Hlavní navigace

CZG - Česká zbrojovka Group SE

Firma CZG - Česká zbrojovka Group SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 962, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 263 800 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29151961

Sídlo:

Opletalova 1284/37, Praha, 110 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

10. 1. 2013

DIČ:

CZ29151961

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
64200 Činnosti holdingových společností
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 962, Městský soud v Praze

Obchodní firma

EHC CZUB, SE od 5. 9. 2013

Obchodní firma

Fizztab Line, SE do 5. 9. 2013 od 10. 1. 2013

Právní forma

Evropská společnost od 10. 1. 2013

adresa

Opletalova 1284/37
Praha 11000 od 5. 9. 2013

adresa

Moravská 1687/34
Praha 2 12000 do 5. 9. 2013 od 10. 1. 2013

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 1. 2013

Ostatní skutečnosti

Dne 21.9.2020 rozhodl jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady takto: (1) Společnost Česká zbrojovka Partners SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 058 51 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1879, podle ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obc hodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen zákon o obchodních korporacích), prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE upisovaných při zvýšení zákla dního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE až do výše 691.163,80 Kč, ze současné výše základního kapitálu 2.983.800,- Kč na 3.674.963,80 Kč po zvýšení základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE. (2) Jediný akcionář společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku až do 691.163,80 Kč, ze současné výše základního kapitálu 2.983.800,- Kč na celkovou částku 3.674.963,80 Kč, po z výšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: (A) Nepřipouští se upisování akcií nad částku 691.163,80 Kč. Připouští se upisování akcií pod částku 691.163,80 Kč; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno až do počtu až 6.911.638 kusů v závislosti na rozsahu zvýšení základního kapitálu, o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč, které budou všechny vydány v zakni hované podobě. Vylučuje se možnost upisovat nové akcie ve více kolech. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE , jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se jediný oprávněný akcionář vzdal přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, a to společnost Česká zbr ojovka Partners SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 058 51 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1879, (dále jen předem určený zájemce nebo společnost Česká zbrojovka Partners SE ); (E) Určením emisního kursu nových akcií bude pověřeno představenstvo společnosti s tím, že nejnižší emisní kurs nebude nižší než částka 290,- Kč za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (deset haléřů) vydanou v zaknihované podo bě; (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, v budově na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost a pře dem určený zájemce nedohodnou jinak; (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanov ení § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; (J) Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE do obchodního rej stříku musí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet č. 500087552/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. od 22. 9. 2020

V důsledku procesu rozdělení společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962, jakožto rozdělované sp olečnosti, formou odštěpení sloučením, přešla na společnost AUTO-CZ International a.s., se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 085 47 301, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24727, jako žto nástupnickou společnost, část jmění společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 28.2.2020. od 31. 3. 2020

Na společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fú ze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti CZUSA HOLDING COMPANY a.s., se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 077 53 853, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24072. od 1. 8. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 6. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 263 800 Kč

od 6. 10. 2020

Základní kapitál

vklad 2 983 800 Kč

do 6. 10. 2020 od 10. 1. 2013
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 32 638 000 od 6. 10. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 29 838 000 do 2. 10. 2019 od 2. 10. 2019
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 29 838 000 do 6. 10. 2020 od 2. 10. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 29 838 Kč, počet: 100 do 2. 10. 2019 od 5. 9. 2013
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 149 190 Kč, počet: 20 do 5. 9. 2013 od 10. 1. 2013

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Andrej Chrzanowski

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 17. 1. 2020

Náměstí Na Sádkách 702, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Zajíc

Člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 24. 11. 2020

Na Samotě 1660, Kunovice, 686 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  ITeuro, a.s.

  Hollarova 1124/14, Ostrava, 702 00

 • místopředseda představenstva

  Česká zbrojovka a.s.

  Svat. Čecha 1283, Uherský Brod, 688 01

Jan Drahota

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 17. 1. 2020

vznik funkce: 17. 1. 2020

Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Lubomír Kovařík

Předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 17. 1. 2020

vznik funkce: 17. 1. 2020

Klausova 2575/9, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Růžičková

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 17. 1. 2020

Janáčkova 943/5, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

David Aguilar

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 17. 1. 2020

1644 Old Cave Road, Charles Town, Spojené státy americké

Alice Poluchová

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 17. 1. 2020

vznik funkce: 17. 1. 2020

8155 NW Mastern Ave, Parkville, Spojené státy americké

Historické vztahy

Ing. Ladislav Britaňák MBA

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2020 - Poslední vztah: 29. 12. 2020

vznik členství: 17. 1. 2020

zánik členství: 24. 11. 2020

Olšavní 227, Kunovice, 686 04, Česká republika

Ing. Andrej Chrzanowski

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2020 - Poslední vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 17. 1. 2020

Luční 108, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Jan Drahota

Člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2019 - Poslední vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 30. 9. 2019

zánik členství: 17. 1. 2020

Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Lubomír Kovařík

Předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2019 - Poslední vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 30. 9. 2019

zánik členství: 17. 1. 2020

vznik funkce: 30. 9. 2019

zánik funkce: 17. 1. 2020

Klausova 2575/9, Praha, 155 00, Česká republika

Hana Balounová

Člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2019 - Poslední vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 10. 2. 2019

zánik členství: 17. 1. 2020

Na palouku 3219/3, Praha, 100 00, Česká republika

Hana Balounová

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 19. 3. 2019

vznik členství: 10. 2. 2014

zánik členství: 10. 2. 2019

Na palouku 3219/3, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Motloch

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2013 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

vznik členství: 6. 8. 2013

zánik členství: 10. 2. 2014

Kubelíkova 1217/7, Praha 3, 130 00, Česká republika

Lenka Nemešová

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2013

vznik členství: 10. 1. 2013

zánik členství: 6. 8. 2013

Zázvorkova 2006/8, Praha 5, 155 00, Česká republika

Za společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

od 17. 1. 2020

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva, přičemž jeden z nich musí být předseda představenstva.

do 17. 1. 2020 od 2. 10. 2019

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.

do 2. 10. 2019 od 10. 1. 2013

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. René Holeček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 17. 1. 2020

vznik funkce: 17. 1. 2020

Mánesova 475, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Věslava Piegzová MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 17. 1. 2020

28. října 1516/1, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Dlouhý CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 17. 1. 2020

Boženy Hofmeisterové 1430, Praha, 156 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. René Holeček

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2018 - Poslední vztah: 17. 1. 2020

vznik členství: 6. 8. 2018

zánik členství: 17. 1. 2020

Mánesova 475, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. René Holeček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2013 - Poslední vztah: 24. 8. 2018

vznik členství: 6. 8. 2013

zánik členství: 6. 8. 2018

Mánesova 475, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. René Holeček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2013 - Poslední vztah: 24. 8. 2018

vznik členství: 6. 8. 2013

zánik členství: 6. 8. 2018

Mánesova 475, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Kateřina Kudláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2013

vznik členství: 10. 1. 2013

zánik členství: 6. 8. 2013

Opletalova 172, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Další vztahy firmy CZG - Česká zbrojovka Group SE

Česká zbrojovka Partners SE

První vztah: 6. 6. 2019 - Poslední vztah: 26. 10. 2020

Opletalova 1284/37, Praha, 110 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Andrej Chrzanowski

  Člen dozorčí rady

  Náměstí Na Sádkách 702, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

 • Hana Balounová

  Místopředseda představenstva

  Na palouku 3219/3, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ing. Lubomír Kovařík

  Předseda představenstva

  Klausova 2575/9, Praha, 155 00, Česká republika

 • Jan Drahota

  Člen představenstva

  Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ing. René Holeček

  Předseda dozorčí rady

  Mánesova 475, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Česká zbrojovka Partners SE

První vztah: 13. 1. 2018 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

Opletalova 1284/37, Praha, 110 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Andrej Chrzanowski

  Člen dozorčí rady

  Náměstí Na Sádkách 702, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

 • Hana Balounová

  Místopředseda představenstva

  Na palouku 3219/3, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ing. Lubomír Kovařík

  Předseda představenstva

  Klausova 2575/9, Praha, 155 00, Česká republika

 • Jan Drahota

  Člen představenstva

  Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ing. René Holeček

  Předseda dozorčí rady

  Mánesova 475, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

European Holding Company, SE

První vztah: 5. 9. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2018

Opletalova 1284/37, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • René Holeček

  člen dozorčí rady

  Mánesova 475, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • Hana Balounová

  člen představenstva

  Na palouku 3219/3, Praha, 100 00, Česká republika

H&P Corporate Services SE

První vztah: 10. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2013

Na Florenci 1332/23, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. David Neveselý

  člen představenstva

  Železnobrodská 46/19, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. Veronika Zimová

  člen dozorčí rady

  S. K. Neumanna 912/16, Praha, 182 00, Česká republika

 • Jan Pavelka

  člen dozorčí rady

  U plynárny 745/10, Praha, 140 00, Česká republika

Akcionáři

Česká zbrojovka Partners SE, IČ: 05851777

Opletalova 1284/37, Česká republika, Praha, 110 00

do 26. 10. 2020 od 6. 6. 2019

Česká zbrojovka Group SE, IČ: 05851777

Opletalova 1284/37, Česká republika, Praha, 110 00

do 6. 6. 2019 od 13. 1. 2018

European Holding Company, SE, IČ: 24196975

Opletalova 1284/37, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 13. 1. 2018 od 5. 9. 2013

HHP SE-ready, SE, IČ: 24127451

Moravská 1687/34, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 5. 9. 2013 od 10. 1. 2013

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).