Hlavní navigace

DEJVICE-CENTER, a.s.

Firma DEJVICE-CENTER, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6689, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 165 900 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26195542

Sídlo:

U Sluncové 666/12A, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 8. 2000

DIČ:

CZ26195542

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

41100 Developerská činnost
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6689, Městský soud v Praze

Obchodní firma

DEJVICE-CENTER, a.s. od 12. 5. 2015

Obchodní firma

DEJVICE-CENTER, a.s. do 12. 5. 2015 od 21. 8. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 21. 8. 2000

adresa

U Sluncové 666/12a
Praha 18600 od 11. 12. 2018

adresa

U Sluncové 666/12a
Praha 18000 do 11. 12. 2018 od 31. 12. 2013

adresa

Ke Štvanici 656/3
Praha 8 18600 do 31. 12. 2013 od 1. 11. 2006

adresa

Revoluční čp. 655/1
Praha 1 11000 do 1. 11. 2006 od 4. 5. 2005

adresa

Na Baště sv. Jiří 257
Praha 6 16000 do 4. 5. 2005 od 10. 9. 2001

adresa

Rybná 14/682
Praha 1 do 10. 9. 2001 od 21. 8. 2000

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 8. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 8. 2009 od 21. 8. 2000

činnost realitní kanceláře do 6. 8. 2009 od 21. 8. 2000

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) o částku 164.900.000,- Kč (jednostošedesátčtyřimilionůdevětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 165.900.000,- Kč (je dnostošedesátpětmilionůdevětsettisíc korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Upisováním akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 1.649 ks (jedentisícšestsetčtyřicetdevět kusů) nových kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, číslo 000011 až 001659, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých). Akcie nebudou registrov ané. Při zvýšení základního kapitálu: a) jediný akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány jediným akcionářem s přednostní m právem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku, b) místem pro vykonání přednostního práva je právní kancelář Baker & McKenzie v.o.s. v Praze 1, Klimentská 46, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin, c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude jedinému akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů v den podání náv rhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, e) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného akcionáře, který vlastní 100% dosavadních akcií společnosti, je tento jediný akcionář oprávněn přednostně upsat 100% nových akcií společnosti, f) jediný akcionář je oprávněn upsat na 1 ks (jeden kus) stávající akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) 164,9 ks (jednostošedesátčtyři a devět desetin kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, g) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) na jednu akcii a je roven jejich jmenovité hodnotě, h) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Siemens Aktiengesellschaft se sídlem Spolková republika Německo, 80312 Mnichov, Wittelsbacherplatz 2. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je právní kancelář Baker & McKenzie v.o.s. v Praze 1, Klimentská 46, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 15,00hod., b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započtení běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc u snesení o zamitnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude obchodní společnosti Siemens Aktiengesellschaft oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, a to pokud s využitím přednost ního práva nebylo upsáno všech 1.649 ks (jeden tisíc šest set čtyřicet devět kusů) nových kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, číslo 000011 - 001659, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), d) emisní kurs takto upisovaných akcií činí 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č. 269 122 01/4000, vedený u Dresdner Bank Praha, a.s., Praha 5, Vítězná 1, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu. Každý upisovatel je povinen splatit 30% (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70% (sedmdesát procent) emisního kursu upsaných akcií je každý upisovatel povinen splatit ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 9. 2. 2004 od 15. 1. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 165 900 000 Kč

od 9. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 9. 2. 2004 od 10. 9. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 10. 9. 2001 od 21. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 659 od 9. 2. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 9. 2. 2004 od 30. 4. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 30. 4. 2003 od 21. 8. 2000

Statutární orgán

5 fyzických osob

Leoš Anderle

člen představenstva A

První vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 7. 12. 2017

Korunní 2569/108h, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ondřej Valenta

člen představenstva A

První vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 7. 12. 2017

U Zvonařky 2536/1d, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 42 vztahů k této osobě

František Dombek

člen představenstva C

První vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 7. 12. 2017

Písčitá 196, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Rudolf Vacek

člen představenstva B

První vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 7. 12. 2017

Kačírkova 933/3, Praha, 158 00, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Pavel Streblov

předseda představenstva zvolený jako člen B

První vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 7. 12. 2017

vznik funkce: 7. 12. 2017

Fráni Šrámka 1939/27, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ladislav Bodnár

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2015 - Poslední vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 12. 3. 2015

zánik členství: 7. 12. 2017

Zahradní 34, Pavlov, 273 51, Česká republika

Ladislav Bodnár

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2015 - Poslední vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 12. 3. 2015

zánik členství: 7. 12. 2017

Zahradní 34, Pavlov, 273 51, Česká republika

Ladislav Bodnár

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 12. 5. 2015

vznik členství: 7. 4. 2014

zánik členství: 12. 3. 2015

Zahradní 34, Pavlov, 273 51, Česká republika

Ladislav Bodnár

jediný člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 8. 4. 2009

zánik členství: 7. 4. 2014

Zahradní 34, Pavlov, 273 51, Česká republika

Ladislav Bodnár

jediný člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 8. 4. 2009

Dittrichova 329/17, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Blažíček

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 6. 8. 2009

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 8. 4. 2009

Tyršova 7, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Aleš Boleslavský

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 23. 9. 2008

vznik členství: 15. 1. 2005

zánik členství: 1. 9. 2008

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 1. 9. 2008

Na Čisté 246, Praha 5, 154 00, Česká republika

Ing. Leoš Anderle

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 7. 2006

vznik členství: 15. 1. 2005

zánik členství: 29. 6. 2006

vznik funkce: 2. 3. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2006

U háje 29, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Aleš Boleslavský

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 7. 2006

vznik členství: 15. 1. 2005

Na Čisté 246, Praha 5, 154 00, Česká republika

Ing. Miroslav Najman

místopředseda

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 4. 5. 2005

vznik členství: 24. 10. 2000

zánik členství: 14. 1. 2005

vznik funkce: 24. 10. 2000

Na Šmukýřce 934/1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Havlíček

člen

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 4. 5. 2005

vznik členství: 24. 10. 2000

zánik členství: 14. 1. 2005

Lovosická 769/16, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ralf Beau

předseda

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 30. 4. 2003

zánik členství: 28. 11. 2002

vznik funkce: 24. 10. 2000

zánik funkce: 28. 11. 2002

Donská 11/179, Praha 10, 101 00, Česká republika

Michael Neumann

předseda

První vztah: 21. 8. 2000 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

zánik členství: 24. 10. 2000

zánik funkce: 24. 10. 2000

Donská 11/179, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ralf Beau

člen

První vztah: 21. 8. 2000 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

Donská 11/179, Praha 10, 101 00, Česká republika

Bernd Friedrich Blatt, Nar. 26.2.1944

místopředseda

První vztah: 21. 8. 2000 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

zánik členství: 24. 10. 2000

zánik funkce: 24. 10. 2000

Donská 11/179, Praha 10, 101 00, Česká republika

Za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně. Při právním jednání, u něhož hodnota plnění (tj. převáděného majetku nebo poskytovaných služeb, výše úvěru, výše zajišťované pohledávky) nepřevyšuje částku 5 000 000,- Kč (pět milionů koru n českých), jedná za společnost (i) společně jeden člen představenstva B a jeden člen představenstva A, nebo (ii) společně jeden z členů představenstva B a člen představenstva C, nebo (iii) společně jeden z členů představenstva A a člen představenstva C. Při ostatních právních jednáních, jedná za společnost (i) společně jeden člen představenstva B a jeden člen představenstva A nebo (ii) společně jeden člen představenstva B a člen představenstva C. U opakujících se plnění se hodnotou rozumí hodnota plnění za 1 (jeden) kalendářní rok. Členové představenstva podepisují za Společnost tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

od 2. 2. 2018

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

do 2. 2. 2018 od 12. 5. 2015

Jménem společnosti jedná samostatně jediný člen představensta.

do 12. 5. 2015 od 6. 8. 2009

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představensta společně.

do 6. 8. 2009 od 4. 5. 2005

Představenstvo jedná tímto způsobem: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo

do 4. 5. 2005 od 19. 11. 2004

Představenstvo jedná tímto způsobem: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo c) předseda představenstva samostatně.

do 19. 11. 2004 od 31. 1. 2002

Představenstvo jedná tímto způsobem: a) předseda představenstva samostatně nebo b) dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy následující osoby: a) předseda představenstva samostatně, nebo b) dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 31. 1. 2002 od 10. 9. 2001

Představenstvo jedná jedním z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo c) předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo c) samostatně jeden člen představenstva nebo společně více členů představenstva na základě písemné plné moci udělené všemi členy představenstva.

do 10. 9. 2001 od 21. 8. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jan Kolací

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 7. 12. 2017

Arbesova 776, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Luděk Sekyra

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 7. 12. 2017

vznik funkce: 7. 12. 2017

U Zvonařky 1435/9, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Petr Palička

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 7. 12. 2017

Nerudova 218/30, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Luděk Sekyra

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2015 - Poslední vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 12. 3. 2015

zánik členství: 7. 12. 2017

U Zvonařky 1435/9, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

JUDr. Luděk Sekyra

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2015 - Poslední vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 12. 3. 2015

zánik členství: 7. 12. 2017

U Zvonařky 1435/9, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

JUDr. Luděk Sekyra

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2015 - Poslední vztah: 6. 8. 2015

vznik členství: 12. 3. 2015

U Zvonařky 1435/9, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Luděk Sekyra

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2013 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 11. 10. 2011

vznik funkce: 19. 9. 2006

zánik funkce: 11. 10. 2011

U Zvonařky 1435/9, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Leoš Anderle

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 11. 10. 2011

vznik funkce: 19. 9. 2006

zánik funkce: 11. 10. 2011

Korunní 2569/108h, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Leoš Anderle

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2007 - Poslední vztah: 9. 8. 2013

vznik členství: 11. 7. 2006

vznik funkce: 19. 9. 2006

Mistrovská 189/33, Praha 10, 108 00, Česká republika

Ing. Katka Škarková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2006 - Poslední vztah: 9. 5. 2011

vznik členství: 27. 10. 2006

Evropská 78, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 11. 7. 2006

Plavecká 1355/14, Praha 2, 128 00, Česká republika

doc. RNDr. Jan Staněk CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 11. 10. 2011

Proboštská 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

doc.Ing. Miloslav Pavlík CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 11. 10. 2011

Vostrovská 44, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Luděk Sekyra

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 11. 7. 2006

vznik funkce: 19. 9. 2006

U Zvonařky 1435/9, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Leoš Anderle

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 27. 2. 2007

vznik členství: 11. 7. 2006

vznik funkce: 19. 9. 2006

U Háje 1422/29, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Valášek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 21. 12. 2006

vznik členství: 11. 7. 2006

zánik členství: 27. 10. 2006

Náměstí 17. listopadu 296, Příbram VII, 261 01, Česká republika

Ing. Miloš Máša

člen

První vztah: 13. 2. 2004 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

vznik členství: 5. 1. 2004

zánik členství: 11. 7. 2006

Štíbrova 1213, Praha 8, 180 00, Česká republika

Jan Staněk

člen

První vztah: 31. 1. 2002 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

zánik členství: 11. 7. 2006

vznik funkce: 7. 12. 2001

Proboštská 4, Praha 6, Česká republika

Miroslav Brabec

člen:

První vztah: 31. 1. 2002 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

zánik členství: 11. 7. 2006

vznik funkce: 7. 12. 2001

Radčina 562/5, Praha 6-Liboc, Česká republika

Günther Tetzner

předseda

První vztah: 21. 8. 2000 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

zánik členství: 11. 7. 2006

zánik funkce: 11. 7. 2006

Amalienstr.33, 76133 Karlsruhe, Spolková republika Německo

JUDr.Ing. Václav Jerman

místopředseda

První vztah: 21. 8. 2000 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

zánik členství: 11. 7. 2006

zánik funkce: 11. 7. 2006

Boloňská 302/28, Praha 10, Česká republika

Mgr. Boris Brázdil

člen

První vztah: 21. 8. 2000 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

zánik členství: 11. 7. 2006

Hurbanova 1305, Praha 4, 142 00, Česká republika

Další vztahy firmy DEJVICE-CENTER, a.s.

Sekyra Group, a.s.

První vztah: 4. 5. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2007

U Sluncové 666/12A, Praha Karlín, 186 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Leoš Anderle

  místopředseda představenstva

  Korunní 2569/108h, Praha, 101 00, Česká republika

 • Ondřej Valenta

  člen představenstva

  U Zvonařky 2536/1d, Praha, 120 00, Česká republika

 • Libuše Sekyrová

  člen dozorčí rady

  U Sáňkařské dráhy 461, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

 • Luděk Sekyra

  předseda představenstva

  U Zvonařky 1435/9, Praha, 120 00, Česká republika

Akcionáři

FOURTH QUADRANT HOLDINGS LIMITED

1 Arch. Kyprianou Street, Loucaides Building, 7th Floor, 3036 Limassol, Kyperská republika, Limassol

od 2. 2. 2018

WANICI LIMITED

Kimonos 17, Kyperská republika, Larnaca, 6015

do 2. 2. 2018 od 5. 3. 2015

WANICI LIMITED

Kyperská republika

do 5. 3. 2015 od 9. 5. 2011

WANICI LIMITED

Kyperská republika

do 9. 5. 2011 od 27. 2. 2007

SEKYRA Group, a.s., IČ: 63998611

Revoluční, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 27. 2. 2007 od 4. 5. 2005

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Spolková republika Německo

do 4. 5. 2005 od 13. 2. 2004

IPEG Immobilien Gesellschaft m.b.H.

Rakouská republika

do 13. 2. 2004 od 30. 4. 2003

TIMON Bauregie GmbH & Co. KG

Spolková republika Německo

do 30. 4. 2003 od 21. 8. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 8. 2000

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 8. 2000

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).