Hlavní navigace

Energovod CZ, a.s.

Firma Energovod CZ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20697, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 24 200 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04155637

Sídlo:

Novodvorská 1010/14, Praha, 142 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 7. 2015

DIČ:

CZ04155637

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
25620 Obrábění
2572 Výroba zámků a kování
2573 Výroba nástrojů a nářadí
2611 Výroba elektronických součástek
2630 Výroba komunikačních zařízení
279 Výroba ostatních elektrických zařízení
3314 Opravy elektrických zařízení
3514 Obchod s elektřinou
3812 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
4520 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6920 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
80100 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
8129 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20697, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Energovod CZ, a.s. od 30. 7. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 30. 7. 2015

adresa

Novodvorská 1010/14
Praha 14200 od 30. 7. 2015

Předmět podnikání

Obráběčství od 7. 1. 2020

Výkon zeměměřičských činností od 25. 1. 2019

Opravy silničních vozidel od 12. 11. 2018

Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu od 12. 11. 2018

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 12. 11. 2018

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 12. 11. 2018

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 12. 11. 2018

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 12. 11. 2018

Ostraha majetku a osob od 12. 11. 2018

Obchod s elektřinou od 12. 11. 2018

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 7. 2015

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 30. 7. 2015

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 30. 7. 2015

Provádění staveb, jejich změna a odstraňování od 30. 7. 2015

Projektová činnost ve výstavbě od 30. 7. 2015

Zámečnictví, nástrojářství od 30. 7. 2015

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 30. 7. 2015

Ostatní skutečnosti

Obsah usnesení valné hromady společnosti Energovod CZ, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 9.6.2020: 1) Základní kapitál společnosti Energovod CZ, a.s. ve výši 14.200.000,-- Kč se zvyšuje o částku ve výši 10.000.000,-- Kč na částku 24.200.000,-- Kč s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 50 ks nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (dále také jen akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostních práv stávajících akcionářů, neboť tito se svých přednostních práv na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány stávajícím akcionářem RNDr. Liborem Sadílkem, nar. 10. 2. 1966, bydlištěm Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korp oracích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel RNDr. Libor Sadílek, nar. 10. 2. 1966, bydlištěm Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem (dále také jen upisovatel) se společností Energovod CZ, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 041 55 637, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20697, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen Smlouva o upsání akcií) v sídle společnosti ELTODO, a.s., na adre se Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Informace ohledně možnosti uzavření Smlouvy o upsání akcií bude upisovateli sdělena představenstvem společnosti Energovod CZ, a.s. bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí ústně, písemně nebo elektronicky. 8) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 200.000,-- Kč. Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výš i 10.000.000,-- Kč. 9) Emisní kurs všech nově upisovaných a vydávaných akcií ve výši 10.000.000,-- Kč bude splacen ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií na účet společnosti Energovod CZ, a.s., číslo účtu: 117601213/0300, vedený u Československé obcho dní banky, a.s. od 10. 6. 2020

Obsah usnesení valné hromady společnosti Energovod CZ, a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 17. 12. 2018 1) Základní kapitál společnosti Energovod CZ, a.s. ve výši 4.200.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku 14.200.000,-- Kč (slovy: čtrnáct mili onů dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 50 ks (slovy: padesát kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (slo vy: dvě stě tisíc korun českých) (dále také jen akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostních práv stávajících akcionářů, neboť tito se svých přednostních práv na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.- 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností ELTODO SK, a.s., se sídlem Slovenská republika, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO 46 924 388, zapsanou v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I v oddílu Sa a vložc e č. 5658/B, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel ELTODO SK, a.s., se sídlem Slovenská republika, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO 46 924 388 (dále také jen upisovatel) se společností Energovod CZ, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/ 14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 041 55 637, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20697, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen Smlouva o upsání akcií) v sídle společnosti ELTODO, a.s., na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.- Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření Smlouvy o upsání akcií bude upisovateli sdělena představenstvem společnosti Energovod CZ, a.s. bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí ústně, písemně nebo e lektronicky. 8) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 9) Emisní kurs všech nově upisovaných a vydávaných akcií ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bude splacen formou započtení pohledávek dle smlouvy o započtení (dále jen Smlouva o započtení), když započtení pohledávek se tímto schv aluje, a sice části pohledávky upisovatele vůči společnosti Energovod CZ, a.s. vzniklé z titulu Smlouvy o půjčky uzavřené dne 22. 3. 2018 mezi společností Energovod CZ, a.s. jako dlužníkem a společností ELTODO SK a.s. jako věřitelem, konkrétně pohl edávky na vrácení jistiny půjčky ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), proti pohledávce společnosti Energovod CZ, a.s. na splacení emisního kursu ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), která vznikne z titul u Smlouvy o upsání akcií. Návrh Smlouvy o započtení, odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady, se tímto schvaluje, přičemž návrh Smlouvy o započtení bude představenstvem společnosti Energovod CZ, a.s. předložen k podpisu současně s návrhem Smlouvy o upsání akcií, te dy v místě a ve lhůtě uvedené shora v bodě 7. do 10. 6. 2020 od 27. 12. 2018

Jediný akcionář společnosti Energovod CZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 14.5.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti Energovod CZ, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých) na částku 4.200.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 11 ks (slovy: jedenáct kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (sl ovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále také jen "akcie"). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostního práva jediného akcionáře, neboť ten se svého přednostního práva na úpis akcií vzdal před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány panem Liborem Sadílkem, nar. 10. 2. 1966, bydlištěm Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel Libor Sadílek se společností Energovod CZ, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 041 55 637, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20697, a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen "smlouva o upsání akcií") v sídle společnosti ELTODO, a.s., na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 8) Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě všech nově upisovaných akcií, tedy částce ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých). 9) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to převodem na účet společnosti Energovod CZ, a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s. číslo účtu: 117601213/03 00. do 27. 12. 2018 od 1. 6. 2018

Kapitál

Základní kapitál

vklad 24 200 000 Kč

od 29. 6. 2020

Základní kapitál

vklad 14 200 000 Kč

do 29. 6. 2020 od 27. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 4 200 000 Kč

do 27. 12. 2018 od 1. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 6. 2018 od 14. 7. 2016

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 14. 7. 2016 od 30. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 121 od 29. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 71 do 29. 6. 2020 od 27. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 21 do 27. 12. 2018 od 1. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 1. 6. 2018 od 14. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 14. 9. 2016 od 30. 7. 2015

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Marat Saber

Člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2018

vznik členství: 12. 11. 2018

Hornoměcholupská 663/141, Praha, 109 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Hariclia Mona Sandescu

Předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2018

Bílkova 861/14, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ladislav Beran

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2018

Vršovická 1286/88, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Libor Povejšil

Člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 27. 6. 2018

Božetická 3397/6, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ELTODO, a.s.

  Novodvorská 1010/14, Praha, 142 00

Historické vztahy

Petr Formánek

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 19. 9. 2017

zánik členství: 27. 6. 2018

Wassermannova 929/22, Praha, 152 00, Česká republika

Petr Formánek

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 19. 9. 2017

zánik členství: 27. 6. 2018

Wassermannova 929/22, Praha, 152 00, Česká republika

Petr Barák

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2016 - Poslední vztah: 6. 10. 2017

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 18. 9. 2017

vznik funkce: 27. 4. 2016

zánik funkce: 18. 9. 2017

Botevova 3102/15, Praha, 143 00, Česká republika

Petr Barák

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2016 - Poslední vztah: 6. 10. 2017

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 18. 9. 2017

vznik funkce: 27. 4. 2016

zánik funkce: 18. 9. 2017

Botevova 3102/15, Praha, 143 00, Česká republika

Hariclia Mona Sandescu

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 7. 9. 2015

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 7. 9. 2015

zánik funkce: 27. 6. 2018

Bílkova 861/14, Praha, 110 00, Česká republika

Hariclia Mona Sandescu

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 7. 9. 2015

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 7. 9. 2015

zánik funkce: 27. 6. 2018

Bílkova 861/14, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Lukáš Hampl

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2015 - Poslední vztah: 29. 9. 2015

vznik členství: 30. 7. 2015

zánik členství: 7. 9. 2015

vznik funkce: 30. 7. 2015

zánik funkce: 7. 9. 2015

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 180 00, Česká republika

Ing. Libor Hájek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2016

vznik členství: 30. 7. 2015

zánik členství: 16. 3. 2016

Fadějevova 1178/4, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Libor Hájek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2016

vznik členství: 30. 7. 2015

zánik členství: 16. 3. 2016

Fadějevova 1178/4, Praha, 148 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 12. 11. 2018

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

do 12. 11. 2018 od 28. 6. 2018

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva.

do 28. 6. 2018 od 30. 7. 2015

Dozorčí rada

Historické vztahy

Gabriela Mrštná

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2016 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 16. 3. 2016

zánik členství: 31. 3. 2018

Malachitová 959/2, Praha, 154 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Gabriela Mrštná

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2016 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 16. 3. 2016

zánik členství: 31. 3. 2018

Malachitová 959/2, Praha, 154 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Zdeňka Molnárová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2016

vznik členství: 30. 7. 2015

zánik členství: 16. 3. 2016

Fadějevova 1178/4, Praha, 148 00, Česká republika

Zdeňka Molnárová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2016

vznik členství: 30. 7. 2015

zánik členství: 16. 3. 2016

Fadějevova 1178/4, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztahy firmy Energovod CZ, a.s.

člen dozorčí rady

ELTODO ADVISORY, s.r.o.

První vztah: 9. 5. 2018

Novodvorská 1010/14, Praha, 142 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

ELTODO, a.s.

První vztah: 30. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

Novodvorská 1010/14, Praha, 142 00

Akcionáři

ELTODO, a.s., IČ: 45274517

Novodvorská, Česká republika, Praha, 142 01

do 1. 6. 2018 od 30. 7. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 7. 2015

Živnosti

Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 12. 2019
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 12. 2018
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 29. 8. 2018
Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 29. 8. 2018
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 8. 2018
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 7. 2018
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 7. 2018
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 7. 2018
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 7. 2018
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 7. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 7. 2015
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 7. 2015
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 7. 2015
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 7. 2015
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 7. 2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 7. 2015
Přerušeno od 8. 3. 2017

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).