Hlavní navigace

CZECH-DUTCH INVEST a.s.

Firma CZECH-DUTCH INVEST a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1355, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 2 000 140 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26070316

Sídlo:

Nová 1940/62, České Budějovice, 370 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 12. 2003

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1355, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

CZECH-DUTCH INVEST a.s. od 12. 1. 2006

Obchodní firma

DIGISYS GROUP a.s. do 12. 1. 2006 od 30. 12. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 30. 12. 2003

adresa

Nová 1940/62
České Budějovice 37001 od 1. 12. 2016

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 8. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 5. 8. 2009 od 17. 6. 2005

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 5. 8. 2009 od 17. 6. 2005

realitní činnost do 5. 8. 2009 od 14. 4. 2005

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz od 30. 12. 2003

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 26.03.2020 při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je snížení nadbytečného kapitálu společnosti. Stávající zákl adní kapitál společnosti ve výši 9.700.000,- Kč je tvořen 970 kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se snižuje poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Z ákladní kapitál společnosti se snižuje o celkovou částku 7.699.860,- Kč, tedy z částky 9.700.000,- Kč na částku 2.000.140,- Kč. V rámci snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 970 akcií o dosavadní jmenovité 10.000,- Kč sníž ena o 7.938,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.062,- Kč. Příslušná částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 7.699.860,- Kč bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti, a to nejdříve po účinném zápisu snížení základního kapi tálu společnosti do obchodního rejstříku. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tedy částka 7.938,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení akcií společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 30 dní od účinnosti snížení základního kapitálu společnosti. Představenstvo vyzve jediného akcionáře k předložení akcií k výměně za akcie s nižší jmenovitou ho dnotu postupem dle § 526 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění. V případě prodlení akcionáře s předložením akcií uplatní představenstvo postup podle §§ 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění. od 26. 3. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. od 21. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 13. 10. 2020 od 21. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 13. 10. 2020 od 21. 7. 2014

Valná hromada společnosti DIGISYS GROUP a.s. dne 3. 1. 2006 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 7.200.000,- Kč, slovy sedmmilionůdvěstětisíc korun českých o částku 2.500.000,- Kč, slovy dvamilionypětsettisíc korun českých na částku 9.700.000,- Kč, slovy devětmilionůsedmsettisíc korun českých a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu přičemž: - důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zánik peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti započtením - bude vydáno 250 kusů akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) - upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na majitele a mají listinnou podobu - upisované akcie nejsou obchodovatelné na veřeném trhu - emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě - emisní ážio nevznikne. - každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti - na jednu dosavadní akcii lze upsat 25/72 nové akcie, upisovat lze pouze celé akcie - přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti do čtyř týdnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku - k upisování s využitím přednostního práva je celkem nabízeno 250 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota i emisní kurs každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) - všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku - akcie musí být upsány ve lhůtě čtyř týdnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na odkládací podmínku, kterou je podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku a dále na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - upsání akcií dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku proběhne v kanceláři JUDr. Ivana Kočera, na adrese České Budějovice, Piaristická 1 - emisní kurz upsaných akcií jsou akcionáři povinni splatit v plné výši nejpozději do čtyř týdnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští Valná hromada uděluje souhlas s tím, aby emisní kurs akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen započtením pohledávek akcionářů, které mají za společností z titulu smluv o půjčce, proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Akcionáři splatí emisní kurz jimi upsaných akcií uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Emisní kurz všech nově vydávaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek akcionářů. do 19. 1. 2006 od 12. 1. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 140 Kč

od 20. 8. 2020

Základní kapitál

vklad 9 700 000 Kč

do 20. 8. 2020 od 19. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 7 200 000 Kč

do 19. 1. 2006 od 30. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 062 Kč, počet: 970 od 20. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 970 do 20. 8. 2020 od 21. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 970 do 21. 7. 2014 od 19. 1. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 720 do 19. 1. 2006 od 30. 12. 2003

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jiřina Zemková

člen správní rady

První vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 13. 10. 2020

Sídliště Plešivec 388, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Historické vztahy

Jiřina Zemková

statutární ředitel

První vztah: 13. 10. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 13. 10. 2020

Sídliště Plešivec 388, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Jiřina Zemková

předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 13. 10. 2020

vznik funkce: 27. 6. 2014

zánik funkce: 13. 10. 2020

Sídliště Plešivec 388, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Roman Edelmann

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 13. 10. 2020

Bezručova 140, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • BEVISTA s.r.o.

  Neklanova 152/44, Praha, 128 00

 • místopředseda představenstva

  NOVOBUILD a.s.

  Jeremiášova 1705/18, České Budějovice České Budějovice 3, 370 01

 • jednatel

  EDELMANN CONSULTING s.r.o.

  Žižkova tř. 183/33, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

 • jednatel

  EURO SERVIS NL s.r.o.

  Žižkova tř. 183/33, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Jiřina Zemková

předseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2012 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 23. 5. 2012

zánik funkce: 26. 6. 2014

Sídliště Plešivec 365, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Roman Edelmann

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 26. 6. 2014

Francouzská 288/96, Praha 10, 110 00, Česká republika

Jiřina Zemková

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2006 - Poslední vztah: 11. 6. 2012

Sídliště Plešivec 365, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Otto Zemek

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2006 - Poslední vztah: 11. 6. 2012

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 14. 5. 2012

vznik funkce: 3. 1. 2006

zánik funkce: 14. 5. 2012

Sídliště Plešivec 365, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Otto Zemek

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2006

vznik členství: 30. 12. 2003

zánik členství: 3. 1. 2006

vznik funkce: 30. 12. 2003

zánik funkce: 3. 1. 2006

Kryry - Strojetice č.p. 1, PSČ 439 81

Pavla Zemková

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 12. 1. 2006

vznik členství: 30. 12. 2003

zánik členství: 3. 1. 2006

vznik funkce: 30. 12. 2003

Nová 1940/62, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Otto Zemek

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2004 - Poslední vztah: 17. 6. 2005

vznik členství: 30. 12. 2003

vznik funkce: 30. 12. 2003

Holkov 14, Velešín, PSČ 382 32

Vladislav Kropáček

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 24. 10. 2008

vznik členství: 30. 12. 2003

zánik členství: 12. 5. 2008

vznik funkce: 30. 12. 2003

Puklicova 2220/17, České Budějovice, Česká republika

Pavla Zemková

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

vznik členství: 30. 12. 2003

vznik funkce: 30. 12. 2003

Frýdek-Místek, Frýdek, Jiráskova 567,PSČ 738 01

Otto Zemek

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 9. 4. 2004

vznik členství: 30. 12. 2003

vznik funkce: 30. 12. 2003

U Trojice 763/4, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Společnost zastupuje statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 13. 10. 2020

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. Při právních jednáních, kterými se zcizují, nabývají, zatěžují nebo pronajímají nemovitosti; převádí, zastavuje nebo propachtovává závod společnosti, nebo jeho část; přijímá se či poskytuje se úvěr nebo zápůjčka; poskytuje se zajištění dluhů, přebírají se dluhy, přistupuje se k dluhům, uznávají se dluhy; uzavírají se dohody o narovnání, musí společnost zastupovat oba členové představenstva společně. Podepisovat se za společnost na směnky mohou pouze oba členové představenstva společně. Stejně jsou předseda představenstva; nebo oba členové představenstva oprávněni udělovat za společnost i zmocnění k jednotlivým právním jednáním, podle jejich povahy. Předseda představenstva nebo oba členové představen stva se za společnost podepisují tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 13. 10. 2020 od 21. 7. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. V případech, kdy se zcizují nebo nabývají nebo zatěžují nemovitosti, nebo se přijímá či poskytuje úvěr či půjčka, nebo se poskytuje zajištění závazků, nebo se přebírají dluhy, nebo se přistupuje k závazkům, nebo se uznávají závazky, nebo se uzavírají dohody o narovnání, musí jménem společnosti jednat všichni členové představenstva společně. Podepisovat se na směnky mohou pouze všichni členové představenstva společně. Podepisování za společnost s e děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis.

do 21. 7. 2014 od 12. 1. 2006

Jménem společnosti jedná pouze předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis.

do 12. 1. 2006 od 30. 12. 2003

Dozorčí rada

Historické vztahy

Petr Soural

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 13. 10. 2020

Jiráskova 567, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Petr Soural

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 12. 8. 2013

Jiráskova 567, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Liběna Müller

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 12. 8. 2013

vznik funkce: 15. 10. 2008

zánik funkce: 12. 8. 2013

72108 Rottenburg am Neckar, Steinhilbenstrasse 19, Spolková republika Německo

Liběna Müller

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 12. 5. 2008

zánik členství: 12. 8. 2013

vznik funkce: 15. 10. 2008

zánik funkce: 12. 8. 2013

72108 Rottenburg am Neckar, Steinhilbenstrasse 19, Spolková republika Německo

Jindřich Zevl

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2006 - Poslední vztah: 24. 10. 2008

vznik členství: 3. 1. 2006

zánik členství: 12. 5. 2008

Sokolská 55/954, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Roman Edelmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2006 - Poslední vztah: 24. 10. 2008

vznik členství: 2. 6. 2005

zánik členství: 12. 5. 2008

vznik funkce: 3. 1. 2006

zánik funkce: 12. 5. 2008

Francouzská 288/96, Praha 10, 110 00, Česká republika

Roman Edelmann

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2006

vznik členství: 2. 6. 2005

Francouzská 288/96, Praha 10, 110 00, Česká republika

Vítězslav Krásl

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2005 - Poslední vztah: 24. 10. 2008

vznik členství: 2. 6. 2005

zánik členství: 12. 5. 2008

Úsilné 44, České Budějovice, 370 10, Česká republika

Otto Zemek

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2006

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 3. 1. 2006

vznik funkce: 13. 12. 2004

zánik funkce: 3. 1. 2006

Plešivec 365, Český Krumlov, Česká republika

Jaroslava Tenglová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 17. 6. 2005

vznik členství: 30. 12. 2003

zánik členství: 30. 12. 2004

vznik funkce: 30. 12. 2003

Vodňanská 477, Týn nad Vltavou, Česká republika

Jaroslav Tengl

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 17. 6. 2005

vznik členství: 30. 12. 2003

zánik členství: 30. 12. 2004

vznik funkce: 30. 12. 2003

Nová 1940/62, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Karel Kudláček

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 19. 1. 2005

vznik členství: 30. 12. 2003

zánik členství: 13. 12. 2004

vznik funkce: 30. 12. 2003

zánik funkce: 13. 12. 2004

Nová 1940/62, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Otto Zemek

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2006

vznik členství: 30. 12. 2003

vznik funkce: 30. 12. 2003

Kryry - Strojetice č.p. 1, PSČ 439 81

Pavla Zemková

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

vznik členství: 30. 12. 2003

vznik funkce: 30. 12. 2003

Frýdek-Místek, Frýdek, Jiráskova 567,PSČ 738 01

Další vztahy firmy CZECH-DUTCH INVEST a.s.

2 fyzické osoby

Jiřina Zemková

člen správní rady

První vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 13. 10. 2020

Sídliště Plešivec 388, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Jiřina Zemková

První vztah: 18. 10. 2018

Sídliště Plešivec 388, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Akcionáři

JIŘINA ZEMKOVÁ

Sídliště Plešivec 388, Česká republika, Český Krumlov, 381 01

od 18. 10. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 2. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 2. 2005

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).