Hlavní navigace

Direct pojišťovna, a.s.

Firma Direct pojišťovna, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3365, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 209 553 890 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25073958

Sídlo:

Nové sady 996/25, Brno, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 9. 1996

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65120 Neživotní pojištění
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3365, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

DIRECT pojišťovna, a.s. od 7. 8. 2015

Obchodní firma

Triglav pojišťovna, a.s. od 21. 8. 2000

Obchodní firma

DIRECT pojišťovna, a.s. do 7. 8. 2015 od 4. 8. 2015

Obchodní firma

DIRECT pojišťovna, a.s. do 4. 8. 2015 od 20. 7. 2015

Obchodní firma

DIRECT pojišťovna, a.s. do 20. 7. 2015 od 20. 7. 2015

Obchodní firma

DIRECT pojišťovna, a.s. do 20. 7. 2015 od 16. 7. 2015

Obchodní firma

DIRECT pojišťovna, a.s. do 16. 7. 2015 od 16. 7. 2015

Obchodní firma

DIRECT pojišťovna, a.s. do 16. 7. 2015 od 22. 6. 2015

Obchodní firma

Triglav pojišťovna, a.s. do 22. 6. 2015 od 5. 3. 2015

Obchodní firma

Triglav pojišťovna, a.s. do 5. 3. 2015 od 3. 2. 2015

Obchodní firma

Triglav pojišťovna, a.s. do 3. 2. 2015 od 20. 1. 2015

Obchodní firma

Triglav pojišťovna, a.s. do 20. 1. 2015 od 29. 12. 2014

Obchodní firma

Triglav pojišťovna, a.s. do 29. 12. 2014 od 11. 12. 2014

Obchodní firma

Triglav pojišťovna,a.s. do 11. 12. 2014 od 21. 8. 2000

Obchodní firma

Všeobecná pojišťovna Praha a.s. do 21. 8. 2000 od 2. 9. 1998

Obchodní firma

Všeobecná a.s. do 2. 9. 1998 od 3. 9. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 3. 9. 1996

adresa

Nové sady 996/25
Brno 60200 od 7. 8. 2015

adresa

Novobranská 544/1
Brno 60200 do 7. 8. 2015 od 26. 3. 2012

adresa

Novobranská 1
Brno 60200 do 15. 3. 2002 od 21. 8. 2000

adresa

Podbabská 3
Brno 62100 do 21. 8. 2000 od 15. 5. 2000

adresa

Ovocný trh 11/572
Praha 1 11000 do 15. 5. 2000 od 3. 9. 1996

Předmět podnikání

provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, část B bod 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 18, od 22. 6. 2015

provozování činností souvisejících s pojišťovací činností: - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, - šetření pojistných událostí, - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. od 22. 6. 2015

provozování zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění od 6. 10. 2010

vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory projistných událostí do 22. 6. 2015 od 3. 7. 2008

provozování pojišťovací činnosti dle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu pojistných odvětví číslo 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, do 22. 6. 2015 od 4. 12. 2002

provozování činností souvisejících s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví: - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví do 22. 6. 2015 od 4. 12. 2002

pojišťovací činnost (§ 7 odst. 1 zákona o pojišťovnictví) do 4. 12. 2002 od 2. 9. 1998

zajišťovací činnost ve smyslu odevzdání části převzatého rizika zajititeli (§ 7 odst. 2 zákona o pojišťovnictví) do 4. 12. 2002 od 2. 9. 1998

činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností (§ 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví) do 4. 12. 2002 od 2. 9. 1998

zábranná činnost (§ 7 odst. 4 zákona o pojišťovnictví) do 4. 12. 2002 od 2. 9. 1998

uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch (§ 8 odst. 3 zákona o pojišťovnictví) do 4. 12. 2002 od 2. 9. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného. do 2. 9. 1998 od 3. 9. 1996

Ostatní skutečnosti

Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 22. 05. 2018. od 22. 6. 2018

Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 18.4.2017. do 22. 6. 2018 od 4. 1. 2018

Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 20.7.2015. do 4. 1. 2018 od 7. 8. 2015

Dne 3. 7. 2015 rozhodl jediný akcionář Společnosti, že se zvyšuje základní kapitál Společnosti o částku 18 500 000 Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých) ze současné výše 472 500 000 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva milionů pět set tisí c korun českých) na novou výši 491 000 000 Kč (slovy: čtyři sta devadesát jedna milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 18 500 000 Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých) se nepřipouští. Nově bude vydáno celkem 185 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akci 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti VIGO Finance a.s., se sídlem U Průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 03257282, kterému bude nabídnuto k ú pisu všech 185 kusů nových akcií na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, ve jmenovité hodnotě každé akci 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upsání nových akcií. Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Upisovací lhůta, tj. lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři (obchodní společnosti VIGO Finance a.s.) představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři (obchodní společnosti VIGO Finance a.s.) do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře. Emisní kurz každé ze 185 nově upisovaných akcií na jméno bude činit 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Upisovatel splatí celý emisní kurz jím upsaných akcií ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs jím upsaných akcií splatí upisovatel v penězích (peněžitým vkladem) na účet společnosti číslo 4200541459/6800 vedený u Sberbank CZ, a .s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští do 20. 7. 2015 od 20. 7. 2015

Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 12.6.2015. do 7. 8. 2015 od 22. 6. 2015

Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 19.12.2014. do 22. 6. 2015 od 3. 2. 2015

a) Základní kapitál společnosti Triglav pojišťovna, a.s., se zvyšuje ze zapsané výše 450.500.000,-Kč, slovy: čtyři sta padesát milionů pět set tisíc korun českých, o částku ve výši 22.000.000,- Kč, slovy: dvacet dva miliony korun českých, na novou výši 47 2.500.000,- Kč, slovy: čtyři sta sedmdesát dva miliony pět set tisíc korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 220 ks, slovy: dvě stě dvaceti kusy kmenových akcií na jméno, vedených v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem a předem určeným zájemcem společností TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., se sídlem Republika Slovinsko, 1000 Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, IČ 3852750000 (dále upisovatel), za emisní k urs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Veřejná nabídka akcií nebude, ve smyslu ustanovení §§ 480-483 zákona o obchodních korporacích, realizována. e) Předem určený zájemce upisovatel upíše ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích akcie na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií bude upisovateli poskytnuta lhůta alespoň třiceti dnů ode dne doru čení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií bude roven nominální hodnotě akcií, tedy 100.000 Kč, slovy: sto tisíc korun českých na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích. f) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní bankovní účet emitenta číslo 107-9302290227/0100, který je veden u banky Komerční banky, a.s., pobočka Brno venkov, v měně CZK a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akc ií. Upisovatel může splatit emisní kurs pouze peněžitými vklady. g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. ch)Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu (po promítnutí neuhrazené ztráty z minulých účetních období a ztráty vzniklé za účetní období roku 2014) poklesla pod minimální výši základního kapitálu stanoven ou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností provozovaných společností. do 20. 1. 2015 od 29. 12. 2014

a) Základní kapitál společnosti Triglav pojišťovna, a.s., se zvyšuje ze zapsané výše 428.500.000,-Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých, o částku ve výši 22.000.000,- Kč, slovy: dvacet dva milionů korun českých, na novou výši 450.500.000,- Kč, slovy: čtyři sta padesát milionů pět set tisíc korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 220 ks, slovy: dvě stě dvaceti kusy kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem a předem určeným zájemcem společností TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., se sídlem Republika Slovinsko, 1000 Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, IČ: 3852750000 (dále upisovatel), za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Veřejná nabídka akcií nebude realizována ve smyslu ustanovení §§ 480-483 zákona o obchodních korporacích. e) Předem určený zájemce upisovatel, upíše ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, akcie na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta alespoň třiceti dnů ode dne doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií bude roven nominální hodnotě akcií, tedy 100.000 Kč, slovy: sto tisíc korun českých, na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích. f) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní bankovní účet emitenta, který je veden u banky Komerční banka, a.s., pobočka Brno venkov, číslo účtu 107-8968900277/0100, v měně CZK a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpis u akcií. Upisovatel může splatit emisní kurs pouze peněžitými vklady. g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. ch) Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu (po promítnutí neuhrazené ztráty z minulých účetních období a ztráty vzniklé za účetní období roku 2014) poklesla pod minimální výši základního kapitálu stanove nou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností provozovaných společností. do 11. 12. 2014 od 24. 11. 2014

a) Základní kapitál společnosti Triglav pojišťovna, a.s., se zvyšuje o částku ve výši 68.500.000,-Kč, slovy: šedesát osm milionů pět set tisíc korun českých, ze zapsané výše 360.000.000,-Kč, slovy: tři sta šedesát milionů korun českých, na novou výši 428 .500.000,-Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 685, slovy: šest set osmdesáti pěti, kusy kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Upisování akcií nad neb o pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář se, v souladu s ustanovením § 490 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích, vzdává přednostního práva na upisování akcií. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. společností TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., se sídlem Republika Slovinsko, 1000 Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, identifikační číslo 3852750000 (dále upisovatel), za emisní kurs , který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Veřejná nabídka akcií podle ustanovení §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích nebude realizována. e) Jediný akcionář, tj. společností TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. upisovatel upíše, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, akcie na základě písemné smlouvy uzavřené se společností (dále smlouva o upsání akcií). K upsání akcií bude upisovateli poskytnuta upisovací lhůta v délce alespoň třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Výše emisního kursu akcií bude rovna nominální hodnotě akcií, tedy 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých, za j ednu akcii a bude splacena výlučně v penězích. f) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní bankovní účet emitenta, který je veden u Komerční banky, a.s., pobočka Brno venkov, pod číslem 107-6515960227/0100, v měně CZK a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. ch) Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu (po promítnutí neuhrazené ztráty z minulých účetních období a ztráty vzniklé za účetní období roku 2013) poklesla pod minimální výši základního kapitálu stanove nou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností provozovaných společností. do 26. 3. 2014 od 20. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 24. 11. 2014 od 11. 3. 2014

Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti dne 18.9.2012. do 3. 2. 2015 od 15. 5. 2013

Společnost se řídí stanovmi přijatými jediným akcionářem dne 24.06.2009. do 15. 5. 2013 od 12. 1. 2010

Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem takto: Základní kapitál společnosti Triglav pojišťovna, a.s., se zvyšuje za zaspané výše 235.000.000,-Kč, slovy: dvě stě třicet pět milionů korun českých, o částku ve výši 125.000.000,-Kč, slovy: sto dvacet pět milionů korun českých, na novou výši 360.000.000,-Kč, slovy: tři sta šedesát milionů korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1250 ks, slovy: jeden tisíc dvě stě padesáti kusy kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem a předem určeným zájemcem společností ZAVAROVALN ICA TRIGLAV, d.d., se sídlem Republika Slovinsko, 1000 Ljubljana, Miklošičeva 19, IČO: 5063345 (dále upisovatel), za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Veřejná nabídka akcií nebude realizována. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Novobranská 544/1, PSČ: 602 00. Předem určený zájemce - upisovatel, upíše ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 5) obchodního zákoníku, akcie na základě smlouvy o upsání akcií, které uzavře se společností. K upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta alespoň třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií bude roven nominální hodnotě akcií, tedy 100.000.-Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Emisní kurs bude splacen v penězích. Upisovatel je povinnen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet eminenta, který je veden u banky Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov, číslo účtu 43-3221600257/0100, v měně CZK a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel může splatit emisní kurs pouze peněžitými vklady. V souvislosti se zvýš ením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. Nebude probíhat upisování nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem návhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu ( po prominutí neuhrazené ztráty z minulých účetních období a ztráty vzniklé za účetní období roku 2007) poklesla pod minimální výši základního kapitálu stanovenou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností pr ovozovaných společností. do 4. 10. 2008 od 3. 7. 2008

Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 46,000.000,--Kč, slovy: čtyřicet šest milionů korun českých, z částky ve výši 189,000.000,--Kč, slovy: sto osmdesát devět milionů korun českých, nově na částku ve výši 235,000.000,--Kč, slovy: dvě s tě třicet pět milionů korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu navrženou tímto rozhodnutím. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 460 ks, slovy: čtyři sta šedesáti, kusů kmenových nekótovaných akcií společnosti, vydaných v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun čes kých. Emisní kurz bude splacen výlučně peněžitým vkladem. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. Nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem a to jediným akcionářem společnosti ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., se sídlem Republika Slovinsko, 1000 Ljubljana, Miklošičeva 19, IČO: 5063345 a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi společností Triglav pojišťovna, a.s. a společností ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost Triglav pojišťovna, a.s. předem určenému zájemci - společnosti ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ve lhůtě do třiceti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Lhůta pro upisování nových akcií činí třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti Triglav pojišťovana, a.s. s tím, že upisování je účinné doručením podepsané smlou vy o upsání akcií do sídla společnosti Triglav pojišťovana, a.s.. Akcie, které upíše předem určený zájemce - společnost ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. budou splaceny peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno- venkov, číslo 278092110237/0100. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií činí 5 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem pro navrhované zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu, po promítnutí neuhrazené ztráty z minulých účetních období a ztráty vzniklé za účetní období roku 2006, poklesla pod minimální výši základního kapitálu společ nosti stanovenou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností provozovaných společností. do 3. 7. 2008 od 13. 7. 2007

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti konané dne 10.07.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti Triglav pojišťovna, a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti Triglav pojišťovna, a.s. ve výši 168.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát osm milionů korun českých) se zvyšuje o částku 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých). Nová výše základního kapitálu společnos ti bude po zvýšení činit 189.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát devět milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je, že hodnota vlastního kapitálu společnosti (hodnota základního kapitálu společnosti po vypořádání kumulovaných ztrát k 31.12.2002) poklesla pod minimální úroveň stanovenou zákonem o pojišťovnictví pro roz sah pojišťovacích činností provozovaných společností. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Zvýšení základního kapitálu o částku 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých) bude provedeno upsáním 210 ks (slovy: dvěstě deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českýc h). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v zaknihované podobě, budou znít na jméno, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou registrované. 4. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. 5. Upisování nových akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. 6. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu určitým zájemcem, kterým je společnost ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., která je jediným akcionářem. 7. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Triglav pojišťovna, a.s. Lhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 30-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy upisovací listina byla doručena jedinému akcionáři. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném míst ě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. 8. Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů po upsání nových akcií, tj. po dni v němž mu byla doručena upisovací listina. 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem nebo převodem ve výši 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých), a to na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno - venkov vedeného v CZK. 10. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem nebo převodem ve výši 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých), a to na zvláštní účet společnosti číslo 4447140227/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno - venkov vedeného v CZK. do 4. 1. 2005 od 5. 6. 2004

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 19.6.2001. do 3. 2. 2015 od 15. 3. 2002

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 12.7.2000 o záměru zvýšit základní jmění: do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

Základní jmění společnosti se zvyšuje o 112.000.000,-Kč na novou výši, která bude činit 168.000.000,-Kč. Upsáním nových akcií peněžitým vkladem, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 1120 kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii lze upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč. do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Práva spojená s nově vydanými akciemi jsou stejná jako práva spojená s akciemi dosavadními. do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

Akcionář má přednostní právo upsat akcie ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění za těchto podmínek: do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

a) Místo pro výkon přednostního práva: sídlo společnosti Brno, Novobranská 1. do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

b) Lhůta pro výkon přednostního práva: 15 dnů. Začátek této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

c) S využitím přednostního práva lze upisovat akcie na jméno v zaknihované podobě se jmenovitou hodnotou jedné akcie 100.000,-Kč. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100.000,-Kč, za jednu akcii. do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě veřejné výzvy za těchto podmínek: do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

a) Místo pro upisování akcií: sídlo společnosti Brno, Novobranská 1 do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

b) Lhůta pro upisování akcií: 30 dnů ode dne, kdy bude tato výzva zveřejněna v Obchodním věstníku. do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

c) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva jsou shodné s údaji uvedenými pro upisování akcií s využitím přednostního práva. do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

Emisní kurz upsaných akcií je splatný takto: 30% nejpozději do 30 dnů od podpisu listiny upisovatelů, zbývajících 70% do jednoho roku od data úpisu na účet číslo 4447140227/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-venkov. do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 12.7.2000. do 15. 3. 2002 od 21. 8. 2000

Zvyšuje se základní jmění společnoti ve smyslu ust. § 203 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění, peněžitým vkladem jedinho akcionáře z důvodu zlepšení likvidity společnosti. Zvýšení základního jmění bude provedeno v souladu s ust. § 204 odst. 1, věta první, obch. zák. s využitím přednostního práva zakladatele a jediného akcionáře, kterým je společnost BODY INTERNATIONAL BROKERS, a.s., kdy jediný akcionář upíše celou hodnotu zvýšeného základního jmění. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Do n20 dnů od uveřejnění záměru o zvýšení základního jmění v obchodním věstníku bude trvat přednostní právo na upsání akcií a upisovacím místem akcií bude sídlo společnosti BODY INTERNATIONAL BROKERS, a.s. Praha 1. Senovážné nám. 3. Základní jmění společnosti bude činit 56 000 000,- Kč (padesátšest milionů korun českých), které bude tvořeno peněžitým vkladem jediného akcionáře BODY INTERNATIONAL BROKERS, a.s. Základní jmění bude rozděleno na 560 ks kmenových akcií znějících na jméno o nominální hodnotě 100 000,-Kč. do 21. 8. 2000 od 12. 8. 1997

Na základním jmění bylo k datu zápisu do obchodního rejstříku splaceno 10 410 000,- Kč. do 2. 9. 1998 od 3. 9. 1996

Jedinný akcionář: BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. se sídlem v Praze 1, Senovážné mám. 3, IČ 47 11 69 27. do 21. 8. 2000 od 3. 9. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 209 553 890 Kč

od 15. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 491 000 000 Kč

do 15. 12. 2015 od 20. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 472 500 000 Kč

do 20. 7. 2015 od 20. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 450 500 000 Kč

do 20. 1. 2015 od 11. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 428 500 000 Kč

do 11. 12. 2014 od 26. 3. 2014

Základní kapitál

vklad 360 000 000 Kč

do 26. 3. 2014 od 4. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 235 000 000 Kč

do 4. 10. 2008 od 24. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 189 000 000 Kč

do 24. 10. 2007 od 4. 1. 2005

Základní kapitál

vklad 168 000 000 Kč

do 4. 1. 2005 od 15. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 168 000 000 Kč

do 15. 3. 2002 od 27. 10. 2000

Základní kapitál

vklad 56 000 000 Kč

do 27. 10. 2000 od 2. 9. 1998

Základní kapitál

vklad 34 700 000 Kč

do 2. 9. 1998 od 12. 8. 1997

Základní kapitál

vklad 34 700 000 Kč

do 12. 8. 1997 od 3. 9. 1996
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 42 679 Kč, počet: 4 910 od 15. 12. 2015
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 910 do 15. 12. 2015 od 20. 7. 2015
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 725 do 20. 7. 2015 od 22. 6. 2015
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 725 do 22. 6. 2015 od 5. 3. 2015
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 725 do 5. 3. 2015 od 20. 1. 2015
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 505 do 20. 1. 2015 od 11. 12. 2014
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 285 do 11. 12. 2014 od 26. 3. 2014
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 600 do 26. 3. 2014 od 4. 10. 2008
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 350 do 4. 10. 2008 od 24. 10. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 890 do 24. 10. 2007 od 4. 1. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 680 do 4. 1. 2005 od 27. 10. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 560 do 27. 10. 2000 od 21. 8. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 560 do 21. 8. 2000 od 2. 9. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 347 do 2. 9. 1998 od 3. 9. 1996

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Pavel Řehák

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2020

vznik členství: 1. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2018

Ke dvoru 858/25, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Robert Dohnal

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2018

Točitá 1902/36, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Frko

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2018

náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Michal Řezníček

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2018

Otakara Koutného 697, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Pavel Řehák

předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2020

vznik členství: 1. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2018

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Pavel Řehák

Předseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 12. 6. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2018

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Pavel Řehák

Předseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 12. 6. 2018

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 12. 6. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2018

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Mgr. Martin Frko MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 18. 12. 2017

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2018

náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Frko MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 18. 12. 2017

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2018

náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Frko MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 17. 12. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 17. 12. 2017

náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Frko MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 17. 12. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 17. 12. 2017

náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martina Jandová

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 31. 8. 2018

Kukulova 24, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Martina Jandová

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 31. 8. 2018

Kukulova 24, Praha, 169 00, Česká republika

Michal Řezníček Dis., MBA

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 31. 8. 2018

Otakara Koutného 697, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Michal Řezníček Dis., MBA

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 31. 8. 2018

Otakara Koutného 697, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Mgr. Patrik Nový

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 8. 5. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 22. 2. 2018

Tigridova 1497/11, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Patrik Nový

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 8. 5. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 22. 2. 2018

Tigridova 1497/11, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Martina Jandová

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 1. 9. 2016

Na Císařce 3225/5, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Martina Jandová

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 1. 9. 2016

Na Císařce 3225/5, Praha, 150 00, Česká republika

Robert Dohnal

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 31. 8. 2015

zánik členství: 31. 8. 2018

Točitá 1902/36, Praha, 140 00, Česká republika

Robert Dohnal

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 31. 8. 2015

zánik členství: 31. 8. 2018

Točitá 1902/36, Praha, 140 00, Česká republika

Robert Dohnal

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 31. 8. 2015

Olbrachtova 1058/48, Praha, 140 00, Česká republika

Robert Dohnal

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 31. 8. 2015

Olbrachtova 1058/48, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Martin Frko MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2015

Vacínovská 831/6, Praha, 158 00, Česká republika

Mgr. Martin Frko MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2015

Vacínovská 831/6, Praha, 158 00, Česká republika

Mgr. Martin Frko MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2015

Vacínovská 831/6, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Pavel Řehák

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 12. 6. 2015

zánik členství: 11. 6. 2018

vznik funkce: 12. 6. 2015

zánik funkce: 11. 6. 2018

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Pavel Řehák

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 12. 6. 2015

zánik členství: 11. 6. 2018

vznik funkce: 12. 6. 2015

zánik funkce: 11. 6. 2018

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Pavel Řehák

předseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 12. 6. 2015

vznik funkce: 12. 6. 2015

Ke Kulišce 2618/1g, Praha 6, 164 00, Česká republika

Dr.Ing. Petr Mikulenka MBA

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 9. 2015

vznik členství: 30. 1. 2015

Senovážné náměstí 994/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Dr.Ing. Petr Mikulenka MBA

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 9. 2015

vznik členství: 30. 1. 2015

zánik členství: 30. 8. 2015

zánik funkce: 30. 8. 2015

Senovážné náměstí 994/2, Praha, 110 00, Česká republika

Martin Frko

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

Vacínovská 831/6, Praha, 158 00, Česká republika

Miha Vittori

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2015

vznik členství: 17. 5. 2012

zánik členství: 2. 6. 2015

vznik funkce: 5. 2. 2014

zánik funkce: 2. 6. 2015

Idrijska 8, Ljubljana, Slovinská republika

Dr.Ing. Petr Mikulenka MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 29. 1. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

vznik funkce: 5. 2. 2014

zánik funkce: 29. 1. 2015

Senovážné náměstí 994/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Dr.Ing. Petr Mikulenka MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 29. 1. 2010

vznik funkce: 5. 2. 2014

Senovážné náměstí 994/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Miha Vittori

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 17. 5. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2014

Idrijska 8, Ljubljana, Slovinská republika

Dr.Ing. Petr Mikulenka MBA

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 29. 1. 2010

Senovážné náměstí 994/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petr Baný

předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 28. 9. 2012

zánik členství: 5. 2. 2014

vznik funkce: 28. 9. 2012

zánik funkce: 5. 2. 2014

Chmelnice 1479/10, Brno, 628 00, Česká republika

Miha Vittori

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 17. 5. 2012

vznik funkce: 18. 9. 2012

Idrijska 8, Ljubljana, Slovinská republika

Miha Vittori

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 17. 5. 2012

Idrijska 8, Ljubljana, Slovinská republika

Dr.Ing. Petr Mikulenka MBA

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2010 - Poslední vztah: 16. 12. 2013

vznik členství: 29. 1. 2010

Senovážné náměstí 994/2, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Baný

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2013

vznik členství: 25. 9. 2007

zánik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 25. 9. 2007

zánik funkce: 27. 9. 2012

Chmelnice 10, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Miloš Kubín

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 12. 2007

vznik funkce: 16. 6. 2003

zánik funkce: 23. 5. 2007

Vranovská 36, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Miloš Kubín

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2004 - Poslední vztah: 3. 11. 2004

vznik funkce: 16. 6. 2003

Vranovská 36, Brno, 614 00, Česká republika

Petr Martínek

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2002 - Poslední vztah: 5. 6. 2004

vznik funkce: 1. 10. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2003

Na Vrškách 55, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Roman Zeman

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2000 - Poslední vztah: 5. 6. 2004

zánik funkce: 22. 5. 2003

Zemědělská 4, Brno, Česká republika

RSDr. Oldřich Mašek

Člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2000 - Poslední vztah: 15. 3. 2002

zánik funkce: 20. 8. 2001

Jindřichova 7, Brno, Česká republika

Ing. Václav Stix

Předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 12. 2007

vznik funkce: 15. 5. 2000

zánik funkce: 25. 9. 2007

Turgeněvova 12, Brno, Česká republika

Ing. Milan Šarman

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2000

Stračenská 613, Štětí, Česká republika

Rudolf Černý

Předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 1996 - Poslední vztah: 15. 5. 2000

Šumavská 46/22, Praha 2 - VInohrady, Česká republika

ing. Václav Zíma

Člen představenstva

První vztah: 3. 9. 1996 - Poslední vztah: 15. 5. 2000

Arménská 1359/3, Praha 10 - Vršovice, Česká republika

ing. Alois Dušek

Člen představenstva

První vztah: 3. 9. 1996 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Střimelická 2502/20, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.

od 22. 6. 2015

Jménem společnosti navenek jednají a společnost zavazují společně předseda představenstva a jiný člen představenstva. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva a jiný člen představenstva společně tím způsobem, že k vypsan é nebo jakkoliv předtištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí každý svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

do 22. 6. 2015 od 20. 1. 2015

Jménem společnosti navenek jednají a společnost zavazují společně předseda představenstva a jiný člen představenstva. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva a jiný člen představenstva společně tím způsobem, že k vypsan é nebo jakkoliv předtištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí každý svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

do 20. 1. 2015 od 8. 1. 2013

Společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva v plném rozsahu samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo zbývající dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k napsané či natištěné obchodní firmě společnosti připojí příslušná osoba svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

do 8. 1. 2013 od 15. 3. 2002

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, zbývající členové představenstva pak společně. Podpeisování se děje tak, že k napsanému či natištěnému názvu společnosti připojí příslušná osoba svůj podpis.

do 15. 3. 2002 od 3. 9. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Martin Kúšik

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

Šermířská 2385/1b, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  VIGO Finance a.s.

  U průhonu 1589/13a, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

 • člen představenstva

  Liferoad a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

Libor Matura

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2018

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Hani Himmat

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

Nad Turbovou 459/20, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Libor Matura

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 18. 6. 2018

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Libor Matura

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 18. 6. 2018

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Martin Kúšik

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 22. 5. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2018

Šermířská 2385/1b, Praha, 169 00, Česká republika

Martin Kúšik

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 22. 5. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2018

Šermířská 2385/1b, Praha, 169 00, Česká republika

JUDr. Monika Herešová Mráková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 20. 12. 2017

zánik členství: 21. 5. 2018

Šlejnická 2017/3, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Monika Herešová Mráková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 20. 12. 2017

zánik členství: 21. 5. 2018

Šlejnická 2017/3, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Herzmann

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 21. 5. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 21. 5. 2018

Otopašská 806/12, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Herzmann

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 21. 5. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 21. 5. 2018

Otopašská 806/12, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Matura

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 17. 6. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2015

zánik funkce: 21. 5. 2018

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Libor Matura

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 17. 6. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2015

zánik funkce: 21. 5. 2018

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Monika Herešová Mráková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 19. 12. 2014

zánik členství: 19. 12. 2017

Šlejnická 2017/3, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Monika Herešová Mráková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 19. 12. 2014

zánik členství: 19. 12. 2017

Šlejnická 2017/3, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Šárka Vodičková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 7. 12. 2009

zánik členství: 7. 12. 2014

Kotlanova 2156/4, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Šárka Vodičková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 7. 12. 2009

Koutného 2270/5, Brno, 628 00, Česká republika

Tedo Djekanović

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 6. 2015

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 2. 6. 2015

vznik funkce: 27. 11. 2013

zánik funkce: 2. 6. 2015

Plana 9, Lesce, 4 248, Slovinská republika

Blaž Jakič

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 6. 2015

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 2. 6. 2015

Ljubljanska cesta 108, Domžale, 1 230, Slovinská republika

Jože Obersnel

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2013 - Poslední vztah: 16. 12. 2013

vznik členství: 24. 6. 2009

zánik členství: 30. 4. 2013

Mladinska cesta 13, Bled, 4 260, Slovinská republika

Ing. Šárka Vodičková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2010 - Poslední vztah: 16. 12. 2013

vznik členství: 7. 12. 2009

Koutného 5, Brno, 628 00, Česká republika

Andrej Slapar

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2010 - Poslední vztah: 16. 12. 2013

vznik členství: 11. 12. 2009

zánik členství: 14. 8. 2013

Lublaň, Bergantova ulica 016, 67921, Slovinská republika

Andrej Slapar

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2010 - Poslední vztah: 16. 4. 2010

vznik členství: 11. 12. 2009

Lublaň, Bergantova ulica 016, 67921, Slovinská republika

Petra Dvořáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2008 - Poslední vztah: 16. 4. 2010

vznik členství: 15. 6. 2006

zánik členství: 7. 12. 2009

Brněnská 7, Černá Hora, 679 21, Česká republika

Petra Musilová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2006 - Poslední vztah: 3. 7. 2008

vznik členství: 15. 6. 2006

Brněnská 7, Černá Hora, 679 21, Česká republika

Andrej Kocič

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2009

1230 Domžale, Slamnikarska cesta 3B, Slovinská republika

Milan Tomaževič

předseda

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 10. 2005

vznik členství: 2. 8. 2000

zánik členství: 29. 6. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 29. 6. 2005

Ljubljana, Kranerjeva 11, Slovinská republika

Štefan Loncnar

člen

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 29. 6. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 15. 6. 2006

Klausova 15, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jože Obersnel

člen

První vztah: 3. 11. 2004 - Poslední vztah: 8. 1. 2013

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ljubljana, Rozmanova ulica 12, Slovinská republika

Franc Lotrič

člen

První vztah: 2. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 11. 2004

vznik funkce: 2. 8. 2000

zánik funkce: 19. 5. 2004

Naklo, Bratov Praprotnik 5, Slovinská republika

Nadežda Klemenčič

předsedkyně

První vztah: 2. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 11. 2004

vznik funkce: 2. 8. 2000

zánik funkce: 19. 5. 2004

Bled, Jelovška cesta 31, Slovinská republika

Milan Tomaževič

člen

První vztah: 2. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 11. 2004

vznik funkce: 2. 8. 2000

Ljubljana, Kranerjeva ulica 11, Slovinská republika

Ing. Vladimír Cír

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2000

Na záhonech 55, Praha 4, 141 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Durčák

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2000

Vazovova 3212, Praha 4-Modřany, 143 00, Česká republika

Ing. Petr Bodnár

Předseda

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Senovážné nám. 3, Praha 1, Česká republika

Mgr. Tomáš Weber

První vztah: 3. 9. 1996 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Krkonošská 14, Praha 2, Česká republika

JUDr. Petr Pyšný

První vztah: 3. 9. 1996 - Poslední vztah: 15. 5. 2000

Husova 8, Vratimov, Česká republika

ing. Petr Bodnár

Předseda

První vztah: 3. 9. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Senovážné nám. 3, Praha 1, Česká republika

Další vztahy firmy Direct pojišťovna, a.s.

VIGO Finance a.s.

První vztah: 22. 6. 2015

U průhonu 1589/13a, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Pavel Řehák

  Předseda představenstva

  Ke dvoru 858/25, Praha, 160 00, Česká republika

 • Libor Matura

  člen představenstva

  Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

 • Martin Frko

  člen dozorčí rady

  náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

 • Pavel Jakoubek

  člen představenstva

  Severní I 1495/35, Praha, 141 00, Česká republika

 • Hani Himmat

  člen představenstva

  Nad Turbovou 459/20, Praha, 150 00, Česká republika

 • Martin Kúšik

  předseda dozorčí rady

  Šermířská 2385/1b, Praha, 169 00, Česká republika

Akcionáři

VIGO Finance a.s., IČ: 03257282

U průhonu 1589/13a, Česká republika, Praha, 170 00

od 22. 6. 2015

TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., IČ 3852750000

Miklošičeva cesta 19, Slovinská republika, Lublaň, 1000

do 22. 6. 2015 od 24. 4. 2012

ZAVAROVALNICA TRIGLAV,d.d.

Slovinská republika

do 24. 4. 2012 od 21. 8. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 9. 1996

Živnosti

Insolvenční rejstřík

Direct pojišťovna, a.s.

spisová značka: INS 3600/2009

stav řízení:

poslední záznam: 2016-05-13 07:31:49.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).