Hlavní navigace

ESB Elektrické stroje, a.s.

Firma ESB Elektrické stroje, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5004, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 66 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27742598

Sídlo:

Vídeňská 297/99, Brno, 639 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 8. 2007

DIČ:

CZ27742598

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

19200 Výroba rafinovaných ropných produktů
25620 Obrábění
25720 Výroba zámků a kování
25730 Výroba nástrojů a nářadí
26300 Výroba komunikačních zařízení
27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
33140 Opravy elektrických zařízení
38220 Odstraňování nebezpečných odpadů
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
52100 Skladování
63 Informační činnosti
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5004, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ESB Elektrické stroje, a.s. od 13. 8. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 13. 8. 2007

adresa

Vídeňská 297/99
Brno 63900 od 1. 10. 2015

adresa

Vídeňská 297/99
Brno 65644 do 25. 6. 2014 od 13. 8. 2007

Předmět podnikání

Obráběčství od 19. 8. 2009

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 19. 8. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 8. 2009

Zámečnictví, nástrojářství od 19. 8. 2009

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 15. 10. 2007

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 19. 8. 2009 od 15. 10. 2007

montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení do 19. 8. 2009 od 15. 10. 2007

výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

projektování elektrických zařízení do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

velkoobchod do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

realitní činnost do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

správa a údržba nemovitostí do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

skladování zboží a manipulace s nákladem do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

kovoobráběčství do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

zámečnictví do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

nástrojářství do 19. 8. 2009 od 13. 8. 2007

výroba a zpracování paliv a maziv do 25. 6. 2014 od 13. 8. 2007

Ostatní skutečnosti

Společnost notářským zápisem NZ 443/2016 ze dne 12.9. změnila článek stanov a) v čl. 5 odts. 5.1 tak, že článek 5 odst. 5.1 nově zní : Základní kapitál společnosti činí 66.000.000, -Kč ( šedesát šest milionů korun českých) a je rozvržen na 66.000 ( šedesát šest tisíc) kmenových akciií, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě ka ždé akcie 1.000 Kč ( jeden tisíc korun českých). b)v článku 9 odst. 9.4 se věta " Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada", nahrazuje větou " Představenstvo má čtyři ( 4) členy, které volí a odvolává valná hromada. od 16. 9. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 6. 2014

Převoditelnost akcií: Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů společnosti, a to poměrně, podle počtu jimi vlastněných akcií. Poměr předkupního práva akcionáře sdělí akcionářům v souvislosti s nabídkou na odkup akcií představenstvo; zji štěný poměr počtu akcií, na které má každý akcionář společnosti nárok, se zaokrouhluje na celé akcie. Nabídku na odkup akcií ostatním akcionářům, jako oprávněným z předkupního práva, podává převodce písemně prostřednictvím představenstva společnosti. Před stavenstvo společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení nabídky informuje písemně o nabídce všechny ostatní akcionáře společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, případně předáním sdělení proti písemnému potvrzení o jeho převzetí. K nabídce na odkup akcií se akcionáři písemně vyjadřují ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemného nabídky převodce představenstvu. Informace představenstva o nabídce obsahuje určení dne, dokdy se musí akcionář k nabídce v yjádřit, má-li o odkup akcií zájem. Porušení jakýchkoliv povinností představenstva, vymezených v tomto článku stanov, nejde k tíži převodce. Předkupní právo akcionářů je uplatněno, jestliže akcionáři ve výše uvedené lhůtě projeví o koupi akcií za stanoven ých podmínek zájem, a to písemným vyjádřením, adresovaným představenstvu, případně předaném kterémukoliv členovi představenstva proti písemnému potvrzení o převzetí. Pokud některý z akcionářů ve stanovené lhůtě nabídku neakceptuje, je převodce oprávněn, p o splnění dalších podmínek vymezených stanovami, nabízené akcie prodat jiné osobě, než akcionáři. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s převode m akcií. Není-li souhlas udělen do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Jestliže valné hromada nerozhodne do 2 (dvou) měsíců od doručení ž ádosti, platí, že souhlas byl udělen. Jestliže valná hromada odmítne souhlas k převodu akcie na jméno udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akc ie je 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí valné hromady o odmítnutí souhlasu s převodem akcie. Ustanovení § 329 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích se použije obdobně. O udělení souhlasu s převodem akcií musí akcionář, který hodlá své akcie převést, požádat písemně. Žádost se doručuje představenstvu společnosti, které je povinno svolat k projednání této věci valnou hromadu a to tak, aby o udělení souhlasu s převodem akcií rozhodla valná hromada nejpozději do 2 (dvou) mě síců od doručení žádosti. Valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem akcií společnosti v případě, kdy bylo opomenuto předkupní právo stávajících akcionářů. Stejná pravidla, jako pro převod akcií, platí i pro jejich zastavení. K prodeji z astavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje. od 25. 6. 2014

Se společností ESB Elekrické stroje, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 42 598 byla sloučena odštěpovaná část jmění společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 01 395, která b yla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením. Na nástupnickou společnost ESB Elektrické stroje, a.s přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. určená ve Smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením. od 12. 2. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 66 000 000 Kč

od 13. 8. 2007
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 66 000 od 16. 9. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 66 000 do 16. 9. 2016 od 13. 8. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Dmitry Kozyrenko

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 24. 10. 2018

vznik funkce: 24. 10. 2018

32-287 Krasnykh komandirov str., 620135 Ekaterinburg, Ruská federace

Anton Tugolukov

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 24. 10. 2018

vznik funkce: 24. 10. 2018

17-79 Krasnykh komandirov str., 620135 Ekaterinburg, Ruská federace

Zdeňka Ognarová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 18. 9. 2017

Pod nemocnicí 500/27, Brno, 625 00, Česká republika

Historické vztahy

Petr Nováček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2015 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 18. 8. 2017

Svážná 395/7, Brno, 634 00, Česká republika

Petr Nováček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2015 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 18. 8. 2017

Svážná 395/7, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Tibor Hajnala

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

Lietavská 5, Bratislava, 851 06, Slovenská republika

Ing. Zdenek Kopáčik

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 28. 6. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2018

Novosvetská 4231/24, Bratislava, 811 06, Slovenská republika

Ing. Tibor Hajnala

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

Lietavská 5, Bratislava, 851 06, Slovenská republika

Petr Nováček

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

Svážná 395/7, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Zdenek Kopáčik

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

Bratislava, Novosvetská 4231/24, PSČ 811 06, Slovenská republika

Ing. Zdenek Kopáčik

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 8. 4. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

Hany Meličkovej 3165/14, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Petr Nováček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 16. 6. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

Svážná 395/7, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Tibor Hajnala

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 8. 4. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

Lietavská 5, Bratislava, 851 06, Slovenská republika

Ing. Petr Čermák

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik členství: 13. 8. 2007

zánik členství: 8. 4. 2008

Podskalská 423/26, Brno, 624 00, Česká republika

Ing. Petr Hofmann

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik členství: 13. 8. 2007

zánik členství: 8. 4. 2008

Velká Bíteš 36, 594 53, Česká republika

Vladimír Klimeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik členství: 13. 8. 2007

zánik členství: 8. 4. 2008

vznik funkce: 13. 8. 2007

zánik funkce: 8. 4. 2008

Moutnice 111, 664 35, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mikhail Kishko

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 10. 10. 2018

vznik funkce: 10. 10. 2018

10/1-136, Shvartsa str., Ekaterinburg, 620 073, Ruská federace

Další vztah k této osobě

Veronika Domnina

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 10. 10. 2018

18-36, Babushkina str., Ekaterinburg, 620 017, Ruská federace

Další vztah k této osobě

Alexey Kishko

předseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 10. 10. 2018

vznik funkce: 10. 10. 2018

75-127, Starykh bolshevikov str., Ekaterinburg, 620 135, Ruská federace

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Pavel Mohelský

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 10. 10. 2018

K lesu 330/13, Brno, 635 00, Česká republika

Pavel Mohelský

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2013

K Lesu 210/11, Brno, 635 00, Česká republika

Pavel Mohelský

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 28. 6. 2013

K Lesu 210/11, Brno, 635 00, Česká republika

Jan Liška

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 10. 10. 2018

Jircháře 191/11, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Marián Pochaba

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 10. 10. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2013

zánik funkce: 10. 10. 2018

Brusnicová 24, Bratislava, 831 10, Slovenská republika

Ing. Juraj Šmatlík

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 10. 12. 2018

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 10. 10. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2013

zánik funkce: 10. 10. 2018

Ševčenkova 29, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Ing. Milan Michalík

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 31. 8. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2016

Agátová 990, Pata, 925 53, Slovenská republika

Ing. Milan Michalík

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 31. 8. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2016

Agátová 990, Pata, 925 53, Slovenská republika

Ing. Marián Pochaba

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 28. 6. 2013

Brusnicová 24, Bratislava, 831 10, Slovenská republika

Ing. Milan Michalík

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

Agátová 990, Pata, 925 53, Slovenská republika

Ing. Juraj Šmatlík

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 28. 6. 2013

Ševčenkova 29, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Jan Liška

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

Jircháře 191/11, Brno, 602 00, Česká republika

Pavel Mohelský

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

K Lesu 210/11, Brno, 635 00, Česká republika

Pavel Mohelský

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2013

K Lesu 210/11, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Marián Pochaba

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 8. 4. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 8. 4. 2008

zánik funkce: 28. 6. 2013

Brusnicová 24, Bratislava, 831 10, Slovenská republika

Ing. Juraj Šmatlík

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 8. 4. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 8. 4. 2008

zánik funkce: 28. 6. 2013

Ševčenkova 29, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Ing. František Říšský

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 6. 10. 2010

vznik členství: 8. 4. 2008

zánik členství: 1. 6. 2010

Mandlova 440/11, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Milan Michalík

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 8. 4. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

Agátová 990, Pata, 925 53, Slovenská republika

Jan Liška

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 8. 4. 2008

zánik členství: 28. 6. 2013

Jircháře 191/11, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Milan Michalík

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2008 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik členství: 4. 1. 2008

zánik členství: 8. 4. 2008

Agátová 990, Pata, 925 53, Slovenská republika

Pavel Mohelský

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik členství: 13. 8. 2007

zánik členství: 8. 4. 2008

vznik funkce: 13. 8. 2007

zánik funkce: 8. 4. 2008

K Lesu 210/11, Brno, 635 00, Česká republika

Jan Liška

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik členství: 13. 8. 2007

zánik členství: 8. 4. 2008

vznik funkce: 13. 8. 2007

zánik funkce: 8. 4. 2008

Jircháře 191/11, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Vladimír Kohout

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2008

vznik členství: 13. 8. 2007

zánik členství: 3. 1. 2008

Chaloupky 266/48, Brno, 624 00, Česká republika

Za představenstvo je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.

od 7. 10. 2019

Za představenstvo jsou oprávněni jednat 2 (dva) členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí čl enové představenstva svůj podpis.

do 7. 10. 2019 od 25. 6. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají 2 členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva svůj podp is.

do 25. 6. 2014 od 10. 7. 2008

Způsob jednání: Za společnost jedná se třetími osobami, před soudy a jinými orgány v plném rozsahu představenstvo, a to buď společně dva libovolní členové představenstva nebo samostatně jeden, který je k tomu písemně všemi členy představenstva zmocněn. Je dnání za společnost v konkrétních případech může být pověřena i jiná osoba, písemně k tomu představenstvem zmocněná. Za společnost podepisují společně dva libovolní členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který je k tomu písemně všemi členy představenstva zmocněn. Podepisování za společnost v konkrétních případech může být pověřená i jiná osoba, písemně k tomu představenstvem zmocněná.

do 10. 7. 2008 od 13. 8. 2007

Další vztahy firmy ESB Elektrické stroje, a.s.

Akcionáři

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Rybničná, Slovenská republika, Bratislava, 835 54

od 10. 7. 2008

Energetické strojírny Brno, a.s., IČ: 46347020

Vídeňská, Česká republika, Brno, 656 44

do 12. 2. 2008 od 13. 8. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 8. 2007

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 9. 2007
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 9. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
  • Výroba strojů a zařízení
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Projektování elektrických zařízení
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 8. 2007
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 8. 2007
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 8. 2007

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).