Hlavní navigace

DOMOV, stavební bytové družstvo

Firma DOMOV, stavební bytové družstvo, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXIV 37, Krajský soud v Brně.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00050300

Sídlo:

Sochorova 399/3, Vyškov Vyškov-Předměstí, 682 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1985

DIČ:

CZ00050300

Aktuální kontaktní údaje DOMOV, stavební bytové družstvo

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXIV 37, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

DOMOV, stavební bytové družstvo od 1. 2. 1960

Právní forma

Družstvo od 1. 2. 1960

adresa

Sochorova 399/3
Vyškov 68201 od 3. 5. 2016

adresa

Sochorova 3/399
Vyškov 68201 do 18. 7. 2001 od 24. 2. 1997

adresa

Sochorova 3/399
Vyškov do 24. 2. 1997 od 7. 5. 1993

adresa

ul. Otakara Jaroše 121/6
Vyškov do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 17. 4. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 4. 2009

správa a údržba nemovitostí do 17. 4. 2009 od 18. 7. 2001

realitní činnost do 17. 4. 2009 od 18. 7. 2001

činnost podnikatelských , finančních, organizačních a ekonomických poradců do 17. 4. 2009 od 18. 7. 2001

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 17. 4. 2009 od 18. 7. 2001

provoz a správa bytových a nebytových prostorů a hospodaření se společným majetkem družstva do 18. 7. 2001 od 5. 5. 1995

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor do 5. 5. 1995 od 7. 5. 1993

stavitel do 5. 5. 1995 od 7. 5. 1993

výtahový technik v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení, tzn. mimo činnosti uvedené v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání do 5. 5. 1995 od 7. 5. 1993

vodoinstalatérství /včetně topenářství/ do 5. 5. 1995 od 7. 5. 1993

koupě a prodej potravinářského a nepotravinářského /spotřeb- ního a průmyslového/ zboží v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení do 5. 5. 1995 od 7. 5. 1993

zprostředkovatelská činnost mimo činnosti vyžadující zvláštní oprávnění anebo vyloučené zákonem do 5. 5. 1995 od 7. 5. 1993

činnost organizačních a ekonomických poradců do 18. 7. 2001 od 7. 5. 1993

1. Předmětem činnosti je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vla- stnictví do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

g/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

h/ organizuje politicko výchovnou práci, pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

ch/předprojektovou a projektovou činnost do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

i/ investorsko-inženýrskou činnost do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

j/ výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

k/ prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

l/ činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu /např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodář- ství/ do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

m/ činnost a služby, které zajišťují provoz a správu družstva /dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce atd./ do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

Ostatní skutečnosti

Změny Stanov: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, schválené shromážděním delegátů družstva 3. května 2018 a nabývající účinnosti dne 30. října 2018 od 29. 8. 2018

Platné Stanovy DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Sochorova 399/3 upravené dle znění zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 90/2012 Sb., schválené shromážděním 5. listopadu 2013 od 3. 1. 2014

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, ze dne 28.dubna 2011. do 5. 12. 2018 od 21. 6. 2011

Změny a doplňky stanov družstva schválené SDD dne 26.3.2009. do 21. 6. 2011 od 16. 4. 2009

Změny stanov družstva DOMOV, stavebního bytového družstva se sídlem Vyškov-předměstí, Sochorova 399/3, PSČ 682 01, schválené shromážděním delegátů družstva dne 24. 4. 2008. do 5. 12. 2018 od 9. 5. 2008

Změny a doplňky stanov družstva DOMOV, stavebního bytového družstva se sídlem Vyškov-předměstí, Sochorova 399/3, PSČ 682 01, schválené shromážděním delegátů družstva dne 26.4.2007. do 5. 12. 2018 od 29. 5. 2007

Náhradní shromáždění delegátů družstva 17.5.2001, schválil v souladu s novelou OZ změny a doplňky stanov. do 5. 12. 2018 od 18. 7. 2001

21.11.1996 náhradní shromáždění delegátů schválilo změny a doplňky stanov. do 5. 12. 2018 od 24. 2. 1997

Členská schůze schválila změnu stanov 23.11.1994. do 5. 12. 2018 od 5. 5. 1995

Způsob zřízení: Družstvo bylo ustaveno na ustavující členské schůzi družstva dne 10. prosince 1959 a schváleno radou ONV ve Vyškově dne 23. prosince 1959. od 7. 5. 1993

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 21.11.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zákoníku a § 9 písm. a/ zák. č. 42/92 Sb. od 7. 5. 1993

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 21.11.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zákoníku a § 9 písm. a/. do 7. 5. 1993 od 7. 5. 1993

Základní členský vklad: 3.000,-- Kč do 5. 5. 1995 od 7. 5. 1993

Způsob zřízení: Družstvo bylo ustaveno na ustavující členské schůzi družstva dne 10. prosince 1959 a schváleno radou ONV ve Vyškově dne 23. pro- since 1959. Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 16. prosince 1988 dle zák.čís. 94/1988 Sb. Výkonným a statutárním orgánem družstva je představenstvo, je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Ručení: Člen družstva je povinen /ručit/ přispívat na úhradu schodku do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

střediska bytového hospodářství a podílet se na úhradě ztráty družstva podle článku 75 stanov. do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

Statutární orgán

5 fyzických osob

Martina Pořízková

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2018

vznik členství: 30. 10. 2018

Palánek 151/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Mgr. Ilona Kummerová

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 30. 10. 2018

Polní 342/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Eva Drnovská

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 30. 10. 2018

vznik funkce: 30. 10. 2018

Sídliště Osvobození 654/38, Vyškov, 682 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Anna Kozlíková

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 21. 11. 2018

Puškinova 520/37, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Silvestr Rolek

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 30. 10. 2018

vznik funkce: 30. 10. 2018

Maxima Gorkého 582/24, Vyškov, 682 01, Česká republika

Historické vztahy

Martina Pořízková

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2018 - Poslední vztah: 9. 12. 2018

vznik členství: 30. 10. 2018

Palánek 151/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Radmila Kajanovičová

předseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2017 - Poslední vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 30. 10. 2018

vznik funkce: 5. 11. 2013

zánik funkce: 30. 10. 2018

Sochorova 506/31, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Eva Drnovská

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik členství: 30. 10. 2018

Sídliště Osvobození 654/38, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Bednář

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 30. 10. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2017

zánik funkce: 30. 10. 2018

Maxima Gorkého 529/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Emilie Ovčáčíková

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 30. 10. 2018

Jarní 623/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Bednář

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 1. 2. 2017

Maxima Gorkého 529/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Bednář

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 1. 2. 2017

Maxima Gorkého 529/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Martina Pořízková

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 30. 10. 2018

Palánek 151/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Mgr. Ilona Kummerová

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 30. 10. 2018

Polní 342/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Helena Čechová

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 12. 2018

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 30. 10. 2018

Sídliště Osvobození 650/34, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Radmila Kajanovičová

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 12. 5. 2017

vznik členství: 5. 11. 2013

vznik funkce: 5. 11. 2013

Sídliště Osvobození 651/35, Vyškov, 682 01, Česká republika

Milan Myška

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 5. 11. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2017

Puškinova 491/20, Vyškov, 682 01, Česká republika

Milan Myška

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 5. 11. 2013

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 5. 11. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2017

Puškinova 491/20, Vyškov, 682 01, Česká republika

Helena Čechová

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 5. 11. 2013

Sídliště Osvobození 650/34, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Bednář

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 5. 11. 2013

Maxima Gorkého 529/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Radmila Kajanovičová

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 12. 5. 2017

vznik členství: 5. 11. 2013

vznik funkce: 5. 11. 2013

Sídliště Osvobození 651/35, Vyškov, 682 01, Česká republika

Martina Pořízková

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 5. 11. 2013

Palánek 151/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Emilie Ovčáčíková

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 5. 11. 2013

Jarní 623/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Mgr. Ilona Kummerová

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 5. 11. 2013

Polní 342/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Milan Myška

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2010 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 26. 3. 2009

zánik členství: 5. 11. 2013

vznik funkce: 29. 9. 2009

zánik funkce: 5. 11. 2013

Puškinova 491/20, Vyškov, 682 01, Česká republika

Milan Myška

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2009 - Poslední vztah: 28. 7. 2010

vznik členství: 26. 3. 2009

vznik funkce: 29. 9. 2009

Sídliště Osvobození 640/24, Vyškov, 682 01, Česká republika

Martina Pořízková

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 29. 9. 2009

zánik členství: 5. 11. 2013

vznik funkce: 29. 9. 2009

Palánek 151/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Mgr. Ilona Kummerová

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 26. 3. 2009

zánik členství: 5. 11. 2013

vznik funkce: 26. 3. 2009

Polní 342/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Jan Indrych

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2009

vznik členství: 26. 3. 2009

vznik funkce: 26. 3. 2009

Hybešova 9, Vyškov, Česká republika

Radmila Kajanovičová

předseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 26. 3. 2009

zánik členství: 5. 11. 2013

vznik funkce: 26. 3. 2009

zánik funkce: 5. 11. 2013

Sídliště Osvobození 651/35, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Bednář

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 26. 3. 2009

zánik členství: 5. 11. 2013

vznik funkce: 26. 3. 2009

zánik funkce: 5. 11. 2013

Maxima Gorkého 529/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Radmila Kajanovičová

předseda

První vztah: 16. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2009

vznik členství: 26. 3. 2009

vznik funkce: 26. 3. 2009

Sídliště Osvobození 651/35, Vyškov, 682 01, Česká republika

Jan Indrych

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2009 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

vznik členství: 26. 3. 2009

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 26. 3. 2009

zánik funkce: 29. 6. 2009

Hybešova 601/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Milan Myška

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2009 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

vznik členství: 26. 3. 2009

vznik funkce: 26. 3. 2009

zánik funkce: 29. 9. 2009

Sídliště Osvobození 640/24, Vyškov, 682 01, Česká republika

Radmila Kajanovičová

předseda

První vztah: 16. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2009

vznik členství: 26. 3. 2009

vznik funkce: 26. 3. 2009

sídl.Osvobození 35, Vyškov, Česká republika

Severín Valent

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 26. 3. 2009

zánik členství: 15. 10. 2013

vznik funkce: 26. 3. 2009

sídliště Osvobození 653/37, Vyškov, 682 01, Česká republika

Emilie Ovčáčíková

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 26. 3. 2009

zánik členství: 5. 11. 2013

vznik funkce: 26. 3. 2009

Jarní 623/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Jan Indrych

místopředseda

První vztah: 9. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 4. 2009

vznik členství: 25. 3. 2004

zánik členství: 25. 3. 2009

vznik funkce: 25. 3. 2004

zánik funkce: 25. 3. 2009

Hybešova 9, Vyškov, Česká republika

Radmila Kajanovičová

předseda

První vztah: 9. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 4. 2009

vznik členství: 25. 3. 2004

zánik členství: 25. 3. 2009

vznik funkce: 25. 3. 2004

zánik funkce: 25. 3. 2009

sídl.Osvobození 35, Vyškov, Česká republika

Marcela Kytková

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 4. 2009

vznik funkce: 25. 3. 2004

zánik funkce: 25. 3. 2009

Smetanovo nábř. 11, Vyškov, Česká republika

Severín Valent

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 4. 2009

vznik funkce: 25. 3. 2004

zánik funkce: 25. 3. 2009

sídl. Osvobození 37, Vyškov, Česká republika

Milan Myška

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 4. 2009

vznik funkce: 25. 3. 2004

zánik funkce: 25. 3. 2009

sídl. Osvobození 640/24, Vyškov, Česká republika

Mgr. Ilona Lankašová

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 4. 2009

vznik funkce: 25. 3. 2004

zánik funkce: 25. 3. 2009

Polní 342/8, Vyškov, Česká republika

Pavel Kubica

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 4. 2009

vznik funkce: 25. 3. 2004

zánik funkce: 25. 3. 2009

Na Hraničkách 21, Vyškov, Česká republika

Severín Valent

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2000 - Poslední vztah: 9. 11. 2004

zánik členství: 30. 3. 2004

vznik funkce: 18. 3. 1999

sídl. Osvobození 37, Vyškov, Česká republika

Radoslav Mrňka

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2000 - Poslední vztah: 9. 11. 2004

zánik členství: 30. 3. 2004

vznik funkce: 18. 3. 1999

Hraničky 572/70, Vyškov, Česká republika

Marcela Kytková

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2000 - Poslední vztah: 9. 11. 2004

zánik členství: 30. 3. 2004

vznik funkce: 12. 9. 2000

Smetanovo nábř. 11, Vyškov, Česká republika

Ing. Antonín David

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2000 - Poslední vztah: 9. 11. 2004

zánik členství: 30. 3. 2004

vznik funkce: 18. 3. 1999

Hybešova 42, Vyškov, Česká republika

Ludmila Buchtová

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2000 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

zánik funkce: 30. 4. 2002

V sídlišti 27, Rousínov, Česká republika

Ludmila Bartošková

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2000 - Poslední vztah: 9. 11. 2004

zánik členství: 30. 3. 2004

vznik funkce: 18. 3. 1999

Hraničky 566/50, Vyškov, Česká republika

Jan Indrych

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 1997 - Poslední vztah: 9. 11. 2004

zánik členství: 30. 3. 2004

vznik funkce: 18. 3. 1999

Hybešova 9, Vyškov, Česká republika

Mgr. Ilona Lankašová

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 12. 2000

Polní 8, Vyškov, Česká republika

Radmila Kajanovičová

předseda

První vztah: 17. 6. 1994 - Poslední vztah: 9. 11. 2004

vznik členství: 18. 3. 1999

zánik členství: 30. 3. 2004

vznik funkce: 30. 3. 1999

sídl.Osvobození 35, Vyškov, Česká republika

Otto Plawetz

místopředseda

První vztah: 17. 6. 1994 - Poslední vztah: 9. 11. 2004

vznik členství: 18. 3. 1999

zánik členství: 30. 3. 2004

vznik funkce: 30. 3. 1999

Na Vyhlídce 43, Vyškov, Česká republika

Ludmila Buchtová

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 12. 2000

V sídlišti 27, Rousínov, Česká republika

Ludmila Bartošková

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 12. 2000

Hraničky 566/50, Vyškov, Česká republika

Vladislav Šoupal

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 12. 2000

Sochorova 11, Vyškov, Česká republika

Radoslav Mrňka

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 12. 2000

Hraničky 572, Vyškov, Česká republika

Jan Mangl

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1994 - Poslední vztah: 24. 2. 1997

Tyršova 34, Vyškov, Česká republika

JUDr. Přemysl Kalous

předseda

První vztah: 7. 5. 1993 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

Krásensko 58, Česká republika

Jaroslav Kolečkář

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1993 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

Na Vyhlídce 8, Vyškov, Česká republika

Zdeněk Kühndl

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1993 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

Jarní 1, Vyškov, Česká republika

Leopold Plšek

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

Polní 10, Vyškov, Česká republika

Zdeněk Kühndl

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 7. 5. 1993

Hraničky 21, Vyškov, Česká republika

Jaroslav Kolečkář

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 7. 5. 1993

Marxova 8, Vyškov, Česká republika

JUDr. Přemysl Kalous

předseda

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 7. 5. 1993

Ježkovice 47, Česká republika

ing. Jan Pavlák

místopředseda

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

Drnovice 599, Česká republika

Arnošt Frank

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

V sídlišti 9, Rousínov, Česká republika

Radek Veselý

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 16. 12. 1992

Palánek 161, Vyškov, Česká republika

Alena Neplechová

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

Palánek 158, Vyškov, Česká republika

Severín Valent

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

Osvobození 37, Vyškov, Česká republika

Ing. Václav S E D L M A J E R

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

V sídlišti 26, Rousínov, Česká republika

Milan Zbořil

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

sídliště Osvobození 35, Vyškov, Česká republika

Marta Adámková

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

Puškinova 25, Vyškov, Česká republika

ing. Vlastimil Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 17. 6. 1994

Tyršova 28, Vyškov, Česká republika

Karel Míka

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 15. 12. 2000

Palackého 141, Ivanovice na Hané, Česká republika

Dagmar Babirádová

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1960 - Poslední vztah: 16. 12. 1992

Tyršova 30, Vyškov, Česká republika

Způsob zastupování a podepisování: Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda představenstva nebo v jeho zastoupení místopředseda představenstva a další dva členové představenstva. Podepisuje-li předseda s místopředsedou, je podpis m ístopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva.

od 16. 4. 2009

Způsob zastupování a podepisování: Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda představenstva nebo v jeho zastoupení místopředseda představenstva a další dva členové představenstva

do 16. 4. 2009 od 16. 4. 2009

Způsob zastupování a podepisování: Právní úkony , pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /případně místopředseda/ a další dva členové představenstva.

do 16. 4. 2009 od 5. 5. 1995

Způsob zastupování: Jménem družstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představen- stva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony,pro které je předepsána písemná forma, podepi- suje za družstvo předseda /případně místopředseda/ a další člen představenstva.

do 5. 5. 1995 od 17. 6. 1994

Způsob zastupování: Jménem družstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představen- stva v pořadí stanoveném představenstvem nebo ředitel v roz- sahu písemného pověření představenstvem. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma pode- pisuje za družstvo předseda /případně místopředseda/ a další člen představenstva. Právní úkony vyplývající z pravomoci ředitele /čl.91 stanov/ podepisuje za družstvo ředitel.

do 17. 6. 1994 od 7. 5. 1993

Podepisování: Za družstvo podepisuje předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.

do 7. 5. 1993 od 1. 2. 1960

Další vztahy firmy DOMOV, stavební bytové družstvo

6 fyzických osob

Anna Hájková

člen kontrolní komise

První vztah: 21. 6. 2019

vznik členství: 14. 5. 2019

Hybešova 708/123, Vyškov, 682 01, Česká republika

Jitka Grycová

člen kontrolní komise

První vztah: 21. 6. 2019

vznik členství: 14. 5. 2019

Puškinova 517/31, Vyškov, 682 01, Česká republika

RSDr. Pavel Gottvald

předseda kontrolní komise

První vztah: 21. 6. 2019

vznik členství: 14. 5. 2019

vznik funkce: 14. 5. 2019

Maxima Gorkého 529/8, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jitka Grycová

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 14. 5. 2014

Puškinova 517/31, Vyškov, 682 01, Česká republika

Jarmila Nezdařilová

předseda kontrolní komise

První vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 14. 5. 2014

vznik funkce: 14. 5. 2014

Jarní 624/12, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Anna Hájková

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 14. 5. 2014

vznik funkce: 14. 5. 2014

Hybešova 708/123, Vyškov, 682 01, Česká republika

Historické vztahy

Anna Hájková

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2019

vznik členství: 14. 5. 2014

zánik členství: 14. 5. 2019

vznik funkce: 14. 5. 2014

zánik funkce: 14. 5. 2019

Hybešova 708/123, Vyškov, 682 01, Česká republika

Jarmila Nezdařilová

předseda kontrolní komise

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2019

vznik členství: 14. 5. 2014

zánik členství: 14. 5. 2019

vznik funkce: 14. 5. 2014

zánik funkce: 14. 5. 2019

Jarní 624/12, Vyškov, 682 01, Česká republika

Jitka Grycová

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2019

vznik členství: 14. 5. 2014

zánik členství: 14. 5. 2019

zánik funkce: 14. 5. 2019

Puškinova 517/31, Vyškov, 682 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 9. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Realitní činnost
  • Správa a údržba nemovitostí
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 10. 1992
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 10. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).