Hlavní navigace

ČKD ASSET, a.s.

Firma ČKD ASSET, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9102, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 302 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27117201

Sídlo:

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 1. 2004

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
64200 Činnosti holdingových společností
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9102, Městský soud v Praze

Obchodní firma

BLUE BULLET a.s. od 12. 1. 2004

Obchodní firma

ČKD ASSET, a.s. od 30. 6. 2009

Obchodní firma

FITE-DV KONCERN, a.s. do 30. 6. 2009 od 18. 3. 2004

Obchodní firma

FITE-DV, a.s. do 18. 3. 2004 od 20. 2. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 12. 1. 2004

adresa

Kolbenova 609/38
Praha 19000 od 22. 9. 2016

adresa

Na Sychrově 975/8
Praha 10100 do 22. 9. 2016 od 22. 5. 2014

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 1 11000 do 22. 5. 2014 od 30. 6. 2009

adresa

Novodvorská 1768/138a
Praha 4 14221 do 30. 6. 2009 od 20. 2. 2004

adresa

U Habrovky 247/11
Praha 4 14000 do 20. 2. 2004 od 12. 1. 2004

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 6. 2009

velkoobchod do 30. 6. 2009 od 5. 4. 2004

specializovaný maloobchod do 30. 6. 2009 od 5. 4. 2004

zprostředkování obchodu do 30. 6. 2009 od 5. 4. 2004

zprostředkování služeb do 30. 6. 2009 od 5. 4. 2004

realitní činnost do 30. 6. 2009 od 5. 4. 2004

správa a údržba nemovitostí do 30. 6. 2009 od 5. 4. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 30. 6. 2009 od 5. 4. 2004

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 30. 6. 2009 od 5. 4. 2004

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 5. 4. 2004 od 12. 1. 2004

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 1. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 27. 1. 2015 od 21. 1. 2014

Jediný akcionář rozhodl dne 3.12.2007 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. upsáním nových akcií se splacením emisního kurzu akcií peněžitým vkladem s tím, že jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, a dále s tím, že jediný akcionář se tímto vzda l svého přednostního práva na upisování akcií. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 300,000. 000,-- Kč (tři sta milionů korun českých), tj. z původní částky ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) na novou částku ve výši 302,000.000,-- Kč (tři sta dva milionů korun č eských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá celkem 30 (třicet) kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. 3. Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány a nabídnuty předem určenému zájemci, a to dosavadnímu akcionáři společnosti, tj. shora uvedené společnosti WNC FACTORING LTD., se sídlem 35 FIRS AVENUE, LONDÝN N11 3NE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v rejstříku společností pro Anglii a Wales, č. společnosti: 5603148. 4. Předem určený zájemce, tj. společnost WNC FACTORING LTD., shora uvedená, upíše všech 30 (třicet) kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (deset miliónů korun českých), které budou vydány v listinné p odobě a nebudou kótované, a jejich emisní kurs splatí peněžitým vkladem ve výši 300,000.000,-- Kč (tři sta milionů korun českých). 5. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 10,000.000,-- Kč (deset miliónů korun českých), a celkový emisní kurs upisovaných akcií v počtu 30 (třicet) kusů činí 300,000.000,-- Kč (tři sta miliónů korun českých). 6. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatele, tj. společnosti WNC FACTORING LTD., shora uvedené, vůči společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. proti pohledávce společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. vůči upisovateli, tj. společnosti WNC FACTORI NG LTD., shora uvedené, na splacení emisního kursu. 7. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výlučně započtením peněžitých pohledávek upisovatele, tj. společnosti WNC FACTORING LTD., shora uvedené, vůči společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. proti pohledávce společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. vůči upis ovateli, tj. společnosti WNC FACTORING LTD., shora uvedené, na splacení emisního kursu akcií. 8. Schvaluje se započtení těchto následujících pohledávek upisovatele, tj. společnosti WNC FACTORING LTD., shora uvedené, vůči společnosti FITE-DV KONCERN, a.s., proti pohledávce společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. vůči upisovateli, tj. vůči společnosti WNC FACTORING LTD., shora uvedené, na splacení emisního kursu akcií, tj.: - pohledávky ve výši 36,500.000,-- Kč (třicet šest miliónů pět set tisíc korun českých) včetně příslušenství, tj. běžných úroků ve výši 2,891.700,-- Kč (dva milióny osm set devadesát jedna tisíc sedm set korun českých) ke dni 31.10.2007, tj. pohledávky v celkové výši 39,391.700,-- Kč (třicet devět miliónů tři sta devadesát jedna tisíc sedm set korun českých) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.08.2007, na základě které společnost WNC FACTORING LTD., shora uvedená, nabyla od věřitele, tj. sp olečnosti WOODWARD NETSTAPE CAPITAL LTD., se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Athene House, The Broadway, London NW7 3TB, registrační číslo 4158066, pohledávku na vrácení jistiny úvěru a zaplacení běžných úroků ze Smlouvy o úvěr u ze dne 29.03.2005 uzavřené mezi společnosti WOODWARD NETSTAPE CAPITAL LTD., shora uvedenou (jako věřitelem) a společností FITE-DV KONCERN, a.s. (jako dlužníkem) s tím, že k čerpání úvěru došlo na základě žádosti společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. ze dne 31.03.2005 a k převodu peněžních prostředků došlo dne 31.05.2005, - pohledávky ve výši 14,000.000,-- Kč (čtrnáct miliónů korun českých) včetně příslušenství, tj. běžných úroků ve výši 886 940,-- Kč (osm set osmdesát šest tisíc devět set čtyřicet korun českých) ke dni 31.10.2007, tj. pohledávky v celkové výši 14 886 940, -- Kč (čtrnáct miliónů osm set osmdesát šest tisíc devět set čtyřicet korun českých) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.08.2007, na základě které společnost WNC FACTORING LTD., shora uvedená, nabyla od věřitele, tj. společnosti WOODWARD NE TSTAPE CAPITAL LTD., shora uvedené, pohledávku na vrácení jistiny úvěru a zaplacení běžných úroků ze Smlouvy o úvěru ze dne 26.07.2005 uzavřené mezi společnosti WOODWARD NETSTAPE CAPITAL LTD., shora uvedenou, (jako věřitelem) a společností FITE-DV KONCERN , a.s. (jako dlužníkem) a společností FITECH, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 142 21, IČ: 271 29 357 (jako vedlejším účastníkem) a společností 11 FITE, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 142 21, IČ: 649 49 575 (jako ve dlejším účastníkem) s tím, že k čerpání úvěru došlo na základě žádostí společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. ze dne 26.07.2005 a ze dne 02.08.2005 a k převodu peněžních prostředků došlo dne 28.07.2005 a dne 04.08.2005, - pohledávky ve výši 12,000.000,-- Kč (dvanáct miliónů korun českých) včetně příslušenství, tj. běžných úroků ve výši 721 884,-- Kč (sedm set dvacet jedna tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých) ke dni 31.10.2007, tj. pohledávky v celkové výši 12,721. 884,-- Kč (dvanáct miliónů sedm set dvacet jedna tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.08.2007, na základě které společnost WNC FACTORING LTD., shora uvedená, nabyla od věřitele, tj. společnosti WOO DWARD NETSTAPE CAPITAL LTD., shora uvedené, pohledávku na vrácení jistiny úvěru a zaplacení běžných úroků ze Smlouvy o úvěru ze dne 01.09.2005 uzavřené mezi společnosti WOODWARD NETSTAPE CAPITAL LTD., shora uvedenou (jako věřitelem) a společností FITE-DV KONCERN, a.s. (jako dlužníkem) s tím, že k čerpání úvěru došlo na základě žádosti společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. ze dne 02.09.2005 a k převodu peněžních prostředků došlo dne 05.09.2005, - pohledávky ve výši 14,500.000,-- Kč (čtrnáct miliónů pět set tisíc korun českých) včetně příslušenství, tj. běžných úroků ve výši 847.293,-- Kč (osm set čtyřicet sedm tisíc dvě stě devadesát tři korun českých) ke dni 31.10.2007, tj. pohledávky v celkové výši 15,347.293,-- Kč (patnáct miliónů tři sta čtyřicet sedm tisíc dvě stě devadesát tři korun českých) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.08.2007, na základě které společnost WNC FACTORING LTD., shora uvedená, nabyla od věřitele, tj. od společnosti WOODWARD NETSTAPE CAPITAL LTD., shora uvedené, pohledávku na vrácení jistiny úvěru a zaplacení běžných úroků ze Smlouvy o úvěru ze dne 11.10.2005 uzavřené mezi společnosti WOODWARD NETSTAPE CAPITAL LTD., shora uvedenou (jako věřitelem) a spole čností FITE-DV KONCERN, a.s. (jako dlužníkem) s tím, že k čerpání úvěru došlo na základě žádosti společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. ze dne 11.10.2005 a k převodu peněžních prostředků došlo dne 11.10.2005, - pohledávky ve výši 20,500.000,-- Kč (dvacet miliónů pět set tisíc korun českých) včetně příslušenství, tj. běžných úroků ve výši 1 037 690,-- Kč (jeden milión třicet sedm tisíc šest set devadesát korun českých) ke dni 31.10.2007, tj. pohledávky v celkov é výši 21,537.690,-- Kč (dvacet jedna miliónů pět set třicet sedm tisíc šest set devadesát korun českých) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.08.2007, na základě které společnost WNC FACTORING LTD., shora uvedená, nabyla od věřitele společn osti WOODWARD NETSTAPE CAPITAL LTD., shora uvedené, pohledávku na vrácení jistiny úvěru a zaplacení běžných úroků ze Smlouvy o úvěru ze dne 27.12.2005 uzavřené mezi společnosti WOODWARD NETSTAPE CAPITAL LTD., shora uvedenou (jako věřitelem) a společností FITE-DV KONCERN, a.s. (jako dlužníkem) s tím, že k čerpání úvěru došlo na základě žádosti společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. ze dne 07.03.2006. - pohledávky ve výši 146,326.355,-- Kč (jedno sto čtyřicet šest miliónů tři sta dvacet šest tisíc tři sta padesát pět korun českých) včetně příslušenství, tj. běžných úroků ve výši 11 064 437,-- Kč (jedenáct miliónů šedesát čtyři tisíc čtyři sta třicet se dm korun českých) ke dni 31.10.2007, tj. pohledávky v celkové výši 157 390 792,-- Kč (jedno sto padesát sedm miliónů tři sta devadesát tisíc sedm set devadesát dva korun českých) z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 10.05.2006 uzavřené mezi společností WNC FAC TORING LTD., shora uvedenou (jako věřitelem), a společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. (jako dlužníkem) s tím, že k čerpání úvěru došlo na základě žádosti společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. ze dne 11.05.2006 a k převodů peněžních prostředků došlo dne 12.05.2006 , - pohledávky ve výši 2,000.000,-- Kč (dva milióny korun českých) včetně příslušenství, tj. běžných úroků ve výši 51.079,-- Kč (padesát jedna tisíc sedmdesát devět korun českých) ke dni 31.10.2007, tj. pohledávky v celkové výši 2,051.079,-- Kč (dva milióny padesát jedna tisíc sedmdesát devět korun českých) z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 21.05.2007 uzavřené mezi společností WNC FACTORING LTD., shora uvedenou (jako věřitelem) a společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. (jako dlužníkem) s tím, že k čerpání úvěru doš lo na základě žádosti společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. ze dne 23.05.2007 a k převodů peněžních prostředků došlo dne 24.05.2007, - pohledávky ve výši 35,000.000,-- Kč (třicet pět miliónů korun českých) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.08.2007, na základě které společnost WNC FACTORING LTD., shora uvedená, nabyla od věřitele, tj. od pana Ing. Petra Speychala, nar. 11.02.1965, bytem Praha 4, Hlavní 117/1551, pohledávku na vrácení jistiny ze Smlouvy o půjčce ze dne 15.03.2005 uzavřené mezi panem Ing. Petrem Speychalem, shora uvedeným (jako věřitelem) a společností FITE-DV KONCERN, a.s. (jako dlužníkem) s tím, že k př evodu peněžních prostředků došlo dne 17.03.2005, - pohledávky ve výši 2,000.000,-- Kč (dva milióny korun českých) z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.07.2006, na základě které společnost WNC FACTORING LTD., shora uvedená, nabyla od věřitele, tj. od společnosti 11 FITE, a.s., shora uvedené , pohledávku na zaplacení kupní ceny za převod akcií plynoucí ze Smlouvy o převodu akcií ze dne 10.07.2006 uzavřené mezi společností 11 FITE, a.s., shora uvedenou (jako převodcem) a společností FITE-DV KONCERN, a.s. (jako nabyvatelem) s tím, že tato pohle dávka bude započtena pouze ve výši 1,672.622,-- Kč (jeden milión šest set sedmdesát dva tisíc šest set dvacet dva korun českých) 9. Schvalují se tato následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií a pro uzavření dohody o započtení pohledávky: - společnost WNC FACTORING LTD., shora uvedená, je oprávněna upsat nové akcie společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. ve smlouvě o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být ověřeny a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem uzavření smlouvy o upsání akcií bude adresa sídla společnosti FITE-DV KONCERN, a.s., tj. Praha 4, Novodvorská 1768/138a PSČ 142 21. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí dva měsíce ode dne zápisu r ozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen vyvěšením oznámení představenstva společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. v sídle společnosti a rovněž je představenstvo zašle společnosti W NC FACTORING LTD., shora uvedené, na adresu jejího sídla. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. povinno doručit společnosti WNC FACTORING LTD., shora uvedené, bez zbytečného odkladu poté, co bude zapsáno rozhodnu tí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. do obchodního rejstříku. K přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být společnosti WNC FACTORING LTD., shora uvedené, poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnáct) dnů od dor učení návrhu. - Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností FITE-DV KONCERN, a.s. na straně jedné a společnost í WNC FACTORING LTD., shora uvedené, na straně druhé. Lhůta pro uzavření dohody o započtení činí dva měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh dohody o započtení je představenstvo společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. povinno doručit společnosti W NC FACTORING LTD., shora uvedené, bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena smlouva o upsání akcií. 10. Společnost WNC FACTORING LTD., shora uvedená, jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, jí upsaných, na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. dnem nabytí platnosti a účinnosti dohody o započtení pohledávek, uzavírané mezi společností FITE-DV KONCERN, a.s. a společností WNC FACTORING LTD., shora uvedenou. Na základě této smlouvy o započtení pohledávek zaniknou na straně jedné shora specifikované peněžité p ohledávky upisovatele, tj. společnosti WNC FACTORING LTD., shora uvedené, vůči společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. a na straně druhé pohledávka společnosti FITE-DV KONCERN, a.s. vůči upisovateli, tj. společnosti WNC FACTORING LTD., shora uvedené, na splacen í emisního kursu, a to v rozsahu, ve kterém se vzájemně kryjí. do 28. 12. 2007 od 14. 12. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 302 000 000 Kč

od 28. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 28. 12. 2007 od 12. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 000 000 Kč, počet: 10 od 21. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 1 od 21. 1. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 30 do 21. 1. 2014 od 28. 12. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 21. 1. 2014 od 20. 2. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 20. 2. 2004 od 12. 1. 2004

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Petr Speychal

předseda správní rady

První vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 28. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2018

Hlavní 1552/115, Praha, 141 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Speychal

statutární ředitel

První vztah: 22. 11. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 28. 5. 2018

Hlavní 1552/115, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Petr Speychal

předseda správní rady

První vztah: 31. 5. 2018 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 28. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2018

Třeboňská 530/2, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Speychal

statutární ředitel

První vztah: 31. 5. 2018 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2018

Třeboňská 530/2, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Štěpán Sádecký

statutární ředitel

První vztah: 12. 9. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 8. 2016

zánik členství: 28. 5. 2018

vznik funkce: 20. 8. 2016

zánik funkce: 28. 5. 2018

Na Hřebenkách 2768/57, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Štěpán Sádecký

statutární ředitel

První vztah: 12. 9. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 8. 2016

zánik členství: 28. 5. 2018

vznik funkce: 20. 8. 2016

zánik funkce: 28. 5. 2018

Na Hřebenkách 2768/57, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Štěpán Sádecký

předseda správní rady

První vztah: 12. 9. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 8. 2016

zánik členství: 28. 5. 2018

vznik funkce: 20. 8. 2016

zánik funkce: 28. 5. 2018

Na Hřebenkách 2768/57, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Petr Speychal

předseda správní rady

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 12. 9. 2016

vznik členství: 21. 1. 2014

zánik členství: 20. 8. 2016

vznik funkce: 21. 1. 2014

zánik funkce: 20. 8. 2016

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Petr Speychal

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 12. 9. 2016

zánik členství: 20. 8. 2016

zánik funkce: 20. 8. 2016

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Petr Speychal

jediný člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 3. 9. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Hlavní 1551/117, Praha 4, 141 00, Česká republika

JUDr. Josef Monsport

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2012

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 3. 9. 2012

Pod Valem II 845, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Petr Speychal

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2009

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 18. 6. 2009

vznik funkce: 25. 11. 2008

zánik funkce: 18. 6. 2009

Hlavní 1551/117, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Petr Speychal

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2004 - Poslední vztah: 5. 2. 2009

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 25. 11. 2008

vznik funkce: 29. 6. 2004

zánik funkce: 25. 11. 2008

Hlavní 1551/117, Praha 4, 141 00, Česká republika

Soňa Vladařová

člen

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 13. 7. 2004

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 29. 6. 2004

vznik funkce: 11. 2. 2004

zánik funkce: 29. 6. 2004

Oravská 1894/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Petr Speychal

předseda

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 13. 7. 2004

vznik členství: 11. 2. 2004

vznik funkce: 11. 2. 2004

zánik funkce: 29. 6. 2004

Hlavní 1551/117, Praha 4, 141 00, Česká republika

Petra Matoušková

člen

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 20. 2. 2004

vznik členství: 12. 1. 2004

zánik členství: 11. 2. 2004

zánik funkce: 11. 2. 2004

Jiráskova 393, Čerčany, 257 22, Česká republika

Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu.

do 1. 1. 2021 od 21. 1. 2014

Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná a podepisje samostatně a v plném rozsahu jediný člen představenstva.

do 21. 1. 2014 od 13. 7. 2004

Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jednají a podepisují členové představenstva společně.

do 13. 7. 2004 od 20. 2. 2004

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva,. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 20. 2. 2004 od 12. 1. 2004

Dozorčí rada

Historické vztahy

Bc. Zuzana Holá

První vztah: 14. 10. 2013 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 9. 8. 2013

zánik členství: 21. 1. 2014

Loukotova 334, Stará Huť, 262 02, Česká republika

Soňa Papáčková

člen

První vztah: 14. 10. 2013 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 9. 8. 2013

zánik členství: 21. 1. 2014

Rostovská 318/5, Praha 10, 101 00, Česká republika

Jana Mrázová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2009 - Poslední vztah: 14. 10. 2013

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 9. 8. 2013

Kukelská 919/2, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Libor Trubelík

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 21. 1. 2014

vznik funkce: 18. 6. 2009

zánik funkce: 21. 1. 2014

Naskové 1230/1a, PRaha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Iva Fialová Ištvánková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2009 - Poslední vztah: 14. 10. 2013

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 9. 8. 2013

Vinařská 458/1, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Soňa Vladařová

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2009

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 18. 6. 2009

vznik funkce: 25. 11. 2008

zánik funkce: 18. 6. 2009

Oravská 1894/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jana Faifrová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2009

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 18. 6. 2009

Bryksova 947, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Pavel Pojman

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2009

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 18. 6. 2009

Pod Hvězdárnou 1587, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mario Hais

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2007 - Poslední vztah: 5. 2. 2009

vznik funkce: 17. 7. 2007

zánik funkce: 25. 11. 2008

Veverkova 28, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jaromír Černý

člen

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 14. 8. 2007

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 17. 7. 2007

vznik funkce: 11. 2. 2004

Bartošova 1367/6, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Robert Mariánek

předseda

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 5. 2. 2009

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 25. 11. 2008

vznik funkce: 11. 2. 2004

zánik funkce: 25. 11. 2008

Modrá 1977/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Pojman

člen

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 5. 2. 2009

vznik členství: 11. 2. 2004

zánik členství: 25. 11. 2008

vznik funkce: 11. 2. 2004

zánik funkce: 25. 11. 2008

Pod Hvězdárnou 1587, Praha 8, 182 00, Česká republika

Petr Malivánek

člen

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 20. 2. 2004

vznik členství: 12. 1. 2004

zánik členství: 11. 2. 2004

vznik funkce: 12. 1. 2004

zánik funkce: 11. 2. 2004

U Stadionu 730, Chrudim, 537 03, Česká republika

Peter Herich

člen

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 20. 2. 2004

vznik členství: 12. 1. 2004

zánik členství: 11. 2. 2004

zánik funkce: 11. 2. 2004

Hradby 5, Brezno, 977 01, Slovenská republika

Ing. Zuzana Herichová

předseda

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 20. 2. 2004

vznik členství: 12. 1. 2004

zánik členství: 11. 2. 2004

vznik funkce: 12. 1. 2004

zánik funkce: 11. 2. 2004

Pri Šajbách 7755/26, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

Další vztahy firmy ČKD ASSET, a.s.

2 fyzické osoby

Ing. Petr Speychal

předseda správní rady

První vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 28. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2018

Hlavní 1552/115, Praha, 141 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Robert Wolf

První vztah: 20. 6. 2018

Prokurista je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci společnosti. od 20. 6. 2018

Jičínská 1025, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Speychal

předseda správní rady

První vztah: 31. 5. 2018 - Poslední vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 28. 5. 2018

vznik funkce: 28. 5. 2018

Třeboňská 530/2, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Štěpán Sádecký

předseda správní rady

První vztah: 12. 9. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 8. 2016

zánik členství: 28. 5. 2018

vznik funkce: 20. 8. 2016

zánik funkce: 28. 5. 2018

Na Hřebenkách 2768/57, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Štěpán Sádecký

předseda správní rady

První vztah: 12. 9. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 8. 2016

zánik členství: 28. 5. 2018

vznik funkce: 20. 8. 2016

zánik funkce: 28. 5. 2018

Na Hřebenkách 2768/57, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Petr Speychal

předseda správní rady

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 12. 9. 2016

vznik členství: 21. 1. 2014

zánik členství: 20. 8. 2016

vznik funkce: 21. 1. 2014

zánik funkce: 20. 8. 2016

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Petr Speychal

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2007

Hlavní 1551/117, Praha 4, 141 00, Česká republika

ČKD ENERGY, a.s.

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 20. 7. 2005

Kolbenova 609/38, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. František Vladař

  člen představenstva

  Polní 224, Louňovice, 251 62, Česká republika

 • Ing. Tomáš Dvořák

  člen představenstva

  Musilova 281, Praha, 149 00, Česká republika

 • Štěpán Sádecký

  člen dozorčí rady

  Na Hřebenkách 2768/57, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ing. Petr Speychal

  statutární ředitel, člen správní rady

  Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Akcionáři

HANBURY FINANCE LIMITED

York Street 78, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, London

od 27. 1. 2015

HANBURY FINANCE LIMITED

York Street 76, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, London

do 27. 1. 2015 od 14. 10. 2013

HANBURY FINANCE LIMITED

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

do 14. 10. 2013 od 2. 7. 2009

WNC FACTORING LTD.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

do 2. 7. 2009 od 14. 12. 2007

Ing. Petr Speychal

Hlavní, Česká republika, Praha 4, 141 00

do 14. 12. 2007 od 20. 7. 2005

11 FITE, a.s., IČ: 64949575

Hlavní, Česká republika, Praha 4, 141 00

do 20. 7. 2005 od 20. 2. 2004

OLIVIER CAPITAL, spol. s r.o., IČ: 26435853

Táboritská, Česká republika, Praha 3, 130 87

do 20. 2. 2004 od 12. 1. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 2. 2004

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu
 • Velkoobchod
 • Specializovaný maloobchod
 • Zprostředkování služeb
 • Realitní činnost
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 2. 2004

Insolvenční rejstřík

ČKD ASSET, a.s.

spisová značka: INS 5047/2020

stav řízení: obživlá věc

poslední záznam: 2021-05-12 21:06:07.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).