Hlavní navigace

Dostihový spolek a.s.

Firma Dostihový spolek a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 918, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 18 800 350 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

48155110

Sídlo:

Pražská 607, Pardubice, 530 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 3. 1993

DIČ:

CZ48155110

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01493 Chov zvířat pro zájmový chov
01499 Chov ostatních zvířat j. n.
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
79120 Činnosti cestovních kanceláří
931 Sportovní činnosti
93120 Činnosti sportovních klubů
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 918, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Dostihový spolek a.s. od 9. 3. 2015

Obchodní firma

Dostihový spolek a.s. do 9. 3. 2015 od 10. 3. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 10. 3. 1993

adresa

Pražská 607
Pardubice 53002 od 1. 12. 2014

adresa

Masarykovo nám. 2633
Pardubice do 12. 12. 1995 od 10. 3. 1993

Předmět podnikání

Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb od 3. 12. 2002

Zprostředkování obchodu od 3. 12. 2002

Velkoobchod od 3. 12. 2002

Specializovaný maloobchod od 3. 12. 2002

Realitní činnost od 3. 12. 2002

Správa a údržba nemovitostí od 3. 12. 2002

Reklamní činnost a marketing od 3. 12. 2002

Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí od 3. 12. 2002

Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě od 3. 12. 2002

Organizování sportovních soutěží od 3. 12. 2002

Zprostředkování služeb od 3. 12. 2002

Poskytování tělovýchovných služeb od 3. 12. 2002

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici od 3. 12. 2002

Provozování cestovní agentury od 3. 12. 2002

Pronájem nebytových prostor včetně služeb s pronájmem souvisejících do 3. 12. 2002 od 16. 2. 2000

Zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy a marketingu do 3. 12. 2002 od 10. 2. 1998

Provoz dostihové stáje do 3. 12. 2002 od 10. 2. 1998

Provozování cestovní kanceláře do 3. 12. 2002 od 10. 2. 1998

využití dostihového závodiště v Pardubicích k pořádání dostihů a jiných sportovních a kulturních akcí od 10. 3. 1993

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, mimo činnosti uvedené v přílohách zák. 455/91 Sb. do 3. 12. 2002 od 10. 3. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 3. 12. 2002 od 10. 3. 1993

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti Dostihový spolek a.s. (dále jen "Společnost") schválila dne 30.9.2020 usnesení o zvýšení základního kapitálu (dále též jen "Usnesení") takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 6.643.000,-- Kč (šest milionů šest set čtyřicet tři tisíce korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, avšak připouští se upsání akcií pod navrhovanou částku, kdy by byl základní kapitál zvýšen právě jen o částku odpovídající součtu jmenovitých hodnot akcií upsaných ve lhůtách pro upisování akcií dále uvedeným způsobem. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti, b) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné h romady dle stanov Společnosti, (dále společně též jen "Nové Akcie" a každá z Nových akcií jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Emisní kurs Nových Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn.: a) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých) bude upsána emisním kursem 500,-- Kč (pět set korun českých) a b) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) bude upsána emisním kursem 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých). [Zdůvodnění emisního kursu: S ohledem na poměr celkové ztráty Společnosti po uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti k základnímu kapitálu Společnosti v době zvýšení základního kapitálu a upisování Nových Akcií výhradně akcionáři Společnosti je emisn í kurs Nových Akcií nastaven v nejnižší zákonem připuštěné výši dle § 247 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen "z. o. k."] 4. Upsání Nových Akcií s využitím přednostního práva akcionářů (1. kolo): Všechny Nové Akcie, tzn. 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun českých), každá vydaná jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady d le stanov Společnosti, a 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát korun českých), každá vydaná jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti, mohou být upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle § 484 odst. 1 z. o. k., a to za těchto podmínek: a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále též jen "Upisovací lhůta pro přednostní právo"). c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu Upisovací lhůty pro přednostní právo oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami Společnosti a z. o. k. pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápi su Usnesení do obchodního rejstříku. Oznámení o přednostnímu právu Společnost současně zveřejní. d) Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě: - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) připadá jedna nová Akcie o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých), - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 300,-- Kč (tři sta korun českých) připadá jedna nová Akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých). 5. Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva akcionářů (2. kolo): Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva dle odstavce 4 Usnesení (dále též jen "Neupsané Akcie"), bude nabídnuto určeným zájemcům akcionářům Společnosti, a to za těchto podmínek: a) Výpočet poměru Neupsaných Akcií nabídnutých akcionářům Společnosti: Akcionáři mohou upisovat Neupsané Akcie v poměru svých podílů, tj.: - Akcionář může upsat až tolik z celkového počtu Neupsaných Akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun českých) za emisní kurs 500,-- Kč (pět set korun českých), kolik odpovídá poměru součtu jmenovitých hodnot všech jeho dosavadních akcií k základ nímu kapitálu Společnosti před přijetím Usnesení. Tento počet se zaokrouhlí na celé Neupsané Akcie dolů. - Akcionář může upsat až tolik z celkového počtu Neupsaných Akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých) za emisní kurs 150,-- Kč (jedno sto padesát korun českých), kolik odpovídá poměru součtu jmenovitých hodnot všech jeho dosava dních akcií k základnímu kapitálu Společnosti před přijetím Usnesení. Tento počet se zaokrouhlí na celé Neupsané Akcie dolů. b) Místo úpisu: Právo na upsání Neupsaných Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. c) Lhůta pro úpis: Právo na upsání Neupsaných Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. ( dále též jen "Upisovací lhůta pro druhé kolo úpisu"). d) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) Usnesení: Počátek běhu Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) Usnesení oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami Spole čnosti a z. o. k. pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po provedení výpočtu dle čl. 5 písm. a) Usnesení. Oznámení o právu úpisu Společnost současně zveřejní. 6. Emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 3 (tří) týdnů ode dne upsání Akcií. Celý emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem, a to složením na účet Společnosti číslo 293159268/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. do 17. 2. 2021 od 5. 10. 2020

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.066.000,-Kč(třimilionyšedesátšesttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10220 (desettisícdvěstědvacet) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, p řičemž tyto akcie nebudou kótované, (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie je možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie je možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a  stanovami pro svolání valné hromady s tím, že představenstvo současně oznámí akcionářům počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady, je možno upsat jeden kus kmenové listin né akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. 4. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitým zájemcům za těchto podmínek: a) Určitými zájemci budou pan Jan Kafka, datum narození 23.5.1968, bytem Pardubice, Třída Míru 420, (dále též jen "Jan Kafka" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Mgr. Petr Pucandl, datum narození 31.12.1954, bytem Pardubice, Boháčova 561 (dále též jen "Petr Pucandl" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Ing. Lubomír Motyčka, datum narození 2.8.1952, bytem Chrudim, Střelecká 128 (dále též jen "Lubomír Motyčka" nebo jen "určitý zájemce"), kteří budou oprávněni upsat akcie neupsané akcionáři s využitím přednostníh o práva v poměru: Jan Kafka 33,34 %, Petr Pucandl 33,33 % a Lubomír Motyčka 33,33 %. V případě nutnosti zaokrouhlit počet akcií definovaný výše citovaným poměrem, bude postupováno tak, aby zaokrouhlení bylo učiněno ve prospěch určitých zájemců postupně od určitého zájemce s nejnižším procentuelním nárokem), a to nedohodnou-li se určití zájemci pan Jan Kafka, Mgr. Petr Pucandl a Ing. Lubomír Motyčka jinak v písemné dohodě s úředně ověřenými podpisy, která bude společnosti Dostihový spolek a.s. doručena nej později čtvrtý pracovní den po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci v tomto kole upisování akcií. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc a počne běžet pátým pracovním dnem po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány určitými zájemci v souladu s odstavcem 4 tohoto usnesení, bude nabídnuto určitému zájemci za těchto podmínek: a) Určitým zájemcem bude Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"), které bude oprávněno upsat všechny akcie neupsané určitými zájemci dle odst. 4. tohoto usnesení. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií dle ustanovení odstavce 4 tohoto usnesení. 6. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitými zájemci dle ustanovení odstavce 4 a 5 tohoto usnesení) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) bude upsána emisním kursem 300 ,- Kč (třista korun českých). 7. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 248933250/0300, vedený u společnosti Čes koslovenská obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku." do 1. 12. 2014 od 1. 6. 2012

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.066.000,-Kč(třimilionyšedesátšesttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10220 (desettisícdvěstědvacet) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, p řičemž tyto akcie nebudou kótované, (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie je možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie je možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a  stanovami pro svolání valné hromady s tím, že představenstvo současně oznámí akcionářům počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady, je možno upsat jeden kus kmenové listin né akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. 4. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitým zájemcům za těchto podmínek: a) Určitými zájemci budou pan Jan Kafka, datum narození 23.5.1968, bytem Pardubice, Třída Míru 420, (dále též jen "Jan Kafka" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Mgr. Petr Pucandl, datum narození 31.12.1954, bytem Pardubice, Boháčova 561 (dále též jen "Petr Pucandl" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Ing. Lubomír Motyčka, datum narození 2.8.1952, bytem Chrudim, Střelecká 128 (dále též jen "Lubomír Motyčka" nebo jen "určitý zájemce"), kteří budou oprávněni upsat akcie neupsané akcionáři s využitím přednostníh o práva v poměru: Jan Kafka 71,83 %, Petr Pucandl 9,48 % a Lubomír Motyčka 18,69 %. V případě nutnosti zaokrouhlit počet akcií definovaný výše citovaným poměrem, bude postupováno tak, aby zaokrouhlení bylo učiněno ve prospěch určitých zájemců postupně od určitého zájemce s nejnižším procentuelním nárokem), a to nedohodnou-li se určití zájemci pan Jan Kafka, Mgr. Petr Pucandl a Ing. Lubomír Motyčka jinak v písemné dohodě s úředně ověřenými podpisy, která bude společnosti Dostihový spolek a.s. doručena nejp ozději čtvrtý pracovní den po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci v tomto kole upisování akcií. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc a počne běžet pátým pracovním dnem po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány určitými zájemci v souladu s odstavcem 4 tohoto usnesení, bude nabídnuto určitému zájemci za těchto podmínek: a) Určitým zájemcem bude Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"), které bude oprávněno upsat všechny akcie neupsané určitými zájemci dle odst. 4. tohoto usnesení. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií dle ustanovení odstavce 4 tohoto usnesení. 6. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitými zájemci dle ustanovení odstavce 4 a 5 tohoto usnesení) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) bude upsána emisním kursem 300 ,- Kč (třista korun českých). 7. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 248933250/0300, vedený u společnosti Čes koslovenská obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku." do 1. 6. 2012 od 11. 4. 2012

Valná hromada společnosti konaná dne 15. května 2006 schválila usnesení tohoto znění: 1. Základní kaptiál společnosti se zvýší o částku 3.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 3000 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Valná hromada vyloučila přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 5 obchodního zákoníku. 4. upsání všech 3000 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, PSČ 530 21. 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Dostihový spolek a.s., v Pardubicích, Pražská 607, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o u psání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna kacie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1.000,-- Kč. 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Dostihový spolek a.s. ve výši 3.000.000,-- Kč za určitým zájemcem - Statutárním městem Pardubice z titulu splacení upsného emisního kursu akcií byla započtena jistina peněžité pohledávky Statutárního města Pardubice za společností Dostihový spolek a.s. ve výši 3.000.000,-- Kč z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 17. ledna 2003 mezi Statutárním městem Pardubice, na straně jedné jako věřitelem, a společností Dostihový spolek a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 3.000.000,-- Kč ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. prosince 2005. 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. do 6. 12. 2006 od 30. 9. 2006

Základní jmění v částce 2 466 000,- Kč bylo splaceno v plné výši. do 2. 10. 1995 od 3. 3. 1994

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena dne 21.12.1992. od 10. 3. 1993

Ze základního jmění je ke dni zápisu společnosti splaceno Kč 630.000,--. do 2. 10. 1995 od 10. 3. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 800 350 Kč

od 17. 2. 2021

Základní kapitál

vklad 13 286 000 Kč

do 17. 2. 2021 od 10. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 13 286 000 Kč

do 10. 11. 2015 od 27. 9. 2012

Základní kapitál

vklad 10 220 000 Kč

do 27. 9. 2012 od 6. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 7 220 000 Kč

do 6. 12. 2006 od 12. 12. 1995

Základní kapitál

vklad 3 860 000 Kč

do 12. 12. 1995 od 2. 10. 1995

Základní kapitál

vklad 2 466 000 Kč

do 2. 10. 1995 od 3. 3. 1994

Základní kapitál

vklad 1 866 000 Kč

do 3. 3. 1994 od 10. 3. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 8 464 od 17. 2. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 150 Kč, počet: 8 549 od 17. 2. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 300 Kč, počet: 10 220 od 27. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 220 od 10. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 220 do 10. 6. 2011 od 6. 12. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 220 do 6. 12. 2006 od 4. 10. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 220 do 4. 10. 2001 od 12. 12. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 860 do 12. 12. 1995 od 2. 10. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 466 do 2. 10. 1995 od 3. 3. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 866 do 3. 3. 1994 od 10. 3. 1993

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Martina Kafková

První vztah: 30. 7. 2022

vznik členství: 24. 6. 2022

Národních hrdinů 257, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  JAMAPOLL s.r.o.

  Pernerova 443, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Dr. Daniel Spálenka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2021

vznik členství: 25. 1. 2019

Křemenská 904, Pardubice, 530 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Řehounek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2021

vznik členství: 25. 1. 2019

Žlebské Chvalovice 48, 538 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivo Köhler

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 25. 1. 2019

Zakouřilova 1144/64, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Petr Beneš

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 25. 1. 2019

vznik funkce: 25. 1. 2019

Dostihová 1269, Pardubice, 530 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

MUDr. Štěpánka Fraňková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 25. 1. 2019

Hronovická 1034, Pardubice, 530 02, Česká republika

Historické vztahy

Martina Kafková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2021 - Poslední vztah: 30. 7. 2022

vznik členství: 4. 9. 2021

zánik členství: 24. 6. 2022

Národních hrdinů 257, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dr. Daniel Spálenka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2019 - Poslední vztah: 3. 3. 2021

vznik členství: 25. 1. 2019

Křemenská 904, Pardubice, 530 06, Česká republika

Mgr. Michal Bouška

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2019 - Poslední vztah: 25. 11. 2021

vznik členství: 25. 1. 2019

zánik členství: 20. 5. 2021

Pod Vinicí 2841, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jan Řehounek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2019 - Poslední vztah: 18. 1. 2021

vznik členství: 25. 1. 2019

Na Parohách 919, Pardubice, 530 06, Česká republika

Ing. Petr Beneš

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2019 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 5. 3. 2015

zánik členství: 25. 1. 2019

vznik funkce: 5. 3. 2015

zánik funkce: 25. 1. 2019

Dostihová 1269, Pardubice, 530 06, Česká republika

Ing. Zdeněk Tlusťák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2018 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 19. 8. 2017

zánik členství: 25. 1. 2019

Rybova 1904/21, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Mgr. Michal Bouška

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2018 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 25. 1. 2019

Pod Vinicí 2841, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Michal Bouška

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 18. 2. 2018

vznik členství: 2. 5. 2017

Erno Košťála 976, Pardubice, 530 12, Česká republika

Mgr. Michal Bouška

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 18. 2. 2018

vznik členství: 2. 5. 2017

Erno Košťála 976, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ivo Köhler

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2016 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 28. 6. 2016

zánik členství: 25. 1. 2019

Zakouřilova 1144/64, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Vladimír Řehounek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2016 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 28. 6. 2016

zánik členství: 25. 1. 2019

Bohdanečská 62, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lubomír Motyčka

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 28. 6. 2016

zánik členství: 25. 3. 2017

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubomír Motyčka

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 28. 6. 2016

zánik členství: 25. 3. 2017

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivo Köhler

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2016

Zakouřilova 1144/64, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Lubomír Motyčka

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 7. 3. 2016

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lubomír Motyčka

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 7. 3. 2016

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Řehounek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 7. 3. 2016

Bohdanečská 62, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Řehounek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 7. 3. 2016

Bohdanečská 62, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ivo Köhler

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2016

Zakouřilova 1144/64, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Petr Beneš

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 5. 3. 2015

vznik funkce: 5. 3. 2015

Josefa Ressla 2257, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ludmila Ministrová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 5. 3. 2015

zánik členství: 26. 2. 2017

Husova 298, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ludmila Ministrová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 5. 3. 2015

zánik členství: 26. 2. 2017

Husova 298, Pardubice, 530 03, Česká republika

Jindřich Pletánek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 5. 3. 2015

zánik členství: 25. 1. 2019

Wolkerova 2129, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Petr Beneš

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 5. 3. 2015

vznik funkce: 5. 3. 2015

Josefa Ressla 2257, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ludmila Ministrová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 5. 3. 2015

Husova 298, Pardubice, 530 03, Česká republika

Jindřich Pletánek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 5. 3. 2015

Wolkerova 2129, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Petr Beneš

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 5. 3. 2015

vznik funkce: 14. 2. 2011

zánik funkce: 5. 3. 2015

Josefa Ressla 2257, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Vladimír Engelmajer

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 5. 3. 2015

V Zátiší 1066, Pardubice, 530 12, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ivo Köhler

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 28. 6. 2012

Zakouřilova 1144/64, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Lubomír Motyčka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 7. 3. 2012

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Řehounek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 7. 3. 2012

Bohdanečská 62, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MVDr. Jiří Janda

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 24. 5. 2012

Morašice 34, 538 03, Česká republika

Ing. Milan Vich

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 25. 4. 2012

Na Babce 1041, Pardubice, 530 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  PEKAN s.r.o.

  Randova 3167/3, Praha Smíchov, 150 00

Ing. Vladimír Engelmajer

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 4. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 7. 3. 2012

K Blahobytu 855, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Václav Snopek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 5. 3. 2015

17. listopadu 400, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Beneš

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 14. 2. 2011

Jiránkova 2098, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Vladimír Engelmajer

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 17. 8. 2011

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

K Blahobytu 855, Pardubice, 530 02, Česká republika

JUDr. Ing. Roman Abraham

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 27. 1. 2011

Československé armády 972, Poděbrady III, 290 01, Česká republika

Martin Brablec

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 27. 1. 2011

Lonkova 482, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Zdenka Dufková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 8. 2010

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2010

U Zahrádek 135, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Jiří Stříteský

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2007

zánik funkce: 27. 1. 2011

Sladkovského 1826, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Zdenka Dufková

Člen

První vztah: 6. 8. 2004 - Poslední vztah: 1. 11. 2007

vznik členství: 29. 4. 2004

zánik členství: 21. 6. 2007

U Zahrádek 135, Praha 10 - Benice, 103 00, Česká republika

Ing. Jiří Stříteský

Předseda

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 11. 2007

vznik členství: 24. 4. 2003

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 21. 6. 2007

Sladkovského 1826, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Martin Švehla

Člen

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2004

vznik členství: 24. 4. 2003

zánik členství: 29. 4. 2004

Mratín - Sluhy 217, 250 63, Česká republika

Jiří Rozinek

Člen

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 11. 2007

vznik členství: 24. 4. 2003

zánik členství: 21. 6. 2007

Arnošta z Pardubic 2604, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Václav Brož

Člen

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

vznik členství: 12. 12. 2001

zánik členství: 24. 4. 2003

J. Zajíce 960, Pardubice, Česká republika

Ing. Martin Švehla

Člen

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

vznik členství: 12. 12. 2001

zánik členství: 24. 4. 2003

Mratín - Sluhy 217, 250 63, Česká republika

Ing. Jiří Stříteský

Předseda

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

vznik členství: 12. 12. 2001

zánik členství: 24. 4. 2003

vznik funkce: 12. 12. 2001

zánik funkce: 24. 4. 2003

Sladkovského 1826, Pardubice, 530 02, Česká republika

JUDr. Václav Voženílek

První vztah: 9. 2. 1998 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 12. 12. 2001

Ke tvrzi 1006, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Jiří Stříteský

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 12. 12. 2001

Sladkovského 1826, Pardubice, Česká republika

Ing. Václav Brož

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 12. 12. 2001

J.Zajíce 960, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Požár

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 9. 2. 1998

Stavařov 99, Pardubice, Česká republika

Jaroslav Žítek

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1995

Bartoňova 687, Pardubice, Česká republika

Roman Línek

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1995

Ke hřišti 82, Pardubice, Česká republika

Pavel Horák

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1995

Brožíkova 430, Pardubice, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Roman Kolář

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2021

vznik členství: 15. 6. 2021

K Blahobytu 1837, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kvaš

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2020

vznik členství: 25. 1. 2019

vznik funkce: 21. 5. 2020

Gorkého 2222, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Ronald Khom

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2020

Střelecká 128, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jaroslav Müller

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 3. 12. 2019

U Kapličky 14, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ludmila Ministrová

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 25. 1. 2019

Husova 298, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Kafka

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 25. 1. 2019

Národních hrdinů 257, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Jiřina Klčová

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 25. 1. 2019

Branecká 273, Pardubice, 530 06, Česká republika

Historické vztahy

Roman Kolář

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2021 - Poslední vztah: 25. 11. 2021

vznik členství: 28. 1. 2021

zánik členství: 15. 6. 2021

K Blahobytu 1837, Pardubice, 530 02, Česká republika

Martin Korba

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2019 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 25. 1. 2019

zánik členství: 31. 8. 2019

zánik funkce: 10. 7. 2019

Morašice 28, 538 03, Česká republika

Ing. Petr Kvaš

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2019 - Poslední vztah: 17. 9. 2020

vznik členství: 25. 1. 2019

vznik funkce: 10. 7. 2019

zánik funkce: 21. 5. 2020

Gorkého 2222, Pardubice, 530 02, Česká republika

Martin Korba

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2019 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 25. 1. 2019

vznik funkce: 25. 1. 2019

zánik funkce: 10. 7. 2019

Morašice 28, 538 03, Česká republika

Martin Korba

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2019 - Poslední vztah: 13. 7. 2019

vznik členství: 25. 1. 2019

vznik funkce: 25. 1. 2019

Heřmanův Městec 118, 538 03, Česká republika

Ing. Petr Kvaš

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2019 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 25. 1. 2019

Gorkého 2222, Pardubice, 530 02, Česká republika

Yvona Benýšková

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2019 - Poslední vztah: 11. 5. 2020

vznik členství: 25. 1. 2019

zánik členství: 21. 2. 2020

Šemberova 66/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • tajemnice výkonného výboru

  Waldhof z.s.

  Zdětín 71, 798 43

Ing. Richard Benýšek

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2019 - Poslední vztah: 11. 5. 2020

vznik členství: 25. 1. 2019

zánik členství: 21. 2. 2020

vznik funkce: 25. 1. 2019

zánik funkce: 21. 2. 2020

Šemberova 66/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Ludmila Ministrová

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 30. 3. 2017

zánik členství: 25. 1. 2019

Husova 298, Pardubice, 530 03, Česká republika

Yvona Benýšková

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2017 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 14. 12. 2016

zánik členství: 25. 1. 2019

Šemberova 66/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • tajemnice výkonného výboru

  Waldhof z.s.

  Zdětín 71, 798 43

Jan Kafka

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2017 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 28. 6. 2016

zánik členství: 25. 1. 2019

Národních hrdinů 257, Pardubice, 530 03, Česká republika

Martin Korba

místopředseda představestva

První vztah: 10. 12. 2016 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 27. 9. 2016

zánik členství: 25. 1. 2019

vznik funkce: 27. 9. 2016

zánik funkce: 25. 1. 2019

Heřmanův Městec 118, 538 03, Česká republika

Jan Kafka

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2017

vznik členství: 28. 6. 2016

třída Míru 420, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Kafka

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2017

vznik členství: 28. 6. 2016

třída Míru 420, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Richard Benýšek

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2016 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 28. 6. 2016

zánik členství: 25. 1. 2019

vznik funkce: 28. 6. 2016

zánik funkce: 25. 1. 2019

Šemberova 66/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Ing. Richard Benýšek

předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 12. 2. 2013

zánik funkce: 28. 6. 2016

Šemberova 66/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Ing. Richard Benýšek

předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 12. 2. 2013

zánik funkce: 28. 6. 2016

Šemberova 66/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Jan Kafka

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 7. 3. 2016

třída Míru 420, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michael Skalický Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 29. 3. 2013

zánik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 25. 4. 2013

zánik funkce: 28. 6. 2016

Na Biřičce 1924/1a, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michael Skalický Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 29. 3. 2013

zánik členství: 28. 6. 2016

vznik funkce: 25. 4. 2013

zánik funkce: 28. 6. 2016

Na Biřičce 1924/1a, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Oldřich Babický

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 26. 11. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2014

17. listopadu 3980/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Kafka

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2016

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 7. 3. 2016

třída Míru 420, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Oldřich Babický

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 26. 11. 2016

vznik funkce: 1. 12. 2014

17. listopadu 3980/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vladimír Michalec

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 5. 3. 2015

zánik členství: 25. 1. 2019

Sezemice 63, 533 04, Česká republika

Ing. Jan Řehounek

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 30. 5. 2019

vznik členství: 5. 3. 2015

zánik členství: 25. 1. 2019

Na Parohách 919, Pardubice, 530 06, Česká republika

Ing. Miroslav Prokop

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 5. 3. 2015

zánik členství: 2. 2. 2017

Žižkova 879, Pardubice, 530 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Prokop

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 7. 2017

vznik členství: 5. 3. 2015

zánik členství: 2. 2. 2017

Žižkova 879, Pardubice, 530 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Řehounek

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 5. 3. 2015

Na Parohách 919, Pardubice, 530 06, Česká republika

Ing. Miroslav Prokop

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 5. 3. 2015

Žižkova 879, Pardubice, 530 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Vladimír Michalec

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 5. 3. 2015

Sezemice 63, 533 04, Česká republika

Ing. Jiří Rozinek

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 5. 3. 2015

Arnošta z Pardubic 2604, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Kafka

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 7. 3. 2012

třída Míru 420, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Štěpánka Fraňková

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 5. 3. 2015

Salavcova 284, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Oldřich Babický

Člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2014

17. listopadu 3980/4, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michael Skalický Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 25. 4. 2013

Na Biřičce 1924/1a, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Richard Benýšek

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 12. 2. 2013

Šemberova 66/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Pelikán

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 5. 3. 2015

Ke Stájím 1224, Pardubice, 530 06, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Rozinek

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2014

vznik členství: 27. 1. 2011

Arnošta z Pardubic 2604, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michael Skalický Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2014

vznik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 25. 4. 2013

Na Biřičce 1924/1a, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MVDr. Vladimír Tlučhoř

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

zánik funkce: 1. 12. 2014

Bartoňova 890, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Richard Benýšek

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2014

vznik členství: 28. 6. 2012

vznik funkce: 12. 2. 2013

Šemberova 66/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Pelikán

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2014

vznik členství: 28. 6. 2012

Ke Stájím 1224, Pardubice, 530 06, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Hana Jeníková

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 28. 6. 2012

zánik členství: 28. 3. 2013

Smetanova 266, Čeperka, 533 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Rozinek

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 14. 2. 2011

zánik funkce: 28. 3. 2013

Arnošta z Pardubic 2604, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Kafka

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2014

vznik členství: 7. 3. 2012

třída Míru 420, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Pelikán

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 28. 6. 2012

Bezdíčkova 1408, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Václav Luka

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 19. 4. 2012

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 7. 3. 2012

K výboru 43, Praha, 140 00, Česká republika

MVDr. Vladimír Tlučhoř

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 22. 12. 2011

zánik funkce: 11. 2. 2013

Bartoňova 890, Pardubice, 530 12, Česká republika

MVDr. Vladimír Tlučhoř

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 4. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

Bartoňova 890, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ladislav Nermuť

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 19. 4. 2012

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 9. 11. 2011

Na Hrázi 1284, Poděbrady, 290 01, Česká republika

MUDr. Štěpánka Fraňková

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 1. 12. 2014

vznik členství: 27. 1. 2011

Salavcova 284, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Rozinek

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 14. 2. 2011

zánik funkce: 28. 3. 2013

Arnošta z Pardubic 2604, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Němec

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 19. 4. 2012

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 14. 2. 2011

zánik funkce: 20. 12. 2011

Na Labišti 527, Pardubice, 530 09, Česká republika

MVDr. Vladimír Tlučhoř

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2011 - Poslední vztah: 17. 8. 2011

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

Bartoňova 890, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Jaroslav Matoušek

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 27. 1. 2011

Družstevní 314, Řečany nad Labem, 533 13, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Kunát

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 25. 6. 2007

zánik funkce: 27. 1. 2011

Bulharská 659, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Jaroslav Deml

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 27. 1. 2011

Bartoňova 846, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ladislav Nermuť

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 27. 1. 2011

Na Hrázi 1284, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. arch. Miroslav Petráň

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 21. 6. 2007

zánik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 25. 6. 2007

zánik funkce: 27. 1. 2011

Škroupova 585, Pardubice, 530 03, Česká republika

Jiří Kunát

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2006 - Poslední vztah: 1. 11. 2007

vznik členství: 15. 5. 2006

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 15. 5. 2006

zánik funkce: 21. 6. 2007

Bulharská 659, Pardubice, 530 03, Česká republika

Mgr. Petr Pucandl

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 30. 9. 2006

vznik členství: 24. 4. 2003

zánik členství: 15. 5. 2006

vznik funkce: 30. 4. 2003

zánik funkce: 15. 5. 2006

Winterova 954, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Jaroslav Matoušek

Člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 11. 2007

vznik členství: 24. 4. 2003

zánik členství: 21. 6. 2007

Družstevní 314, Řečany nad Labem, 532 13, Česká republika

Ing. arch. Miroslav Petráň

Předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 11. 2007

vznik členství: 24. 4. 2003

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 30. 4. 2003

zánik funkce: 21. 6. 2007

Škroupova 585, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ladislav Nermuť

Člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 11. 2007

vznik členství: 24. 4. 2003

zánik členství: 21. 6. 2007

Na Hrázi 1284, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Deml

Člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 11. 2007

vznik členství: 24. 4. 2003

zánik členství: 21. 6. 2007

Bartoňova 846, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. arch. Miroslav Petráň

Předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

vznik členství: 12. 12. 2001

zánik členství: 24. 4. 2003

vznik funkce: 12. 12. 2001

zánik funkce: 24. 4. 2003

Škroupova 585, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ladislav Nermuť

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

vznik členství: 12. 12. 2001

zánik členství: 24. 4. 2003

Na Hrázi 1284, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Matoušek

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

vznik členství: 12. 12. 2001

zánik členství: 24. 4. 2003

Družstevní 314, Řečany nad Labem, 532 13, Česká republika

Mgr. Petr Pucandl

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

vznik členství: 12. 12. 2001

zánik členství: 24. 4. 2003

vznik funkce: 12. 12. 2001

zánik funkce: 24. 4. 2003

Winterova 954, Pardubice, 530 03, Česká republika

Jiří Razskazov

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

vznik členství: 12. 12. 2001

zánik členství: 24. 4. 2003

Nerudova 1407, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. arch. Miroslav Petráň

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 12. 12. 2001

Škroupova 585, Pardubice, Česká republika

Petr Drahoš

Předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 12. 12. 2001

Lonkova 464, Pardubice, Česká republika

Jaroslav Matoušek

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2000 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 12. 12. 2001

Řečany n. L. 314, Česká republika

Ing. Michal Koláček

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2000 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 12. 12. 2001

Benešovo nám. 2440, Pardubice, Česká republika

Jiří Razskazov

Člen představenstva

První vztah: 30. 3. 1999 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 12. 12. 2001

Nerudova 1407, Pardubice, Česká republika

Mgr. Vladimír Bláha

Člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1998 - Poslední vztah: 16. 2. 2000

Benešovo nám. 2474, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Schneider

Člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1998 - Poslední vztah: 16. 2. 2000

Spořilov 764, Pardubice, Česká republika

Mgr. Petr Pucandl

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 12. 12. 2001

Winterova 954, Pardubice, Česká republika

MVDr. Jiří Janda

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 30. 3. 1999

Teplého 1535, Pardubice, Česká republika

Ing. Hana Demlová

Člen představenstva

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 9. 2. 1998

Jilemnického 2217, Pardubice, Česká republika

Naděžda Zálešáková

Člen představenstva

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1995

Husova 794, Chrudim, Česká republika

Jiří Stareček

Člen představenstva

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 9. 2. 1998

Sladkovského 1872, Pardubice, Česká republika

Petr Drahoš

Člen představenstva

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 4. 10. 2001

Lonkova 464, Pardubice, Česká republika

Miroslav Petráň

Člen představenstva

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 4. 10. 2001

Škroupova 585, Pardubice, Česká republika

Vlastimil Freiberk

Člen představenstva

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

zánik členství: 12. 12. 2001

Gagarinova 386, Pardubice, Česká republika

Jiří Požár

Člen představenstva

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1995

Stavařov 99, Pardubice, Česká republika

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Společnost mohou na základě písemného pověření představenstva zastupovat samostatně i ostatní členové představenstva.

od 1. 12. 2014

Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jménem společnosti mohou na základě písemného pověření představenstva jednat i ostatní členové představenstva.

do 1. 12. 2014 od 3. 12. 2002

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná společně předseda nebo místopředseda předstvenstva a nejméně jeden člen představenstva.

do 3. 12. 2002 od 4. 10. 2001

Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 4. 10. 2001 od 10. 3. 1993

Další vztahy firmy Dostihový spolek a.s.

Historické vztahy

Mgr. Petr Pucandl

První vztah: 10. 2. 1998 - Poslední vztah: 30. 9. 2006

Podepisování za společnost se děje tak, že prokurista připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti a uvede dodatek "prokurista". do 30. 9. 2006 od 10. 2. 1998

Winterova 954, Pardubice, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 3. 1993

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 3. 2007
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 3. 2007
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 3. 2007
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 3. 2007
Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti výuky jezdectví
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 13. 3. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 3. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).