Hlavní navigace

CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Firma CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXIV 16, Krajský soud v Brně.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00048607

Sídlo:

Nádražní 249/1, Šlapanice, 664 51

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

24. 11. 1977

DIČ:

CZ00048607

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25720 Výroba zámků a kování
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXIV 16, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích od 20. 7. 1993

Obchodní firma

CÍL, stavební bytové družstvo do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

Právní forma

Družstvo od 2. 11. 1959

adresa

Nádražní 249/1
Šlapanice 66451 od 3. 11. 2015

adresa

Nádražní 249
Šlapanice 66451 do 3. 11. 2015 od 7. 8. 1995

adresa

Brněnská 1458
Šlapanice do 7. 8. 1995 od 2. 11. 1959

Předmět podnikání

Předmětem činnosti družstva je organizování přípravy a pro- vádění výstavby, provozu bytových a nebytových objektů a za- bezpečování plnění poskytovaných služeb s užíváním bytů a nebytových prostor. od 20. 7. 1993

Družstvo: a) zabezpečuje plnění spojené s bydlením pro své členy, popř. i jiné osoby (fyzické i právnické). od 20. 7. 1993

b) zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy od 20. 7. 1993

c) zajišťuje výstavbu bytů v družstevních domech, včetně výstavby nebytových prostor, které pronajímá svým členům od 20. 7. 1993

d) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům uzavírá dohody o nájmu od 20. 7. 1993

e) vodoinstalatérství a zámečnictví od 20. 7. 1993

f) rozmnožovací a xeroxovací práce. od 20. 7. 1993

1. Předmětem činnosi družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

2. Družstvo provádí svou činnost na základě zásady družstevní samosprávy. Práva členů a působnost orgánů družstva při uplatňo- vání družstevní samosprávy jsou podrobněji stanoveny v části III. a VII. stanov. Družstvo hospodaří jako vlastník jak se svým majetkem v družstevním soc. vlastnictví, tak i s částmi národního ma- jetku, jež mu byly odevzdány do trvalého užívání. Pravidla správy a ochrany majetku družstva jsou podrobněji upravena ve vnitřních předpisech družstva. Družstvo uskutečňuje svou činnosti v souladu s principem soc. zákonnosti a rozvíjí svou činnost v souladu do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

se zásadami plánovitosti a hospodářského soutěžení na základě úplného chozrasčotu a samofinancování. do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

3. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

b) přidělování družstevních bytů, vč. bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popř. převodu rodinných domků do osobního vlastnictví do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

f) prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

g) činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

h) činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

i) nevýrobní služby podle zákonem stanovených pravidel i zahra- ničně-hospodářskou činnost do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

j) politickovýchovnou práci s cílem prohlubování společenské funkce družstva a soc. demokracie, rozvoj pracovní iniciativy, členů a pracovníků družstva do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

k) i jiné činnosti schválené shromážděním delegátů, zapsané v podnikovém rejstříku do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

4. V rámci volné kapacity v činnostech a pracích uvedených v odstavcích a), c), d), f), g), h), i), k), může tyto práce provádět i pro jiné organizace. do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

5. Pokud pro některou shora uvedenou činnosti je podle obecně závazných předpisů třeba zvláštní povolení, je družstvo povinno si je opatřit. do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

6. Projektová činnost prostřednictvím oprávněných osob do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

7. Stavebně montážní práce do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

8. Řemeslné práce do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

9. Rozmnožování, kopírování do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

10. Autodoprava do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

c) v mezích kapacitních a odborných možností údržbu, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

Ostatní skutečnosti

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a družstvech: Právní poměry družstva upravují stanovy družstva schválené shromážděním delegátů 5. 6. 2014 od 13. 8. 2014

Právní poměry družstva upravují stanovy družstva schválené shromážděním delegátů 6.6.2013 do 13. 8. 2014 od 2. 7. 2013

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shro- máždění delegátů konaném dne 27. října 1992 vypracované ve smyslu ust. zák. č. 513/1991 Sb. Mimořádné shromáždění delegátů 22.11.2001 schválilo nové znění stanov. do 2. 7. 2013 od 14. 5. 2002

Shromáždění delegátů 20.5.1999 shcválilo změny a doplňky stanov družstva /čl.4, 76,/. do 14. 5. 2002 od 11. 10. 1999

Shromáždění delegátů konané dne 16.5.1996 schválilo změny a doplňky stanov družstva. do 14. 5. 2002 od 12. 9. 1996

Shromáždění delegátů stavebně bytového družstva ll.5.1995, schválilo změny stanov /čl. 1, 12i, 74 k, 75/5, 120. do 14. 5. 2002 od 7. 8. 1995

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shro- máždění delegátů konaném dne 27. října 1992 vypracované ve smyslu ust. zák. č. 513/1991 Sb. do 14. 5. 2002 od 2. 9. 1993

Právní pomry družstva řídí se vlastními stanovami přijatými na shromáždění delegátů konaném dne 6. května 1992 vypraco- vané ve smyslu ust. zák. č. 513/1991 Sb. do 2. 9. 1993 od 20. 7. 1993

Zapisované základní jmění: 130.000,-- Kč do 12. 9. 1996 od 20. 7. 1993

Výše základního členského vkladu: 3.000,-- Kč do 12. 9. 1996 od 20. 7. 1993

Způsob zřízení: Družstvo bylo ustaveno rozhodnutím členské schůze dne 7. září 1959 a schváleno radou ONV v Brně dne 30. září 1959. od 2. 11. 1959

Právní postavení družstva určují stanovy 1988 přijaté na shro- máždění delegátů dne 13. prosince 1988. do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

Představenstvo má pět až patnáct členů. do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. - za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-- Kčs v jednom roce. - za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-- Kčs. do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

Podepisování: K názvu družstva připojí svůj podpis předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. do 20. 7. 1993 od 2. 11. 1959

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Václav Sobotka CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 13. 6. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

Brněnská 1438/130, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Jan Frýbort

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 13. 6. 2017

Podolí 373, 664 03, Česká republika

Stanislav Malý

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 13. 6. 2017

Brněnská 1441/136, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Jaroslav Klimeš

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 13. 6. 2017

Brněnská 1436/124, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Bc. Jitka Záklasníková

předsedkyně představentsva

První vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 13. 6. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

Moutnická 1375/2, Brno, 627 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Antonín Přibil

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2016 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

Měnín 355, 664 57

Ing. Václav Sobotka CSc.

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2017

Brněnská 1438/130, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Jiří Vespalec

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

Polní 1377/16, Ivančice, 664 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Vespalec

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

Polní 1377/16, Ivančice, 664 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Antonín Přibil

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

Měnín 355, 664 57, Česká republika

Ing. Antonín Přibil

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

Měnín 355, 664 57, Česká republika

Jaroslav Klimeš

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

Brněnská 1436/124, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Jaroslav Klimeš

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

Brněnská 1436/124, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Jan Frýbort

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2017

Podolí 373, 664 03, Česká republika

Jan Frýbort

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2017

Podolí 373, 664 03, Česká republika

Ing. Václav Sobotka CSc.

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2017

Brněnská 1438/130, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Antonín Přibyl

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2012 - Poslední vztah: 9. 8. 2012

vznik členství: 7. 6. 2012

Měnín 355, 664 57, Česká republika

Jaroslav Klimeš

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 7. 6. 2012

Brněnská 1436/124, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Jan Frýbort

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 7. 6. 2012

Podolí 373, 664 03, Česká republika

Jiří Vespalec

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 7. 6. 2012

Polní 1377/16, Ivančice, 664 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Antonín Přibil

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 7. 6. 2012

Měnín 355, 664 57, Česká republika

Ing. Václav Sobotka CSc.

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 7. 6. 2012

Brněnská 1438/130, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Václav Sobotka CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

vznik členství: 14. 6. 2007

vznik funkce: 14. 6. 2007

Brněnská 1438/130, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Václav Sobotka CSc.

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 8. 2012

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 7. 6. 2012

Brněnská 1438/130, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Karol Bozán

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 8. 2012

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 7. 6. 2012

V Aleji 283/152, Brno-Tuřany, 620 00, Česká republika

Stanislav Malý

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 8. 2012

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 7. 6. 2012

Brněnská 1441/136, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Zdeněk Kalabis

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 8. 2012

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 7. 6. 2012

Sídliště Družba 700, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Jan Frýbort

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 8. 2012

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 7. 6. 2012

Podolí 373, 664 03, Česká republika

Jan Frýbort

místopředseda

První vztah: 16. 4. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

zánik členství: 14. 6. 2007

vznik funkce: 27. 6. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2007

Podolí 373, 664 03, Česká republika

Ing. Karol Bozán

člen

První vztah: 16. 4. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

zánik členství: 14. 6. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2007

Měnín 406, 664 57, Česká republika

Ing. Václav Sobotka CSc.

předseda

První vztah: 16. 4. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

zánik členství: 14. 6. 2007

vznik funkce: 27. 6. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2007

Brněnská 1438/130, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Stanislav Malý

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

zánik členství: 14. 6. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2007

Brněnská 1441/136, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Zdeněk Kalabis

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

zánik členství: 14. 6. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2007

Sídliště Družba 700, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Václav Sobotka CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2002 - Poslední vztah: 16. 4. 2003

vznik funkce: 22. 11. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2002

Brněnská 1438/130, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Jan Šrot

předseda

První vztah: 11. 10. 1999 - Poslední vztah: 16. 4. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2002

Komenského 722, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Helena Vobecká

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1999 - Poslední vztah: 14. 5. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2000

Brněnská 1432/116, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Pavel Fila

místopředseda

První vztah: 11. 10. 1999 - Poslední vztah: 16. 4. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2002

Sídliště Družba 668, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Marie Hejdová

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 1995 - Poslední vztah: 16. 4. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2002

Brněnská 1440, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Pavel Fila

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 11. 10. 1999

sídliště Družba 668, Židlochovice, Česká republika

Juraj Gajdoš

místopředseda

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 11. 10. 1999

Holasice 263, Česká republika

Josef Šenk

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 16. 4. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2002

Obřanská 615, Bílovice n. Svit., Česká republika

Drahoslav Kučera

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 2002

zánik funkce: 22. 11. 2001

Opatovice 27, Česká republika

Juraj G Aj D O Š

člen

První vztah: 20. 7. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Holasice 263, Česká republika

Jan Frýbort

člen

První vztah: 20. 7. 1993 - Poslední vztah: 16. 4. 2003

zánik funkce: 27. 6. 2002

Podolí 373, Česká republika

Stanislav Slezák

místopředseda

První vztah: 20. 7. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1995

Polní 16, Ivančice, Česká republika

Vladimír Mrkvica

člen

První vztah: 2. 11. 1959 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Kosmákova 551, Šlapanice, Česká republika

Jan Palla

člen

První vztah: 2. 11. 1959 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Polní 26, Ivančice, Česká republika

Jan Kříž

místopředseda

První vztah: 2. 11. 1959 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Mokrá 308, Česká republika

Vladimír Hynšt

člen

První vztah: 2. 11. 1959 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Mokrá 312, Česká republika

Josef Vrubel

člen

První vztah: 2. 11. 1959 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Zahradní 19, Ořechov, Česká republika

Vladimíra Floriánová

člen

První vztah: 2. 11. 1959 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Husova 541, Rajhrad, Česká republika

Ing. Karel Malenínský

člen

První vztah: 2. 11. 1959 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Brněnská 1436, Šlapanice, Česká republika

Ing. Petr Štěpánek

člen

První vztah: 2. 11. 1959 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Mokrá 305, Česká republika

Hana Jahodová

člen

První vztah: 2. 11. 1959 - Poslední vztah: 7. 8. 1995

Brněnská 1435, Šlapanice, Česká republika

Jan Šrot

předseda

První vztah: 2. 11. 1959 - Poslední vztah: 11. 10. 1999

Sídliště Družba 654, Židlochovice, Česká republika

Stanislav Slezák

člen

První vztah: 2. 11. 1959 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Polní 16, Ivančice, Česká republika

Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstv a jedná předseda v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněn í místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném předsta- venstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místo- předseda) a další člen představenstva.

od 20. 7. 1993

Další vztahy firmy CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

6 fyzických osob

Jana Koukolová

členka kontrolní komise

První vztah: 4. 4. 2021

vznik členství: 13. 6. 2017

Tvořihráz 76, 671 34, Česká republika

Alena Maršálková

předsedkyně kontrolní komise

První vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 13. 6. 2017

vznik funkce: 13. 6. 2017

Brněnská 1418/88, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Zdeněk Zmrzlý

člen kontrolní komise

První vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 13. 6. 2017

Podešvova 503, Sokolnice, 664 52, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Alena Maršálková

předsedkyně kontrolní komise

První vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 7. 6. 2012

Brněnská 1418/88, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Jana Koukolová

členka kontrolní komise

První vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

Čejkovická 4114/6, Brno, 628 00, Česká republika

Zdeněk Zmrzlý

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

Podešvova 503, Sokolnice, 664 52, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jana Koukolová

členka kontrolní komise

První vztah: 29. 8. 2017 - Poslední vztah: 4. 4. 2021

vznik členství: 13. 6. 2017

Čejkovická 4114/6, Brno, 628 00, Česká republika

Jana Koukolová

členka kontrolní komise

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

Čejkovická 4114/6, Brno, 628 00, Česká republika

Alena Maršálková

předsedkyně kontrolní komise

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2017

Brněnská 1418/88, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Zdeněk Zmrzlý

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 8. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 7. 6. 2017

Podešvova 503, Sokolnice, 664 52, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 12. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 10. 2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 4. 1996

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).