Hlavní navigace

F.C.P. Investment a.s.

Firma F.C.P. Investment a.s., akciová společnost, vznikla dne 27. 6. 2012. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3437, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

24243442

Sídlo:

Na Hrádku 1940, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 6. 2012

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
64923 Činnosti zastaváren
6619 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
6622 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3437, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

MOWAPAY WM a.s. od 15. 1. 2015

Obchodní firma

MOWAPAY WM a.s. od 26. 3. 2015

Obchodní firma

WINSON GROUP a.s. do 26. 3. 2015 od 27. 6. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 27. 6. 2012

adresa

Praha, Vyšehradská 1349/2, PSČ 12800 od 26. 3. 2015

adresa

Na Hrádku 1940
Pardubice 53002 od 6. 8. 2015

adresa

Vyšehradská 1349/2
Praha 12800 do 6. 8. 2015 od 27. 6. 2012

adresa

Vyšehradská 1349/2
Praha 12800 do 15. 1. 2015 od 27. 6. 2012

Předmět podnikání

pojišťovací agent od 1. 4. 2014

pojišťovací makléř od 1. 4. 2014

investiční zprostředkovatel od 1. 4. 2014

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 1. 4. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 6. 2012

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 27. 6. 2012

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 26. 3. 2015 od 6. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 26. 3. 2015 od 6. 6. 2014

Plně splacený základní kapitál obchodní společnosti se z důvodu záměru společnosti posílit rozvoj podnikatelské činnosti společnosti zvyšuje z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč (slovy: Dva miliony Korun českých) o částku 73,000.000,-- Kč (slovy: Sedmdesát tř i miliony Korun českých) na základní kapitál ve výši 75,000.000,- Kč (slovy: Sedmdesát pět milionů Korun českých) za následujících podmínek: 1) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 2.000 ks (slovy: Dvou tisíc kusů) nových kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 36.500,-- Kč (slovy: Třicet šest tisíc pět set Korun českých) na jméno vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi, přičemž na jednu každou nově vydanou akcii připadá emisní ážio ve výši 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc Korun českých); 2) emisní kurs každé akcie je tedy roven částce 46.500,- Kč (slovy: Čtyřicet šest tisíc pět set Korun českých) a bude splácen výhradně peněžitými vklady; 3) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 73,000.000,-- Kč (slovy: Sedmdesát tři miliony Korun českých), se nepřipouští; 4) stávajícímu akcionáři náleží přednostní právo k úpisu nových akcií, jimiž se zvyšuje základní kapitál společnosti, na základě něhož má vlastník jedné listinné akcie na jméno o nominální hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc Korun českých) právo předn ostně upsat jednu novou akcii o nominální hodnotě 36.500,-- Kč (slovy: Třicet šest tisíc pět set Korun českých) za cenu 46.500,-- Kč (slovy Čtyřicet šest tisíc pět set Korun českých), a to ve lhůtě od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku, přednostní úpis lze uplatnit v pracovní dny vždy od 10:00 do 14:00 hodin v sídle společnosti nejpozději do 15.03.2013 (slovy: Patnáctého března roku dvoutisícího třináctého); 5) oznámení o počátku běhu lhůty k uplatnění přednostního práva bude představenstvem společnosti provedeno bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady; 6) nové akcie o nominální hodnotě 36.500,-- Kč (slovy: Třicet šest tisíc pět set Korun českých), které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou za cenu 46.500,-- Kč (slovy: Čtyřicet šest tisíc pět set Korun českých) nabídnuty na základě veřejné nabídky v sídle společnosti vždy od 10:00 do 14:00 hodin v pracovní dny od 16.03.2013 (slovy: Šestnáctého března roku dvoutisícího třináctého) do 29.03.2013 (slovy: Dvacátého devátého března roku dvoutisícího třináctého), přičemž počátek běhu lhůty a emi sní kurs takto upisovaných akcií bude upisovatelům oznámen na webových stránkách společnosti; 7) nebudou-li akcie upsány na základě přednostního práva případně na základě veřejné nabídky ve stanovené lhůtě, bude zvýšení základního kapitálu neúčinné a společnost je v souladu s ust. § 167 odst. (2) obchodního zákoníku povinna vrátit dosavadním upiso vatelům částku zaplacenou při upsání akcií spolu s úrokem ve výši úroku obvykle poskytovaném bankami podle smlouvy o běžném účtu ke dni, kdy vznikla povinnost vrátit zaplacenou částku; 8) upisovatelé jsou povinni splatit 100 % (slovy: Jedno sto procent) jimi ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsané jmenovité hodnoty akcií a 100 % (slovy: Jedno sto procent) ážia upsaných akcií v den jejich úpisu na zvláštní účet společnosti, a t o: a) na účet číslo 252956762/0300 nominální hodnotu každé nově upsané akcie, b) na účet číslo 256143769/0300 emisní ážio každé nově upsané akcie, 9) představenstvu společnosti se ukládá , aby po zápisu změny formy akcií do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 (slovy: Třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, podalo návrh na zápis do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchod ního zákoníku a posléze řádně a včas splnilo svoji povinnost dle ust. § 206 obchodního zákoníku, 10) představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději do 1 (slovy: Jednoho) měsíce od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydalo akcie společnosti odpovídající zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí a způsobem uveden ým ve stanovách pro svolání valné hromady vyzvalo upisovatele k výměně zatímních listů za akcie ve lhůtě 1 (slovy: Jednoho) měsíce od vydání akcií; do 23. 10. 2013 od 21. 12. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 27. 6. 2012
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 od 14. 12. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 14. 12. 2012 od 27. 6. 2012

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jiří Šťastný

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 27. 11. 2013

Gorkého 1755/3, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Martin Holata

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 27. 11. 2013

Kouty 53, 584 01, Česká republika

Ivo Mikulica

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 27. 11. 2013

Neukončená 288/28, Ostrava, 725 29, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jiří Šťastný

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 27. 11. 2013

Svahová 1015/16, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Vladimír Šedivý

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 27. 11. 2012

zánik členství: 27. 11. 2013

U libeňského pivovaru 1026/27, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Hráček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 27. 11. 2012

zánik členství: 27. 11. 2013

Za školou 832, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • jednatel

  dr. copper s.r.o.

  Ohradní 1440/2A, Praha Michle (Praha 4), 140 00

 • jednatel

  NEST EGG s.r.o.

  Ohradní 1440/2A, Praha Michle (Praha 4), 140 00

 • člen představenstva

  Potion a.s.

  Dvorská 899/15, Šternberk, 785 01

 • jednatel

  Coali s.r.o.

  Ohradní 1440/2A, Praha Michle (Praha 4), 140 00

 • předseda dozorčí rady

  INTEGRITY FINANCES a.s.

  Na Václavce 1079/32, Praha Smíchov, 150 00

Ing. Stanislav Švec

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 27. 11. 2012

zánik členství: 27. 11. 2013

Krakovská 2799, Tábor, 390 05, Česká republika

Ondřej Sommer

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 27. 11. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2012

zánik funkce: 27. 11. 2012

Bořivojova 1764, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ludmila Kožená Vrtišová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 27. 11. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2012

zánik funkce: 27. 11. 2012

Tyršova 529, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Kateřina Blažek Králová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 27. 11. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2012

zánik funkce: 27. 11. 2012

Pod Vyšehradem 1173/14, Praha 4, 147 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Michael Budera

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 27. 11. 2013

Benešovo náměstí 2518, Pardubice, 530 02, Česká republika

Historické vztahy

David Hráček

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 27. 11. 2013

zánik členství: 27. 2. 2015

vznik funkce: 28. 11. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2015

Za školou 832, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • jednatel

  dr. copper s.r.o.

  Ohradní 1440/2A, Praha Michle (Praha 4), 140 00

 • jednatel

  NEST EGG s.r.o.

  Ohradní 1440/2A, Praha Michle (Praha 4), 140 00

 • člen představenstva

  Potion a.s.

  Dvorská 899/15, Šternberk, 785 01

 • jednatel

  Coali s.r.o.

  Ohradní 1440/2A, Praha Michle (Praha 4), 140 00

 • předseda dozorčí rady

  INTEGRITY FINANCES a.s.

  Na Václavce 1079/32, Praha Smíchov, 150 00

Martin Novotný

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 1. 2015

vznik členství: 27. 11. 2013

zánik členství: 5. 12. 2014

Bubeníkova 519, Pardubice, 530 03, Česká republika

Michael Budera

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 3. 2015

vznik členství: 27. 11. 2013

vznik funkce: 28. 11. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2015

Benešovo náměstí 2518, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Petr Rákosník

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2014

vznik členství: 27. 11. 2012

zánik členství: 27. 11. 2013

Václavkova 505/30, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Markéta Myslivcová

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 27. 11. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2012

zánik funkce: 27. 11. 2012

Vrchlického 1749, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány, představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně člen představenstva.

od 26. 3. 2015

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně kterýkoliv člen představenstva. Při písemných úkonech jménem společnosti však připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané firmě společnosti vždy dva čl enové představenstva.

do 26. 3. 2015 od 6. 6. 2014

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně kterýkoliv člen představenstva

do 6. 6. 2014 od 27. 6. 2012

Další vztahy firmy F.C.P. Investment a.s.

MOWAPAY s.r.o.

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 4. 2014

Kaprova 42/14, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

DAVO COMPANY s.r.o.

První vztah: 27. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

Vyšehradská 1349/2, Praha, 128 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Milan Kroka

  jednatel

  Čaklov 412, Čaklov, Slovenská republika

Akcionáři

MOWAPAY s.r.o., IČ: 27886883

Roháčova, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 1. 4. 2014 od 12. 12. 2012

DAVO COMPANY s.r.o., IČ: 24809471

Vyšehradská 1349/2, Česká republika, Praha 2, 128 00

do 12. 12. 2012 od 27. 6. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 6. 2012

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 6. 2012

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.