Hlavní navigace

EXIM PROTECT a.s.

Firma EXIM PROTECT a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3623, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 43 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61672823

Sídlo:

Libušina 504, Kladno Dubí, 272 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 12. 1995

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

139 Výroba ostatních textilií
141 Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46421 Velkoobchod s oděvy
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3623, Městský soud v Praze

Obchodní firma

EXIM PROTECT a.s. od 31. 12. 2003

Obchodní firma

PROINVEST HOLDING a.s. do 31. 12. 2003 od 13. 12. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 13. 12. 1995

adresa

Libušina 504
Kladno 27203 od 31. 12. 2003

adresa

Libušina 504
Kladno 27200 do 31. 12. 2003 od 14. 10. 1997

adresa

J.Š.Baara 516
Stochov 27303 do 14. 10. 1997 od 13. 12. 1995

Předmět podnikání

výroba textilního zboží ( krpmě oděvů a textilních doplňků ) od 17. 3. 2004

výroba oděvů a oděvních doplňků ( kromě kožešinových) od 17. 3. 2004

velkoobchod od 17. 3. 2004

specializovaný maloobchod od 17. 3. 2004

zprostředkování obchodu od 17. 3. 2004

zprostředkování služeb od 17. 3. 2004

reklamní činnost a marketing od 17. 3. 2004

činnost účetních poradců,vedení účetnictví do 2. 4. 2007 od 17. 3. 2004

činnost realitní kanceláře do 1. 3. 2003 od 17. 5. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 17. 3. 2004 od 13. 12. 1995

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a přenosu informací do 17. 3. 2004 od 13. 12. 1995

Ostatní skutečnosti

Snižuje se základní kapitál akciové společnosti EXIM PROTECT a.s. Důvod snížení základního kapitálu a způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty. Akcie v částce , odpoví dajícíc snížení základního kapitálu budou převedeny bezúplatně společnosti podle § 211 odst. 1 obchodního zákoníku. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál akciové společnosti EXIM PROTECT a.s. se snižuje z dosavadní výše 298.492.000,- Kč ( slovy : dvěstědevadesát osm milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých) o částku 255.492.000,- Kč ( slovy: dvě stě padesát pět milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 43.000.000,- Kč ( slovy : čty řicet tři miliony korun českých). Způsob jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížení základního kapitálu bude provedeno bezplatným vzetím akcií z oběhu, a to v nominální hodnotě, která odpovídá snížení základního kapitálu, na základě veřejného návrhu akcionářům, podle § 213c odst. 1a) obchdního zákoníku. Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu. Z oběhu bude vzato celkem 25 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy : deset milionů korun č eských) každá, 4 kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč ( slovy : jeden milion korunčeských) každá,13 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč ( slovy : jedno sto tisíc korun českých) každá,18 kmenový ch listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy : deset tisíc korun českých) každá a 12 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých) každá. Ustanovení § 211 odst. 3 obchodního zákoníku s ohledem na ustanovení § 216a odst. 1 obchodního zákoníku zůstává nedotčeno. Lhůta pro předložení listinných akcií: Akcionář předloží listinné akcie, které mají být vzaty z oběhu ve lhůtě 3 ( slovy : tří) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž lhůta začne běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 26. 6. 2006

Základní kapitál společnosti EXIM PROTECT a.s. se snižuje. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je finanční optimalizace účetnictví společnosti. Akcie v čásce, odpovídající snížení základního kapitálu, budou převedeny úplatně společnosti podle § 211 odst. 1 obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti EXIM PROTECT a.s. se snižuje z dosavadní výše 352.492.000,- Kč ( slovy: tři sta padesát dva miliony čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých) o částku 54.000.000,- Kč ( slovy : padesát čt yři miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 298.492.000,- Kč ( slovy : dvě stě devadesát osm milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu, a to akcií v nominální hodnotě, která odpovídá snížení základního kapitálu, na základě veřejného návrhu akcionářům, podle 213c odst. 1a) obch. zákoníku. Kupní cena za 1 listinnou ak cii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy: deset milionů korun českých) bude činit 10.000.000,- Kč ( slovy : deset milionů korun českých). Kupní cena za 1 listinnou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy : jeden mil ion korun českých) bude činit 1.000.000,-Kč ( slovy : jeden milion korun českých). Z oběhu bude vzato celkem 5 listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy : deset milionů korun českých) každá a 4 listinné akcie společnosti o j menovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy : jeden milion korun českých) každá. Lhůta splatnosti kupní ceny bude činit 3 ( slovy: tři) měsíce od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu nové v ýše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. od 21. 7. 2005

Na nástupnickou společnost PROINVEST HOLDING a.s., se sídlem Kladno, Libušina čp. 504, PSČ: 272 00 , IČ: 61672823, přešlo v důsledku fúze formou sloučení jmění těchto zanikajících právnických osob: - REALINVEST KLADNO, a.s., se sídlem Kladno, Libušina čp. 504, PSČ: 272 01, IČ: 25059556, zapsané v oddíle B, vložka 4110 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, - EXIM PROTECT s.r.o., se sídlem Praha 8, Dopraváků čp. 723, PSČ: 184 00 , IČ: 47534583, zapsané v oddíle C, vložka 15862, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, - EXIM PROTECT Česko s.r.o., se sídlem Kladno, Libušina čp. 504, PSČ: 272 00 , IČ: 47546174, zapsané v oddíle C, vložka 19249 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, - TRIO Pardubice spol. s r.o., se sídlem Pardubice, Černá za Bory, areál Strojonu, PSČ: 533 01 , IČ: 60933763, zapsané v oddíle C, vložka 6019 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, - MIREAL KLADNO, s r.o., se sídlem Kladno, Libušina čp. 504, PSČ: 272 01 , IČ: 61681512, zapsané v oddíle C, vložka 36507 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, - EXIM PROTECT Vysočina s r.o., se sídlem Jihlava, Erbenova čp. 41, PSČ: 586 01 , IČ: 26226448, zapsané v oddíle C, vložka 37909 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. od 31. 12. 2003

Valná hromada rozhodla dne 8.7.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti nepeněžitým vkladem z částky 1 000 000,- Kč o částku 351 490 000,- Kč na částku 352 492 000,- Kč. Upsání akcií bude nabídnuto výhradně společnosti REALINVEST KLADNO a.s., IČ: 25059556 se sídlem Kladno, ČSA 3189. Předmětem nepeněžitého vkladu je soubor nemovitého majetku, 26 obytných domů zapsaných na LV č. 23176 a č. 13637 pro kat. území Kročehlavy a Kladno u Katastrálního úřadu v Kladně. Nově upsané základní jmění bude rozděleno celkem na 51 ks listinných akcií na majitele. Emisní ážio akcií je nulové. Upisovatel je povinen upsat akcie ve schválené výši v sídle společnosti do 15 dnů od doručení oznámení představenstva o zapsání záměru zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad je splatný v sídle společnosti do 15 dnů ode dne úpisu akcií. do 19. 1. 1999 od 14. 10. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 43 000 000 Kč

od 24. 10. 2006

Základní kapitál

vklad 298 492 000 Kč

do 24. 10. 2006 od 9. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 352 492 000 Kč

do 9. 1. 2006 od 19. 1. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 19. 1. 1999 od 13. 12. 1995
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 od 24. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 od 24. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 29 do 24. 10. 2006 od 9. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 7 do 24. 10. 2006 od 9. 1. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 34 do 9. 1. 2006 od 13. 5. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 11 do 9. 1. 2006 od 13. 5. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 35 do 13. 5. 2005 od 1. 3. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 do 13. 5. 2005 od 1. 3. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 13 do 24. 10. 2006 od 1. 3. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 18 do 24. 10. 2006 od 1. 3. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 do 24. 10. 2006 od 1. 3. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 35 do 1. 3. 2003 od 19. 1. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 do 1. 3. 2003 od 19. 1. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 13 do 1. 3. 2003 od 19. 1. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 18 do 1. 3. 2003 od 19. 1. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 do 1. 3. 2003 od 19. 1. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 do 19. 1. 1999 od 17. 5. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 do 19. 1. 1999 od 17. 5. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 9 do 19. 1. 1999 od 17. 5. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 9 do 17. 5. 1996 od 13. 12. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 do 17. 5. 1996 od 13. 12. 1995

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Eva Bazelová

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Táborská 964/22, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Bílek

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Na domovině 685/4, Praha, 142 00, Česká republika

Historické vztahy

Eva Bazelová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Lipanská 65, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, Česká republika

Helena Hamplová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 21. 6. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2015

Heydukova 2390, Kladno, 272 01, Česká republika

JUDr. Hana Novotná

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 21. 6. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2015

Masarykova 837/123, Rudná, 252 19, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jana Hortová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2009 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 1. 10. 2015

Bellevue 3250, Kladno, 272 01, Česká republika

Lucie Vágnerová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2012

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 21. 6. 2012

Bellevue 3250, Kladno, 272 01, Česká republika

Veronika Linková

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2012

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 21. 6. 2012

Váňova 3179, Kladno, 272 01, Česká republika

Dana Brunerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2006 - Poslední vztah: 17. 12. 2009

vznik členství: 29. 12. 2005

zánik členství: 3. 6. 2009

vznik funkce: 2. 1. 2006

zánik funkce: 3. 6. 2009

Okružní 2718, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Rasocha

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2006 - Poslední vztah: 17. 12. 2009

vznik členství: 29. 12. 2005

zánik členství: 3. 6. 2009

Neklanova 2707, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Romana Horová

předseda

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 10. 3. 2006

zánik členství: 29. 12. 2005

vznik funkce: 9. 1. 2004

zánik funkce: 29. 12. 2005

Zahradní 233, Svinařov, 273 05, Česká republika

Václav Faltus

člen

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 17. 12. 2009

vznik funkce: 6. 9. 2002

Jar. Merhauta čp. 1794, Kladno, 272 01, Česká republika

PhDr. Miloslav Voráček

člen

První vztah: 1. 3. 2003 - Poslední vztah: 10. 3. 2006

zánik členství: 29. 12. 2005

vznik funkce: 3. 1. 2003

zánik funkce: 29. 12. 2005

Štoka čp. 907, Unhošť, 273 51, Česká republika

Václav Faltus

místopředseda

První vztah: 1. 3. 2003 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik funkce: 6. 9. 2002

Jar. Merhauta čp. 1794, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Vladimír Chára

předseda

První vztah: 9. 3. 2001 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik členství: 27. 10. 2000

vznik funkce: 27. 10. 2000

zánik funkce: 9. 1. 2004

Heydukova 2390, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ladislav Lhota

místopředseda

První vztah: 9. 3. 2001 - Poslední vztah: 1. 3. 2003

vznik členství: 27. 10. 2000

vznik funkce: 27. 10. 2000

zánik funkce: 6. 9. 2002

Tylova 1128, Kladno, 272 01, Česká republika

Ladislav Lhota

předseda

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 9. 3. 2001

J. Čapka 1732, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Jaromír Rain

místopředseda

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 9. 3. 2001

Korycanská 367, Praha 8, 180 00, Česká republika

Petr Lhota

člen

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 1. 3. 2003

zánik funkce: 6. 9. 2002

Kordačova 986, Kladno, 272 01, Česká republika

Zdeněk Pachman

člen

První vztah: 13. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

V.Nezvala 754, Kladno 4, 272 04, Česká republika

Zdeněk Pachman

místopředseda

První vztah: 13. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Tovarová 1211, Praha 9, 198 00, Česká republika

Zdeněk Elicer

předseda

První vztah: 13. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

J.Š.Baara 516, Stochov, 273 03, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Pavel Orlovský

Předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Sulova 1246, Praha, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Lenka Hortová

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 1. 10. 2015

Bellevue 3250, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Lenka Hortová

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2009 - Poslední vztah: 16. 11. 2013

vznik členství: 3. 6. 2009

vznik funkce: 3. 6. 2009

Bellevue 3250, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jiří Kouba

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2012

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 21. 6. 2012

Jaroslava Ježka 3057, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Martin Hort

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2009 - Poslední vztah: 17. 12. 2009

vznik členství: 28. 1. 2009

zánik členství: 3. 6. 2009

Bellevue 3248, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Bořivoj Vágner

předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2012

vznik členství: 28. 1. 2009

zánik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 28. 1. 2009

zánik funkce: 21. 6. 2012

Bellevue 3238, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Radek France

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2008 - Poslední vztah: 17. 12. 2009

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 3. 6. 2009

vznik funkce: 24. 11. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2009

Alšova 617, Štětí, 411 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivana Orlová

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 12. 2. 2009

vznik členství: 7. 1. 2008

zánik členství: 28. 1. 2009

vznik funkce: 7. 1. 2008

zánik funkce: 28. 1. 2009

Viktora Dyka 517, Libušín, 273 06, Česká republika

Radek France

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2008

vznik členství: 7. 5. 2007

vznik funkce: 7. 5. 2007

zánik funkce: 24. 11. 2008

Alšova 617, Štětí, 411 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Fencl

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2008

vznik členství: 16. 5. 2007

zánik členství: 7. 1. 2008

vznik funkce: 16. 5. 2007

zánik funkce: 7. 1. 2008

Zahradní 550, Lužná, 270 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Kudrlička

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2005 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 7. 5. 2007

Dukelská 892, Podbořany, 441 01, Česká republika

Michal Rasocha

člen

První vztah: 5. 10. 2004 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 2. 9. 2004

zánik členství: 16. 5. 2007

Neklanova čp. 2707, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ing. Vladimír Chára

člen

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 18. 10. 2005

zánik členství: 31. 8. 2005

vznik funkce: 9. 1. 2004

zánik funkce: 31. 8. 2005

Heydukova 2390, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Novák

člen

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2005

vznik funkce: 9. 1. 2004

zánik funkce: 10. 5. 2005

Vašatova 3221, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Radko Posekaný

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2003 - Poslední vztah: 18. 10. 2005

zánik členství: 31. 8. 2005

vznik funkce: 6. 9. 2002

zánik funkce: 31. 8. 2005

Ant. Rendla 716, Kladno, 272 04, Česká republika

Ing. Jiří Zelinka

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2003 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik funkce: 6. 9. 2002

zánik funkce: 9. 1. 2004

Zálesí 1128/84, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Martin Hort

předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2003 - Poslední vztah: 12. 2. 2009

vznik funkce: 6. 9. 2002

Bellevue čp. 3248, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Jaromír Rain

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2001 - Poslední vztah: 1. 3. 2003

vznik funkce: 27. 10. 2000

zánik funkce: 6. 9. 2002

Korycanská 367, Praha 8, 180 00, Česká republika

Alexandr Hák

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1999 - Poslední vztah: 9. 3. 2001

Lonkova 471, Pardubice 5, 530 09, Česká republika

Ing. Jiří Zelinka

předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 1999 - Poslední vztah: 1. 3. 2003

zánik funkce: 6. 9. 2002

Zálesí 1128/84, Praha 4 - Krč, 142 00, Česká republika

Ing. Radko Posekaný

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 1999 - Poslední vztah: 1. 3. 2003

zánik funkce: 6. 9. 2002

Ant. Rendla 716, Kladno IV, 272 04, Česká republika

Ing. Jiří Zelinka

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Zálesí 1128/84, Praha 4-Krč, 142 00, Česká republika

Ing. Radko Posekaný

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Ant. Rendla 716, Kladno IV, 272 04, Česká republika

Ilona Elicerová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Litevská 2150, Kladno 2, 272 01, Česká republika

Zdeněk Elicer

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 1995 - Poslední vztah: 19. 1. 1999

Litevská 2150, Kladno 2, 272 01, Česká republika

Ivo Elicer

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

J.Š.Baara 516, Stochov, 273 03, Česká republika

Za představenstvo navenek jedná a podepisuje jménem společnosti jeho předseda , k podpisovaným dokumentům připojí podpis některý z členů dozorčí rady.

od 2. 12. 2015

Za představenstvo navenek jedná a podepisuje jménem společnosti jeho předseda samostatně, nebo místopředseda samostatně.

do 2. 12. 2015 od 12. 2. 2009

Za představenstvo jedná a podepisuje jeho předseda samostatně, nebo jeho člen samostatně.

do 12. 2. 2009 od 17. 3. 2004

Za představenstvo jedná navenek jeho předseda samostatně, nebo místopředseda společně s členem představenstva.

do 17. 3. 2004 od 1. 3. 2003

Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo jeden z nich společně s jedním dalším členem představenstva.

do 1. 3. 2003 od 14. 10. 1997

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční předseda představenstva.

do 14. 10. 1997 od 17. 5. 1996

Za společnost jednají členové představenstva, a to vždy kterýkoli jeden člen společně s předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis kterýkoli jeden člen představenstva společně s předsedou představenstva.

do 17. 5. 1996 od 13. 12. 1995

Další vztahy firmy EXIM PROTECT a.s.

1 fyzická osoba

Jana Hladíková

První vztah: 2. 12. 2015

Nezamyslova 407/8, Praha, 128 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Lenka Hortová

První vztah: 16. 11. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

Bellevue 3250, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Lenka Hortová

První vztah: 17. 9. 2012 - Poslední vztah: 16. 11. 2013

Bellevue 3250, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Bořivoj Vágner

První vztah: 16. 4. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2012

Bellevue 3238, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Hort

První vztah: 6. 5. 2003 - Poslední vztah: 16. 4. 2009

Bellevue 3248, Kladno, 272 01, Česká republika

Akcionáři

JANA HLADÍKOVÁ

Nezamyslova 407/8, Česká republika, Praha, 128 00

od 2. 12. 2015

Ing. LENKA HORTOVÁ

Bellevue 3250, Česká republika, Kladno, 272 01

do 2. 12. 2015 od 16. 11. 2013

Ing. Lenka Hortová

Bellevue, Česká republika, Kladno, 272 01

do 16. 11. 2013 od 17. 9. 2012

Ing. Bořivoj Vágner

Bellevue, Česká republika, Kladno, 272 01

do 17. 9. 2012 od 16. 4. 2009

Ing. Martin Hort

Bellevue, Česká republika, Kladno, 272 01

do 16. 4. 2009 od 6. 5. 2003

REALINVEST KLADNO, a.s., IČ: 25059556

ČSA, Česká republika, Kladno, 272 01

do 6. 5. 2003 od 19. 1. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 12. 1995

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 11. 2015
Přerušeno od 26. 4. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 12. 1995

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).