Hlavní navigace

CONSUS, poradenské družstvo

Firma CONSUS, poradenské družstvo, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou Dr 40, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00407593

Sídlo:

Jižní I 783/5, Praha Záběhlice (Praha 4), 141 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

17. 7. 1989

DIČ:

CZ00407593

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
69100 Právní činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

Dr 40, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CONSUS, poradenské družstvo od 17. 7. 1989

Právní forma

Družstvo od 17. 7. 1989

adresa

Jižní I 5/783
Praha 4 - Spořilov 14000 od 7. 6. 2003

adresa

Polská 1532/48
Praha 2 do 7. 6. 2003 od 17. 7. 1989

Předmět podnikání

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 30. 5. 1994

poskytování software od 30. 5. 1994

zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví od 30. 5. 1994

automatizované zpracování dat od 30. 5. 1994

marketing-průzkum a vyhodnocení trhu od 30. 5. 1994

vydavatelská činnost-periodické publikace od 30. 5. 1994

vydavatelská činnost-neperiodické publikace od 30. 5. 1994

propagační služby od 30. 5. 1994

výroba audiovizuálních děl od 30. 5. 1994

pořádání kulturně vzdělávacích akcí od 30. 5. 1994

projektová činnost v investiční výstavbě od 30. 5. 1994

činnost organizačních a ekonomických poradců od 30. 5. 1994

reprografické služby od 30. 5. 1994

zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb s vyjímkou služeb cestovních kanceláří a zprostředkování pracovních příležitostí od 30. 5. 1994

zprostředkování nákupu a prodeje zboží od 30. 5. 1994

zprostředkování kulturně vzdělávacích akcí od 30. 5. 1994

vzdělávání a rekvalifikace v oboru manažerství od 30. 5. 1994

obchodování s cennými papíry do 14. 8. 1997 od 30. 5. 1994

Projektování : do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

ve výpočetní technice do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

při výzkum a vývoji do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Výkony zahraničního obchodu : do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

vývoz a dovoz licencí a jiných výsledků výzkumu a vývoje a výsledků činnosti neproduktivní sféry ostatních do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

vývoz a dovoz výrobků průmyslových dle povolení do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Služby písáren a kanceláří rozmnožovacích do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Školské výkony a služby do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Výkony při strojním zpracování dat do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Činnosti inženýrské ostatní do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Obchodní a zprostředkovatelské služby do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Výkony vědy a technického rozvoje do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Výkony vědeckotechnické dokumentace do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Právní, informační, překladatelské a jiné služby veřejnosti do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Inženýrské činnosti : do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

v souvislosti s investiční výstavbou do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

v rámci poradenských služeb do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

při výzkumu a vývoji do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

při výpočetní technice do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

v oblasti stavebně technického průzkumu včetně zpracování inženýrského vedení a dokumentace do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Stavební činnosti : do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

vlastní stavební činnost při rekonstrukci a modernizaci nebytových prostor a bytů pro vlastní účely a pro potřeby obchodních partnerů do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Magazín S věnovaný spotřebitelské obraně v nejširším slova smyslu od spotřebního zboží až po zdravotní a sociální oblast do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

periodické publikace do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

vydávání plakátů do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

morkantil do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Činnost VIDEO studia a amatérského filmu do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

propagační filmy do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

umělecké filmy na zakázku a video klipy do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

populárně naučné filmy do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Agentážní činnost : do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

zastoupení a zprostředkování uměleckých progamů do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

zastupování a zprostředkování odborných programů/kongresů, výstav školení/ do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

zastoupení kulturních, osvětových a vzdělávacích zařízení do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Propagační a reklamní činnost do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

firemní propagace a reklama do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

zakázkové rekamní služby do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Auditorská činnost : do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

pro organizace tuzemské do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Poskytování služeb zahraničním osobám formou tvorby programů a programových projektů, JKV 943 kapacitami organizace. do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Přijímání služeb od zahraničních osob formou tvorby programů a progamových projektů, JKV 943 pro potřeby organizace. do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Vývoz a dovoz nosičů se záznamem ve vazbě na bod 2 a 3 rozsahu povolení. do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Dovoz výpočetní techniky oboru 403 pro zabezpečení vlastní činnosti organizace. do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

v rámci poradenských služeb do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

stavby z oblasti ekologie do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Nakladatelství a vydavatelství : do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

neperiodické publikace odborně zaměřené na předmět činnosti družstva, populárně vědecké publikace, literaturu i beletrii do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

odborný bulletin jak pro své zákazníky, tak pro širší veřejnost do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

pro organizace zahraniční do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

pro organizace se zahraniční majetkovou účastí do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

daňové poradenství do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSSR formou zabezpečnování školení, kursů, JKV 961, příprav automati- zovaných systémů včetně zpracování dat a zavádění těchto systému do užívání JKV 971, poskytování služeb systémového inženýrství v otázkách technicko-poradenských služeb při zakládání podniků včetně služeb v oblasti účetnictví, hospodářsko-právních otázkách, JKV 972 průzkumu trhu a technicko-poradenskou čiností včetně expertiz a inženýringu v souvislosti s vývozem netradičních druhů zboží a služeb, JKV 974, kapacitami organizace. do 30. 5. 1994 od 20. 6. 1990

expertizná poradenská a konzultační činnost, navrhování a pro- jektování systému sppolečenského a ekonomického řízení a jejich složek v orgánech, organizacích, případně i pro jednotlivce do 30. 5. 1994 od 17. 7. 1989

práce spojené s vypracováním prognóz a koncepcí, práce spojené s marketingovými činnostmi, organizačními strukturami, využíváním zbožně peněžních nástrojů, řízením zahraničně obchodních vztahů a operací, zaváděním výpočetní techniky, aktivizací lidského či- nitele do 30. 5. 1994 od 17. 7. 1989

práce na tyto činnosti navazující a je zabezpečující, zajména vědecko - výzkumná práce, odborná publikační činnost. Vzdělávání, metodika pedagogicko-výchovného procesu. do 30. 5. 1994 od 17. 7. 1989

služby zabezpečující tyto práce zejména propagace, reklama, organizování školení, porad, konferencí a výstav do 30. 5. 1994 od 17. 7. 1989

poskytování služeb orgánům, organizacím jednotlivcům při jednání s jinými orgány a organizacemi do 30. 5. 1994 od 17. 7. 1989

Ostatní skutečnosti

Ustanovení družstva bylo schváleno usnesením ustavující členské schůze dne 13. 7. 1989, vyjádřením Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 13. 6. 1989, souhlasem Obvodního národního výboru v Praze 2 ze dne 27. 6. 1989, a souhlasem s umístěním na území Prahy vydaným odborem oblastního plánování Národního výboru hlavního města Prahy ze dne 11. 7. 1989 č.j. OOP 1021/89-2. od 17. 7. 1989

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Dr. Vratislav ŠLAJER

Předseda

První vztah: 10. 6. 2014

Jižní I 783/5, Praha, 141 00, Česká republika

Historické vztahy

Dr. Vratislav ŠLAJER

Předseda

První vztah: 14. 8. 1997 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

Polská 48, Praha 2, Česká republika

prof.ing. Jaromír Štolcpart CSc.

Předseda

První vztah: 30. 5. 1994 - Poslední vztah: 14. 8. 1997

Radhošťská 9, Praha 3, Česká republika

Ing. Petr Petříček CSc.

Člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1989 - Poslední vztah: 30. 5. 1994

Jaromírova 43, Praha 2, Česká republika

Ing. Leoš Nakielný

Člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1989 - Poslední vztah: 30. 5. 1994

Šalounova 1937, Praha 4, Česká republika

PhDr. Vratislav Šlajer

Předseda

První vztah: 17. 7. 1989 - Poslední vztah: 30. 5. 1994

Polská 1532/48, Praha 2, Česká republika

RNDr. Václav Šubrta CSc.

Člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1989 - Poslední vztah: 30. 5. 1994

Na Poustkách 9, Praha 4, Česká republika

Za družstvo podepisuje předseda družstva,nebo jím pověřený člen družstva tak,že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo vyznačenému názvu společnosti.

od 30. 5. 1994

Ručení : Členové družstva ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku členského podílu. Zastupování : Za dužstvo jedná předseda, nebo pověřený člen představenstva. Podpisování : K názvu družstva připojí svůj podpis předseda s dalším pověřením členem představenstva družstva.

do 30. 5. 1994 od 17. 7. 1989

Další vztahy firmy CONSUS, poradenské družstvo

3 fyzické osoby

Dr. Vratislav ŠLAJER

První vztah: 10. 6. 2014

Jižní I 783/5, Praha, 141 00, Česká republika

Vratislav ŠLAJER

První vztah: 10. 6. 2014

Jižní I 783/5, Praha, 141 00, Česká republika

Eva Kohoutová

První vztah: 30. 5. 1994

Rooseweltova, Praha 6

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 5. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelská činnost - periodické publikace
 • Vydavatelská činnost - neperiodické publikace
 • Výroba audiovizuálních děl
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného z.č.455/91 Sb., a jeho příl.
 • Poskytování software
 • Automatizované zpracování dat
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb s výjimkou služeb cestovních kanceláří a zprostředkování pracovních příležitostí
 • Marketing-průzkum a vyhodnocení trhu
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
 • Propagační služby
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví
 • Všeobecná informační činnost
 • Zprostředkování kulturně-vzdělávacích akcí
 • Zprostředkování nákupu a prodeje zboží
 • Pořádání kulturně-vzdělávacích akcí
 • Reprografické služby
 • Poradenská činnost v oblasti zdravé výživy
 • Poradenská činnost v oblasti výzkumu
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 5. 1993
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 5. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).