Hlavní navigace

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka

Firma Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, vznikla dne 03. 11. 1993. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou A 8514, Městský soud v Praze.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60433566

Sídlo:

Jungmannova 745/24, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Datum vzniku:

3. 11. 1993

DIČ:

CZ60433566

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
64910 Finanční leasing
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

A 8514, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka od 3. 11. 1993

Právní forma

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby od 3. 11. 1993

adresa

Praha 1, Jungmannova 750/34, PSČ 11000 od 16. 4. 2015

adresa

Jungmannova 745/24
Praha 11000 od 4. 4. 2018

adresa

Jungmannova 750/34
Praha 1 11000 do 4. 4. 2018 od 21. 5. 2003

adresa

Jungmannova 750/34
Praha 1 11000 do 16. 4. 2015 od 21. 5. 2003

adresa

Jungmannova 34
Praha 1 do 21. 5. 2003 od 3. 11. 1993

adresa

Jungmannova 34
Praha 1 do 21. 5. 2003 od 3. 11. 1993

Předmět podnikání

platební styk a zúčtování od 16. 4. 2003

obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta - s devizovými hodnotami - v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů - s převoditelnými cennými papíry od 27. 7. 1999

vykonávat činnosti dle § 36 zákona o cenných papírech od 12. 1. 1995

Obchodování s cennými papíry vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet v následujících oblastech: od 5. 1. 1995

obstarávání vydávání cenných papírů pro emitenta a poskytování s tím souvisejících služeb od 5. 1. 1995

výkon činností podle §§ 34 a 37 zákona o cenných papírech od 5. 1. 1995

obstarávání splácení cenných papírů pro emitenta a vyplácení výnosů z nich od 5. 1. 1995

provádění poradenské činnosti ve věcech týkajících se cenných papírů od 5. 1. 1995

přijímání vkladů od veřejnosti od 3. 11. 1993

poskytování úvěrů od 3. 11. 1993

investování do cenných papírů na vlastní účet od 3. 11. 1993

finanční pronájem /finanční leasing/ od 3. 11. 1993

vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků od 3. 11. 1993

poskytování záruk od 3. 11. 1993

otvírání akreditivů od 3. 11. 1993

obstarávání inkasa od 3. 11. 1993

účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb od 3. 11. 1993

finanční makléřství od 3. 11. 1993

poskytování porad ve věcech podnikání od 3. 11. 1993

obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství /portofolio management/ od 3. 11. 1993

uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot od 3. 11. 1993

výkon funkce depositáře investičního fondu od 3. 11. 1993

směnárenská činnost /nákup devizových prostředků/ od 3. 11. 1993

poskytování bankovních informací od 3. 11. 1993

poskytování úvěrů od veřejnosti do 3. 11. 1993 od 3. 11. 1993

otevírání akreditiv do 3. 11. 1993 od 3. 11. 1993

obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s devizovými hodnotami v oblasti termínovaných obchodů /futures/ a opcí /options/ včetně kursových a úrokových obchodů s převoditelnýmicennými papíry do 3. 11. 1993 od 3. 11. 1993

obchodování na vlastní účet nebo účet klienta - s devizovými hodnotami s vyjímkou zahraničních cenných papírů - v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů - s převoditelnými cennými papíry do 27. 7. 1999 od 3. 11. 1993

platební styk a zůčtování do 16. 4. 2003 od 3. 11. 1993

Ostatní skutečnosti

základní kapitál zahraniční osoby: 5.290.939.215,36 EUR od 4. 4. 2018

Vedoucí odštěpného závodu: Andrea Novotná, dat. nar. 16. srpna 1974, Praha 8, Střížkovská 2138/21, PSČ: 180 00. Vedoucí odštěpného závodu zastupuje společnost Deutsche Bank Aktiengesellschaft ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu společně s další osobou zmocněnou k zastupování společnosti Deutsche Bank Aktiengesellschaft od 16. 4. 2015

Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Tomáš Zdobínský, dat. nar. 17. května 1973, Praha 5, Slivenec, Jantarová 914/11, PSČ: 152 00. Vedoucí odštěpného závodu zastupuje společnost Deutsche Bank Aktiengesellschaft ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu společně s další osobou zmocněnou k zastupování společnosti Deutsche Bank Aktiengesellschaft od 16. 4. 2015

základní kapitál zahraniční osoby: 3.530.939.215,36 EUR do 4. 4. 2018 od 16. 4. 2015

základní kapitál zahraniční osoby: 2.379.519.078,40 EUR do 16. 4. 2015 od 3. 9. 2012

Ing. Nicol Stracheová, r.č. 725828/2911 Ústí nad Labem, Průjezdní 245, PSČ 403 21 od 23. 5. 2011

Ing. Tomáš Zdobínský, r.č. 730517/1643 Praha 5, Slivenec, Jantarová 914/11, PSČ 154 00 do 16. 4. 2015 od 23. 5. 2011

člen představenstva: Michael Cohrs, dat. nar. 9.10.1956 Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska do 23. 5. 2011 od 9. 12. 2009

Ing. Roman Klaban, dat.nar. 08.02.1967 Praha 6, Štiplova 5, PSČ 160 00 den zániku funkce: 31.srpna 2011 do 23. 11. 2011 od 9. 12. 2009

člen představenstva: Jürgen Fitschen, dat. nar. 1.9.1948 Hofheim, Spolková republika Německo do 3. 9. 2012 od 9. 12. 2009

člen představenstva: Anshuman Jain, dat. nar. 7.1.1963 Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska do 3. 9. 2012 od 9. 12. 2009

člen představenstva: Rainer Neske, dat. nar. 7.10.1964 Bad Soden, Spolková republika Německo do 3. 9. 2012 od 9. 12. 2009

člen představenstva: Dr. Hugo Bänziger, dat. nar. 3.1.1956 Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska do 3. 9. 2012 od 9. 12. 2009

Vladimír Šolc, dat.nar. 16.09.1971 Praha 5, Smíchov, Fráni Šrámka 2225/8, PSČ 150 00 do 9. 12. 2009 od 24. 2. 2009

člen představenstva: Stefan Krause, nar.dne 17.11.1962 Frankfurt am Main, SRN Den vzniku funkce: 13.11.2008 způsob jednání: Pan Stefan Krause byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou. do 3. 9. 2012 od 24. 2. 2009

Ing. Roman Klaban, dat.nar. 08.02.1967 Praha 9, V Žabokřiku 649, PSČ 190 17 do 9. 12. 2009 od 3. 6. 2008

Adam Sliwka, r.č. 770124/5090 Praha 4, Augustinova 2061/20, PSČ 140 00 do 23. 5. 2011 od 3. 6. 2008

člen představenstva Dr. Hugo Bänziger nar. dne 3.1.1956 bytem Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska den vzniku: 23.4.2008 do 3. 9. 2012 od 3. 6. 2008

Ing. Roman Klaban, r.č. 670208/1705 Praha 9, V Žabokřiku 649, PSČ 190 17 do 3. 6. 2008 od 20. 3. 2007

Vladimír Šolc, dat.nar. 16.09.1971 Praha 2, Václavská 13 do 24. 2. 2009 od 20. 3. 2007

Ing. Michal Přikryl, r.č. 681120/1309 Praha 8, Vítkova 11, PSČ 186 00 do 23. 5. 2011 od 26. 1. 2007

Ing. Vladimír Šolc, dat.nar. 16.09.1971 Praha 2, Václavská 13 do 20. 3. 2007 od 3. 1. 2007

člen představenstva: Anthony Di Iorio, nar.dne 15.9.1943 Frankfurt am Main, SRN způsob jednání: Pan Di Iorio byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou. do 24. 2. 2009 od 3. 1. 2007

základní kapitál zahraniční osoby: 1 317 210 291,20 EUR do 3. 9. 2012 od 3. 1. 2007

Pokud byla prokura udělena více osobám, zastupují organizační složku dva prokuristé společně. od 1. 10. 2006

Ing. Vladimíra Soukupová, r.č. 655825/1568 Praha 4, Svojšovická 2834/10, PSČ 141 00 od 2. 6. 2006

Prokurista jedná a podepisuje společně s vedoucím. od 2. 6. 2006

Ing. Branko Sušič, r.č. 710513/2133 Chynice, Na Týnici 108, PSČ 252 17 do 27. 6. 2006 od 13. 7. 2004

Prokurista jedná a podepisuje spoleně s vedoucím. do 27. 6. 2006 od 13. 7. 2004

Ing. Milan Kučera, r.č. 680314/2236 Praha 10, Moldavská 1361/9 do 4. 8. 2010 od 13. 7. 2004

Prokurista jedna a podepisuje společně s vedoucím. do 4. 8. 2010 od 13. 7. 2004

předmět podnikání zahraniční osoby: od 21. 5. 2003

provozování bankovních obchodů jakéhokoli druhu, poskytování finančních a jiných služeb, jakož i podporování mezinárodních hospodářských vztahů. Společnost může tento předmět podnikání uskutečňovat sama nebo prostřednictvím svých dceřiných podniků. od 21. 5. 2003

je-li to ze zákona přípustné, je společnost oprávněna ke všem úkonům a opatřením, které jsou vhodné k podporování účelu společnosti, zejména k nabývání a zcizování pozemků, ke zřizování poboček doma i v zahraničí, k nabývání, správě a prodeji podílů na ji ných podnicích, jakož i k uzavírání podnikových smluv. od 21. 5. 2003

právo státu zahraniční osoby: německé právo od 21. 5. 2003

zahraniční osoba zapsána u: Úředního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, pod HRB 30000 od 21. 5. 2003

právní forma zahraniční osoby: akciová společnost od 21. 5. 2003

základní kapitál zahraniční osoby: 1,591.215.221,76 EUR do 3. 1. 2007 od 21. 5. 2003

člen představenstva Dr. Tessen von Heydebreck, nar. dne 9.1.1945, bytem Frankfurt nad Mohanem, SRN služebním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, Taunusanlage 12,SRN den vzniku funkce: 14.4.1994 způsob jednání: Dr. Tessen von Heydebreck byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s jedním prokuristou. do 3. 6. 2008 od 21. 5. 2003

člen představenstva Dr. Clemens Börsig, nar. dne 27.7.1948 bytem Köningstein im Taunus, SRN služebním sídlem ve Franfurtu nad Mohanem, Taunusanlage 12, SRN den vzniku: 15.3.2001 způsob jednání: Dr. Clemens Börsig byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s jedním prokuristou do 3. 6. 2008 od 21. 5. 2003

Statutární orgán zahraniční osoby: představenstvo do 3. 9. 2012 od 21. 5. 2003

člen představenstva Dr. Josef Ackermann, nar. 7.2.1948 bytem Frankfurt nad Mohanem, SRN služebním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, Taunusanlage 12, SRN den vzniku funkce: 7.1.1997 způsob jednání: Dr. Josef Ackermann byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s jedním prokuristou. do 3. 9. 2012 od 21. 5. 2003

člen představenstva Hermann-Josef Lamberti, nar.5.2.1956 bytem Frankfurt nad Mohanem, SRN služebním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, Taunusanlage 12, SRN den vzniku funkce: 3.11.1999 způsob jednání: Hermann-Josef Lamberti byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s jedním prokuristou do 3. 9. 2012 od 21. 5. 2003

Ing. Martin Bartyzal, r.č. 641012/1179 Praha 3, Husinecká 31/664 do 12. 3. 2007 od 11. 9. 2002

Ing. Roman Klaban, r.č. 670208/1705 Praha 9, V žabokřiku 649, PSČ 190 17 do 16. 4. 2003 od 19. 12. 2001

Reiner Jeuck, dat.nar. 22.11.1956 Praha 6, Zbojnická 8 do 11. 9. 2002 od 30. 1. 2001

Paul Gunia, dat.nar. 30.01.1953 Praha 1, Krakovská 25 do 16. 4. 2003 od 30. 1. 2001

Klaus Ferber, dat.nar. 03.04.1957 Praha 6, Norbertov 714/4 den zániku funkce: 16.dubna 2004 do 13. 7. 2004 od 30. 1. 2001

Thorsen Frahm, nar. 20.4.1961 Praha 2, Kateřinská 16 do 30. 1. 2001 od 11. 1. 2000

Miloš Welser, r.č. 640330/2048 České Budějovice, Pražská 35, PSČ 370 01 do 19. 12. 2001 od 27. 7. 1999

Ing. David Formánek, dat.nar. 22.06.1968 Praha 2, U Havlíčkových sadů 15 do 19. 12. 2001 od 27. 7. 1999

Ing. Ladislav Miškovský, r.č. 640220/1366 Kladno, Italská 2420, PSČ 272 01 do 13. 7. 2004 od 27. 7. 1999

Bernhard Adolf Sperling Praha 6, K Trninám 41 do 2. 6. 2006 od 27. 7. 1999

datum narození: 15. 3. 1964 do 2. 6. 2006 od 27. 7. 1999

Dieter Andreas, nar.: 13.7.1946 63322 Rödermark, Hauptstr 128 D Spolková republika Německo do 11. 1. 2000 od 10. 12. 1997

Dieter Andreas je oprávněn zastupovat a podepisovat společně s jedním vedoucím složky - pobočky. do 11. 1. 2000 od 10. 12. 1997

JUDr. Ing. Bohumil Studýnka, dat.nar. 19.10.1948 Praha 4, Mezivrší 1447/33 do 27. 7. 1999 od 14. 10. 1997

Ing. Martin Bartyzal, r.č. 641012/1179 Praha 3, Husinecká 31/664 do 11. 9. 2002 od 14. 10. 1997

Ing. Bartyzal je oprávněn zastupovat a podepisovat společně s jedním vedoucím organizační složky - pobočky do 11. 9. 2002 od 14. 10. 1997

Thomas Haag, dat.nar. 02.08.1958 Praha 6, Na Zátorce 1026/13 do 30. 1. 2001 od 5. 9. 1996

Thomas Sander Praha 2, Záhřebská 33 do 30. 1. 2001 od 4. 12. 1995

Thomas Hösle Praha 3, Jilmová 19 do 27. 7. 1999 od 24. 4. 1995

Manfred Willi Klingbeil Praha 1, Říční 2/539 do 10. 12. 1997 od 21. 2. 1995

Organizační složku zastupují dva vedoucí společně nebo jeden vedoucí společně s jedním prokuristou. Podepisování se děje tak, že k zastupování oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu organizační složky (bankovní pobočky). od 24. 6. 1994

Manfred Klingbeil Praha 1, V celnici 1 do 21. 2. 1995 od 24. 6. 1994

Prokura: Josef Vormoor Praha 1, V celnici 1 do 25. 4. 1995 od 24. 6. 1994

Datum sepsání zakladatelské listiny: 22.9.1993 od 3. 11. 1993

Zakladatel: Bank Aktiengesellschaft, se sídlem ve Franfurktu na Mohanem, SRN do 3. 11. 1993 od 3. 11. 1993

Organizační složku zastupují jmenovaní vedoucí společně a společně za ni podepisují. do 24. 6. 1994 od 3. 11. 1993

Vedouí organizační složky: Gerd Griese Praha 1, U obecního dvora 6 do 5. 9. 1996 od 3. 11. 1993

Zakladatel: Deutsche Bank Aktiengesellschaft, se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, SRN do 3. 9. 2012 od 3. 11. 1993

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Dr. Dagmar Linder

První vztah: 5. 11. 2018

Oskar-von-Miller 19, Frankfurt nad Mohanem, 603 14, Spolková republika Německo

Ing. Martin Bartyzal

První vztah: 18. 11. 2016

Husinecká 664/31, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Bartyzal

První vztah: 18. 11. 2016 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

Husinecká 664/31, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Martin Bartyzal

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 18. 11. 2016

Husinecká 664/31, Praha 3, Česká republika

Jaroslav Kudena

První vztah: 6. 6. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

Uruguayská 15, Praha 2, Česká republika

Jaroslav Kudena

První vztah: 3. 11. 1993 - Poslední vztah: 6. 6. 1997

U Obecního dvora 6, Praha 1, Česká republika

Další vztahy firmy Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka

17 fyzických osob

Dr. Marcus Schenck

První vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 21. 5. 2015

vznik funkce: 21. 5. 2015

Düsseldorf, Spolková republika Německo

James Von Moltke

První vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2017

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Werner Steinmüller

První vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 8. 2016

vznik funkce: 1. 8. 2016

Dreieich, Spolková republika Německo

Kimberly Hammonds

První vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 8. 2016

vznik funkce: 1. 8. 2016

Kingswood, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Sylvie Matherat

První vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 11. 2015

vznik funkce: 1. 11. 2015

Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo

Nicolas Moreau

První vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 10. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2016

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Garth Ritchie

První vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2016

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Christian Sewing

První vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

Osnabrück, Spolková republika Německo

Frank Strauss

První vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

Bad Nauheim, Spolková republika Německo

Karl Von Rohr

První vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 11. 2015

vznik funkce: 1. 11. 2015

Oberursel (Taunus), Spolková republika Německo

Jürgen Fitschen

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 1. 4. 2009

vznik funkce: 1. 4. 2009

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou.

Hofheim, Spolková republika Německo

Henry Ritchotte

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 1. 6. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2012

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou.

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Stuart Wilson Lewis

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 1. 6. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2012

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou. od 3. 9. 2012

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dr. Stephan Leithner

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 1. 6. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2012

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou.

Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo

Rainer Neske

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 1. 6. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2012

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou.

Bad Soden, Spolková republika Německo

Anshuman Jain

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 1. 4. 2009

vznik funkce: 1. 4. 2009

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou.

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Stefan Krause

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 1. 4. 2008

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou.

Frankfurt am Main, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Dr. Marcus Schenck

První vztah: 26. 4. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 21. 5. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

vznik funkce: 21. 5. 2015

zánik funkce: 24. 5. 2018

Düsseldorf, Spolková republika Německo

John Cryan

První vztah: 4. 4. 2018 - Poslední vztah: 24. 8. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 8. 4. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 8. 4. 2018

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dr. Markus Schenk

První vztah: 4. 4. 2018 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 21. 5. 2015

vznik funkce: 21. 5. 2015

Düsseldorf, Spolková republika Německo

John Von Moltke

První vztah: 4. 4. 2018 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2017

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Kimberly Hammonds

První vztah: 4. 4. 2018 - Poslední vztah: 5. 11. 2018

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 24. 5. 2018

vznik funkce: 1. 8. 2016

zánik funkce: 24. 5. 2018

Kingswood, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anshuman Jain

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2015

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou. do 4. 4. 2018 od 3. 9. 2012

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Henry Ritchotte

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2015

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou. do 4. 4. 2018 od 3. 9. 2012

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dr. Stephan Leithner

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2012

zánik členství: 31. 10. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2012

zánik funkce: 31. 10. 2015

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou. do 4. 4. 2018 od 3. 9. 2012

Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo

Rainer Neske

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2015

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou. do 4. 4. 2018 od 3. 9. 2012

Bad Soden, Spolková republika Německo

Jürgen Fitschen

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 19. 5. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2009

zánik funkce: 19. 5. 2016

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou. do 4. 4. 2018 od 3. 9. 2012

Hofheim, Spolková republika Německo

Stefan Krause

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2018

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 31. 10. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2008

zánik funkce: 31. 10. 2015

Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou. do 4. 4. 2018 od 3. 9. 2012

Frankfurt am Main, Spolková republika Německo

Michael Cohrs

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2009 - Poslední vztah: 23. 5. 2011

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jürgen Fitschen

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

Hofheim, Spolková republika Německo

Anshuman Jain

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Rainer Neske

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

Bad Soden, Spolková republika Německo

Stefan Krause

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2009 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

vznik funkce: 13. 11. 2008

způsob jednání: Pan Stefan Krause byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou. do 3. 9. 2012 od 24. 2. 2009

Frankfurt am Main, Spolková republika Německo

Dr. Hugo Bänziger

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2008 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

vznik funkce: 23. 4. 2008

zánik funkce: 31. 5. 2012

Londyn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anthony Di Iorio

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 24. 2. 2009

způsob jednání: Pan Di Iorio byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s prokuristou. do 24. 2. 2009 od 3. 1. 2007

Frankfurt am Main, Spolková republika Německo

Hermann-Josef Lamberti

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2003 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

vznik funkce: 3. 11. 1999

zánik funkce: 31. 5. 2012

služebním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, Taunusanlage 12, SRN způsob jednání: Hermann-Josef Lamberti byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s jedním prokuristou do 3. 9. 2012 od 21. 5. 2003

Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo

Dr. Josef Ackermann

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2003 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

vznik funkce: 7. 1. 1997

zánik funkce: 31. 5. 2012

služebním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, Taunusanlage 12, SRN způsob jednání: Dr. Josef Ackermann byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s jedním prokuristou. do 3. 9. 2012 od 21. 5. 2003

Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo

Dr. Clemens Börsig

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2003 - Poslední vztah: 3. 6. 2008

vznik funkce: 15. 3. 2001

služebním sídlem ve Franfurtu nad Mohanem, Taunusanlage 12, SRN způsob jednání: Dr. Clemens Börsig byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s jedním prokuristou do 3. 6. 2008 od 21. 5. 2003

Köningstein im Taunus, Spolková republika Německo

Dr. Tessen Von Heydebreck

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2003 - Poslední vztah: 3. 6. 2008

vznik funkce: 14. 4. 1994

služebním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, Taunusanlage 12,SRN způsob jednání: Dr. Tessen von Heydebreck byl zvolen členem představenstva. Zastupuje společnost s jiným členem představenstva nebo společně s jedním prokuristou. do 3. 6. 2008 od 21. 5. 2003

Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).