Hlavní navigace

Factoring České spořitelny, a.s.

Firma Factoring České spořitelny, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5075, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 114 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25629352

Sídlo:

Budějovická 1912/64b, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 12. 1997

DIČ:

CZ25629352

Aktuální kontaktní údaje Factoring České spořitelny, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6499 Ostatní finanční zprostředkování j. n.
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5075, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Factoring České spořitelny, a.s. od 26. 2. 2002

Obchodní firma

ČS Factoring, a.s. do 26. 2. 2002 od 4. 12. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 4. 12. 1997

adresa

Budějovická 1912/64b
Praha 14000 od 8. 3. 2019

adresa

Budějovická 1518/13B
Praha 4 14000 do 8. 3. 2019 od 3. 7. 2009

adresa

Pobřežní 46
Praha 8 18600 do 3. 7. 2009 od 10. 5. 2005

adresa

Pobřežní 46
Praha 8 18000 do 10. 5. 2005 od 25. 3. 1998

adresa

Belgická 40
Praha 2 12000 do 25. 3. 1998 od 4. 12. 1997

Předmět podnikání

Poskytování faktoringových služeb Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, vykonávaná zejména z těchto oborech činností: - Zprostředkování obchodu a služeb; - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. od 17. 9. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 17. 9. 2021 od 30. 9. 2010

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 30. 9. 2010 od 18. 10. 2006

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 30. 9. 2010 od 18. 10. 2006

provádění factoringu do 30. 9. 2010 od 4. 12. 1997

provádění forfaitingu do 30. 9. 2010 od 4. 12. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 30. 9. 2010 od 4. 12. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 30. 9. 2010 od 4. 12. 1997

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 17. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 20. 5. 2016 od 17. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 4 do 20. 5. 2016 od 17. 4. 2014

Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová v ýše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 114.000.000,-Kč (slovy: jedno sto čtrnáct milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 20 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 20 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500.000,-Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem urč enému zájemci takto: ? 20 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho s ídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zaspáno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení spol ečnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 5.500.000,-Kč (slovy: pět milionů p ět set tisíc korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10)v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3539212/0800, vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. do 27. 10. 2010 od 11. 10. 2010

Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová v ýše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 99.000.000,-Kč (slovy: devadesátdevětmilionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za druhé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 10 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500.000,-Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určeném u zájemci takto: 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45 244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho s ídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující ná vrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního prá va činí částku 111.500.000,-Kč (slovy: jednostojedenáctmilionůpětsettisíc korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3539212/0800 vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. do 8. 4. 2009 od 9. 12. 2008

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 20. června 2001 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti z dosavadní výše 30,000.000,- Kč o částku Kč 54,000.000,- (slovy: padesátčtyřimilionykorunčeských) na novou výši 84,000.000,-, a to upsáním nových akcií s tím, že se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je splnění požadavku Factors Chain International na kapitálovou přiměřenost společnosti. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 180 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (slovy: třistatisíckorunčeských) v listinné podobě. Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti v Praze 8, Pobřežní 46, čp. 249. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy 300.000,- Kč (slovy: třistatisíckorun- českých) na jednu novou akcii. Emisní kurs upsaných nových akcií je akcionář-upisovatel povinen splatit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejich upsání na účet společnosti č. 9944040004944017/0800, jinak je upisování neúčinné. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem tj. společností Česká spořitelna, a.s. tak, že v souladu s ust. § 204 obchodního zákoníku uzavře se společností smlouvu o upsání akcií. K upsání akcií se poskytuje lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. do 3. 4. 2002 od 14. 12. 2001

Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti CS Factoring, s.r.o. se sídlem Praha 2, Belgická 40, identifikační číslo 64 57 68 92, jejíž majetek, práva a závazky převzala. od 4. 12. 1997

Jediný akcionář: VÚB Factoring, a.s., se sídlem Bratislava, Krížna 54, PSČ 821 08, IČO 31 345 310, Slovenská republika. do 17. 11. 1998 od 4. 12. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 114 000 000 Kč

od 27. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 84 000 000 Kč

do 27. 10. 2010 od 3. 4. 2002

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 3. 4. 2002 od 4. 12. 1997
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 500 000 Kč, počet: 76 od 7. 5. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 500 000 Kč, počet: 76 do 7. 5. 2014 od 27. 10. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 500 000 Kč, počet: 56 do 27. 10. 2010 od 9. 12. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 300 000 Kč, počet: 280 do 9. 12. 2008 od 3. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 300 000 Kč, počet: 100 do 3. 4. 2002 od 26. 2. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 300 000 Kč, počet: 100 do 26. 2. 2002 od 4. 12. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jan Jašek

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2022

vznik členství: 2. 8. 2022

vznik funkce: 21. 9. 2022

Gen. Svobody 1976/25, Šumperk, 787 01, Česká republika

Roman Pařil

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

Knovíz 76, 274 01, Česká republika

Jan Seger

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2021

vznik členství: 2. 2. 2021

vznik funkce: 13. 4. 2021

Krupská 1742/6, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jan Jašek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2018 - Poslední vztah: 18. 10. 2022

vznik členství: 1. 8. 2018

zánik členství: 1. 8. 2022

vznik funkce: 4. 9. 2018

zánik funkce: 4. 9. 2022

Gen. Svobody 1976/25, Šumperk, 787 01, Česká republika

Jan Seger

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2017 - Poslední vztah: 2. 7. 2021

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik členství: 1. 2. 2021

vznik funkce: 20. 3. 2017

zánik funkce: 1. 2. 2021

Krupská 1742/6, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Vacek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2017 - Poslední vztah: 24. 9. 2018

vznik členství: 14. 3. 2017

zánik členství: 26. 7. 2018

vznik funkce: 20. 3. 2017

zánik funkce: 26. 7. 2018

Vysoká nad Labem 288, 503 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Vacek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2017 - Poslední vztah: 24. 9. 2018

vznik členství: 14. 3. 2017

zánik členství: 26. 7. 2018

vznik funkce: 20. 3. 2017

zánik funkce: 26. 7. 2018

Vysoká nad Labem 288, 503 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Witowski

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 8. 3. 2016

zánik členství: 27. 1. 2017

vznik funkce: 5. 9. 2016

zánik funkce: 27. 1. 2017

Okořská 78/21, Praha, 181 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Witowski

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 8. 3. 2016

zánik členství: 27. 1. 2017

vznik funkce: 5. 9. 2016

zánik funkce: 27. 1. 2017

Okořská 78/21, Praha, 181 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Witowski

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 8. 3. 2016

vznik funkce: 5. 9. 2016

Vřesová 679/9, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Petr Witowski

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 8. 3. 2016

vznik funkce: 5. 9. 2016

Vřesová 679/9, Praha, 181 00, Česká republika

Filip Hradec

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 25. 8. 2016

zánik členství: 12. 3. 2017

vznik funkce: 5. 9. 2016

zánik funkce: 12. 3. 2017

Slepá 556/5, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Filip Hradec

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 25. 8. 2016

zánik členství: 12. 3. 2017

vznik funkce: 5. 9. 2016

zánik funkce: 12. 3. 2017

Slepá 556/5, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Ing. Petr Witowski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 8. 3. 2016

vznik funkce: 29. 3. 2016

Vřesová 679/9, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Petr Witowski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 8. 3. 2016

vznik funkce: 29. 3. 2016

Vřesová 679/9, Praha, 181 00, Česká republika

Pavel Chlumský

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 8. 3. 2016

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 29. 3. 2016

U Menhiru 671, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Pavel Chlumský

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 8. 3. 2016

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 29. 3. 2016

U Menhiru 671, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Roman Pařil

člen

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 1. 1. 2022

Knovíz 76, 274 01, Česká republika

Reinhard Ortner

člen

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

Singerstrasse 16/5, Wien, 1 010, Rakouská republika

Reinhard Ortner

člen

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

Singerstrasse 16/5, Wien, 1 010, Rakouská republika

Ing. Petr Witowski

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 1. 3. 2012

zánik členství: 29. 2. 2016

vznik funkce: 23. 4. 2012

zánik funkce: 29. 2. 2016

Vřesová 679/9, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Radka Turková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 1. 3. 2012

zánik členství: 29. 2. 2016

Na Zeleném Vršku 178, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Ing. Radka Turková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 1. 3. 2012

zánik členství: 29. 2. 2016

Na Zeleném Vršku 178, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Mag. Alois Bartlhuber

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 23. 1. 2009

zánik členství: 10. 12. 2013

vznik funkce: 23. 4. 2012

zánik funkce: 10. 12. 2013

K Botiči 1483/8, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Petr Witowski

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 1. 3. 2012

zánik členství: 29. 2. 2016

vznik funkce: 23. 4. 2012

zánik funkce: 29. 2. 2016

Vřesová 679/9, Praha 8, 181 00, Česká republika

Radka Turková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 1. 3. 2012

Na Zeleném Vršku 178, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Witowski

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 1. 3. 2012

vznik funkce: 23. 4. 2012

Vřesová 679/9, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mag. Alois Bartelhuber

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 23. 1. 2009

zánik členství: 10. 12. 2013

vznik funkce: 23. 4. 2012

zánik funkce: 10. 12. 2013

K Botiči 1483/8, Praha 10, Česká republika

Ing. Karel Mourek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 28. 2. 2012

vznik funkce: 11. 3. 2010

zánik funkce: 28. 2. 2012

Meduňková 711/31, Praha 10, 103 00, Česká republika

Mag. Alois Bartelhuber

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 23. 1. 2009

zánik členství: 10. 12. 2013

zánik funkce: 10. 12. 2013

K Botiči 8/1483, Praha 10, Česká republika

Ing. Karel Mourek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 30. 9. 2010

vznik členství: 1. 10. 2004

Meduňková 711/31, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. David Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2008 - Poslední vztah: 8. 4. 2009

vznik členství: 7. 8. 2007

zánik členství: 14. 1. 2009

Křižíkova 226/16, Praha 8, 186 00, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2005 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 28. 2. 2012

vznik funkce: 30. 9. 2004

zánik funkce: 28. 2. 2012

V Malých Domech I 5/583, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Mourek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2005 - Poslední vztah: 8. 4. 2009

vznik členství: 1. 10. 2004

V Remízku 982/28, Praha 5, 152 00, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2003 - Poslední vztah: 10. 5. 2005

vznik členství: 20. 6. 2001

V Malých Domech I 5/583, Praha 4, Česká republika

Mag. Gernot Mittendorfer

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2003 - Poslední vztah: 10. 5. 2005

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 30. 9. 2004

vznik funkce: 20. 6. 2001

Na Malé Šárce 802, Praha 6, 164 00, Česká republika

Mag. Frank Michael Beitz

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 4. 2008

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 30. 6. 2007

vznik funkce: 20. 6. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2007

Kozlovská 9, Praha 6, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2002 - Poslední vztah: 4. 12. 2003

vznik členství: 20. 6. 2001

Psohlavců 1765/26b, Praha 4, Česká republika

Mag. Gernot Mittendorfer

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 3. 2003

vznik členství: 20. 6. 2001

vznik funkce: 20. 6. 2001

Kroftova 415/10, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Hlaváček

První vztah: 25. 3. 1998 - Poslední vztah: 26. 2. 2002

vznik členství: 22. 1. 1998

zánik členství: 9. 12. 1999

Kolešovská 506, Praha 9 - Vinoř, 190 17, Česká republika

Ing. Dušan Kret

První vztah: 4. 12. 1997 - Poslední vztah: 26. 2. 2002

vznik členství: 4. 12. 1997

zánik členství: 20. 6. 2001

Jana Masaryka 51, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Martin Krampl

První vztah: 4. 12. 1997 - Poslední vztah: 26. 2. 2002

vznik členství: 4. 12. 1997

zánik členství: 20. 6. 2001

Jana Masaryka 51, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Aleš Pech

První vztah: 4. 12. 1997 - Poslední vztah: 25. 3. 1998

Pod Zemankou 1602/13, Praha 4, 147 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Pavel Chlumský

Člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2022

vznik členství: 1. 7. 2022

U Menhiru 671, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Nováček

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2019

vznik členství: 2. 8. 2019

vznik funkce: 2. 8. 2019

Horomyslická 793/7, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Chlumský

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2018 - Poslední vztah: 14. 7. 2022

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 30. 6. 2022

U Menhiru 671, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Ing. Karel Machytka

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 3. 2. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

Lhotákova 2421/2, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Karel Machytka

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 3. 2. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

Lhotákova 2421/2, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Karel Nováček

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2019

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 1. 8. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 1. 8. 2019

Horomyslická 793/7, Plzeň, 312 00, Česká republika

Karel Nováček

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

vznik funkce: 1. 8. 2015

Horomyslická 793/7, Plzeň, 312 00, Česká republika

Karel Nováček

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

vznik funkce: 1. 8. 2015

Horomyslická 793/7, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Karel Machytka

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2016

vznik členství: 1. 2. 2008

zánik členství: 31. 1. 2016

vznik funkce: 29. 12. 2010

zánik funkce: 31. 1. 2016

Lhotákova 2421/2, Praha, 182 00, Česká republika

Radmila Jakubová

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2016

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 29. 12. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2016

Náměstí Na Sádkách 701, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Radmila Jakubová

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2016

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 29. 12. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2016

Náměstí Na Sádkách 701, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Michael Jehlička

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2016

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 31. 3. 2016

zánik funkce: 31. 3. 2016

Malátova 395/13, Praha, 150 00, Česká republika

Václav Plášil

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 31. 7. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2015

Smetanova 452, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Jaromír Kohout

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2016

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 31. 3. 2016

zánik funkce: 31. 3. 2016

Sedlec 109, 250 65, Česká republika

Jaromír Kohout

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2016

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 31. 3. 2016

zánik funkce: 31. 3. 2016

Sedlec 109, 250 65, Česká republika

Ing. Karel Machytka

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 1. 2. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2010

Lhotákova 2421/2, Praha 8, 180 00, Česká republika

Radmila Jakubová

předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2011 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 20. 6. 2001

vznik funkce: 29. 12. 2010

Náměstí Na Sádkách 701, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Ing. Karel Machytka

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 1. 2. 2008

vznik funkce: 29. 12. 2010

Nad Vavrouškou 694/9, Praha 8, 181 00, Česká republika

doc. Ing. Lubomír Civín CSc., MBA

předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 27. 10. 2010

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 31. 3. 2006

zánik funkce: 30. 9. 2010

Ve Smečkách 605/3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Radmila Jakubová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 8. 3. 2011

vznik členství: 20. 6. 2001

vznik funkce: 20. 6. 2001

zánik funkce: 29. 12. 2010

Náměstí Na Sádkách 701, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

doc. Ing. Lubomír Civín CSc.

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2008 - Poslední vztah: 10. 3. 2010

vznik členství: 20. 6. 2001

vznik funkce: 31. 3. 2006

Ve Smečkách 605/3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Karel Machytka

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2008 - Poslední vztah: 8. 3. 2011

vznik členství: 1. 2. 2008

Nad Vavrouškou 694/9, Praha 8, 181 00, Česká republika

doc. Ing. Lubomír Civín CSc.

předseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2006 - Poslední vztah: 15. 10. 2008

vznik členství: 20. 6. 2001

vznik funkce: 31. 3. 2006

Anežky Malé 5/768, Praha 4, 149 00, Česká republika

Radmila Jakubová

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2002 - Poslední vztah: 10. 3. 2010

vznik členství: 20. 6. 2001

vznik funkce: 20. 6. 2001

Ke škole 1397/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Rudolf Hanták

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 10. 2006

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 31. 3. 2006

vznik funkce: 20. 6. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2006

Volutova 2522, Praha 5, Česká republika

doc. Ing. Lubomír Civín CSc.

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 10. 2006

vznik členství: 20. 6. 2001

Anežky Malé 5/768, Praha 4, Česká republika

Ing. Marcela Chalušová

První vztah: 25. 3. 1998 - Poslední vztah: 26. 2. 2002

vznik členství: 22. 1. 1998

zánik členství: 28. 4. 1999

Pařížská 17, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Ivan Martinča

První vztah: 4. 12. 1997 - Poslední vztah: 25. 3. 1998

Jana Masaryka 51, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Ján Krampl

První vztah: 4. 12. 1997 - Poslední vztah: 26. 2. 2002

vznik funkce: 4. 12. 1997

zánik funkce: 20. 6. 2001

Jana Masaryka 51, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Ivan Pohl

První vztah: 4. 12. 1997 - Poslední vztah: 26. 2. 2002

vznik členství: 4. 12. 1997

zánik členství: 20. 6. 2001

Jana Masaryka 51, Praha 2, 120 00, Česká republika

Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Společnost jsou přitom povinni zastupovat dva členové představenstva společně.

od 25. 4. 2016

Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Společnost jsou přitom povinni zastupovat vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 25. 4. 2016 od 17. 4. 2014

Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že připojí své podpisy k obchodní firmě společnosti.

do 17. 4. 2014 od 26. 2. 2002

Společnost jedná svými statutárními orgány. Jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva.

do 26. 2. 2002 od 4. 12. 1997

Další vztahy firmy Factoring České spořitelny, a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Jarmar

První vztah: 25. 8. 2020

Tuchorazská 423/3, Praha, 108 00, Česká republika

Ing. Martin Štěpka

První vztah: 4. 1. 2020

Výžerky 96, 281 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michael Jehlička

První vztah: 25. 4. 2016

Malátova 395/13, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Štěpka

První vztah: 25. 9. 2019 - Poslední vztah: 4. 1. 2020

Dvorecká 806/37, Praha, 147 00, Česká republika

Mag. Alois Bartlhuber

První vztah: 25. 4. 2016 - Poslední vztah: 25. 9. 2019

K Botiči 1483/8, Praha, 101 00, Česká republika

Česká spořitelna, a.s.

První vztah: 14. 12. 2001

Olbrachtova 1929/62, Praha, 140 00

Dalších 15 vztahů k tomuto subjektu

 • Aleš Veverka

  Člen dozorčí rady

  Na pěšině 3155/26a, Břeclav, 690 03, Česká republika

 • Ing. Tomáš Salomon

  Předseda představenstva

  Alej Českých exulantů 1153/9, Praha, 161 00, Česká republika

 • Mgr. Zlata Kunešová

  Člen dozorčí rady

  Melodická 1385/7, Praha, 158 00, Česká republika

 • Marta Vrbová

  Člen dozorčí rady

  Na Lani 213, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

 • Willibald Cernko

  Předseda dozorčí rady

  Feldgasse 1/35, Vídeň, 1 080, Rakouská republika

 • Ing. Martin Kobza

  člen představenstva

  Vajanského nábrežie, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

 • Ing. Karel Mourek

  Místopředseda představenstva

  Meduňková 711/31, Praha, 103 00, Česká republika

 • Ing. Ivan Vondra

  člen představenstva

  Okružní 1428, Kamenice, 251 68, Česká republika

 • Ing. Zlata Grőningerová

  člen dozorčí rady

  Počernická 3226/2f, Praha, 100 00, Česká republika

 • Maurizio Poletto

  člen dozorčí rady

  Hornbostelgasse 16-18, Vídeň, 1 060, Rakouská republika

 • Dipl. Ing. Maximilian Hardegg

  Člen dozorčí rady

  C/O Gutsverwaltung Hardegg, Seefeld-Kadolz, 2 062, Rakouská republika

 • Ing. Pavel Kráčmar

  člen představenstva

  Čínská 880/18, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Daniela Pešková

  členka představenstva

  Menclova 2468/18, Praha, 180 00, Česká republika

 • Ing. Štefan Máj

  místopředseda dozorčí rady

  Pod Rovnicami 3561/41, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

 • Dipl.-Ing. Stefan Dörfler

  člen dozorčí rady

  Zahnradbahnstrasse 6/2, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

Akcionáři

Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782

Olbrachtova, Česká republika, Praha 4, 140 00

od 14. 12. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 12. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 12. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).