Hlavní navigace

CONSTRUCT TECH, a.s.

Firma CONSTRUCT TECH, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3412, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26224925

Sídlo:

Bezručova 81/17A, Brno Staré Brno, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 10. 2000

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3412, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

KARUSEL, a.s. od 3. 10. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 3. 10. 2000

adresa

Bezručova 81/17a
Brno 60200 od 1. 4. 2016

adresa

Bašty 415/6
Brno 60200 do 1. 4. 2016 od 11. 11. 2013

adresa

Bašty č.p.415,č.or.6
Brno 60200 do 11. 11. 2013 od 6. 8. 2002

adresa

Bašty 6
Brno 60200 do 6. 8. 2002 od 3. 10. 2000

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 2. 2011

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 17. 2. 2011 od 3. 10. 2000

zprostředkovatelská činnost do 17. 2. 2011 od 3. 10. 2000

pronájem nemovitostí - nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb do 17. 2. 2011 od 3. 10. 2000

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 13. 11. 2014 od 29. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 13. 11. 2014 od 29. 5. 2014

Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 26.000.000,-Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých) z částky 28.000.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) na částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých). Důvodem snížení základ ního kapitálu je držení nadbytečných zdrojů, které společnost nepotřebuje. Snížení kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě návrhu akcionářů. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, tedy takto: a) z ákladní kapitál bude snížen vzetím akcií z oběhu 100 (jedno sto) kusů akcií každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 250 (dvě stě padesáti) kusů akcií každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun čes kých), b) akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, jenž bude uveřejněn způsobem určeným stanovami a obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady. Veřejný návrh musí alespoň obsahovat náležitosti uvedené v § 183 písmeno a)odstavec 3) obchodního zákoníku, c) akcie budou vzaty z oběhu za úplatu, která se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a úplata za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), d) kupní cena akcií, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří mě síců ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, e) nejpozději do sedmi dnů ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku představenstvo společnosti vyzve akcionáře společnosti, který uzavřel smlouvu na z ákladě veřejného návrhu smlouvy, aby předložil akcie, jichž se uzavřená smlouva týká, za účelem jejich vzetí z oběhu. Lhůta pro předložení akcií činí jeden měsíc ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, f) pokud akcioná ř ve stanovené lhůtě akcie nepředloží není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. do 15. 5. 2014 od 15. 11. 2013

Valná hromada rozhodla, o zvýšení základního kapitálu společnosti KARUSEL a.s. o částku Kč 5.000.000, slovy pětmilionů korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to o částku Kč 5.000.000, slovy pětmilionů korun český ch. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Valná hromada rozhodla, že bude vydána nová emise listinných akcií. Bude vydáno 50 kusů, slovy padesát, nových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 100.000, slovy jednostotisíc korun česk ých, a nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek jednotlivých akcionářů vůči společnosti proti pohledávce splacení emisního kurzu, a to tak, že emisní kurz všech upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě Kč 100.000, slovy: jednostotisíc korun českých, listiny znějící na majitele, bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku s tím, že její návrh na její uzavření předloží společnost akcionářům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií s tím, že toto vše bude provedeno v souladu se zprávou nezávislého auditora o ověření zůstatku účtu společnosti k 30.9.2007, slovy : třicátému září roku dvatisícesedm, a to společností B.AUDIT s.r.o. se sídlem Kyjov, Dobrovského 516, z 20.listopadu 2007 jak následuje u akcionáře JUDr. Miluše Drápalové na základě smlouvy o půjčce z 25.6.2006 s tím, že se jedná o pohledávku akcionáře v e výši Kč 5.000.000, slovy: pětmilionů korun českých, a tato pohledávka je splatná. Základní kapitál bude zvýšen podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Nebudou-li upsány akcie v prvním kole způsobem dle § 205 obchodního zákoníku, ve druhém kole má právo upsat nové akcie valnou hromadou určený zájemce. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcionářům oznámen dopisem zaslaným nejméně pět dnů předem a lhůt a pro úpis akcií je šedesát dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. do 10. 4. 2008 od 25. 1. 2008

Valná hromada svým usnesením ze dne 11.9.2006 rozhodla: Z důvodu dalšího podnikatelského rozvoje firmy zejména v oblasti rozvoje firmy zejména v oblasti realit, zvýšení její stability a možnosti získávání úvěrů pro podnikatelskou činnost o zvýšení základního kapitálu společnosti KARUSEL, a.s. o částku 20.000.0 00,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Valná hromada rozhodla, že bude vy dána nová emise listinných akcií. Bude vydáno 200 kusů, slovy: dvěstě, nových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), a nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Základní kapitál bude zvýšen podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Nebudou-li upsány akcie v prvním kole způsobem podle § 205 obchodního zákoníku, v e druhém kole má právo upsat nové akcie valnou hromadou určený zájemce. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcionářům oznámen dopisem zaslaným nejméně pět dnů předem a lhůta pro úpis akcií, je šedesát dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen na účet 4010043213/6800, a to ve lhůtě stanovené shora bude zaplaceno celé emisní ážio. Místem úpisu je sídlo společnosti. do 19. 12. 2006 od 2. 11. 2006

Valná hromada svým usnesením ze dne 26.06.2003 rozhodla: z důvodů dalšího podnikatelského rozvoje firmy zejména v oblasti realit, zvýšení její stability a lepší možnosti získávání úvěrů pro podnikatelskou činnost zvyšuje základní kapitál společnosti KARUSEL, a.s. o 2,000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun český ch). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to o částku 2,000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Společnost vydá novou emisi listinných akcií. Bude vydáno 200 kusů nových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, které nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Nebudou-li upsány akcie v I. kole způs obem dle § 205 obchodního zákoníku, ve II. kole má právo upsat nové akcie valnou hromadou určený zájemce. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcion ářům oznámen doporučeným dopisem zaslaným nejméně 5 dnů předem a lhůta pro úpis akcií je 60 dnů a počín á běžet 15. den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Akcie budou upsány sepsáním dohody podle § 205 obchodního zákoníku v notářské kanceláři, kterou vybere představenstvo s polečnosti. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na účet určený představenstvem do tří měsíců ode dne sepsání dohody podle § 205 obchodního zákoníku. do 2. 2. 2004 od 14. 10. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 15. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 28 000 000 Kč

do 15. 5. 2014 od 10. 4. 2008

Základní kapitál

vklad 23 000 000 Kč

do 10. 4. 2008 od 19. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 19. 12. 2006 od 2. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 2. 2. 2004 od 5. 2. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 5. 2. 2001 od 3. 10. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 od 13. 11. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 13. 11. 2014 od 15. 5. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 250 do 15. 5. 2014 od 10. 4. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 10. 4. 2008 od 19. 12. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 do 15. 5. 2014 od 2. 2. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 2. 2. 2004 od 3. 10. 2000

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Petr Ambrož

předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2014

vznik členství: 7. 11. 2014

vznik funkce: 7. 11. 2014

Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Josef Hromada

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 13. 11. 2014

vznik členství: 26. 5. 2014

zánik členství: 7. 11. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2014

zánik funkce: 7. 11. 2014

ulice Kosmonautů 411/15, Brno, 625 00, Česká republika

Stanislav Švancara

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 26. 5. 2014

Sokolská 363/6, Brno, 602 00, Česká republika

Josef Hromada

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 26. 5. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2011

zánik funkce: 26. 5. 2014

ulice Kosmonautů 411/15, Brno, 625 00, Česká republika

Jan Hromada

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 28. 8. 2013

zánik členství: 26. 5. 2014

ulice Kosmonautů 411/15, Brno, 625 00, Česká republika

Rudolf Janíček

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 6. 9. 2013

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 28. 8. 2013

Nerudova 1357/11, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Stanislav Švancara

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 26. 5. 2014

Sokolská 6, Brno, 602 00, Česká republika

Rudolf Janíček

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 28. 8. 2013

Nerudova 1357, Šlapanice, Česká republika

Josef Hromada

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 26. 5. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2011

zánik funkce: 26. 5. 2014

Ulice Kosmonautů 15, Brno, Česká republika

Stanislav Švancara

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2006 - Poslední vztah: 18. 11. 2011

vznik členství: 11. 9. 2006

zánik členství: 11. 9. 2011

Sokolská 6, Brno, 602 00, Česká republika

Rudolf Janíček

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2006 - Poslední vztah: 18. 11. 2011

vznik členství: 11. 9. 2006

zánik členství: 11. 9. 2011

Nerudova 1357, Šlapanice, Česká republika

Josef Hromada

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2006 - Poslední vztah: 18. 11. 2011

vznik členství: 11. 9. 2006

vznik funkce: 12. 10. 2006

Kosmonautů 15, Brno, Česká republika

Stanislav Švancara

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 11. 2006

vznik funkce: 20. 11. 2001

zánik funkce: 11. 9. 2006

Sokolská 6, Brno, 602 00, Česká republika

Josef Hromada

předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2000 - Poslední vztah: 2. 11. 2006

vznik funkce: 3. 10. 2000

zánik funkce: 11. 9. 2006

Kosmonautů 15, Brno, Česká republika

Rudolf Janíček

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2000 - Poslední vztah: 2. 11. 2006

vznik funkce: 3. 10. 2000

zánik funkce: 11. 9. 2006

Nerudova 1357, Šlapanice, Česká republika

MUDr. Ivana Machačová

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2000 - Poslední vztah: 11. 1. 2002

zánik funkce: 20. 11. 2001

Mendlovo nám. 7, Brno, Česká republika

Za společnost jedná člen představenstva.

od 29. 5. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva. Další osoby mohou společnost zastupovat jen na základě písemného pověření podepsaného samostatně předsedou představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Další osoby mohou za společnost podepisovat jen na základě písemného pověření podepsaného samostatně předsedou představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 29. 5. 2014 od 3. 10. 2000

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Petr Ambrož

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2014

vznik členství: 7. 11. 2014

vznik funkce: 7. 11. 2014

Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jan Hromada

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 13. 11. 2014

vznik členství: 26. 5. 2014

zánik členství: 7. 11. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2014

zánik funkce: 7. 11. 2014

ulice Kosmonautů 411/15, Brno, 625 00, Česká republika

Jiří Kučerovský

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 26. 5. 2014

Příbram na Moravě 241, 664 84, Česká republika

Karel Matoušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 26. 5. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2011

zánik funkce: 26. 5. 2014

ulice Kosmonautů 411/15, Brno, 625 00, Česká republika

Zdeněk Hégr

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 26. 5. 2014

Nádražní 164, Křenovice, 683 52, Česká republika

Karel Matoušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 26. 5. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2011

zánik funkce: 26. 5. 2014

Ulice Kosmonautů 15, Brno, Česká republika

Zdeněk Hégr

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 26. 5. 2014

Křenovice 164, 683 52, Česká republika

Jiří Kučerovský

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 26. 5. 2014

Štefáčkova 9, Brno, 628 00, Česká republika

Miloslav Malík

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2006 - Poslední vztah: 18. 11. 2011

vznik členství: 11. 9. 2006

zánik členství: 11. 9. 2011

Fišova 11, Brno, Česká republika

Ing. Zdeňka Malíková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2006 - Poslední vztah: 18. 11. 2011

vznik členství: 11. 9. 2006

zánik členství: 11. 9. 2011

Fišova 11, Brno, Česká republika

Karel Matoušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2006 - Poslední vztah: 18. 11. 2011

vznik členství: 11. 9. 2006

zánik členství: 11. 9. 2011

vznik funkce: 12. 10. 2006

zánik funkce: 11. 9. 2011

Kosmonautů 15, Brno, Česká republika

Miloslav Malík

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2000 - Poslední vztah: 2. 11. 2006

vznik funkce: 3. 10. 2000

zánik funkce: 11. 9. 2006

Fišova 11, Brno, Česká republika

Ing. Zdeňka Malíková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2000 - Poslední vztah: 2. 11. 2006

vznik funkce: 3. 10. 2000

zánik funkce: 11. 9. 2006

Fišova 11, Brno, Česká republika

Karel Matoušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2000 - Poslední vztah: 2. 11. 2006

vznik funkce: 3. 10. 2000

zánik funkce: 11. 9. 2006

Kosmonautů 15, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy CONSTRUCT TECH, a.s.

Historické vztahy

JUDr. Miluše Drápalová

První vztah: 9. 1. 2001 - Poslední vztah: 18. 2. 2011

prokurista se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis do 18. 2. 2011 od 9. 1. 2001

Bezručova 85/20, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

CONSTRUCT HOLDING, a.s.

První vztah: 19. 5. 2016

Bezručova 81/17A, Brno Staré Brno, 602 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Michaela Faktorová

  předseda dozorčí rady

  Práčská 2595/89, Praha, 106 00, Česká republika

 • Petr Ambrož

  předseda představenstva, Předseda představenstva

  Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

 • Iveta Ambrožová

  člen představenstva

  Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

 • JUDr. Miluše Drápalová

  člen představenstva, Člen představenstva

  Bezručova 85/20, Brno, 602 00, Česká republika

 • Petr Ambrož

  člen představenstva

  Malá stránka 318/1, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

 • Milada Chylíková

  předseda dozorčí rady

  Velká Bíteš 17, 595 01, Česká republika

CONSTRUCT HOLDING, a.s.

První vztah: 13. 11. 2014 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

Bezručova 81/17A, Brno Staré Brno, 602 00

Akcionáři

CONSTRUCT HOLDING, a.s., IČ: 25304950

Bezručova 81/17a, Česká republika, Brno, 602 00

od 19. 5. 2016

CONSTRUCT HOLDING, a.s., IČ: 25304950

Bašty 415/6, Česká republika, Brno, 602 00

do 19. 5. 2016 od 13. 11. 2014

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).