Hlavní navigace

DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace

Firma DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace, příspěvková organizace, vznikla dne 01. 1. 1996. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou Pr 878, Městský soud v Praze.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63834294

Sídlo:

Komenského náměstí 1850, Říčany, 251 01

Právní forma:

Příspěvková organizace

Datum vzniku:

1. 1. 1996

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

87301 Sociální péče v domovech pro seniory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

Pr 878, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Dům s pečovatelskou službou SENIOR od 30. 4. 2004

Právní forma

Příspěvková organizace od 30. 4. 2004

adresa

Komenského nám. 1850
Říčany 25101 od 30. 4. 2004

adresa

Komenského nám. 1850
Říčany 25101 od 30. 4. 2004

Předmět činnosti

poskytování pečovatelské služby terénní a ambulatní od 1. 1. 2011

poskytování ubytovacích, pečovatelských a stravovacích služeb občanům od 30. 4. 2004

doplňková činnost - pronájem nebytových prostor do 1. 1. 2011 od 30. 4. 2004

Ostatní skutečnosti

K 1.1.2011 na základě rozhodnutí zřizovatele se slučuje příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou SENIOR ( nástupnická organizace) s příspěvkovou organizací Pečovatelskou službou Říčany ( zanikající organizace). od 1. 1. 2011

vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: a) Zřizovatel Město Říčany předal do správy organizace tento nemovitý majetek: - dům čp. 1850, který je postaven na stp.č. 2868 o výměře 1534 m2, dále na stp.č. 2869 o výměře 320 m2 na stp.č. 2870 o výměře 112m2 vše v k.ú. Říčany u Prahy , obec Říčany b) Zřizovatel Město Říčany převedl do vlastnictví organizace movitý majetek tj. drobný hmotný investiční majetek (DHIM) a drobný nehmotný investiční majetek (DNIM), který je specifikován v příloze darovací smlouvy č. 6/97-M uzavřené dne 8.1.1997. Dále zři zovatel Město Říčany převedl do vlastnictví organizace movitý majetek tj. hmotný investiční majetek (HIM), který je specifikován v příloze darovací smlouvy č. 11/99-M ze dne 12.1.1999. od 30. 4. 2004

Vymezení majetkových práv a povinností organizace: Organizace je povinna zajistit plné efektivní a ekonomicky účelné využití svěřeného majetku, pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení a zajstit podmínky pro případnou investiční výstavbu. Za tím účelem je organizace povinna zejména: a) zajistit na své náklady pojištění veškerého movitého majetku s výjimkou majetku nemovitého, jehož pojištění zajistí a na své náklady uhradí zřizovatel, b) zajistit na své náklady běžnou údržbu a opravu svěřeného majetku, c) při údržbě a opravách svěřeného majetku v hodnotě nad 40.000,- Kč si organizace musí vyžádat předchozí písemný souhlas zřizovatele, d) při případné investiční výstavbě si musí organizace vyžádat souhlas zřizovatele, e) veškeré služby spojené s užíváním svěřeného majetku si organizace zajišťuje na svůj náklad a odpovídá za jejich řádný a bezpečný provoz, f) organizace je povinna si na vlastní náklady zajistit vlastní měřiče všech energií Prodat či pronajímat (včetně pronájmu nebytových prostor) svěřerný nemovitý majetek je organizace oprávněna jen po předchozím souhlasu zřizovatele od 30. 4. 2004

Doba, na kterou je organizace zřízena: neurčitá od 30. 4. 2004

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Iveta Závodská

ředitel

První vztah: 16. 4. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2009

Zálesí 244, Světice, 251 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Blanka Šímová

ředitel

První vztah: 30. 4. 2004 - Poslední vztah: 16. 4. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2009

Janáčkova 329, Říčany, 251 01, Česká republika

Ředitel jako statutární orgán je oprávněn jednat jménem organizace ve všech věcech samostatně. Tuto organizaci zastupuje a za ni podepisuje vždy tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis a dodatek " ředitel ". Ředitel zastupuje a podepisuje samostatně.

od 16. 4. 2010

Způsob jednání: Ředitel jedná ve všech věcech jménem organizace samostatně s výjimkou rozhodování o přidělování volných bytů a pronájmu nebytových prostor v domě DPS SENIOR. Tuto organizaci zastupuje a za ni podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizac e připojí svůj vlastnoruční podpis a dodatek "ředitel".

do 16. 4. 2010 od 30. 4. 2004

Další vztahy firmy DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).