Hlavní navigace

EUREMAD TERTIA SE v likvidaci

Firma EUREMAD TERTIA SE v likvidaci, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 93, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 4 337 100 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29269717

Sídlo:

Merhautova 1024/155, Brno Černá Pole (Brno-sever), 613 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

4. 3. 2011

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 93, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

EUREMAD TERTIA SE od 4. 3. 2011

Právní forma

Evropská společnost od 4. 3. 2011

adresa

Merhautova 1024/155
Brno 61300 od 29. 2. 2016

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 4. 3. 2011

Ostatní skutečnosti

1) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání předmětu nepeněžitého vkladu, neboť vlastnictví této nemovité věci společností EUREMAD TERTIA SE lépe a efektivněji naplňuje podnikatelský záměr této společnosti, a to tak, že společnost u této věci využije pro ni optimálnější právní formu, tj. vlastnictví. Vlastnictví této nemovitosti zcela odpovídá záměrům společnosti do budoucna i současnému zapsanému předmětu podnikání. 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1,445.700,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet pět tisíc sedm set korun českých), tedy z výše 2,891.400,- Kč (slovy: dva miliony osm set devadesát jedna tisíc čtyři sta korun českých) na novou vý ši 4,337.100,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta třicet sedm tisíc jedno sto korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 6 (šest) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých). 4) Všech 6 (šest) kusů akcií bude upsáno níže popsaným nepeněžitým vkladem předem určených zájemců. 5) Akcie v rozsahu 6 (šesti) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, přičemž: - akcie v rozsahu 3 (slovy: tří) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Le nce Prokešové, dat. nar. 13.06.1978, bytem Zlín, Rybníčky 512, PSČ 760 01, která emisní kurs těchto nových akcií splatí níže popsaným nepeněžitým vkladem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 722.850,- Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc osm set padesát korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisované tímto nepeněžitým vkladem bude činit 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých); - akcie v rozsahu 3 (slovy: tří) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Lu cii Prokešové, dat. nar. 29.03.1988, bytem Zlín, Rybníčky 512, PSČ 760 01, která emisní kurs těchto nových akcií splatí níže popsaným nepeněžitým vkladem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 722.850,- Kč (slovy: sedm set dvacet dva tisíc osm set padesát korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisované tímto nepeněžitým vkladem bude činit 240.950,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc devět set padesát korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost, zapsaná v katastru nemovitostí pro k.ú. město Brno, obec Brno, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město na listu vlastnictví č. 287, jako: budova č.p. 342, jiná sta vba, stojící na pozemku p.č. 484/1, p.č. 484/2 a p.č. 484/3, kterou vlastní. 6)Předem určení zájemci upíšou akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určeným zájemcům nejpozději do 3 dnů po zápisu usnesení valné h romady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určeným zájemcům doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. 7) Emisní kurs nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude splacen shora popsaným nepeněžitým vkladem tak, že určení zájemci předají společnosti v jejím sídle na adrese Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00 (místo splacení nepeněžitého vk ladu), písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií akcionářů dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8) Místo pro úpis akcií, tj. místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti EUREMAD TERTIA SE, na adrese Brno, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00. do 3. 8. 2011 od 29. 6. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 337 100 Kč

od 3. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 2 891 400 Kč

do 3. 8. 2011 od 4. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 240 950 Kč, počet: 18 od 3. 8. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 240 950 Kč, počet: 12 do 3. 8. 2011 od 4. 3. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Pavel Zerrich

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 2. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

Josefy Faimonové 2221/4, Brno, 628 00, Česká republika

Historické vztahy

Pavel Zerrich

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2018 - Poslední vztah: 28. 8. 2018

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 21. 6. 2016

Vážany 74, 682 01, Česká republika

Pavel Zerrich

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 2. 2016 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 21. 6. 2011

Josefy Faimonové 2221/4, Brno, 628 00, Česká republika

Pavel Zerrich

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2011 - Poslední vztah: 29. 2. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

Josefy Faimonové 2221/4, Brno, 628 00, Česká republika

Renata Fialová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2011

vznik členství: 4. 3. 2011

zánik členství: 21. 6. 2011

vznik funkce: 4. 3. 2011

zánik funkce: 21. 6. 2011

Mělčany 171, 664 64, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jan Čagánek

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 21. 6. 2011

náměstí Míru 12, Zlín, 760 01, Česká republika

Historické vztahy

Jan Čagánek

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 28. 8. 2018

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 21. 6. 2016

náměstí Míru 12, Zlín, 760 01, Česká republika

Jan Čagánek

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2011 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 21. 6. 2011

třída Tomáše Bati 202, Zlín, 763 02, Česká republika

Pavel Zerrich

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2011 - Poslední vztah: 29. 2. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik funkce: 23. 1. 2015

Žitná 1474/23, Brno, 621 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  IFIS investiční fond, a.s.

  Čechyňská 419/14a, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

 • předseda dozorčí rady

  GALARA a.s.

  Blatnická 4219/4, Brno, 628 00

 • předseda dozorčí rady

  TAPISADO a.s.

  Čechyňská 361/16, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

 • předseda dozorčí rady

  UTOPISTICA a.s.

  Čechyňská 416/18, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

Mgr. Daniel Janda

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2011

vznik členství: 4. 3. 2011

zánik členství: 21. 6. 2011

vznik funkce: 4. 3. 2011

zánik funkce: 21. 6. 2011

Fillova 105/8, Brno, 638 00, Česká republika

Za společnost jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně.

od 29. 6. 2011

Za společnost jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně

do 29. 6. 2011 od 4. 3. 2011

Další vztahy firmy EUREMAD TERTIA SE v likvidaci

EUREMAD SE

První vztah: 4. 3. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2011

Čechyňská 416/18, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Martin Svoboda

  člen dozorčí rady

  Podomí 11, 683 04, Česká republika

 • Mgr. Daniel Janda

  člen představenstva

  Fillova 105/8, Brno, 638 00, Česká republika

 • Renata Fialová

  člen dozorčí rady

  Mělčany 171, 664 64, Česká republika

Akcionáři

EUREMAD SE, IČ: 29256941

Merhautova 1024/155, Česká republika, Brno, 613 00

do 29. 6. 2011 od 4. 3. 2011

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).