Hlavní navigace

Družstevní záložna PSD v likvidaci

Firma Družstevní záložna PSD v likvidaci, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou Dr 2642, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

64946835

Sídlo:

V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

20. 2. 1996

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
69100 Právní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

Dr 2642, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Družstevní záložna PSD od 20. 2. 1996

Právní forma

Družstvo od 20. 2. 1996

adresa

V Celnici 1028/10
Praha 1 11721 od 8. 2. 2008

adresa

Kolmá 5
Praha 9 19000 do 8. 2. 2008 od 7. 12. 2002

adresa

Kolmá 5
Praha 9 do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

Předmět podnikání

1. Družstvo je oprávněno vykonávat tyto činnosti : a) přijímání vkladů od svých členů, b) poskytování úvěrů svým členům, c) finanční leasing pro své členy, d) platební styk, zúčtování a vydá vání a správa platebních prostředků pro své členy, e) poskytování ručení za půjčky a úvěry členů, f) otvírání akreditivů pro své členy, g) obstarání inkasa pro své členy, h) nákup a prodej cizí měny pro členy, i) pronájem bezpečnostních schránek členům. 2. Výlučně za účelem zajištění činností uvedených v předchozím odstavci je družstvo oprávněno : a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností uvedených v předchozím odstavci, e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry. od 6. 4. 2006

1. Družstvo je oprávněno vykonávat tyto činnosti : a) přijímání vkladů od členů, b) poskytování úvěrů členům, c) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, 2. Výlučně za účelem zajištění činností uvedených v předchozím odstavci 1. je družstvo oprávněno : a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank c) nabývat majetek a disponovat s ním d) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, a to s omezením, že je oprávněno nabývat pouze státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komuná lní obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. do 6. 4. 2006 od 19. 7. 2005

přijímat vklady od svých členů do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

poskytovat úvěry svým členům do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

poskytovat svým členům tyto peněžní služby: a) vedení účtů a provádění plateb z pověření člena b) ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

poskytovat svým členům tyto další služby: a) zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb b) obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb a služeb c) poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací účely d) organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

přijímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od nich úvěry do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. Jiné dluhopisy je družstvo oprávněno nabývat jen po předchozím souhlasu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

nabývat majetek, který slouží převážně k výkonu činností družstva, a nakládat s ním. Toto ustanovení se po dobu 6 měsíců od jejich nabytí nevztahuje na věci, které družstvo nabylo v souvislosti se zajištěním své pohledávky. do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

přijímat dary a dědictví do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

majetkově se účastnit v právnické osobě za účelem podnikání, jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

poskytovat půjčky Zajišťovacímu fondu družstevních záložen do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek jím stanovených přijímat vklady od jiných právnických osob, vést těmto osobám účty a provádět platby z jejich pověření a poskytovat úvěry obcím v České republice do 19. 7. 2005 od 7. 12. 2002

a) přijímat vklady od svých členů do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

b) poskytovat úvěry svým členům do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

c) poskytovat svým členům tyto peněžní služby: do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

ca) vedení účtů a provádění plateb z pověření člena do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

cb) obstarávání kreditních karet do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

cc) ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

d) poskytovat svým členům tyto další služby: do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

da) zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

dc) poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací účely do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

dd) organizování činností ve společněém zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

e) přijímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od nich úvěry do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

f) ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

g) nabývat státní dluhopisy a komunální obligace a hypotéční zástavní listy, jiné cenné papíry nesmí družstvo nabývat do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

h) nabývat majetek, který souží jen k výkonu činností družstva, a nakládat s ním. Toto ustanovení se však na věci nesplňující uvedenou podmínku, kterými byly zajištěny pohledávky družstva, navztahuje po dobu šesti měsíců od jejich nabytí do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

i) přijímat dary a dědictví do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

j) založit právnickou osobu za účelem podnikání, popř. majetkově se účastnit v právnické osobě za účelem podnikání, jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce. do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

k) založit právnickou osobu, popř.se účastnit v právnické osobě, která není založena za účelem podnikání do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

l) poskytovat návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen ( dále jen Fond) do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

db) obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb a služeb do 7. 12. 2002 od 20. 2. 1996

Družstvo je oprávněno vykonávat tyto činnosti a služby: do 19. 7. 2005 od 20. 2. 1996

Ostatní skutečnosti

Členská schůze Družstevní záložny PSD dne 30.9.2020 rozhodla o zrušení záložny s likvidací, a to s účinky ke dni 1.10.2020. od 6. 11. 2020

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Vladan Majerech Dr.

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2018

vznik členství: 25. 2. 2016

Kettnerova 2060/4, Praha, 155 00, Česká republika

Jaromír Blažek

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 7. 4. 2015

vznik funkce: 7. 4. 2015

Dvouletky 1031, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Mgr. Josef Valter

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 10. 9. 2015

vznik funkce: 10. 9. 2015

Sečská 1848/5, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Vladan Majerech Dr.

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 14. 4. 2018

vznik členství: 24. 2. 2011

zánik členství: 24. 2. 2016

Kettnerova 2060/4, Praha, 155 00, Česká republika

Mgr. Vladan Majerech Dr.

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 14. 4. 2018

vznik členství: 24. 2. 2011

zánik členství: 24. 2. 2016

Kettnerova 2060/4, Praha, 155 00, Česká republika

Mgr. Vladan Majerech Dr.

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 24. 2. 2011

Kettnerova 2060/4, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Vladan Majerech Dr.

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 24. 2. 2011

Kettnerova 2060/4, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. František Plíhal

předseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 24. 2. 2011

zánik členství: 30. 7. 2015

vznik funkce: 24. 2. 2011

zánik funkce: 30. 7. 2015

Loket 19, 257 68, Česká republika

Jaromír Blažek

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2011 - Poslední vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 2. 10. 2014

zánik funkce: 2. 10. 2014

Dvouletky 1031, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Mgr. Vladan Majerech Dr.

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 8. 6. 2011

vznik členství: 24. 2. 2006

zánik členství: 24. 2. 2011

Kettnerova 2060/4, Praha 5, Česká republika

Ing. Vlastimil Nekovář

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 24. 2. 2006

zánik členství: 2. 10. 2009

Famfulíkova 1141/17, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. František Plíhal

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 8. 6. 2011

vznik členství: 24. 2. 2006

zánik členství: 24. 2. 2011

vznik funkce: 24. 2. 2006

zánik funkce: 24. 2. 2011

Všebořice 19, Loket, Česká republika

Dušan Ditrich

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 27. 12. 2004

zánik členství: 24. 2. 2006

vznik funkce: 27. 12. 2004

zánik funkce: 24. 2. 2006

Mazovská 479/8, Praha 8, Česká republika

Mgr. Vladan Majerech Dr.

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 27. 12. 2004

zánik členství: 24. 2. 2006

Kettnerova 2060/4, Praha 5, Česká republika

Ing. František Plíhal

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 27. 12. 2005

Všebořice 19, Loket, Česká republika

Ing. František Plíhal

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 27. 12. 2005

Všebořice 19, Loket, Česká republika

MUDr. Lenka Franeková

Člen

První vztah: 7. 12. 2002 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik funkce: 30. 6. 2000

zánik funkce: 27. 12. 2004

Chelčického 302, Prachatice, Česká republika

Adrian Kantor

Člen

První vztah: 7. 12. 2002 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 27. 12. 2004

Budovatelů 21, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

MUDr. Barbara Vítková

Člen

První vztah: 7. 12. 2002 - Poslední vztah: 22. 7. 2003

vznik funkce: 26. 6. 2001

zánik funkce: 31. 12. 2002

Semilská 926, Praha 9 - Kbely, 197 00, Česká republika

Mgr. Romuald Kopún

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

17. listopadu 809, Karviná, Česká republika

Dušan Ditrich

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

Štursova 12, Litoměřice, Česká republika

Jan Hřebíček

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

Zd. Fibicha 1201, Valašské Meziříčí, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

Krynická 504, Praha 8, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy představenstva a dalšího člena představenstva. Představenstvo zavazuje družstvo tak, že k v ytištěnému nebo vypsanému názvu družstva připojí svůj podpis společně předseda představenstva a další člen představenstva družstva.

od 18. 12. 2015

Za představenstvo jedná navenek předseda družstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy družstva a dalšího člena představenstva. Představenstvo zavazuje družstvo tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu družstva připojí svůj podpis společně předseda družstva a další člen představenstva.

do 18. 12. 2015 od 19. 7. 2005

Za představenstvo jedná navenek předseda družstva, nebo libovolný člen představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva. Představenstvo zavazuje družstvo tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu družstva připojí svůj podpis společně dva členové představenstva družstva.

do 19. 7. 2005 od 20. 2. 1996

Další vztahy firmy Družstevní záložna PSD v likvidaci

8 fyzických osob

Ing. Vladimír Hanzal

První vztah: 15. 10. 2020

Marciho 711/10, Praha, 108 00, Česká republika

Jiří Brož

člen kontrolní komise

První vztah: 14. 4. 2018

vznik členství: 26. 5. 2016

Chřibská 336/25, Praha, 182 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  VARIEL investment, a.s.

  Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, 285 22

 • předseda představenstva

  FG záruční, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  FG holding, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

JUDr. Lubomír Procházka

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 7. 4. 2015

vznik funkce: 7. 4. 2015

Puškinovo náměstí 518/8, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Lubomír Procházka

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 7. 4. 2015

vznik funkce: 7. 4. 2015

Puškinovo náměstí 518/8, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Bláha

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 7. 4. 2015

vznik funkce: 7. 4. 2015

Karlovotýnská 108/8, Rudná, 252 19, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Bláha

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 7. 4. 2015

vznik funkce: 7. 4. 2015

Karlovotýnská 108/8, Rudná, 252 19, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jiří Brož

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 25. 5. 2011

Chřibská 336/25, Praha, 182 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  VARIEL investment, a.s.

  Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, 285 22

 • předseda představenstva

  FG záruční, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  FG holding, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Ján Franek

První vztah: 23. 9. 2009

U libušské sokolovny 523/28, Praha 4, 142 00, Česká republika

Historické vztahy

Jiří Brož

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 4. 2018

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 25. 5. 2016

vznik funkce: 25. 5. 2011

zánik funkce: 25. 5. 2016

Chřibská 336/25, Praha, 182 00, Česká republika

Dušan Ditrich

První vztah: 2. 8. 2006 - Poslední vztah: 13. 10. 2011

Mazovská 479/8, Praha 8, 181 00, Česká republika

Dušan Ditrich

První vztah: 10. 10. 1996 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

Prokurista se za družstvo podepisuje tak, že k jeho obchodnímu jménu připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 7. 12. 2002 od 10. 10. 1996

Štursova 12, Litoměřice, Česká republika

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).