Hlavní navigace

Chemoplast BEC, a.s.

Firma Chemoplast BEC, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5865, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 5 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28293428

Sídlo:

Pražská 1602/7, Blansko, 678 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 6. 2008

DIČ:

CZ28293428

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

22 Výroba pryžových a plastových výrobků
22290 Výroba ostatních plastových výrobků
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
55 Ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
73110 Činnosti reklamních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5865, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Chemoplast BEC, a.s. od 1. 7. 2009

Obchodní firma

Chemoplast BEC, s.r.o. do 1. 7. 2009 od 26. 6. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 2009

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 1. 7. 2009 od 26. 6. 2008

adresa

Pražská 1602/7
Blansko 67801 od 4. 5. 2016

adresa

Karlova 7
Brno 61400 do 9. 7. 2013 od 1. 7. 2009

adresa

Karlova 7
Brno 65858 do 1. 7. 2009 od 26. 6. 2008

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 10. 2009

Zámečnictví, nástrojářství do 10. 9. 2014 od 19. 10. 2009

výroba plastových výrobků a pryžových výrobků do 19. 10. 2009 od 26. 6. 2008

realitní činnost do 19. 10. 2009 od 26. 6. 2008

velkoobchod do 19. 10. 2009 od 26. 6. 2008

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 4. 5. 2016 od 10. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 21. 6. 2017 od 10. 9. 2014

Jediný akcionář společnosti Chemoplast BEC, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 15. října 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení závazků společnosti jejich započtením a tím posílení finanční stability společnosti. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), tedy z výše 2.000.000,- Kč,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to bez veřejné nab ídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu budou vydány celkem 3 kusy (slovy: tři kusy) nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. e) Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal, ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, svého přednostního práva na úpis nových akcií v celém rozsahu, nerozhoduje jedin ý akcionář o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií. f) Všechny nově upisované 3 kusy listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti Chemoplast BEC, a.s., - společnost BEC Inv estment, a.s., IČ: 283 37 441, sídlem Brno, Maloměřice, Karlova 7, PSČ: 658 58, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5832. Upisovatel upsané akcie splatí peněžitým vkladem ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých). g) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření se připouští dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit emisní kurs 3 kusů listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnot ě každé akcie 1.000.000,- Kč započtením, a to tak, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat. i. pohledávku jediného akcionáře společnosti Chemoplast BEC, a.s., a to společnosti BEC Investment, a.s., IČ: 283 37 441, sídlem Brno, Maloměřice, Karlova 7, PSČ: 658 58, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5832, ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), vzniklou na základě Smlouvy o úvěru ze dne 5.8.2008 uzavřené mezi Chemoplast BEC, a.s. jako dlužníkem a Davidem Hrazdírou, nar. 31.5.1969, bytem Brno, Klarisky 556/7, PSČ: 644 00, jako věřitelem, kdy na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 24.9.2009 mezi Davidem Hrazdírou jako postupitelem a společností BEC Investment, a.s. jako postupníkem došlo k postoupení celé pohledávky na společnost BEC Investment, a.s. Tuto pohledávku bude m ožno započítat do celkové výše 2.000.000,- Kč. Splacení emisního kursu započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůtě určené pro splacení emisního kursu upsaných akcií; ii. pohledávku jediného akcionáře společnosti Chemoplast BEC, a.s., a to společnosti BEC Investment, a.s., IČ: 283 37 441, sídlem Brno, Maloměřice, Karlova 7, PSČ: 658 58, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5832, ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), vzniklou na základě Smlouvy o úvěru ze dne 30.6.2008 uzavřené mezi Chemoplast BEC, a.s. jako dlužníkem a Davidem Hrazdírou, nar. 31.5.1969, bytem Brno, Klarisky 556/7, PSČ: 644 00, jako věřitele m, kdy na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23.9.2009 mezi Davidem Hrazdírou jako postupitelem a společností BEC Investment, a.s. jako postupníkem došlo k postoupení celé pohledávky na společnost BEC Investment, a.s. Tuto pohledávku bud e možno započítat do celkové výše 1.000.000,- Kč. Splacení emisního kursu započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůt ě určené pro splacení emisního kursu upsaných akcií. h) Předem určený zájemce - společnost BEC Investment, a.s., IČ: 283 37 441, sídlem Brno, Maloměřice, Karlova 7, PSČ: 658 58, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5832, bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o up sání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. i) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti Chemoplast BEC, a.s. na adrese Brno, Maloměřice, Karlova 7, PSČ: 614 00. do 10. 9. 2014 od 2. 11. 2009

Společnost Chemoplast BEC, s.r.o., se sídlem Brno, Maloměřice, Karlova 7, PSČ 614 00, IČ: 28293428, změnila právní formu z právní formy společnosti s ručením omezeným na právní formu akciové společnosti. od 1. 7. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

od 20. 11. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 20. 11. 2009 od 1. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 7. 2009 od 2. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

do 2. 2. 2009 od 26. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 5 od 20. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 20. 11. 2009 od 1. 7. 2009

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Vojtech Pánik

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

Nebovidy 184, 664 48, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaromír Varo

Předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2016

Veselá 473/3, Trnava, 917 00, Slovenská republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Stephen Paul Ayres

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2016

Oblúková 1803/2, Trnava, 917 01, Slovenská republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Petr Žáček

Člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2016

vznik členství: 1. 5. 2016

Filipova 764/13, Brno, 635 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vojtech Pánik

Člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 30. 6. 2014

Oslobodenia 829/7, Vrbové, 922 03, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  Areal Metra a.s.

  Pražská 2536/7, Blansko, 678 01

 • člen představenstva

  LEBECO, a.s.

  Pražská 1602/7, Blansko, 678 01

Historické vztahy

Petr Žáček

Člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 30. 4. 2017

Filipova 764/13, Brno, 635 00, Česká republika

Stephen Paul Ayres

Předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 5. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 2. 5. 2016

Oblúková 1803/2, Trnava, 917 01, Slovenská republika

Ing. Jaromír Varo

Člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 5. 2016

vznik členství: 30. 6. 2014

Veselá 473/3, Trnava, 917 00, Slovenská republika

Ing. Vojtech Pánik

Člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

Oslobodenia 829/7, Vrbové, 922 03, Slovenská republika

Stephen Paul Ayres

předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2014

Nebovidy 184, 664 48, Česká republika

Stephen Paul Ayres

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2014

Bolzanova 666/19, Brno, 618 00, Česká republika

Jaromír Varo

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

Veselá 3, Trnava, 917 00, Slovenská republika

Vojtech Pánik

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

Oslobodenia 7, Vrbové, 922 03, Slovenská republika

Stephen Paul Ayres

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2009

Oblúková 1803/2, Trnava, 917 01, Slovenská republika

Ing. Vojtech Pánik

jednatel

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 1. 7. 2009

Rakovice 43, Veselé pri Piešťanoch, 922 08, Slovenská republika

Jaromír Varo

jednatel

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 1. 7. 2009

Veselá 3, Trnava, 917 00, Slovenská republika

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, a to předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva nebo místopředseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva.

od 4. 5. 2016

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva.

do 4. 5. 2016 od 10. 9. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně.

do 10. 9. 2014 od 1. 7. 2009

Jednatel jedná za společnost samostatně. Jednatel podepisuje za společnost tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 7. 2009 od 26. 6. 2008

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Vladimír Krešl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Obřanská 593, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Vladimír Krešl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Obřanská 593, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Vladimír Krešl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Obřanská 593, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Eva Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 30. 11. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

Dusíkova 906/35, Brno, 638 00, Česká republika

Vladimír Krešl

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

Obřanská 593, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Květoslav Krátký

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 21. 12. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Jos. Čejky 248, Svitávka, 679 32, Česká republika

Květoslav Krátký

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2012 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 21. 12. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Jos. Čejky 248, Svitávka, 679 32, Česká republika

Adam Hrazdíra

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2012 - Poslední vztah: 16. 2. 2012

vznik členství: 21. 12. 2012

Klarisky 556/7, Brno, 644 00, Česká republika

Adam Hrazdíra

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2013

vznik členství: 21. 12. 2011

zánik členství: 25. 9. 2013

Klarisky 556/7, Brno, 644 00, Česká republika

Vladimír Krešl

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

Obřanská 593, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Jana Krešlová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 2. 2012

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 21. 12. 2011

Obřanská 593, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Další vztahy firmy Chemoplast BEC, a.s.

Blue Elephant Investment a.s.

První vztah: 6. 8. 2017

Moravské náměstí 1007/14, Brno, 602 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Vojtech Pánik

  předseda představenstva

  Javorinská 2463/16, Piešťany, 921 01, Slovenská republika

 • Vladimír Krešl

  člen dozorčí rady

  Obřanská 593, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

 • Stephen Paul Ayres

  člen představenstva

  Oblúková 1803/2, Trnava, 917 01, Slovenská republika

 • Ing. Jaromír Varo

  člen představenstva

  Veselá 473/3, Trnava, 917 00, Slovenská republika

Blue Elephant Investment a.s.

První vztah: 21. 6. 2017 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

Moravské náměstí 1007/14, Brno, 602 00

Blue Elephant Investment a.s.

První vztah: 20. 11. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

Moravské náměstí 1007/14, Brno, 602 00

Jihomoravská investiční, s.r.o.

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

Moravské náměstí 1007/14, Brno, 602 00

Jihomoravská investiční, s.r.o.

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

Moravské náměstí 1007/14, Brno, 602 00

Akcionáři

Blue Elephant Investment a.s., IČ: 28337441

Moravské náměstí 1007/14, Česká republika, Brno, 602 00

od 6. 8. 2017

BEC Investment, a.s., IČ: 28337441

Karlova 933/7, Česká republika, Brno, 614 00

do 6. 8. 2017 od 21. 6. 2017

BEC Investment, a.s., IČ: 28337441

Karlova, Česká republika, Brno, 658 58

do 21. 6. 2017 od 20. 11. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 6. 2008

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 6. 2008

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).