Hlavní navigace

ELROZ DEVELOPMENT a.s. "v likvidaci"

Firma ELROZ DEVELOPMENT a.s. "v likvidaci", akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10972, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 5 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27870448

Sídlo:

Hlavní 778, Šenov, 739 34

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 3. 2007

DIČ:

CZ27870448

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Bez zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10972, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

ELROZ DEVELOPMENT a.s. od 23. 5. 2007

Obchodní firma

Les chiffres a.s. do 23. 5. 2007 od 16. 3. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 16. 3. 2007

adresa

Hlavní 778
Šenov 73934 od 15. 8. 2017

adresa

Bořivojova 878/35
Praha 3 13000 do 15. 8. 2017 od 23. 5. 2007

adresa

Tyršova 1834/11
Praha 2 12000 do 23. 5. 2007 od 16. 3. 2007

Předmět podnikání

projektová činnost ve výstavbě do 30. 11. 2020 od 12. 11. 2014

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení plnění nádob plyny do 30. 11. 2020 od 12. 11. 2014

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 30. 11. 2020 od 17. 10. 2012

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 8. 6. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení do 30. 11. 2020 od 8. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 30. 11. 2020 od 8. 6. 2009

montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

velkoobchod do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

realitní činnost do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

správa a údržba nemovitostí do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

reklamní činnost a marketing do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

poskytování technických služeb do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

projektování elektrických zařízení do 8. 6. 2009 od 13. 8. 2007

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem do 8. 6. 2009 od 16. 3. 2007

Ostatní skutečnosti

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.12.2020 č.j. 8 Cm 276/2020-5, které nabylo právní moci dne 5.1.2021 se obchodní společnost ELROZ DEVELOPMENT a.s., IČ 278 70 448 zrušuje s likvidací a nařizuje se likvidace této společnosti. Likvidátorem společnosti soud jmenuje Daniela Homolu, nar. 24.3.1969, bytem Gen.Sochora 1200/3, Poruba, 7108 00 Ostrava. od 12. 1. 2021

Rozhodnutí valné hromady ze dne 27.9.2007 o zvýšení základního kapitálu: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je potřeba posílit vnitřní zdroje financování společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy:dva-miliony korun českých) o částku ve výši 3,000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých) na částku ve výši 5,000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých). Upisování a kcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 30 ks (slovy: třiceti kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, v listinné podobě a nebudou registrovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady určitých zájemců ; d) všichni akcionáři společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na úpis akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti; e) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům takto: - 15 ks (patnáct kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan David Horák, rodné číslo 74-07-30/5191, bytem Ostrava, Kunčice, Pinkavova 534/3; - 15 ks (patnáct kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Petr Šlapeta, rodné číslo 66-06-15/1398, bytem Havířov, Město, Marušky Kudeříkové 1164/ 4; f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je notářská kancelář JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, ul.28.října 41/3138, PSČ 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 h odin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcí se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých) na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; g) upisovatel je povinen splatit: 50 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet číslo 35-9480310227/0100 vedený u KB, a.s. pobočka Havířov; zbytek emisního kursu do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; h) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to pak David Horák a pan Petr Šlapeta jsou povinni upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kter ým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této l hůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst.5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; do 14. 1. 2008 od 30. 10. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

od 14. 1. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 14. 1. 2008 od 23. 5. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 5. 2007 od 16. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 od 15. 8. 2017
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 15. 8. 2017 od 14. 1. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 14. 1. 2008 od 23. 5. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 23. 5. 2007 od 16. 3. 2007

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Daniel Homola

předseda správní rady

První vztah: 2. 3. 2020

vznik členství: 2. 3. 2020

vznik funkce: 2. 3. 2020

gen. Sochora 1200/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Daniel Homola

statutární ředitel

První vztah: 2. 3. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 2. 3. 2020

vznik funkce: 2. 3. 2020

gen. Sochora 1200/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Lumír Kornas

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2020 - Poslední vztah: 2. 3. 2020

vznik členství: 23. 1. 2020

zánik členství: 2. 3. 2020

Paličkova 214/10, Ostrava, 709 00, Česká republika

Michal Kopecký

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2019 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 15. 3. 2019

zánik členství: 15. 12. 2019

Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Panchártek

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 8. 2017

vznik členství: 9. 3. 2009

zánik členství: 24. 7. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2009

zánik funkce: 24. 7. 2017

Hlavní třída 198/68, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  Bezkam, s.r.o.

  Bohumínská 252/121, Ostrava Muglinov, 712 00

Jan Panchártek

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2016 - Poslední vztah: 15. 7. 2017

vznik členství: 9. 3. 2009

vznik funkce: 30. 6. 2009

Edisonova 526/13, Havířov, 736 01, Česká republika

Roman Trnka

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2019

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 1. 12. 2018

Lazecká 157/11, Havířov, 735 64, Česká republika

Petr Janíček

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 4. 12. 2012

zánik členství: 23. 1. 2020

Karolínská 3022/3, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Trnka

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2011 - Poslední vztah: 24. 6. 2013

vznik členství: 19. 4. 2011

Akátová 459/3, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Radomír Vyčesaný

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2011 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2012

Rossenbergových 530/14, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Pietraszek

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 4. 2011

vznik členství: 13. 1. 2010

zánik členství: 19. 4. 2011

Šípková 1180/5, Havířov, 736 01, Česká republika

Zdeněk Knýbel

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 4. 2011

vznik členství: 13. 1. 2010

zánik členství: 19. 4. 2011

Jana Maluchy 126/7, Ostrava, 700 30, Česká republika

Barbora Šlapetová

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 29. 1. 2010

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 13. 1. 2010

Koperníkova 391/7, Havířov, 736 01, Česká republika

David Horák

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 29. 1. 2010

vznik členství: 9. 3. 2009

zánik členství: 13. 1. 2010

Pinkavova 534/3, Ostrava, 719 00, Česká republika

Jan Panchártek

předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 30. 12. 2016

vznik členství: 9. 3. 2009

vznik funkce: 30. 6. 2009

Matuškova 1052/6, Havířov, 736 01, Česká republika

Jiří Sečanský

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik členství: 9. 3. 2009

zánik členství: 30. 6. 2009

Tolstého 936/2, Havířov, 736 01, Česká republika

Jan Panchártek

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik členství: 9. 3. 2009

Matuškova 1052/6, Havířov, 736 01, Česká republika

David Horák

předseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik členství: 9. 3. 2009

vznik funkce: 9. 3. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2009

Pinkavova 534/3, Ostrava, 719 00, Česká republika

Petr Šlapeta

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 8. 6. 2009

vznik členství: 29. 3. 2007

zánik členství: 9. 3. 2009

Marušky Kudeříkové 1164/4, Havířov, 736 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jiří Sečanský

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 8. 6. 2009

vznik členství: 29. 3. 2007

zánik členství: 9. 3. 2009

Tolského 936/2, Havířov, 736 01, Česká republika

David Horák

předseda představenstva

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 8. 6. 2009

vznik členství: 29. 3. 2007

zánik členství: 9. 3. 2009

vznik funkce: 29. 3. 2007

zánik funkce: 9. 3. 2009

Pinkavova 534/3, Ostrava, 719 00, Česká republika

Martin Chamr

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 23. 5. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 29. 3. 2007

vznik funkce: 16. 3. 2007

zánik funkce: 29. 3. 2007

Kpt. Jaroše 757, Orlová, 735 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 2. 3. 2020

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

do 2. 3. 2020 od 12. 11. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

do 12. 11. 2014 od 23. 5. 2007

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.

do 23. 5. 2007 od 16. 3. 2007

Dozorčí rada

Historické vztahy

Eliška Kozáková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2020 - Poslední vztah: 2. 3. 2020

vznik členství: 23. 1. 2020

zánik členství: 2. 3. 2020

Slezská 848, Orlová, 735 14, Česká republika

Pavel Chlebik

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2019 - Poslední vztah: 25. 2. 2020

vznik členství: 15. 3. 2019

zánik členství: 23. 1. 2020

Jurkovičova 1529/36, Karviná, 735 06, Česká republika

Pavel Valčuha

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2016 - Poslední vztah: 2. 3. 2020

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 19. 4. 2016

Lipová 1064, Šenov, 739 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

Romana Trnková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2015 - Poslední vztah: 28. 5. 2019

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 14. 3. 2019

Lazecká 157/11, Havířov, 735 64, Česká republika

Pavel Valčuha

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2011 - Poslední vztah: 11. 11. 2016

vznik členství: 19. 4. 2011

Lipová 1064, Šenov, 739 34, Česká republika

Další vztah k této osobě

Romana Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2011 - Poslední vztah: 10. 6. 2015

vznik členství: 19. 4. 2011

Masarykova třída 842, Orlová, 735 14, Česká republika

Marie Mecová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2009 - Poslední vztah: 2. 3. 2020

vznik členství: 9. 3. 2009

zánik členství: 9. 3. 2014

Fráni Šrámka 2509/18, Ostrava, 709 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  DÚOPAM s.r.o.

  Nádražní 1294/21, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Jana Vitulová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2011

vznik členství: 9. 3. 2009

zánik členství: 19. 4. 2011

vznik funkce: 9. 3. 2009

zánik funkce: 19. 4. 2011

Hlavní třída 389/49, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Jaromír Rozmanit

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2009 - Poslední vztah: 27. 4. 2011

vznik členství: 9. 3. 2009

zánik členství: 19. 4. 2011

Odlehlá 1138/6, Havířov, 736 01, Česká republika

Marie Mecová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 8. 6. 2009

vznik členství: 29. 3. 2007

zánik členství: 9. 3. 2009

Fráni Šrámka 2509/18, Ostrava, 709 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  DÚOPAM s.r.o.

  Nádražní 1294/21, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Jan Panchártek

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 8. 6. 2009

vznik členství: 29. 3. 2007

zánik členství: 9. 3. 2009

vznik funkce: 29. 3. 2007

zánik funkce: 9. 3. 2009

Rodinná 1047, Orlová, 735 14, Česká republika

Bc. Jaromír Rozmanit

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2007 - Poslední vztah: 8. 6. 2009

vznik členství: 29. 3. 2007

zánik členství: 9. 3. 2009

Odlehlá 1138/6, Havířov, 736 01, Česká republika

Ivana Bedřichová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 23. 5. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 29. 3. 2007

Sokolovská 27/93, Praha 8, 186 00, Česká republika

Lucie Chamrová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 23. 5. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 29. 3. 2007

Okružní 1186/4D, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dorota Jurzycová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 23. 5. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 29. 3. 2007

Jeřabinová 322, Třinec, 739 61, Česká republika

Další vztahy firmy ELROZ DEVELOPMENT a.s. "v likvidaci"

2 fyzické osoby

Daniel Homola

První vztah: 12. 1. 2021

gen. Sochora 1200/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Daniel Homola

předseda správní rady

První vztah: 2. 3. 2020

vznik členství: 2. 3. 2020

vznik funkce: 2. 3. 2020

gen. Sochora 1200/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ten Spirits Security, s.r.o.

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2007

Přívozská 703/10, Ostrava, 702 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Martin Chamr

  jednatel

  5. května 1660/39, Praha, 140 00, Česká republika

Akcionáři

Ten Spirits Security, s.r.o., IČ: 25875540

Havlíčkovo nábřeží, Česká republika, Moravská Ostrava, 702 00

do 4. 6. 2007 od 16. 3. 2007

Insolvenční rejstřík

ELROZ DEVELOPMENT a.s.

spisová značka: INS 26620/2020

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-05-12 20:35:09.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).