Hlavní navigace

COOP Beskydy, spotřební družstvo

Firma COOP Beskydy, spotřební družstvo, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXIII 188, Krajský soud v Ostravě.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00032387

Sídlo:

Tovární 283/13, Český Těšín, 737 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 6. 1985

DIČ:

CZ00032387

Aktuální kontaktní údaje COOP Beskydy, spotřební družstvo

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
26800 Výroba magnetických a optických médií
47110 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
47750 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
49410 Silniční nákladní doprava
53200 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXIII 188, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

JEDNOTA-JEDNOSC, lidové spotřební družstvo - ludova spóldzielnia spožywcza v Českém Těšíně. od 5. 2. 1957

Obchodní firma

COOP Beskydy, spotřební družstvo od 1. 1. 2014

Obchodní firma

Jednota - Jedność, spotřební družstvo do 1. 1. 2014 od 30. 9. 1997

Obchodní firma

Jednota - Jednosc, spotřební družstvo - Spóldzielnia Spozywców Český Těšín do 30. 9. 1997 od 11. 10. 1990

Obchodní firma

Jednota - Jednosc, spotřební družstvo - Spóldzielnia Spozywcza v Českém Těšíně, okres Karviná. do 11. 10. 1990 od 22. 8. 1978

Obchodní firma

JEDNOTA-JEDNOSC, lidové spotřební družstvo - Ludowa Spóldzielnia Spožywcza v Českém Těšíně, okres Karviná do 22. 8. 1978 od 26. 6. 1972

Obchodní firma

JEDNOTA-JEDNOSC, lidové spotřební družstvo - ludova spóldzielnia spožywcza v Karviné. do 26. 6. 1972 od 16. 9. 1960

Právní forma

Družstvo od 5. 2. 1957

adresa

Tovární 283/13
Český Těšín 73701 od 9. 10. 2014

adresa

Tovární 13
Český Těšín do 26. 7. 2011 od 28. 12. 1988

adresa

Český Těšín do 28. 12. 1988 od 5. 2. 1957

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 7. 2011

vodoinstalatérství, topenářství od 26. 7. 2011

výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 26. 7. 2011

provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb do 26. 7. 2011 od 3. 7. 2006

nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků do 26. 7. 2011 od 17. 7. 2003

výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující do 26. 7. 2011 od 3. 8. 2000

výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, nebezpečné pro životní prostředí do 26. 7. 2011 od 3. 8. 2000

zprostředkovatelská činnost do 26. 7. 2011 od 30. 9. 1997

řeznictví a uzenářství od 20. 6. 1995

výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů do 26. 7. 2011 od 20. 6. 1995

drogistická živnost do 26. 7. 2011 od 20. 6. 1995

hostinská činnost od 21. 6. 1993

pronájem nemovitostí od 21. 6. 1993

silniční motorová doprava od 21. 6. 1993

elektroinstalatérství do 20. 6. 1995 od 21. 6. 1993

zabezpečování podnikového spoření pro pracovníky družstva do 20. 6. 1995 od 21. 6. 1993

pronájem motorových vozidel do 5. 3. 1997 od 21. 6. 1993

truhlářství do 5. 3. 1997 od 21. 6. 1993

automatizované zpracování dat do 5. 3. 1997 od 21. 6. 1993

zámečnictví do 30. 9. 1997 od 21. 6. 1993

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej včetně zahraničně obchodní činnosti do 26. 7. 2011 od 21. 6. 1993

pronájem obchodního zařízení do 26. 7. 2011 od 21. 6. 1993

výroba potravin do 26. 7. 2011 od 21. 6. 1993

vodoinstalatérství do 26. 7. 2011 od 21. 6. 1993

sklenářství do 26. 7. 2011 od 21. 6. 1993

příprava mládeže pro povolání ve středisku praktického vyučování, jehož je zřizovatelem do 26. 7. 2011 od 21. 6. 1993

Zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu: do 21. 6. 1993 od 3. 10. 1991

1. Dovoz věcí pro vlastní potřebu organizace a pro zabezpečení její hospodářské činnosti, s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb. do 21. 6. 1993 od 3. 10. 1991

2. Vývoz spotřebního zboží z majetku organizace a dovoz spotřebních zboží pro obohacení vnitřního trhu s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti. do 21. 6. 1993 od 3. 10. 1991

Družstvo zabezpečuje zejména tyto úkoly: do 21. 6. 1993 od 11. 10. 1990

a) provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím, a to jak na úseku velkoobchodu, tak i maloobchodu do 21. 6. 1993 od 11. 10. 1990

b) provozuje veřejné stravování a ubytovací služby v oblasti cestovního a rekreačního ruchu do 21. 6. 1993 od 11. 10. 1990

c) poskytuje obchodní, popřípadě i jiné služby ve smyslu obecně závazných právních předpisů do 21. 6. 1993 od 11. 10. 1990

d) provozuje potravinářskou, popřípadě jinou výrobu spojenou se svou činností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny do 21. 6. 1993 od 11. 10. 1990

e) vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výroby, lesní a volně rostoucí plody, houby, popřípadě i jiné věci ke zkvalitnění a obohacení trhu, pro doplění surovinových zdrojů pro konzervárny a potravinářskou výrobu do 21. 6. 1993 od 11. 10. 1990

f) provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérskou, za účelem rozvoje své materiálně technické základny provozuje výrobu stavební, investiční, údržbářskou a opravárenskou činnost a závodovou automobilovou dopravu do 21. 6. 1993 od 11. 10. 1990

Družstvo může provádět: a) projekční činnost do 21. 6. 1993 od 11. 10. 1990

S cílem plnit své poslání a celospolečnské cíle zabezpečuje družstvo v souladu s úkoly státního plánu a principy socialistické zákonnosti zejména tyto úkoly: do 11. 10. 1990 od 28. 12. 1988

a) provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím, a to jak na úseku velkoobchodu, tak i maloobchodu, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím do 11. 10. 1990 od 28. 12. 1988

b) provozuje veřejné stravování a ubytovací služby v oblasti cestovního a rekreačního ruchu do 11. 10. 1990 od 28. 12. 1988

c) poskytuje obchodní, popřípadě i jiné služby obyvatelstvu i organizacím ve smyslu zákona o vnitřním obchodě a ostatních obecně závazných právních předpisů při dodržení zásad rentability v podmínkách samofinancování družstva do 11. 10. 1990 od 28. 12. 1988

d) provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svou činností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny do 11. 10. 1990 od 28. 12. 1988

e) vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výroby, lesní a volně rostoucí plody, houby, popř. i jiné předměty ke zkvalitnění obohacení služeb obyvatelstvu, pro pro doplnění surovinových zdrojů pro konzervárny a potravinářskou výrobu do 11. 10. 1990 od 28. 12. 1988

f) provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérskou, za účelem rzvoje své materiálně technické základny provozuje stavební, údržbářskou a opravárenskou činnost a závodovou automobilovou dopravu, v rámci volné kapacity provádí tyto práce a služby pro jiné organizace spotřebního družstevnictví, ve vyjímečných případech i pro jiné organizace, jakož i pro členy a ostatní občany do 11. 10. 1990 od 28. 12. 1988

g) provádí projekční činnost do 11. 10. 1990 od 28. 12. 1988

h) podle zákonem stanovených pravidel uskutečňuje zahraničně hospodářskou činnost na základě devizové rentability a samofinancování do 11. 10. 1990 od 28. 12. 1988

Pokud je k některé z vykonávaných činností třeba zvláštního povolení (oprávnění), je družstvo povinno si je opatřit. do 11. 10. 1990 od 28. 12. 1988

Aby družstvo plnilo své poslání k prospěchu svého členstva a společnosti, v souladu s hospodářským plánem, zejména: do 28. 12. 1988 od 22. 8. 1978

a) provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím, a to činnost velkoobchodní i maloobchodní, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím do 28. 12. 1988 od 22. 8. 1978

b) provozuje restaurační činnost, která slouží potřebám obyvatelstva i cestovního ruchu do 28. 12. 1988 od 22. 8. 1978

c) poskytuje různé služby obyvatelstvu, zejména služby ubytovací do 28. 12. 1988 od 22. 8. 1978

d) provozuje výrobu a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny do 28. 12. 1988 od 22. 8. 1978

e) vykupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby do 28. 12. 1988 od 22. 8. 1978

f) za účelem rozvoje materiálně technické základny družstev provozuje stavební, instalatérskou, údržbářskou a opravářskou činnost a provádí závodovou a veřejnou nákladovou dopravu v souladu se zvláštním oprávněním vydaným pro KV ČSSD spolupracuje na projektové činnosti do 28. 12. 1988 od 22. 8. 1978

g) vyvíjí politicko-výchovnou činnosti a jako složka Národní fronty pořádá akce k rozvoji kulturního života členů i ostatních občanů do 28. 12. 1988 od 22. 8. 1978

Pokud je k některé z vykonávaných činností třeba zvláštní povolení (oprávnění), je družstvo povinno si je opatřit. Družstvo koná veškerou svou činnost podle těchto stanov, podle právních předpisů a podle směrnic Českého svazu spotřebních družstev do 28. 12. 1988 od 22. 8. 1978

Aby družstvo plnilo své poslání k prospěchu svého členstva a společnosti, v souladu s hospodářským plánem zejména: do 22. 8. 1978 od 26. 6. 1972

a) provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím, a to činnost velkoobchodní i maloobchodní, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím do 22. 8. 1978 od 26. 6. 1972

b) provozuje restaurační činnost, která slouží potřebám obyvatelstva i cestovního ruchu do 22. 8. 1978 od 26. 6. 1972

c) poskytuje různé služby obyvatelstvu, zejména služby ubytovací do 22. 8. 1978 od 26. 6. 1972

d) provozuje výrobu a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny do 22. 8. 1978 od 26. 6. 1972

e) vykupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby do 22. 8. 1978 od 26. 6. 1972

f) provozuje stavební a údržbářskou činnost za účelem rozvoje materiálně technické základny družstev a závodovou dopravu v souladu se zvláštním oprávněním provádí projektovou činnost do 22. 8. 1978 od 26. 6. 1972

g) vyvíjí politickovýchovnou činnost a jako složka Národní fronty pořádá akce k rozvoji kulturního života členů i ostatních občanů do 22. 8. 1978 od 26. 6. 1972

a) provozuje veškerou obchodní činnost, a to velkoobchodní i maloobchodní, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím do 26. 6. 1972 od 19. 1. 1971

b) provzuje restaurační zařízení, které slouží potřebám obyvatelstva i cestovního ruchu do 26. 6. 1972 od 19. 1. 1971

c) poskytuje různé služby obyvatelstvu, zejména služby ubytovací do 26. 6. 1972 od 19. 1. 1971

d) provozuje výrobu a zpacovává nakoupené výrobky a suroviny do 26. 6. 1972 od 19. 1. 1971

e) nakupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby do 26. 6. 1972 od 19. 1. 1971

f) provozuje projekční, stavební a údržbářskou činnost za účelem rozvoje vlastní materiálně technické základny a vnitropodnikovou dopravu do 26. 6. 1972 od 19. 1. 1971

g) vyvíjí politickovýchovnou činnost a jako složka Národní fronty pořádá akce k rozvoji kulturního života členů i ostatních občanů do 26. 6. 1972 od 19. 1. 1971

Družstvo koná veškerou svou činnost podle těchto stanov, právních předpisů a směrnic Svazu spotřebních družstev. do 26. 6. 1972 od 19. 1. 1971

b) buduje a zlepšuje síť prodejen, družstevního pohostinství, skladů a pomocných dílen, vykonává doplňkový prodej a prodej na objednávku do 19. 1. 1971 od 24. 9. 1970

c) provozuje výrobu a zpracovává nakoupené zboží do 19. 1. 1971 od 24. 9. 1970

d) nakupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby do 19. 1. 1971 od 24. 9. 1970

e) pořádá jako složka Národní fronty akce k rozvíjení kulturního života pracujících do 19. 1. 1971 od 24. 9. 1970

Jednota koná veškerou činnost podle stanov, platných předpisů a směrnic nadřízených svazů. do 19. 1. 1971 od 24. 9. 1970

Hlavním úkolem Jednoty je pomáhat hospodářskou činností a politicko-výchovnou prací socialistické výstavbě a zvyšování hmotně a kulturní úrovně členů i ostatního pracujícího lidu. Svou činností Jednota přispívá k upevňování družstevní myšlenky na vesnici a k posilování svazku dělníků a rolníků. do 19. 1. 1971 od 24. 9. 1970

Proto Jednota pečuje zejména o zásobování obyvatelstva zbožím všeho druhu, o rozširování služeb obyvatelstvu a o nákup zemědělských výrobků, lesních a divoce rostoucích plodů a surovin. do 19. 1. 1971 od 24. 9. 1970

Aby Jednota mohla plnit své úkoly v souladu s obchodně finančím plánem, zejména a) nakupuje zboží všeho druhu a prodává je svým členům i ostatním občanům do 19. 1. 1971 od 24. 9. 1970

Ostatní skutečnosti

Na družstvo Jednota - Jedność, spotřební družstvo, se sídlem Český Těšín, Tovární 283/13, PSČ 737 01, IČ 000 32 387, přešlo v rámci fúze sloučením jmění zanikajícího družstva JEDNOTA, spotřební družstvo ve Frýdku-Místku, se sídlem Frýdek-Místek, tř. T.G.M asaryka 1101, PSČ 738 34, IČ 000 32 379. od 1. 1. 2014

Zřízení: Podnik jako družstvo lidové podle zák. č. 53/1954 Sb. byl ustaven a jeho stanovy schváleny usnesením ustavující valné hromady, konané dne 11.11.1956. Podle usnesení konference delegátů družstva konané dne 6.10.1990 byly schváleny nové stanovy. do 19. 10. 1994 od 21. 6. 1993

Nedělitelný fond podle par. 18/2 zák. 42/92 Sb.: 62.937.000,-Kč. do 12. 2. 2014 od 21. 6. 1993

Z ř í z e n í : Družstvo je členem Českého svazu spotřebních družstev v Praze. do 19. 10. 1994 od 23. 9. 1978

Ručení: Každý člen je povinen nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti členů rozhodne konference delegátů. do 19. 10. 1994 od 22. 8. 1978

Ručení: Každý člen družstva je povinen přispět na případnou ztrátu při zrušení družstva, a to nejvýše jedním členským podílem a ještě další částkou, která se rovná nejvýše jednomu členskému podílu, tutéž povinnost má člen při úhradě ztráty vykázané v ročních účetních výkazech, nestačí-li ke krytí ztráty fondy družstva, nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, rozhodne o povinnosti členů k úhradě ztráty konference delegátů do 22. 8. 1978 od 26. 6. 1972

Členský podíl: Členský podíl činí 100.-Kčs a je splatný do jednoho roku po přijetí za člena. do 19. 10. 1994 od 8. 9. 1958

Ručení: Každý člen družstva je povinen přispět na případný schodek při zrušení družstva kromě svého podílu ještě další částkou rovnající se nejvýše členskému podílu, povinnost stejného rozsahu má i člen při úhradě ztráty vykázané v ročních účetních výkazech, nestačí-li k jejímu krytí fondy družstva a rozhodne-li tak shromáždění delegátů. do 26. 6. 1972 od 14. 5. 1957

Den vzniku: 5. února 1957 od 5. 2. 1957

Ručení: Každý člen družstva je povinen přispět na případný schodek Jednoty při zrušení družstva kromě svého podílu ještě další částkou, rovnající se nejvýše členskému podílu, povinnost stejného rozsahu má i člen při úhradě ztráty vykázané v ročním účetním výkaze, nestačí-li k jejímu krytí fondy družstva a rozhodne-li tak valná hromada. do 14. 5. 1957 od 5. 2. 1957

Členský podíl: Členský podíl činí 40.-Kčs a je splatný do jednoho roku po přijetí za člena. do 8. 9. 1958 od 5. 2. 1957

Údaje o zřízení: Podnik jako družstvo lidové podle zák. č. 53/1954 Sb. byl ustaven a jeho stanovy schváleny usnesením ustavující valné hromady, konané dne 11.listopadu 1956. Jednota je členem krajského svazu spotřebních družstev a řídí se ustanoveními jeho stanov a rozhodnutími jeho orgánů. do 19. 10. 1994 od 5. 2. 1957

Statutární orgán

9 fyzických osob

Zdeněk Babinec

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Čeladná 640, 739 12, Česká republika

Lydie Boszczyková

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Slezská 1397/16, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Stareček

předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2014

K Mostu 489, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Marta Madejová

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Kostelní 839/6, Těrlicko, 735 42, Česká republika

Kateřina Kotová

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Staříč 379, 739 43, Česká republika

Irena Říhová

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Zahradní 1475/23, Karviná, 733 01, Česká republika

Jaroslav Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Husova 479, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Marko Ratveiský

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2014

Jurije Gagarina 1510/18, Havířov, 736 01, Česká republika

Mária Slušná

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2014

vznik členství: 7. 1. 2014

Hornická 1728/7, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Historické vztahy

Zdeněk Babinec

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Čeladná 640, 739 12, Česká republika

Marko Ratveiský

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2014

Jurije Gagarina 1510/18, Havířov, 736 01, Česká republika

Mária Slušná

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2014

vznik členství: 7. 1. 2014

Úvoz 1406/15, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Jaroslav Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Husova 479, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Irena Říhová

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Zahradní 1475/23, Karviná, 733 01, Česká republika

Kateřina Kotová

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Staříč 379, 739 43, Česká republika

Marta Madejová

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Kostelní 839/6, Těrlicko, 735 42, Česká republika

Milan Stareček

předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2014

K Mostu 489, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23, Česká republika

Lydie Boszczyková

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Slezská 1397/16, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Boleslav Kuś

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2013 - Poslední vztah: 12. 2. 2014

vznik členství: 25. 3. 2013

zánik členství: 7. 1. 2014

Sídliště ONV 665/4, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Marta Madejová

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 12. 2. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 31. 8. 2009

zánik funkce: 7. 1. 2014

Těrlicko 839, 735 42, Česká republika

Mária Slušná

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 2. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 22. 6. 2009

Úvoz 1406/15, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Marta Madejová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2009 - Poslední vztah: 19. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2009

vznik funkce: 31. 8. 2009

Gen. Svobody 13/265, Havířov, 736 00, Česká republika

Ing. Marta Madejová

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2009

vznik členství: 22. 6. 2009

Gen. Svobody 13/265, Havířov, 736 00, Česká republika

Markéta Šarovská

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 2. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 7. 1. 2014

Na Kopci 2075, Karviná, 733 01, Česká republika

Jana Radvanová

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 2. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 7. 1. 2014

Na Nábřeží 15, Havířov, 736 01, Česká republika

Emil Borski

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 2. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 7. 1. 2014

Okrajová 1, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Lydie Boszczyková

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 2. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 7. 1. 2014

Slezská 1397/16, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Marko Ratveiský

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 2. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 22. 6. 2009

zánik funkce: 7. 1. 2014

Gagarina 18/1510, Havířov, 736 00, Česká republika

Mária Slušná

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 26. 7. 2011

vznik členství: 22. 6. 2009

Náměstí Čs. armády 183/6, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Irena Říhová

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 2. 2014

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 7. 1. 2014

Zahradní 1475, Karviná, 733 01, Česká republika

Irena Říhová

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 22. 6. 2009

Zahradní 1475, Karviná, 733 01, Česká republika

JUDr. Karel Hovorka

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 7. 5. 2013

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 24. 3. 2013

Dělnická II 970/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Karel Hovorka

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

Dělnická II 970/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lydie Boszczyková

člen představenstva

První vztah: 17. 11. 2004 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

Slezská 1397/16, Český Těšín, Česká republika

Mária Slušná

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

nám. Čs. armády 183/6, Český Těšín, Česká republika

JUDr. Karel Hovorka

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2004 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 9. 6. 2004

Ostravská 584/12, Český Těšín, Česká republika

Emil Borski

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

Okrajová 1, Český Těšín, Česká republika

Ing. Lydie Boszcyková

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2004 - Poslední vztah: 17. 11. 2004

vznik členství: 9. 6. 2004

Slezská 1397/16, Český Těšín, Česká republika

Markéta Šarovská

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

Na kopci 2075, Karviná, Česká republika

Ing. Marta Madejová

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

vznik funkce: 25. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2009

Gen. Svobody 13/265, Havířov, Česká republika

Miroslav Bobek

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

Václavská 975, Orlová, Česká republika

Irena Říhová

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

Zahradní 1475, Karviná, Česká republika

Ing. Marko Ratveiský

předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 9. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2009

Gagarina 18/1510, Havířov, Česká republika

Mária Slušná

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2002 - Poslední vztah: 26. 10. 2004

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 17. 12. 1998

zánik funkce: 9. 6. 2004

nám. Čs. armády 183/6, Český Těšín, Česká republika

Ing. Marta Madejová

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2001 - Poslední vztah: 26. 10. 2004

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 8. 6. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2004

Gen. Svobody 13/265, Havířov-Šumbark, Česká republika

Ing. Marko Ratveiský

předseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2001 - Poslední vztah: 26. 10. 2004

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 8. 6. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2004

Gagarina 18/1510, Havířov-Podlesí, Česká republika

Jarmila Jančíková

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 1999 - Poslední vztah: 26. 10. 2004

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 30. 9. 1999

zánik funkce: 9. 6. 2004

Větrná 3, Havířov-Bludovice, Česká republika

Mária Slušná

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 8. 2002

vznik funkce: 17. 12. 1998

Úvoz 15, Český Těšín, Česká republika

Renáta Cieslarová

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 29. 10. 1999

Okružní 1, Český Těšín, Česká republika

Markéta Šarovská

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 26. 10. 2004

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 21. 6. 1999

zánik funkce: 9. 6. 2004

Na kopci 2075, Karviná-Mizerov, Česká republika

Mária Slušná

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 1999 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Ostravská 66, Český Těšín, Česká republika

Miroslav Bobek

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1997 - Poslední vztah: 26. 10. 2004

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 26. 6. 1972

zánik funkce: 9. 6. 2004

Václavská 975, Orlová - Poruba, Česká republika

Markéta Šarovská

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1994 - Poslední vztah: 15. 1. 1999

Na kopci 2075, Karviná-Mizerov, Česká republika

Jarmila Jančíková

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1994 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Větrná 3, Havířov-Bludovice, Česká republika

Adolf Šelong

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1994 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Těrlicko 365, Česká republika

Ing. Marko Ratveiský

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 5. 1994 - Poslední vztah: 24. 10. 2001

vznik funkce: 12. 5. 1994

zánik funkce: 8. 6. 2001

zástupce předsedkyně do 24. 10. 2001 od 12. 5. 1994

Gagarina 18/1510, Havířov - Podlesí, Česká republika

Emil Borski

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1994 - Poslední vztah: 26. 10. 2004

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 12. 5. 1994

zánik funkce: 9. 6. 2004

Okrajová 1, Český Těšín, Česká republika

JUDr. Karel Hovorka

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1994 - Poslední vztah: 26. 10. 2004

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 12. 5. 1994

zánik funkce: 9. 6. 2004

Ostravská 12, Český Těšín, Česká republika

Ing. Lydie Boszczyková

předseda představenstva

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 24. 10. 2001

zánik členství: 8. 6. 2001

vznik funkce: 13. 1. 1994

zánik funkce: 8. 6. 2001

Na Lučinách 1/1652, Český Těšín, Česká republika

Zdeňka Müllerová

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 5. 1994

Hornická 19, Český Těšín, Česká republika

Ing. Marko Ratveiský

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 5. 1994

zástupce předsedkyně do 12. 5. 1994 od 13. 1. 1994

A. Jiráska 1/1526, Havířov - Bludovice, Česká republika

Ing. Marko Ratveiský

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1994 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

A. Jiráska 1/1526, Havířov - Bludovice, Česká republika

Karel Zaremba

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1993 - Poslední vztah: 12. 5. 1994

Dětmarovice 90, Česká republika

Božena Kovalová

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1993 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Dlouhá třída 87c/1170, Havířov-Podlesí, Česká republika

Erhard Spusta

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1993 - Poslední vztah: 12. 5. 1994

ul. ČSA 1674, Karviná - Doly, Česká republika

JUDr. Irena Sabelová

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1993 - Poslední vztah: 12. 5. 1994

Polní 27, Český Těšín, Česká republika

Věra Slonková

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1993 - Poslední vztah: 12. 5. 1994

Datyňská 6/16, Havířov- Dolní Datyně, Česká republika

Ing. Jaroslav Hanke

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1993 - Poslední vztah: 26. 10. 2004

zánik členství: 9. 6. 2004

vznik funkce: 21. 6. 1993

zánik funkce: 9. 6. 2004

Petrovice 205, Česká republika

Bronislav Kožušník

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 1991 - Poslední vztah: 21. 6. 1993

Bezručova 9, Český Těšín, Česká republika

JUDr. Karel Hovorka

místopředseda družstva

První vztah: 3. 10. 1991 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Ostravská 12, Český Těšín, Česká republika

Ing. Jiřina Fröhlichová

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 1991 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Slezská 1/481, Český Těšín, Česká republika

Vladimír Hrdonka

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 1991 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Ostravská 68, Český Těšín, Česká republika

Milada Haroková

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 1991 - Poslední vztah: 21. 6. 1993

Český Těšín - Mosty 252, Česká republika

Věra Bolková

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 1991 - Poslední vztah: 21. 6. 1993

Strojnická 179, Český Těšín - Mosty, Česká republika

Štefan Dobiš

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 3. 10. 1991

1. máje 7, Havířov - Město, Česká republika

Ing. Luděk Král

předseda družstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Rodinná 17/996, Havířov - Bludovice, Česká republika

Ing. Marta Madejová

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 12. 5. 1994

gen. Svobody 13/265, Havířov - Šumbark, Česká republika

Mária Slušná

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 12. 5. 1994

Moskevská 13, Český Těšín, Česká republika

Ing. Lydie Boszczyková

zástupce předsedy

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 13. 1. 1994

Na Lučinách 1/1652, Český Těšín, Česká republika

Leopold Wluka

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 21. 6. 1993

Stalingradských hrdinů 5/1610, Karviná 6, Česká republika

Ing. Jiřina Kozlová

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 21. 6. 1993

Erbenova 805, Třinec - Staré Město, Česká republika

Martin Eliáš

místopředseda

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 3. 10. 1991

Sokolovská 1331, Ostrava 8, Česká republika

Marian Konczyna

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 3. 10. 1991

Albrechtice 401, Česká republika

Ing. Dagmar Cimalová

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 3. 10. 1991

Ostravská 76, Český Těšín, Česká republika

Ladislav Filuš

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 3. 10. 1991

Fryštátská 21 a, Havířov-Suchá, Česká republika

JUDr. Marie Sciskalová

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 12. 5. 1994

Petrovice - Prstná 58, Česká republika

Václav Baroš

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 3. 10. 1991

Orlová - Lutyně 748, Česká republika

Miroslav Bobek

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1990 - Poslední vztah: 5. 3. 1997

Orlová 3 975, Česká republika

Helena Jančarová

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1987 - Poslední vztah: 11. 5. 1990

Rudé armády 48, Český Těšín, Česká republika

Markéta Nalewajková

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1987 - Poslední vztah: 11. 5. 1990

Stonava 459, Česká republika

Ing. Luděk Král

místopředseda

První vztah: 4. 7. 1986 - Poslední vztah: 11. 5. 1990

Rodinná 17/996, Havířov - Bludovice, Česká republika

Irena Říhová

zástupce předsedy

První vztah: 4. 7. 1986 - Poslední vztah: 11. 5. 1990

Zahradní 23/1475, Karviná - Fryštát, Česká republika

Irena Říhová

místopředsedkyně

První vztah: 3. 4. 1986 - Poslední vztah: 4. 7. 1986

Zahradní 23/1475, Karviná - Fryštát, Česká republika

Vincenc Onderek

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1982 - Poslední vztah: 11. 5. 1990

Stanislavice 63, Český Těšín, Česká republika

Ing. Vladislav Šipula

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1982 - Poslední vztah: 21. 6. 1993

Albrechtice 412, Česká republika

Evženie Kaňová

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1982 - Poslední vztah: 11. 5. 1990

Souběžná 10/1034, Havířov-Suchá, Česká republika

Valerie Sembolová

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1982 - Poslední vztah: 11. 5. 1990

Řemeslnická 1393, Karviná 2 - Doly, Česká republika

Miroslav Bobek

předseda družstva

První vztah: 9. 7. 1981 - Poslední vztah: 11. 5. 1990

Orlová 3 975, Česká republika

Gustav Wapienik

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 1981 - Poslední vztah: 3. 4. 1986

Těrlicko-Hradiště 133, Česká republika

Emil Kubeczka

zástupce předsedy

První vztah: 9. 7. 1981 - Poslední vztah: 4. 7. 1986

Havlíčkova 1648, Karviná 2 - Doly, Česká republika

Emil Kubeczka

II. místopředseda představenstva

První vztah: 22. 8. 1978 - Poslední vztah: 9. 7. 1981

Havlíčkova 1648, Karviná 2 - Doly, Česká republika

Alena Kotulová

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 1978 - Poslední vztah: 11. 5. 1990

Frýdecká 52, Český Těšín, Česká republika

Zdenka Batorková

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 1978 - Poslední vztah: 11. 10. 1982

Úvor 47 c, Český Těšín, Česká republika

Gustav Recmaník

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 1976 - Poslední vztah: 11. 5. 1990

Těrlicko 185, Česká republika

Vladislav Rytlík

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 1976 - Poslední vztah: 1. 9. 1982

Dětmarovice 674, Česká republika

Helena Matuszková

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 1976 - Poslední vztah: 16. 9. 1987

U Stružníku 24, Havířov 2 - Bludovice, Česká republika

Anna Kučavíková

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 1976 - Poslední vztah: 1. 9. 1982

Na kopci 5/2074, Karviná 7, Česká republika

Josef Kožusznik

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1974 - Poslední vztah: 22. 8. 1978

Orlovská 8/323, Havířov 4, Česká republika

Vincenc Onderek

předseda

První vztah: 26. 6. 1972 - Poslední vztah: 9. 7. 1981

místopředseda OSSD do 9. 7. 1981 od 26. 6. 1972

Stanislavice 63, Česká republika

Miroslav Bobek

I. místopředseda

První vztah: 26. 6. 1972 - Poslední vztah: 9. 7. 1981

Orlová 3 975, Česká republika

Emil Kubeczka

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 1972 - Poslední vztah: 22. 8. 1978

Havlíčkova 1648, Karviná 2 - Doly, Česká republika

Vladislav Fukala

2. místopředseda

První vztah: 26. 6. 1972 - Poslední vztah: 22. 8. 1978

Havířov 2-Bludovice 5/809, Česká republika

Josef Kazik

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 1972 - Poslední vztah: 13. 10. 1976

Úvoz 39, Český Těšín, Česká republika

Libuše Literáková

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 1971 - Poslední vztah: 13. 10. 1976

Slezská 14, Český Těšín, Česká republika

Otto Krótki

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 1971 - Poslední vztah: 17. 7. 1974

Karviná III 337, Česká republika

Rudolf Böhm

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 1971 - Poslední vztah: 26. 6. 1972

Mistřovice 68, Česká republika

Marie Baczková

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 1971 - Poslední vztah: 26. 6. 1972

Frýdecká 8, Český Těšín, Česká republika

Josef Konečný

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 1967 - Poslední vztah: 16. 9. 1987

Petrovice I 145, Česká republika

Miroslav Bobek

I. místopředseda

První vztah: 7. 2. 1967 - Poslední vztah: 26. 6. 1972

Orlová III 503, Česká republika

Vladislav Fukala

II. místopředseda družstva

První vztah: 27. 3. 1965 - Poslední vztah: 19. 4. 1971

Dolní Bludovice 66, Česká republika

Karel Kružolek

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 1965 - Poslední vztah: 19. 4. 1971

Dimitrovova 5, Český Těšín, Česká republika

Helena Matuszková

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1962 - Poslední vztah: 13. 10. 1976

Dolní Bludovice 461, Česká republika

Vincenc Onderek

předseda

První vztah: 16. 9. 1960 - Poslední vztah: 26. 6. 1972

místopředseda OSSD do 26. 6. 1972 od 16. 9. 1960

Stanislavice 91, Česká republika

Adolf Kožusznik

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1960 - Poslední vztah: 7. 2. 1967

Dolní Bludovice 414, Česká republika

Vlastimil Pěgřímek

místopředseda

První vztah: 16. 9. 1960 - Poslední vztah: 7. 2. 1967

Rychvald 947, Česká republika

Valerie Strzondalová

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1960 - Poslední vztah: 27. 3. 1965

Albrechtice u Čes. Těšína 260, Česká republika

Vladislav Fukala

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1960 - Poslední vztah: 27. 3. 1965

Dolní Bludovice 66, Česká republika

Zdenka Fukalová

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1960 - Poslední vztah: 17. 7. 1962

Dolní Bludovice 195, Česká republika

Bohumír Zajíc

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1960 - Poslední vztah: 13. 10. 1976

Horní Těrlicko 125, Česká republika

Eliška Kniezková

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 1959 - Poslední vztah: 16. 9. 1960

Chotěbuz 129, Česká republika

Vincenc Onderek

místopředseda

První vztah: 15. 6. 1959 - Poslední vztah: 16. 9. 1960

místopředseda OSSD do 16. 9. 1960 od 15. 6. 1959

Stanislavice 91, Česká republika

Zdeněk Šabršula

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 1959 - Poslední vztah: 16. 9. 1960

planovatel do 16. 9. 1960 od 15. 6. 1959

Frýdecká 8, Český Těšín, Česká republika

Ferdinand Pachol

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 1959 - Poslední vztah: 1. 9. 1982

vedoucí instruktor do 1. 9. 1982 od 15. 6. 1959

Švermova 5, Český Těšín, Česká republika

Josef Sobek

předseda

První vztah: 8. 9. 1958 - Poslední vztah: 16. 9. 1960

Cihelní 11, Ostrava I, Česká republika

Otakar Olšar

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 1957 - Poslední vztah: 26. 6. 1972

úředník do 26. 6. 1972 od 14. 5. 1957

Hradiště čp. 150, okr. Český Těšín, Česká republika

František Gutek

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 1957 - Poslední vztah: 16. 9. 1960

zemědělec do 16. 9. 1960 od 14. 5. 1957

Velopolí čp. 24, okr. Český Těšín, Česká republika

Vincenc Onderek

místopředseda

První vztah: 5. 2. 1957 - Poslední vztah: 15. 6. 1959

místopředseda OSSD do 15. 6. 1959 od 5. 2. 1957

Horní Těrlicko 17, Česká republika

Rudolf Zajonc

předseda

První vztah: 5. 2. 1957 - Poslední vztah: 8. 9. 1958

předseda OSSD do 8. 9. 1958 od 5. 2. 1957

Muglinovská 3, Ostrava II, Česká republika

Karel Brzezina

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1957 - Poslední vztah: 15. 6. 1959

předseda JZD do 15. 6. 1959 od 5. 2. 1957

Smílovice 97, Česká republika

Ferdinand Pachol

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1957 - Poslední vztah: 15. 6. 1959

vedoucí instruktor do 15. 6. 1959 od 5. 2. 1957

Jana Švermy 1203, Č. Těšín, Česká republika

Karel Kružolek

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1957 - Poslední vztah: 14. 5. 1957

úředník do 14. 5. 1957 od 5. 2. 1957

Limitrovova 5, Č. Těšín, Česká republika

Zdeněk Šabršula

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1957 - Poslední vztah: 15. 6. 1959

planovatel do 15. 6. 1959 od 5. 2. 1957

Orlová III 400, Česká republika

Jan Trombík

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1957 - Poslední vztah: 16. 9. 1960

úředník do 16. 9. 1960 od 5. 2. 1957

Vendryně 304, Česká republika

Gustav Zuczek

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1957 - Poslední vztah: 16. 9. 1960

ředitel školy do 16. 9. 1960 od 5. 2. 1957

Košařiska 44, Česká republika

Adolf Wenglorz

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1957 - Poslední vztah: 16. 9. 1960

důchodce do 16. 9. 1960 od 5. 2. 1957

Bystřice n. O. 238, Česká republika

Anežka Čížová

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1957 - Poslední vztah: 16. 9. 1960

v domácnosti do 16. 9. 1960 od 5. 2. 1957

Mosty u Jablunkova 153, Česká republika

Helena Santariusová

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1957 - Poslední vztah: 14. 5. 1957

statistik do 14. 5. 1957 od 5. 2. 1957

Orlová II 521, Česká republika

Jednání: Jménem představenstva jedná a za družstvo podepisuje vůči třetím osobám předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je nutný podpis dvou členů představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být vždy předseda nebo místopředseda.

od 20. 6. 1995

Jednání: Jménem představenstva jedná a za družstvo podepisuje předseda (místopředseda). V případě, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisuje za družstvo předseda (místopředseda) a další člen představenstva. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti místopředsedy zastupuje předsedu jiný člen představenstva pověřený k tomu představenstvem.

do 20. 6. 1995 od 19. 10. 1994

Zastupování a podpisování: Jménem družstva jedná a za družstvo podpisuje předseda. V případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podpisují za družstvo předseda (další člen představenstva) a představenstvem zmocněný vedoucí pracovník. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím určený místopředseda, případně jiný člen představenstva nebo vedoucí skupin.

do 19. 10. 1994 od 11. 10. 1990

Zastupování a podpisování: Jménem družstva jedná a za družstvo podpisuje předseda (pověřený místopředseda), v případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podpisují za družstvo předseda (místopředseda) družstva a další člen představenstva. Pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech, anebo je to v hospodářském styku obvyklé.

do 11. 10. 1990 od 28. 12. 1988

Zastupování a podpisování: Jménem družstva jedná a za družstvo podpisuje předseda (pověřený místopředseda), v případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podpisují za družstvo předseda (místopředseda) družstva a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda.

do 28. 12. 1988 od 22. 8. 1978

Zastupování a podpisování: Družstvo zastupuje a jeho jménem jedná a podpisuje předseda /nebo jeho zástupce - místopředseda/ s jedním dalším členem představenstva. Další osoby mohou jednat jménem družstva, jen zmocní-li je k tomu představenstvo ajen v rozsahu zmocnění.

do 22. 8. 1978 od 26. 6. 1972

Zastupování a podpisování: Družstvo zastupuje a jeho jménem jedná a podpisuje p ř e d s e d a /nebo jeho zástupce- m í s t o p ř e d s e d a / s jedním členem představenstva. Veškeré peněžní poukazy a listiny zavazující družstvo spolupodepisuje též vedoucí účetní jednoty.

do 26. 6. 1972 od 5. 2. 1957

Další vztahy firmy COOP Beskydy, spotřební družstvo

9 fyzických osob

Bruno Kencki

předseda kontrolní komise

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2014

Petrovice u Karviné 120, 735 72, Česká republika

Anna Karzelová

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Vendryně 95, 739 95, Česká republika

Anna Mitrengová

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Návsí 287, 739 92, Česká republika

Karel Hovorka

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Dělnická II 970/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Milena Petružálková

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2014

Sviadnovská 258, Staříč, 739 43, Česká republika

Sylvie Hýlová

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Na Záguří 673/15, Havířov, 736 01, Česká republika

Karla Chasáková

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Na Výsluní 3020, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Anna Kuśová

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Závodní 2429/45, Karviná, 735 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Stanislava Bažanowská

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Karvinská 1255/54, Havířov, 736 01, Česká republika

Historické vztahy

Karel Hovorka

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Dělnická II 970/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Bruno Kencki

předseda kontrolní komise

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2014

Petrovice u Karviné 120, 735 72, Česká republika

Anna Karzelová

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Vendryně 95, 739 95, Česká republika

Anna Kuśová

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Závodní 2429/45, Karviná, 735 06, Česká republika

Karla Chasáková

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Na Výsluní 3020, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Sylvie Hýlová

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Na Záguří 673/15, Havířov, 736 01, Česká republika

Milena Petružálková

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2014

Sviadnovská 258, Staříč, 739 43, Česká republika

Stanislava Bažanovská

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Karvinská 1255/54, Havířov, 736 01, Česká republika

Anna Mitrengová

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 7. 1. 2014

Návsí 287, 739 92, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 9. 1992

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 2. 2014
Pekařství, cukrářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 1. 2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 1. 2014
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 1. 2014
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 1. 2014
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 12. 1999
Řeznictví a uzenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 11. 1994
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 12. 11. 1992
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 11. 1992
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 9. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Sklenářské práce, rámování a paspartování
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).