Hlavní navigace

CONSTRUCT A&D, a.s.

Firma CONSTRUCT A&D, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3488, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 73 500 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26233177

Sídlo:

Františkov 220, Velké Meziříčí, 594 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 12. 2000

DIČ:

CZ26233177

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25720 Výroba zámků a kování
27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
63 Informační činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3488, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

CONSTRUCT A&D, a.s. od 19. 1. 2012

Obchodní firma

CONSTRUCT A&D, a.s. od 26. 1. 2015

Obchodní firma

SECURITY CAR a.s. do 26. 1. 2015 od 14. 12. 2000

Obchodní firma

CONSTRUCT A & D, a.s. do 19. 1. 2012 od 1. 1. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 14. 12. 2000

adresa

Františkov 220
Velké Meziříčí 59401 od 22. 10. 2015

Předmět podnikání

opravy silničních vozidel od 1. 1. 2015

Vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 21. 5. 2009

Zámečnictví, nástrojářství od 21. 5. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 5. 2009

výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektronického vybavení do 21. 5. 2009 od 10. 1. 2005

pronájem a půjčování věcí movitých do 21. 5. 2009 od 18. 4. 2001

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej do 21. 5. 2009 od 14. 12. 2000

výroba a montáž mechanických zabezpečovacích zařízení do motorových vozidel do 21. 5. 2009 od 14. 12. 2000

vedení účetnictví do 21. 5. 2009 od 14. 12. 2000

zámečnictví do 21. 5. 2009 od 14. 12. 2000

automatizované zpracování dat do 21. 5. 2009 od 14. 12. 2000

Ostatní skutečnosti

Na společnost CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Velké Meziříčí, Františkov 220, PSČ 594 01, identifikační číslo 262 33 177, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3488 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na společnost nástupnickou jmění zanikající společnosti CONSTRUCT CZECH a.s. se sídlem Bašty 415/6, Brno-město, 602 00 Brno, identifikační číslo 634 87 225, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B. vložka 4740 a dále jmění zanikajíc í společnosti CONSTRUCT EUROPE s.r.o. se sídlem Velké Meziříčí, Františkov 220, PSČ 594 01, identifikační číslo 283 18 862, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61010, a to na základě Projektu fúze schválenéh o dne 3.12.2014. od 1. 1. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 27. 10. 2015 od 1. 1. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 1. 2015 od 15. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 27. 10. 2015 od 15. 5. 2014

Valná hromada, která se konala 20.11.2006 přijala následující rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle § 207 zák. č. 513/91 Sb.: - důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu podle § 207 obchodního zákoníku je získání dlouhodobého dodatečného kapitálu pro zvýšení zvýšení výrobních kapacit, podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných práv z dluhopisů, rozsah podmíněného zvýšení základního kapitálu činí 24,000.000,-- Kč ( slovy: dvacet čtyři miliónů korun českých), na zvýšenízákladního kapitálu mohou být vydány kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-- Kč ( slovy: pět set tisíc korun českých) v počtu kusů 48 ( čtyřicet osm). Dále valná hromada přijala téhož dne rozhodnutí v souladu s § 160 obchodního zákoníku a stanovami společnosti o vydání dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti ( vyměnitelné dluhopisy) o předpokládané jmenovité hodnotě emise 24,000.000,-- Kč ( slovy: dvacet čtyři miliónů korun českých): jmenovitá hodnota dluhopisu činí 500.000,--Kč ( slovy: pět set tisíc korun českých) a výnos z dluhopisů činí 4% p.a. ( slovy: č tyři procenta per annum), bude vydáno 48 ( čtyřicet osm) kusů dluhopisů, místo pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu je statutární sídlo emitenta, tj. Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí, lhůta pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu činí 3 1.12.2008 ( třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm), splatnost výnosu z dluhopisu je 31.12.2007 ( třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedm) a 31.12.2008 ( třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm). Lhůta pro uplatnění práv na výměnu d luhopisu za akcie začíná od prvního dne následujícího po uplynutí emisní lhůty ( emisní lhůta počíná běžet datem emise a je stanovena v délce jednoho kalendářního měsíce) a končí dnem 31.12.2007 ( třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedm). Počátek běhu lhůty, lhůty pro výměnu dluhopisů za akcii emitenta je stanovena v rámci uveřejnění Emisních podmínek. Za jeden dluhopis lze vydat jednu kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,--Kč ( slovy: pět set tisíc korun českých) na majitele (doručitele) v listinné podobě. do 29. 3. 2007 od 22. 11. 2006

Valná hromada, která se konala 6.3.2006 přijala následující rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle § 207 zák. č. 513/91 Sb.: - důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu podle § 207 obchodního zákoníku je získání dlouhodobého dodatečného kapitálu po zvýšení výrobních kapacit, podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných práv z dluhopisů, rozsah p odmíněného zvýšení základního kapitálu činí 16,500.000,- Kč (šestnáct milionů pět set tisíc korun českých), na zvýšení mohou být vydány akcie na majitele, prioritní akcie bez hlasovacího práva, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) v počtu kusů 33 (třicet tři). Dále valná hromada přijala téhož dne rozhodnutí v souladu s § 160 obchodního zákoníku a stanovami společnosti o vydání dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) o předpokládané jmenovité hodnotě emis e 16,500.000,- Kč (šestnáct milionů pět set tisíc korun českých): jmenovitá hodnota dluhopisu činí 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a výnos z dluhopisu činí 4% p.a. (slovy: čtyři procenta per annum), bude vydáno 33 (třicet tři) dluhopisů, místo pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu je statutární sídlo emitenta, tj. Františkov 250, 594 01 Velké Meziříčí, lhůta pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu činí 31.12.2008 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm), splatnost výnosu z d luhopisu je 31.12.2006 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce šest), 31.12.2007 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedm) a 31.12.2008 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm). Lhůta pro uplatnění práv na výměnu dluhopisu za akcie zač íná od prvního dne následujícího po uplynutí emisní lhůty (emisní lhůta počíná běžet datem emise a je stanovena v délce jednoho kalendářního měsíce) a končí dnem 31.12.2006 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce šest). Počátek běhu lhůty, lhůty pro v ýměnu dluhopisu za akcii emitenta je stanovena a uveřejněna v rámci uveřejnění Emisních podmínek. Za jeden dluhopis lze vydat jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) na majitele (doručitele), pritoritní akcie bez hlasov acího práva v listinné podobě. do 27. 9. 2006 od 20. 3. 2006

Valná hromada, která se konala 09.01.2006 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: zvyšuje se základní kapitál peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 32,000.000,- Kč z částky 1,000.000,- Kč na částku 33,000.000,- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je začlenění a restrukturalizace do skupiny firem CONSTRUCT. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na úpis všech nových akcií, valná hromada uděluje souhlas, že nově upsané akcie budou nabídnuty k úpisu peněžitým vkladem tichému společníkovi společnosti CONSTRUCT HOLDING, a.s., IČ: 25304950, se s ídlem Brno, Štouračova 1a, 635 00. Po upsání akcií a splacení základního kapitálu bude vydáno třicet dva (32) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. Úpis nad navrhovanou částku se nepřipouští. Emisní kurs nově upsaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro úpis akcií se stanoví nejpozději do 31.01.2006. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí 31.01.2006. Představenstvo společnosti je povinno oznámit upisovateli počátek běhu lhůty pro úpis akcií do dvou pracovních dnů ode dne doručení usnesení rejstříkového soudu. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtení m peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Důvodem započtení je kapitalizace pohledávky a propojení firem skupiny CONSTRUCT. Valná hromada vyslovuje souhlas dle § 203, odstavec 2, písmeno j) se započtením peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 32,000.000,- Kč na základě smlouvy o tichém společenství ze dne 30.09.2004 ve znění dodatků. Dohoda o započtení bude uzavřena v písemné formě a bude uzavřena v průběhu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. do 21. 2. 2006 od 24. 1. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 73 500 000 Kč

od 29. 3. 2007

Základní kapitál

vklad 49 500 000 Kč

do 29. 3. 2007 od 27. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 33 000 000 Kč

do 27. 9. 2006 od 21. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 21. 2. 2006 od 1. 1. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 1. 1. 2001 od 14. 12. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 od 15. 5. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 32 od 15. 5. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 81 od 15. 5. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 32 do 15. 5. 2014 od 10. 7. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 33 do 15. 5. 2014 od 11. 5. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 48 do 15. 5. 2014 od 29. 3. 2007
Prioritní akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 33 do 11. 5. 2007 od 27. 9. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 32 do 10. 7. 2008 od 21. 2. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 15. 5. 2014 od 14. 12. 2000

Statutární orgán

8 fyzických osob

Petr Ambrož

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2017

vznik členství: 14. 11. 2017

Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2017

Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Milada Chylíková

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 31. 1. 2014

Velká Bíteš 17, 595 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Dufek

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

Uhřínov 104, 594 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Ambrož

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 13. 11. 2012

Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Milada Chylíková

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 31. 1. 2014

U Statku 2139/28, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Jan Drápal

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

Bezručova 85/20, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Milada Chylíková

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 31. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2018

zánik funkce: 30. 6. 2018

Velká Bíteš 17, 595 01, Česká republika

Milada Chylíková

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 31. 1. 2014

U Statku 2139/28, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Petr Ambrož

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 12. 2017

vznik členství: 13. 11. 2012

zánik členství: 13. 11. 2017

Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2017

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 25. 6. 2017

Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Jiří Dufek

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Uhřínov 104, 594 41, Česká republika

Ing. Jan Drápal

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2016

Bezručova 85/20, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jiří Dufek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

Uhřínov 104, 594 41, Česká republika

Ing. Jan Drápal

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

Bezručova 85/20, Brno, 602 00, Česká republika

Milada Chylíková

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 31. 1. 2014

U Statku 2139/28, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Petr Ambrož

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2012 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 13. 11. 2012

Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Rudolf Horák

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 23. 11. 2012

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 13. 11. 2012

Zahradní 1470, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Malá Stránka 318, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Kaláb

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 31. 1. 2014

Chlupova 546/6, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 30. 9. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2012

Malá Stránka 318, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Kaláb

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 25. 6. 2012

Chlupova 546/6, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Rudolf Horák

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 25. 6. 2012

Zahradní 1470, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Kaláb

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2010 - Poslední vztah: 18. 11. 2011

vznik členství: 18. 9. 2006

zánik členství: 18. 9. 2011

Chlupova 546/6, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 27. 9. 2006

vznik členství: 14. 12. 2000

zánik členství: 18. 9. 2006

vznik funkce: 9. 1. 2006

zánik funkce: 18. 9. 2006

Malá Stránka 318, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Vladimír Motáček

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 11. 2010

vznik členství: 18. 9. 2006

zánik členství: 1. 10. 2010

Martinice 30, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Kaláb

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 24. 9. 2010

vznik členství: 18. 9. 2006

Wanklova 5, Brno, 602 00, Česká republika

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 18. 11. 2011

vznik členství: 18. 9. 2006

zánik členství: 18. 9. 2011

vznik funkce: 18. 9. 2006

zánik funkce: 18. 9. 2011

Malá Stránka 318, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Jiří Dufek

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 27. 9. 2006

vznik členství: 14. 12. 2000

zánik členství: 18. 9. 2006

vznik funkce: 9. 1. 2006

zánik funkce: 18. 9. 2006

Uhřínov 104, 594 41, Česká republika

Mgr. Tomáš Kaláb

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 27. 9. 2006

vznik členství: 14. 12. 2000

zánik členství: 18. 9. 2006

vznik funkce: 9. 1. 2006

zánik funkce: 18. 9. 2006

Wanklova 5, Brno, 602 00, Česká republika

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 27. 9. 2006

vznik členství: 14. 12. 2000

vznik funkce: 9. 1. 2006

Malá Stránka 318, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Jiří Dufek

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2003 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik funkce: 14. 12. 2000

zánik funkce: 9. 1. 2006

Uhřínov 104, 594 41, Česká republika

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2002 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik funkce: 14. 12. 2000

zánik funkce: 9. 1. 2006

Malá Stránka 318, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Kaláb

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik funkce: 14. 12. 2000

zánik funkce: 9. 1. 2006

Wanklova 5, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Dufek

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 14. 8. 2003

vznik funkce: 14. 12. 2000

Tyršova 10, Vyškov, Česká republika

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 12. 2. 2002

Nová Říše 1266, Velké Meziříčí, Česká republika

Způsob jednání: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 14. 9. 2018

Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo společně další dva členové představenstva.

do 14. 9. 2018 od 15. 5. 2014

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně předseda představenstva, další člen představenstva vždy společně s předsedou představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předs eda představenstva, další člen představenstva vždy společně s předsedou představenstva. Další osoby mohou za společnost podepisovat jen na základě písemného pověření podepsaného předsedou představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 15. 5. 2014 od 4. 2. 2011

Způsob jednání: Zastupování společnosti - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost - za společnost podepisuje samostatně kterýkoliv ze členů představenstva. Další osoby mohou za společnost podepisovat jen na základě písemného pověření podepsaného kterýmkoliv ze členů představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 4. 2. 2011 od 14. 12. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ilona Ambrožová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2015

vznik členství: 30. 9. 2015

Nová Říše 872/21, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Jitka Syslová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Martinice 69, 594 01, Česká republika

František Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 31. 1. 2014

Měřín 404, 594 42, Česká republika

Historické vztahy

Ilona Ambrožová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 4. 2016

vznik členství: 30. 9. 2015

zánik členství: 29. 2. 2016

Nová Říše 872/21, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Jitka Syslová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 11. 4. 2016

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 31. 3. 2016

Martinice 69, 594 01, Česká republika

Zdeněk Chlubna

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 10. 2015

vznik členství: 31. 12. 2014

zánik členství: 30. 9. 2015

Oslavice 187, 594 01, Česká republika

Zdeněk Chlubna

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 31. 12. 2014

Oslavice 187, 594 01, Česká republika

František Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 31. 1. 2014

Měřín 404, 594 42, Česká republika

Jitka Syslová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Martinice 69, 594 01, Česká republika

Milada Chylíková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 31. 1. 2014

Jívoví 87, 594 51, Česká republika

Aleš Krézek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 1. 2015

vznik členství: 28. 5. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

Svatoslav 4, 666 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jitka Syslová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Martinice 69, 594 01, Česká republika

Zdeněk Chaloupek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2013

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 28. 5. 2013

Pod Děvínem 2712/35, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milada Chylíková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 31. 1. 2014

Jívoví 87, 594 51, Česká republika

Milada Chylíková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 25. 6. 2012

Jívoví 87, 594 51, Česká republika

Michaela Faktorová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2010 - Poslední vztah: 18. 11. 2011

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 30. 9. 2011

Práčská 2595/89, Praha, 106 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jitka Syslová

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2010

zánik funkce: 25. 6. 2012

Martinice 69, 594 01, Česká republika

Zdeněk Chaloupek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 3. 7. 2009

zánik členství: 25. 6. 2012

Pod Děvínem 2712/35, Praha, 150 00, Česká republika

PhDr. Jiří Pavlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 26. 11. 2010

vznik členství: 18. 9. 2006

zánik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 3. 7. 2009

zánik funkce: 1. 10. 2010

Šibeník 381, Křižanov, 594 51, Česká republika

Rudolf Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 26. 11. 2010

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 1. 10. 2010

Zahradní 1470, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Ing. Kamil Kadlec

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 29. 5. 2009

vznik členství: 18. 9. 2006

zánik členství: 23. 4. 2009

Běly Pažoutové 16, Brno, 624 00, Česká republika

PhDr. Jiří Pavlík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 18. 9. 2006

Šibeník 381, Křižanov, 594 51, Česká republika

Ing. Jiří Dufek

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 18. 9. 2006

zánik členství: 3. 7. 2009

vznik funkce: 18. 9. 2006

zánik funkce: 3. 7. 2009

Uhřínov 104, 594 41, Česká republika

PhDr. Jiří Pavlík

předseda

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 27. 9. 2006

vznik členství: 14. 12. 2000

zánik členství: 18. 9. 2006

vznik funkce: 9. 1. 2006

zánik funkce: 18. 9. 2006

Šibeník 381, Křižanov, 594 51, Česká republika

Michael Picka

člen

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 27. 9. 2006

vznik členství: 14. 12. 2000

zánik členství: 18. 9. 2006

vznik funkce: 9. 1. 2006

zánik funkce: 18. 9. 2006

Borovanského 2218/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Blažek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2004 - Poslední vztah: 27. 9. 2006

vznik členství: 16. 8. 2004

zánik členství: 18. 9. 2006

Zdislavská 725/12, Praha 4, Česká republika

Jana Snížková

členka

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 13. 9. 2004

vznik funkce: 14. 12. 2000

zánik funkce: 16. 8. 2004

Mírová 63, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

PhDr. Jiří Pavlík

předseda

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik funkce: 14. 12. 2000

zánik funkce: 9. 1. 2006

U školy 490, Křižanov, 594 51, Česká republika

Michael Picka

člen

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik funkce: 14. 12. 2000

zánik funkce: 9. 1. 2006

Borovanského 2218/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztahy firmy CONSTRUCT A&D, a.s.

CONSTRUCT HOLDING, a.s.

První vztah: 19. 5. 2016

Bezručova 81/17A, Brno Staré Brno, 602 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Michaela Faktorová

  předseda dozorčí rady

  Práčská 2595/89, Praha, 106 00, Česká republika

 • Petr Ambrož

  předseda představenstva, Předseda představenstva

  Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

 • Iveta Ambrožová

  člen představenstva

  Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

 • JUDr. Miluše Drápalová

  člen představenstva, Člen představenstva

  Bezručova 85/20, Brno, 602 00, Česká republika

 • Petr Ambrož

  člen představenstva

  Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

 • Milada Chylíková

  předseda dozorčí rady

  Velká Bíteš 17, 595 01, Česká republika

CONSTRUCT HOLDING, a.s.

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

Bezručova 81/17A, Brno Staré Brno, 602 00

CONSTRUCT HOLDING, a.s.

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

Bezručova 81/17A, Brno Staré Brno, 602 00

Akcionáři

CONSTRUCT HOLDING, a.s., IČ: 25304950

Bezručova 81/17a, Česká republika, Brno, 602 00

od 19. 5. 2016

CONSTRUCT HOLDING, a.s., IČ: 25304950

Bašty 415/6, Česká republika, Brno, 602 00

do 19. 5. 2016 od 27. 10. 2015

CONSTRUCT HOLDING, a.s., IČ: 25304950

Bašty 415/6, Česká republika, Brno, 602 00

do 27. 10. 2015 od 1. 1. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 12. 2000

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 1. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 12. 2000
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 12. 2000
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 2000

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).