Hlavní navigace

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Firma Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 372, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 785 700 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47311975

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 4. 1993

DIČ:

CZ47311975

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49 Pozemní a potrubní doprava
49310 Městská a příměstská pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
55109 Ostatní podobná ubytovací zařízení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
731 Reklamní činnosti
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
8553 Činnosti autoškol a jiných škol řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 372, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. od 10. 11. 2010

Obchodní firma

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. od 29. 5. 2015

Obchodní firma

Dopravní podnik města Liberce, a.s. do 29. 5. 2015 od 1. 4. 1993

Obchodní firma

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. do 10. 11. 2010 od 21. 10. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 1. 4. 1993

adresa

Mrštíkova 3
Liberec III 46171 od 18. 6. 2003

adresa

Mrštíkova 3
Liberec III do 18. 6. 2003 od 1. 4. 1993

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 22. 7. 2014

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 22. 7. 2014

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 12. 6. 2009

opravy silničních vozidel od 12. 6. 2009

provozování dráhy a drážní dopravy od 12. 6. 2009

provozování autoškoly od 12. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 6. 2009

silniční motorová doprava osobní do 12. 6. 2009 od 12. 6. 2009

silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní,- vnitrostátní veřejná linková, - mezinárodní linková do 22. 7. 2014 od 12. 6. 2009

provozování autoškoly do 12. 6. 2009 od 29. 12. 2008

provozování dráhy a drážní dopravy do 12. 6. 2009 od 5. 5. 2005

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 12. 6. 2009 od 25. 4. 2000

správa a údržba majetku do 12. 6. 2009 od 25. 4. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1.-3. zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání) do 12. 6. 2009 od 25. 4. 2000

provoz sociálního zařízení do 12. 6. 2009 od 25. 4. 2000

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 12. 6. 2009 od 25. 4. 2000

reklamní služby do 12. 6. 2009 od 9. 6. 1995

úklidové práce do 12. 6. 2009 od 9. 6. 1995

provádění dopravních staveb do 25. 4. 2000 od 1. 4. 1993

provozování drah do 5. 5. 2005 od 1. 4. 1993

silniční motorová doprava do 12. 6. 2009 od 1. 4. 1993

výroba, montáž, opravy a rekonstrukce technických dopravních zařízení do 12. 6. 2009 od 1. 4. 1993

opravy motorových vozidel do 12. 6. 2009 od 1. 4. 1993

pronájem vozidel do 12. 6. 2009 od 1. 4. 1993

ubytovací služby do 12. 6. 2009 od 1. 4. 1993

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 22. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 30. 10. 2014 od 22. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 9 do 30. 10. 2014 od 20. 2. 2014

Jediný akcionář učinil dne 16.6.2009 na základě usnesení rady města č. 418/09 ze dne 16.6.2009 prohlášení, kterým se jako jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Jediný akcionář v p ůsobnosti valné hromady učinil na základě usnesení rady města č. 418/09 ze dne 16.6.2009 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti následujícím způsobem: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých) se nepřipouští, b) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v  počtu 3 ks (tří kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (milion korun českých); jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých), c) Emisní kurs ka ždé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč, d) Emisní kurs nově upsaných akcií bude činit celkem 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých), e) Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Statutár ní město Liberec vzdal svého přednostního práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány předem určeným zájemcem, kterým je Město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, PSČ 466 01, f) Místem pro u pisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určený zájemce obdrží od společnosti pravomocné usnesení rejstříko vého soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; doručením těchto podkladů bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií; emisní kurs takto upisovaných akcií se pak stanoví na 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) pro 3 (tři) kusy akcií, g) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, kterými jsou pozemky v katastrálním území Jablonec nad Nisou, a to : - parcela č. 362/5 o výměře 1102 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/87 o výměře 860 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela číslo 362/88 o výměře 57 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/92 o výměře 39 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/94 o výměře 2 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/91 o výměře 26 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 2533/3 o výměře 96 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 766/9 o výměře 6 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 2956 o výměře 59 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 745/131 o výměře 69 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 2637/8 o výměře 4197 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/130 o výměře 27 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/132 o výměře 8 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 2352/35 o výměře 1709 m2 - ostatní plocha, ostataní komunikace - parcela č. 2352/37 o výměře 84 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace tak jak je dnes vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec v katastru nemovitostí pro obec Jablonec nad Nisou, Kat. území Jablonec nad Nisou na LV č. 10001. Uvedený nepeněžitý vklad nemovitostí byl oceněn k tomu ustanoveným znalcem Ing. Josefem Nadrchalem, znaleckým posudkem č. 2643-29/2009, obvyklá cena nemovitostí byla ve znaleckém posudku stanovena na výši 3.034.980,- Kč (slovy tři miliony třicetčtyři tisí c korun českých) a tato obvyklá cena podle závěrů znalce odpovídá emisnímu kurzu akcií, které mají být tímto nepeněžitým vkladem splaceny. h) Na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 3 (tři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), i) Částka 34.980,- Kč (slovy třicetčtyři tisíc devětset osmdesát korun českých), kter ou tvoří rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem a částkou, která se započítává na splacení emisního kurzu akcií, bude zaúčtována jako emisní ážio. do 29. 1. 2010 od 30. 7. 2009

Jediný akcionář učinil dne 14.5.2009 na základě usnesení rady města č. 175/09 ze dne 7.4.2009 prohlášení, kterým se jako jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upsaní nových akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Jediný akcionář v působnosti valné hromady učinil na základě usnesení rady města č. 175/09 ze dne 7.4.2009 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti následujícím způsobem: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.900.000,- Kč (slovy osmnáct milionů devět set tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 18.900.000,- Kč (slovy osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) se nepřipouští, b) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 18 ks (osmnácti kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých); jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 18.900.000,-Kč (slovy osmnáct milionů devět set tisíc korun českých), c) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých), emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých), d) Emisní kurs nově upsaných akcií bude činit celkem 18.900.000,-Kč (osmnáct milionů devět set tisíc korun českých), e) Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Statutární město Liberec vzdal svého přednostního práva na upsaní nových akcií, budou všechny nové akcie upsány předem určeným zájemcem, kterým je Město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, PSČ 466 01, f) místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určený zájemce obdrží od společnosti pravomocné usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsaní akcií; doručením těchto podkladů bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií; emisní kurs takto upisovaných akcií se pak stanoví na 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) pro 18 (osmnáct) kusů akcií a na 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) pro 9 (devět) kusů akcií, g) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, kterými jsou pozemky v katastrálním území Jablonec nad Nisou, a to: -parcela č. 362/5 o výměře 1102 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/86 o výměře 141 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/87 o výměře 860 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/88 o výměře 57 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/89 o výměře 18 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/93 o výměře 9 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/95 o výměře 15 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/8 o výměře 86 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/90 o výměře 118 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/92 o výměře 39 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/94 o výměře 2 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/9 o výměře 566 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/91 o výměře 26 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 2533/1 o výměře 1246 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2533/3 o výměře 96 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č 2533/4 o výměře 48 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2551/1 o výměře 3183 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2551/2 o výměře 262 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 188/2 o výměře 142 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2361 o výměře 9784 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 766/3 o výměře 428 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 766/9 o výměře 6 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/3 o výměře 3470 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/58 o výměře 9 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/35 o výměře 323 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/131 o výměře 69 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 2637/1 o výměře 3938 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2637/8 o výměře 4197 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/33 o výměře 208 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/32 o výměře 191 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/130 o výměře 27 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/30 o výměře 1122 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/132 o výměře 8 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/29 o výměře 89 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/5 o výměře 181 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/2 o výměře 917 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č 2352/14 o výměře 4729 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/15 o výměře 1861 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/12 o výměře 925 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/35 o výměře 1709 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/4 o výměře 11471 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/36 o výměře 497 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/37 o výměře 84 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace tak, jak je dnes vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec v katastru nemovitostí pro obec Jablonec nad Nisou, Kat. území Jablonec nad Nisou na LV č. 10001. Uvedený nepeněžitý vklad nemovitostí byl oceněn k tomu ustanoveným znalcem Ing. Josefem Nadrchalem znaleckým posudkem č. 2616-01/2009 ze dne 20.1.2009, obvyklá cena nemovitostí byla ve znaleckém posudku stanovena ve výši 18.915.000,-Kč (slovy osmnáct milionů devět set patnáct tisíc korun českých) a tato obvyklá cena podle závěrů znalce odpovídá emisnimu kurzu akcií, které mají být tímto nepeněžitým vkladem splaceny. h) Na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 18 (osmnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) a 9 (devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých), i) Částka 15.000,-Kč (patnáct tisíc korun českých), kterou tvoří rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem a částkou, která se započítává na splacení emisního kurzu akcií, bude zaúčtována jako emisní ážio. do 29. 1. 2010 od 12. 6. 2009

Zapisuje se rozhodnutí Rady města Liberce, která po projednání jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s., se sídlem v Liberci 3, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, IČ 47311975, na svém zasedání konaném dne 1.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle ust.§ 208 zák.č. 513/91 Sb. obchodní zákoník a přijala k tomu příslušné usnesení: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 438.312.000,- Kč, to jest slovy čtyřistatřicetosmmilionůtřistadvanácttisíc korun českých ( z částky 344.388.000,-Kč na částku 782.700.000,-Kč); b) základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti takto: z Ostatních kapitálových fondů (účet číslo 413) částkou 432.450.025,-Kč a z Ostatních a statutárních fondů - ostatních fondů investičních (účet číslo 42730) částkou 5.861.975,-Kč; c) zvýšení základního kapitálu se provede zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií z hodnoty 22.000,-Kč za akcii na hodnotu 50.000,-Kč( slovy:padesáttisíc korun českých) za akcii - společnost vydá celkem 15 654 kusů kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě; do 1. 9. 2005 od 8. 3. 2005

15 654 akcií na jméno po 10 000,-Kč nominální hodnoty, které jsou registrovány ve formě zaknihovaných cenných papírů u Střediska cenných papírů se sídlem v Praze 1, Letenská 15. do 11. 4. 1996 od 14. 3. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 785 700 000 Kč

od 29. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 782 700 000 Kč

do 29. 1. 2010 od 8. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 344 388 000 Kč

do 8. 3. 2005 od 25. 4. 2000

Základní kapitál

vklad 273 945 000 Kč

do 25. 4. 2000 od 11. 4. 1996

Základní kapitál

vklad 156 540 000 Kč

do 11. 4. 1996 od 1. 4. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 78 od 22. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 27 od 22. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 od 22. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 do 22. 7. 2014 od 29. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 78 do 22. 7. 2014 od 1. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 27 do 22. 7. 2014 od 1. 9. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 15 654 do 1. 9. 2005 od 8. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 22 000 Kč, počet: 15 654 do 8. 3. 2005 od 25. 4. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 17 500 Kč, počet: 15 654 do 25. 4. 2000 od 11. 4. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 156 540 do 14. 3. 1994 od 1. 4. 1993

Dozorčí rada

10 fyzických osob

Ing. Jaroslav Šrajer

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2021

vznik členství: 13. 1. 2021

Holubova 636, Liberec, 463 12, Česká republika

Mgr. Jan Zeman

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2021

vznik členství: 13. 1. 2021

Mírové náměstí 492/11, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Martin Půta

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2021

vznik členství: 13. 1. 2021

Turistická 197, Hrádek nad Nisou, 463 34, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeněk Leszkoven

člen

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 29. 6. 2020

Jeřmanická 483/19, Liberec, 463 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Boris Pospíšil

člen

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 29. 6. 2020

Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 21. 12. 2018

Pekárkova 322/22, Liberec, 460 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Petr Židek MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 21. 12. 2018

vznik funkce: 11. 1. 2019

Jizerská 873, Liberec, 460 15, Česká republika

Mgr. Jiří Šolc

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 21. 12. 2018

Krokova 213/12, Liberec, 460 07, Česká republika

Ing. Robert Korselt

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 21. 12. 2018

Sokolská 1365, Liberec, 460 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jan Puhal

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 21. 12. 2018

Na Pískovně 531/66, Liberec, 460 01, Česká republika

Historické vztahy

Jiří Bartoloměj Sturz

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2019 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 21. 12. 2018

zánik členství: 23. 10. 2019

Husova 463/80a, Liberec, 460 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Šrajer

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019 - Poslední vztah: 2. 10. 2019

vznik členství: 21. 12. 2018

zánik členství: 1. 7. 2019

Holubova 636, Liberec, 463 12, Česká republika

Ing. Jiří Řádek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019 - Poslední vztah: 23. 2. 2021

vznik členství: 21. 12. 2018

zánik členství: 13. 1. 2021

Cvičná 279/2, Liberec, 460 01, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šída

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 21. 12. 2018

zánik členství: 29. 6. 2020

Boženy Němcové 3666/22, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jakub Macek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 21. 12. 2018

zánik členství: 7. 5. 2020

F. L. Čelakovského 4278/7, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. David Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 21. 12. 2018

zánik členství: 15. 10. 2019

Lučany nad Nisou 562, 468 71, Česká republika

Jiří Bartoloměj Sturz

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 21. 12. 2018

Haškova 977/22, Liberec, 460 06, Česká republika

prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2019 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 21. 12. 2018

Táborská 357/7, Liberec, 460 08, Česká republika

Doc. PhDr. David Václavík Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 24. 5. 2018

zánik členství: 21. 12. 2018

Holého 977/12, Liberec, 460 01, Česká republika

prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 24. 5. 2018

zánik členství: 21. 12. 2018

Táborská 357/7, Liberec, 460 08, Česká republika

Mgr. Jiří Římánek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 24. 5. 2018

zánik členství: 21. 12. 2018

Stvolínky 1, 470 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Čulík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2018 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 24. 5. 2018

zánik členství: 21. 12. 2018

Rybízová 233, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 25. 5. 2015

zánik členství: 21. 12. 2018

Svobody 520/2a, Liberec, 460 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Zdeněk Leszkoven

člen

První vztah: 20. 3. 2018 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 22. 2. 2018

zánik členství: 21. 12. 2018

Jeřmanická 483/19, Liberec, 463 12, Česká republika

Ing. František Pešek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2018 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 10. 10. 2017

zánik členství: 21. 12. 2018

vznik funkce: 7. 12. 2017

zánik funkce: 21. 12. 2018

U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Pešek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2017 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 10. 10. 2017

U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Pešek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2017 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 10. 10. 2017

U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Kittner

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2015 - Poslední vztah: 25. 6. 2018

vznik členství: 25. 5. 2015

Boženy Němcové 499/4, Liberec, 460 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Kittner

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2015 - Poslední vztah: 25. 6. 2018

vznik členství: 25. 5. 2015

Boženy Němcové 499/4, Liberec, 460 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jan Mečl

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 25. 5. 2015

zánik členství: 21. 12. 2018

Husova 356/33, Liberec, 460 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miroslav Pelta

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2017

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 10. 10. 2017

vznik funkce: 13. 4. 2015

zánik funkce: 10. 10. 2017

Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Miroslav Pelta

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 30. 10. 2017

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 10. 10. 2017

vznik funkce: 13. 4. 2015

zánik funkce: 10. 10. 2017

Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Bc. Jana Hamplová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 21. 12. 2018

Jižní 144, Jablonec nad Nisou, 468 01, Česká republika

Miroslav Pelta

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 18. 2. 2015

Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Pavel Bouma

člen

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 24. 5. 2018

Kominická 601/3, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Bouma

člen

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 11. 7. 2018

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 24. 5. 2018

Kominická 601/3, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Doc. Ing. Josef Šedlbauer PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 21. 5. 2012

zánik členství: 17. 2. 2015

Táborská 357/7, Liberec, 460 08, Česká republika

Ing. František Pešek

člen

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2015

U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Hegr

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 12. 4. 2011

zánik členství: 31. 7. 2014

Starý dvůr 199, Mochov, 250 87, Česká republika

Miroslav Pelta

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2015

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 17. 2. 2015

Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Martin Krejcar

člen

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 3. 2018

vznik členství: 27. 2. 2014

zánik členství: 22. 2. 2018

Zahradní 457/22, Liberec, 460 01, Česká republika

Martin Krejcar

člen

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 20. 3. 2018

vznik členství: 27. 2. 2014

zánik členství: 22. 2. 2018

Zahradní 457/22, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Václav Podzimek

člen

První vztah: 20. 2. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 17. 2. 2015

Puškinova 53, Liberec, 463 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Prof., Doc., Ing. Josef Šedlbauer PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2012 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 21. 5. 2012

Táborská 357, Liberec 8, 460 08, Česká republika

Miroslav Pelta

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 8. 6. 2014

vznik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2011

Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Miloslav Kinazs

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

vznik členství: 26. 2. 2010

zánik členství: 26. 2. 2014

Olbrachtova 619, Liberec, 460 15, Česká republika

Jan Hegr

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2011 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 12. 4. 2011

Halasova 896/16, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Miroslav Kinazs

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2011 - Poslední vztah: 26. 5. 2011

vznik členství: 26. 2. 2010

Olbrachtova 619, Liberec, Česká republika

Václav Brandýský

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2011 - Poslední vztah: 26. 5. 2011

vznik členství: 11. 4. 2007

zánik členství: 12. 4. 2011

Žitná 817, Liberec 6, Česká republika

Miroslav Pelta

člen

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 17. 2. 2011

Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. František Pešek

člen

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 17. 2. 2011

U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Monika Zajíčková

člen

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 9. 7. 2012

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 21. 5. 2012

Vnější 1390, Liberec 30, 463 11, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

předseda

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 23. 6. 2011

vznik funkce: 17. 2. 2011

zánik funkce: 23. 6. 2011

Boženy Němcové 499, Liberec 5, Česká republika

Miloslav Kinazs

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik funkce: 26. 2. 2010

zánik funkce: 17. 2. 2011

Olbrachtova 619, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. František Pešek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 8. 2009

zánik členství: 17. 2. 2011

U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Miroslav Pelta

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 8. 2009

zánik členství: 17. 2. 2011

Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou, Česká republika

PhDr. David Václavík PhD.

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 8. 5. 2007

zánik funkce: 17. 2. 2011

Březová alej 1209/16, Liberec I, Česká republika

Martina Michalová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 17. 2. 2011

Winterova 493/28, Liberec II, Česká republika

Václav Brandýský

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2007 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 11. 4. 2007

zánik členství: 17. 2. 2011

Žitná 817, Liberec VI, Česká republika

Radim Zika

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 15. 6. 2004

zánik členství: 1. 2. 2007

vznik funkce: 29. 10. 2004

zánik funkce: 1. 2. 2007

Fibichova 1164/18, Liberec 1, 460 01, Česká republika

MUDr. Vladimír Kracík

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 8. 4. 2003

zánik členství: 1. 2. 2007

Jablonecká 283/16, Liberec 5, 460 05, Česká republika

Ing. Radovan Louda

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 5. 5. 2005

vznik členství: 21. 1. 2003

zánik členství: 15. 6. 2004

vznik funkce: 8. 4. 2003

zánik funkce: 15. 6. 2004

Venušina 3, Jablonec nad Nisou 6, Česká republika

Ing. Radovan Louda

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 4. 2005

vznik členství: 21. 1. 2003

Venušina 3, Jablonec nad Nisou 6, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 4. 2005

vznik členství: 21. 1. 2003

zánik členství: 8. 4. 2003

vznik funkce: 10. 2. 2003

zánik funkce: 8. 4. 2003

Vřesová 119, Liberec XVI, Česká republika

Jan Pikeš

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2003 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

vznik členství: 16. 1. 2003

zánik členství: 16. 1. 2007

Dobiášova 884, Liberec VI, Česká republika

ing. Stanislav Beránek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 26. 1. 1999

zánik členství: 21. 1. 2003

vznik funkce: 30. 11. 2000

zánik funkce: 21. 1. 2003

Puškinova 71, Liberec 1, Česká republika

Ing. Radovan Louda

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 30. 6. 1998

zánik členství: 21. 1. 2003

Vysoká 74, Jablonec nad Nisou II, Česká republika

Ing. Zbyněk Karban

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 21. 1. 2003

Halasova 898, Liberec 6, Česká republika

Ing. Radovan Louda

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

zánik funkce: 30. 11. 2000

Vysoká 74, Jablonec nad Nisou II, Česká republika

ing. Stanislav Beránek

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

Puškinova 71, Liberec 1, Česká republika

Ing. Roman Uzel

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

Sametová 717, Liberec 6, Česká republika

Vladimír Vácha

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

zánik členství: 26. 1. 1999

Kašparova 993, Liberec 30, Česká republika

ing. Oldřich Haas

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 17. 3. 1999

zánik členství: 21. 1. 2003

Franklinova 579, Liberec 15, Česká republika

Milan Šída

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 25. 2. 1999

zánik členství: 16. 1. 2003

Sněhurčina 710, Liberec 15, Česká republika

Ing. Miloš Sladký

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 1996 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Olbrachtova 616, Liberec 15, 460 15, Česká republika

Eva Maxmiliánová

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Vackova 377, Liberec, Česká republika

Ludvík Lavička

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Lesní 769/19, Liberec l, Česká republika

Ing. Rudolf Jágr

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 11. 4. 1996

Broumovská 701, Liberec 6, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Michal Zděnek M.A.

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 24. 5. 2018

vznik funkce: 25. 5. 2018

Jeremenkova 786/51, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

ing. Václav Sosna

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 24. 5. 2018

Třebízského 1690/9, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Martin Pabiška MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 24. 5. 2018

vznik funkce: 25. 5. 2018

Ševčíkova 286/1, Liberec, 460 06, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Michal Zděnek M.A.

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2018 - Poslední vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 24. 5. 2018

vznik funkce: 25. 5. 2018

Dittrichova 2023/7, Praha, 120 00, Česká republika

Doc. PhDr. David Václavík Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2017 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Holého 977/12, Liberec, 460 01, Česká republika

Doc. PhDr. David Václavík Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2017 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Holého 977/12, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Martin Čulík

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Rybízová 233, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Martin Čulík

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Rybízová 233, Liberec, 460 01, Česká republika

Mgr. Jiří Římánek

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

vznik funkce: 3. 12. 2015

zánik funkce: 24. 5. 2018

Stvolínky 1, 470 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Táborská 357/7, Liberec, 460 08, Česká republika

prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Táborská 357/7, Liberec, 460 08, Česká republika

Mgr. Jiří Římánek

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

vznik funkce: 3. 12. 2015

zánik funkce: 24. 5. 2018

Stvolínky 1, 470 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Šulc

předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

vznik funkce: 3. 12. 2015

zánik funkce: 24. 5. 2018

K Bedřichovce 281, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Šulc

předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

vznik funkce: 3. 12. 2015

zánik funkce: 24. 5. 2018

K Bedřichovce 281, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Dlouhý

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Podhorská 850/46, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Mgr. Jiří Římánek

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

Stvolínky 1, 470 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Dlouhý

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Podhorská 850/46, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Mgr. Jiří Římánek

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

Stvolínky 1, 470 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Čulík

Předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

vznik funkce: 18. 2. 2015

zánik funkce: 3. 12. 2015

Rybízová 233, Liberec, 460 01, Česká republika

Jiri Cecek

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Lodershamweg 9, Oberschleissheim, 857 64, Spolková republika Německo

Ing. Martin Čulík

Předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

vznik funkce: 18. 2. 2015

Rybízová 233, Liberec, 460 01, Česká republika

Jiri Cecek

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Lodershamweg 9, Oberschleissheim, 857 64, Spolková republika Německo

Ing. Jaroslav Šrajer

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Holubova 636, Liberec, 463 12, Česká republika

Doc. PhDr. David Václavík Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 16. 2. 2017

vznik členství: 18. 2. 2015

Březová Alej 1209/16, Liberec, 460 01, Česká republika

Doc. PhDr. David Václavík Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 16. 2. 2017

vznik členství: 18. 2. 2015

Březová Alej 1209/16, Liberec, 460 01, Česká republika

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Průmyslová 1631/4, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Šulc

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

K Bedřichovce 281, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Šulc

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

K Bedřichovce 281, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D.

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

vznik funkce: 18. 2. 2015

Táborská 357/7, Liberec, 460 08, Česká republika

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Průmyslová 1631/4, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D.

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

vznik funkce: 18. 2. 2015

zánik funkce: 12. 11. 2015

Táborská 357/7, Liberec, 460 08, Česká republika

Ing. Jaroslav Šrajer

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 5. 2018

Holubova 636, Liberec, 463 12, Česká republika

Ing. Jiří Veselka

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2015

Ruprechtická 553/27, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Dlouhý

člen

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2015

Podhorská 850/46, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

PhDr. David Václavík Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2015

vznik funkce: 17. 2. 2011

zánik funkce: 17. 2. 2015

Březová Alej 1209/16, Liberec, 460 01, Česká republika

Bohumil Kašpar

člen

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2015

Charbinská 233, Liberec, 460 08, Česká republika

Ing. Jiří Rutkovský

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 17. 2. 2015

Americká 765/90, Liberec, 460 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Jana Hamplová

člen

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2015

Jižní 144, Jablonec nad Nisou, 468 01, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 17. 2. 2015

Boženy Němcové 499/4, Liberec, 460 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Šotola

předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 17. 2. 2015

vznik funkce: 17. 2. 2011

zánik funkce: 17. 2. 2015

nám. Českých bratří 36/1, Liberec, 460 05, Česká republika

Marcela Sedláková

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 9. 4. 2015

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 17. 2. 2015

Švestková 150, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Kittner

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2011

Boženy Němcové 499, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Jiří Rutkovský

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2011

Americká 756/90, Liberec, Česká republika

Marcela Sedláková

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 23. 6. 2011

Víta Nejedlého 646, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Ing. Jiří Veselka

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2011 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 17. 2. 2011

Ruprechtická 553/27, Liberec 1, Česká republika

PhDr. David Václavík Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2011 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 17. 2. 2011

Březová Alej 1209/16, Liberec 1, Česká republika

Bohumil Kašpar

člen

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 17. 2. 2011

Charbinská 233, Liberec 19, Česká republika

Ing. Karel Dlouhý

člen

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 17. 2. 2011

Podhorská 850/46, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Petr Henych

člen

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 23. 6. 2011

Elišky Krásnohorské 962/25, Liberec, Česká republika

Roman Šotola

předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 23. 11. 2013

vznik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 17. 2. 2011

Českých Bratří 9, Liberec 5, Česká republika

PhDr. David Václavík Ph.D.

člen

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 26. 5. 2011

vznik členství: 17. 2. 2011

Březová Alej 1209/16, Liberec 1, Česká republika

Bc. Jana Hamplová

člen

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 17. 2. 2011

Jižní 144, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Mgr. Věra Rosenbergová

člen

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 23. 6. 2011

Nad Údolím 228, Liberec 25, Česká republika

Josef Šedlbauer Ph.D.

člen

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 17. 2. 2011

zánik členství: 23. 6. 2011

Malodoubská 141, Liberec 23, 460 08, Česká republika

Ing. Jiří Veselka

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2011 - Poslední vztah: 6. 4. 2011

vznik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 17. 2. 2011

zánik funkce: 17. 2. 2011

Ruprechtická 553/27, Liberec 1, Česká republika

Bc. Jana Hamplová

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 8. 2009

zánik členství: 17. 2. 2011

Jižní 144, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Otakar Kypta

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 8. 2009

zánik členství: 17. 2. 2011

Lučanská 150/7, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Petr Olyšar

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 17. 2. 2011

Na Mlýnku 800, Liberec XII, Česká republika

Monika Martišová

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 17. 2. 2011

Krajinská 1247/5, Liberec 1, 460 01, Česká republika

JUDr. Eva Trsová

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 12. 6. 2009

vznik členství: 1. 5. 2008

zánik členství: 1. 4. 2009

Vnější 1390, Liberec XXX, 463 11, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2008 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 23. 3. 2007

zánik funkce: 17. 2. 2011

Boženy Němcové 499, Liberec V, 460 01, Česká republika

Hana Konšelová

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 17. 2. 2011

Tyršův vrch 573, Liberec XXX, Česká republika

Bohumil Kašpar

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 17. 2. 2011

Charbinská 233, Liberec XIX, Česká republika

MUDr. Jiří Richter

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 17. 2. 2011

vznik funkce: 23. 3. 2007

zánik funkce: 17. 2. 2011

Sáňkařská 360, Liberec XIX, Česká republika

Ing. Petr Olyšar

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 9. 2009

vznik členství: 1. 2. 2007

Dobrovského 433/5, Liberec II, Česká republika

Monika Martišová

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 7. 7. 2008

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 1. 5. 2008

Krajinská 1247/5, Liberec I, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

předseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 1. 2008

vznik členství: 1. 2. 2007

vznik funkce: 23. 3. 2007

Vřesová 119, Liberec XVI, 460 15, Česká republika

Ing. Josef Ebert

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 21. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 17. 2. 2011

Hvězdná 490/19, Liberec V, Česká republika

Ing. Jiří Veselka

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2006 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 19. 10. 2005

zánik členství: 1. 2. 2007

Ruprechtická 553/27, Liberec 1, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

předseda představenstva

První vztah: 5. 7. 2005 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 22. 3. 2005

zánik členství: 1. 2. 2007

vznik funkce: 30. 3. 2005

zánik funkce: 1. 2. 2007

Vřesová 119, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Ing. Eva Kočárková

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 8. 4. 2003

zánik členství: 1. 2. 2007

Dr.M.Horákové 135/63, Liberec 7, 460 06, Česká republika

Hynek Tampier

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2005 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 8. 4. 2003

zánik členství: 1. 2. 2007

Na Čekané 500/13, Liberec 15, 460 01, Česká republika

Ing. Pavel Krenk

předseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2003 - Poslední vztah: 5. 7. 2005

vznik členství: 21. 1. 2003

zánik členství: 22. 3. 2005

vznik funkce: 24. 1. 2003

zánik funkce: 22. 3. 2005

Svatoplukova 458/23, Liberec IV, Česká republika

Naděžda Jozífková

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2003 - Poslední vztah: 7. 2. 2006

vznik členství: 21. 1. 2003

zánik členství: 17. 6. 2005

Kašparova 710, Liberec XXV, Česká republika

Jaroslav Pavlas

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2003 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 21. 1. 2003

zánik členství: 1. 2. 2007

Okálová 1040, Liberec XXX, Česká republika

Ing. Josef Ebert

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2003 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 21. 1. 2003

zánik členství: 1. 2. 2007

vznik funkce: 24. 1. 2003

zánik funkce: 1. 2. 2007

Hvězdná 490/19, Liberec V, Česká republika

Mgr. Stanislav Cvrček

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2003 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 21. 1. 2003

zánik členství: 1. 2. 2007

Zhořelecká 1328, Liberec I, Česká republika

Jaroslav Pavlas

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 26. 1. 1999

zánik členství: 21. 1. 2003

Okálová 1040, Liberec 30, Česká republika

Naděžda Jozífková

Člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2001 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 26. 1. 1999

zánik členství: 21. 1. 2003

Kašparova 710, Liberec 25, Česká republika

Ing. Josef Ebert

Člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2001 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 12. 9. 2000

zánik členství: 21. 1. 2003

Hvězdná 490/19, Liberec 5, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

Předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 21. 1. 2003

vznik funkce: 3. 8. 2000

zánik funkce: 21. 1. 2003

Vřesová 119, Liberec 16, Česká republika

Tomáš Hasil

Člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2000 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 21. 1. 2003

Tomanova 803/6, Liberec 14, Česká republika

MUDr. Jaroslav Krutský

Člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

Na Rybníčku 146/8, Liberec 3, Česká republika

Ing. Jiří Ježek

Předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 13. 11. 2000

Pod Ještědem 287, Liberec 19, Česká republika

Naděžda Jozífková

Člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 9. 1. 2001

Dlážděná 1423, Liberec 30, Česká republika

Jaroslav Pavlas

Člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

5. května 32/16, Liberec 1, Česká republika

Petr Praus

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 26. 1. 1999

zánik členství: 21. 1. 2003

vznik funkce: 27. 1. 1999

zánik funkce: 21. 1. 2003

Hvězdná 489/17, Liberec 5, Česká republika

Mgr. Stanislav Cvrček

Člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

vznik členství: 26. 1. 1999

zánik členství: 21. 1. 2003

Zhořelecká 1328, Liberec 1, Česká republika

RNDr. Zdeněk Kadlas

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 1996 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Haškova 978, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Ing. Josef Ebert

Předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 1996 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Hvězdná 490/19, Liberec 5, 460 01, Česká republika

Ing. Václav Valdman

Člen představenstva

První vztah: 11. 4. 1996 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Lipová 660/II, Chrastava, 463 31, Česká republika

Ing. Jiří Lauerman

Člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1995 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Poutnická 4, Liberec 4, Česká republika

Ing. Josef Ebert

Člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1994 - Poslední vztah: 11. 4. 1996

Hvězdná 490/19, Liberec 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Bureš

Představenstvo

První vztah: 11. 8. 1993 - Poslední vztah: 25. 4. 2000

Kašparova 590, Liberec 25, Česká republika

RNDr. Zdeněk Kadlas

První vztah: 11. 8. 1993 - Poslední vztah: 11. 4. 1996

Haškova 978, Liberec 6, Česká republika

Jaroslav Bureš

Představenstvo

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 11. 8. 1993

Kašparova 590, Liberec 25, Česká republika

Ing. Vítězslav Ulvr

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 11. 4. 1996

Michelský vrch 446/46, Liberec 14, Česká republika

Ing. Stanislava Jakešová

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 13. 1. 1995

Haškova 936, Liberec 6, Česká republika

Ing. Josef Ebert

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 21. 9. 1994

Kyjevské nám. 3/5, Liberec 6, Česká republika

Zdeněk Kadlas

První vztah: 1. 4. 1993 - Poslední vztah: 11. 8. 1993

Haškova 978, Liberec 6, Česká republika

Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek ve všech záležitostech samostatně všichni členové představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti jednoho z nich bude druhým podepisujícím některý z dalších členů představen- stva. Podpisy se připojují k obchodní firmě, nebo otisku razítka společnosti.

od 18. 6. 2003

Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti jednoho z nich bude druhým podepisujícím některý z dalších členů představenstva. Podpisy se připojují k obchodnímu jménu, nebo otisku razítka společnosti.

do 18. 6. 2003 od 25. 4. 2000

Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že: a) Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti jednoho z nich bude druhým podepisujícím některý další člen předsta- venstva. b) Právo podepisovat za společnost může představenstvo přenést na výkonného ředitele písemnou plnou mocí, avšak pouze v obchod- ních a personálních záležitostech společnosti. Podpisy se připojují k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti.

do 25. 4. 2000 od 1. 4. 1993

Další vztahy firmy Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Historické vztahy

Ing. Josef Ebert

První vztah: 25. 4. 2000 - Poslední vztah: 14. 6. 2007

Hvězdná 490/19, Liberec 5, Česká republika

Akcionáři

Statutární město Liberec, IČ: 00262978

nám. Dr. E. Beneše, Česká republika, Liberec 1

do 29. 1. 2010 od 18. 6. 2003

Město Liberec, IČ: 00262978

nám. Dr. E. Beneše, Česká republika, Liberec 1

do 18. 6. 2003 od 25. 4. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 10. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 5. 2011
Provozování autoškoly
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 3. 2008
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 7. 1995
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 4. 1993
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 11. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).