Hlavní navigace

Eastern Silesian Company, a.s.

Firma Eastern Silesian Company, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10990, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 101 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

06603181

Sídlo:

nám. Svobody 527, Třinec, 739 61

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 11. 2017

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10990, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Eastern Silesian Company, a.s. od 20. 11. 2017

Právní forma

Akciová společnost od 20. 11. 2017

adresa

nám. Svobody 527
Třinec 73961 od 20. 11. 2017

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 23. 10. 2020

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 20. 11. 2017

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 25. 11. 2019 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem ze stávajících 44 410 000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů čtyři sta deset tisíc korun českých), o 56 590 000 Kč, (slovy: padesát šest miliónů pět set devadesát tisí c korun českých), na 101 000 000 Kč (slovy: jedno sto jedna miliónů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 5 659 (slovy: pět tisíc šest set padesáti devíti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset ti síc korun českých). 3. Emisní kurs akcií činí 11 500 Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set korun českých) za akcii ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct). 4.Emisní kurs akcií činí 12 000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) za akcii ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem do 31. 5. 2020 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce dvacet ). 5.Emisní kurs akcií činí 12 500 Kč (slovy: dvanáct tisíc pět set korun českých) za akcii ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem do 31. 12. 2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva ti síce dvacet). 6. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: 700 (slovy: sedm set) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Bogdanu Hajdukovi, naroz enému dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316,150 (slovy: sto padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Regině Hajdukové, narozené dne 28. 3. 1976, bydliště Hráde k 106, 177 (slovy: jedno sto sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Adamu Świerczkovi, narozenému dne 31. 7. 1985, bydliště Jablunkov 1178, 87 (slov y: osmdesát sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Anně Katarzyně Świerczek, narozené dne 25. 3. 1985, bydliště Jablunkov 1178,100 (slovy: jedno sto) kusů kmenovýc h akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. JUDr. Juraji Jurištovi, narozenému dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Juraja Hronca 3407/3,10 (slovy: deset) kusů kmen ových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Iloně Motykové, narozené dne 29. 9. 1980, bydliště Český Těšín, Akátova 643/8,10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listin né podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Jakubovi Sembolovi, narozenému dne 2. 8. 1991, bydliště Český Těšín, Mosty, Školní 333,100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jme novité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) JUDr. Mgr. Janě Tlapák Navrátilové, narozené dne 22. 2. 1973, bydliště Praha 9, Kyje, Podedvorská 7528,20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité h odnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Zbyszku Kupkovi, narozenému dne 6. 7. 1979, bydliště Horní Suchá, Stavební 1219/6,4 280 (slovy: čtyři tisíce dvě sta osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodn otě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) společnosti s obchodní firmou Swierczek, Urbaniec & Company s.r.o., IČO 084 07 584, se sídlem č.p. 109, 739 92, Návsí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 79442, 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Radimu Kwaczkovi, narozenému dne 16. 8. 1991, bydliště Jablunkov, Alej míru 503,10 (slovy: d eset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Martinu Bieleszovi, narozenému dne 19. 10. 1987, bydliště Jablunkov 1180, 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. Lucii Fremrové, narozené dne 26. 12. 1985, bydliště Třinec, Oldřichovice 995. 7. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude statutárním ředitelem oznámen písemně zájemcům do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to na adresu jejich bydliště, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden m ěsíc ode dne oznámení počátku běhu lhůty, kterým je den převzetí oznámení. Místo pro upsání akcií je na adrese společnosti nám. Svobody 527, Lyžbice, PSČ 739 61, Třinec. 8.100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 56 590 000 Kč, (slovy: padesát šest miliónů pět set devadesát tisíc korun českých), jsou upisovatelé povinni splatit takto Mgr. Bogdan Hajduk, narozený dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316, část ku 3 450 000 Kč (slovy: tři milióny čtyři sta padesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), částku 2 400 000 Kč (slovy: dva milióny čtyři sta tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 5. 2020 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce dvacet), částku 2 500 000 Kč (slovy: dva milióny pět set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), Mgr. Regina Hajduková, narozená dne 28. 3. 1976, bydliště Hrádek 106, :- částku 1 150 000 Kč (slovy: jeden milión sto padesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct),částku 600 000 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 5. 2020 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce dvacet),Mgr. Adam Świerczek, narozený dne 31. 7. 1985, bydliště Ja blunkov 1178, částku 2 035 000 Kč (slovy: dva miliony třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), Anna Katarzyna Świerczek, narozená dne 25. 3. 1985, bydliště Jablunkov 1178, částku 1 000 500 Kč (slovy: jeden milion pět set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2019 (slovy: třicáté ho prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), Ing. JUDr. Juraj Jurišta, narozený dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Juraja Hronca 3407/3,částku 600 000 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 5. 2020 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce dvacet), částku 625 000 Kč (slovy: šest set dvacet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5 815930287/0100, do 31. 12. 2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), Mgr. Ilona Motyková, narozená dne 29. 9. 1980, bydliště Český Těšín, Akátova 643/8, částku 115 000 Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) na účet společ nosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), Mgr. Jakub Sembol, narozený dne 2. 8. 1991, bydliště Český Těšín, Mosty, Školní 333, částku 115 000 Kč (s lovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct), JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, narozená d ne 22. 2. 1973, bydliště Praha 9, Kyje, Podedvorská 752, částku 1 150 000 Kč (slovy: jeden milión sto padesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2019 (slo10vy: třicátého prvn ího prosince roku dva tisíce devatenáct), Zbyszek Kupka, narozený dne 6. 7. 1979, bydliště Horní Suchá, Stavební 1219/6, částku 230 000 Kč (slovy: dvě stě třicet tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 58159 30287/0100, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct),společnost s obchodní firmou Swierczek, Urbaniec & Company s.r.o., IČO 084 07 584, se sídlem č.p. 109, 739 92, Návsí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 79442, částku 37 720 000 Kč (slovy: třicet sedm milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 29. 2. 2020 (slovy: dvacátého devátého února roku dva tisíce dvacet), částku 6 000 000 Kč (slovy: šest miliónů korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 5. 2020 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce dvacet), částku 6 0 00 000 Kč (slovy: šest miliónů korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2020 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet), Mgr. Radim Kwaczek, narozený dne 16. 8. 1991, by dliště Jablunkov, Alej míru 503, částku 115 000 Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devate náct),Mgr. Martin Bielesz, narozený dne 19. 10. 1987, bydliště Jablunkov 1180, částku 115 000 Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2019 (slovy: tři cátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct),Ing. Lucie Fremrová, narozená dne 26. 12. 1985, bydliště Třinec, Oldřichovice 995, částku 57 500 Kč (slovy: padesát sedm tisíc pět set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., čí slo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2019 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct). od 12. 12. 2019

Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 20. 3. 2019 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem ze stávajících 23 000 000 Kč (slovy: dvacet tři miliónů korun českých), o 21 410 000 Kč, (slovy: dvacet jedna miliónů čtyři sta deset tisíc korun českých), na 44 410 0 00 Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů čtyři sta deset tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 2 141 (slovy: dva tisíce sto čtyřicet jedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc k orun českých). 3. Emisní kurs akcií činí 10 700 Kč (slovy: deset tisíc sedm set korun českých) za akcii ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsáni předem určeným zájemcům, a to: - 500 (slovy: pět set) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Bogdanu Hajdukovi, narozenému dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316, - 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. Marianu Martynkovi, narozenému dne 31. 10. 1975, bydliště Návsí, Dlouhá 484, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Regině Hajdukové, narozené dne 28. 3. 1976, bydliště Hrádek 106, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Bogdanu Józefovi Hajdukovi, narozenému dne 24. srpna 1997, bydliště Hrádek 106, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) společnosti Hajduk Brothers, s.r.o., IČO 058 53 141, se sídlem Hrádek, Hrádek 106, 739 97, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Anna Katarzyně Świerczek, narozené dne 25. 3. 1985, bydliště Jablunkov 1178, - 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) JUDr. Ludmile Jakubíkové, narozené dne 28. 12. 1981, bydliště Jablunkov, Bezručova 160, - 250 (slovy: dvě sta padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. JUDr. Juraji Jurištovi, narozenému dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Jura ja Hronca 3407/3, - 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Iloně Motykové, narozené dne 29. 9. 1980, bydliště Český Těšín, Akátova 643/8, strana sedmá - 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Tomáši Urbaniecovi, narozenému dne 7. 1. 1983, bydliště Třinec, Sosnová 356, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. Bohuslavu Moravcovi, narozenému dne 10. 3. 1952, bydliště Petřvald 161, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. Václavu Moravcovi, Ph.D., narozenému dne 7. 5. 1980, bydliště Petřvald 161, - 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Urszule Roikové, narozené dne 16. 4. 1979, bydliště Třinec, Oldřichovice 955, - 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Janě Samkové, narozené dne 1. 5. 1989, bydliště Bystřice 1250, - 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Marie Janas, narozené dne 15. 4. 1982, bydliště Mistřovice, Slepá 160, - 4 (slovy: čtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Davidu Sliwkovi, narozenému dne 8. 6. 1993, bydliště Třinec, Konská 321, - 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Jakubovi Sembolovi, narozenému dne 2. 8. 1981, bydliště Český Těšín, Mosty, Školní 333, - 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Tomáši Jakubíkovi, narozenému dne 9. 7. 1979, bydliště Jablunkov, Čs. armády 85, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) JUDr. Mgr. Janě Tlapák Navrátilové, narozené dne 22. 2. 1973, bydliště Praha 9, Kyje, Podedvorská 752, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Tomaszi Kucharczykovi, narozenému dne 28. 1. 1977, bydliště Praha 9, Vysočany, Sokolovská 351/213, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Jiřímu Karáskovi, narozenému dne 20. 8. 1980, bydliště Baška, Kunčičky u Bašky 432, - 50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. Markovi Tabaškovi, narozenému dne 12. 8. 1976, bydliště Čavisov, Záhumení 140, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Jiřímu Mikulovi, narozenému dne 16. 7. 1965, bydliště Bystřice 1171, - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Radku Kajfoszovi, narozenému dne 12. 9. 1977, bydliště Bystřice 845, - 400 (slovy: čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) společnosti TriSkalar Development, s.r.o., IČO: 042 62 565, se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 T řinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62992. 5. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude statutárním ředitelem oznámen písemně zájemcům do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to na adresu jejich bydliště, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden m ěsíc ode dne oznámení počátku běhu lhůty, kterým je den převzetí oznámení. Místo pro upsání akcií je na adrese společnosti nám. Svobody 527, Lyžbice, PSČ 739 61, Třinec. 6. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 21 410 000 Kč, (slovy: dvacet jedna miliónů čtyři sta deset tisíc korun českých), jsou upisovatelé povinni splatit takto: - Mgr. Bogdan Hajduk, narozený dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316, - částku 2 140 000 Kč (slovy: dva milióny jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - částku 3 210 000 Kč (slovy: tři milióny dvě sta deset tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Ing. Marian Martynek, narozený dne 31. 10. 1975, bydliště Návsí, Dlouhá 484, částku 214 000 Kč (slovy: dvě sta čtrnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: třicát ého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Regina Hajduková, narozená dne 28. 3. 1976, bydliště Hrádek 106, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: třic átého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Bogdan Józef Hajduk, narozený dne 24. srpna 1997, bydliště Hrádek 106, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: tři cátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Hajduk Brothers, s.r.o., IČO 058 53 141, se sídlem Hrádek, Hrádek 106, 739 97, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 69644, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet spol ečnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Anna Katarzyna Świerczek, narozená dne 25. 3. 1985, bydliště Jablunkov 1178, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: tři cátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - JUDr. Ludmila Jakubíková, narozená dne 28. 12. 1981, bydliště Jablunkov, Bezručova 160, - částku 107 000 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - částku 107 000 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Ing. JUDr. Juraj Jurišta, narozený dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Juraja Hronca 3407/3, - částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - částku 1 605 000 Kč (slovy: jeden milión šest set pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Ilona Motyková, narozená dne 29. 9. 1980, bydliště Český Těšín, Akátova 643/8, částku 107 000 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Tomáš Urbaniec, narozený dne 7. 1. 1983, bydliště Třinec, Sosnová 356, částku 214 000 Kč (slovy: dvě sta čtrnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: třicáté ho prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Ing. Bohuslav Moravec, narozený dne 10. 3. 1952, bydliště Petřvald 161, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnácté ho dubna roku dva tisíce devatenáct), - Ing. Václav Moravec, Ph.D., narozený dne 7. 5. 1980, bydliště Petřvald 161, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patn áctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Urszula Roiková, narozená dne 16. 4. 1979, bydliště Třinec, Oldřichovice 955, částku 53 500 Kč (slovy: padesát tři tisíc pět set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: pa tnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Jana Samková, narozená dne 1. 5. 1989, bydliště Bystřice 1250, částku 53 500 Kč (slovy: padesát tři tisíc pět set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého d ubna roku dva tisíce devatenáct), - Marie Janas, narozená dne 15. 4. 1982, bydliště Mistřovice, Slepá 160, částku 53 500 Kč (slovy: padesát tři tisíc pět set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctéh o dubna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. David Sliwka, narozený dne 8. 6. 1993, bydliště Třinec, Konská 321, částku 42 800 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc osm set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnác tého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Jakub Sembol, narozený dne 2. 8. 1981, bydliště Český Těšín, Mosty, Školní 333, částku 10 700 Kč (slovy: deset tisíc sedm set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Mgr. Tomáš Jakubík, narozený dne 9. 7. 1979, bydliště Jablunkov, Čs. armády 85, částku 10 700 Kč (slovy: deset tisíc sedm set korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patná ctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, narozená dne 22. 2. 1973, bydliště Praha 9, Kyje, Podedvorská 752, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/ 0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Tomasz Kucharczyk, narozený dne 28. 1. 1977, bydliště Praha 9, Vysočany, Sokolovská 351/213, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Jiří Karásek, narozený dne 20. 8. 1980, bydliště Baška, Kunčičky u Bašky 432, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: tř icátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - Ing. Marek Tabašek, narozený dne 12. 8. 1976, bydliště Čavisov, Záhumení 140, částku 535 000 Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: pa tnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Jiří Mikula, narozený dne 16. 7. 1965, bydliště Bystřice 1171, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - Radek Kajfosz, narozený dne 12. 9. 1977, bydliště Bystřice 845, částku 1 070 000 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct), - společnosti TriSkalar Development, s.r.o., IČO: 042 62 565, se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62992, - částku 963 000 Kč (slovy: devět set šedesát tři tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 15. 4. 2019 (slovy: patnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), - částku 3 317 000 Kč (slovy: tři milióny stři sta sedmnáct tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 8. 2019 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce devatenáct). do 28. 5. 2019 od 17. 4. 2019

Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 25.6.2018 o zvýšení základního kapitálu: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem ze stávajících 10 000 000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých), o 13 000 000 Kč, (slovy: třináct miliónů korun českých), na 23 000 000 Kč (slovy: dvacet tři miliónů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2.Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 1 300 (slovy: tisíc tři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 3.Emisní kurs akcií ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude splacen peněžitým vkladem. 4.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: -380 (slovy: tři sta osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Bogdanu Hajdukovi, narozenému dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316, -20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Adamu Świerczekovi, narozenému dne 31. 7. 1985, bydliště Jablunkov 1178, -250 (slovy: dvě sta padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Ing. JUDr. Juraji Jurištovi, narozenému dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Juraj a Hronca 3407/3, -40 (slovy: čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Richardu Kolibovi, narozenému 4. 2. 1981, bydliště Nýdek 145, -10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) JUDr. Marku Jakubíkovi, narozenému dne 13. 11. 1975, bydliště Jablunkov, Bezručova 120, -300 (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Martinu Bednářovi, narozenému dne 5. 9. 1974, bydliště Dobrá č.p.1011, -150 (slovy sto padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Dominice Jurdákové, narozené dne 20. 7. 1976, bydliště Třinec, Nebory 272, -50 (slovy: padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Tomáši Urbaniecovi, narozenému dne 7. 1. 1983, bydliště Třinec, Sosnová 356, -100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Romaně Čompové, narozené dne 8. 3. 1972, bydliště Český Těšín, Zátiší 1691/21. 5.Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude statutárním ředitelem oznámen písemně zájemcům do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to na adresu jejich bydliště, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden mě síc ode dne oznámení počátku běhu lhůty, kterým je den převzetí oznámení. Místo pro upsání akcií je na adrese společnosti nám. Svobody 527, Lyžbice, PSČ 739 61, Třinec. 6.100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 13 000 000 Kč (slovy: třináct miliónů korun českých), jsou upisovatelé povinni splatit takto: -Mgr. Richard Koliba, narozený dne 4. 2. 1981, bydliště Nýdek 145, částku 400 000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2018 (slovy: třicátého prvního prosi nce roku dva tisíce osmnáct). -Mgr. Bogdan Hajduk, narozený dne 7. 2. 1971, bydliště Návsí 316, částku 3 800 000 Kč (slovy: tři milióny osm set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2018 (slovy: třicátého pr vního prosince roku dva tisíce osmnáct). -Mgr. Adam Świerczek, narozený dne 31. 7. 1985, bydliště Jablunkov 1178, částku 200 000 Kč (slovy: dvě sta tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 7. 2018 (slovy: třicátého prvního če rvence roku dva tisíce osmnáct). -Ing. JUDr. Juraj Jurišta, narozený dne 21. 8. 1975, bydliště Slovenská republika, Žilina, Juraja Hronca 3407/3, částku 2 500 000 Kč (slovy: dva milióny pět set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 581593 0287/0100, do 31. 7. 2018 (slovy: třicátého prvního července roku dva tisíce osmnáct). -JUDr. Marek Jakubík, narozený dne 13. 11. 1975, bydliště Jablunkov, Bezručova 120, částku 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 7. 2018 (slovy: třicáté ho prvního července roku dva tisíce osmnáct). -Mgr. Tomáš Urbaniec, narozený dne 7. 1. 1983, bydliště Třinec, Sosnová 356, částku 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2018 (slovy: třicátého první ho prosince roku dva tisíce osmnáct). -Martin Bednář, narozený dne 5. 9. 1974, bydliště Dobrá č.p. 1011, částku 3 000 000 Kč (slovy: tři milióny korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, a to částku 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión ko run českých) do 31. 7. 2018 (slovy: třicátého prvního července roku dva tisíce osmnáct) a částku 2 000 000 Kč (slovy: dva milióny korun českých) do 31. 12. 2018 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct), -Dominika Jurdáková, narozená dne 20. 7. 1976, bydliště Třinec, Nebory 272, částku 1 500 000 Kč (slovy jeden milión pět set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 7. 2018 (slovy: tři cátého prvního července roku dva tisíce osmnáct). -Romana Čompová, narozená dne 8. 3. 1972, bydliště Český Těšín, Zátiší 1691/21, částku 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 115 5815930287/0100, do 31. 12. 2018 (slovy: třicátého p rvního prosince roku dva tisíce osmnáct). do 17. 4. 2019 od 17. 1. 2019

Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 30.1.2018 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem ze stávajících 7 000 000 ( slovy: sedmi milionů korun českých), o 3 0 00 000 Kč ( slovy: tři miliony korun českých), na 10 000 000 Kč ( slovy: deset milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 300 ( slovy: tři sta) kusu kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). 3. Emisní kurs akcií ve jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ) bude splacen peně žitým vkladem. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: - 150 ( slovy: jedno sto padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ) M gr. Richardu Kolibovi, narozenému dne 4.2.1981, bydliště Nýdek 145, - 150 ( slovy: jedno sto padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Bogdanu Hajdukovi, nar ozenému dne 7.2.1971, bydliště Návsí 316. 5. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude statutárním ředitelem oznámen písemně zájemcům do 15 ( slovy : patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to na adresu jejich bydliště, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden měsíc ode dne oznámení počátku běhu lhůty, kterým je den převzetí oznámení. Místo pro upsání akcií je na adrese společnosti nám. Svobody 527, Lyžbice, PSČ 739 61, Třinec. 6. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 3 000 000 Kč ( slovy: tři miliony korun českých), jsou upisovatelé povinni splatit takto: - Mgr. Richard Koliba, narozen dne 4.2.1981, bydliště Nýdek 145, částku 1.500 000,-Kč ( slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) na úč et společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu 1014819003/2700, a to ve lhůtě do 30 ( slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií - Mgr. Bogdan Hajduk, narozen dne 7.2.1971, bydliště Návsí 316, částku 1.500 000,-Kč ( slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 1014819003/2700, a to ve lhůtě do 30 ( slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. do 17. 4. 2019 od 7. 3. 2018

Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 16.1.2018 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem ze stávajících 3 000 000 ( slovy: tří milionů korun českých), o 4 000 000 Kč ( slovy: čtyři miliony korun českých), na 7 000 000 Kč ( slovy: sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 400 ( slovy: čtyři sta) kusu kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). 3. Emisní kurs akcií ve jmenovité hodnotě po 10 000,-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ) bude splacen peněžitým vkladem. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: - 200 ( slovy: dvě sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých ) Mgr. Richardu Kolibovi, na rozenému dne 4.2.1981, bydliště Nýdek 145, - 200 ( slovy: dvě sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) Mgr. Bogdanu Hajdukovi, narozenému dne 7.2.1971, bydliště Náv sí 316. 5. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude statutárním ředitelem oznámen písemně zájemcům do 15 ( slovy : patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to na adresu jejich bydliště, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí jeden měsíc ode dne oznámení počátku běhu lhůty, kterým je den převzetí oznámení. Místo pro upsání akcií je na adrese společnosti nám. Svobody 527, Lyžbice, PSČ 739 61, Třinec. 6. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 4 000 000 Kč ( slovy: čtyři miliony korun českých), jsou upisovatelé povinni splatit takto: - Mgr. Richard Koliba, narozen dne 4.2.1981, bydliště Nýdek 145, částku 2.000 000,-Kč ( slovy: dva miliony korun českých) na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu 1014819003/2700, a to ve lhůtě do 30 ( slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií - Mgr. Bogdan Hajduk, narozen dne 7.2.1971, bydl iště Návsí 316, částku 2.000 000,-Kč ( slovy: dva miliony korun českých) na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 1014819003/2700, a to ve lhůtě do 30 ( slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akci í. do 17. 4. 2019 od 26. 1. 2018

Kapitál

Základní kapitál

vklad 101 000 000 Kč

od 9. 9. 2020

Základní kapitál

vklad 44 410 000 Kč

do 9. 9. 2020 od 21. 11. 2019

Základní kapitál

vklad 44 410 000 Kč

do 21. 11. 2019 od 28. 5. 2019

Základní kapitál

vklad 23 000 000 Kč

do 28. 5. 2019 od 17. 1. 2019

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 17. 1. 2019 od 7. 3. 2018

Základní kapitál

vklad 7 000 000 Kč

do 7. 3. 2018 od 26. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 26. 1. 2018 od 20. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 100 od 9. 9. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 441 do 9. 9. 2020 od 28. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 300 do 28. 5. 2019 od 17. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 do 17. 1. 2019 od 7. 3. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 700 do 7. 3. 2018 od 26. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 do 26. 1. 2018 od 20. 11. 2017

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Miroslaw Stefan Dendek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2021

vznik členství: 1. 10. 2020

Miła 5, Bytom, 419 35, Polská republika

Ing. Urszula Roiková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Třinec 955, 739 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ilona Motyková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Akátová 643/8, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Mgr. Adam Świerczek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Jablunkov 1178, 739 91, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Richard Koliba

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Nýdek 145, 739 95, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Piotr Adamczyk

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Čapkova 10/6, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Bogdan Hajduk

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2020

Návsí 316, 739 92, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Vladislav Heczko

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Návsí 316, 739 92, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Tomasz Pustówka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Dukelská 1303/3a, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Miroslaw Stefan Dendek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020 - Poslední vztah: 19. 1. 2021

vznik členství: 1. 10. 2020

Miła 5, Miła, 419 35, Polská republika

Urszula Roiková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020 - Poslední vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Třinec 955, 739 61, Česká republika

Ilona Motyková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2020 - Poslední vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Akátová 643/8, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Romana Čompová

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2020

Zátiší 1691/21, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. JUDr. Juraj Jurišta

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Juraja Hronca 3407/3, Žilina, 010 15, Slovenská republika

Mgr. Regina Hajduková

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Hrádek 106, 739 97, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Romana Čompová

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2020 - Poslední vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2020

Zátiší 1691/21, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Romana Čompová

statutární ředitel

První vztah: 7. 3. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik funkce: 28. 2. 2018

zánik funkce: 30. 9. 2020

Zátiší 1691/21, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Natalia Kotoská

Statutární ředitel

První vztah: 20. 11. 2017 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik funkce: 20. 11. 2017

zánik funkce: 28. 2. 2018

Lípová 528, Třinec, 739 61, Česká republika

Natalia Kotoská

Statutární ředitel

První vztah: 20. 11. 2017 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik funkce: 20. 11. 2017

zánik funkce: 28. 2. 2018

Lípová 528, Třinec, 739 61, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech, právních jednání a úkonech, v celém rozsahu představenstvo. Společnost zastupuje vždy každý člen představenstva samostatně. U právních jednání, jejichž hodnota převyšuje částku 3.000.000,-- Kč, a dále při nabývání, zc izování a zatěžování nemovitých věcí, zastupují společnost vždy nejméně dva členové představenstva společně

od 23. 10. 2020

Společnost zastupuje ve všech věcech statutární ředitel.

do 23. 10. 2020 od 20. 11. 2017

Další vztahy firmy Eastern Silesian Company, a.s.

Historické vztahy

Tomáš Urbaniec

člen správní rady

První vztah: 13. 11. 2019 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 16. 1. 2018

zánik členství: 30. 9. 2020

Jablunkovská 475, Třinec, 739 61, Česká republika

Tomasz Pustówka

člen správní rady

První vztah: 4. 7. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 25. 6. 2018

zánik členství: 30. 9. 2020

Dukelská 1303/3a, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. JUDr. Juraj Jurišta

člen správní rady

První vztah: 4. 7. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 25. 6. 2018

zánik členství: 30. 9. 2020

Juraja Hronca 3407/3, Žilina, 010 15, Slovenská republika

Tomáš Urbaniec

člen správní rady

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 13. 11. 2019

vznik členství: 16. 1. 2018

Sosnová 356, Třinec, 739 61, Česká republika

Natalia Kotoská

člen správní rady

První vztah: 20. 11. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 20. 11. 2017

zánik členství: 16. 1. 2018

Lípová 528, Třinec, 739 61, Česká republika

JUDr. Marek Jakubík

člen správní rady

První vztah: 20. 11. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 20. 11. 2017

zánik členství: 30. 9. 2020

Bezručova 120, Jablunkov, 739 91, Česká republika

Natalia Kotoská

člen správní rady

První vztah: 20. 11. 2017 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 20. 11. 2017

zánik členství: 16. 1. 2018

Lípová 528, Třinec, 739 61, Česká republika

Mgr. Piotr Adamczyk

člen správní rady

První vztah: 20. 11. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 20. 11. 2017

zánik členství: 30. 9. 2020

Čapkova 10/6, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Mgr. Richard Koliba

člen správní rady

První vztah: 20. 11. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 20. 11. 2017

zánik členství: 30. 9. 2020

Nýdek 145, 739 95, Česká republika

Ilona Motyková

člen správní rady

První vztah: 20. 11. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 20. 11. 2017

zánik členství: 30. 9. 2020

Akátová 643/8, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Mgr. Adam Świerczek

člen správní rady

První vztah: 20. 11. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 20. 11. 2017

zánik členství: 30. 9. 2020

Jablunkov 1178, 739 91, Česká republika

Mgr. Bogdan Hajduk

předseda správní rady

První vztah: 20. 11. 2017 - Poslední vztah: 23. 10. 2020

vznik členství: 20. 11. 2017

zánik členství: 30. 9. 2020

vznik funkce: 20. 11. 2017

zánik funkce: 30. 9. 2020

Návsí 316, 739 92, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 11. 2017

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 11. 2017

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).