Hlavní navigace

ELKOV reals a.s.

Firma ELKOV reals a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5140, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 27 835 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27755274

Sídlo:

Vodní 613/5, Blansko, 678 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 11. 2007

DIČ:

CZ27755274

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5140, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ELKOV reals a.s. od 20. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 20. 11. 2007

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 4. 2010

realitní činnost do 20. 4. 2010 od 20. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ELKOV reals a.s. ze dne 23.9.2008 o zvýšení základního kapitlálu: 1) Základní kapitál společnosti ELKOV reals a.s. se zvyšuje o částku 25.835.000, - Kč (slovy: dvacet pět miliónů osmset třicet pět tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku, tedy upsáním nových akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti ELKOV reals a.s. se zvyšuje o částku 25.835.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů osmset třicet pět tisíc korun českých), a to z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) na novou výši 27. 835.000,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů osmset třicet pět tisíc korun českých). Částka 25.835.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů osmset třicet pět tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 25835 (slovy: dvacet pět tisíc osmset třicet pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované cenné papíry. Výše emisního kursu jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tj. částce 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emisní ažio se rovná nule. Nově emitované akcie budou bez omezení převoditelnosti, neregistrované. Za každou upsanou akcii bude náležet upisovateli jeden hlas. 2) Všechny kmenové akcie znějící na majitele v počtu 25835 (slovy: dvacet pět tisíc osmset třicet pět) kusů v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jenž mají být upsány na zvýšení základního kapitálu společnosti ELKOV reals a.s., upíše předem určený zájemce ve smyslu ustanovení § 203 odstavec 2) písm. d) obchodního zákoníku, kterým je obchodní společnost ELKOV elektro a.s., se sídlem Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01, IČ 26279690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3718. Předem určený zájemce obchodní společnost ELKOV elektro a.s. bude upisovat akcie ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností ELKOV reals a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti ELKOV reals a.s., tj. adresa Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01. Lhůta pro upsání nových akcií začne běžet první den následující po dni předání návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému předem určenému zájemci pro upisování obchodní společnosti ELKOV elektro a.s. a bude trvat patnáct dnů. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci obchodní společnosti ELKOV elektro a.s. předán společností ELKOV reals a.s. v sídle společnosti ELKOV reals a.s., tj na adrese Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01, a to do deseti dnů po učinění rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ELKOV reals a.s. při výkonu působnosti valné hromady, tj. do deseti dnů od dnešního dne. 3) Nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce obchodní společnost ELKOV elektro a.s., se sídlem Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01, IČ 26279690, jsou tyto nemovitosti: - nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 1382, obec Brno, katastrální území Horní Heršpice, okres Brno-město, budova č.p. 154, část obce Horní Heršpice, jiná stavba postavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1566, budova č.p. 238, část obce Horní Heršpice, jiná stavba postavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1562, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního, jiná stavba postavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1561/2, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního, jiná stavba postavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1561/3, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního, jiná stavba postavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1563, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního, jiná stavba postavená na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 1564 (se všemi součástmi a příslušenstvím), dále nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 62402, obec Pardubice, katastrální území Pardubice, okres Pardubice, budova č.p. 1576, část obce Bílé Předměstí, prům. objekt postavená na pozemku parcelní číslo st. 6854, pozemek parcelní číslo st. 6854 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního, prům. objekt postavená na pozemku parcelní číslo st. 6855, pozemek parcelní číslo st. 6855 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čísla popisného a čísla evidenčního, prům. objekt postavená na pozemku parcelní číslo st. 6857, pozemek parcelní číslo st. 6857 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní číslo 1290/1 ostatní plocha jiná plocha, pozemek parcelní číslo 1290/5 ostatní plocha zeleň, pozemek parcelní číslo 1290/8 ostatní plocha jiná plocha (se všemi součástmi a příslušenstvím), dále nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 572, obec Brno, katastrální území Trnitá, okres Brno-město, stavba č.p. 472, část obce Trnitá výroba postavená na pozemku parcelní číslo 215/8, pozemek parcelní číslo 215/8 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelní číslo 215/7 ostatní plocha jiná plocha (se všemi součástmi a příslušenstvím). 4) Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckými posudky ze dne 19.9.2008 znalcem Františkem Grohem, nar. 16.1.1954, bytem Černín 16, 508 01 Lukavec u Hořic, soudním znalcem z oboru ekonomika, odvětví a odhady nemovitostí pod čísly - č. 4113/113/08 na "Obchodní areál s příslušenstvím a pozemky v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno, kraj Jihomoravský" ve výši 8.099. 000,- Kč, č. 4115/115/08 na "Soubor nemovitostí (jednotný funkční celek) - areál provozovny společnosti ELKOV elektro a.s. "Drážka" v katastrálním území a obci Pardubice s hlavní budovou čp. 1576, Bílé Předměstí" ve výši 8.084.000,- Kč, č. 4114/114/08 na "Hala s příslušenstvím a pozemky v katastrálním území Trnitá, obec Brno, kraj Jihomoravský" ve výši 9.652.000,- Kč. Celkem byl nepeněžitý vklad oceněn na částku 25.835.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů osmset třicet pět tisíc korun českých) a tato částka se započítává na vklad předem určeného zájemce společnosti ELKOV elektro a.s. na základě znaleckých posudků výše uvedených. Za uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 25835 (slovy: dvacet pět tisíc osmset třicet pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. činí částku 1.000,- Kč. Emisní ážio se rovná nule. 5) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti ELKOV reals a.s., tj. adresa Blansko, Vodní 613/5, PSČ 678 01. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví na pět dní a začíná běžet následující den po dni podpisu Smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je její další rozvoj, zajištění kapitálového vybavení společnosti a realizace schváleného podnikatelského záměru společnosti. Předmětné nemovitosti společnost již nyní užívá pro svoji podnikatelskou činnost, neboť v budovách má fakticky umístěny provozovny. Nepeněžitý vklad je tvořen majetkem, který může společnost hospodářsky využít, tj. vkládaný majetek je hospodářsky využitelný vzhledem k předmětu podnikání společnosti, protože vklad bude využit jako majetek přímo sloužící k předmětu podnikání společnosti, jsou zde fakticky umístěny provozovny společnosti. do 14. 11. 2008 od 8. 10. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 27 835 000 Kč

od 30. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 27 835 000 Kč

do 30. 12. 2008 od 14. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 14. 11. 2008 od 20. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 27 od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 27 do 2. 7. 2014 od 10. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 do 2. 7. 2014 od 10. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 do 2. 7. 2014 od 10. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 do 2. 7. 2014 od 10. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 27 835 do 10. 2. 2009 od 14. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 14. 11. 2008 od 20. 11. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Růžena Vodičková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 22. 8. 2011

vznik funkce: 22. 8. 2011

Bukovice 30, 679 23

Vojtěch Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 22. 8. 2011

Podsedky 62, Bořitov, 679 21

Michal Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2013

vznik členství: 22. 8. 2011

nám. Komenského 124, Tišnov, 666 01

Další 4 vztahy k této osobě

 • statutární orgán

  myLIGHT s.r.o.

  Kšírova 701/255, Brno Horní Heršpice, 619 00

 • statutární orgán

  Elkov VTP s.r.o.

  Kšírova 701/255, Brno, 619 00

 • statutární orgán

  ELKOV elektro a.s.

  Kšírova 701/255, Brno Horní Heršpice, 619 00

 • statutární orgán

  VARNET s.r.o.

  U Obůrky 823/5, Třebíč Podklášteří, 674 01

Historické vztahy

Růžena Vodičková

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 22. 8. 2011

vznik funkce: 22. 8. 2011

Bukovice 30, 679 23

Vojtěch Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 22. 8. 2011

Bořitov 62, 679 21

Ing. Tomáš Fiala

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2007 - Poslední vztah: 22. 4. 2010

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 12. 4. 2010

Podivice 8, 683 21

Růžena Vodičková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2007 - Poslední vztah: 1. 11. 2011

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 22. 8. 2011

Bukovice 30, 679 23

Ing. Antonie Husseinová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2007 - Poslední vztah: 1. 11. 2011

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 22. 8. 2011

Jiráskova 19, Blansko, 678 01

Statutární orgán - představenstvo

2 fyzické osoby

Karel Vodička

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 12. 4. 2010

Bukovice 30, 679 23

Další 2 vztahy k této osobě

Marcel Vodička

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2013

vznik členství: 22. 8. 2011

vznik funkce: 22. 8. 2011

Bukovice 30, 679 23

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Marcel Vodička

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2011 - Poslední vztah: 3. 11. 2013

vznik členství: 22. 8. 2011

vznik funkce: 22. 8. 2011

Bukovice 30, 679 23

Marcel Vodička

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2011 - Poslední vztah: 1. 11. 2011

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 22. 8. 2011

vznik funkce: 19. 4. 2010

zánik funkce: 22. 8. 2011

Bukovice 30, 679 23

Marcel Vodička

předseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2011

vznik členství: 20. 11. 2007

vznik funkce: 19. 4. 2010

Blansko 191, 678 01

Mgr. Jakub Dohnal

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2010 - Poslední vztah: 1. 11. 2011

vznik členství: 12. 4. 2010

zánik členství: 22. 8. 2011

Vrbátky 48, 798 12

Karel Vodička

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 12. 4. 2010

Bukovice 30, 679 23

Marcel Vodička

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2007 - Poslední vztah: 22. 4. 2010

vznik členství: 20. 11. 2007

Blansko 191, 678 01

Způsob jednání: Společnost zastupuje ve všech záležitostech buď předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva.

od 2. 7. 2014

Způsob jednání: Společnost zavazuje a jejím jménem jedná představenstvo společnosti, a to pouze předseda představenstva samostatně ve všech věcech. Za společnost se předseda představenstva podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 2. 7. 2014 od 1. 11. 2011

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně člen představenstva. Za společnost se podepisuje samostatně člen představenstva.

do 1. 11. 2011 od 20. 11. 2007

Další vztahy firmy ELKOV reals a.s.

ELKOV elektro a.s.

První vztah: 20. 11. 2007 - Poslední vztah: 22. 4. 2010

Kšírova 701/255, Brno Horní Heršpice, 619 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

 • Michal Vodička

  předseda představenstva

  Alšova 758, Tišnov, 666 01, Česká republika

 • Ing. Antonie Husseinová

  člen dozorčí rady

  Jiráskova 902/19, Blansko, 678 01, Česká republika

 • Martin Železný

  člen dozorčí rady

  Jiráskova 737/72, Šlapanice, 664 51, Česká republika

 • Alexander Gaevski

  předseda dozorčí rady

  K Radosti 360/13, Lelekovice, 664 31, Česká republika

 • Martin Mareš

  místopředseda představenstva

  Hostěnice 166, 664 04, Česká republika

 • Tomáš Škrhák

  člen představenstva

  Hodová 558, Čejkovice, 696 15, Česká republika

 • Ing. Eva Sedláčková

  člen představenstva

  Dr. Cinka 485/1, Mostkovice, 798 02, Česká republika

 • Ing. Jitka Kobylková

  člen představenstva

  Hrázka 587/12, Brno, 621 00, Česká republika

 • Miroslav Kalous

  člen představenstva

  Letohrad 317, 561 51, Česká republika

 • Marek Havlíček

  člen představenstva

  V Edenu 1439, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Akcionáři

ELKOV elektro a.s., IČ: 26279690

Vodní, Blansko, 678 01

do 22. 4. 2010 od 20. 11. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 11. 2007

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 11. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).