Hlavní navigace

ČKD ENERGY, a.s.

Firma ČKD ENERGY, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3775, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 141 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

64949575

Sídlo:

Kolbenova 609/38, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 2. 1996

DIČ:

CZ64949575

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3775, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ČKD ENERGY, a.s. od 20. 5. 2009

Obchodní firma

11 FITE, a.s. do 20. 5. 2009 od 7. 2. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 7. 2. 1996

adresa

Kolbenova 609/40
Praha 9 19000 od 19. 4. 2010

adresa

Novodvorská 1768/138a
Praha 4 14221 do 19. 4. 2010 od 4. 8. 2004

adresa

Hlavní 117/1551
Praha 4 14100 do 4. 8. 2004 od 7. 2. 1996

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 21. 12. 2015

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 24. 7. 2009

projektová činnost ve výstavbě od 24. 7. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 5. 2009

velkoobchod do 20. 5. 2009 od 5. 3. 2002

specializovaný maloobchod do 20. 5. 2009 od 5. 3. 2002

realitní činnost do 20. 5. 2009 od 5. 3. 2002

zprostředkování obchodu do 20. 5. 2009 od 5. 3. 2002

zprostředkování služeb do 20. 5. 2009 od 5. 3. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 20. 5. 2009 od 5. 3. 2002

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 20. 4. 2001 od 13. 1. 1999

činnost organizačních a ekonomických poradců do 5. 3. 2002 od 13. 1. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 5. 3. 2002 od 13. 1. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 5. 3. 2002 od 7. 2. 1996

realitní kancelář do 5. 3. 2002 od 7. 2. 1996

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 3 do 21. 12. 2015 od 13. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 21. 12. 2015 od 13. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 21. 12. 2015 od 25. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 21. 12. 2015 od 25. 4. 2014

Jediný akcionář rozhodl dne 19.5.2009 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 11 FITE, a.s. takto : Zvyšuje se základní kapitál společnosti 11 FITE, a.s. upsáním nových akcií se splacením emisního kursu akcií peněžitým vkladem s tím, že jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akci, a dále s tím, že jediný akcionář se tímto vzdal svého p řednostního práva na upisování akcií takto : 1. Základní kapitál společnosti 11 FITE, a.s.ve výši 76,000.000,- Kč (slovy : sedmdesát šest miliónů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 65,000.000,- Kč (slovy : šedesát pět miliónů korun českých) na částku 141,000.000,- Kč (slovy : jedno sto čtyři cet miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je další upevnění posice společnosti na trhu. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise 13 (třinácti) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých) . 3. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti , t.j. společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4 , Novodvorská 1768/138a , PSČ 142 21 , IČ : 271 17 201 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Mě stským soudem v Praze v oddílu B, vložka č.9102 . Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti , tedy všech 13 ( třináct) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých). 4. Všechny shora uvedené akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti 11 FITE, a.s. musí být upsány ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu této lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti 11 FITE, a.s. a rovněž jej zašle doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Jediný akcionář společnosti bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií, kterou bude uzavírat se společností 11 FITE, a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo jediného akcionáře, tedy adresa : Praha 4 , Novodvorská 1768/138a, PSČ 142 21 5. Emisní kurs úpisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě každé akcie. Emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých) tak bude činit 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých). Celkový emisní ku rs upisovaných akcií v počtu 13 (třinácti) kusů bude činit 65,000.000,- Kč (slovy : šedesát pět miliónů korun českých). Emisní kurs bude splácen výlučně peněžitým vkladem. 6. Jediný akcionář je povinen splati celý emisní kurs akcií, které upíše , nejpozději do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet vedený u PPF banky, a.s., číslo účtu : 2006200061/6000 7. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti bude podán rejstříkovému soudu po splacení celého emisního kursu akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu. do 5. 6. 2009 od 27. 5. 2009

Valná hromada konaná dne 7.srpna 2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti ve výši 1 000 000,-Kč se zvyšuje o částku ve výši 75 000 000,-Kč na částku 76 000 000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je další upevnění pozice společnosti na trhu. do 26. 11. 2003 od 14. 8. 2003

2.Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise sedmdesátipěti kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-Kč znějících na majitele, které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované. do 26. 11. 2003 od 14. 8. 2003

3. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány akcionáři peněžitými vklady a to dohodou o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři uzavřou tuto dohodu ve formě notářského zápisu v notářské kanceláři notářky JUDr. Aleny Procházkové se sídlem Praha, Praha 5, Zborovská 44, ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti. do 26. 11. 2003 od 14. 8. 2003

4. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě každé akcie a tedy činí 1 000 000,-Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. do 26. 11. 2003 od 14. 8. 2003

5. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. do 26. 11. 2003 od 14. 8. 2003

6. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději do dvou měsíců ode dne uzavření dohody akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti s tím, že návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude podán po uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností na straně jedné a akcionáři společnosti panem Ing. Petrem Speychalem, r.č. 650211/1803, bytem Praha 4, Hlavní 117/1551 a panem Ing.Robertem Mariánkem, r.č. 600923/6981, bytem Praha 5, Modrá 2/1977, na straně druhé, kteří budou rovněž účastníky dohody akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku a kteří mají vůči společnosti tyto pohledávky: - akcionář pan Ing. Petr Speychal má vůči společnosti pohledávku v nominální hodnotě 51 836 439,23Kč, která bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu vůči tomuto akcionáři v rozsahu 50 000 000,-Kč. - akcionář pan Ing. Robert Mariánek má vůči společnosti pohledávku v nominální hodnotě 26 236 439,23Kč, která bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu vůči tomuto akcionáři v rozsahu 25 000 000,-Kč. do 26. 11. 2003 od 14. 8. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 141 000 000 Kč

od 5. 6. 2009

Základní kapitál

vklad 76 000 000 Kč

do 5. 6. 2009 od 26. 11. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 26. 11. 2003 od 7. 2. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 14 od 12. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 od 12. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 13 do 12. 10. 2010 od 5. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 75 do 12. 10. 2010 od 26. 11. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 12. 10. 2010 od 7. 2. 1996

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. František Vladař

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

Polní 224, Louňovice, 251 62, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Dvořák

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

Musilova 281, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  SPOT s.r.o.

  Jihozápadní III 1182/28, Praha Záběhlice (Praha 4), 141 00

Ing. Petr Speychal

statutární ředitel

První vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2015

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Speychal

statutární ředitel

První vztah: 21. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2015

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Jiří Bayer

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 28. 11. 2012

zánik členství: 15. 12. 2015

zánik funkce: 15. 12. 2015

Keltičkova 1905/44, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Tomáš Dvořák

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 1. 5. 2014

zánik funkce: 15. 12. 2015

Musilova 281, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Soňa Vladařová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 17. 4. 2014

zánik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 17. 4. 2014

zánik funkce: 15. 12. 2015

Oravská 1894/17, Praha, 100 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. František Vladař

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 17. 4. 2014

zánik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 17. 4. 2014

zánik funkce: 15. 12. 2015

Polní 224, Louňovice, 251 62, Česká republika

Ing. František Vladař

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 17. 4. 2014

zánik funkce: 17. 4. 2014

Polní 224, Louňovice, 251 62, Česká republika

Soňa Vladařová

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 17. 4. 2014

vznik funkce: 5. 8. 2013

zánik funkce: 17. 4. 2014

Oravská 1894/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Petr Speychal

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 5. 8. 2013

zánik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 5. 8. 2013

zánik funkce: 15. 12. 2015

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Soňa Vladařová

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 23. 4. 2009

vznik funkce: 28. 11. 2012

zánik funkce: 5. 8. 2013

Oravská 1894/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jiří Bayer

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2013 - Poslední vztah: 18. 4. 2015

vznik členství: 28. 11. 2012

Teyschlova 1094/34, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Jan Musil CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2010 - Poslední vztah: 4. 1. 2013

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 28. 11. 2012

vznik funkce: 26. 2. 2010

zánik funkce: 28. 11. 2012

Jeřabinová 5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Soňa Vladařová

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2010 - Poslední vztah: 4. 1. 2013

vznik členství: 23. 4. 2009

vznik funkce: 26. 2. 2010

zánik funkce: 28. 11. 2012

Oravská 1894/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Karel Polák

předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2010 - Poslední vztah: 4. 1. 2013

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 28. 11. 2012

vznik funkce: 26. 2. 2010

zánik funkce: 28. 11. 2012

Mrkvičkova 1363/13, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Roman Mašika

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 1. 5. 2014

zánik funkce: 1. 5. 2014

Na Samotě 490, Příbram IV, 261 01, Česká republika

Ing. František Vladař

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 26. 1. 2014

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 17. 4. 2014

zánik funkce: 17. 4. 2014

Polní 224, Louňovice, 251 62, Česká republika

Ing. Jan Musil CSc.

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 5. 3. 2010

vznik členství: 23. 4. 2009

vznik funkce: 23. 4. 2009

zánik funkce: 26. 2. 2010

Jeřabinová 5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Karel Polák

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 5. 3. 2010

vznik členství: 23. 4. 2009

Mrkvičkova 1363/13, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Soňa Vladařová

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 5. 3. 2010

vznik členství: 23. 4. 2009

Oravská 1894/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Petr Speychal

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2008 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 23. 4. 2009

Hlavní 1551/117, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Petr Speychal

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2004 - Poslední vztah: 11. 12. 2008

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 25. 11. 2008

vznik funkce: 21. 6. 2004

zánik funkce: 25. 11. 2008

Hlavní 117/1551, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Robert Mariánek

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 23. 6. 2008

vznik funkce: 21. 6. 2004

zánik funkce: 23. 6. 2008

Modrá 2/1977, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jan Jerie

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 23. 6. 2008

vznik funkce: 21. 6. 2004

zánik funkce: 23. 6. 2008

Královická 1612/23, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jaromír Černý

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2001 - Poslední vztah: 4. 8. 2004

vznik členství: 7. 2. 1996

zánik členství: 21. 6. 2004

vznik funkce: 9. 4. 1997

Bartoškova 1367/6, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Robert Mariánek

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2001 - Poslední vztah: 14. 12. 2004

vznik členství: 19. 12. 2000

zánik členství: 21. 6. 2004

vznik funkce: 19. 12. 2000

Modrá 2/1977, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Jan Machan

člen

První vztah: 15. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 4. 2001

zánik členství: 19. 12. 2000

Novoborská 618/23, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jaromír Černý

místopředseda

První vztah: 15. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 4. 2001

Na Dolinách 524/40, Praha 4, 141 00, Česká republika

Jaromír Černý

člen

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 15. 9. 1997

Na Dolinách 524/40, Praha 4, 141 00, Česká republika

Roman Zika

člen

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 15. 9. 1997

Malířská 9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Petr Speychal

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 12. 2004

vznik členství: 7. 2. 1996

zánik členství: 21. 6. 2004

vznik funkce: 7. 2. 1996

Hlavní 117/1551, Praha 4, 141 00, Česká republika

Za společnost jednají dva členové představenstva společně.

od 16. 9. 2016

Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis statutární ředitel.

do 16. 9. 2016 od 21. 12. 2015

Má-li společnost jediného člena představenstva, jedná za společnost jediný člen představenstva samostatně. Má-li společnost více členů představenstva, jedná za společnost předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 21. 12. 2015 od 25. 4. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 25. 4. 2014 od 14. 8. 2013

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 14. 8. 2013 od 20. 5. 2009

Jménem společnosti navenek jedná jediný člen představenstva.

do 20. 5. 2009 od 26. 6. 2008

Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně v plném rozsahu předseda nebo kterýkoli z místopředsedů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo kterýkoli z místo- předsedů představenstva.

do 26. 6. 2008 od 20. 4. 2001

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a to samostatně v plném rozsahu nebo místopředseda představenstva samostatně v plném rozsahu. Třetí člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti pouza s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak,že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 20. 4. 2001 od 15. 9. 1997

Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a to samostatně v plném rozsahu nebo všichni členové představenstva bez předsedy, ato společně najednou, v plném rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak,že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo všichni členové představenstva bez předsedy.

do 15. 9. 1997 od 7. 2. 1996

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Štěpán Sádecký

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

Na Hřebenkách 2768/57, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Štěpán Sádecký

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 18. 7. 2018

vznik členství: 16. 9. 2016

zánik členství: 2. 7. 2018

vznik funkce: 16. 9. 2016

zánik funkce: 2. 7. 2018

Na Hřebenkách 2768/57, Praha, 150 00, Česká republika

Zuzana Holá

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 16. 11. 2011

zánik členství: 15. 12. 2015

zánik funkce: 15. 12. 2015

Amforová 1905/4, Praha, 155 00, Česká republika

Vladimír Hora

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 7. 9. 2015

vznik členství: 5. 8. 2013

zánik členství: 21. 8. 2015

vznik funkce: 5. 8. 2013

zánik funkce: 21. 8. 2015

Čs. armády 3119, Kladno, 272 01, Česká republika

Zuzana Holá

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2015

vznik členství: 16. 11. 2011

Loukotova 334, Stará Huť, 262 02, Česká republika

Vladimír Hora

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2013

vznik členství: 5. 8. 2013

vznik funkce: 5. 8. 2013

Čs. armády 3119, Kladno, 272 01, Česká republika

Karel Kloboučník

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 28. 11. 2012

zánik členství: 5. 8. 2013

Losiná 375, 332 04, Česká republika

Jan Musil

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2013 - Poslední vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 28. 11. 2012

zánik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 28. 11. 2012

zánik funkce: 15. 12. 2015

Jeřabinová 929/5, Plzeň, 326 00, Česká republika

Bc. Zuzana Holá

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 16. 11. 2011

vznik funkce: 16. 11. 2011

zánik funkce: 28. 11. 2012

Stará Huť 334, 262 02, Česká republika

Ing. Pavel Křivohlavý

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2011 - Poslední vztah: 4. 1. 2013

vznik členství: 16. 11. 2011

zánik členství: 28. 11. 2012

Srázná 2, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Marek Gasparovič

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 4. 1. 2013

vznik členství: 19. 5. 2009

zánik členství: 28. 11. 2012

Velenovského 3251/1, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Petr Sedlecký

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2011

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 16. 11. 2011

Junácká 1474/5, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Libor Trubelík

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2009 - Poslední vztah: 19. 9. 2011

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 6. 9. 2011

vznik funkce: 19. 5. 2009

zánik funkce: 6. 9. 2011

Naskové 1230/1a, PRaha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jana Faifrová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2008 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 25. 11. 2008

zánik členství: 23. 4. 2009

Bryksova 947, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Soňa Vladařová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 23. 4. 2009

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 23. 4. 2009

Oravská 1894/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mario Hais

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2008

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 25. 11. 2008

Veverkova 28, Praha 7, 170 00, Česká republika

Květoslava Haisová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 20. 5. 2009

vznik členství: 14. 6. 2007

zánik členství: 23. 4. 2009

Veverkova 721/28, Praha 7, 170 00, Česká republika

Květoslava Haisová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 14. 6. 2007

Veverkova 721/28, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jaromír Černý

člen

První vztah: 4. 8. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 14. 6. 2007

Bartoškova 1367/6, Praha 4, 141 00, Česká republika

Jaroslav Vašek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 21. 6. 2004

zánik členství: 14. 6. 2007

vznik funkce: 21. 6. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2007

U Pentlovky 468, Praha 8, 180 00, Česká republika

Libor Speychal

člen

První vztah: 20. 4. 2001 - Poslední vztah: 4. 8. 2004

vznik členství: 19. 12. 2000

zánik členství: 21. 6. 2004

Hlavní 117/1551, Praha 4, 141 00, Česká republika

Robert Speychal

člen

První vztah: 15. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 4. 2001

zánik členství: 19. 12. 2000

Kurčatovova 321, Praha 10, 110 00, Česká republika

Ing. Helena Speychalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 4. 8. 2004

vznik členství: 7. 2. 1996

zánik členství: 21. 6. 2004

vznik funkce: 7. 2. 1996

Kurčatovova 321, Praha 10, 110 00, Česká republika

Květoslava Haisová

člen

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 12. 2004

vznik členství: 7. 2. 1996

Veverkova 28, Praha 7, 170 00, Česká republika

Blanka Ziková

člen

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 15. 9. 1997

28.pluku 44, Praha 10, 110 00, Česká republika

Další vztahy firmy ČKD ENERGY, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Petr Speychal

člen správní rady

První vztah: 21. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2015

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Speychal

člen správní rady

První vztah: 21. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2015

Hlavní 1551/117, Praha, 141 00, Česká republika

ČKD ASSET, a.s.

První vztah: 24. 9. 2016

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Petr Speychal

  předseda správní rady

  Hlavní 1552/115, Praha, 141 00, Česká republika

 • Mgr. Robert Wolf

  Jičínská 1025, Černošice, 252 28, Česká republika

ČKD ASSET, a.s.

První vztah: 26. 5. 2014 - Poslední vztah: 24. 9. 2016

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

ČKD ASSET, a.s.

První vztah: 23. 11. 2009 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

ČKD ASSET, a.s.

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 23. 11. 2009

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Akcionáři

ČKD ASSET, a.s., IČ: 27117201

Kolbenova 609/38, Česká republika, Praha, 190 00

od 24. 9. 2016

ČKD ASSET, a.s., IČ: 27117201

Na Sychrově 975/8, Česká republika, Praha, 101 00

do 24. 9. 2016 od 26. 5. 2014

ČKD ASSET, a.s., IČ: 27117201

Ovocný trh, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 26. 5. 2014 od 23. 11. 2009

FITE-DV KONCERN, a.s., IČ: 27117201

Novodvorská, Česká republika, Praha 4, 142 21

do 23. 11. 2009 od 26. 6. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 2. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 1. 2002

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).