 26. 4. 2002

zánik členství: 18. 12. 2003

Koubkova 5, Praha 2, Česká republika

Tereza Vránková

člen

První vztah: 14. 10. 2002 - Poslední vztah: 6. 7. 2004

vznik členství: 16. 11. 2001

zánik členství: 18. 12. 2003

Bínova 532, Praha 8, Česká republika

Jan Drahorád

člen

První vztah: 14. 10. 2002 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

vznik členství: 16. 11. 2001

zánik členství: 26. 4. 2002

Ovčí Hájek 2170/38, Praha 5, Česká republika

Václav Fischer

předseda

První vztah: 21. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 7. 2004

zánik členství: 28. 1. 2004

vznik funkce: 21. 12. 1999

zánik funkce: 28. 1. 2004

Břehová 8, Praha l, Česká republika

Milan Beneš

člen

První vztah: 21. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 7. 2004

vznik členství: 21. 12. 1999

zánik členství: 18. 12. 2003

Káranská 3, Praha lO, Česká republika

Zdeněk Kříž

člen

První vztah: 21. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 7. 2004

vznik členství: 21. 12. 1999

zánik členství: 18. 12. 2003

Janáčkovo nábř. 7, Praha 5, Česká republika

Za společnost jednají vůči třetím stranám vždy 2 členové představenstva společně s tím, že vždy podepisuje buď předseda anebo místopředseda představenstva.

od 4. 5. 2020

Společnost zastupují dva členové představenstva společně. Člen představenstva, který je výkonným ředitelem, je oprávněn Společnost zastupovat samostatně při právních jednáních se třetími osobami, ze kterých nemohou Společnosti vzniknout závazky převyšujíc í 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

do 4. 5. 2020 od 1. 2. 2017

Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně. Samostatně může Společnost zastupovat člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 1. 2. 2017 od 18. 7. 2015

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni společně dva členové představenstva společnos ti. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek může rovněž samostatně člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem.

do 18. 7. 2015 od 23. 6. 2009

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy společně dva členové představenstva.

do 23. 6. 2009 od 6. 7. 2004

Za představenstvo jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 6. 7. 2004 od 21. 12. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Sören Hartmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 4. 5. 2020

vznik funkce: 13. 5. 2020

Im Zollhafen 13 C, Kolín nad Rýnem, 506 78, Spolková republika Německo

Další vztah k této osobě

Boris Maximilian Schnabel

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 4. 5. 2020

vznik funkce: 13. 5. 2020

Adickesallee 40, Frankfurt nad Mohanem, 603 22, Spolková republika Německo

Georg Schmickler

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2020

vznik členství: 4. 5. 2020

Schleidenerstrasse 24, Kolín nad Rýnem, 509 37, Spolková republika Německo

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ferid Nasr

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2020 - Poslední vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 4. 5. 2020

zánik členství: 6. 5. 2020

Kořenov 925, 468 49, Česká republika

Boris Maximilian Schnabel

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2020 - Poslední vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 4. 5. 2020

Adickesallee 40, Frankfurt nad Mohanem, 603 22, Spolková republika Německo

Sören Hartmann

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2020 - Poslední vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 4. 5. 2020

Im Zollhafen 13 C, Kolín nad Rýnem, 506 78, Spolková republika Německo

Petr Dvořáček

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2019 - Poslední vztah: 15. 5. 2020

vznik členství: 31. 1. 2017

zánik členství: 4. 5. 2020

Hlavní 55, Průhonice, 252 43, Česká republika

Martin Chromec

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2018 - Poslední vztah: 28. 6. 2019

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 18. 4. 2019

Pod Marjánkou 1944/1b, Praha, 169 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Dvořáček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2017 - Poslední vztah: 22. 5. 2019

vznik členství: 31. 1. 2017

Pražská 1470/18b, Praha, 102 00, Česká republika

JUDr. Josef Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2020

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 4. 5. 2020

vznik funkce: 2. 6. 2015

zánik funkce: 4. 5. 2020

Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

JUDr. Josef Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 16. 5. 2010

zánik členství: 16. 5. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2014

zánik funkce: 16. 5. 2015

Jana Masaryka 165/22, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Mgr. Lenka Danielová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 12. 2018

vznik členství: 13. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2018

Donínská 2494, Praha, 190 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 26. 6. 2013

zánik členství: 13. 6. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2013

zánik funkce: 13. 6. 2014

Kozákova 125/2, Praha 10, 104 00, Česká republika

Petr Dvořáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2012 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 20. 8. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2017

Pražská 1470/18b, Praha 10, 102 00, Česká republika

Petr Dvořáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2012 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 20. 8. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2017

Pražská 1470/18b, Praha 10, 102 00, Česká republika

JUDr. Josef Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 16. 5. 2010

Jana Masaryka 22, Praha 2, 120 00, Česká republika

Petr Dvořáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2009 - Poslední vztah: 11. 9. 2012

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 20. 8. 2012

vznik funkce: 21. 8. 2007

zánik funkce: 20. 8. 2012

Pražská 1470/18b, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 8. 2013

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 13. 6. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2008

zánik funkce: 13. 6. 2014

Kozákova 125/2, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 25. 7. 2008

vznik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 1. 4. 2008

Donovalská 1758/41, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Pavla Havránková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 26. 5. 2010

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 16. 5. 2010

Vidímská 1/732, Praha 8, 181 00, Česká republika

Petr Dvořáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 4. 5. 2009

vznik členství: 21. 8. 2007

vznik funkce: 21. 8. 2007

Euklidova 414, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 12. 1. 2007

zánik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 12. 1. 2007

zánik funkce: 1. 4. 2008

Donovalská 1758/41, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Pavla Havránková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 12. 1. 2007

Vidímská 1/732, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Pavla Havránková

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2007 - Poslední vztah: 19. 2. 2007

vznik členství: 16. 6. 2006

vznik funkce: 16. 10. 2006

zánik funkce: 12. 1. 2007

Vidímská 1/732, Praha 8, 181 00, Česká republika

František Křivák

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 1. 2007

vznik členství: 2. 7. 2004

zánik členství: 10. 2. 2005

vznik funkce: 2. 7. 2004

zánik funkce: 10. 2. 2005

Polní 1165, Vracov, 696 42, Česká republika

František Křivák

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 1. 2007

vznik členství: 2. 7. 2004

zánik členství: 10. 2. 2005

vznik funkce: 2. 7. 2004

zánik funkce: 10. 2. 2005

Polní 1165, Vracov, 696 42, Česká republika

Petr Dvořáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 9. 2007

vznik funkce: 7. 1. 2004

Euklidova 414, Praha 10, 109 00, Česká republika

Mgr. Karel Komárek

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 7. 2004 - Poslední vztah: 15. 1. 2007

vznik členství: 18. 12. 2003

zánik členství: 16. 10. 2006

vznik funkce: 7. 1. 2004

zánik funkce: 16. 10. 2006

Velké Popovice 383, 251 69, Česká republika

Silvie Kubašáková

člen

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 6. 7. 2004

vznik členství: 26. 4. 2002

zánik členství: 18. 12. 2003

Čechova 428, Klatovy 3, Česká republika

Petr Dvořáček

člen

První vztah: 14. 10. 2002 - Poslední vztah: 6. 7. 2004

vznik členství: 14. 11. 2001

Kupeckého 3/760, Praha 4, Česká republika

Judita Michelfeitová

člen

První vztah: 21. 12. 1999 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

vznik členství: 16. 11. 2001

zánik členství: 26. 4. 2002

Mezi školami 2471, Praha 5, Česká republika

Lubomír Jantula

předseda

První vztah: 21. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 7. 2004

zánik členství: 18. 12. 2003

vznik funkce: 16. 11. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2003

Žitná 29, Praha l, Česká republika

Vladimír Hájek

člen

První vztah: 21. 12. 1999 - Poslední vztah: 14. 10. 2002

nám. Míru 3, Praha 2, Česká republika

Další vztahy firmy Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

DER Touristik Eastern Europe a.s.

První vztah: 4. 5. 2020

Babákova 2390/2, Praha Chodov, 148 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Tatiana Poláková

  Člen představenstva

  Pod vilami 1193/11, Praha, 140 00, Česká republika

 • Sören Hartmann

  Předseda dozorčí rady

  Im Zollhafen 13 C, Kolín nad Rýnem, 506 78, Spolková republika Německo

 • Boris Maximilian Schnabel

  Místopředseda dozorčí rady

  Zieglergasse 61/2/9, Vídeň, Rakouská republika

 • Georg Schmickler

  Člen dozorčí rady

  Schleidenerstrasse 24, Kolín nad Rýnem, 509 37, Spolková republika Německo

 • Jan Kříž

  člen představenstva

  Stojická 882/2b, Praha, 190 17, Česká republika

 • Dirk Tietz

  člen dozorčí rady

  Hansaring 16, Kolín nad Rýnem, Spolková republika Německo

 • Romana Slížková

  člen představenstva

  Libeř 217, 252 41, Česká republika

 • Ferid Nasr

  předseda představenstva

  Kořenov 925, 468 49, Česká republika

Akcionáři

EXIM HOLDING a.s., IČ: 24159921

Babákova 2390/2, Česká republika, Praha, 148 00

od 4. 5. 2020

KKCG Investments AG

Kapellgasse 21, Švýcarská konfederace, Luzern, 6004

do 4. 5. 2020 od 17. 11. 2016

KKCG Investments B.V.

Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, Amsterdam

do 17. 11. 2016 od 24. 12. 2014

KKCG Investments N.V.

Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, Amsterdam

do 24. 12. 2014 od 31. 7. 2014

KKCG Investments N.V.

Nizozemské království

do 10. 5. 2012 od 16. 6. 2011

KKCG Investments B.V., IČ 34251870

Nizozemské království

do 16. 6. 2011 od 26. 9. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 12. 1999

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 12. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 12. 1999
Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 12. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).